De psychische impact van aardbevingen in Groningen

Foto: Woning familie De Flines copyright ok. Gecheckt 26-10-2022
Dossier:

De afgelopen jaren heeft Sargasso regelmatig aandacht besteed aan de aardbevingsproblematiek in Groningen. Momenteel is de Tweede Kamer bezig met de behandeling van het wetsvoorstel dat moet regelen dat de bewijslast voor mijnbouwschade in Groningen wordt omgedraaid. Het gaat daarbij enkel om fysieke schade aan gebouwen. Dat de gevolgen van de mijnbouwschade verder gaan dan fysieke schade en ook tot psychische problemen leidt bleek vorige maand uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een beeld dat wordt bevestigd door het profielwerkstuk van VWO scholier Eline de Flines uit Appingedam. Sargasso publiceert vandaag het voorwoord van haar profielwerkstuk.

Voorwoord uit de aardbevingsproblematiek

Het laat iedereen beven, letterlijk en figuurlijk, de aardbevingsproblematiek. U zult er allemaal mee te maken hebben of hebben gehad en anders vast iemand die u kent. Het is een actueel onderwerp en de invloed op het leven van de Groningers wordt steeds groter, zowel maatschappelijk als psychisch.

Ikzelf zit er midden in. Ons huis, een oude kleinere woonboerderij, heeft ernstige schade opgelopen door de aardbevingen en de achtergevel staat in de stutten, volgens de NAM was dit niet omdat de schade door de aardbevingen kwam, maar voor de ‘zekerheid’. Er zitten overal scheuren en er komen er steeds meer bij. Af en toe vraag ik aan mijn ouders:

Hé, zat die scheur daar al?

Dan weten zij zelf ook niet altijd meer of die er nou al zat of niet. Door middel van foto’s leggen ze zoveel mogelijk van de schade vast. Op deze foto’s is te zien welke scheuren er zijn en of deze zijn verergerd in de loop van de tijd. Ik ben er niet zo emotioneel bij betrokken als mijn ouders, die hebben er wel veel last van. Ze hebben expres een oud huis gekocht, omdat ze van die charmes houden. Toen ze het 10 jaar geleden kochten, hebben ze een bouwkundig onderzoek uit laten voeren om de staat van het huis te bekijken, op dat moment bevond het huis zich in een best goede staat. Nu, na 10 jaar, is de staat van ons huis zo erg verslechterd, dat het in de afgelopen 10 jaar bij wijze van spreken 100 jaar ouder is geworden.

Woning familie De Flines

Woning familie De Flines

Ons proces met de NAM duurt al 2 jaar. Ondertussen zijn er al 5 inspecteurs bij ons over de vloer geweest. De eerste inspecteur van de NAM kwam met een schaderapport aan waarin stond dat de schade die aardbevingsgerelateerd was een waarde had van €3.710,86. Hier zijn mijn ouders niet mee akkoord gegaan en hebben een contra-expertise aangevraagd. Uit dit rapport kwam volkomen onverwachts dat herstellen en versterken geen zin zouden hebben, het huis was namelijk economisch total loss. De NAM ging hier uiteraard niet mee akkoord. Nu zijn we nog steeds bezig. Mijn ouders hebben verschillende onderzoeken geëist en op deze resultaten zijn we nu aan het wachten. Ze hopen heel erg dat ze ons huis kunnen redden, want een nieuw huis zouden ze verschrikkelijk vinden. Ikzelf vind een nieuw huis wel mooi, maar ik hoop ook heel erg dat het huis gered kan worden voor mijn ouders. Ik ben namelijk over een paar jaar het huis uit.

Ik zie dat het zwaarder wordt voor mijn ouders. Mijn stiefvader kan niet meer over de aardbevingsproblematiek praten zonder boos te worden. Mijn moeder is psychisch heel sterk en zelfs zij heeft het er ook erg moeilijk mee. Ik hoorde ook veel om me heen over en van mensen die het proces heel naar vinden en zelfs psychische klachten hebben gekregen door de aardbevingsproblematiek.

Om zo’n nogal heftig proces door te komen is goede communicatie belangrijk. Veel inspecteurs lijken willekeurige argumenten te hebben over scheuren en waarom ze wel of niet aardbevingsgerelateerd zijn. Voor de inwoners kan het overkomen alsof de inspecteur ‘maar iets roept’. Het komt namelijk regelmatig voor dat bij bijvoorbeeld een twee-onder-één-kapwoning met vergelijkbare schade, maar beide een andere inspecteur, de ene schade wel aardbevingsgerelateerd is en de andere niet. Een ander mooi voorbeeld is dat er bij ons het argument zettingsschade [zettingsschade is schade als gevolg van ongelijke bodemdaling onder een gebouw en wordt door NAM niet vergoed, zie hier voor meer en preciezere uitleg. Redactie] erg veel is gebruikt, maar uit de onderzoeken is gebleken dat de fundering nog helemaal heel is. Van zettingsschade is dus helemaal geen sprake. De argumentatie van de inspecteurs kan dus heel willekeurig zijn en niet altijd goed onderbouwd. Dat is één van de reden waarom de mensen er zo moedeloos en boos van worden.

Dat de mensen zoveel last kunnen hebben van de aardbevingsproblematiek vind ik te gek voor woorden. Zo ga je niet met mensen om. Ik wilde dus gaan uitzoeken wat het nou eigenlijk met de mensen doet. Hier heb ik het dan vooral over de psychische klachten die kunnen ontstaan. Dit staat centraal in mijn profielwerkstuk. De hoofdvraag luidt:

“Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat psychische klachten ten gevolge van de aardbevingsproblematiek ontstaan, in welke mate komen deze voor en hoe uiten deze zich?”

Het maken van dit profielwerkstuk vind ik belangrijk, op deze manier leer ik er ook nog eens veel over. In mijn profielwerkstuk worden allerlei verschillende onderwerpen behandeld die betrekking hebben op de aardbevingsproblematiek. Zoals het ontstaan van de aardbevingen, waarom de NAM aansprakelijk is, de mening en ervaring van mensen in en buiten het aardbevingsgebied en de psychische klachten. Ik heb een uitgebreide enquête gehouden die 164 mensen hebben ingevuld. De uitkomst daarvan en interviews met o.a. Annemarie Heite zijn ook verwerkt in het verslag.

Door het proces op een relatief eenvoudige manier weer te geven, hoop ik de rode draad van de problematiek zichtbaar te maken. Daarnaast kunnen mensen zich misschien herkennen in de uitkomsten van de enquête waardoor ze weten dat ze niet de enige zijn.

Al met al hoop ik hiermee een bijdrage te leveren en een informatiebron te zijn voor de inwoners van het aardbevingsgebied.

Met vriendelijke groeten,
Eline de Flines
VWO 6 A

De aardbevingsproblematiek, profielwerkstuk van Eline de Flines. De Groninger Bodem Beweging heeft citaten uit Eline’s werkstuk gepubliceerd.

Reacties (34)

#1 Politics

it is dangerous and ruin all the city.

 • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

“Toen ze het 10 jaar geleden kochten, hebben ze een bouwkundig onderzoek uit laten voeren om de staat van het huis te bekijken, op dat moment bevond het huis zich in een best goede staat.” Als ik zo naar de foto kijk was dit 10 jaar geleden ook niet echt een degelijk gebouw en is er niets aan onderhoud gedaan, behoorlijk verwaarloosd is een betere omschrijving.

Het is leuk om goedkoop een oud boerderijtje te kopen, maar heel veel mensen vergeten dat er vaak het dubbele bedrag nodig is om het in bewoonbare staat te krijgen en dat je ook veel meer budget voor onderhoud nodig hebt om het te onderhouden dan bij een nieuw huis.

Los daar van moet de NAM natuurlijk gewoon royaal de schade vergoeden die zijn activiteiten te weeg brengen. Als de schade meteen hersteld en vergoed wordt hebben de bewoners daar ook vanzelf veel minder zorgen over. Overigens is de staat hier ook voor een groot deel mede verantwoordelijk voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Krispijn Beek

@2 knap dat je op basis van een recente foto de bouwkundige staat van een huis 10 jaar geleden kunt beoordelen. Welke opleiding tot bouwkundige heb je daarvoor gevolgd?

Wat betreft verantwoordelijkheid is artikel 177 van het Burgerlijk wetboek heel duidelijk:

1 De exploitant van een mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Mijnbouwwet is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door:
a. uitstroming van delfstoffen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Mijnbouwwet als gevolg van het niet beheersen van de ondergrondse natuurkrachten die door de aanleg of bij de exploitatie van het werk zijn ontketend;
b. beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van dat werk.

De staat is naar mijn weten geen houder van de winningsvergunning. Die ligt in Groningen bij NAM, onderdeel van Shell en Exxonmobil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

@2:
De foto van de gestutte gevel, toont de minst aantrekkelijke zijde van het pand.
Ik zie hier geen tekenen van langdurige verwaarlozing.
Er ontbreekt wat verf aan een regenpijp, die niet kan roesten.
Een beetje verf zou geen kwaad kunnen; maar wie gaat er verven als de boel dreigt te verzakken, door naar ik aannemen problemen met de fundering.

Met je laatste alinea kan ik volledig instemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HenkdeWaal

@4:

“Ik zie hier geen tekenen van langdurige verwaarlozing.”

Wat dacht je van het voegwerk, de raampjes die zijn betimmert met geperst hout, de groenaanslag op de tegels en stenen, het achterstallige ‘schilderwerk’ (je kunt dat hout wel vervangen joh, daar zitten 20 lagen verf op)?

Heel de provincie Groningen staat vol met oude meuk waar een verstandig mens z’n vingers niet aan brand. Daarbij zijn die woningen al minimaal 10 jaar onverkoopbaar, want uit de markt gedrukt door nieuwbouw. Het zijn oude huizen, voorheen vaak met een agrarische functie, die staan in een arm gebied. Tel uit je winst!

Je kunt er nog zoveel geld en tijd tegenaan gooien, het blijven suboptimale woningen at best. Het beste zou zijn om de boel plat te gooien en iets nieuws te bouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Grolschje

Die oude boederijen vallen waar ik vandaan kom ook uit elkaar. Maar daar is nog nooit een aardbeving geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 JANC

Mooi hoe rechts denkt. Het zijn maar oude huizen. En per definitie verwaarloosd. En Ik ken ook een oude boerderij. dus is het allemaal nonsens. Alles om maar geen cent te hoeven uitgeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 tigger

@7:
Behalve als het ze zelf raakt, dan is het ineens een complot/groot schandaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 B. Ubink van der Spek

Als inbreng voor een rondetafelgesprek in januari 2016 in de Tweede Kamer/Commissie EZ bracht het Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg Interieur en Architectuur o.a. het volgende in:

“Achterstallig onderhoud” kan vanuit de bouwfysica geen risicovolle gebreken zoals scheurvorming vanuit funderingen naar ramen en kozijnen opleveren. Ook “veroudering” of “thermische spanningen” zijn geen factoren voor scheurvorming vanuit de funderingen tot in het opgaande metselwerk.
Dergelijke aanduidingen worden door experts van de NAM en het CVW gebruikt om schade als zijnde niet-bevingsgerelateerd aan te duiden en dus herstel niet te vergoeden.
Ook wordt “ achterstallig onderhoud” gebruikt als argument om eigenaren mee te laten betalen bij herstel en versterken.
Contra-experts krijgen niet de mogelijkheden (en hebben soms ook niet de bouwkundige scherpte) om deze aanduidingen gemotiveerd te weerleggen. Gedupeerden hebben niet de bouwkundige kennis en juridische kennis om de schaderapporten van de NAM en CVW te weerleggen.
Bij een stabiele situatie is eventueel achterstallig onderhoud geen risicofactor.
Indien bij een door de NAM gecreërde instabiele situatie achterstalling onderhoud tot een risicofactor zou kunnen worden, dient het achterstallig onderhoud in het geheel van herstel en bouwkundig versterken zonder extra kosten voor de eigenaar meegenomen te worden. Dit door de NAM te financieren als zijnde de aansprakelijke partij.

En zo is het maar net!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Inca

Een fijn rondje blaming the victim hier weer. Alles voor de VVD!

Maar goed, een paar dingen zijn volgens mij wel veelvuldig geillustreerd:
1. De NAM traineert in een aantal situaties de aansprakelijkheid,
2. Langdurige onzekerheid en slepende processen zijn psychisch inderdaad een enorme belasting en richten veel schade aan bij de mensen die erbij betrokken zijn.

Schadelijk en onnodig. We kunnen dit ook gewoon oplossen zonder al dat extra menselijk leed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Henk van S tot S

@5:

Wat dacht je van het voegwerk, de raampjes die zijn betimmert met geperst hout, de groenaanslag op de tegels en stenen, het achterstallige ‘schilderwerk’ (je kunt dat hout wel vervangen joh, daar zitten 20 lagen verf op)?

“Groenaanslag”, zit er na na een paar maanden weer op.
Maar schande:
Ze hebben dus een jaar geen hogedrukspuit (verstandig bij oude stenen [onbewerkte] muren), noch gif of sodawater gebruikt.

;-)

Dat voegwerk valt behalve bij de stutten best mee en in den lande zijn x-duizenden woningen en/of boerderijen met slechtere voegen, die niet verzakken.
Ik heb er zelf een gehad en in de familie zit ook nog wat.

Maar ja jouw bouwkundig commentaar zal wel beter gefundeerd zijn ;-)

N.B.
Lees #3 ook even.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HenkdeWaal

@11:

Volgens mij wordt mijn punt niet goed begrepen, aangezien ik word weggezet als VVD er. Kan het nog erger, denk ik dan bij mezelf :p

Mijn punt is dat het oude en praktisch waardeloze huizen zijn. Huizen die alles behalve goed onderhouden zijn, zeer oud (vaak uit de 19e eeuw), isoleren is onbegonnen werk. Onderhoud is een halve dagtaak en kost klauwen met geld. En wat dacht je van de leidingen, verwarmingsbronnen, elektriciteitsnetwerk? Dat is vaak allemaal gigantisch gedateerd. Dat is ook vaak de reden waarom ze in slechte staat verkeren icm dat het zo’n beetje de armste regio van Nederland is.

Wat je beter kunt doen is de boel slopen. Het waren namelijk al onverkoopbare huizen. Restaureren is mega-deur. Zeker als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. Een nieuwe fundering en wat wandjes, in een oud omhulsel. @2 gaf al iets soortgelijk aan. Als je de huizen voor de marktwaarde van ze koopt, kopen die mensen er geen nieuwe (vrijstaande) woning voor terug.

De emotionale waarde is vaak veel groter dan de waarde van die panden. Ze zullen zich bijna altijd tekort gedaan voelen. Dat sentiment heerst daar sowieso al.

Dus, slopen die boel. Maak er toekomstbestendige, milieubewuste woningen van. Een groot deel betaalt door de NAM, een klein deel door de bewoners zelf. Is ook goed voor de regio.

“Ze hebben dus een jaar geen hogedrukspuit (verstandig bij oude stenen [onbewerkte] muren), noch gif of sodawater gebruikt.
;-)”

Schaduw zorgt voor die groene aanslag. Kwestie van wekelijks een emmertje water en een bezem.

“Dat voegwerk valt behalve bij de stutten best mee en in den lande zijn x-duizenden woningen en/of boerderijen met slechtere voegen, die niet verzakken.”

Ik zeg ook niet dat daardoor de boel verzakt. Wat ik zeg is dat door andermans schuld hun rommelbak total loss is gereden. Nu kun je wel de dagwaarde uitkeren, maar daar koop je geen nieuwe auto voor. En andere rommelbakken zijn ook total loss of staan op het punt total te gaan. Nee, ga dan proberen om gezamenlijk tot een duurzame oplossing te komen. Dat wrak herstellen heeft namelijk weinig zin, rationeel gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 JANC

@12: Beetje vooringenomen. En duidelijk dat je met een bepaalde afstand spreekt. In Groningen zijn boerderijen vaak juist van de rijkere mensen geweest. Iets anders is bijvoorbeeld Drenthe. Daar waren het vaak hele kleine boertjes die leefden van hun boerderij maar waar niet veel meer uitsprong.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 6822

@13: Wat je zegt klopt tot op zekere hoogte. In vroeger tijden waren de boerderijen inderdaad van de herenboeren. De haat van landarbeiders jegens die herenboeren was en is nog steeds een bekend sentiment.
Maar de herenboeren zijn de herenboeren niet meer. Hun rijkdom is niet meer, net zo min als hun macht. Groningen en dan met name Oost-Groningen is inderdaad voor zover ik weet de armste regio van Nederland. Ik zit daar maximaal de toevoeging “één van de” van de waarheid af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 HenkdeWaal

@13:
De graanrepubliek is vergane glorie, de karton en papierindustrie al decennia stervende, de blauwe stad een mislukking. Ik heb daar in de omgeving gewerkt vroeger (niet gewoond). Ik weet hoe trots de mensen er zijn, op het verleden, op de ruimte en de schone lucht. Maar economisch is het weinig. Veel werkloosheid, laaggeschoolde bevolking, leeglopend et cetera… Loop maar eens als westerling door Winschoten of Veendam, je waant je in Hongarije.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 6822

@15: Ter aanvulling:
Philips is weg uit Stadskanaal. Haar functie als veruit de grootste werkgever in de regio is overgenomen door wedeka.
http://www.wedeka.nl/over-wedeka/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JANC

@15 en @14: Dat is allemaal interessant, maar is uiteindelijk afleiding. HenkdeWaal schreef min of meer dat alle boerderijen daar verwaarloosd zijn. Dat is gewoon nonsens. Zeker, ze zullen er zijn, maar verreweg de meeste boerderijen daar waren altijd in goede staat. Pure afleiding om te schrijven over de huidige economische situatie, wat niks zegt over de toestand van boerderijen die veelal door rijkere mensen gekocht worden om een huis met veel groen en mooi uitzicht te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Henk van S tot S

@15:
Ik neem aan dat je niet doelt op dit soort bouwvallige pandjes
;-)
+ #17

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 erre

Toch teleurstellend hoe er hier door sommigen wordt gerageerd op het onnoemelijke leed dat onschuldige medeburgers wordt aangedaan. Het zouden toch maar oude huizen zijn, eigen schuld door achterstallig onderhoud, het is het armste gebied. Dat speelt toch geen enkele rol? Kijk naar het enorme onrecht dat de Groningers wordt aangedaan. Hoe de eigen overheid gewoonweg partij kiest voor één van de grootste en rijkste multinationals ter wereld. Zie ook het artikel in Follow the Money (https://www.ftm.nl/artikelen/de-schijnonafhankelijkheid-van-de-groningse-schadeafhandeling). Aan de essentie van het artikel, dat mensen letterlijk ziek worden van deze wanpartijen, wordt helaas volkomen voorbij gegaan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 6822

@17 en @19:
Onfortuinlijk misverstand. Ik heb inhoudelijk geen uitspraak gedaan, noch heb ik de indruk willen wekken dat wel te doen. Ik reageerde puur op #13, wiens opmerking mij nogal achterhaald leek. Geen woord dus over eigen schuld dikke bult, geen afleiding van het onderwerp. Wel offtopic. Houd dat maar tegen me dan.
Ik ben geboren en getogen Oost-Groninger; mijn sympathie ligt zeker niet bij de NAM.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JANC

@20: Zeker, tegenwoordig is de situatie niet zo als beschreven in #13, maar de bewering dat die boerderijen in Groningen geen onderhoud gehad zouden hebben terwijl die historisch gezien juist tot de rijkere bevolking van Groningen hoorden zijn in tegenspraak tot elkaar. Sterker nog, de regio is misschien wel arm, maar dat hoeft niet te gelden voor de boeren aldaar. Hoogezand, Winschoten, Pekela, Stadskanaal hebben inderdaad een gemiddeld en relatief gezien armere bevolking.

Uiteindelijk is dat gewoon nieuw-rechtse vul de multinational-zakken-speak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 HenkdeWaal

@22:

Ik ben hypotheekadviseur geweest vriend. Heb honderden boerderijen en woningen bezocht. Het stelt allemaal bagger weinig voor. Naar mijn mening heb je een verouderd beeld van de situatie. Het gaat daar heel slecht. Naar schatting wordt zelfs zo’n 40 tot 50% van de landbouwgrond daar niet meer gebruikt. Bieren gaan failliet, fabrieken sluiten, projecten mislukken zoals de blauwe stad en de haven van Delfzijl. Het is niet voor niets dat de Rabo zich al jarenlang terugtrekt in die regio. Waarom heb je zo’n moeite met die feiten?
Dus, buldozer erover en geef die mensen een duurzame en toekomstbestendige woning. Een verstandig mens gaat boerderijen uit 1890 met funderings -en verzakkingsproblemen niet opknappen. Zelfs die paar ‘goed onderhouden’ pandjes niet. Ze hebben namelijk weinig economische waarde.

Maar voor degene die mij niet geloven. Ga daar maar eens fietstochtje houden langs al die mooie boerderijen daar. Dan zul je t vanzelf zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Henk van S tot S

@23:
Hypotheekadviseur?
Zijn dat niet van die lieden die ten onrechte vaak denken dat ze beëdigd taxateur zijn ;-)
Even wat serieuzer:
Vanaf je #5 begin je een hoofdzakelijk op bijzaken te reageren en probeer je duidelijk te maken dat er in Oost-Groningen wat meer werklozen e.d. wonen dan rondom Wassenaar en de grachtengordel.
N.B. het aantal werklozen in de Rotterdam is hoger.

Het artikel gaat over: ……lees nog eens na!

Wat mij betreft, over en uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 HenkdeWaal

@24:

Allemachtig, laatste x dan. Vervang die meuk nou gewoon voor duurzame en toekomstbestendige woningen! Ben je niet zo afhankelijk van gas (probleem bij de bron aanpakken) en help je de regio en mensen zelf. Maar blijkbaar mag dat niet rusten op een confronterende statering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

@23: Als je nou eens feiten zou noemen.

De blauwe stad is een mislukking. Maar de blauwe stad was een plan om aantrekkelijke woningen in een recreatief gebied te creeeren. Maar wat heeft dat met de lokale economie te maken? Dat plan ging o.a. de mist in omdat het mechalomaan was, niet goed uitgewerkt en de crisis kwam er eens overheen.

De haven van Delfzijl: Bedoel je de Eemshaven?

De Rabo trekt zich terug o.a. omdat men “onrendable” kantoren sloot; dit waren vaak kleine filialen. Maar dat was niet enkel een proces in Groningen.

Je hebt honderden woningen en boerderijen bezocht schreeg je. Waar? In Groningen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 JANC

@25: Ok, dus jij vindt dat de NAM dus voor de betroffen Groningers duurzame woningen moet bouwen als vervanging voor die boerderijen waar ze nu in wonen. Is dat correct?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 HenkdeWaal

@27:

Volgens mij staat dat heel duidelijk in @25, @23, @12 en @5.
Dus ja. Soms zal de NAM volledig moeten betalen, soms zal er van beide partijen geïnvesteerd moeten worden. Het initiatief moet in ieder geval van de NAM en het Rijk komen.

“Maar wat heeft dat met de lokale economie te maken”

Alles. Men wilde dat er rijke westerlingen gingen wonen en rijke Groningers. Beide is niet gebeurd. Het toont nogmaals aan dat woningen in Groningen (buiten de stad tot een straal van 10 KM) praktisch onverkoopbaar zijn. En dat geldt voornamelijk voor die oude huizen, die sowieso al de markt uit gedrukt worden door nieuwbouw. Ook toont het aan dat er heel weinig geld in Groningen is. Ze hebben plannen gemaakt wat de eigen bevolking niet kan betalen, en waar westerlingen geen vraag naar hebben.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Delfzijl
Deze haven bedoel ik in ieder geval. Heeft nooit en zal nooit z’n potentie benutten.

“De Rabo trekt zich terug o.a. omdat men “onrendable” kantoren sloot; dit waren vaak kleine filialen. Maar dat was niet enkel een proces in Groningen.”

Ik heb het niet over kantoren die vertrekken. Ik heb het over het feit dat de RABO er weinig meer in ziet om Groningse boeren te voorzien van leningen en kredieten. Het afstoten / verbreken van relaties dus.

“Je hebt honderden woningen en boerderijen bezocht schreeg je. Waar? In Groningen?”

Overal in Groningen, van Niezijl, Bedum, Kloosterburen en Baflo (leuk jeugdhonk daar *kuch*, tot aan de Pekela’s (de roegboandjers of zoiets, nieuwe pekela heeft de beste chinees), Blijham, Oudeschans, Nieuweschans (altijd goed voor een bordeelbezoek :p) Bellingwolde, Winschoten, Veendam en Stadskanaal, Wedde, Cockswedde/Onstwedde en omstreken.

Noem mij een dorp in Groningen en ik heb er wel een patatje gegeten hoor, maar nergens zo goedkoop als in Hongerige Wolf. De laatste echte hippie plek in Nederland als je t mij vraagt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 6822

@22:

Uiteindelijk is dat gewoon nieuw-rechtse vul de multinational-zakken-speak.

Wat is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Hdl2014

Het wordt tijd dat ik als eigenaar maar eens reageer op alle aannames, ongefundeerde opmerkingen, bloed onder de nagels veroorzakende gedachten.
Toen wij 10 jaar geleden het huis kochten hadden wij daar een bedoeling mee, er namelijk in oud worden. Nog jong genoeg en bouwkundig voldoende onderricht om het te verbouwen naar iets moois. De deel, daar waar de foto de achterkant van is, verbouwen tot woonkamer, met volledig houten achtergevel, vol glas, tuindeuren, serre, en overkapping. Je begrijpt dat alles niet in 1 keer kan. De slaapkamer hebben wij al in de deel gemaakt, de keuken vervangen etc. Logisch dat je dan geen boeiplanken gaat vervangen of groot schilderwerk aan iets gaat doen wat toch al gesloopt gaat worden.

Maar dan komen de aardbevingen, en valt je droom in duigen. Scheuren zo groot dat je je vingers erin kunt steken, kozijnen die scheuren, muren waar de voegen uit knappen etc. etc, je kent het wel.
Gevolg nu is dat alles al jaren stilstaat, het onderhoud niet meer gedaan wordt, het verval dus vanzelf groter wordt. Ben ik de persoon die veel geld moet steken in iets wat door een ander wordt vernield? Dacht het niet. Alleen denkt de NAM/SHELL er net zo over, terwijl zij de veroorzaker zijn.

Ik begrijp dat velen een zeer kortzichtige kijk hebben op de problematiek in Groningen, helaas.
De pijn die het elke dag weer doet om langs je gestutte woning te lopen kun je met hem pen beschrijven. Dat kun je alleen voelen,!

Dus alsjeblieft, denk eens aan de personen waar het om gaat en geef niet van die domme opmerkingen. Het doet al pijn genoeg om zo te moeten worden geleefd.

Mocht je willen zien hoe het er daadwerkelijk voorstaat reageer dan op dit bericht met je emailadres, dan neem ik wel contact op zodat wij je kunnen uitnodigen het leed in het echt van dichtbij mee te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Henk van S tot S

@25:
Wat een “gevoelvol/inhoudelijk” antwoord!

Weer geen antwoord op eerder, door menigeen geuite, bezwaren tegen je “betoog”

Gewoon weer hetzelfde riedeltje van wat jij vind.

Wentel je maar lekker in je eigen gelijk ;-)

waar het #28 betreft:

Noem mij een dorp in Groningen en ik heb er wel een patatje gegeten hoor

Neem de volgende keer je witte stok met rode ringen en de hond mee ;-)

Over en uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Krispijn Beek

@25 doe eerst eens even een feiten check voor je wat beweert en hou daarna in de toon en bewoording van je reactie rekening met het feit dat je het heb over het huis van mensen. Reageer bijvoorbeeld is met een toon zoals je zelf aangesproken zou willen worden als het je eigen huis betrof.

Wat betreft feiten: vervangen of repareren van een woning is niet aan de orde totdat NAM en eigenaar het eens zijn. Als de eigenaar lopende de procedure schade laat herstellen vervalt zijn recht op schadevergoeding van NAM, zelfs als herstel gebeurd door een door NAM (of nu Centrum Veilig Wonen) goedgekeurde aannemer. Ik heb meerdere casussen liggen waar dat speelt, woningen waar de eigenaar tot zijn of haar grote frustratie geen reparatie kan uitvoeren lopende het schadetaxatieproces en waar ook sprake is van vervolgschade door het uitblijven van overeenstemming tussen woningeigenaar en NAM.

@28 welk deel van deze zinnen uit de eerste alinea van @0 begrijp je niet?

De eerste inspecteur van de NAM kwam met een schaderapport aan waarin stond dat de schade die aardbevingsgerelateerd was een waarde had van €3.710,86. Hier zijn mijn ouders niet mee akkoord gegaan en hebben een contra-expertise aangevraagd. Uit dit rapport kwam volkomen onverwachts dat herstellen en versterken geen zin zouden hebben, het huis was namelijk economisch total loss. De NAM ging hier uiteraard niet mee akkoord.

Dan kun je vanuit je comfortabele leunstoel wel blijven schrijven dat NAM initiatief dient te nemen, maar daarmee los je niets op. Want een woning met nog geen 4.000 Euro schade ga je niet slopen en duurzaam en aardbevingsbestendig herbouwen. Een woning die total loss is wel. Probleem: welk van de twee is het nu? Wachtend op de uitkomsten van vervolgonderzoeken ontstaat datgeen waar het stuk over gaat: psychische en maatschappelijke schade.

Zolang je dat niet snapt kan ik je enkel een portie mijnbouwschade aan je woning toewensen. Kun je zelf uitvinden hoever je komt met je adviezen vanaf de zijlijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Krispijn Beek

@30: ik vind het dapper dat jullie toestemming hebben gegeven om de inleiding van het profielwerkstuk van jullie dochter hier te plaatsen. Helaas is inlevend vermogen niet zo’n sterke eigenschap van een aantal Sargasso reageerders. Ik hoop dat jullie snel tot een fatsoenlijke oplossing komen met NAM, zodat jullie verder kunnen met je leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Henk van S tot S

Moderator: zie #21 = #34 a.u.b.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Henk van S tot S

@33:
Is blijkbaar gedaan, want oorspronkelijke nrs 21 en 34 zijn verwijderd.

Jammer, dat er nu niets meer van de verwijzingen naar nrs klopt.

“Leegmaken” + opmerking was misschien een betere optie geweest :-)

 • Vorige discussie