Eigen welvaartsstaat eerst

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

OPINIE - Een genadeloze factcheck van de recente uitspraken van Dijsselbloem door gastblogger Bas Thijs. Dit stuk verscheen eerder op zijn eigen blog Grutjes. Hier de verkorte versie – voor de echte cijferfetisjisten geeft Bas op zijn eigen blog bij enkele uitspraken nog een aanvullende onderbouwing.   

Dijsselbloem denkt dat ik niks te doen heb. Hij heeft natuurlijk mijn blog over vluchtelingen en de VVD gelezen, en nu dacht hij: weet je wat, ik laat die gast van Grutjes een heel nieuw artikel typen, over mij. Dijsselbloem, je bent een vervelende eikel. Een belangrijkdoener.
En je liegt.

Jeroen Dijsselbloem heeft gister namelijk groots en meeslepend geroepen:
Ze blazen de welvaartsstaat op!

“Ze”,  dat zijn de vluchtelingen natuurlijk weer.

Hoe blazen de vluchtelingen dan de hele welvaartsstaat op?
Welnu, zegt Jeroen, ze komen allemaal een uitkering vragen.

Nepnuance

Je zou na Zijlstra bijna gaan denken dat dat een heel genuanceerde uitlating is. Maar dat is het natuurlijk niet. Volgens Zijlstra komen ze allemaal voor een borstvergroting, volgens Dijsselbloem voor een uitkering. Lood om oud ijzer.

Dat mensen hierheen vluchten omdat ze bijvoorbeeld klem zitten tussen massamoordenaar Assad, IS, Al-Nusra Front, Iran, en bombardementen van de VS, Rusland, Frankrijk, binnenkort misschien Nederland en god weet wie nog meer…

Whatever. Dat doet er volgens Dijsselbloem niet toe.
Als hij het lijden van die mensen maar kan gebruiken om ons angst aan te jagen voor barbaarse hordes die onze welvaartsstaat opblazen, metdynamiet –  eh, pardon, uitkeringsaanvraagformuliertjes.

Het effect van asielzoekers op de welvaartsstaat

Ja ja, die enorme kosten van vluchtelingen voor onze arme welvaart.
Hoe is die verhouding eigenlijk?
Zoals je al eerder kon lezen op Grutjes, waren in 2014 de totale kosten van de asielprocedure 681 miljoen.

De kosten van onze welvaartsstaat zijn ook makkelijk op te zoeken: 267 miljard.
Zo ziet dat er uit in een plaatje:klaas jan runia
Kijk maar even goed, pak er een vergrootglas bij, en zie hoe asielzoekers onze welvaartsstaat onbetaalbaar maken!
Of bijna dan.
Of…
Nou ja, in elk geval 1,0026 keer zo duur…

Maar we kunnen het niet betalen!

Se hebbe allemoal un uitkering

Dijsselbloem doet ook alsof vluchtelingen levenslang een uitkering trekken.
Klopt dat?

Asielzoekers

De eerste vraag is: wiens schuld is dat?
Asielzoekers die wachten op behandeling van hun aanvraag, mógen van de overheid het eerste half jaar namelijk helemaal niet werken, en daarna maar een klein beetje.

Overigens krijgen asielzoekers geen bijstand of andere ‘vette uitkeringen’: Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker van het COA maximaal € 58 per week voor eten, kleding, roken en andere uitgaven. (Bron: COA)
Ik zou het daar niet van redden, jij wel?

Vluchtelingen

Dijsselbloem doet alarmerend over de arbeidsparticipatie van ex-asielzoekers. Vluchtelingen dus, mensen met verblijfsvergunning.

Tja. Deels is het nogal wiedes, dat als je de taal nog moet leren, je de gebruiken nog niet kent en je wellicht nog getraumatiseerd bent ook, dat je dan niet meteen een baan vindt.
Waarom Dijsselbloem dat een probleem vindt weet ik niet. Bij bijvoorbeeld chronisch zieken of mensen in een rolstoel is de arbeidsparticipatie nog veel lager. Er zijn 790.000 arbeidsongeschikte Nederlanders.
Zou hij ook een maximum aan mensen in een rolstoel willen stellen? Of een maximum aan bejaarden, kinderen of andere mensen met een lage arbeidsparticipatie?
Wat is het probleem van iemand als mens benaderen, in plaats van als getal?Waarom moet elk mens economisch rendabel zijn, en voor wie?

Maar ook als je een getallenfetishist bent, zelfs als je Adam Smiths onzichtbare hand bent, ik bedoel Jeroen Dijsselbloem zelf, dan is er geen enkele reden om te zeuren over vluchtelingen.
De arbeidsparticipatie van vluchtelingen is namelijk helemaal niet zo laag.

Arbeidsparticipatie in getallen

Dat je niet meteen werk hebt als je net Nederland binnenkomt is logisch. Maar hoe zit het na elf jaar? 52,3% van de vluchtelingen heeft dan een betaalde baan. Dat is 7,3% hoger dan niet-Westerse allochtonen die niet gevlucht zijn.
Vluchtelingen doen het dus juist bovengemiddeld goed.

Wiens welvaartsstaat

Nee, kom nu niet met die onzin aan over armoede en dat we eerst de Nederlanders eens moeten helpen. Want ja, die armoede bestaat, die groeit zelfs, en dat is belachelijk.
Armoede wordt echter niet veroorzaakt door vluchtelingen, maar doordat de kloof tussen arm en rijk in ons land al jaren groeit. We geven ons geld blijkbaar liever aan rijke mensen dan aan mensen die het nodig hebben.

Eigen armen eerst

Wist je trouwens dat de eerste opvang van asielzoekers in Nederland bijna helemaal wordt betaald uit… de pot voorontwikkelingssamenwerking?

Er zijn heel wat mensen die graag zeuren over voedselbanken, al hebben ze daar meestal zelf nog nooit geholpen. “Wij zijn oh zo sociaal betrokken,” roepen ze, “maar we moeten eerst onze eigen armen eindelijk eens helpen voor we vluchtelingen binnenlaten!”
Alleen gaan de kosten van vluchtelingen dus niet ten koste van je armlastige bejaarde oerhollandse opa, maar van de hongerende kindjes in Afrika, om het eens in rechtse ballentermen te zeggen.

We worden overspoeld door…
angstzaaiers

Het is je vast niet ontgaan dat media en politici nu al geruime tijd moord en brand schreeuwen omdat er enorm veel meer asielzoekers naar Nederland komen dan normaal. En als er veel meer asielzoekers komen, dan kost het straks ook veel meer geld. Toch?

Worden we inderdaad overspoeld?

Nou, misschien moet je dan eerst bedenken wat je onder de term “overspoeld” verstaat. Ik neem voor het gemak even aan dat je je niet overspoeld voelt als er één asielzoeker extra naar Nederland komt. Nee, als de welvaartsstaat van het op 5 na rijkste land ter wereld in gevaar is, als we de opvang niet meer aan kunnen, dan is er echt iets aan de hand. Toch?
Wat noemen we overspoeld? Als er dit jaar honderd keer zoveel mensen naar Nederland komen? Of duizend keer?

In de afgelopen 12 maanden kwamen er 35.975 asielzoekers naar Nederland.

In de 12 maanden daarvoor kwamen er 24.260 asielzoekers naar Nederland.

Er kwamen de laatste 12 maanden dus niet honderd keer, niet duizend keer, maar nog geen anderhalf keer zoveel mensen.

Record aantal leugens

Het NOS Journaal brulde deze maand: ‘Record aantal asielzoekers in oktober!’
Tja, dat was natuurlijk weer niet waar. Het aantal asielzoekers is juistflink gedaald na september.

Het probleem is niet dat we overspoeld worden, het probleem is dat het kabinet structureel, chronisch én bewust jaar na jaar te weinig geld begroot voor de asielprocedure. En consequent probeert een sfeer van paniek te scheppen, die strenge maatregelen rechtvaardigt, hoewel ze volkomen uit gebakken lucht bestaat.

Hier zie je hoeveel mensen er op dit moment in de opvang zitten.
47.574 op 11 november 2015. nederlanders en opvang coa nov 15

Stel dat er toch onverwacht weer extra mensen naar Nederland zouden komen, en er in november en december, laten we het ruim nemen, wel 9000 mensen per maand zouden komen. Dan komen we dit jaar uit op 52.975. Dat is ongeveer evenveel als de 53.000 van 1994. Voor zover ik weet is toen ook de welvaartsstaat niet opgeblazen.

Maar hoe zit het dan bij de COA? Daar zit de opvang toch overvol? Mijn god, we hebben al een noodopvang, en zelfs óók nog een crisis-noodopvang!
Tja. Er zitten op dit moment maar half zo veel mensen in de opvang als in 2001.

bezetting asielzoekers en vluchtelingen opvang coa nov 15

Dijsselbloem wil Schengen opblazen

Volgens het akkoord van Schengen mogen personen zich vrij door Europa bewegen. Dat, zou je kunnen zeggen, is het enige onderdeel van de EU wat niet alleen over economie gaat, maar gewoon meer vrijheid aan mensen biedt.

Dijsselbloem wil Schengen opblazen, en een mini-Schengenzone oprichten, een harde kern in de EU waarin de onderlinge grenzen wel open blijven, maar die de grenzen met de andere EU-landen opnieuw bewaakt.

Dijsselbloem: “Er zijn een paar landen die in de asielcrisis de zwaarste lasten dragen, omdat bij hen de meeste vluchtelingen opvang krijgen. Het gaat om Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland.”

Aïai. Je vermoedt het zeker al. Dat is een leugen.

Top 5 bullshit – met stip op 1…

Dijsselbloem’s eigen IND heeft net in een rapport verteld dat wij helemaal niet bij de top vijf van Europa horen wat betreft het opvangen van asielzoekers. We staan binnen de EU op nummer 8, en als we Zwitserland ook meetellen zelfs pas op nummer 9. (zie tabel 3 in het rapport)

‘Ja maar Nederland is zo arm….’
Als je kijkt naar de verhouding bruto nationaal product ten opzichte van het aantal asielzoekers, staan we op plaats 14, en 16 als we Noorwegen & Zwitserland meerekenen. (tabel 4)
‘Ja maar Nederland is zo klein…’
Zelfs als je kijkt hoeveel asielzoekers iedereen per vierkante kilometer opvangt, redden we nog geen plaats in de top 5. (tabel 2)

Oh, België en Zweden staan trouwens ook niet in de top vijf.
Dat zijn namelijk Duitsland, Hongarije, Italië, Frankrijk en Oostenrijk.
De slechtste opvanger daarvan, nummer vijf, Oostenrijk, heeft dik 3 keer zoveel mensen opgevangen als wij. Ik denk dat als die landen een top vijf samenwerking willen van asielverlenende landen, dat ze Jeroentje kunnen missen als kiespijn.

Dit statistiekje van Flip van Dyke met een vergelijking tussen de eerste 7 maanden van 2014 en de eerste 7 maanden van 2015, is ook erg interessant. Daarin kun je zien dat het aantal asielzoekers in de EU bijna is verdubbeld in 2015, maar in Nederland juist omlaag is gegaan (!)

flipvandyke large

Dijsselbloem liegt dus

Over uitkeringen, over de last voor de welvaartsstaat, over asielzoekers, over arbeidsparticipatie, over aantallen, over wie er opdraait voor de kosten, over de top vijf van landen die asielzoekers opvangen…

Waarover nog meer?

 • Dijsselbloem zegt dat het zijn prioriteit nummer één is, om Schengen te behouden. Dat zegt hij in hetzelfde artikel als waarin hij voorstelt om Schengen op te blazen.
 • Hij vind het belangrijk om nauwer samen te werken met de 28 eurolanden. Daarom wil hij nog maar met 5 landen samenwerken.
 • Dijsselbloem zegt dat hij geen race to the bottom wil waarbij ieder land zijn buurland probeert te overtroeven in het ontmoedigen of afstoten van asielzoekers.
  Aha. En daarom zal zijn kabinet dan wel hebben besloten om de huisvesting van asielzoekers ernstig te versoberen, vluchtelingen geen recht meer op urgentie te geven zoals alle andere woningzoekenden dat wel hebben, en erkende vluchtelingen zonder enige reden een half jaar langer te laten wachten voor ze  hun partner en kinderen weer mogen zien.
 • Dijsselbloem wil vluchtelingen “in Nederland (..) een bed, voedsel, een veilige plek en een school voor hun kinderen” geven.
  Vandaar dat hij in de volgende zin zegt dat de grenzen beter moeten worden bewaakt (tegen wie?) en dat je vluchtelingen beter in Libanon of Turkije op kan vangen.

“Onze normen liggen hoog en we willen dat zo houden.”

Wanneer kun je Dijsselbloem op zijn woord vertrouwen?

Zoals je merkt heb ik het artikel, wat Dijsselbloem uche uche trouwens ook als redder van Griekenland presenteert, echt doorgespit.
Wat ik zocht was een opmerking, gewoon één enkele uitspraak, die én concreet en meetbaar was, én waar.

Jeroen doet in het artikel uitspraken zat die concreet en meetbaar zijn. Helaas zijn ze allemaal gelogen. Toch vond ik iets. Eén enkel ongelogen feitje. Denk ik tenminste.

Zijn naam.

Weet je wat ik nou zo graag zou willen geloven als ik zou kunnen? Als?

Dat hij liegt uit onwetendheid en onkunde, in plaats van bewust.

 

Bas Thijs

Illustraties:
-Kosten welvaartsstaat: vormgeving: Klaas Jan Runia’s infographic, uitgebreid door Bas Thijs op basis van Miljoenennota 2014
-Asielzoekers overspoeld door Nederlanders: Bas Thijs, op basis van cijfers COA en CBS
-Bezettingsgraad COA: Bas Thijs op basis van cijfers COA.
-Statistiek asielzoekers Europa: Flip van Dyke (twitter, website)

Reacties (75)

#1 Arduenn

Nou ja, in elk geval 0,0026 keer zo duur…

0,0026 keer zo duur = 385 x zo goedkoop. We gaan erop vooruit.

@0 Even aanpassen naar 1,0026 keer zo duur, of 0,26% duurder.

Edit redactie: Done, bedankt.

 • Volgende discussie
#2 Weerman

Chapeau!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lutine

Wat is het probleem van iemand als mens benaderen, in plaats van als getal?

Helemaal eens. Maar na het lezen van het artikel duizelen de getallen mij om de oren…en dan heb ik nog niet eens alle getallen gecheckt c.q. nagerekend.

@1 heeft wel nagerekend en het blijkt dus dat we grof verdienen aan asielzoekers. Of toch niet…? Moet ik toch de zakrekenmachine erbij pakken?

Nee, want dan ik kom toch weer op “Wat is het probleem van iemand als mens benaderen, in plaats van als getal?” uit!
Flikker op met al die getallenbrei. Ik ben geen boekhouder, ik ben mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Olav

In vroeger tijden kreeg zo’n figuur als Dijsselbloem dan nog wel eens een taart in zijn smoel gesmeerd. Dat lukt niet meer, want daar is men tegenwoordig erg alert op geworden. Wat doen we dan wel, behalve ons druk maken in stukjes op internet en de reacties daarop? In elk geval niet meer stemmen op de PvdA en hopen dat die partij wordt gereduceerd tot splinterpartij – zoals ze verdiend hebben. Maar van de alternatieven word je ook niet vrolijk.

Excuseer mij, ik moet even grienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Gilgamesh

Het gaat helemaal niet om deze cijfers.. Waar het in de kern om draait is dat Nederland al zo veel buitenlanders/allochtone groepen heeft (wat de nodige problemen met zich mee brengt) en veel mensen dat niet zo fijn vinden. Als je de huidige aantallen in de populatie al veel te hoog vindt en er liever een heleboel zag vertrekken dan is elke extra aanwas ‘veel’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 AltJohan

Die cijfers tm maand 7 van 2015? Dat is toch totaal niet relevant voor de huidige situatie. De stromen zijn daarna pas echt op gang gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 6822

@6: Waarom werd er daarvoor ook al zoveel gemekkerd dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 AltJohan

@6822: de laatste tabel in @0 is negeert de laatste 4 maanden volledig.

Ik vind dat misleidend, omdat het in die maanden echt begon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

@8: Ik neem aan dat die cijfers er nog niet zijn. Maar volgens mij beantwoord je de vraag niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bas Thijs

@8: Dat is niet misleidend, er zijn gewoon van veel landen nog geen cijfers van de laatste vier maanden.
Check http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/TPS00189
Sterker nog, in het laatste rapport van de IND worden alleen de cijfers van het eerste half jaar van 2015 gegeven. Ik en Flip van Dyke geven er dan al meer.
Dijsselbloem moet het met precies dezelfde cijfers doen als wij allemaal, en lult dus aantoonbaar maar wat.

@1:
Arduenn, je hebt gelijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 6822

@8: Snap ik dat je dat bedoelde. Ik deed wat onaardig, sorry daarvoor. Er is qua data nog wel meer op aan te merken, maar mij maakt dat weinig uit. Ik ben voor wat in de volksmond open grenzen heet (rare term eigenlijk, want het suggereert nog altijd het bestaan van grenzen, maar tot welk nut als ze toch open zijn?).
Waar ik me eigenlijk over verbaas is jouw specifieke aandacht op die laatste 4 maanden, omdat je daarmee een bepaald ongelijk van de @0 schrijver of de fabrikant van de tabelletjes en grafiekjes wilt aantonen, naar ik aanneem.
Maar voor de laatste 4 maanden maakte jij (en alle “immigratie-huiverigen”) toch ook al je punt, met de toen voorhanden zijnde info? Je lijkt nu namelijk te suggereren dat het toen dus nog niet zo erg was. Eenzelfde relativeringsvermogen kan wellicht ook van groot nut zijn bij het bekijken van actuelere data.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Johanna

Dé vraag blijft natuurlijk waarom het op vijf na rijkste land ter wereld niet in staat is een relatief klein aantal vluchtelingen op te vangen, maar tegelijkertijd wel van landen die veel minder rijk zijn verwacht dat ze miljoenen mensen opvangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 6822

@12: Het antwoord zit al in de vraag.
Mijn lieve moeder liep vroeger nog wel eens met een geldbusje langs de deur voor stichting zus en zo. En zij wist ons al heel vroeg uit te leggen dat het gemakkelijker was om bij ons in de buurt geld op te halen dan in de kakbuurt.

Scheelde d’r wel lopen ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lutine

@4

In elk geval niet meer stemmen op de PvdA en hopen dat die partij wordt gereduceerd tot splinterpartij – zoals ze verdiend hebben.

Op de PVV stemmen?

Maar van de alternatieven word je ook niet vrolijk.

Nee, de alternatieven daar wordt je ook niet vrolijker van.
Vrijwel het hele politieke spectrum is zijn best aan het doen om de PVV rechts in te halen. Vandaar waarschijnlijk dit soort uitspraken van Dijsselbloem….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@6822: je kunt het gedrag van die PvdA-er niet verklaren aals je de instroom van de laatste 4 maanden niet in ogenschouw neemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 6822

@15: Die PVDA ‘er hoef ik ook niet te snappen. Altijd al een vreselijk vies kereltje gevonden.
Maar ik probeer jou te snappen. Ook vóór die missende 4 maanden (waarover hierboven jouw vraag al beantwoord is door anderen) maakte jij je al druk over immigratie. Waarom, als jij nu de data van toen ook wel lijkt te kunnen relativeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Amateur Commenter

@4: Partij voor de dieren is een prima alternatief in mijn ogen. Je zou je nog verbazen hoe sterk die inhoudelijk zijn. De naam is alleen erg ongelukkig gekozen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 AltJohan

@6822: de instroom van de eerste 7 maanden is wat mij betreft ook te hoog.

Ik ben PVV-stemmer namelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 6822

@18: Dat donkerbruine vermoeden had ik al. Het gaat mij er om dat ik het oneigenlijk vind dat je om de data van die 4 maanden vraagt, het gebrek ervan een gemis vindt, terwijl jij eigenlijk het cirkeldiagram uit de @0 al een groot onrecht voor Nederland lijkt te vinden. Dan kun je toch gewoon reageren op @0 en aangeven dat die 0,0nogwat percentages ondoenlijk hoog zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 tigger

@18:
Zou juist jij je niet moeten kunnen identificeren met slachtoffers van moslimextremisten dan???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joop

Dijsselbloem deed deze uitspraak lijkt me namens het kabinet, niet als pvda-er. Samson zou hem gelijk moeten corrigeren, als pvda-er.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 6822

@21: Als de cijfers niet kloppen, en dat bewijst @0, zou iedereen hem moeten corrigeren, al deed hij zijn uitspraken namens tante Sjaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joop

@22.

Iedereen hem corrigeren? Bel hem maar op of stuur hem een mail, ga bij hem langs. Ik denk niet dat het enig effect heeft.

Heeft zijn eigen partij hier al op gereageerd? Niets van gehoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Lutine

@21

Dat wordt mij niet duidelijk. De context. Spreekt hier het kabinetslid Dijsselbloem of de PvdA’ er Dijsselbloem?
Want het kabinet spreekt met 1 mond. (Behalve dan het rampkabinetje met de LPF er in)

Overigens dient Samsom kabinetsleden niet te corrigeren, maar zelf het PvdA geluid te vertolken. Daar faalt de man in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joop

@24.

Controlerende functie heeft het parlement. Meestal de oppositie. Maar als je de VVD zag afgeven op Asscher vandaag … Eigen minister zal moeilijker zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bookie

@22
Inderdaad de cijfers van @0 kloppen niet, aangezien deze teruggaan op het verleden en niet op de verwachtingen van de UNHCR over de asielstroom richting EU de komende jaren.
Het is gewoon een extreem-linkse haatcolumn op krapuul niveau die meent in te gaan op wat Dijsselbloem gezegd heeft, maar totaal het tegenovergestelde doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lutine

@25

Naarmate de verkiezingen naderen wordt het met een mond spreken lastiger. Daarnaast heeft het parlement uberhaupt geen boodschap aan het met een mond spreken.

Aangezien de verkiezingen nog maar ruim 1 jaar duren zullen we steeds meer oprispingen zien van bewindslieden. Het kabinet staat er slecht voor in de peilingen en de PVV heeft de wind in de zeilen. In dat licht moet je zo’ n uitspraak zien denk ik. Want ‘links’ weet niet te profiteren van de impopulariteit van het kabinet. Alle voormalige links-stemmers zitten bij Geert op schoot….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Henk van S tot S

Gewoon een afleidingsmanoeuvre van Dijsselbloem, om te verdijsselbloemen, dat hij als minister van voorheen de socialistische PvdA, samen met de VVD alleen opkomt voor de welvaart van de beter bedeelden, in dit land en elders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 6822

@23: Zal ik er maar gewoon even van uitgaan dat je heus wel begrijpt wat ik bedoel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bookie

@28
Als de welvaartsstaat onder druk komt zijn het juist de minder bedeelden die daar onevenredig last van hebben. De beter bedeelden zullen er weinig van merken. Ergo Dijsselbloem komt op voor de minder bedeelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 6822

@25: Dat is te gemakkelijk. Oppositie heeft een controlerende functie, maar dat betekent natuurlijk niet dat er vanuit het kabinet moedwillig zo veel mogelijk onzin de gespuid kan worden, om de oppositie maar bezig te houden met een soort van zoek-de-verschillen spelletje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 6822

@30: Nu draai je zaken om. At nul heeft juist aangetoond dat de welvaart niet onder druk staat. Toch wordt er gedaan alsof dat wel het geval zou zijn. Zo wordt er dus op onheuse wijze gepikt richting een bepaalde groep binnen die minder bedeelden gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bookie

@32
Zoals ik in @26 al betoog heeft @0 niets aangetoond en kijkt hij terug op een niveau van asielinstroom waarbij ook Dijsselbloem geen problemen voorzag.

Bij een jarenlange instroom van 1500 (of meer) vluchtelingen per week (zoals min of meer voorspeld door de UNHCR) ligt dat anders. Nergens gaat @0 op die verwachting in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 AltJohan

@6822: migratie cumuleert naar best grote aantallen. Over decennia. Ook al komt er per jaar – lijkt het – weinig binnen.

Kijk bijvoorbeeld naar de demografische ontwikkeling van een stad als Amsterdam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 6822

@33: Nee, maar:
-er is al uitgelegd waarom die informatie ontbreekt
-dezelfde vraag als aan AltJohan gesteld, geldt ook voor jou wmb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 AltJohan

@6822: “… dat ik het oneigenlijk vind dat je om de data van die 4 maanden vraagt, ”
je kunt de opmerkingen van die PvdA-er niet verklaren als je de instroom van de laatste 4 maanden niet in ogenschouw neemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Henk van S tot S

@30:
Laat ik nu het idee hebben dat de minder bedeelden meer last hebben van het kabinetsbeleid:

Verhoging eigen risico; vermindering hulp in de huishouding; verhoging gemeentetarieven/belastingen die niet worden gecompenseerd.
Belastingvoordelen die voor hen het slechts uitpakken.

Kortom gewoon wat ik onder #30 vermeldde, staat nog steeds overeind.
Het is en blijft een afleidingsmanoeuvre!
;-)

N.B.
Wat meer solidariteit met oorlogsslachtoffers en andere verschoppelingen, zou bij sommige reaguurders ook niet misstaan ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 ed

Omdat het integratieproces van Moslims in de EU dankzij Neo liberaal rechts gelukt is en het Communisme in Rusland vernietigd , krijgen we weer een nieuwe rekening te betalen aan de EU , namelijk voor Turkije . Ik vraag me nog steeds af hoelang dat Europa nog betaalbaar blijft . Follow the money .. Follow the money ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Terrence

Wethouder: ‘Alles wat meer kost dan oplevert moet weg vanwege bezuinigingen.’
Burger in de zaal: ‘Dus u stapt op?’
De waarde van mensen kan nooit of te nimmer in geld worden uitgedrukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 frankw

Ik mis de plusjes! Geweldig stuk, zeer de moeite waard en uit het hart gegrepen. Dijsselbloem staat inmiddels met stip op een voor dde Verkiezing “Rat van het Jaar”. De PvdA lijkt steeds meer op de PVV, mensen waarvoor ze zegt op te komen de grond in trappen. Dit kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht. Plusplusplus!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 ed

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/11/Rapport-migranten-kosten-Duitsland-in-2015-twintig-miljard-euro-2716004W/
Er zit tegenwoordig geen grens meer in de EU dus te de EU kosten van vluchtelingen in de EU lidstaten plus een paar miljard extra voor Turkije enz . maar bij mekaar op .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 6822

@36: Nogmaals, ik borduurde voort op mijn eerste vraag (een reactie op jou):
Waarom voor die tijd dan ook al dat gemekker.

Die vraag stel ik niet aan Dijsselbloem.
Die vraag stel ik aan immigratie critici die verongelijkt reageren als de laatste 4 maanden ontbreken, want die laatste 4 maanden zijn o zo belangrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Michel

Wat Frankw @40 zegt. Dat durft zich sociaaldemocratisch te noemen, de partij van de arbeid…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Bookie

@43
Ja, echt belachelijk dat een sociaal democraat opkomt voor de mensen die het van de welvaartsstaat moeten hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Bookie

@37
We weten al dat het komend decennium de zorgkosten, AOW kosten, klimaatkosten, defensiekosten zullen stijgen en belastinginkomsten een maximum hebben wordt het zonder een stijging van de kosten van asielzoekers en asielvinders al moeilijk genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 6822

@45: Grappig dat je ’t noemt, want de zorgkosten en de AOW-kosten bijvoorbeeld, nemen vooral toe vanwege de vergrijzing. Vals argument wanneer gebruikt tegen asielzoekers, eigenlijk een oplossing voor genoemde problemen dus.
Daarbij is eerder op dit blog (weet niet precies wanneer, wellicht dat een oplettender lezer een linkje kan plaatsen) al aangetoond dat het niet automatisch zo is dat meer mensen ook daadwerkelijk meer werkloosheid betekent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 ed

Indien de EU 2 miljard betaald aan Turkije uit de EU gemeenschapspot ,dan betekent dat ,dat alle kosten van vluchtelingen binnen de EU uit één en diezelfde gemeenschapspot betaald moeten gaan worden . De west Europese landen betalen de hoogste rekening ,maar die rekening wordt zo’n beetje onbetaalbaar ..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 AltJohan

@6822: ik heb kanttekeningen bij de hele sfeer van @0. Er is vanalles aan te merken op Dijsselbloem, maar ik vind van niet op dit punt.

Er blijft een stuk minder van de hele argumentatie van dit flutstuk over als je de laatste 4 maanden wel meeneemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Henk van S tot S

@45:
Een weer nieuwe aanvulling op je eigen riedeltje, is geen antwoord op wat ik stelde!
Doe de groeten aan de peroxide-Ariër, van mij krijg geen reactie meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Bookie

@49
Hahaha jij bent af, want je gebruikt de peroxide-Ariër godwin. Logisch voor een links extremist.

@46
Ik gebruik dat niet tegen asielzoekers, want ik verwijt asielzoekers niets.

Als @0 serieus op Dijsselbloem was ingegaan en had berekend wat de verwachting van het UNHCR had betekend qua kosten en baten voor Nederland had dan had je mij niet gehoord. de UNHCR verwacht voor de komende jaren eerder meer vluchtelingen dan minder dan dit jaar. Oftewel @0 had berekeningen moeten maken voor een instroom voor de komende 5 a 10 jaren van tussen 50.000 en 100.000 vluchtelingen.

Nu is het een soort column, waarbij je zegt dat de afgelopen 50 jaar de klimaatverandering volgens de cijfers geen noemenswaardige invloed heeft gehad op de wereldeconomie en dat dus ook de komende 50 jaar zo zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Kacebee

Ronduit misleidend is de taartgrafiek onder “Het effect van asielzoekers op de welvaartsstaat”.

Het (te) kleine puntje “asielzoekers” komt namelijk binnen enkele jaren bij de posten zorg en sociale zekerheid, uitvergroot en ieder jaar opnieuw, omdat de mensen waar het hier om gaat daar een onevenredig groot beroep op zullen (blijven) doen.

De werkloosheid is onder niet-westerse allochtonen die hier al tientallen jaren wonen ongeveer drie keer zo hoog als normaal, bij de nieuwste lichting Syriërs (en andere groepen Arabieren en Afrikanen) zal dat vast niet veel beter zijn. Het aandeel van deze migranten dat uiteindelijk een (deeltijd-) baan vindt, werkt vaak (ver) onder zijn niveau – een groot verlies aan menselijk potentieel, hoe je het ook bekijkt.

Nederland biedt een almaar groeiend contingent niet-Westerse migranten dus een bestaan van passiviteit en relatieve armoede en zaagt zo aan de poten van de economie, de nivellering van inkomens en de sociale cohesie. Al zou het maar gaan om een paar duizend gevallen per jaar, dan nog zou je daarop tegen moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 6822

@50: Jawel hoor, je verwijt ze (wellicht niet persoonlijk, maar wel als demografisch verschijnsel) dat zij bepaalde overheidskosten onbetaalbaar maken. Daar gaan het hele stuk en de hele discussie over toch?

@51: Je noemt veel, maar ik twijfel. 3x? Gastarbeiders jaren 60 vs vluchtelingen anno nu? “Zal dat vast niet beter zijn”. Speculatie als politiek instrument? Onder niveau werken? Doe ik ook. Saboteer ik nu ook de Nederlandse staat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Bismarck

@51: “De werkloosheid is onder niet-westerse allochtonen die hier al tientallen jaren wonen ongeveer drie keer zo hoog als normaal, bij de nieuwste lichting Syriërs (en andere groepen Arabieren en Afrikanen) zal dat vast niet veel beter zijn.”

Lezen is zeker moeilijk? In het artikel wordt al aangetoond dat de werkloosheid bij vluchtelingen na verloop van tijd wel degelijk beter is dan die bij andere niet-westerse allochtonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Amateur Commenter

Laten we ook niet vergeten hoe de VVD bewust de COA de put in heeft gegooid om weer eens alle adviezen naast zich neer te leggen. Wanneer worden politici en semi publiek schorem eens echt verantwoordelijk gehouden voor hun beslissingen? Zie de ROC’s in Leiden, zie de nationale politie, zie deze kwestie, zie de bankensector, KLM, de JSF, de Fyra, het NS/Pro-Rail debacle, Opstelten, en ga zo maar door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Joop

@54.

In 99 van de honderd gevallen gaat het nog steeds goed hoor. We kijken teveel naar de mislukkingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Joop

@51.

Self fulfilling prophecy.

Lekker met de armen over elkaar blijven zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Flip van Dyke

Even n.a.v. van mijn cijfers (tabelletje @0) over aantal asielzoekers EU+ eerste 7 maanden van dit jaar en vorig jaar.

De tabel heb ik gemaakt op 12 oktober en de aanleiding waren de uitspraken van Zijlstra 2 dagen ervoor over o.a. borstvergroting van asielzoekers.
Uit het interview in het AD:

Zijlstra zegt dat Nederland reisdoel ,,numero twee” is voor vluchtelingen. ‘In Zuid-Europa zeggen ze: loopt u maar door, daar is West-Europa.’

Uit de tabel blijkt duidelijk dat er sprake is van lulkoek van de zijde van Zijlstra.
Op dat moment waren dat de meest recente cijfers van Eurostat.
Uiteraard kreeg Nederland daarna veel meer asielzoekers, maar Nederland was natuurlijk niet de enige.

Ik had graag een vervolg aan de cijfers gegeven, maar helaas zijn de statistieken stuk.
Nog los van de vele dubbeltellingen doordat asielzoekers in meerdere landen asiel aanvragen is het grootste probleem dat de administraties van de landen de stroom asielzoekers niet aankonden/kunnen. Daardoor is er een achterstand ontstaan in de registratie van eerste aanvragen van asielzoekers.

Als iemand betrouwbare recente cijfers heeft dan zie ik die graag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Flip van Dyke

Zie ook deze tweet:
https://twitter.com/flipvandyke/status/653436526769119232

Helaas heeft niemand -voor zover ik weet- Zijlstra aan de tand gevoeld over zijn ‘2e plaats’. Geen pers en geen politicus.
‘Links’ was namelijk al zeer tevreden met haarzelf dat ze de borstvergroting hadden getackeld.
U verbaast zich daar misschien over, maar dat doe ik al jaren niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Henk van S tot S

@57: en @58:
Misschien reageert men wel niet op Zijlstra, omdat men hem zo wie zo niet serieus neemt; kan natuurlijk ook zijn, dat ze liggen te snurken.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Cerridwen

@57: Ik zag dit artikeltje:
http://www.groningerkrant.nl/2015/11/bijna-12-duizend-asielaanvragen-in-oktober/

Hierin wordt ook duidelijk dat we weliswaar qua opvang nog lang niet aan de piek in 2001 zitten, maar qua asielaanvragen op basis van 10 maanden al op de tweede plaats na 1994 staan. Dit verschil wordt denk ik verklaard door de verkorting van de procedures na 2001.

Op basis hiervan was er toch echt wel iets bijzonders aan de hand deze zomer wat betreft instroom van vluchtelingen, ook in Nederland. Natuurlijk moet dit nog steeds niet groter gemaakt worden dan het is, spookverhalen over hordes terroristen en opblazen van de verzorgingsstaat zijn nergens voor nodig. Maar in de ijver om die spookverhalen te corrigeren schiet menig schrijver nogal eens door richting ontkenning, onderbouwd met slecht gebruikte statistieken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 AltJohan

@FvD: ” Uit de tabel blijkt duidelijk dat er sprake is van lulkoek van de zijde van Zijlstra.
Op dat moment waren dat de meest recente cijfers van Eurostat.”

Eurostat (en jij dus ook Flip) loopt hopeloos achter. Zijlstra heeft gewoon veel actelere bronnen. Het kan zijn dat ie een kort lijntje heeft met Dijkhof. Die heeft veel meer cijfers want die moet ook de noodopvang regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Kacebee

@53: Vluchtelingen in het algemeen scoorden in het verleden op de arbeidsmarkt weliswaar beter dan niet-westerse allochtonen, maar voor de huidige golf hoeft dat niet te gelden. Die komt voor een belangrijk deel uit landen als Eritrea en Irak, en als je het artikel had gelezen waar die 52,3% vandaan komt, had je kunnen zien dat het daarmee niet zo best gesteld is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Flip van Dyke

In de maanden augustus t/m oktober zijn ruim een half miljoen asielzoekers naar de EU+ gekomen. Daarvan gingen er ruim 20.000 naar Nederland. Oftewel een viertal procenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Folkward

@AltJohan
Je enige ’tegenargument’ is dat Dijsselbloem onbekende bronnen heeft, anders zou het, volgens jou, on-ver-klaar-baar zijn wat hij beweert. Klinkt een beetje als conspiracy, want hoe kunnen wij bewijzen dat die bronnen er niet zijn? Precies, bewijs jij maar dat die bronnen er zijn. En zelfs als dat zo zou zijn, dan nog zou het meeste uit #0 nog gelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Bismarck

@62: “maar voor de huidige golf hoeft dat niet te gelden. Die komt voor een belangrijk deel uit landen als Eritrea en Irak”
Volgens het COA is dat in 2015 tot dusver samen 17% van de instroom, dus zo belangrijk is dat deel niet. Daarnaast was je aanvankelijk nogal stellig (zal dat vast niet veel beter zijn). Vooralsnog moeten we het doen met de feiten die we hebben en die stellen dat het vast wel beter zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Bas Thijs

Ik baal ontzettend van de standaard aanvalstactiek van xenofobisch Nederland. Die is:

-Alle feiten verdacht proberen te maken, zelfs al weet je dat ze kloppen. Je roept gewoon dat ze niet waar zijn, ook al heb je daar geen enkel echt argument voor, en dat is er vast wel iemand die je gelooft.
-Als iemand jou een goede vraag stelt, reageer je daar totaal niet op, maar begin je gewoon over iets nieuws.
– Je doet alsof je een eerlijke discussie voert, maar eigenlijk bedrijf je propaganda met drogargumenten en misinformatie – het gaat je namelijk totaal niet om een open gesprek, maar om het doordrukken van een politieke agenda.
-Je favoriete aanvalstactiek is anderen beschuldigen van wat je zelf consequent doet: ‘warrig betoog’, ‘desinformatie’, enzovoorts. Op de man spelen en stropoppen bouwen is immers een prima manier om twijfel te zaaien.
– En als sluitstuk van de strategie is er altijd nog de directe bedreiging. Want mensen die Schreeuwwitje ‘demoniseren’, kun je altijd nog zo beschadigen en bedreigen dat ze vanzelf hun bek houden.

Ik weet niet zo goed hoe het komt dat dit stramien door extreemsalonfähigrechts zo consequent wordt gebruikt. Misschien hebben ze er klasjes voor. In het buitenland zie je vaak dat zulke mensen betaald worden om te doen wat ze doen; hoe dat in Nl is weet ik niet.

Ook in deze reactieboom zie je weer drie mensen die zich van delen van deze tactiek bedienen.

De mooiste opmerking vond ik wel: “Inderdaad de cijfers van @0 kloppen niet, aangezien deze teruggaan op het verleden en niet op de verwachtingen”.
Nee, natuurlijk, mijn cijfers kloppen niet omdat ze al aangetoond zijn, in plaats van speculatief. Zucht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 AltJohan

@Folkward: er zijn wel cijfers van na juli 2015. Zelfs @Flip van Dyke heeft meer recente cijfers (@63).

Alleen die cijfers komen minder goed uit bij jullie argumentatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 6822

@67: Hij presenteert ze toch? Je verwijst er zelf naar. Op verzoek blijkbaar, kun je nagaan. Daarentegen: ik heb van jou nog steeds geen antwoord op @7 en @11.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Mario

Alleen die cijfers komen minder goed uit bij jullie argumentatie.

Aldus de grote wegkijker altJohan. Laat me niet lachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 AltJohan

@6822: antwoord op @7 staat in @18. Velen vonden de instroom in de eerste helft van dit jaar ook al te hoog,

Het antwoord op @11 komt volgens mij op hetzelfde neer. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dat kun je de vraag van @11 het beste opnieuw en iets bondiger formuleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 6822

@70: Ja, en toen was er @19.

Bondig genoeg?

(Met andere woorden, ik vind jouw antwoord geen antwoord. In ieder geval niet op mijn vraag.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 AltJohan

@6822: zie @36, dat is een reactie op @19

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 6822

@72: Neeneeneenee. Dat is in rondjes kletsen, want dan ga ik weer naar @7. Van rondjes word ik duizelig, daar stop ik dus mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Flip van Dyke

@67 en wat staat er bij @57?

Ik had graag een vervolg aan de cijfers gegeven, maar helaas zijn de statistieken stuk.
Nog los van de vele dubbeltellingen doordat asielzoekers in meerdere landen asiel aanvragen is het grootste probleem dat de administraties van de landen de stroom asielzoekers niet aankonden/kunnen. Daardoor is er een achterstand ontstaan in de registratie van eerste aanvragen van asielzoekers.

Als iemand betrouwbare recente cijfers heeft dan zie ik die graag.

Vergelijking tussen landen is dus haast niet meer mogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 AltJohan

@Flip van Dyke: steeds zijn er weer nieuwe mensen waarvoor s’ avonds onderdak voor gevonden moet worden. Die zijn toch niet zo moeilijk te tellen is het niet? Maar eigenlijk weet ik niet hoe er geteld wordt. Vergelijken met het buitenland is dan ook niet zo moeilijk, mits die op dezelfde manier tellen.

Niemand heeft voldoende navraag/onderzoek gedaan naar de cijfers achter die tweede plaats. Toch wordt hier op voorhand vanuit gegaan dat die tweede plaats niet klopt. Dat vind ik raar.

 • Vorige discussie