Feit of fabel: Scheefhuren

ACHTERGROND - Hallelujah, het is gelukt. Er ligt een plan voor de woningmarkt. Eén van de doelen is scheefhuren tegen te gaan. Maar hoe ziet de Nederlandse huurmarkt er eigenlijk uit? Wat verstaan we onder scheefwonen en om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Tijd voor de feiten!

Luister de uitzending terug.

Wat zijn precies de plannen van minister Blok?

Verhuurders mogen de huren voor inkomens tot 33.614 euro verhogen met maximaal de inflatie (waarschijnlijk rond de 2,5%) plus 1,5%. Voor inkomens tussen 33.614 en43.000 euro mag daar nog 1% verhoging bovenop, en voor inkomens vanaf 43.000 euro 5%. Voor inkomens vanaf 43.000 euro kan dit dus een huurverhoging van 9%betekenen.

Voor huurders met een inkomen tot 43.000 euro geldt dat de huurprijs nooit de hoogte van de maximale huurprijsgrens (bepaald op grond van het woningwaarderingsstelsel) kan overstijgen. Voor huurders met een inkomen vanaf 43.000 euro wordt deze maximale huurprijsgrens buiten werking gesteld.

Zowel  VVD als PvdA spreken zich in hun verkiezingsprogramma uit voor een huurverhoging om scheefwonen tegen te gaan. De PvdA wil echter dat huren ook kunnen dalen wanneer iemands inkomen daalt.

Hoeveel huurwoningen zijn er eigenlijk in Nederland?

We hebben hiervoor gekeken naar het aantal huishoudens in Nederland. In totaal zijn dat er ruim 7,2 miljoen woningen (2011, CBS). 4 miljoen hiervan zijn eigen woningen (koop), 3,2 miljoen zijn huurwoningen. Van die 3,2 miljoen zijn er ruim 2,2 miljoen (70%) in het bezit van woningcorporaties.

Kleine kanttekening bij deze cijfers: niet alle sociale huurwoningen zijn in bezit van corporaties, en een klein deel (CBS schat 2%) van het corporatiebezit is geen sociale huur.

Hoeveel scheefwoners zijn er?

Dat is afhankelijk van hoe je ‘scheefwonen’ definieert.

Van de Europese Commissie moeten woningcorporaties 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 34.229 euro. 10% mag naar hogere inkomens. Deze grens wordt ook wel de toewijzingsgrens genoemd.

Een meer gangbare grens om huurders scheefhuurder te noemen is de inkomensgrens van 43.000 euro.

28% van de huishoudens in Nederland met een corporatiewoning heeft een inkomen boven de toewijzingsgrens, 18% een inkomen boven de 43.000 euro.

Waar wonen al die scheefhuurders?

Het aandeel scheefwoners is het hoogst in de Randstad. Opvallend is dat het aandeel scheefwoners niet het hoogst is in de grote vier steden, maar vooral  in de gemeenten rondom de grote steden. (zie onderstaande figuur, hoe donkerder hoe meer scheefhuurders).

bron: Kamerbrief vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen

En in Amsterdam is onlangs veel ophef ontstaan over uitspraken van wethouder Wiebes over het grote aandeel sociale huurwoningen in de stad.

Hoe zit het met het scheefwonen in Amsterdam?

Amsterdam had in 2011 176.000 corporatiewoningen (op totaal van kleine 400 duizend woningen, is dus 44% en niet 61%, zoals Wiebes stelt). 52.000 daarvan (30%) werden verhuurd aan huurders met een inkomen van boven de 33 duizend euro, 20% zit boven de 43 duizend euro. Daarmee zit Amsterdam dus iets boven het landelijk gemiddelde. Van de vier grote steden huurt alleen Utrecht schever. In onderstaande tabel het corporatiebezit uitgesplitst naar inkomen.

Corporatiebezit Huishoudinkomen boven €33.614 in % Huishoudinkomen boven €43.000 in %
Nederland 2.163.000 609.000 28 387.000 18
Amsterdam 176.000 52.000 30 35.000 20
Rotterdam 132.000 35.000 26 23.000 18
Den Haag 77.000 18.000 24 12.000 16
Utrecht 46.000 14.000 31 9.000 21

 

Klik hier voor cijfers over huurtoeslagen.

Bronnen
Regeerakkoord 2012
Rijksoverheid: verhuurdersheffing
CBS Statline – Woningvoorraad naar eigendom; regio
CBS Webmagazine: Ruim een kwart van de huurders van corporatiewoningen verdient meer dan 33 duizend euro
CBS Statline: Overheid; sociale uitkeringen
Rijksoverheid: Kamerbrief vernieuwde CBS-statistiek en scheefwonen

Via The Fact Club.

 1. 1

  Amsterdam had in 2011 176.000 corporatiewoningen (op totaal van kleine 400 duizend woningen, is dus 44% en niet 61%, zoals Wiebes stelt)

  Kleine kanttekening bij deze cijfers: niet alle sociale huurwoningen zijn in bezit van corporaties.

 2. 3

  Er zijn veel woningen /flats waar de huur per woning verschilt aangezien men er eerder is komen te wonen ,ken mensen die 280 euro betalen en hun buurman 400 euro voor dezelfde woning.

 3. 5

  #3, klopt boer, wij betalen 295 euro huur en onze bovenbuurman 560 voor precies dezelfde woning. Enige verschil is dat hij centrale verwarming heeft. Heb laatst eelco brinkman voor het eerst iets zinnings horen zeggen, hij pleitte ervoor dat de staat van de woning zou moeten bepalen wat de huurprijs is en niet het inkomen van de bewoner. Want in onze woning tocht het als het hard waait en koud is. Er zit enkel glas in en de kozijnen zijn zo rot als ik weet niet hoe. het is onmogelijk een verhuurder tot renoveren aan te zetten als zij niet willen. (wij huren particulier)

 4. 6

  @5 Ik betaal ook weinig huur (360e) voor 65m2 op 15 minuten wandelen van het centrum van Gent. Toegegeven, ook mijn appartement is krakkemikkig.

 5. 7

  Scheefhuren is een semantische oorlog op mensen die wel een mooie deal hebben op hun woning. Door ze neer te zetten als paria lijkt het net alsof ze ergens van profiteren, dat terwijl iedereen recht zou moeten hebben op een redelijk aanbod van woningen.

 6. 8

  @7: het is een mooie deal die -bij sociale woningbouw- mede wordt opgehoest door alle belastingbetalers. Dat lijkt me niet wenselijk.
  In studentenhuisvesting had je ook van die potverteerders die na hun afstuderen lekker goedkoop bleven wonen in de studentenkamer waardoor aankomende studenten geen normale en betaalbare woonruimte konden vinden.
  De meeste studentenhuisvestingsorganisaties hebben inmiddels huurcontracten waarbij de huurder binnen 6 maanden na het afstuderen uit de studentenhuisvesting moet.

 7. 9

  @8: Die belastingbetalers betalen slechts omdat men luchtkastelen heeft gebouwd rondom huisprijzen. Dan heb je een keuze: Of je verketterd mensen die wel kunnen sparen in deze situatie of je pakt die verziekte markt eens aan.

  En die potverterende student zit tegenwoordig noodgedwongen in zijn kamertje. Geen vast contract, als je al een baan hebt, dus geen huurwoning of hypotheek. Welcome to the future.

  Maar goed, vooral doorgaan met minderheden te verwijten en blijf wegkijken naar het daadwerkelijke probleem; een verziekte markt op slot gezet door verziekte hypotheken van verziekte banken.

 8. 10

  @8 Misschien zou je je af moeten vragen waarom mensen ‘potverteren’ en niet doorstromen: misschien is de vraag naar betaalbare woningen veel groter dan het aanbod. Zo is het in ieder geval bij mij, scheefhuurder, en ik weiger me te schamen omdat ik geen kapitaal wil betalen voor een woning. In elke andere markt zou dat allang rechtgetrokken zijn, maar de huizenmarkt is gewoon verziekt.

  Waarom is de vraag bij wonen altijd wat je kúnt betalen en nooit wat je wíl betalen?

 9. 11

  Je zou ook wel gek zijn als je het zou willen: in een markt met dalende koopprijzen, is het niet logisch om te kopen.
  Daarom is het huurbeleid waar nu een meerderheid voor is ook zo onnozel; mensen laten zich niet tegen hun zin naar de koopmarkt drijven, maar zullen andere oplossing zoeken en vinden.
  Ik heb overigens het begrip scheefwonen niet nodig om de onbenulligheid van het woonakkoord aan te tonen. Reactie 5 toont dat een woningcorporatie nuttig en nodig is; die gaan we door de heffing elke investering onmogelijk maken. Hoelang ze dan nog bestaan??? Dan komt er ook geen anti-cyclisch beleid meer, terwijl de vraag naar sociale huurwoningen sterk toeneemt. Zelfs de logische gedachte over het afschaffen van de huurtoeslag, met gelijktijdig verlagen van de verhuurdersheffing is niet opgekomen bij ons geleerde parlement. Als ze nu eens niet massaal hadden gespijbeld op school, toen ze maatschappijleer kregen….

 10. 14

  Het is een stupide actie. Ten eerste: waarom bemoeit de overheid zich met waar ik woon? (Gesteld dat ik in een huurhuis zou wonen). Als ik een kleinere, kwalitatief mindere woning wil omdat ik dan per saldo meer geld over hou om andere leuke dingen van te doen, is dat toch helemaal mijn zaak? Wat nou scheefwonen?

  Ten tweede: er is geen doorstroming, want de koopwoningmarkt zit ook op slot. Het enige resultaat is dat zo’n beetje iedereen erop achteruit gaat.

  Koopwoningen te duur? Maken we huurwoningen toch ook lekker duur, dan maakt het niet meer uit.

  Ten slotte is het natuurlijk idioot dat je verhuurder inzage krijgt in jouw inkomensgegevens. Heeft-ie geen donder mee te maken!

 11. 15

  @14 Ten slotte is het natuurlijk idioot dat je verhuurder inzage krijgt in jouw inkomensgegevens. Heeft-ie geen donder mee te maken!

  Ik dacht niet dat het de bedoeling was dat de verhuurder inkomensgegevens kreeg, maar slechts een melding of een inkomen onder of boven de grens zat. Hoeveel er boven of onder zou niet worden doorgegeven. Maar ook: eerst zien dan geloven.

 12. 16

  Zoals Tom van Doormaal een andere keer schreef: woningpolitiek is inkomenspolitiek.

  Stiekem is dit het PvdA-feest van de nivellering, en een VVD-manier om:
  – inkomens af te romen voor de staatsfinanciën (volgens het adagio van Gerrit Zalm: je haalt meer binnen door van veel mensen weinig af te pakken dan wat meer van weinig mensen – daarom was hij waarschijnlijk ook welkom bij de banken, die doen dat al jaren),
  – de corporaties te pesten,
  – meer geld naar de makelaars en woningmarkt te krijgen.

  Het belang van huurders telt in ieder geval niet.

 13. 17

  @2: inderdaad. Maar ik wijs er op, dat hij het noemt, maar vervolgens niet toe past. Hij had in zijn percentages in Amsterdam rekening moeten houden met de huurwoningen buiten de corporaties. Wiebes had het immers ook niet alleen over de corporaties, maar over het grote aandeel sociale huurwoningen in de stad.

 14. 18

  @7:

  terwijl iedereen recht zou moeten hebben op een redelijk aanbod van woningen

  Juist, en daar zit dus het probleem van scheefwonen precies. Mensen, die een betere woning kunnen betalen, maar uit kostenoverwegingen lekker goedkoop blijven huren verstoren de woningmarkt net zo erg als de banken met hun aflossingsvrije hypotheken dat doen. Corporaties en andere sociale woningaanbieders zijn daardoor genoodzaakt veel meer geld te investeren in sociale woningen om het aanbod van sociale woningen voor minder draagkrachtige mensen op peil te houden.

  Het verhogen van de prijs om goedkoop te kunnen blijven huren tegen te gaan, is al jaren een effectieve methode om er voor te zorgen, dat mensen uit sociale woningbouw weg trekken. En dat is volkomen terecht ook, nmm. Sociale woningbouw is er voor de minder draagkrachtigen onder ons, niet om wat beter gesitueerde mensen permanent aan een goedkope woning te helpen op kosten van de medeburgers / belastingbetalers. Sociale uitkeringen worden ook niet aan iedereen gegeven. Wie een baan heeft, heeft niet zo maar recht op bijstand, omdat ie dat daarvoor ook altijd al heeft gehad.

 15. 19

  @10: “Zo is het in ieder geval bij mij, scheefhuurder, en ik weiger me te schamen omdat ik geen kapitaal wil betalen voor een woning.”
  En dan moet ik maar meebetalen aan jouw goedkope woning? Lekkere solidariteit.
  Sterker nog, als er meer mensen op de vrije markt op zoek zouden zijn naar goedkope woningen zouden die op de vrije markt meer aangeboden worden.
  Maar nu is er oneerlijke concurrentie. Niet omdat jij meer moet uitgeven, maar omdat jouw goedkope woning betaald wordt uit algemene middelen.

  En voordat iedereen over me heen valt, ik ben geen vrijemarkt-adept, ik wil ook maar maximaal 30% van mijn nettosalaris uitgeven aan wonen, wat dus betekent dat ik momenteel op zoek ben naar een huisje in een prachtwijk. Helaas.

 16. 20

  Ik woon als alleenstaande vader met een puber zoon in een huurwoning,
  her en der enkel glas, tocht enorm, gaskachels, pietepeuterig straaltje warm water in de douche (slechts één geisertje in het hele huis) redelijk forse gas/electra rekening Van zo’n 180 eu per maand, geen recht op huursubsidie, betaal 450 Eu aan huur, dat is ongeveer 25% van m’n inkomen, geen recht of korting op wat dan ook behalve kinderbijslag, kom rond maar kan geen moer sparen.
  En ik ben volgens de richtlijnen dus een scheefwoner, als ik hier vertrek krijg ik niets meer onder de 600 huur/maand.
  Kopen kan niet, verdien ik te weinig voor en ben te oud volgens de bank, ik blijf dus zitten waar ik zit.
  Dus dan maar de huur verhogen voor dit krot?
  Welke idioot verzint nou zoiets, kan ik helemaal niets meer kopen, kleding etc. alleen overleven, prima manier om de economie helemaal om zeep te helpen lijkt me zo?
  De woningmarkt is helemaal kapot gereguleerd en gesubsidieerd, van reele prijsstelling is al lang geen sprake meer, met een belachelijk gecompliceerdheid tot gevolg, huur en koop subsidies, belasting constructies, nog meer regelgeving als het door de bestaande regelingen vast loopt.
  Politiek die zich met moed der wanhoop bezighoudt met het rondpompen van geld, daardoor ook nog geld onttrekt aan de reele economie waardoor de neerwaartse spiraal alleen maar doorzet,
  ik zie het echt somber in zo.

 17. 21

  Ik ben ook een scheefhuurder. En waarom? Omdat ik alleenstaande ben en in een dure stad woon waar ik in klote wijken moet gaan wonen omdat ik een huis in een wat betere buurt (echt geen villawijk) niet kan betalen. Nu heb ik in een betere wijk een huurwoning. Ik wordt vast gezien als profiteur, maar met die gestoorde huizenprijzen (wat nu iets normaler wordt) kan ik me geen koophuis veroorloven in een normale wijk.

 18. 23

  Het is ook jammer dat er geen enkele rekening wordt gehouden met een stapeling van maatregelen maar alleen wordt gekeken naar het hoogte van het inkomen. Een chronisch zieke met een redelijk inkomen, betaalt zich nu een slag in de rondte aan zorg maar heeft geen mogelijkheid meer om dan maar goedkoop te gaan wonen. Dat wringt, geld kan niet twee keer besteed worden. Kopen kan je inmiddels ook vergeten, al is het maar omdat je de levensverzekering met een chronische ziekte op je buik kan schrijven en de bank het risico niet neemt.

 19. 24

  Ik lees overal artikelen waarin de nadruk wordt gelegd op woningcorporaties, maar hoe zit het met particuliere appartementen? Mijn verhuurder mag – volgens het puntenstelsel- niet meer dan 480 euro kale huur vragen aan mij. Incl servicekosten, gwl etc betalen wij 900 euro huur. Volgens de regels van scheefwonen mag je met een huur beneden de 665 euro niet meer verdienen dan 43000. En ja, met beide een fulltime baan kom je daar wel aan. Dus ik ben een scheefwoner?

 20. 26

  @rob ik kan eisen wat ik wil, maar dan mag ik daar dus nog steeds niet wonen. Als ik en mijn verhuurder een deal sluiten, wat heeft de overheid daar dan nog mee te maken?

 21. 29

  @18

  Sociale woningbouw is er voor de minder draagkrachtigen onder ons, niet om wat beter gesitueerde mensen permanent aan een goedkope woning te helpen op kosten van de medeburgers / belastingbetalers.

  @19

  Maar nu is er oneerlijke concurrentie. Niet omdat jij meer moet uitgeven, maar omdat jouw goedkope woning betaald wordt uit algemene middelen.

  Het ‘uit algemene middelen’-argument klinkt weer eens door. Zeg mij eens, waarom zijn er geen huizen te vinden in deze prijsklasse die níet door algemene middelen worden gefinancierd? En waarom noemt men dát niet als probleem? Ik eis niet dat mensen aan mijn woning meebetalen, ik zoek gewoon een redelijk huis voor een redelijke prijs. Mij dwingen om in een veel beter huis te gaan wonen ‘omdat je het kunt betalen’ is absurd.

  Huizen zijn te duur. Doe dáár wat aan, dan verhuizen die scheefwoners vanzelf uit de sociale sector.

 22. 30

  Mensen, die een betere woning kunnen betalen, maar uit kostenoverwegingen lekker goedkoop blijven huren verstoren de woningmarkt net zo erg als de banken met hun aflossingsvrije hypotheken dat doen.

  Interessante stelling, maar is het niet ieders goed recht om producten te kiezen op prijs en kwaliteit? Als ik een tweedehands auto rijd, terwijl ik een nieuwe zou kunnen betalen, dan is dat toch ook mijn goed recht?

 23. 31

  Niet om zeuren hoor, maar die particuliere verhuurders doen tegenwoordig zo moeilijk dat ik niets maar dan ook niets meer kan huren. Geen contract, te veel verdienen voor sociale huur betekent geen huis.

  En als ik dan zo’n verhuurder bel dan zegt ie doodleuk dat ik zonder vast contract dan wel €50.000 op de bank moet hebben, ongeacht wat ik verdien. Laat ik dat nu net even niet hebben liggen, maar laat ik nu wel iedere maand twee keer zoveel loonbelasting betalen als een vriend van mij die een huis van €600.000 heeft gekocht. How’s that for fair.

  Dus zit ik noodgedwongen in de anti-kraak, simpelweg omdat ik niet anders kan. F$ck het als het zo doorgaat dan spaar ik, ga ik een jaar op reis (=niets verdienen) en ga ik daarna lekker scheefwonen in een sociale huurwoning.

 24. 32

  @29:

  Huizen zijn te duur

  Zeker weten, maar daar gaat deze discussie wat mij betreft niet over.

  Doe dáár wat aan, dan verhuizen die scheefwoners vanzelf uit de sociale sector.

  Daar geloof ik niks van. Die mensen blijven in de sociale sector wonen, omdat dat goedkoper is, en blijven daar ook wonen als de huren dalen.

  @30:

  Interessante stelling, maar is het niet ieders goed recht om producten te kiezen op prijs en kwaliteit?

  Als het om door de overheid / de belastingbetalers gesubsidieerde producten gaat, mogen we daar eisen aan stellen. Als je subsidie krijgt op de verzekeringen en de belasting op je tweedehandsauto, moet je niet gaan klagen als we die subsidie intrekken, als je uit eigen zak een nieuwe auto en de verzekering en belasting daarvoor kan betalen.

  @24: 900 euro valt niet onder sociale huur. Maar dat is niet de huur die je betaalt. Die ligt een stuk onder de 665 euro, vermoed ik. Maar laat ik voor het voorbeeld eens van pakweg 665 euro uit gaan. Wanneer je dan een gezamenlijk inkomen van dik boven de 43.000 euro hebt, kun je voor datzelfde bedrag per maand een heel behoorlijke koopwoning krijgen in het grootste deel van het land en, als je je voor een nieuwbouwproject aan meldt, zelfs in de grote steden. Dan bouw je zelf nog wat kapitaal op ook. Dan snap ik echt niet, dat je in je huurwoning wilt blijven hangen.

 25. 33

  @32: Van dat laatste zou ik wel eens een rekenvoorbeeld willen zien.
  Mij zou het niet lukken om met dat inkomen onder de 900 euro – zonder eigen geld, want als je jarenlang maandelijks 900 euro huur betaald hebt, heb je weinig kunnen sparen – een redelijk huis te vinden in Amsterdam. Zeker niet als ik een “kapitaaltje” wil “opbouwen”, want dat betekent hoge maandlasten. En vergeet niet dat na verhuizing naar “het grootste deel van Nederland” je ook al snel met hoge reiskosten te maken krijgt. De krijg je niet in ieder beroep vergoed.

 26. 34

  @32

  “Huizen zijn te duur”

  Zeker weten, maar daar gaat deze discussie wat mij betreft niet over.

  Dat simpele feit geeft aan waar we de oplossing moeten zoeken: maak de huizen goedkoper. Alles wat we nu zien met betrekking tot scheefhuurders, maakt wonen juist duurder en dwingt mensen om die hoge prijzen toch te betalen.

  Anders gesteld: scheefhuren is niet onterecht als je voorop stelt dat scheefhuurders een redelijke prijs betalen voor hun huis. Dat andere mensen dat niet kunnen, is niet de schuld van de scheefhuurders, maar een gevolg van marktfalen.

  “Doe dáár wat aan, dan verhuizen die scheefwoners vanzelf uit de sociale sector.”

  Daar geloof ik niks van. Die mensen blijven in de sociale sector wonen, omdat dat goedkoper is, en blijven daar ook wonen als de huren dalen.

  Het vreemde is dat we goedkope woningen bouwen voor mensen met een kleine beurs in plaats van iedereen die in een goedkope woning wil zitten. Natuurlijk is het aanbod dan te klein! We moeten beginnen met te veronderstellen dat er velen zijn, waaronder ikzelf, die helemaal niet in een luxe woning op een toplocatie willen zitten, ook al kunnen ze dat makkelijk betalen. Daar moet aanbod voor zijn. Als dat er niet is, dan is dat de schuld van een verrotte markt en niet de schuld van mensen met die wens. Was één van de mooie aspecten van markten niet juist dat een markt geen waardeoordeel velt over wensen van consumenten?

  Wat mij nu zo vreemd aandoet, is dat we die huizen subsidiëren in plaats van de gezinnen die te weinig inkomen hebben voor een woning. Zou dat het probleem niet oplossen? Laten we het onderscheid tussen sociale en vrije sector opheffen en huursubsidie verstrekken aan arme gezinnen die zelfs een lage huur niet kunnen betalen. Als je dat wel kan betalen, dan mag je nog steeds wonen waar je wil, alleen niet gesubsidieerd.

 27. 35

  Redenen waarom mensen huren:
  – goedkoop
  – flexibel, andere baan aan de andere kant van het land dan hoef je geen huis te verkopen.
  – je hoeft zelf het onderhoud niet te regelen.
  – je hebt geen schuld.
  – geen hypotheek kunnen krijgen wegens geen vast contract.

  En zo kunnen mensen vast nog meer redenen bedenken waarom iemand huurt. Maar alleen goedkoop gaat erbij mij niet in. Zeker niet als je de gemiddelde huurwoning (in ieder geval waar ik woon) ziet. Piepkleine keukens en badkamers en slaapkamers en het wordt minimaal onderhouden.

 28. 36

  Laten we het onderscheid tussen sociale en vrije sector opheffen en huursubsidie verstrekken aan arme gezinnen die zelfs een lage huur niet kunnen betalen.

  Dat doen we allang. Arme mensen in een sociale huurwoning vangen dus dubbel: ze hebben een goedkope woning én ze vangen er ook nog eens subsidie voor.

  Overigens vangen niet-armlastige mensen ook subsidie, maar dan om een huis te kopen. Dat heet hypotheekrente-aftrek.

 29. 37

  @34

  Anders gesteld: scheefhuren is niet onterecht als je voorop stelt dat scheefhuurders een redelijke prijs betalen voor hun huis.

  De overheid hoeft niet voor jou te bepalen welk type woning je zou moeten bezetten. Al verdien je een ton per jaar, dan nog moet je vrij zijn om op een kamertje van 20m2 te gaan wonen.

  Die vlieger gaat uiteraard niet op voor gesubsidieerde scheefwoners omdat andere mensen wél een dure woning moeten huren of kopen en tegelijkertijd ook nog eens het dak van de scheefwoner subsidiëren.

 30. 38

  @37: Jij haalt verschillende dingen door elkaar: goedkoop = klein = gesubsidiëerd. Er moeten er woningen bedacht kunnen worden die goedkoop zijn door:
  – de materiaalkeuze
  – de bouwwijze
  – de ruimtelijke inrichting
  – de lokatie (hergebruik oude kantoren en bedrijventerreinen)
  – de tijdelijkheid, doordat ze bijv maar kort meegaan
  – toezicht op de praktijken van aannemers en projectontwikkelaars (want dat die graag sjoemelen – minder van alles gebruiken maar toch het volle pond rekenen – zal menig opzichter weten)
  – lonen en tarieven van aannemers
  – grondprijs
  En dan zoals Kevin zegt: die zijn dus goedkoop zonder klein of gesubsidieerd te zijn. Dan kun je, ook al je meer geld te besteden hebt, toch goedkoop wonen om geld over te houden voor andere dingen, en betalen andere mensen niet mee aan je goedkope woning.
  Maar, dat zal je net zien in Nederland: dan wil iedereen opeens in zo’n huis wonen en vinden ze het niet eerlijk dat er maar zo weinig van zijn en verbieden ze uit afgunst liever deze keuze. Een smoes ervoor is altijd te bedenken.

 31. 39

  @33: http://www.berekenhet.nl/modules/wonen/hypotheek-netto-maandlasten.html

  Ingevoerd (1 enkele poging): woning van 275.000 euro (nieuwbouw eengezinswoning Osdorp, bijvoorbeeld), rente 5% (kan zelfs lager), rendement op standaard laten staan, afgesloten 2012, WOZ 275000, bruto jaarinkomen 45000, looptijd 30 jaar. Netto maandlasten 722. Dat is wel aflossingsvrij dan, dat mag misschien niet meer, maar dat was al die tijd wel mogelijk. En er kunnen ook nog betere voorwaarden geselecteerd worden. Maar in 1 enkele poging op de eerste de beste site, omdat je daar om vroeg, kom ik al heel dicht in de buurt van die 665 euro.

  Ik weet dat omdat vrienden van mij dat een paar geleden nog gedaan hebben. Een woning van ongeveer 280000 euro in Osdorp gekocht met netto maandlasten onder de 700 per maand.

 32. 40

  @34:

  die helemaal niet in een luxe woning op een toplocatie willen zitten

  Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar als het niet om de toplocatie gaat, liggen de prijzen ook meteen al heel veel lager, en wanneer je goedkoop wil wonen op een toplocatie, heb je gewoon te veel eisen.

  maak de huizen goedkoper

  Daar ben ik ook voor. Aanpakken de hypotheekrenteaftrek dus. Maar laten we het eerst hebben over de situatie zoals die nu is, en niet zoals we die zouden willen zien.

 33. 41

  @35: er is niet gezegd, dat er niet meer redenen zijn om te huren, maar we hebben het hier over de verhuur van voor een groot deel gesubsidieerde sociale huurwoningen. Wie schulden heeft of geen vast contract komt meestal in aanmerking voor een sociale huurwoning. Het gaat om mensen, die langdurig in een sociale huurwoning wonen, maar vaak al jaren niet meer in aanmerking zouden komen voor een sociale huurwoning als ze zich nu op de woningmarkt zouden melden. Ze hebben de woning gekregen in een tijd, dat ze daarvoor in aanmerking kwamen, en willen daar nu geen afstand meer van doen, omdat een andere woning hen meer geld zou gaan kosten. We hebben het hier dus eigenlijk uitsluitend over het goedkope wonen.

 34. 42

  @38: zulke goedkope huizen worden altijd al gebouwd, maar de markt drijft de prijzen op. Om dicht bij mijn eerdere voorbeeld te blijven: het nieuwbouwhuis, dat 275000 euro kost, heeft de projectontwikkelaar ongeveer 100000 tot 150000 euro gekost om het te laten bouwen. Een normale verkoopprijs zou dus onder de 200000 kunnen liggen (dan maakt de projectontwikkelaar nog voldoende winst). Het probleem zit daar echter vlak achter, want zodra de woning aan de eerste eigenaar verkocht is, kan die die woning meteen voor 300000 tot 350000 euro verkopen. Daarom zie je in nieuwbouwwijken ook zo vaak snel na oplevering veel huizen te koop staan: dat is niet van de gewone mensen, die een woning hebben gekocht om er in te wonen, maar om al die figuren, die daar meteen een slaatje uit willen slaan. Of sorry, zo mag ik dat niet benoemen natuurlijk. Dat heet namelijk gewoon marktwerking, een goed zakelijk inzicht, en de overwaarde op een huis, waar we ook al niet aan mogen komen…

 35. 43

  @40: Hoewel de HRA ook aangepakt moet worden, zijn er meer wegen om huizen goedkoper te maken. Zo zou er eens wat gedaan kunnen worden aan het toch al zwaar naar corruptie riekende gespeculeer met bouwgronden en leegstaande panden. Daarnaast mogen we wel van het dogma af dat huizen van baksteen moeten zijn. Zeker corporaties zouden wel eens de “gewaagde” stap mogen maken naar meer prefab kunststof in de huizenbouw. We bouwen toch (zeker in steden) al lang niet meer met het idee dat het eeuwen blijft staan.

 36. 45

  @38

  Jij haalt verschillende dingen door elkaar: goedkoop = klein = gesubsidiëerd.

  Nee hoor. Daarom spreek ik ook over gesubsidieerde scheefwoners en zet ik dat af tegen scheefwonen in het algemeen.

 37. 47

  @46 wiki:

  De term scheefwonen wordt wel gebruikt voor het huren van een woning met een huurprijs die relatief laag is in verhouding tot het inkomen.

  Daarom spreek ik ook over het huren van een kamertje van 20m2, wat uiteraard een illustratief voorbeeld is van iets dat goedkoop is om te huren.

  Ik vind het dikke prima als een tandarts met tig lekkere assistentes in dienst besluit om goedkoop te wonen. Ik vind ook niet dat dat ontmoedigd zou moeten worden.

  Ik word er echter minder vrolijk van als hij goedkoop kan wonen omdat anderen die een duurdere huurwoning via de particuliere markt hebben geregeld via de belastingen ook nog eens bijbetalen aan de woning van die tandarts. Dat is onrechtvaardig.

 38. 48

  @41: Met de wachttijden in Amsterdam van meer dan vijftien jaar is het in Amsterdam vrijwel onmogelijk om een woning te krijgen “in een tijd, dat ze daarvoor in aanmerking kwamen,” en dan nog een laag salaris te hebben. Ik sprak laatst iemand die een woning kreeg op haar 65ste!. Hoe die nog “langdurig in een sociale huurwoning” kan wonen is me een raadsel.
  Dan moet je je al op je tiende hebben ingeschreven als woningzoekende. De meeste mensen krijgen pas een woning als ze al een normaal salaris hebben. Dan verdienen ze of al zoveel dat ze eigenlijk al meteen “scheefwonen”, of ze krijgen nooit meer een hoog inkomen. Dus eigenlijk agaat het alleen om mensen die opeens door samenwonen een te hoog verzamelinkomen krijgen en de woning kregen op grond van hun individuele inkomen. Maar dan wonen ze wel krap.

 39. 49

  @47: Hoe wordt die woning dan gesubsidieerd? Klinkt ingewikkeld. Via de belastingen een huurwoning van een ander subsidiëren?
  Jij subsidieert toch ook niet mijn keuze om met de fiets naar mijn werk te gaan ipv een auto?

 40. 50

  @49: je denkt dat die woningbouwcorporatie een echt bedrijf is dat vanaf z’n begin volledig op eigen benen stond en dat de overheid daar geen cent aan bijgedragen heeft?

 41. 51

  @43: Volgens mij is betonbouw ook behoorlijk goedkoop. Maar waarschijnlijk zijn er tegenwoordig erg veel milieu- en isolatie- en energie-eisen, waaraan om de een of andere reden alleen met dure materialen aan voldaan kan worden.

 42. 52

  @50: Als je zo begint, ja: vroeger waren het woningbouwverenigingen, waar je lid van werd, en dan door je inleg aanspraak maakte op een woning die dankzij de collectieve inleg konden worden gebouwd en je kreeg geen woning van een andere verenging. De gemeente gaf toestemming en kende bouwlocaties toe. eigenlijk zou dat weer terug moeten keren. Maar dat mag vast niet meer, want dan organiseren mensen zich volgens hun geloof of levensbeschouwing of andere instelling, en dan krijg je zoals vroeger een islamitische woningbouwvereniging, een groene woningbouwvereniging, en allerlei ander deviant gedrag waar de overheid niet van gediend is omdat het “discriminatoir” is. Van groene verenigingen moeten ook mensen lid kunnen worden die tegen duurzaamheid zijn, van homo-verenigingen ook niet homo’s, etcetera.

 43. 54

  @53: Wat is dan het verschil tussen gesusidieerde scheefwoners en gewone scheefwoners? Er zijn toch geen goedkope woningen die niet gesubsidieerd zijn in jouw ogen?
  Dan wordt het toch hoog tijd dat die er komen?

 44. 56

  @39: Dank je wel.
  Bij de Hypotheker krijg ik, als ik 44 jaar ben met een gezinsinkomen van 45.000, 195.000 euro. Ook de hypotheekhulp van Funda geeft niet meer dan 195.000. Daar moet je het dus mee doen. De maandlasten bedragen dan zo’n 1100 euro of 850 met hypotheekrenteaftrek. Je betaalt dan ongeveer 1/3 van je netto salaris aan wonen, excl stookkosten enzo. Als je een flat koopt, krijg je er nog VVE-kosten erbij.
  Volgens de nieuwe regels – dus geen aflossingsvrije hypotheek maar een waarbij je wel een kapitaaltje opbouwt.
  Dat beperkt de woningkeuze al behoorlijk, maar toegegeven, in Amstedam-Noord of West is er dan nog wel wat te vinden. Meer dn wanneer je wilt huren: momenteel zijn er via Woningnet in amsterdam maar 111 sociale woningen te huur. Vrijwel allemaal woningen tussen de 25 en de 70 m2. Met een huur tussen de 370 de de 830 euro. Scheefhuren is er dus sowieso niet meer bij, want de kleine woningen zijn voor senioren of jongeren.

 45. 57

  @54

  Er zijn toch geen goedkope woningen die niet gesubsidieerd zijn in jouw ogen?

  Volgens mij heb ik twee keer duidelijk gemaakt dat dit onderscheid volgens mij juist wel bestaat. Ik begrijp niet helemaal dat dit nou zo ingewikkeld voor je is. Je leest dingen in mijn reacties die er niet staan.

  Nog maar eens:
  Woning 1 is gesubsidieerd omdat die gesubsidieerd is. Daardoor wordt die woning goedkoper dan wanneer die woning niet gesubsidieerd is.
  Woning 2 is gewoon een goedkope woning. Dat is zo omdat die woning klein is, of rot is, of op de verkeerde plek staat, of omdat de onderburen stinken, of omdat de huisbaas heel oud is en het concept van inflatie niet begrijpt.

  Als je met een hoog inkomen in woning 1 of woning 2 woont dan ben je een scheefwoner. In woning 1 ben je bovendien een gesubsidieerde scheefwoner. Over dat laatste zeggen veel mensen dat ze dat liever niet zien (want subsidie = overheidsgeld) en dat ze het ok vinden als daarvoor de huren worden verhoogd.

 46. 58

  Dat komt waarschijnlijk omdat ik dacht dat je het over dezelfde woning had toen je schreef: “Ik vind het dikke prima als een tandarts (…) besluit om goedkoop te wonen. (…)
  Ik word er echter minder vrolijk van als hij goedkoop kan wonen omdat anderen (…) via de belastingen ook nog eens bijbetalen aan de woning van die tandarts. Dat is onrechtvaardig.”
  Maar kennelijk bedoelde je met die laatste woning een ander huis.

 47. 60

  @32 @pedro Klopt, ik denk dat we best een woning zouden kunnen kopen in Amsterdam, we wonen hier nu twee jaar. Maar zoals iemand anders hierboven ook benoemd, het niet kúnnen kopen van een huis is niet altijd de reden om te huren. Wij zijn beiden starters, hebben beiden een tijdelijk contract, en willen ook graag flexibel zijn om te kunnen verhuizen mocht een nieuwe baan dat eisen.

  Daarnaast voelt het gewoon verdomd oneerlijk dat mijn buurvrouw, die niet werkt (en dat best zou kunnen), wiens huis anderhalf keer zo groot is en wiens huur anderhalf keer zo laag is, hier wel mag wonen. En wij daarentegen, die allebei fulltime werken, veel meer huur betalen, geen gebruik maken van wat voor subsidieregeling dan ook, ons huis uit worden gezet. Terwijl de eigenaar van dit appartement ons graag hier wil houden.

 48. 62

  @inca helemaal eens, maar wat als ze zelf zegt dat ze niet werkt omdat gevolgen heeft voor haar huursubsidie, zorgtoeslag en uitkering? begrijp me niet verkeerd, ik ben helemaal voor een sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. En ik wil daarbij best op de koop toenemen dat sommige mensen daar misbruik van maken. Maar als je het dagelijks ziet, terwijl je zelf je huis uit wordt gezet, dan laat je je nogal snel verleiden tot zo’n uitspraak.

  Maar voordat dit een discussie wordt over uitkeringen, ik vraag me gewoon af wat de baten van een overheid zijn bij het ingrijpen op een dergelijke manier op de particuliere huurmarkt. Je zal als huiskoper wel uitkijken wat voor huis je koopt, mocht je in de toekomst ooit van plan zijn het te verhuren en graag zelf willen beslissen aan wie je het verhuurt.