GC’s oppositiepartij van het jaar: en de winnaar is….

Kom maar door met dat tromgeroffel, want we hebben een winnaar! Nadat eerst alle partijen mochten zeggen wat ze gedaan, was het aan jullie om hun resultaten afgelopen weekend op waarde te schatten. Dat hebben jullie vervolgens vol enthousiasme gedaan en we denken dat jullie dan ook graag willen weten waar dat toe geleid heeft.

We hebben zelfs een dubbele winnaar want de beste oppositiepartij en de oppositieleider horen bij elkaar. Vooral de overwinning van de oppositieleider was behoorlijk overtuigend: met 42% van de stemmen was deze persoon net zo populair als de nummers 2, 3 en 4 bij elkaar opgeteld! Bij de partijen lag het wat dichter bij elkaar, maar met ruim 35% van de stemmen en een aanzienlijk gat met de nummers 2 en 3, was ook hier sprake van een stevige overwinning.

Goed, genoeg eromheen gekletst nu. De partij en persoon die door jullie verkozen zijn tot oppositiepartij van het jaar en oppositieleider van het jaar zijn D66 en haar voorman Alexander Pechtold!

Wat wel opvallend was uit de commentaren op de bijdrage van D66 en bij de stemming dat Pechtold en D66 vooral gewaardeerd werden om het geluid tegen Geert Wilders. Pechtold voert eigenlijk oppositie-oppositie. Om Pechtold en D66 nog even extra in het zonnetje te zetten daarom hieronder een filmpje zoals jullie hem graag in actie zien.

De redactie van GeenCommentaar feliciteert D66 en Alexander Pechtold van harte en dankt ook alle andere partijen en de stemmers voor hun medewerking. Tot volgend jaar!


update: Op verzoek de gehele uitslag.

Oppositiepartij van het jaar:

35% D66
25% SP
23% GroenLinks
11% PVV
3% Partij van de Dieren
2% VVD
1% SGP
1% TON

Oppositieleider van het jaar:

42% Alexander Pechtold
18% Agnes Kant
16% Femke Halsema
9% Geert Wilders
8% Geen
3% Marianne Thieme
1% Mark Rutte
1% Rita Verdonk
1% Bas van der Vlies

 1. 1

  Toch grappig dat iedereen binnen 2 jaar is vergeten waarom ze toen niet meer op D66 stemden.

  Maar ook handig. Wat je ook verkeerd doet, 2 jaar later boeit het niet meer. En dan fucken wij politici het volk gewoon weer. En weer. En weer! :)

  Deze reactie is betaald door Uw Belastingcenten.

 2. 3

  Op welke plaatsen eindigden de andere politici en partijen?
  Tegen de verliezers zou ik zeggen: kop-op, het was toch goed dat jullie aan deze verkiezing hebben meegewerkt. Jullie eigen bijdrages zorgden voor een helder overzicht van jullie standpunten, en dat vond ik goed om te lezen.
  Tegen de redactie zou ik zeggen: dit vond ik nu echt een lezenswaardige serie artikelen. Om vanuit het standpunt van de partijen zelf de politiek te beschouwen. Zoiets lees ik niet echt in kranten, en in verkiezingsfolders zijn het vooral beloftes, geen resultaten.

 3. 11

  @9 Ik hoop dat mijn e-mail adres aan jullie duidelijk heeft gemaakt dat ik Pechtold niet ben.

  Bovendien heb ik achter de url van de website een spotprent gehangen. Lijkt me allemaal een duidelijke zaak.
  (maar misschien voel ik me onterecht aangevallen, haha)

 4. 13

  Update, gehele uitslag aan artikel toegevoegd.

  @11: Ja, maar niet iedereen klikt, en kan je mailadres zien. En aan je tekst was het niet duidelijk af te lezen.

  We hebben liever niet dat mensen doen alsof ze een ander, bestaand persoon, zijn.

 5. 14

  Toen ik stemde zag ik toch een heel andere tendens, die van Kant en de SP. Zijn alle Türken opgeroepen alsnog snel even te stemmen?

  Ze maken tenslotte 33% uit van de stemmers op D66 in 2006.

 6. 15

  LOL.. ik had de bezoekers hier hoger ingeschat, ik deel de ontzetting van Eurocraat :-)

  Alexander je bent een draaikont van het formaat Bos!

 7. 16

  @michel, 1:

  Tja. Ik heb de laatste verkiezing bewust (voor het eerst) D66 gekozen, met in het achterhoofd dat dat de laatste kans was die ik de partij gaf.

  En tot nog toe stellen ze me niet teleur.

 8. 19

  @18: Nou, dat psst is ook wel aan een update toe zeg!
  Tegelijkertijd valt op dat een van de meest toonaangevende redacteuren hier een D66 fan is.
  Kunnen wij de stemcomputer van GC wel vertrouwen? ;-)

  Maar okee, hulde voor dit onderzoek.
  Volgende keer graag anders, zoals ik eerder aangaf. Met jullie ter beschikking staande middelen moet dat toch kunnen.

 9. 24

  @19

  Sowieso zetten de stemmen van de redactie weinig zoden aan de dijk. Daarnaast zegt een item over het stemgedrag bij een kamerverkiezing niet direct iets over het stemgedrag bij deze verkiezing. Je kan het best meer eens zijn met een partij waarvan je niet vindt dat ze het beste oppositie hebben gevoerd.

 10. 29

  @24: Dat kan inderdaad heel goed.
  Nu hebben wij, de stemmers bij dit topic, geheel volgens eigen criteria een partij mogen aanwijzen.
  Dat is geheel volgens het democratisch gehalte van GC. En uit de meeste toegevoegde reacties, vind ik dat veel stemmers redelijk objectief geprobeerd hebben hun keuze te motiveren.

  Ik vond het minder geslaagd dat de partijen zelf mochten aangeven hoe goed ze als oppositie zijn geweest, maar ook dat werd redelijk bekeken door de meeste reaguurders.
  Tot zover: niets aan de hand en een geslaagd onderzoek.

  En toch zou ik graag een volgende keer een andere meting zien.
  Met de inventiviteit, de menskracht en de instrumenten die jullie ter beschikking hebben (je eigen Parlando) zouden de wapenfeiten van de oppositie op een rij gezet kunnen worden.
  De verkiezingsprogramma’s als leidraad (tenslotte wordt het kabinet afgerekend op de regeringsverklaring).

  Eigenlijk hoeft er dan niet eens meer gestemd te worden, want je kan zo zien hoe men het heeft gedaan.

  Tenzij je onder oppositievoeren iets anders verstaat dan het uitvoeren van ieders eigen programma.
  Echter, op het CDA na, maakt elke partij bij elke verkiezing kans in de oppositie te komen. Dat weet de kiezer ook.
  Als ik bijvoorbeld op de SGP stem, dan wil ik na de verkiezingen twee dingen weten:
  1. Heeft die partij de controlefunctie goed uitgevoerd (of hebben ze zitten slapen, waren ze afwezig, etc.)?
  2. Heeft men nog wat weten te realiseren van het verkiezingsprogramma (initiatieven, stemgedrag)?

  Ik ben van mening dat alle stemgerechtigden het oordeel daarover moeten geven en, tijdens de regeerperiodes van 4 jaar, minstens twee keer naar de stembus mogen (beter nog: gewoon thuis met behulp van je Digid via internet).

  Niks polls en peilingen, gewoon een rapport opmaken.
  Wel met consequenties: wie goed scoort mag blijven, wie matig scoort mag blijven maar weet dat het beter moet, wie slecht scoort mag naar huis.

 11. 31

  @27
  De aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is zo groot, dat het vrijwel een feit is, immers Bakker verloor er zijn herkiesbare plaats door ten gunste van Fatma Koşer Kaya, die lager geplaatst was en zich bovendien nogal vaag had uitgelaten over de Armeense kwestie, die geen genocide mag heten van de Türken.

  Bovendien zat D66 toen in het uiterste verdomhoekje. Conclusie: de Türkse kiezers hebben op haar gestemd omdat er voor hen op dat moment geen goed alternatief was mede gelet op die pijnlijke Armeense kwestie.

  Of het ook na de verkiezingen nog gepeild is weet ik niet, in elk geval speelde het direct al toen Kaya onverwacht meer voorkeurstemmen haalde dan Bakker.

 12. 32

  Kaya had 34.564 voorkeursstemmen en de kiesdeler was 65.591 in 2006. Net een halve zetel dus, en bij die voorkeursstemmers zitten ook gewoon autochtone Nederlanders.

  En nu jij weer.

 13. 34

  Natuurlijk zaten er ook een paar duizend autochtonen tussen, feit blijft dat de derde zetel op het conto van de Türkse kiezers komt. (Kennelijk is geheim stemmen in Nederland een fictie).

 14. 35

  @29

  “En toch zou ik graag een volgende keer een andere meting zien”

  Ja, dat kan je vinden.

  Ik stel vast dat je naar een zekere objectiveerbare methode zoekt en je stelt voor om te gaan turven, zodat eigenlijk stemmen overbodig wordt.

  Ik ben het toch niet met je eens.
  Uiteindelijk is het de kiezer die je afrekent en de kiezer die dus moet bepalen wat het beste is. De hoeveelheid bereikte initiatieven is aardig, maar of dat lukt hangt ook gedeeltelijk af van de plek in het politieke spectrum. Wilders probeert bijvoorbeeld niet iets te bereiken, maar zelfs al zou hij dat wel willen zou hij het knap lastig krijgen.

  Ik geef toe dat het punt: “waarom zou dit zonder jullie niet bereikt zijn” bij de meeste partijen niet goed naar voren kwam en dat is een leerpunt voor volgend jaar. Maar dat is feitelijk interessanter dan sec het aantal. Lukt het je als partij tegen de stroom in dingen te agenderen en te veranderen of drijf je een beetje mee op de tijdgeest?

  Daarnaast vind ik verkiezingsprogramma’s hier ook per definitie geschikt voor. Het is een momentopname. Een partij die in staat is in veranderende situaties een ander standpunt in te nemen, maar wel volgens een heldere gedachtenlijn die bij die partij te verwachten zou zijn kan bij mij op meer sympathie rekenen dan eentje die halstarrig vasthoudt aan het eigen “gelijk.”

  Omdat verschillende mensen verschillende zaken verschillend zullen wegen, voel ik dus meer voor de manier waarop wij het hebben gedaan, met de mitsen en maren en commentaren van reageerders, dan voor de jouwe, die m.i. slechts een schijn van de werkelijkheid geeft.

 15. 37

  @35: Akkoord (op de allerlaatste zin na dan…)en (nogmaals) alle lof voor jullie inititatief.
  Verder: vooral het “Een partij die in staat is in veranderende situaties”, etc. is een uitstekend punt.

  Ten aanzien van heer W.: ik ben van mening dat een aantal maatregelen van het kabinet, gesteund door een meerderheid in de Kamer, ook een paniekerige reactie zijn op het geluid uit die hoek.
  Ik ben het er volstrekt mee oneens, maar je kunt dan toch wel stellen dat die beweging iets bereikt?

  Mij gaat het verder vooral om de kiezer ook gedurende de regeerperiode iets in handen te geven waarmee men kabinet en parlement kan “bijsturen”.
  Met “de kiezer” bedoel ik dan ook “de kiezer” en niet een selectie die in opiniepeilingen en polls de mening van het volk mag vertegenwoordigen.

  En hoe kan een concreet overzicht van stemgedrag, interpellaties en initiatieven nou een schijn van werkelijkheid zijn?

 16. 38

  @36: en wat wil je daar nu eigenlijk mee zeggen? Mogen allochtonen niet stemmen op mensen met eenzelfde achtergrond als zichzelf, waarvan ze hopen, dat die hun problemen goed behartigt of is er wat mis met ons kiesstelsel?

 17. 39

  @36: Ja, dan lopen er in Nederland waarschijnlijk ook een paar mensen rond die, als ze op een ander gestemd zouden hebben een zetel winst of verlies zouden hebben veroorzaakt. Zijn zij ook in hun eentje verantwoordelijk voor die zetel?

  Feit is dat er nergens objectief vastgesteld is dat er erg veel Turken op haar gestemd hebben, en of dat kwam door haar standpunt over de Armeense genocide.

  Vermoedens zijn er. Mocht vermoeden 1 juist zijn, dan vraag ik me af of de Armeense Genocide zo belangrijk was voor die stemmers, of dat ze gewoon op haar gestemd hebben omdat ze een landgenoot zagen.

  En hoe zit het dan met de geveinsde vrouwonvriendelijkheid van de islam? Waarom dan toch op een vrouw stemmen?

  Het totaalplaatje wordt steeds onduidelijker.

 18. 40

  We hebben het hier over Türken en niet over islamisten.

  Overigens kan zelfs in Pakistan een vrouw gekozen worden, ook al is dat geen pretje…. vermoord dus. In Afgangnistan zit ook een vrouw in het parlement, die moet zich steeds verstoppen om niet vermoord te worden. Die heeft hardop gezegd dat er criminelen in parlement en regering zitten…. dom, dom.

  Voor mij is en blijft duidelijk dat de 3e zetel in 2006 te danken is aan de Türkse achterban van Kaya. Vraag anders even na bij je partijleider Pechtold of Kaya zelve. Hoe het bij de volgende verkiezingen is weet ik niet. Mijn stem krijgt D66 niet, vroeger wel eens, maar ergens heb ik de draad verloren. Ik begon net weer wat te wennen aan de voorgangster van Pechtold, maar die werd gewipt…. en vervangen door de huidige showbink. D66 heeft zoveel kansen laten verlopen dat ze wat mij betreft opgedoekt mag worden.

 19. 42

  @38 Nee pedro dat bedoel ik niet, dat maak jij ervan.

  Je kiest voor een politieke stroming. Dat het je opgevallen is dat Türken Türken kiezen geeft te denken, die kiezen dus niet voor een politieke richting maar voor een soortgenoot. Het kiezen voor soortgenoten werkt de opsplitsing van de samenleving in de hand. Niet de politieke stroming, zoals in Türkije zelf ook, maar de afkomst is van belang? Het Surinaams model als toekomst? Wat ben je toch ver afgedwaald.

 20. 43

  @42: Als je vindt dat Turken (en waarom die umlauts?) die Turken kiezen te denken geeft, hoe sta je dan tegenover die 9 zetels van Wilders?

  Dat lijkt me toch typisch een gevalletje van Nederlanders die op Nederlanders stemmen omdat ze Nederlanders zijn?

 21. 44

  Omdat Türken het zelf zo zeggen. En ja, we zijn toch in Nederland? Als ik ga emigreren naar Australië stem ik daar op een Australische partij en niet op een partij die als ‘Wij Hollanders’ aan de verkiezingen meedoet.

  Er zijn in Nederland nooit genoeg Türken, Marokkanen, Surinamers, Polen, Salafisten, Pakistanen enzovoorts om als aparte partij ook maar enige invloed te hebben. Zegt Suriname je dan niks? Daar stemmen ze strikt naar afstamming. Dus gooi nu maar gelijk Aboutaleb, Albayrak en al die anderen uit je voormalige partij, want die passen daar dan niet.

  Merkwaardig streven naar apartheid voor een zuurlinkse voormalige salonsocialist.

 22. 45

  @42: “Je kiest voor een politieke stroming”. Ik wel ja. En veel andere mensen ook. Maar heel veel mensen juist niet. Die stemmen op een partij, omdat zij een persoon leuk / betrouwbaar vinden, of op iemand die ze zelf kennen, of die hun belangen het beste vertegenwoordigd, of ze brengen een proteststem uit, enz, enz.

  En hoe wil je dat gaan controleren, als een stem niet in het openbaar gegeven hoeft te worden? We hebben juist geheime stemmingen, om allerlei intimidatiepraktijken te voorkomen. Dat moeten we dus opgeven?

  M.a.w. die opmerking, dat iedereen alleen maar op een politieke stroming stemt, is complete en oncontroleerbare nonsens.

  En bedankt voor het antwoord op mijn eerdere vraag. Ik had je gevraagd aan te geven, wat je bedoelde. Ik heb er niets van gemaakt. Ik gaf aan welke 2 mogelijkheden ik kon bedenken, waarom je deze kwestie aan de orde stelde. Er kon wat mis zijn met het kiesstelsel, en de verdeling van restzetels. Je laatste reactie bewijst echter, dat dat je niet stoort, maar wel, dat mensen met een Turkse achtergrond op mensen met een Turkse achtergrond stemmen. Tot hoe ver wil je daar mee gaan trouwens? Mogen Friezen nog wel op Friezen stemmen? En als we straks misschien rechtstreekse verkiezingen voor de Europese Unie krijgen, mogen Nederlanders dan nog wel op Nederlanders stemmen?

 23. 46

  We hebben juist geheime stemmingen, om allerlei intimidatiepraktijken te voorkomen. Dat moeten we dus opgeven?

  Naast een domino-effect zou de term pedro-conclusie ook niet misstaan.

  Begrijp Pechtolds ‘oppositie’ tegen Wilders trouwens wel, ’t zijn namelijk concurrenten. Als ex-trouw D66 stemmer (zelfs ten tijde van Sorgdrager maar wel al gestopt voordat die gristen-stalinistische engnek Brinkhorst er weer rondliep) moet ik volgens de verschillende stemwijzers twijfelen ts D66 en de PVV, bijna altijd plaats 1 & 2 of omgekeerd.