#Dezeweek | Het grotere plaatje

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Vorige week werd het geschil beslecht, dus men zou kunnen denken dat we voor in ieder geval een jaar af zijn van de zwarte pietendiscussie. Dat je met die gedachte bedrogen uitkomt, beschreef Max Molovich al eerder deze week. Maar behalve Martin Bosma kon ook een Amsterdamse vrouw op de Admiraal de Ruijterweg er nog even geen genoeg van krijgen. Zij besloot eigenhandig de Sint Maartendiscussie maar eens aan te zwengelen.

Het was pas toen ik ’s avonds op de fiets voorrang gaf aan twee kindertjes met crêpepapieren lampionnetjes, dat ik me realiseerde dat het Sint Maarten was. Ik was in de veronderstelling dat ik zelf dat feest nooit gevierd heb, maar een foto op de zolderkamer van mijn ouders bewees me het tegendeel. Veel indruk heeft het dus niet gemaakt, en ik zou je niet kunnen vertellen waarom dat feest gevierd wordt. Goed, het zal me wel om het snoep gegaan zijn.

Met die gedachte moeten ook twee Marokkaanse kindertjes aangebeld hebben op de Admiraal de Ruijterweg. Toen zij echter hadden gezongen over koeien met rokjes, werd een passende beloning hen ontzegd. De vrouw was best bereid haar actie toe te lichten: ‘Sint Maarten is een feest voor christenen, jullie zijn moslims.’ Ergens in haar moest blijkbaar de gedachte zijn ontstaan dat het een goed idee was haar irritatie van de pietendiscussie te uiten tegenover kinderen.

Het paste goed in ‘het grotere plaatje’, dat zo pijnlijk duidelijk werd in diezelfde discussie. Het plaatje van intolerantie, negeren van minderheden en het weigeren naar elkaar te luisteren. Dat grotere plaatje was niet alleen de oorzaak van dit ‘snoepincident’, maar uiteindelijk ook datgene dat het incident nieuwswaarde gaf. Een vreemde cirkel, die zonder doorbreking hetzelfde debat eindeloos in stand zal houden, en elk incident zal blijven verheffen tot een nieuwswaardige gebeurtenis.

Ik had vroeger ook een onaardige buurtbewoner. Een norse man die het nodig vond zijn onvrede met de wereld te botvieren op voetballende kinderen uit de buurt. Als de bal over de schutting ging, konden we ‘m niet meer terugverwachten. Meestal stak hij ‘m lek, maar als de bal mooi genoeg was om aan zijn kleinkind te geven, dan deed hij dat laatste. Er was op dat moment geen ballendiscussie gaande, dus in plaats van de politie te bellen speelden wij maar op andere pleintjes. Er was geen groter plaatje, en in het kleine plaatje was hij niets meer dan een onaardige buurtbewoner.

In het kleine plaatje is de vrouw van de Admiraal de Ruijterweg ook niet veel meer dan dat. Natuurlijk ís er wel een groter plaatje, maar door met die verantwoording incidenten als deze te blijven uitvergroten komen we in ieder geval geen stap verder.

Reacties (65)

#1 Bismarck

“Ik was in de veronderstelling dat ik zelf dat feest nooit gevierd heb, maar een foto op de zolderkamer van mijn ouders bewees me het tegendeel. Veel indruk heeft het dus niet gemaakt, en ik zou je niet kunnen vertellen waarom dat feest gevierd wordt.”

Niet katholiek opgevoed zeker? Ons werd in de kerk altijd in woord en beeld gepresenteerd wie Sintermèrte was en wat hij had gedaan, voor we met de lampionnen (of uitgeholde sokkerkroate) in optocht voorafgegaan door een echte Sint Maarten te paard naar de grote berg takken gingen, die dan voor ons in de fik gestoken werd. Alleen dat laatste al was voor ons destijds indrukwekkend genoeg om het de rest van ons leven te blijven onthouden.

 • Volgende discussie
#2 sikbock

motivatie van de mevrouw in kwestie: “jullie” doen alleen mee aan de Nederlandse feesten als er wat te halen valt.. zielig voor die kindertjes natuurlijk.

Verder gaf ze aan dat haar actie geïnspireerd werd door de zwarte pietendiscussie en dat ze achteraf beter haar mond had kunnen houden..

Klein leed dat nu wordt uitgevochten bij het anti discriminatiebureau.. door de ouders van de kindertjes natuurlijk

“Samen komen we er wel uit”, zullen ze wel gedacht hebben ;-) Hè? Noortje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 qwerty

Snoep eten is een religieuze beleving voor kinderen.
Los van wat ze na hun twaalfde geloven is snoep transcendent.

Die mevrouw is misschien christelijk maar religieus lijkt ze me niet te zijn. Waarschijnlijk ook nooit geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hansje ter horst

@3: erg christelijk lijkt ze me ook niet te zijn…mensen die nietsvermoedende kinderen op een dergelijke manier behandelen hebben met christelijkheid , laat staan medemenselijkheid helemaal niets te maken….
Volgens mij is het een benauwd calvinistisch aanhangster van de geblondeerde gek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 sikbock

Kan me zo voorstellen dat de moeders ernaast stonden. Kan me slecht voorstellen dat die kindertjes zelf aan de bel trekken wegens discriminatie. De woorden van die mevrouw aan de deur waren wellicht ook meer gericht tot de moeders dan tot de kinderen.

En bij een bepaald slag moslims (van die sacherijnige arrogante pinguïns bijvoorbeeld) zakt mijn gun-factor ook ver onder het nulpunt.. Maar goed, je weet natuurlijk nooit helemaal wat er gebeurd is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hansje ter horst

@5:

Er wordt gebeld… Er staan een paar kindjes voor je deur met lampionnen en een zakje om snoepjes in te ontvangen…..en jij gaat dan melden dat deze kinderen , omdat hun ouders moslims of wat dan ook zijn , geen snoep krijgen, sterker nog, je neemt ze kwalijk dat ze alleen maar om dat snoep langs de deuren gaan?

Godsamme, wat ben je DAN ERNSTIG ZIEK.

elk kind, christelijk, joods, moslim of wat dan ook wil mee doen aan het Sint Maarten gebeuren.. Gaat..langs de buren schooieren om wat snoepgoed….en vraag een gereformeerde jongere, of een katholieke jongere van ongeveer 6 jaar oud niet om en uit wat voor bezopen christelijk idee Sintemaarten is voortgekomen.

Mijn god, wat ben je als mens ongelofelijk mislukt wanneer je kinderen van de deur stuurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 HPax

Is het mogelijk (denkbaar) op Sargasso iets ten gunste van die snoepweigerende vrouw aan te te voeren, zonder er de eeuwige reputatie van Zwarte Piet of Superfascist o.i.d. aan over te houden? Hoeveel moed heb je daarvoor wel niet nodig!? Op hoeveel minpunten zou het je te staan komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 euro

@7:
Daar heb je helemaal geen moed voor nodig, alleen horkerigheid. En dat lukt je best.

(Trouwens: weigerde die dame ook snoep te geven aan witte kindjes uit atheïstische gezinnen ?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

@6: ik doe überhaupt nooit open op 11 november.. en na dit soort incidenten al helemaal niet meer..

Voordat je het weet wordt je aangeklaagd omdat je het ene kind een mandarijntje geeft en de andere een snoepje

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Noortje

@2

“Samen komen we er wel uit”, zullen ze wel gedacht hebben ;-) Hè? Noortje?

Nee, mensen zoals deze dame met hun verstand in hun grote teen komen er niet samen uit. Gelukkig volgt de minderheid veelal de meerderheid in discussies (de zgn publieke opinie). Laten we hopen dat er voldoende mensen zijn die hebben besloten deze discussie niet over de ruggen van kinderen te voeren. En in de zijn van de post, een beetje naar elkaar te luisteren in plaats van klein bier, groot bier te maken.

@5 Afgelopen maandag ben ik lampionnetjes gaan lopen. Heel gezellig, met heel veel kleine kinderen op straat. Tegenover dit ene incident staan x voordeuren die welkom opengingen en waar elk kind snoepjes kreeg. Dat 15 keer op een avond liedjes aanhoren geen sinecure is moge duidelijk zijn, maar gelukkig zijn er vele mensen die dit voor die vals zingende mormels over hebben. Een heel ander beeld dan het uitvergrootte incident dat jij als de norm lijkt te beschouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Custers

@7: Ik denk dat dat makkelijk kan. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je niet te hard moet oordelen over deze vrouw, omdat je ook compassie zou kunnen hebben met zoveel stompzinnigheid. Niet iedereen zal het daar mee eens zijn, maar niemand zal je uitmaken voor fascist, of iets dergelijks.

Je moet eigenlijk alleen maar proberen te voorkomen dat je vooroordelen, generalisaties en andere kromredeneringen gaat gebruiken om haar gedrag goed te praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Noortje

@11 Ik denk overigens dat weinig mensen de oorsprong van Sint Maarten kennen… Christelijk? Ja ooit. Maar inmiddels verworden tot gewoon flink bunkeren op marsen en twixen ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pedro

@2: wat wil je zeggen sik? dat Nederlandse kinderen dat niet voor de snoep doen? Doen ze het uit geloofsovertuiging soms?

@5: rijke fantasie, maar wel een beetje belachelijk hoor, om eerst te gaan vertellen wat je je daar allemaal bij voor stelt, daar alleen maar negatieve beelden over allochtonen bij te bedenken, en dan vervolgens een hypocriet genuanceerd standpunt in nemen, dat je toch niet helemaal weet hoe het gegaan is… En dat genuanceerde geluid is hypocriet, omdat je eerst geprobeerd hebt een zo negatief mogelijk beeld van die kindertjes en hun moeders te geven.

@7: het is wel jammer hoor, dat je niet eens probeert een argument aan te voeren, dan hadden we kunnen zien, wat de reacties waren. Een ding kunnen we al wel vast stellen: de vrouw die de uitspraken heeft gedaan, en zichzelf realiseert, dat ze beter haar mond had kunnen houden, omdat ze het maar in een opwelling heeft gezegd, slimmer en een beter mens is dan de mensen, die haar woorden hier nog proberen te verdedigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

Ik vind Sint Maarten wel handig. Zo word ik er jaarlijks aan herinnerd dat ik ook weer eens achter en onder de bank moet zuigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 sikbock

@12: in Amsterdam is het een relatief nieuwe en geïmporteerde traditie, meegenomen uit andere delen van NL door z.g. nieuwe “Amsterdammers”.

En de enige met het verstand in hun kleine teen zijn wat mij betreft de moslimouders die een weigering om snoep te geven bij het anti-discriminatiebureau aangeven. Maar goed, ze zullen wel boos geweest zijn en moslims staan wel vaker vooraan om hun “rechten” te claimen. Zelfs het “recht” om snoep te krijgen blijkbaar..

In mijn jeugd werd de kinderen gewoon een liedje geleerd voor brommerige ouderen die niets wilden geven. Dat zongen de kinderen dan heel hard voor de deur of door de brievenbus. Ook heel leuk. En zo heurt dat ook natuurlijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 qwerty

Sint Maarten is een feest voor christenen, jullie zijn moslims.

Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Lucas 18:16

De discipelen van Jezus meenden dat het niet gepast was als er kinderen naar Jezus werden gebracht. Maar Jezus nam hen dat zeer kwalijk (Mat 18:13-16). Hij riep de kinderen juist bij zich en omarmde hen en zegende hen. Hij zei tot de mensen om zich heen: “Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” Want juist de kinderen, zo eenvoudig en puur, en klein in eigen ogen, zijn groot in het Koninkrijk van de hemel. Daar kunnen volwassenen een voorbeeld aan nemen! (bron).

Wat mij dan verbaast is dat ik (IK zei de gek) met dit argument moet komen. Met een bijbeltekst. Van een site die heet : “Bemoedigende Bijbelteksten”.

Het is beschamend.
Voor de christenen dan wel te verstaan.

Dat dit uiteindelijk heeft geleid tot de Roomse pedofilie is weer een andere zaak die hier verder niet ter zake doend is. Dat zal Jezus vast ook niet zo bedoeld hebben, Pim misschien dan wel weer maar ach, met de kennis van nu en zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 McLovin

1 woord: ziek

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 rj

Ik vind het onderscheid tussen et grote en het kleine verhaal heel verhelderend. Zou vaker toegepsst moeten worden om de zaken in perspectief te zetten. “Kunnen we er ook nog anders naar kijken?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Inkwith Barubador

@1: Ik ben “katholiek opgevoed” (wat een nare term, eigenlijk) en Sint Maarten was mij volslagen onbekend. Wij gingen langs de deuren met carnavalsdinsdag, verkleed en wel. Dat werd bij ons “foekepotten” genoemd.

Er zijn ook plaatsen waar ze met oud en nieuw langs de deur gaan. Halloween bestond vroeger nog niet, dat is een Amerikaanse mode, en pas tamelijk recent in Nederland gevierd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 hansje ter horst

@5: Sickbock

Mijn moeder ging vroeger OOK mee wanneer ik Sintemaarten ging lopen…ze was bang dat ik per ongeluk aan een verkeerde bel zou trekken en daar een katholiek priester – of een andersoortig iemand die je liever niet met je 6-jarige kind alleen laat – zou treffen.
En gek genoeg zei er nooit iemand iets van, terwijl mijn moeder toch ook, – iets wat in DIE tijd doodnormaal was- een hoofddoekje droeg als het miezerde, al was het alleen maar om haar permanentje niet te laten verpieteren.

Deze maatschappij gaat kapot aan haat en achterdocht….als ik zo jouw reactie lees.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 aynranddebiel

@1 @19
Bij ons was er een lampionnenoptocht (en kerstboomverbranding) met driekoningen. Ik kan me niet herinneren dat ik zelf ooit langs de deuren ben gegaan. Dat is echt iets van de generatie na mij, en zo oud ben ik nog niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 sikbock

@20: ik denk dat je mijn reacties niet goed leest of verkeerd interpreteert..

en voor de mensen die meer willen weten over st maarten: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maarten_%28feest%29

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 euro

@15

Wat ’n gelul weer Sikbock. Het punt hier is niet het weigeren om snoep te geven maar om het argument wat aangedragen wordt door die muts (“christelijk feest, dus geen snoep voor moslimkinderen”). Dáár wordt over geklaagd.

Ik weet bijna zeker dat dit ordinair racisme is van die vrouw (“geen snoep voor naffers”) want zij checkte vast niet hoe christelijk de witte kinderen waren die bij haar aanbelden.

Maar dat is een inmiddels bekend verschijnsel om racisme te verbloemen: Marokkanen en Turken “moslims” noemen en hen dan anders of zelfs vijandig bejegenen onder het mom van “religiekritiek”. Terwijl het die laffe closet-racisten gewoon om de etnische afkomst gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 sikbock

@23: hou toch op met je gezeur over racisme ouwe naffer. St maarten is een bedelfeest.. De mevrouw in kwestie mag helemaal zelf beslissen aan wie ze wel en geen snoep geeft.

Moslims kunnen dan wel weer hun gebruikelijke dansje doen dat ze worden gediscrimineerd maar ze hebben geen enkel “recht op snoep” of op een andere gift van een ander.

Als je als bedelaar wat krijgt dan bedank je daarvoor. En als je niks krijgt ga je geen proces aanspannen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 hansje ter horst

@22
Sikbock.
Ik refereer nog even aan je laatste alinea uit jouw reactie nr. 5:

“Een bepaald slag moslims, van die sjagrijnig arrogante pinguins bijvoorbeeld………..”

Need I say more??

Ik kan die reactie niet anders interpreteren, en jij kunt daar met de beste wil van de wereld niets positiefs meer van bakken.

Zowel het zelfstandig naamwoord als beide bijvoeglijke naamwoorden ploffen bijna uit elkaar van haat en achterdocht…..,
en daar gaat onze samenleving inderdaad langzaam maar grondig aan kapot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 sikbock

@25: wat jij wil Hansje. je hebt je punt gemaakt hoor. Ik bespaar me de moeite verder

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 euro

@24

De mevrouw in kwestie mag helemaal zelf beslissen aan wie ze wel en geen snoep geeft.

Ja. En als ze verder haar bek had gehouden was er niks aan de hand. Maar nu ze hardop zegt dat alleen “christelijke” (lees: witte, autochtone) kinderen snoep krijgen is ze discriminerend bezig.

Dat ze een politiek statement wil maken over de ruggen van kleine onschuldige koters laat zien hoe walgelijk die muts is. Dat jij haar praktijken verdedigt en goed probeert te praten zegt ook heel veel over jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hansje ter horst

@26:
Prima.
Ik hou je er aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 sikbock

@27: ik denk dat de moslims in kwestie hier een politiek punt proberen te maken en niet die mevrouw die geen snoep wilde geven. Ik heb tenminste begrepen dat zij het aan de grote klok hebben gehangen..

Het gebruikelijke rituele dansje maken dus.. kijk eens hoe wij gediscrimineerd worden! Get a life

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hansje ter horst

Klopt, in de kop van Noord-Holland, Groningen en Friesland , alsmede Limburg, was het al ik weet niet hoe lang een gebruik….het breidt zich nu uit naar de rest van Nederland….
En het is een leuk gebruik.
Kinderen vinden het spannend, studeren liedjes in, en mensen waar aan de deur wordt gebeld en gezongen vinden dat geweldig…en kijken vertederd naar de inspanningen die die kindjes zich hebben getroost om een mooie lampion te knutselen.
Wat is daar nou toch mis mee?

Of moet ook deze traditie te gronde gaan aan haat en afkeer?

Zeg het maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hansje ter horst

@29:
Je geeft per reactie een helderder inkijkje in jouw eigen gedachtengangen.

Bedankt.

Het kwam niet bij je op dat die kinderen dat deden omdat de andere kinderen in hun buurt of uit hun klas dat ook deden?

Zie je?
DAT bedoel ik dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 sikbock

@30: je gedachten zijn mij wel duidelijk Hansje. Ik ben het overigens met je eens. Ik zou het zonde vinden als mensen straks de deur dicht laten omdat ze geen zin hebben in gezeik.. want dat krijg je van dit soort akkefietjes.. en er zijn twee “schuldige” partijen wat mij betreft.. en inderdaad, zielig voor de kindjes

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 su

@29: Tsja, eerst zeiken tegen allochtonen dat ze zich aan de gebruiken moeten aanpassen, en als ze het doen roepen dat het hun gebruiken niet zijn. De schizofrenie van de rechtse brulkikker in een notendop. Zeg dan gewoon dat je een stok wil hebben om ongegeneerd mee te slaan, is wel zo eerlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 euro

@29:

Doe je nou alsof je zo dom bent of ben je het echt ? Die vrouw wilde niet zomaar “geen snoep geven” en zegt hardop wat het politiek motief erachter is.

Zeg nou gewoon waar het op staat, laffe sikbock: niet-witte minderheden moeten gewoon hun plaats kennen in deze witte samenleving en niet zeuren wanneer ze anders bejegend worden of wanneer witte mensen het nodig vinden om een keer per jaar blackface te spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 sikbock

Mijn standpunt is wel duidelijk denk ik heren. Ik heb verder geen behoefte aan een loopgravenoorlog. Ik wens Hansje veel plezier met de kinderen, euro succes met zijn studie aan de VU en zijn strijd tegen racisme en SU veel troost van zijn oude dogma’s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 euro

@35:

Studie aan de VU ? Wtf ?

Kun je mij ajb uitleggen waarom je denkt dat ik student ben en ook nog aan de VU ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 sikbock

@36: ow sorry.. ik dacht dat je zo’n vu gozertje was..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 euro

@37:

Wat is een “VU-gozertje” ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Hansje ter horst

Peter Buurman, natuurlijk ging het jou destijds om het snoepgoed, zoals het ook mij om het snoepgoed ging….ik had zoals 99 procent van mijn mede-Sintemaartenlopers geen flauw idee van de religieuze importantie er van.

Ik wist alleen dat de mooiste lampionnen bewondering oogstten, daar was je als kind apetrots op…en je kreeg er nog snoep en mandarijntjes voor ook…..
Je ging je hele buurt langs, en je moeder hing in de buurt , op ongeveer 5 meter-rond om er voor zorg te dragen dat er geen rare dingen gebeurden…

Na afloop van het feest kon je het qua snoepgoed uitzingen tot bijna 5 december, dan kwam er een nieuwe lading pepernoten, borstplaat, marsepein en andere funeste troep binnen(gesponsord door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen , lol) Waarna werd uitgekeken naar de kerstkransjes in de kerstboom…

Er is waarachtig geen enkel kind van een jaar of 5, 6, dat tijdens al die festiviteiten in het duister van de late herfst denkt aan godsdienstige evenementen.

Mijn dochter ging een week na Sintemaarten nogmaals de buren langs met haar lampionnetje en haar liedje, toen daar geen reactie op kwam kankerde ze dapper tegen die dichte deur :
Nou, komt er nog es wat van??

En ze is toch echt puur atheïstisch opgevoed, hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Joost

“Atheïstisch opvoeden”. Lol. Kan dat? Ik moet hierbij altijd denken aan die mensen die atheïsme ook een religie vinden of een ideologie. Zoiets als dat je als hobby “geen munten verzamelen” zou kunnen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hansje ter horst

@40:
Atheïstisch opvoeden betekent dat je je kinderen bijbrengt dat god of goden niet bestaan, dat er geen hiernamaals is en dat het leven nu en hier geleefd moet worden, en wel met elkaar en voor elkaar….
Ik kan je verzekeren dat je in die materie nogal wat tegenstand ondervindt van onderwijzers, schoolleiders, clubleiders en buren of familieleden.

Atheïstisch opvoeden is een voortdurende strijd tegen indoctrinatie vanuit alle hoeken van de samenleving….denk maar eens na …..
Voor je het weet komen ze( je kinderen) van school thuis met de mededeling dat juf heeft gezegd dat jesus ze lief heeft…..

Of ze hebben per ongeluk een uitzendig van de EO bekeken en dat idee van die man die over water liep intrigeert ze wel……

Pas op, religie is ingedruppeld in vrijwel alle aspecten van de maatschappij, zelfs, als je oplet, in de wetgeving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 euro

@40:

Ik kan me wel iets voorstellen bij “atheïstisch opvoeden”: je kinderen vertellen dat er géén God is, bewust niet naar een confessionele school laten gaan, niet naar de EO laten kijken, enz.

En “geen munten verzamelen” is een slechte vergelijking. Atheïsme is niet simpelweg de afwezigheid van religie maar de uitgesproken aanname dat er geen God of goden zijn (en nee, dat maakt atheïsme niet tot een religie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Krekel

@40: ’“Atheïstisch opvoeden”. Lol. Kan dat?'

Agnostisch in elk geval wel:

@41: ”Atheïstisch opvoeden is een voortdurende strijd tegen indoctrinatie vanuit alle hoeken van de samenleving….denk maar eens na …..”

Als je je kinderen “bijbrengt dat god of goden niet bestaan, dat er geen hiernamaals is” etc., indoctrineer je je kinderen toch ook?

Ik zou mijn kinderen nooit ‘bijbrengen’ dat ze dit of dat moeten geloven, maar gewoon vertellen dat ik persoonlijk niet in een god (e.d.) geloof, en waarom niet etc. Als mijn kinderen later dan toevallig van het persoonlijkheidstype blijken te zijn dat de wereld beter kan behappen als ze wél in een god, een hiernamaals, reïncarnatie of karma o.i.d. geloven, dan staat mijn opvoeding ze daarin tenminste niet in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Hansje ter horst

@43: natuurlijk bedoel ik dat ook.
Ik breng ze bij dat naar onze mening geen god of goden bestaan, dat het leven hier en nu geleefd moet worden…..mochten ze later andere dingen bedenken kan niemand ze daarin tegen houden, mijn opvoeding gaat door zolang ze thuis wonen en niet verder.

Merkwaardigerwijze heeft geen van allen tot nog toe de behoefte gevoeld wel te gaan ” geloven” of dat nu in een god of een andere sektarische beweging was……

Ze beschouwen geloof, in wat voor vorm ook, als niet relevant voor hun functioneren….en dat laatste doen ze uitstekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 su

@43: Als je je kinderen “bijbrengt dat god of goden niet bestaan, dat er geen hiernamaals is” etc., indoctrineer je je kinderen toch ook?

Als ze je kind bij voorbaat al niet van zulke nonsens vertellen, dan is dat inderdaad niet nodig. Het is dus eerder deprogrammeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Hansje ter horst

@45:
Beste su, je moet,gezien het bombardement aan info inzake religie etcetera op TV en internet, je kinderen wel degelijk doordringen van de nonsens van die info.

Dat doe je door hen jouw visie bij te brengen, zoals elke ouder qualitate qua zijn visie doorgeeft aan zijn nageslacht.

Welke visie, levensovertuiging of mening moet je ze dan anders bijbrengen?

Zoiets noemt wel ook wel opvoeding, namelijk je kroost jouw normen en waarden bijbrengen naar beste geweten…

Mocht je daar problemen mee hebben moet je kinderen vrijwel direct na de geboorte aan de ouderlijke macht onttrekken en ze verder in een door de staat gewaardeerde levenshouding laten trainen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 tigger

@42:
Het is de meest waarschijnlijke optie omdat alle andere mogelijkheden volledige lariekoek zijn. “Uitgesproken aanname” is wat denigrerend en suggereert dat verhalen over bijvoorbeeld heilige joodse zombies geloofwaardig zouden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 HPax

Bij al die afkeurende reacties op die NL. Mvr. die Marokkaanse kinderen geen snoep gaf, treedt het verschijnsel etnocentrisme op. ´Kinderen´ is een Westerse indeling – een genormeerde, specifieke levensfase – die Islamitische (i.c. Marokkaanse) samenlevingen niet kennen. Wie wij ´kinderen´ vinden en noemen, zijn daar kleine volwassenen. Bewijs o.a.: MO en zijn prille bruid.

Beoordeelt in dit cultureel-vergelijkend verband nog eens het gedrag van die Hollandse Mevrouw. Doet dit svp primair logisch; schelden kan altijd nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Zmoooc (varianten)

@HPax (…) iets ten gunste van die snoepweigerende vrouw aan te te voeren (…)

Ok. Dit is gewoon hartstikke goed voor hun tanden.

Maargoed. Sint Maarten. Pak hem beet 10, 20, 30 jaar geleden werd dat in veel streken helemaal niet gevierd. Waarom nu dan ineens bijna overal? Is het een reactie op de popularisering van Halloween? Of is het een soort onbewuste behoefte om meer traditionele dingetjes in onze cultuur “terug” te brengen in reactie op het toenemen van invloeden uit culturen van migranten?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Maarten_(feest)#Nederland

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Hans Custers

@48

Ja, het gedrag van die mevrouw wordt beoordeeld naar de normen die algemeen gangbaar zijn in onze westerse cultuur. Daar kun jij toch geen bezwaar tegen hebben.

@ verder bijna iedereen

Ik geef het toe, eigenlijk is het té makkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 qwerty

@37: Ik wens Hansje veel plezier met de kinderen, euro succes met zijn studie aan de VU en zijn strijd tegen racisme en SU veel troost van zijn oude dogma’s

Godverdomme sikbock, ik heb je vaker een discussie zien zieken maar wat je hier flikt is wel heel laag bij de gronds. Je nodigt uit om gewoon een lekker potje Hollands te gaan schelden.

Je bent de verpersoonlijking [hier?] van Hollands onbehagen, het ongedefinieerde gevoel dat alles wat niet is zoals achter de eigen voordeur geheel fout is. Su heeft gewoon een punt in #33 – eerst zeiken tegen allochtonen dat ze zich aan de gebruiken moeten aanpassen, en als ze het doen roepen dat het hun gebruiken niet zijn – en je duikt weg.

Je bent gewoon een goedkope stoephoer, zoiets als HPax.
Hoeveel krijg je om hier te zeiken en te trollen? Een snoepje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Noortje

@48

´Kinderen´ is een Westerse indeling – een genormeerde, specifieke levensfase – die Islamitische (i.c. Marokkaanse) samenlevingen niet kennen. Wie wij ´kinderen´ vinden en noemen, zijn daar kleine volwassenen.

Bron voor deze onzin?

Het Arabische woord voor kind is
طفل. Het Arabische woord voor kleine (jong) volwassene is الشباب البالغ. En voor puber مراهق

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 sikbock

@51: wat ben je boos gozer? Begrijpend lezen is ook een kunst dat blijkt maar weer. Ik zeg nergens dat het “fout” is dat allochtonen zich aan onze gebruiken aanpassen.

Ik zeg dat de mevrouw in kwestie zich “fout” heeft uitgelaten maar dat die Marokkaanse dames eveneens “fout” zijn door voor deze onbenullige kwestie naar het anti-discriminatiebureau te stappen.

Verder heb ik dus geen zin in een loopgravenoorlog met “de hele wereld is racisme” en “wat zijn die allochtonen toch een slachtoffers” roepers.

maar ga gerust je gang verder

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 euro

@53:

En ga je ook nog uitleggen wat “zo’n VU-gozertje” is ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 sikbock

@54: nee

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 qwerty

@53: Boos?

Gozer,
Je bent niet alleen arrogant, je bent ook aanmatigend met je claim mijn gemoedstoestand te kennen. Ik ben allesbehalve boos. Ik ben beschaamd omdat die blanke landgenoten van mij het gore lef hebben kinderen weg te duwen die om een snoepje komen bedelen – als je dat dan per se zo wilt noemen – met het argument dat ze van het verkeerde geloof of de verkeerde afkomst zijn. En jij steunt dat blanke betweterige gelul – ondubbelzinnig – in dit draadje en je ontkent die steun. Dat is typisch hypocriet, blank Hollands betweterig ontkennend gelul.

Je lult in de ruimte, roept wat en als je gewezen wordt op je arrogante klootzakkerige betweterigheid duik je weg en claim je dat je geen loopgravenoorlog wenst te beginnen. Ik vraag je, dwaas, wie begint hier nu een loopgravenoorlog? Degene die duikt, me dunkt.

Oh, en redactie, voordat u deze reactie weg wenst te drukken, mocht dat in uw oneindige wijsheid in u opkomen, bedenk dan dat de woorden in deze reactie geen scheldwoorden zijn maar gewoon functionele bijvoeglijke naamwoorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 sikbock

@56: ik kan die mevrouw inderdaad wel begrijpen dat ze de discussie aangaat met die Marokkaanse ouders. Zeker in het verlengde van de zwarte pieten discussie. Beetje dom omdat te doen als daar kindertjes bij staan, maar het zat haar hoog blijkbaar.

Ik identificeer mezelf trouwens niet zo met mijn landgenoten omdat ze blank zijn. Maar als jij je wilt schamen voor je huidskleur: ga je gang. Plusjes hier gegarandeerd denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 euro

@57:

Ik identificeer mezelf trouwens niet zo met mijn landgenoten omdat ze blank zijn.

Nee, klopt. Pas als ze behalve blank ook dom, bekrompen en xenofoob zijn.

Jij hebt begrip voor iemand die rancuneus is vanwege de Zwarte Pieten-discussie en dat afreageert op kinderen (!) van Marokkaanse (en niet eens Surinaamse of Antilliaanse) ouders. Ga je schamen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 sikbock

@58: Ik begrijp best dat jij graag wil bepalen waar ik wel- en waar ik geen begrip voor mag hebben. Jammer voor je..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 euro

@59:

Man man man. Als ik vind dat een mening van jou kut in het kwadraat is, betekent dat niet dat ik wil bepalen waar je wel of geen begrip voor mag hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Hansje ter horst

@56:
Qwerty,

Het is eigenlijk best grappig.
Aan de ene kant word ik verwoed uitgemaakt voor racist, ( op een andere site overigens)omdat ik de hype rond zwarte piet een zware vorm van aanstellerij vind, het moet m.i.namelijk mogelijk zijn daar, ook als gekleurde Nederlander, iets relaxter mee om te gaan……ik heb me uitgesproken tegen de weg-met-ons en wij zijn allen medeschuldig aan de slavernij -mentaliteit van Gario en zijn volgelingen….. Aan de andere kant ben ik dus volgens ons aller Sikbock een moslimknuffelaar omdat ik een of ander mal mens dat kindertjes van de deur af kettert omdat het moslimkindertjes zijn veroordeel….zou het misschien kunnen dat ik de pest heb aan aanstellerij?
Dat ik een bloedhekel heb aan mensen die op niks af anderen afzeiken omdat ze ofwel in zwarte piet “geloven”ofwel moslim zijn?

Hoe het ook zij, ik schijn het niet goed te doen.
Verdedig ik een oud Nederlands gebruik ben ik een raciste, verdedig ik het recht van Nederlandse kindjes op 11 november langs de deuren te gaan met een lampionnetje, ben ik een moslim-cq. Vreemdelingenknuffelaarster.

Het zij zo.

Ik wens U allen een gezellige viering van de intocht van Klaas en zijn Pieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 sikbock

@61: ik denk dat de verbindende lijn is dat je je niet zo veel moet aantrekken als mensen je beschuldigen van racisme of van “moslim knuffelen” (waar heb ik je beschuldigd trouwens?)

Jij ook een prettige Sinterklaas intocht. Wij gaan ons ook voorbereiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 HPax

@52:

Ik weet van geen Volk (Cultuur) dat het verbale equivalent van het NL-woord KIND mist. Bakermat – zeg dat wel – van KIND lijkt overal de familie (het gezin). Binnen die groep opponeert het concreet en scherp met de termen voor ouders; kind, vader, moeder zijn posities en relaties daartussen. Als volwassene was (ben) je nog steeds KIND t.o.v. je ouders. Gebruik van KIND buiten het gezin is allemaal analogie.

KIND (= jong kind) zal op praktische gronden altijd wel afsteken bij / discrimineren met VOLWASSENE, maar zal dat veel flauwer doen. Vgl. boven. Met misschien als voornaamste uitzondering het Westen waarin KIND een eigen levenssfeer is toegewezen. Een discontinuïteit die zich institutioneel heeft vertaald. Denk aan kinderrecht.

1. Bron: in hoofdzaak CL. Lévi-Strauss, ´Elementary Structures of Kinship´.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Hans Custers

@63

Tuurlijk, het idee van de eigen levenssfeer van het kind is typisch westers. Daarom is bijvoorbeeld het Verdrag inzake de rechten van het kind door nagenoeg alle VN lidstaten ondertekend én geratificeerd. De uitzonderingen: typische niet-westerse landen zoals Somalië (omdat in dat land in feite geen sprake is van een georganiseerde staatsstructuur) en de VS (omdat het verdrag de doodstraf van minderjarigen verbiedt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 HPax

@60:
Wanneer stop je nou eens met honen en het gebruik van sexismen e.d.? Mij lijkt het het bewijs dat je niet goed kunt argumenteren. Misschien een cultureel onvermogen, maar daar kun je iets aan doen. Lezen, leren en wat geestelijke oefeningen.

 • Vorige discussie