‘Dat is toch ook maar een mening’

RECENSIE - Experts verliezen steeds meer gezag bij eigengereide burgers die geen deskundig advies meer nodig denken te hebben.

Tom Nichols, hoogleraar Nationale Veiligheidsvraagstukken, maakt zich boos over zijn Amerikaanse medeburgers die lak hebben aan experts, mensen die ergens voor gestudeerd hebben en het beter kunnen weten. Hij is boos op Trump die altijd alles beter weet. Voor hem heeft hij zelfs zijn lidmaatschap van de Republikeinse partij opgezegd. Hij maakt zich ook druk over het klimaat op de Amerikaanse universiteiten, de inflatie van diploma’s, de verstikkende politieke cultuur en het gebrek aan respect bij studenten voor de expertise van de docent. In The Death of Expertise: the Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters laat hij zien hoe het internet en de journalistiek bijdragen aan de aftakeling van het het gezag van experts en publieke intellectuelen en hoe steeds meer Amerikanen uitsluitend vertrouwen op hun eigen mening en standpunten die hen daarin bevestigen.

Wie discussies op Sargasso of vergelijkbare platforms regelmatig volgt zal de problematiek herkennen.

Of het hier ook zo erg is als Nichols beweert dat het in zijn land is betwijfel ik, maar de tendensen die hij beschrijft zijn wel degelijk herkenbaar.   ‘Deskundigheid – kennis van zaken, strategisch vernuft – heeft zijn publicitaire waarde vrijwel verloren,’ schrijft Binnnenhof-watcher Tom-Jan Meeus in de NRC. En, met verwijzing naar de tot amateurisme en entertainment vervallen Amerikaanse politiek: ‘…meestal duurt het geen vijf jaar voordat dit soort verschijnselen naar onze politiek overwaait.’

The death of expertise in de Verenigde Staten geeft te denken als het gaat om de ontwikkeling van het debatklimaat in Nederland en andere Europese landen. En dan vooral vanwege de gevolgen die Nichols ziet voor de trends die hij aanklaagt. Als de experts het loodje leggen, voorspelt hij, is de ondergang van de democratie nabij. Cultuurpessimisme van een gefrustreerde academicus of een terechte oproep om de rationaliteit weer terug te brengen in het publieke debat? In elk geval een goed uitgangspunt voor een pittige discussie over de verhouding tussen leken en deskundigen in een democratische samenleving.

De expert als vijand

Een kritische houding tegenover de autoriteit van intellectuelen is niet nieuw in democratische samenlevingen. En ook niet ongezond, integendeel. Nieuw is volgens Nichols de openlijke vijandigheid die tentoon gespreid wordt tegen mensen die optreden als experts. Hun standpunt wordt weggezet als ‘ook maar een mening’ en ze worden soms zelfs gedesavoueerd als vijanden van het volk. ‘De mensen in dit land hebben genoeg van experts’, zei Brexit-propagandist Michael Gove vlak voor het referendum in 2016 op de vraag welke econoom zijn standpunten onderschreef. Ondanks latere nuanceringen van zijn uitspraak zette hij hiermee de toon voor de opvatting van de Brexiteers in het nog steeds lopende debat over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De Braziliaanse president Bolsonaro ontsloeg de directeur van een onderzoeksbureau omdat hij met ontbossingscijfers die de naam van Brazilië en de regering zou besmeuren. Dergelijke standpunten van belangrijke mensen die een groot aandeel hebben in het publieke debat (ik laat Trump hier kortheidshalve maar even buiten beschouwing) zijn niet zonder effect. Gezonde scepsis tegenover wetenschappers ontaardt in openlijke weerzin en haat tegen onderzoekers en experts die met feiten komen die men niet wil horen. Psychologische mechanismen die altijd al aanwezig waren, zoals de neiging meer geloof te hechten aan informatie die een al ingenomen standpunt bevestigt, versterken volgens Nichols deze trend.

Wie zijn de schuldigen?

Voor een verklaring van de achtergronden van het einde van de rol van expertise in het publieke debat wijst Nichols in zijn boek allereerst naar de universiteiten, en vervolgens naar het internet en de journalistiek. Vooral over de actuele situatie op de Amerikaanse universiteiten haalt hij uitgebreid zijn gram. Hij bestrijdt de wervingspraktijken van universiteiten die in hun onderlinge concurrentie allemaal zo veel mogelijk studenten willen binnenhalen, ongeacht de kwaliteiten van de studenten. Ze concurreren eerder op belevingsaspecten van het student-zijn dan op studeren en de kwaliteit van het onderwijs. Daarmee halen ze de waarde van kennis en expertise omlaag, meent Nichols. Studenten beschouwen de universiteit dan ook vooral als dienstverlenend instituut en klagen als ze niet op hun wenken worden bediend door docenten. Elk respect voor de docent als meerdere in kennis en ervaring is zoek, klaagt Nichols op zijn beurt.

Op het internet, ‘oorpronkelijk een machtig instrument ter bevordering van de democratie’,  is de autoriteit van de expert vervangen door de autoriteit van Google: wat er staat is waar omdat het er staat. De suggestie is dat iedereen over alle kennis kan beschikken en overal een gefundeerd oordeel over kan geven. Het bevordert het wantrouwen tegen de experts die je IRL tegenkomt (docenten, artsen) en die een andere boodschap hebben dan waar je zelf na enig googlen in geloofde.

Talk radio

Nieuw voor mij was in dit verband de rol die Nichols geeft aan het fenomeen talk radio. Niet de televisie, maar de radio is naar zijn mening begonnen met de afbraak van de rol van expertise in het publieke debat. Met name de uitzendingen van de conservatieve radio-journalist Rush Limbaugh hebben al vroeg in de jaren tachtig ‘de stem van het volk’ op een hoger plan geplaatst. Veel tv-talkshows hebben dit concept later overgenomen. Iedereen overal over mee laten praten lijkt heel democratisch, zegt Nichols, maar het ontkent dat niet ieders mening even veel waard is. Het ‘entertainment’-karakter bindt mensen wel aan de media en dat telt nu eenmaal het zwaarst voor de adverteerders. ‘This fusing of entertainment, news, punditry and citizens participation’ resulteert volgens Nichols in een ‘chaotic mess that doesn’t inform.

Valt experts niets te verwijten?

Nichols ziet bij dit alles ook genoeg reden voor zelfkritiek van academici. En dan gaat het niet alleen om slecht onderzoek of het oppoetsen van resultaten ter wille van de reputatie van het onderzoeksinstituut of de opdrachtgever. Wetenschappers laten zich ook vaak verleiden tot voorspellingen die moeilijk onderbouwd kunnen worden. Die verleiding komt vooral uit de media waar het vooruitkijken naar ‘spannende’ dingen die te gebeuren staan is verworden tot een ingesleten gewoonte die kijkers/luisteraars aan de buis moet binden.

In het publieke debat beveelt Nichols experts aan meer afstand te houden van politici. Een terecht advies, want het beeld dat experts samenspannen met politici, of zich gemakkelijk laten gebruiken door politici, schaadt de verhouding met de kritische, niet-deskundige burger. Die moet in een democratie kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid van experts in hun rol als leverancier van informatie die het beleid moet sturen. Het ontbreken van dat vertrouwen of, erger nog, de opvatting dat experts ‘vijanden van het volk’ zijn zet volgens Nichols de bijl aan de wortel van de democratie.

Niet iedereen is gelijk

De degelijk onderbouwde aanklacht van Tom Nichols over de teloorgang van het respect voor expertise laat ons, als het over democratie gaat, wel met een ongemakkelijk probleem zitten. Nichols heeft gelijk: niet alle meningen zijn evenveel waard. Maar hoe gaan we er mee om als al die meningen, rijp en groen, dankzij de burgerlijke vrijheden in een democratische samenleving, wel in alle toonaarden kunnen worden geuit? Op dat punt blijft Nichols wat mij betreft wat vaag. Het politieke gelijkheidsprincipe betekent dat elke stem telt. De rationaliteit van het publieke debat, evengoed een pijler van de democratie, vereist het maken van een onderscheid tussen zin en onzin, tussen bewezen en onbewezen, tussen feit en fictie. Maar leidt dat dan niet tot een ongelijke, elitaire verhouding tussen leken, het merendeel van de burgers, en een intellectuele bovenlaag, niet zelden samenvallend met een meer gefortuneerde minderheid? En zit daar niet juist de pijn in de hedendaagse, door populisme verloederde, verhoudingen in onze democratie?

Tom Nichols’ Death of expertise zou ik niet willen zien als een pleidooi voor herstel van de positie van de beter wetende elite. Maar over de rol van intellectuelen in een democratie en de verhouding tussen experts en leken zijn we na dit boek ook nog niet uitgepraat.

Reacties (57)

#1 Hans Custers

Ik denk dat er iets belangrijks ontbreekt in dit verhaal: de opkomst van conservatieve denktanks eind jaren ’60, begin jaren ’70, die in werkelijkheid fungeerden als propaganda-clubs voor een mix van ideologie en commerciële belangen.

Het aanvallen van expertise die niet in hun straatje paste is vanaf het begin onderdeel geweest van de propaganda. Ze zetten nep-experts tegenover echte deskundigen; onwelgevallige feiten of kennis worden geframed als links, of liberaal (in de Amerikaanse betekenis); objectieve pers en deskundigen worden neergezet als de elite die zich niets gelegen laat liggen aan de belangen van het volk.

Die clubs hebben het voor elkaar gekregen om het Overton-venster steeds meer hun kant op te laten schuiven. De retoriek die ze gebruikten had niet alleen invloed op de conservatieve talk radios, of op Fox News, maar bijvoorbeeld ook op reguliere nieuwsmedia. CNN bracht bijvoorbeeld steeds minder nieuws, en steeds meer “he said, she said”. Zeker over gevoelige onderwerpen. (Na de verkiezing van Trum lijken ze dat te beseffen, en slaan ze soms weer de andere kant op door, is mijn indruk.)

Het wapen van die propaganda-clubs is volgens mijn hun opportunisme. Ze hebben helemaal geen briljant uitgekiende strategie nodig, het is gewoon trial and error. Ze roepen van alles en nog wat, en de kreten die aanslaan blijven ze herhalen. Het lukt maar niet om daar een antwoord op te vinden.

 • Volgende discussie
#2 AltJohan

Tom Nichols komt arrogant over op mij. Iemand kan wel expertise hebben, maar daardoor hoef ik zijn mening niet meer waard te vinden.

Links heeft net zo goed meegedaan aan het afbreken van allerlei instituties. Ook binnen bastions van kennis zoals de Universiteiten.

Links is tegen hiërarchieën, maar wil voor de wetenschappers waar zij respect voor hebben een uitzonderingspositie.

Links zendt een dubbelzinnig verhaal uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lmgikke

@2 dank voor je reactie. Een beter voorbeeld had er niet bij het artikel gekund. Expertise wegzetten als mening. Je bent duidelijk een alt right troll.

@sargasso, neem je verantwoordelijkheid en geef reaguurders als altjohan geen plek meer.

Feiten zijn feiten. Meningen zijn meningen.

Feiten zijn geen meningen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 beugwant

Niet genoemd is een ander kwaad: lobbyisten. Die zijn weliswaar beter in hun materie thuis dan politici, maar je mag ze zeker niet verwarren met experts.
Verder is Dr. Clavan eindelijk in de Dikke Van Dale opgenomen. Dat ging niet zo snel als alles in 1989, maar sindsdien doen vooral TV-stations nog meer moeite om bij elk item (al is het een stalbrand of een lanspuntslang) maar een ijdeltuit aan tafel te krijgen die ergens wat van kan vinden. Van Rossum boert er goed van, en als er een knopje aan zit Klöpping.

@2: Q.e.d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Krekel

@2:

Links is tegen hiërarchieën, maar wil voor de wetenschappers waar zij respect voor hebben een uitzonderingspositie.

Links zendt een dubbelzinnig verhaal uit.

Niet iedereen op ‘links’ is tegen hiërarchieën. Alleen anarchisten zijn consequent tegen hiërarchieën. Maar zelfs die zijn niet tegen alle vormen van autoriteit, bijvoorbeeld niet tegen die van expertise:

As Erich Fromm pointed out, “authority” is “a broad term with two entirely different meanings: it can be either ‘rational’ or ‘irrational’ authority. Rational authority is based on competence, and it helps the person who leans on it to grow. Irrational authority is based on power and serves to exploit the person subjected to it.” [To Have or To Be, pp. 44-45] The same point was made by Bakunin over 100 years earlier when he indicated the difference between authority and “natural influence.” For Bakunin, individual freedom “results from th[e] great number of material, intellectual, and moral influences which every individual around him [or her] and which society . . . continually exercise . . . To abolish this mutual influence would be to die.” Consequently, “when we reclaim the freedom of the masses, we hardly wish to abolish the effect of any individual’s or any group of individual’s natural influence upon the masses. What we wish is to abolish artificial, privileged, legal, and official influences.” [The Basic Bakunin, p. 140 and p. 141]

It is, in other words, the difference between taking part in a decision and listening to alternative viewpoints and experts (“natural influence”) before making your mind up and having a decision made for you by a separate group of individuals (who may or may not be elected) because that is their role in an organisation or society.

http://www.infoshop.org/an-anarchist-faq-b-1-why-are-anarchists-against-authority-and-hierarchy/

Helemaal niet zo dubbelzinnig dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hans Custers

Twitter-draadje als aanvulling op #1.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Le Redoutable

“Het aanvallen van expertise die niet in hun straatje paste is vanaf het begin onderdeel geweest van de propaganda. Ze zetten nep-experts tegenover echte deskundigen; onwelgevallige feiten of kennis worden geframed als links, of liberaal”

Links doet er zelf net zo hard aan mee, kennis over o.a. nucleaire energie, gentech en boekhoudkunde worden daar consequent als Neoliberale en grootkapitale manipulaties weggezet. Sterker ik denk dat links met de DDR en de Sovjetunie de bakermat zijn van het in twijfel trekken van expertise voor politiek gewin.

Daarnaast heb je aan de andere kant een aantal prominente linkse activisten als Gloria Wekker, Diederik Stapel, Roos Vonk en Jan Rotmans die hun wetenschappelijke positie consequent misbruiken om hun politieke mening als expertise te verkopen en het daarmee wel heel erg makkelijk maken om die twijfel in stand te houden. De meesten zijn gelukkig zo doorzichtig, dat je zelf geen expert hoeft te zijn om ze te ontmaskeren, een beetje boerenverstand is genoeg.

Overigens ben ik er niet zo bang voor dat de hele wetenschap en de hele elite als onbetrouwbaar wordt gezien. Het gros van de bevolking heeft best vertrouwen in de expertise van artsen, ingenieurs en andere nuttige wetenschappers. Die zijn best heel aardig in staat het politieke activistische kaf van het echt wetenschappelijke koren te scheiden. En als wetenschappers en experts eens gaan kiezen voor of een wetenschappelijke of een of een politieke rol zal dat snel beter worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JoostdeV

@2 “Tom Nichols komt arrogant over op mij. Iemand kan wel expertise hebben, maar daardoor hoef ik zijn mening niet meer waard te vinden.”

Je off-topic rant tegen ‘links’ wekt sterk de indruk dat je reactie niet bedoeld is als satire, maar dat je echt van mening bent dat je zorgeloos je onderbuik kan voeden door je selectief te wentelen in welgevallige feiten en meningen.

Hoe kom je erbij dat de mening van een expert die zich uitlaat over zijn vakgebied niet meer waard is dan de gedachtenscheet van een willekeurig AltOnderbuik persoon?

Als je je angsten en vooroordelen onder ogen durft te komen, is een onderbouwd betoog van een expert het middel bij uitstek om iets van de wereld op te steken. Feiten ontkennen is een blijk van waandenken, maar met een mening hoef je het niet eens te zijn.

In dat geval zou je je goed kunnen voorbereiden om deel te nemen aan een discussie. Dan moet je wel iets beter beslagen ten ijs komen dan met de ontluisterende opmerking dat de persoon je niet aan staat omdat hij arrogant overkomt. Je plaatst jezelf dan bij voorbaat buiten een serieuze discussie.

En dat is precies wat er afgelopen decennia is gebeurd. Propaganda-clubs hebben die onder het voorwendsel van discussie met experts de ruimte hebben gekregen om propaganda en leugens te verspreiden. AltRight is namelijk het zoveelste lekkere verdienmodel waar een klein clubje lekker mee binnenloopt en de rest met de ellende opzadelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hans Custers

@7

Ik heb nergens ontkend dat er linkse wetenschappers zijn, of beweerd dat die wetenschappers altijd het gelijk aan hun zijde hebben. Daar gaat het helemaal niet om.

Ik heb ook nergens gezegd dat (vermeend) linkse activisten altijd de wetenschap volgen. Maar er is wel een belangrijk verschil met die conservatieve denktanks. De (vermeend) linkse actiegroepen strijden met open vizier, ze komen openlijk uit voor hun idealen. De denktanks noemen zichzelf “instituut”, ze doen zich op die manier voor als wetenschappelijke of onderzoeksorganisatie, ze richten andere clubjes op die als onafhankelijk instituut worden vermomd, ze organiseren astroturfing-campagnes. Ofwel: ze gebruiken allerlei slinkse methodes om hun echte doelstellingen te verhullen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

Een serieuze vraag aan een expert: wat wordt precies bedoeld met de ‘verstikkende politieke cultuur’ in de eerste alinea?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 beugwant

@9: Hadden we zoiets niet ergens afgelopen anderhalf jaar? Een of ander alt-klimaat-manifest, ondertekend door zo’n dertig emeriti in de meest uiteenlopende disciplines, maar niets dat ook maar in de verte op klimaat of zelfs maar het weer leek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Custers

@11

Het waren niet eens allemaal emeriti. En ze waren ook niet allemaal nog in leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Karin van der Stoop

@2: “Links is tegen hiërarchieën”. Wat een gelul. Je bedoelt waarschijnlijk anarchisten, die wel links worden gepositioneerd. Maar niet elke linksmens is een anarchist. Val jij ff door de mand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Karin van der Stoop

@4: LOL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Karin van der Stoop

@8: Het vreemde is dat AltJohan zich hier eerder beschaamd heeft getoond over zijn eigen vooroordelen. Blijkbaar heeft hij zich daar toch niet aan kunnen ontworstelen. Jammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Karin van der Stoop

@9: So true. Al zou ik het woord “slinks” willen vervangen door “slechts”. Maar dat is een semantische discussie, ghe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jos van Dijk

@9: Nichols gaat wat mij betreft ook niet diep genoeg in op de politieke achtergronden van de ontwikkelingen die hij aanklaagt. Wel op de psychologische, culturele en institutionele kanten (de commercialisering van het hoger onderwijs bv.) maar veel minder op de politieke context waar conservatieve denktanks en ook lobbygroepen (@4), met veel geld en invloed in de media, deel van uitmaken. De journalistiek heeft naar mijn smaak ook te veel de oren laten hangen naar mogelijk rechtse kritiek door altijd en overal een balans te zoeken tussen een ‘rechtse’ en een meer ‘linkse’ expert. Soms ook gewoon omdat dit het entertainment meer ten goede komt. In plaats van na te gaan wie de beste papieren heeft. Op deze manier is Baudet er ook in geslaagd om ondanks zijn domme en arrogante standpunten een positie te verwerven als ‘publiek intellectueel’.
@10: Met de ‘verstikkende politieke cultuur’ wordt hier de extreme neiging tot politiek correct gedrag bedoeld op Amerikaanse universiteiten en de daarmee gepaard gaande beperkingen in de uitingsvrijheid van studenten en docenten ter wille van een ‘veilige cultuur’ op de campus.
@11: Mooi voorbeeld!
@7: Stapel als linkse activist? Werkt je boerenverstand nog wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 sikbock

je hebt allerlei soorten expertise, maar om de wetenschappelijke expertise blij de kop te pakken is een (gezonde) vorm van scepsis wel op zijn plaats vind ik. Vaak wordt tegenwoordig (in plaats van de dominee) de wetenschapper naar voren geschoven om met autoriteit een passende boodschap uit te dragen. Rosanne Herzberger vindt daar ook wat van: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-de-wetenschap-terug-in-haar-hok-moet~be9c7dae/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AltJohan

@Karin van der Stoop: leuk dat jullie een hiërarchie hebben bedacht waarin jullie links moreel boven ons (recht gepeupel) staan.

Is het zo raar dat wij daar niet in mee gaan?

Wij van rechts staan voor onze eigenwaarde en we zijn niets minder. Lang leve Trump, Halleluja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 AltJohan

@sikbock: Dank voor jouw reactie.

Jij kan het beter verwoorden dan ik dat kan!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 sikbock

@19: Zou het niet beter zijn om voortaan in de eerste persoon enkelvoud te spreken beste Johan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Custers

@19

Man, lees al die alt-rechtse propagnanda-verhalen er eens op na. De hele meute is permanent bezig met het veroordelen van alles en iedereen die er een andere mening op na durft te houden. De (ingebeelde) morele superioriteit druipt er permanent vanaf.

Het verschil: alt-rechts meent simpelweg superieur te zijn door de plek waar ze zijn geboren, of waar hun ouders of grootouders zijn geboren, of door het kleurtje dat ze hebben. Terwijl links (of wat jij aanziet voor links) vindt dat je iemand moet beoordelen op zijn gedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 AltJohan

@Hans Custers: Persoonlijk geloof ik niet dat wij superieur zijn. En het voelt ook niet zo.

Integendeel: Ik heb aanleg om snel jaloers te worden en me de inferieure te voelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 AltJohan

@sikbock: dat zou best kunnen en tegelijkertijd heb ik de neiging om de massa in 2 groepen te verdelen: links/rechts respectievelijk zij/wij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 sikbock

@24: dat maakt jou nog geen spreekbuis/vertegenwoordiger van één van die twee groepen gast. Spreek daarom maar namens jezelf. Als je 100.000 volgelingen hebt mag je wat mij betreft over “wij” spreken. Of bedoel je alleen jezelf + je vrouw misschien? :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hans Custers

@23

Ik kan niet beoordelen hoe jij je voelt. Ik ken wel de retoriek van alt-rechts. En begrippen als “sjw” of “deugmens” worden daar gebruikt als perjoratief, met als ondertoon dat het gaat om mensen die voorwenden te “deugen”, maar die in werkelijkheid alleen met hun eigen belang bezig zijn. Met vaak ook nog de suggestie dat ze hun land of hun volk zouden verraden. Terwijl trouw aan land en volk in die kringen nu juist als het toppunt van deugen is, in die kringen.

Overigens is het bekend dat gevoelens van minderwaardigheid en superioriteit dicht bij elkaar liggen. Je kunt makkelijker omgaan met gevoelens van minderwaardigheid als je iets vindt om die te compenseren, iets waarin je je superieur kunt wanen. Dat zal bij sommige mensen meespelen in hun keuze voor extreme groeperingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Karin van der Stoop

@19: Wat? Ik weet amper waar ik moet beginnen met reageren. Je voelt je blijkbaar heel erg persoonlijk aangevallen door mij. Als dat zo is biedt ik mijn excuses aan, al zou ik niet weten waarmee ik je geschoffeerd heb. Natuurlijk stel ik mijn mening boven die van jou, het is tenslotte mijn mening. Duh.
Maar sorry, met je laatste alinea diskwalificeer je jezelf. Geen weldenkend mens is fan van Trump. Echt. Niet. Iets met Normaal. Doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 AltJohan

@Karin van der Stoop: Het komt bij mij persoonlijk binnen. Feitelijk is het niet nodig om je excuses aan te bieden, toch doe jij het. Dat voelt warm, dat waardeer ik.

Dat ik fan van Trump ben en jij totaal niet bewijst voor mij dat onze wereldbeelden totaal van elkaar verschillen. Dat maakt dat jij wel een interessant persoon bent voor mij. Als ware tegenpolen.

Zou je je het kunnen voorstellen dat je over 30 jaar terugkijkt en zegt: “als je het zo ziet dan kan ik zien dat Trump “a blessing in disguise” was voor deze wereld”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Karin van der Stoop

@AltJohan: Waarom voel jij je inferieur?? Wat is dat voor onzin? Natuurlijk mag jij er ook zijn! Hoe hard de discussie soms los gaat, dat is nog altijd een ideeënstrijd en niet op jouw persoonlijk gericht. Dude. Ga met iemand praten. Ik krijg er serieus tranen van in mijn ogen dat jij blijkbaar zo worstelt. Ik ken dat gevoel, al is het vanuit een ander uitgangspunt. Er is iets aan te doen. Maar je moet het wel opzoeken.

Godsamme, wat voel ik me nu weer een linksig truttig typje. Maar dat is dan maar zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joop

@17.

Oké, en de bewuste man die dat denkt is wat conservatief om het zo te zeggen, want hij was lid van de Republikeinen.

In hoeverre heeft hij gelijk? Ik heb wel eens wat gehoord over demonstraties en blokkades bij bepaalde sprekers in Berkeley. Maar dat heeft toch niet te maken met wel of niet kunnen promoveren of kunnen publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

Doet me denken aan kwestie Buikhuisen lang geleden, of is dat weer totaal iets anders?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 AltJohan

@Karin van der Stoop: Alweer een warme post van jou. Dat voelt goed.

Dat vele inferieur voelen was een periode in mijn leven waar ik blijkbaar doorheen moest. Nu is dat voor een groot deel opgelost.

Qua politieke richting zit ik nog steeds in de populistische hoek. Dat is in die tijd gevormd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Frank789

@18: [ Rosanne Herzberger vindt daar ook wat van: ]

Ja, in dit stuk slaat ze behoorlijk de plank mis door aan te raden weer te gaan geloven.
Er mag het een en ander mis zijn met de wetenschap, maar om die nu te vervangen door influencers is een nog grotere ramp.
Rens Kroes (zus van) met een paar maanden voedingsleer zegt dat je per dag een eetlepel klei moet eten.
Gwyneth Paltrow, actrice met gesjeesde studie antropologie, raadt je aan een ei van jade in je vagina te stoppen.
Kennedy Jr. en Robert de Niro vinden vaccinaties maar niks.

En dan roep je dat de wetenschap terug in zijn hok moet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Frank789

@27: [ Geen weldenkend mens is fan van Trump. Echt. Niet. ]

Zeg dat nou niet, dan ga je de “deplorables” kant op net als Hillary.

Het zijn mensen die helaas de leugens van Trump niet kunnen zien, die helaas niet weten hoe te fact-checken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Arduenn

“Wat weten die experts er nou helemaal van?” – Dunning & Kruger

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Stoic

Soms spreek en schrijf ik in zinnen van: “ik”, soms van: “wij”.
Ik las over het quadrant/ kwadrant van Ken Wilber en zocht verder op internet, misschien hier van toepassing; hele verhalen, veel esoterie* (~ bedwelming). ik houd het simpel (en houdt dit in je achterhoofd als je weer iets schrijft):
de “ik” vind wat mooi is. de “wij” dringt op wat goed is. de “het” en de “ze” (de dingen) wordt voor waar aangenomen.
*psychologie en economie (geen echte wetenschappen) schaar ik ook onder esoterie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 beugwant

Naar mijn bescheiden mening heeft Karin sjans! ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 majava

@31: Ik ‘hoop’ alleen dat het gevoelens van inferieur zijn, en niet slachtoffergevoel, als je begrijpt wat ik bedoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Prediker

Sterker ik denk dat links met de DDR en de Sovjetunie de bakermat zijn van het in twijfel trekken van expertise voor politiek gewin.

@7 De tabakslobby heeft in de jaren ’60 en ’70 vast reisjes naar de SovjetUnie gemaakt om de kunst van het twijfel zaaien af te kijken van de communisten.

…een aantal prominente linkse activisten als Gloria Wekker, Diederik Stapel, Roos Vonk en Jan Rotmans die hun wetenschappelijke positie consequent misbruiken om hun politieke mening als expertise te verkopen…

Gloria Wekker laat zich bij mijn weten nooit politiek uit. Het venijn richting Wekker is van lieden die de maatschappelijke implicaties van haar werk niet onder ogen willen zien. Bij dat antropologische werk vallen allerlei kanttekeningen te maken, maar om haar nu ‘politiek activisme’ te verwijten, lijkt me vooral projectie.

Diederik Stapel was vooral met zijn eigen carrière bezig, en fabriceerde daartoe opzienbarende resultaten.

Bij mijn weten neemt niemand Roos Vonk als wetenschapper serieus, ze is vooral bekend vanwege populaire zelfhulpboeken en columns. En Jan Rotmans afficheert zichzelf als ‘scientivist’ en ‘kanteldenker’, dus dan weet je het wel.

Dus als dat de meest opvallende voorbeelden zijn die je kunt bedenken, dan valt het reuze mee met dat activisme in de wetenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Karin van der Stoop

@28: “Zou je je het kunnen voorstellen dat je over 30 jaar terugkijkt en zegt: “als je het zo ziet dan kan ik zien dat Trump “a blessing in disguise” was voor deze wereld”?”

Ja dat kan ik me voorstellen, maar niet op de manier die jij denkt. Ik kan niet begrijpen dat mensen niet zien dat deze man niet alleen heel, heel erg aan grootheidswaanzin leidt, maar ook dat ie geen deuk in een pakkie boter slaat. Omdat ie niet weet hoe complex zaken in elkaar zitten. Hij denkt dat ie alles van handel weet, maar hij snapt er geen reet van. Hij begrijpt niet eens dat invoertarieven niet door het exporterende land worden betaald, maar door de importerende partijen. Of dat de EU een eenheid is en je dus niet apart met Duitsland een handelsovereenkomst kunt afsluiten, en erger, hij onthoudt ’t niet als hem dat 10x wordt gezegd (het was zelfs 11x, maar laat ik ’t netjes afronden).

Dus die blessing in disguise kan er wel komen, maar dan in de vorm van een massive wake up call. En/of in de opkomst van kleinschaliger initiatieven, die zich kunnen onttrekken aan al die globale machinaties. Vooral dat laatste zou inderdaad echt een blessing zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Karin van der Stoop

@33: Ja sorry, maar daar heb ik toch niet echt een boodschap aan. In de VS kan ik me er nog iets bij voorstellen, het onderwijs schijnt er abominabel te zijn. Maar mensen die hier reageren acht ik in staat om hele zinnen aan elkaar te rijgen, en dus ook verschillende nieuwsbronnen tot zich te nemen.
En verder wat ik in #32 zeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Karin van der Stoop

@36: Dat lijkt me wat overdreven. Maar wij hebben al vaker op een normale toon met elkaar over dit onderwerp gesproken. Ik kan soms fel uit de hoek komen, omdat vanuit de rechterhoek ook vaak de botte bijl wordt gehanteerd, daar mag best hard tegenin worden gegaan. Maar als iemand serieus wil praten dan doe ik dat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Frank789

@40: [ mensen die hier reageren acht ik in staat … verschillende nieuwsbronnen tot zich te nemen. ]

En je ziet dat dat helemaal geen garantie is dat ze kunnen (h)erkennen dat Trump de ene na de andere leugen aan elkaar rijgt. Idem voor Baudet.

AltJohan lijkt me trouwens eerder een trol die plezier heeft in het sarren en heus wel snapt dat Trump een incompetente narcist is. Hoe krijg je een vrouw die kwaad is kwader? “Je bent zo mooi/lief als je kwaad bent”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Joop

@38.

Fijn dat je terug bent, Prediker.

Zo kende ik universitaire docenten, die uitgesproken VVD er dan wel SP er waren. Soms ook flinke discussies tussen hen, georganiseerd door de studenten. Dan ging het echt over wereldbeelden, en daarmee academische uitgangspunten. Achteraf waren dat niet ideologische verschillen maar meer generaties die botsten. De gevestigde professor versus de jonge doctor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 AltJohan

@Karin van der Stoop: “…..Ik kan niet begrijpen dat mensen niet zien dat deze man niet alleen heel, heel erg aan grootheidswaanzin leidt, maar ook dat ie geen deuk in een pakkie boter slaat.”

Ik denk dat als Trump zich bescheidener had opgesteld dat ie dan niet had gewonnen. Ik vind het daarom ook niet erg dat hij Grotesk doet, sterker nog ik juich het toe!

Stel je zou een flinke tijd ondergedompeld worden in Trump-land waar de ‘deplorables’ wonen. Ik ben daar ook nog nooit geweest hoor dus ik weet niet hoe dat zou zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het wereldbeeld na jaren exposure en onderdompeling gaat schuiven. Niet dat jij een Trump-stemmer zou worden, maar dat je wel zou zeggen: “ik begrijp die mensen nu een stuk beter”

Voor mij geldt hetzelfde. In wat voor omgeving zou ik ondergedompeld moeten worden om mijn wereldbeeld te laten schuiven naar links?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Karin van der Stoop

@42: Niet om ’t een of ander, maar jij zendt ook wel een beetje mixed signals uit, in #33 en #42. Enerzijds moet ik me niet denigrerend uitlaten, en vervolgens doe je dat zelf wel.
En toch begrijp ik wel wat je zegt.

Het is allemaal niet zo zwart-wit. AJ is ook geen trol, niet iemand die alleen maar treiterende opmerkingen dumpt. Hij stelt serieuze vragen en geeft ook antwoord. Dat verdient respect, en dat krijgt ie van mij ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Karin van der Stoop

@43: O dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat binnen de generaties verdeeld was! Ze zeggen toch, als je jong bent en je bent niet links, dan heb je geen hart, en als je ouder wordt en je bent niet rechts, dan heb je geen verstand? (of iets in die geest). Overigens een gezegde dat mij gestolen kan worden, ik ben links en blijf links, geen rechts botje in mijn lijf te bekennen. Maar dit terzijde, ghe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Joop

@46.

Ik bedoelde er was verschil in leeftijd. De ouwe heer gebruikte een heel andere semantiek, terwijl de jonge hond een kind van zijn tijd was en sprak met meer modieuze woorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Karin van der Stoop

@44: Ik begrijp het sentiment ook wel. Van die mensen, die in de immens grote VS verstoken zijn van goede voorzieningen, omdat daar al sinds jaar en dag een regering zit die zich geen ruk aan die mensen gelegen laat liggen.

Maar dat jij, Nederlander, in een land waar het toch een stuk beter geregeld is (hoewel de situatie hier ook steeds nijpender wordt, als gevolg van rechts beleid, maar nog altijd niet te vergelijken met de VS), je steun geeft aan een nep-Republikein, vind ik onbegrijpelijk.

Ja, hij schopt wat heilige huisjes omver. Niet de juiste huisjes als je ’t mij vraagt. Belastingverlaging voor de rijken. Terugtrekking uit het klimaatakkoord. Hij wil medicare om zeep helpen (niet ideaal, maar beter dan nix). Terugdraaiing van LHBT-rechten. Global-Gag-Rule opnieuw ingesteld. Handelsoorlogen gestart met iedereen-en-z’n-moeder (niet eens begrijpend wat tariefstelling inhoudt!).

Hij helpt de wereldeconomie om zeep. Maar, zoals je zelf al eerder zei, dat zou wel eens een blessing in disguise kunnen zijn. Maar niet voor die mensen voor wie hij zegt op te komen. Want dat is puur gelul.

Dat gezegd hebbende. Hillary had het wellicht niet veel beter gedaan, voor het land zelf. Maar diplomatiek waren de verhoudingen wel een stuk rustiger geweest. En een stuk minder entertaining natuurlijk.

Het is jammer dat Bernie Sanders zo’n ouwe lul is. Ik hou mijn hart vast voor 2020. Maar, als het meezit krijgen we in 2024 AOC for President.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Karin van der Stoop

@47: O haha…that’s rather boring. Wie het nu nog over semantiek heeft, als in “wat een taal gebruik jij”, is toch een beetje af.

Van de week zag ik ’t nog op Joop. Han vd Horst gebruikt veelvuldig het woord “gelul”, toch een gangbare uitdrukking zou je denken. Iemand nam er aanstoot aan: “als mede-wetenschapper zou ik het toch op prijs stellen als je die term voortaan achterwege zou laten” of zoiets. Pfff. Neem je paard en galoppeer snel weg.

Ik krijg altijd de neiging om dan een antwoord in hedendaagse turbotaal (mahah, da’s waarschijnlijk ook geen woord meer) te schrijven. Ware het niet dat ik dat niet zo goed beheers.

(Al heb ik me wel enorm geërgerd aan het laatste nummer van Froger, die heel erg turbotaal gebruikt, maar dat is omdat hij een ouwe lul is die termen gebruikt die totaal niet bij hem passen. Wie dat nummer geschreven heeft, heeft niet begrepen hoe ’t werkt. Ouwe lullen gebruiken nieuwe turbotaal hooguit om een nieuwe trend te verduidelijken, en niet alsof het dagelijkse kost is.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Frank789

@45: Wat is er denigrerend in 33 en 42? Het is voor mij gewoon een constatering van feiten.

[ niet iemand die alleen maar treiterende opmerkingen dumpt ]
Iemand die alleen op maandag moordt is ook op de andere weekdagen nog steeds een moordenaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Frank789

@48: [ Hillary had het wellicht niet veel beter gedaan ]
Ze had in ieder geval niet die schade aan het milieu aangericht die Trump nu aan het aanrichten is met het verslappen of afschaffen van allerlei beschermende regels, het benoemen van olielobbyisten op milieuorganisaties en nog veel meer.

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/08/trump-environment-rules-roll-back-dangerous-attacks-climate-change

https://www.nytimes.com/interactive/2019/climate/trump-environment-rollbacks.html

https://www.nationalgeographic.com/news/2017/03/how-trump-is-changing-science-environment/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 kneistonie

@51: niet om het een of ander, mar Trump lijkt vooral te worden gehaat door bigcorp en dems.

Als hij slap lijkt in nieuwe maatregelen dan kan dat een vertekend beeld opleveren wegens *reeds bestaande wetten die genoeg bescherming bieden*. Zaak is die uit te laten voeren. Ik herinner me Obama en Flint, ook een schandaal en vooral wegens dat laatste punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Frank789

@52: Obama was een schandaal? Moet je het misschien opnieuw formuleren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 kneistonie

@53: na goed, wat zachter. Maar Flint was een schandaal. En Obama vond het niet belangrijk genoeg om in te grijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Frank789

@54:
“Here is another fun fact!” the posts read. “Obama declared Flint water crisis a National Emergency and never fixed it.”

That’s misleading, too.

As we previously wrote, Obama signed an emergency declaration for Michigan in January 2016 — a move that allowed for federal resources to aid in the response to the lead contamination in the city’s water supply.

Obama also signed the Water Infrastructure Improvements for the Nation (WIIN) Act in December 2016. The act provided $170 million for communities grappling with drinking water emergencies and Flint was specifically mentioned as an intended recipient.

Zo aandoenlijk, dat je temidden van 10.000 Trump leugens aan komt zetten met “kijk, ik heb iets vuils over Obama gevonden”.

https://www.factcheck.org/2019/03/posts-distort-facts-on-obama-flint/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 kneistonie

@55: dank voor de info & hou verder maar je bek

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Frank789

@56: Dank voor het compliment!

 • Vorige discussie