Een twitterverbod voor Wilders?

OPINIE - Het grondrecht op de vrijheid van meningsuiting is een van de meest bekende burgerrechten. Te pas en te onpas wordt het gebruikt als argument in allerlei maatschappelijke debatten. Ondanks het universele karakter van het recht staat de uitingsvrijheid bovenaan in het rijtje ‘Nederlandse’ waarden die we hoog moeten houden. Maar er heerst nog veel onbegrip over waar het bij dit grondrecht nu werkelijk om draait. 

Twee weken geleden schreef ik over de medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam die een Canadese professor onder curatele wilden stellen. Met hun onhandige open brief miskenden ze de wederkerigheid van de uitingsvrijheid: ik tolereer uitingen ondanks de afkeer die ik voel en reken er op dat aan mij ook de ruimte gegund wordt om mijn standpunten naar buiten te brengen. En alleen de rechter bepaalt de grenzen.

Tolerantie was ook ver te zoeken bij de Friezen die vorig jaar de A7 blokkeerden om demonstranten tegen Zwarte Piet te verhinderen hun protest bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum te laten horen. De ‘blokkeerfriezen’ kregen deze week taakstraffen opgelegd van 80 tot 240 uur. De rechtbank: ‘Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Verdachten hebben het recht echter in eigen hand genomen. Eigenrichting kan in een democratische rechtsstaat niet worden getolereerd.’ Een van de actievoerders: ‘Als ze een straf opleggen is het om die linkse ratten in Den Haag tevreden te stellen.’

Ook de koepel van Turkse moskeeën TCIF die een twitterverbod voor Geert Wilders heeft aangevraagd toont geen begrip voor het wezen van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting.

Advocaat Ejder Köse van de TCIF wil dat het haatzaaien van Wilders stopt. ‘Met zijn uitlatingen kwetst hij 1,2 miljoen mensen in Nederland, doodgewone, hardwerkende moslims, alleen maar voor electoraal gewin. Mijn cliënt vindt dat onacceptabel. We hebben Twitter aangeschreven en hopen dat het tot actie overgaat. Zo niet, dan nemen wij juridische stappen.’ Eerder dit jaar heeft TCIF een aanklacht ingediend bij het OM, maar dat is op niets uitgelopen. Daarom probeert de organisatie het nu opnieuw bij het particuliere bedrijf Twitter. Köse negeert hiermee feitelijk het standpunt van het OM en daarmee de rechtsstaat. Het OM heeft immers de taak de grenzen van de strafbaarheid van uitingen te bewaken en in voorkomende gevallen tot vervolging over te gaan. Bijvoorbeeld na de ‘minder, minder Marokkanen’- uitspraken van Wilders een paar jaar geleden. Nu heeft het OM een kennelijk andere een afweging gemaakt. Dat ‘mijn cliënt’ dat nu ‘onacceptabel’ vindt is jammer, maar helaas. Om dan te proberen je gelijk te halen bij niet-publieke, oncontroleerbare particuliere partijen getuigt niet van begrip voor de regels die de uitingsvrijheid in dit land beschermen.

Wat Köse zijn cliënt ook heeft vergeten te vertellen is dat je in Nederland niet een totaalverbod kunt uitvaardigen op alle uitingen van een persoon. Hij zegt dat Wilders’ foute uitlatingen ‘structureel’ zijn, dat het normaal wordt en dat hij hiermee geweld legitimeert. ‘Wij zien dat veel mensen het vertrouwen kwijt zijn dat deze man nog wordt begrensd.’ Maar de advocaat zal ook weten dat de regels hier verschillen van die in dictatoriale landen. Je kunt hier veroordeeld worden voor een concrete uitlating maar niet omdat je volgens bepaalde normen niet zou deugen.

Voor Köse en vele anderen herhaal ik nog maar een keer de regels: ik tolereer jouw mening opdat jij de mijne tolereert, anderen op voorhand de mond snoeren of het spreken onmogelijk maken is in strijd met het grondrecht, alleen de rechter stelt grenzen, niet aan personen maar aan concrete uitlatingen, en alleen de rechter bepaalt wat strafbaar is, achteraf.

[overgenomen van Free Flow of Information]

Reacties (46)

#1 Basszje

Dat een privaat bedrijf kan bepalen wat wel en niet via hun diensten kan worden gedaan valt niet onder vrijheid van meningsuiting. Misschien is dat een probleem, maar dat is een andere discussie.

Verplichte XKCD – https://truthwinsout.org/wp-content/uploads/2014/04/xkcd.jpg

 • Volgende discussie
#2 Statistiek

Dit is wel een behoorlijke drogreden hè? En telkens dezelfde: “Omdat een uitspraak niet illegaal is, of omdat het OM er niet iets tegen wil doen, mag je je ook niet naar anderen wenden over of en hoe zij die uitspraak presenteren.”

Dat gaat zowel voor Peterson, waar de briefschrijvers nota bene alleen een oproep deden voor een coreferent, als voor de mensen die Twitter aanschrijven.

Dat Twitter een parallelle wereld vormt met ondemocratische, private regels is kwalijk. Maar dat mensen daar hun grieven naartoe sturen is hun goed recht. Evenals dat het hun recht is om vervolgens zinloze procedures te starten. Dat is stom gedrag, maar gaat beiden niet in tegen de vrijheid van meningsuiting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Henk van S tot S

Mmmmh,
Een Twitterverbod voor domme blondjes (al dan niet kunstmatig) als Wilders en Trump klinkt wel heel erg aantrekkelijk.
;-)

Verder is het zo dat dit gekwetter rond Twitter altijd beter is dan moord en doodslag.
’t Zal me benieuwen hoe lang dit duurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJH

Hm. Er worden hier wel heel veel verschillende vruchten met elkaar vergeleken. Peterson stond op de rol om te spreken, niet in het openbaar, maar in een gebouw van een instituut waarvan we eigenlijk niet (willen) weten of het nu publiek of privaat bezit is. Als je vindt dat de universiteit privaat is, dan kun je wie dan ook op welke gronden dan ook, weren. Ik denk alleen dat de tegenstanders van Peterson meer geneigd zijn, om andere redenen, om te vinden dat de universiteit publiek bezit is. Maar enfin.

Mensen die op Twitter hun bek niet kunnen of moeten houden – dat gaat door een wel zeer privaat medium heen. Daar hoeft geen rechter aan te pas te komen. Ga maar lekker naar Twitter zelf.

De anti-piet demonstratie tenslotte, had gewoon nooit toegestaan mogen worden. Demonstraties worden om veel minder zwaarwegende redenen om de haverklap verwezen naar andere tijden of plaatsen. Je hebt wel het recht om te demonstreren, maar je hebt niet altijd het recht om te demonstreren precies daar en wanneer je maar wilt. Een kinderfeestje is, naar mijn mening, voldoende reden om te zeggen: je bent de volgende dag aan de beurt. Maar toen ‘ie eenmaal toegestaan was, moest ‘ie ook doorgang vinden. Mensen hadden het ook kunnen boycotten, tenslotte. De straffen daarentegen, zijn belachelijk hoog en politiek gemotiveerd. Als je kijkt naar vergelijkbare jurisprudentie, kan dat haast niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lutine

Voor Köse en vele anderen herhaal ik nog maar een keer de regels: ik tolereer jouw mening opdat jij de mijne tolereert,

Van deze regel heb ik nog nooit gehoord. Volgens mij heeft Jos van Dijk die zelf verzonnen. Ik tolereer de mening van Wilders (in dit geval) zonder voorwaarden. Overtreding van wetten kan alleen achteraf worden geconstateerd (Minder, minder) en kunnen dan eventueel bestraft worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Lutine

Advocaat Ejder Köse van de TCIF wil dat het haatzaaien van Wilders stopt. ‘Met zijn uitlatingen kwetst hij 1,2 miljoen mensen in Nederland, doodgewone, hardwerkende moslims, alleen maar voor electoraal gewin. Mijn cliënt vindt dat onacceptabel.’

Merkwaardige reactie van die Köse. Omdat Wilders een bevolkingsgroep zou kwetsen moet hij stoppen. Een aangedragen argument is de omvang (1,2 miljoen). Stél dat Twitter daar in mee gaat (of nog erger: een rechter) dan stort de hele vrijheid van meningsuiting in. Wilders op zijn beurt kan weer aanvoeren dat de islam kwetsend is en haat zaait. En ook dat hij namens 1 miljoen mensen spreekt. Dan moeten alle moslims ook van Twitter af en moet de islam verboden worden. (Wilders blij, dan kan hij de PVV opheffen)

Vrijheid van meningsuiting is moeilijk te begrijpen voor sommigen.
Dat houdt ook vrijheid van haat zaaien in. Mits het binnen de wettelijke kaders blijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Co Stuifbergen

@1: Ik beschouw inderdaad als een probleem dat Twitter of Google of Facebook kan besluiten om mensen te censureren.

Een redacteur van Trouw heeft al een keer geklaagd omdat Google (tijdelijk) geen verwijzingen naar Trouw gaf.

Er is nu een “recht om te worden vergeten” maar er zou ook een recht moeten zijn om te worden vermeld (in telefoonboeken, de Gouden Gids, zoekmachines enz.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Tank

Twitter ‘censureert’ niet, Twitter heeft gedragsregels waar je aan moet voldoen om gebruik te maken van hun service. De vraag is dus: voldoet Wilders daar aan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Basszje

@6: Haat zaaien is wettelijk alleen niet toegestaan. En vrijheid van meningsuiting gaat er niet over dat je iedereen die een potje wilt schelden gelijk een roeptoeter moet geven ( of dat nou media is of een zaaltje ).

@4 Je mag in dit land gewoon protesteren waar je wilt en dat hoef je niet per se vantevoren aan te geven. Grondrecht en dergelijke.

Het verschil tussen een loopbrug en een snelweg lijkt wel te moeilijk voor sommige mensen. Hoop dat al die pro-pieters geen kinderen hebben als het basale verschil tussen 120km/h en 5 km/h al te lastig is.

Als er iemand omgekomen was op die snelweg dan was dat gewoon doodslag. Als je anderen in levensgevaar brengt dan verdien je daar een stevige straf voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Custers

Ik ben het helemaal eens met andere critici op dit verhaal. Je krijgt nooit een zinnige discussie als je allerlei totaal verschillende zaken zomaar op één hoop veegt.

De vraag in hoeverre de overheid grenzen mag stellen aan wat burgers mogen zeggen – dan gaat het werkelijk over vrijheid van meningsuiting – is een heel andere dan de vraag in hoeverre het wenselijk is dat universiteiten een podium bieden aan (vermeende) pseudo-wetenschap, of aan als wetenschap vermomde politieke propaganda. En hoe machtige bedrijven als Facebook en Twitter omgaan met nepnieuws is iets totaal anders dan het verhinderen van een demonstratie waarvoor bevoegde instanties toestemming hebben gegeven.

Er zijn al veel te veel Calimero’s die bij het minste of geringste beetje tegengas beginnen te jammeren dat hun vrijheid van meningsuiting in het geding is. Het enige goede antwoord daarop is volgens mij: niet meegaan in dat “frame”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lutine

@9

Kun jij haat zaaien dusdanig definiëren dat het te vatten is in een wetsartikel? Zie ook het „minder minder”. Op zich is het alleen maar een mening dat het beter is als er minder Marokkanen zijn in Nederland.

Wat de media betreft, als ik als onbekende Nederlander op een onbekende plek hetzelfde ga roepen als Wilders, dan gebeurd er niks. De media komen er op af omdat Wilders controversieel is, hij doet een rare uitspraak en de media herhalen het tientallen malen. Het bevat een self-fulfilling prophecy. Wilders zegt rare dingen om aandacht te trekken en hij krijgt aandacht omdat hij rare dingen zegt. En vervolgens heeft heel Nederland er een mening over. Nog een rechtszaak, nóg meer aandacht, enzovoorts. Twitter-Trump is al van hetzelfde laken een pak. Ik lees zijn tweets nooit, maar ik hoor ze telkens in de media.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@11: ” Op zich is het alleen maar een mening dat het beter is als er minder Marokkanen zijn in Nederland.”
Je geheugen laat je hier in de steek. Wilders verkondigde geen mening, maar kondigde actie aan (“willen jullie meer of minder Marokkanen?” en na het retorisch gewenste antwoord, “daar gaan we voor zorgen”).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Basszje

@11: Nee, daar is de rechter voor.

Het ging mij erom dat bij de eerste beste weigering of ban de bruine hordes gelijk gaan schreeuwen over de vrijheid van meningsuiting. Kennelijk zijn doodsbedreigingen bon-ton als je een suggestie wekt dat in een interview / debat misschien een kritisch tegengeluid niet heel gek is.

Wat mij betreft speelt de media trouwens een hele kwalijke rol in het aan de man brengen van dergelijke ‘rare’ dingen. Dat krijg je in een landschap waar het enige wat telt is kijkcijfers en bereik. Na de zoveelste keer laat je je niet meer voor je karretje spannen lijkt mij, maar kennelijk niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JANC

@6: Ik zou zeggen voor jou ook. Zie inderdaad maar eens de strip uit reactie #1: Verplichte XKCD – https://truthwinsout.org/wp-content/uploads/2014/04/xkcd.jpg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJH

@9:

Je mag in dit land gewoon protesteren waar je wilt en dat hoef je niet per se vantevoren aan te geven. Grondrecht en dergelijke.

In je eentje, ja. Verdraai je de werkelijkheid nu expres?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jos van Dijk

@1: als private bedrijven de hoofdrol gaan spelen in het publieke debat zie ik dat toch wat anders. Besloten bedrijven OK. Maar Twitter? Ook een universiteit valt wat mij betreft onder de publieke instellingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jos van Dijk

@5: een hele oude grondregel voor gezond samenleven: wat gij niet wilt dat u geschiedt. .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jos van Dijk

@10: tegengas: ja graag. Maart tegenhouden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lutine

@12

Hij zou het gaan regelen. Maar ook dat valt nog steeds onder een mening. Wilders is een sluwe vos. Hij laat de toehoorder invullen waar dat ‘regelen’ uit bestaat. Dat kan bestaan uit het heropenen van de gaskamers, maar dat kan ook bestaan uit het vragen aan Marokkanen of ze naar Marokko willen gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lutine

@17

Je draait er om heen, Jos. Jouw tolerantie is voorwaardelijk. Dat is geen tolerantie, maar schijntolerantie. Ik tolereer de mening van Wilders, maar ik verwacht er van Wilders niets voor terug. (En dat is waarschijnlijk maar goed ook, anders zou ik teleurgesteld raken)

We hebben het hier over vrijheid van meningsuiting en die trachten we te borgen via wetgeving. Maar ten principale kan er geen sprake zijn van wederkerigheid. Dan zou het gebouw van vrijheid van meningsuiting al snel in elkaar storten. Ik heb goed opgelet de laatste tijd en gehoord wat een van die blokkeerfriezen zei: “demonstreren is prima, maar niet als het anti-pieten betreft en al helemaal niet tijdens de intocht in Dokkum”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joop

@20.

Klopt, het verstoren van een kinderfeest hoef je niet te tolereren. En daar zijn heel veel mensen het gelukkig mee eens. Behalve dan degenen die overal spoken zien, denken dat theorie en praktijk altijd hand in hand gaan, of dat de rechterlijke macht een goddelijke status heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Custers

@18

In principe heeft iedereen die een zeepkist beheert waar mensen op kunnen klimmen om hun mening te verkondigen zelf het recht om te bepalen wie daar wel of geen gebruik van mag maken. En elke zeepkistbeheerder staat ooit wel voor het dilemma wie er wel of niet wordt toegelaten. Maar het is echt veel te simpel om dat allemaal op een hoop te gooien. En met vrijheid van meningsuiting heeft het al helemaal niks te maken.

Ik zeg helemaal niet dat je de discussie niet zou moeten voeren over wie er wel of niet toegang krijgt tot social media, of wie er wel of niet een serieus podium krijgt aangeboden op een universiteit. Dat is het punt helemaal niet. Het punt is dat je niet moet doen alsof het allemaal maar hetzelfde is. Als je voorbijgaat aan alle nuance en zorgvuldigheid die volgens mij nodig is bij dit onderwerp speel je alleen de Calimero’s maar in de kaart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

@21

Het is mij duidelijk dat jij geen democraat bent, Joop. Daarom geloof ik ook niet in die wederkerigheid van Jos van Dijk. Met te veel anti-democratische invloeden zoals PVV en blokkeerfriezen stort de democratie en de vrijheid van meningsuiting in. Zo eenvoudig ligt dat en dat is ook al vaker gebeurd. Alles van waarde is weerloos dichtte Lucebert al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

@23.

Jij bent minder democraat dan ik Lutine. Jij bent verdediger van de gevestigde orde, je staat stil. Geen gekozen burgemeester. Het volk is dom in jou ogen. Etc . En je schreef over populisten eerder iets wat nazi’s over joden schreven. Dus allemaal schijnheilige praat van jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joop

Trouwens die wederkerigheid van ik tolereer jouw mening, opdat jij de mijne tolereert is natuurlijk onzin. De enige wederkerigheid is met de wetgeving. De rechter bepaalt uiteindelijk wat er getolereerd wordt. En dat is allemaal hopelijk erg goed verankerend in onze wetgeving.

Tolerantie is meer dat we niet gelijk op de vuist met elkaar gaan als de buurman met de boormachine bezig is om elf uur s avonds. Maar dan vragen we hem even op te houden omdat je wil gaan slapen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Jos van Dijk

@22: het bezit van een zeepkist geeft iemand geen bijzondere rechten in het publieke debat. Ik zie vrijheid van meningsuiting als een algemeen principe dat toepasbaar is op alle publieke uitingen. Als je gaat nuanceren naar verschillende situaties ontkom je niet aan inhoudelijke criteria: dit mag nog wel en dat niet. De enige die dat mag doen is de rechter op basis van beperkingen die in de wet staan omschreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Jos van Dijk

@20: Ik snap hier niets van. Geef jij jezelf minder ruimte om je mening te verkondigen dan je Wilders gunt? Daar gaat het om: elkaar de vrijheid geven om een standpunt te verkondigen. Zonder alles van elkaar te accepteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 analist

@16: Ook een universiteit valt wat mij betreft onder de publieke instellingen.

enigszins totalitair. brrr…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lutine

@27

Geef jij jezelf minder ruimte om je mening te verkondigen dan je Wilders gunt?

Daar komt het wel op neer. Het is onbewijsbaar, maar ik denk dat Wilders mijn mening zou verbieden als hij de kans zou krijgen. Als democraat ben ik per definitie in het nadeel tov iemand als Wilders. Democratie betekent in mijn optiek dat een ieder de vrijheid heeft een mening te ventileren binnen wettelijke kaders en zonder voorwaarden. Wederkerigheid is een voorwaarde.

Je haalt hier de blokkeerfriezen aan, het is mij duidelijk dat zij niet de democratische beginselen aanhangen zoals ik die zie. Zij nemen het eigen recht in handen over een in wezen onbenullige kwestie. En ik denk niet dat zij een uitzondering zijn. Wat inhoudt dat democratie kwetsbaar is en afhankelijk van omstandigheden. Hetgeen het verleden ook bewezen heeft. (Weimar)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joop

@29.

Jij een democraat? Je hebt een obsessie tegen populisten en het volk. Jij ziet van alles bij de ander, maar niets bij jezelf. Democratie is tegenwoordig een technocratische vastgeroest systeem wat achterloopt bij wat het volk wil. Veel minderheidsbesluiten. Globalisering is op zijn retour ten koste van regionalisering , oftewel nationale soevereiniteit. Teveel mensen hebben geen zin meer in supranationale antidemocratische zaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Le Redoutable

“Tolerantie was ook ver te zoeken bij de Friezen die vorig jaar de A7 blokkeerden om demonstranten tegen Zwarte Piet te verhinderen hun protest bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum te laten horen.” De demonstranten, die voorheen regelmatig met de ME in aanraking zijn geweest en waarvan de leider een strafblad voor geweld heeft, werden hoofdzakelijk tegengehouden om kinderen veilig hun feest te kunnen laten vieren. Als de rechtmatige macht nalatig of incapabel is, mag je als burger ingrijpen.

De tolerantie bij de “demonstranten” zelf is trouwens pas echt ver te zoeken, winkeliers, sinterklaas verenigingen en de publieke omroep worden met geweld bedreigd tot met het vermoorden van de acteur van Sinterklaas aan toe. De aandacht hebben de demonstranten meer dan voldoende gekregen, meer dan als ze Dokkum bereikt hadden, tenzij er natuurlijk echt slachtoffers onder de kindermassa waren gevallen. De demonstratie is in feite niet verhinderd, maar meer verplaatst naar een veilige plaats en naar de media, iets wat elke burgemeester met een beetje maatschappelijk inzicht uit zichzelf had gedaan. In eerste instantie was de politie ook eigenlijk wel blij met deze burgerassistentie, tot ze door de politiek teruggefloten werden.

Zeer regelmatig worden demonstraties van b.v. Pegida of Wilders geblokkeerd door Antifa met nepbommen, door stenengooiende jongeren of zelfs door de overheid zelf, die dan meestal weer bang is voor een gewelddadige confrontatie met de 1e 2 groepen. Nog nooit is iemand daar voor veroordeeld, dat werd gezien als onderdeel van het spel of het recht op tegenprotest. Er wordt hier dus duidelijk met 2 maten gemeten, het recht van protest, en vrijheid van meningsuiting wordt afhankelijk gemaakt van van een politieke mening. Dat zijn praktijken die we kennen uit het ex Oostblok en die nu nog gevoerd worden door Putin en Erdogan, het is zorgwekkend dat de Nederlandse rechtstaat hier nu naar af dreigt te glijden.

Iedereen heeft het recht voor zijn mening uit te komen en een feestje te vieren hoe hij of zij dat wil, regenboog pieten in Amsterdam en gewone in de rest van het land. Je hoeft de Twitter van Wilders immers niet te lezen en niemand wordt verplicht naar het sinterklaas journaal te kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joop

@31.

Klopt de burgemeester van Dokkum had slimmer moeten zijn. Dan had niemand het er nog over gehad. Het is inderdaad verstoring van kinderfeestje wat voorkomen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 KJH

@19: Of, wat gewoon het waarschijnlijkst is, wet- en regelgeving opstellen die samen, dat wat we tegenwoordig een ‘aanmoedigingsbeleid’ noemen, vormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 KJH

@25: ‘Tolerantie’ (en het tegendeel ‘intolerantie’) zijn sowieso het meest overgewaarde, geïnflateerde begrip uit deze hele discussie. Het loopt van ‘een burger haalt zijn schouders er over op’, tot aan ‘de staat heeft de macht en het recht om iets te stoppen maar doet het niet’, en alles er tussenin. Wie ‘(in)tolerantie’ zegt, moet eigenlijk erbij vertellen welke variant hij/zij eigenlijk bedoelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JANC

@31: je laat goed zien al jouw argumenten uit De telegraaf geenstijl en consorten te halen. Leugens herhalen maakt ze niet waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Joop

@35.

Een gemakkelijke drogreden om argumenten te ontkrachten. Als je het niet aanstaat kom je met bronvermelding en etiketje leugens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 JANC

@36: “strafblad”=leugen. Wie wel een strafblad heeft is Jenny & Co. En zo is er wel meer mis.
“als het je niet aanstaat kom je met bronvermelding”: Het zou LR eens sieren bronvermeldingen te doen, ja. Nu moet namelijk altijd de tegenstander met bronnen komen. Bovendien spuugt hij 1 keer in een draadje en je ziet hem niet meer. Om vervolgens ergens anders dezelfde leugens die al ontkracht zijn weer te herhalen. Kortom, het is precies andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joop

@37.
Rustig, rustig, dit is voldoende voor LR om te begrijpen wat je bedoelt. Dank u wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 DeVrede

@37:

Wie wel een strafblad heeft is Jenny & Co.

Misschien even het hoger beroep afwachten van de Friezen? Zonder dat hoger beroep zou die Jerry namelijk ook gewoon een strafblad hebben gehad…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 JANC

@39: het gaat er om dat dat waar Jerry & co. Iets aangewreven wordt het omgekeerde waar is. Ondanks dat wordt keer op keer geschreven hoe geweldadig Jerry & co zijn. Wellicht projectie. Het maakt de leugens niet minder onwaar, DeVrede…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hans Custers

@26

het bezit van een zeepkist geeft iemand geen bijzondere rechten in het publieke debat

Dat heb ik dan ook helemaal nergens beweerd. Als iemand een zeepkist heeft, mag diegene zelf bepalen wie er gebruik van maakt. Dat heeft niks met bijzondere rechten en alles met elementaire logica te maken.

Mijn punt is en blijft dat je voorbijgaat aan alle nuances en zorgvuldigheid die nodig zijn bij een onderwerp als dit als je allerlei niet of nauwelijks vergelijkbare zaken platslaat tot dezelfde vrijheid van meningsuiting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Henk van S tot S

@38:
Bij “L.R.” denk ik meestal aan:

“Een klein gevalletje in het water dat je krijgt als je een bepaald soort bloemen uitperst.”
In het pseuso Latijns:
“Penis aqua rosa”
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 DeVrede

@40:

Als gezegd: Jerry werd pas in hoger beroep vrijgesproken. Als dat bij de Friezen ook gebeurt hebben ze ook geen strafblad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 JANC

@43: Als gezegd, men beschuldigt iemand van het hebben van een strafblad. Dit is niet zo. Leugen is leugen. “ja maar er komt een hoger beroep” is recht lullen wat krom is. Tot die veroordeling herroepen is zijn we wel even verder en tot die tijd worden de slachtoffers veroordeeld door Duk en de daders geprezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Co Stuifbergen

@43: Bedoelt u dat iemand een strafblad heeft, ook als beroep aangetekend is?
(ik ben geen jurist).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 DeVrede

@44:

Ah, zo! Kijk, dan begrijp ik het inmiddels ook. [i]My bad.[/i

Verder eens; vrijgesproken is vrijgesproken. Daar moet je consequent in zijn.

@45

Nee, ik bedoelde alleen maar te zeggen dat voordat Afriyie werd vrijgesproken hij een veroordeling achter zijn naam had staan zoals nu die Friezen. En ook zij gaan in hoger beroep, dus het erop hameren dat zij veroordeeld zijn leek mij niet zo zinvol.

Maar dat reageerde ik dus omdat ik JANC niet kon volgen in een eerdere reactie.

 • Vorige discussie