Een kwestie van formuleren

Minister Veerman is na een roerig weekje gewoon aangebleven als minister. Alom wordt er op gewezen dat er eigenlijk ook niet zoveel aan de hand was. Maar was dat wel zo? Veerman heeft zich weten te redden door slim formuleren, niet omdat het eigenlijk niets voorstelde wat er fout ging.

Vanaf het allereerste moment is hij blijven spreken over “slordigheidjes”. De Franse vennootschap waar hij nog directeur van bleek noemde hij aanvankelijk een slapende BV. Naarmate er meer feiten boven water kwamen veranderde dat via “een vennootschap waar niets in gebeurde” tot “een vennootschap die geen zelfstandige activiteiten heeft”. In de Kamer moest hij echter wel toegeven dat deze vennootschap feitelijk de zeggenschap had over zijn Franse bedrijven.

Ja, maar daar had de notaris het toch fout gedaan? Nou is dat een bedenkelijk verhaal, maar goed, laten we aannemen dat dat inderdaad zo is. Dan nog blijft het merkwaardig dat hij een jaarrekening van dat bedrijf ondertekent. Verschillende Kamerleden vroegen zich ook af hoe het toch mogelijk was dat er “geen belletje ging rinkelen” toen hij de jaarrekening ter ondertekening kreeg. Een verklaring kwam er niet van Veerman, slechts het excuus dat het “een onachtzaamheid” was. Wel vond Veerman het geen wonder dat dat gebeurde tussen al die papieren die hij als minister moet tekenen. Hoezo, “tussen al die papieren”? Doet zijn secretaresse ook de privé-post van de minister dan? Ook daar bleef Veerman in het vage, om vooral nergens op vastgepind te kunnen worden.

Blijkbaar hebben Kamerleden bovendien geen idee hoe een jaarrekening eruit ziet, want het is bijna ondenkbaar dat je zo’n stuk per ongeluk tekent. Het heeft zo’n specifieke vorm en opzet dat dat je direct moet opvallen, zeker als je in het geheel geen zakelijke belangen hebt en derhalve in het geheel geen jaarrekeningen zou mogen tekenen. Vergelijk het met een belastingformulier: als je verteld is dat je geen belastingformulieren mag tekenen, is het zo goed als onmogelijk dat je per ongeluk tóch een belastingformulier tekent.

Slordigheidjes? Geen zelfstandige activiteiten? Het parlementaire jaar is weer begonnen: door slim formuleren kom je overal mee weg. Ook met keiharde leugens.

 1. 1

  Ahum, er wordt hier vaak wat minachtend over het Amerikaans politiek systeem gedaan maar een L^&%$#L als veerman hoort subiet aan de kant worden gezet. Daar (vs) kan dat, hier niet.

  Minachting is het juiste woord voor wat hier gebeurt, bananen…

 2. 5

  Volksvertegenwoordigers die een kennelijk liegende minister niet wegsturen maken zich medeschuldig.
  Van de coalitie partijen kan ik het me nog voorstellen dat ze hun liegende partijgenoot steunen.
  Maar de oppositie had op zijn minst voor de vorm een motie van wantrouwen moeten indienen.
  Ook al weten we samen dat die het nooit gehaald had.
  Politieci die dat spel niet zo spelen, maken ons duidelijk dat ze dat liegen eigenlijk gewoon onderdeel van hun vak vinden en dat ze het zelf ook dagelijks doen.
  Wat Leugenaar Veerman doet is wat gewoon is voor de meeste kamerleden. Ze zien eigenlijk het verchil niet met hun eigen gedrag, en dat is de trieste kwaliteit van onze “volks”vertegenwoordigers.
  Allemaal aftreden jongens en meisjes, jullie zijn niet geschikt, niet eerlijk genoeg voor volksvertegenwoordiger

 3. 8

  Het amerikaanse systeem heeft mijns inziens meer na- dan voordelen.

  Het valt me overigens de laatste tijd wel op dat bewindslieden blijven zitten waar ze vroeger al lang voor waren opgestapt. In het verleden vond ik overigens vaak dat ze te snel opstapten. Het is ook nooit goed.

 4. 9

  De Amerikanen staan dichter bij hun vertegenwoordigers, er is een directere link tussen vertegenwoordiging en vertegenwoordigers. Dat heeft overigens maar weinig gevolgen. In tegenstelling tot wat Larie (en ook DP) beweert, verschilt Amerika helemaal niet zo veel met Nederland qua systeem. Ik heb meen ik eens wat cijfers gezien van het percentage incumbants dat herkozen wordt en dat overtreft het getal dat altijd trouw Saddam Hussein herkoos. Ik meen dat het iets van 95% is. Daar staat tegenover dat de Attorney Generals hier, de Officier van Justitie die strafzaken vervolgt ook een politieke job is. De AG is dus veel agressiever in sommige gevallen dan in Nederland waar veel met schikkingen gewerkt wordt. Maar een en ander werkt corruptie wel in de hand natuurlijk. De commissie die vervroegde invrijheidsstellingen regelt bestaat ook uit politici, etc, het cirkeltje is vaak een complexe achtbaan met vele politieke loops. Laatste geval dat ik me kan herinneren is de governor of Connecticut, Rowland, werd vorig jaar na een jarenlange wijgering om af te treden wegens corruptie en liegen in het Capitool, eindelijk afgezet, omdat er een van de weinig kritieke kranten in de Vs maar bleven jagen op de zaak, en steeds weer nieuwe bewijzen naar boven bracht waardoor zijn politieke steun/cover-up uiteindelijk onhoudbaar bleef.

  DP heeft volgens mij een (anti)Bush-fetish. Een Amerikaanse commissie heeft Bush zijn directe betrokkenheid bij de foute informatie over Irak niet onderzocht (en dus ook niet bewezen) en de directe betrokkene (Tenet) is afgetreden/geslachtofferd.
  DP heeft wel gelijk dat het Amerikaanse systeem niet veel beter is. In tegenstelling, corruptie in de politiek is hier enorm, daar komt de legale partijdigheid en financiele steun nog eens bovenop.

 5. 11

  In werkelijkheid hebben we behoefte aan voor waar aangenomen afspraken, omdat oriëntatie en onderlinge duidelijkheid anders niet mogelijk zijn. Omdat we via deze fantasieën gaan waarnemen, zijn we ons niet bewust van het feit, dat we liegen of ‘doen alsof’. Want alle mensen om ons heen doen precies hetzelfde, waardoor we deze voor waar aangenomen afspraken voortdurend aan elkaar bevestigen. En als anderen dezelfde overtuiging blijken te hebben als ik, dan moet dat wel echt ‘waar’ zijn. De machtsvrije discussie en het spreken van de waarheid hebben daardoor geen enkele relatie. Mensen, die de pretentie hebben de waarheid te spreken, zoals fundamentalisten, ‘integere’ personen en vooruitgang-gelovers, veroorzaken daardoor over het algemeen eerder conflicten en zelfs oorlogen, dan mensen, die niet de pretentie hebben ware uitspraken te kunnen doen. Waarachtige, eerlijke mensen zijn gevaarlijker voor anderen dan twijfelende, relativerende personen, vooral als ze beschikken over het vermogen ‘logisch’ te kunnen argumenteren.

  (Aad Breed, De blinde vlek in de filosofie, 1999)

 6. 15

  Zo is het Eric. Maar toch merk ik dat ik me er niet echt druk om kan maken. Ik denk dat het komt door de symbolische aard van de regel. Althans voorzover ik het begrepen heb. Een kwestie van formulieren. Als Veerman er wel aan had voldaan (bv. door zijn zoon volledig bevoegd te maken en zelf niks te tekenen), dan biedt dat geen enkele garantie dat hij zich inderdaad helemaal niet meer met dat bedrijf bemoeit. En dat Veerman zelfs vertikt die regel na te leven + ziende al die andere nevenfuncties, is wel bewijs dat de achtergrond van zulke regels niet echt leeft bij de plietiesie.

 7. 16

  Nog een puntje, Wat als Veerman wel actiever wordt in zijn bedrijf na zijn ministerschap?

  Als ministers kan hij regelingen maken waar hij later als directeur de vruchten van kan plukken.

 8. 17

  @12,Carlos: Frankrijk heeft honderden jaren geleden een kleine versting gesticht aan de monding van de Mississippi op een onmogelijke plek, en het later overgedaan aan de Amerikanen, zodat die nu in de penarie zitten. Ook speelden de Fransen al onder 1 hoedje met de Indianen. Ik zeg je: je kunt ze niet vertrouwen.

  @11,Simon: typisch gefilosofeer volgens inductieve abstractie, daar kan ik niks mee.

  @DP: de nydailynews is een heuse rioolkrant.

 9. 19

  Uit de cito toets 2009: “De feiten in rioolkrant A uit het jaar 2005 schokten de medewerkers van het internationale instituut voor de sociale geschiedenis dermate, dat zij hun visie met betrekking tot de sociale politiek van de verenigde staten van amerika moesten herzien.”

 10. 20

  @DP: niet om ongemakkelijk te zijn, maar u weet toch als de beste dat feiten niet altijd de kern van de zaak betreffen, maar veel meer een zekere tendens beoogmerken, enfin, ik hoef het u natuurlijk niet uit te leggen.

  Overigens richtte mijn betoog zich ter uwer gunste, meende ik, afgezien van de bedenkelijke bron (een column in een rioolkrant) en uw eigen anaal-intellectuele fetish.

 11. 22

  Opeens komt dit weer in me boven, een advies aan een Amerikaanse advokaat-in-wording:

  If the facts are in your favor, stick to the facts. If the law is in your favor, stick to the law.

  DP, je ruzie is onnodig. Lees Caprio#9 slot. Caprio, dat je dat dan weer relativeert (want er “is” een “rioolkrant” die hetzelfde als jij beweert) is ook onnodig.

 12. 24

  Mij maakt Veerman dus niet wijs dat als hij een handtekening onder een jaarrekening zet, dat hij niet actief bij dat bedrijf betrokken is. Een grote leugenaar dus. De politieke vriendjes houden hem vervolgens de hand boven het hoofd, immers hebben zijzelf daar ook massa’s boter op liggen.

  Getuigt allemaal niet erg van integriteit.

 13. 25

  Mark: je hebt natuurlijk gelijk, Veerman zit ongetwijfeld aan de keukentafel te overleggen met zijn zoon. Maar juist omdat het bezitten van een bedrijf eigenlijk al niet samengaat met verantwoordelijkheden als minister moet je zulke regels niet een beetje maar heel stringent toepassen. Maar uiteindelijk stond Veerman gewoon keihard te liegen in de Tweede Kamer, da’s ernstiger dan het tekenen van zo’n jaarrekening.

 14. 27

  Juist gezien het feit dat Veerman hoe dan ook overlegt met wie hij maar wil, is het een grote poppenkast dat het al dan niet plaatsen van een handtekening plotseling belangrijk zou zijn. Hij had in feite gewoon geen minister van landbouw mogen zijn om het echt zuiver te houden.

  Overigens geeft het gedoe over die handtekening wel duidelijk aan de Veerman een gore leugenaar is.

  De andere bewindslieden met die nevenfuncties waar ze nu zo lacherig over doen zijn ook bedriegers. Er was nadrukkelijk afgesproken dat ze dit soort zaken zouden melden en toch hebben ze het meer dan 50 keer niet gedaan. En nou is het van ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha.

  Waarmee het vanaf nu toegestaan is om door het rode stoplicht te rijden, wapens aan te schaffen om daarmee de belastingdienst van je property te weg te schieten, een boksbeugel aan te schaffen om de politie op de bek te slaan, op een skateboard op de snelweg te rijden, winkeldiefstal moet kunnen en gratis met het openbaar vervoer ook.

  Ok het is tegen de afspraak maar zo erg is het nou ook weer niet en de wereld draait heus wel door als een paar mensen zich niet aan de afspraken houden.

 15. 28

  Graag zou ik de lijstjes met bijbaantjes van andere kabinetten gezien hebben. Zouden die veel anders zijn ? Wat me ook opviel was dat er ook bewindslieden tussen zaten in het lijstje van nevenactiviteiten die onberispelijk waren (o.a. Balkenende, Kamp en Verdonk)

  Ik vond de opmerking van Oplaat (VVD) wel interessant. Hij zei dat als een boer een ‘foutje’ maakt in zijn mestboekhouding hij er meestal niet met een ‘sorry’ van af komt. Een (stevige) boete is dan meestal het resultaat.

  Hoe zit het met Zalm en Wijn : die gaan over de belastingen en betalen zelf ook (inkomsten)belasting. Is dit ook een vorm van belangenverstrengeling ? Trouwens hoe zit het eigenlijk met de belangen van kamerleden (eigen bedrijf, lid van organisaties etc / iemand een link met richtlijnen) ? En hoe zit het met het nieuwe kiesstelsel / gekozen burgemeester ? Alle politieke partijen hebben er belang bij dat er een nieuw stelsel komt waar ieder van hen het meeste macht krijgt.

 16. 29

  het grote verschil is toch dat deze bewindslieden er per 20 december 2002 mee akkoord zijn gegaan dat ze dit soort bijbanen zouden melden aan de minister president en dat in 50+ van de gevallen niet hebben gedaan.

 17. 30

  Q: Het is goed dat je je afvraagt wanneer er belangenverstrengeling optreedt, maar zoals je merkt is het soms ook niet te voorkomen. Ik denk dat daarom die ministriele meldingsplicht bestaat. Op die manier kunnen andere ministers bedenken of iemands (bv. Veermans) inzichten/meningen op een bepaald onderwerp te maken kunnen hebben met nevenfuncties. Daar kan dan vervolgens rekening mee ghouden worden.

  Waar het betreft (2e) kamerleden doen die nevenfuncties eigenlijk zelden ter zake. Er wordt immers toch altijd met de partij meegestemd op straffe van uitbanning danwel een lage plaats op de kieslijst bij volgende verkiezingen.

  Bij de gekozen burgermeester (zeker 1 met serieuze macht) wordt het inderdaad wel weer belangrijk. Een fabrieksmanager die een burgermeesterstitel koopt om vervolgens bestemmingsplannen te wijzigen is niet ondenkbeeldig in mijn opinie.

 18. 31

  Bismarck: bij Tweede-Kamerleden heeft dat juist wèl invloed. Zie de boeren in de Tweede Kamer: die zijn allemaal werkzaam/werkzaamgeweest en nog steeds woonachtig op een boerderij terwijl ze óók nog eens fractiewoordvoerder zijn. Die hebben bij de standpuntbepaling een hele dikke vinger in de pap. Oplaat (VVD), Schrijer (CDA) en Van den Brink (LPF) hebben met z’n drieën de hele 2e Kamer en daarmee ook minister Veerman in een wurggreep. Het is dat ook niet verwonderlijk dat het onderdeel Natuurbeheer er deze kabinetsperiode verdomd bekaaid vanaf komt….