COLUMN - Ook het kabinet is met zomerreces en dus was afgelopen vrijdag de laatste persconferentie na de ministerraad. Laten we eens kijken of de letterlijke tekst van het rituele dansje tussen pers en minister-president nog opvallende bijzonderheden bevat.

We wijzen deze uitspraak van MP Rutte aan als meest markante quote van afgelopen vrijdag:

Ja, wij hebben geen presidentieel stelsel. Soms droom ik daar wel eens van, maar we hebben het niet.

Bij een geschreven tekst ontbreekt de mimiek en lichaamstaal van de spreker, dus is de betekenis van deze woorden lastig in te schatten. Zou de minister-president echt van het voorvoegsel ‘minister’ af willen? Zou hij het liefst ons parlementair stelsel vervangen zien worden door een presidentieel stelsel?

Tja, hij slaat wel eens meer revolutionaire taal uit. En hij heeft in deze persconferentie alweer een aantal compromissen staan verdedigen, dat denkbaar is dat de MP dat een keer zat wordt en het liefst geheel naar eigen inzicht een kabinet had willen samenstellen.

Maar in de huidige situatie moet hij regelmatig op vragen van het journaille verwijzen naar wat ministers of staatssecretarissen over een bepaalde kwestie hebben gezegd.

Rutte doet dat tamelijk consequent en heel loyaal naar “zijn ploeg”. Het is niet de eerste keer dat op deze persconferentie vragenstellers hem persoonlijke opvattingen proberen te ontlokken, maar heel zelden laat Rutte zich gaan.

Dus verdedigt hij het vers genomen besluit betreffende meerouderschap:

Ik vind dit een heel fatsoenlijk compromis en bij elk compromis – pensioenen, klimaat – heb ik altijd mensen die teleurgesteld zijn. Dat moet ik mee leren leven.

Om daar even later nog aan toe te voegen:

Ja maar ik presenteer permanent laffe compromissen in de ogen van de buitenwereld, maar dat is mijn vak. Maar het land moet wel verder. Kijk naar het hele Klimaatakkoord, was ook voor allerlei mensen – Greenpeace en weet ik allemaal wat – een laf compromis. Het pensioenakkoord was voor sommigen een laf compromis. Ja het zal wel.

Merkt u de vemoeidheid op? Ziet u dat geïrriteerde toontje?

Het is de verzameld pers blijkbaar ontgaan, want geen wakkere journalist vroeg door over MP’s droom. Of deden ze gewoon hun werk?

Reacties (2)

#1 Koos Swart

Ik denk dat hij gewoon toe is aan een nieuwe uitdaging. Veel mensen zullen het daar om andere redenen mee eens zijn.
Misschien iets in Europa. Zo gaat dat met loopbanen.
We hebben hier in Friesland ook wat afdankertjes uit Den Haag. Die moet ik niet. Opdonderen. Up or out.

  • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

“Merkt u de vemoeidheid op? Ziet u dat geïrriteerde toontje?”

Dit was in antwoord op de vraag en in de toon van: “Dus het is zoals, u vindt het geen laf compromis zoals die meeroudergezinnen zeggen?”

Met daarna als uitleg “Volgens mij slagen we erin op hele grote vraagstukken doorbraken te bereiken en zullen er altijd mensen zijn die verder hadden willen gaan en dan zijn er altijd weer mensen die minder ver willen gaan. En dat is nou de taak van de politiek, om niet alleen financieel in schaarste keuzes te maken maar ook keuzes te maken in hele gevoelige maatschappelijke onderwerpen.”

Niks vermoeid, gewoon en passend antwoord waarin hij de toon van de vraag herhaald. Daar heb je geen lichaamstaal voor nodig, gewoon een kwestie van doorlezen, of iets minder selectief knippen en plakken.

Rutte heeft eerst flinke compromissen moeten sluiten met de PvdA en nu met D66 en CU, “het liefst geheel naar eigen inzicht een kabinet willen samenstellen” of in ieder geval met een stuk minder compromissen zou elke partijleider willen als hij voor zijn achterban een knip voor zijn neus waard is. Ik moet trouwens nog maar zien of iemand anders ook zo’n compromissen kabinet bij elkaar kan sleutelen laat staan bij elkaar houden.

  • Vorige discussie