D66 wil langer werken

Foto: copyright ok. Gecheckt 28-02-2022
, ,

D66 ziet de langere werkweek als oplossing voor de vergrijzing en de crisis. Nederlanders zouden veel te weinig werken. Maar deze analyse doet geen recht aan de werkelijke situatie. Ook is het geen passend antwoord op de problemen nu en in de toekomst.

Cijfers

Nederlanders werken nu gemiddeld 1377 uur per jaar, het minst van de geïndustrialiseerde wereld, zegt D66 in haar verkiezingsprogramma. Inderdaad, als we de cijfers erbij pakken dan blijkt dat de Nederlander gemiddeld nog geen 1400 uur per jaar volmaakt, terwijl de Britten tegen de 1700 uur per jaar werken, en de Grieken (de uitslovers) maar liefst 2100 uur per jaar halen.

Dat laatste zou ons al moeten doen afvragen of het niet veel belangrijker is wat je tijdens je werkuren doet, dan hoeveel uur het eigenlijk zijn. Maar er is een andere reden waarom deze cijfers bedrieglijk zijn. In Nederland is de arbeidsparticipatie bijzonder hoog. In ons land zijn ongeveer 5% meer mannen en vrouwen aan het werk dan in het Verenigd Koninkrijk. En maar liefst 10% meer mannen en twee keer zoveel vrouwen dan in Griekenland!

Nu is het zo dat veel van die mensen die wij extra aan het werk hebben in deeltijd werken. 25% van de mannen en maar liefst 75% van de vrouwen werkt in een deeltijdfunctie. Een en ander weegt natuurlijk tegen elkaar op. Klaarblijkelijk werken wij net zo hard, maar hebben wij het werk eerlijker verdeeld. Dat geeft ons tijd om dingen te combineren. Nederlanders zijn dan ook expert in het combineren van zorgtaken, het huishouden en vrije tijd met een werkend bestaan.

Effecten

Dit betekent natuurlijk op zich nog niet dat het een goed idee zou kunnen zijn om langere werkweken te gaan maken. Maar wat zou het effect daarvan zijn op korte termijn? Mensen wordenn productiever, dus er zijn ook minder mensen nodig om productie te halen. Met andere woorden, langere werkweken gaat af van de werkgelegenheid. “D66 wil werkend de crisis uit” staat in het verkiezingsprogramma. Dat gaat met een langere werkweek volgens mij in ieder geval niet gebeuren.

Nu presenteert D66 dit plan niet alleen als oplossing voor de crisis, maar ook als oplossing voor de vergrijzing. Voor de langere termijn dus. Het idee is namelijk dat wanneer de crisis vergeten is en de vergrijzing toeslaat, we in dit land juist met te weinig arbeidskrachten komen te zitten.

Maar ook daarvoor vraag ik me af of langer doorwerken wel het juiste antwoord is. Immers, het probleem van de vergrijzing is niet zozeer dat er te weinig gewerkt wordt, maar dat er teveel mensen aan de kant staan. Het lijkt me niet logisch mensen die werken daarom meer te belasten.

Het lijkt me veel logischer het vanzelfsprekend te laten zijn dat wanneer je oud bent en gezond, je langer doorwerkt. Maar dan bijvoorbeeld op zijn Nederlands. Dus part-time. Zodat we het ook langer vol kunnen houden. Hierdoor zullen niet alleen meer mensen economisch zelfstandig zijn, maar blijft er daarnaast ook nog tijd over voor bijvoorbeeld zorgtaken. Want ook dat is met het oog op de vergrijzing zeer belangrijk.

Bronnen: Eurostat, CBS.

Reacties (71)

#1 Operator_3

Het erge van dit soort D66-voorstellen is niet alleen dat ze onzinnig en slecht doordacht zijn, maar dat ze ook helemaal niet uitgaan van een visie op de kwaliteit van het leven van mensen. Het gaat alleen maar om wat grafiekjes omhoog te stuwen. Dergelijk cijferfetisjisme lijkt me alleen al ongezond voor een visie op de lange(re) termijn. Jammer dat veel mensen dit meta-populisme van D66 niet inzien en op hen stemmen vanwege het ‘intellectuele’ karakter van deze partij!

 • Volgende discussie
#1.1 Zwarte Os - Reactie op #1

Kwalitatief onderzoek is nog altijd een buitenbeentje in de wetenschap. En aangezien statistiek nog altijd berust op kwantitatief onderzoek, zul je dat binnen systeem denken nog lang niet terug vinden.

Daarbij, voor vragenlijstjes hoeft men niet van de stoel af te komen en is de data veel makkelijker te interpreteren (of te manipuleren).

#2 Rob

“Maar wat zou het effect daarvan zijn op korte termijn? Mensen wordenn productiever, dus er zijn ook minder mensen nodig om productie te halen. Met andere woorden, langere werkweken gaat af van de werkgelegenheid.”

Ahh, een variant op de zero-sum game. Laten we de werkweek dan maar reduceren tot een half uurtje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Klokwerk - Reactie op #2

Dat lijkt me voor de langere termijn dan weer niet handig.

#3 weerbarst

ga zelf maar werken stelletje lamzakken overheids potverteerders en bloedzuigers, ik word steeds zuurder van die mongolen in dit land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bontenbal

“75% van de vrouwen werkt in een deeltijdfunctie.”
Dames, D66 heeft het tegen jullie!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anton B

Niet alleen D66 denkt dat langer werken een oplossing is, alle partijen m.u.v. PVV en SP denken in meer of mindere mate dat dit een oplossing is voor een vergrijzende populatie. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen met een vergelijkbare bevolkingsopbouw. Nu is het bekend dat Sargasso pro PVV is, sinds Wilders er een SP light van heeft gemaakt, maar zouden de niet populistische partijen het dan allemaal mis hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 zmmmoccc - Reactie op #5

Er zijn wel degelijk opties:
– Schaf AOW-vakantiegeld per direct af,
– Verlaag AOW,
– Bouw een teletijdmachine, koop ABN-AMRO toch niet en zet die 30 miljard op een spaarrekening. Is al een kwart van het tekort opgelost.
– Doe nog wat dingetjes met Irak, Afghanistan, JSF, dierenpolitie en andere nonsens niet en je bent al gauw op de helft!
– Trek een blik gastarbeiders open,
– Bouw AOW snel af en laat mensen zelf een pensioen sparen,
– Polder de Markerwaard in en financier AOW met verkoop grond,
– Annexeer een overzeese kolonie,
– Privatiseer wat nutsbedrijven, spoorwegen, post en financier AOW met de winst,
– Verkoop Zeeland aan Belgie,
– Financier de AOW door de geldpers aan te zetten; wat inflatie zou ons goed doen!

Bottomline is: de pijn wordt naar mening van menigeen niet afdoende verdeeld tussen de pensioengerechtigden – die het zo ver hebben laten komen – en zij die worden geacht dat pensioen te financieren. En daar gaan die populistische partijen hartstikke veel stemmen mee binnenslepen.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Klokwerk - Reactie op #5

Het gaat mij met name om de onderbouwing, de belofte die eraan gehangen wordt en de (minimale) uitwerking. En volgens mij pleiten GroenLinks en de PvdA bijvoorbeeld juist voor meer deeltijdwerk. Daar gaat het gemiddeld aantal uren niet van omhoog. Maar ik begrijp dat omdat veel mensen iets beweren en/of de SP en de PVV zijn tegen, het wel zal kloppen?

 • Vorige reactie op #5
#6 Hans Weijtingh

Ik snap die hele poeha niet. Het kan zo veel simpeler: iedereen moet minimaal 45 jaar gewerkt hebben voordat hij/zij aanspraak kan maken op pensioen/aow.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 zmmmoccc - Reactie op #6

En welke argumenten zou je precies willen aandragen om te bepalen wat ik met mijn spaargeld doe?!

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Bismarck - Reactie op #6

Dat zullen mensen die werkloos zijn geweest je in dank afnemen. Ze hebben al minder pensioen kunnen opbouwen en als straf mogen ze langer doorwerken eer ze AOW krijgen. Verder leuk voor eigenlijk bijna elke oudere, omdat bedrijven gewoonlijk mensen rond hun 60e lozen. Omdat ook niemand je meer aanneemt, krijg je dan nooit pensioen of AOW, tenzij je op je 15e bent begonnen met werken. Verder ben ik benieuwd naar de definitie van werken. Krijgt iemand die 45 jaar 20 uur/week gewerkt heeft wel AOW en iemand die 30 jaar 40 uur/week heeft gewerkt niet?

 • Vorige reactie op #6
#7 Hans

Het aantal gewerkte uren is nu eenmaal wat makkelijker te meten dan wat je in die uren allemaal hebt gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 zmmmoccc

En waarom dan precies? Wat maakt vergrijzing een probleem? Te weinig arbeidskrachten om die mensen te verzorgen? Me dunkt dat er meer dan genoeg callcentermedewerkers, stadswachten en dierenpolitieagenten eenvoudig elders aan de slag kunnen. Dus dat is het probleem niet.

Wat dan wel? Is het wellicht dat al die niet-werkenden vergeten zijn te sparen voor later en hen een ongedekte verzekering is beloofd? Krijgen we dan nu een generatie die dat voor de nu vergrijzende generatie gaat oplossen? En wie gaat het voor de nu wel werkende generatie oplossen? Oja die generatie zelf natuurlijk! Zucht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Tom van Doormaal

De gegevens zijn lastig te duiden: lage aantallen uren, hoge productiviteit en veel deeltijd in Nederland. Tegelijk is het beeld ook dat het inleveren van een paar vrije dagen veel zou schelen. Of een paar jaren: ik ben 65+ maar voel me nog niet rijp voor het bejaardenhuis, denk dat ik nog wel wat kan en snel genoeg ben.
Wat bij D66 een beetje mist, vind je bij de PvdA wel: een visie op levensloop, denkbeelden over het spitsuur van het leven (carriere maken, kinderen naar school en zwemles) en hoe je daarin verandering zou kunnen brengen, b.v. door andere organisatievormen van het productieproces. Alleen meer werken is wat mager.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Inkwith Barubador

Simpel: meer buitenlanders die het werk kunnen doen dat wij niet meer willen. Integreren hoeft niet, want ze zijn maar voor tijdelijk, tot de babyboom uitgefaseerd is naar de zevende hemel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

Mensen wordenn productiever

Per gewerkt uur wordt men boven de 30 uur juist minder productief. je zou wel kunnen proberen om deeltijders die minder werken meer richting die optimale 30 uur te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Zwarte Os

Ik ben voor. Een paar uur per week meer werken of wat van die verplichte verlofdagen inleveren doet mij niet veel maar geeft wel een hoop terug voor onze welvaart. Er zijn zoveel mensen die doen alsof werk een straf is, wellicht moeten zij dan eens meewerken aan een leukere werksfeer.

Nederland is weliswaar productief maar ook heel erg kil op de werkvloer. Ik heb plekken gezeten waar Office Space nog een puntje aan kon zuigen. En ik opper niet voor geforceerde ‘doe eens leuk’ borrels maar een echte interesse voor elkaar.

Ik vind het alleen erg jammer dat alle journalisten het artikel van Koolmees neerzetten als een aanval op de Nederlandse maatschappij en het afdoen alsof D66 de mensen lui vindt. Dan moet je het artikel toch nog maar een keer echt lezen, dus niet alleen de inleiding zoals de rest van journalistek Nederland:
http://site.d66.nl/d66nl/document/voorstel_voor_een_akkoord_voor/f=/viznbwn5m4h7.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Bismarck - Reactie op #12

Je kan wel doen alsof werken geen straf is, maar de meerderheid van de werknemers zal, als ze de keuze zou krijgen om voor het zelfde salaris meer of minder te werken, voor het eerste kiezen. En misschien valt het voor iemand in het onderwijs wel mee om een dagje links en rechts in te leveren, maar er zijn ook sectoren waar al weinig vrije dagen zijn, waar elke ingeleverde dag er toch zwaar in hakt.

 • Volgende reactie op #12
#12.2 A. de Man - Reactie op #12.1

Bij de overheid hebben ze trouwens ouwelullen-verlofdagen. Laten we die eerst eens afschaffen.

 • Volgende reactie op #12.1
#12.3 Zwarte Os - Reactie op #12.1

En nu krijgen ze de keuze om of meer te werken om de welvaart te bekostigen of langzaam af te glijden. En dat gaat weer ten koste van de zorgstaat. Dus vertel mij het maar, duidelijk is dat deze trend niet volgehouden kan worden.

 • Vorige reactie op #12.1
#12.4 su - Reactie op #12.3

Als de welvaart eenzijdig bij de rijken komt: doe mij dan maar optie 2.

#12.5 Zwarte Os - Reactie op #12.4

Ah ja, we kunnen nivelleren doordat de middenklasse deeltijd blijft werken in plaats van meer te verdienen zoals Koolmees heeft voorgesteld. Nu snap ik economie pas echt!

 • Volgende reactie op #12.4
#12.6 su - Reactie op #12.4

Waarom niet meteen voor een 20-urige werkweek gaan? Makkelijker voor de prepensioeners, vacatures erbij voor de jongeren, en nog vrije tijd over voor vrijwilligerswerk. Ik zeg: win-win.

 • Vorige reactie op #12.4
#12.7 Klokwerk - Reactie op #12

Ik reageerde op het verkiezingsprogramma, niet op het artikel. Maar het lezen van het artikel neemt mijn bezwaren niet weg. De voorstelling van de Nederlander die veel minder werkt blijft gezien de hoge arbeidsproductiviteit voor een deel vals. Maar goed, niets tegen het wegnemen van barrières om meer te werken uiteraard, en ook die tweede pinksterdag is voor mij niet heilig. Voor de korte termijn is het echter niet zozeer het punt dat we meer moeten werken, maar dat er meer werk moet komen. En voor de vergrijzing denk ik toch echt dat het beter is om meer mensen aan het werk te krijgen, niet te accepteren dat vergrijzing betekent dat er meer mensen aan de kant staan, dan mensen langer te laten werken. Maar dat laatste is een politieke stelling, geen economische conclusie.

 • Vorige reactie op #12
#13 Kalief

Het inkorten van de werkweek had meer banen moeten opleveren. Dat is niet gebeurd omdat er de werknemers het werk in minder tijd moesten doen en waar dat niet kon er taken zijn geschrapt.

Als mensen nu langer moeten gaan werken gaan ze er niet meer taken bij nemen maar spreiden het werk over meer uren. Dat betekent dat per saldo de productiviteit per uur afneemt maar de salarissen stijgen.

Slecht voor de economie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Zwarte Os - Reactie op #13

Hoezo, jouw portemonnee raakt voller. Dat geef je weer uit en de economie rolt weer. De enige die er slechter van wordt is een werkgever met slecht aanbod.

#14 FiFa

Is D66 nu niet 8 weken op vakantie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Ernest

Ik heb altijd de indruk gehad dat D66-leden uit de kringen komen waar men andere mensen langer voor zich willen laten werken. Zelf praten ze vooral veel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 FiFa - Reactie op #15

Inderdaad, alsof we geboren zijn om voor anderen te werken.

#16 Kacebee

“Wie niet werkt zal niet eten” is precies het tegenovergestelde van wat D66 hier voorstelt: wie werkt zal méér werken, zodat zij die niet werken meer kunnen eten (en zij die wel werken daar geen tijd meer voor hebben).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 anderS

Jammer dat er geen betere statistieken zijn die gebruikt kunnen..

Werkuren per jaar wil ik liever zien over de totale potentiële arbeidspopulatie (18-68), ipv gemiddeld over dat deel ervan dat (toevallig) werkt.
Dat is dan inclusief werkelozen, bewust kiezenden, zieken, zwakken en onwillenden. Maar dat is ook een integraal onderdeel van de samenleving lijkt me. Allemaal mensen waar we mee eten.
En nog eventueel een cijfer over de verhouding tot echte ouderen (68+) en lerenden (16-..?)
Hoe wordt een deeltijd student die 20 uur werkt nu meegenomen dan?

En wordt in deze cijfers nu ook gerekend dat een fulltimer precies 40 uur werkt? ook gelul natuurlijk.

1) Creëer genoeg (financiële) waarde om ons verzorgingsstelsel te betalen
2) Zorg voor genoeg gekwalificeerd personeel om de uitvoering van zo’n paradijsje te betalen (onderwijs, zorg, politie)

Mijn insteek is persoonlijk om voldoende waarde te creëren dat ik vanaf zeg 45 jaar voor de financien niet zoveel meer hoef. Dan voelt wat ik vanaf dan doe niet of nauwelijks als werk, al denk ik dat ik dan wellicht veel meer waarde zal creëren. Voor mijn omgeving en de samenleving.

Het enige positieve aan dit soort collectieve dwangmaatregelen lijkt me dat het ondernemerschap stimuleert. Want je kan alleen een werknemer in collectieve cao’s op dit soort manieren dwingen niet?
(tenzij die kans ziet om serieus zelf te sparen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 Klokwerk - Reactie op #17

De cijfers gelden alle werkenden met een “witte” baan voor zover ik begrepen heb. Ik heb ze overigens versimpeld, voor het overzicht (1377 uur wordt “nog geen 1400” uur etc). De cijfers waar u als eerst om vraagt zijn natuurlijk wel uit te rekenen. Vermenigvuldig het gemiddeld aantal uren zoals gegeven met het aantal mensen dat werkt en deel dit vervolgens door de totale bevolking. Ik zou een dergelijk artikel waar u om vraagt graag schrijven, en wellicht komt dit nog wel een keer – maar pin me er niet op vast ;).

#18 servetius

Je ziet weer wat voor dom stelletje D66 is.
Uit de cijfers blijkt dat hoe minder uren er gemaakt worden hoe welvarender een land is.
Dat stemt D66 niet tot nadenken.

Het gaat er niet om hoeveel uren mensen beweren op het werk rond te hangen, maar wat ze presteren.

Effectieve werkuren per jaar zijn rond de 1600, 200 dagen à 8 uur.
Als daarvan per dag zes en een half uur echt gewerkt wordt is het mooi.

Amerikanen lijken hard te werken.
Ik kwam er tegen met twee full time banen.
In beide banen voerden ze natuurlijk niet veel uit.

In het ongeveer armste land van de euro zone, Griekenland, beweert men iets van 2400 uur per jaar te werken.
Iedereen met enig verstand trekt dan de conclusie dat lang ‘werken’ kennelijk contraproductief is.
Zo niet D66.

Dat zie je ook aan de eindeloze kamerdebatten, tot laat in de avond.
In de tijd van Drees sr werd van negen tot vijf geregeerd, en hadden we geen euro ellende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 parallax - Reactie op #18

++

 • Volgende reactie op #18
#18.2 Rob - Reactie op #18

“In het ongeveer armste land van de euro zone, Griekenland, beweert men iets van 2400 uur per jaar te werken. Iedereen met enig verstand trekt dan de conclusie dat lang ‘werken’ kennelijk contraproductief is.”

cum hoc ergo propter hoc

 • Volgende reactie op #18
 • Vorige reactie op #18
#18.3 Klokwerk - Reactie op #18

Interessante gedachte; thanx!

 • Vorige reactie op #18
#19 mark3000

Uit de cijfers blijkt dat hoe minder uren er gemaakt worden hoe welvarender een land is.

Retrorsum causa et effectus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 servetius - Reactie op #19

Ik had het niet over oorzaak en gevolg.
Het vak ‘begrijpend lezen’ is kennelijk nog onvoldoende effectief.

#19.2 Rob - Reactie op #19.1

“In het ongeveer armste land van de euro zone, Griekenland, beweert men iets van 2400 uur per jaar te werken. Iedereen met enig verstand trekt dan de conclusie dat lang ‘werken’ kennelijk contraproductief is.”

Ben wel benieuwd wat je hier dan precies wilt zeggen als begrijpend lezen niet het sterkste punt is van Mark3000.

#20 Stefan

Zowel mannen als vrouwen zijn de afgelopen 10 jaar minder uur gaan werken. Mannen werken nu 36.3 uur per week (was 37.8) en vrouwen 27.3 (was 27.8). Voor compleet overzicht arbeidsmarktcijfers, zie: http://thefactclub.nl/fact-reports/arbeidsmarkt/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Bismarck - Reactie op #20

Of er zijn meer mensen gaan werken, maar dan wel in deeltijd. Op die site van je had je kunnen zien dat de arbeidsparticipatie in Nederland buitengewoon hoog is (al liggen de vrouwen nog wat achter) en dat in de afgelopen 10 jaar er bijna een half miljoen meer mensen zijn gaan werken.

#21 Jabir

Ik houd eerlijk gezegd wel van die zuidelijke manier van werken. Mijn Italiaanse zwager heeft ook van die werkdagen, maar zit dan wel twee uur warm te lunchen met zijn collega’s en een goede fles wijn erbij, er lijkt veel meer aandacht te zijn voor informele contacten. Ondanks die lagere werktijden is de hoeveelheid burnouts trouwens ook aanzienlijk lager.

Ik ben er wel voor: langere werkdagen en rielekster werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21.1 servetius - Reactie op #21

Je kunt dat inderdaad leuk vinden.
Maar je hoeft niet zo ver zuidelijk te gaan, ook Fransen nemen twee uur de tijd om te gaan lunchen op kosten van de baas.
Ik ergerde me aan dit soort gedoe, als ik er als toerist tussen zat, de lunch duurde eindeloos, ik wilde nog wat dingen zien.

Maar, ‘land’s wijs, ’s land’s eer’, als ik er maar niet voor hoef te betalen.
Gister is er weer 30 miljard overgemaakt naar Spanje, de discussie daarover was lang omdat de geldgevers voorwaarden wilden stellen, en dat stond de Spanjaarden niet aan.

Gelukkig werd vermeld dat de spanningen tussen N en Z Europa toenemen, dus misschien toch nog het einde van de euro.
Duitsers beginnen genoeg te krijgen van geld weggeven.

Om de 30 miljard in perspectief te plaatsen rapporteerde het nieuws daarna over de uitbreiding van de Maasvlakte, meer haven, die 2,9 miljard had gekost, en die wij hopen in een dertig jaar terug te verdienen.

#21.2 gronk - Reactie op #21.1

Je kunt dat inderdaad leuk vinden.

Werk je om te leven, of leef je om te werken? Of moet je eindeloos bikkelen en sappelen zodat je met 65, pardon, 67 met pensioen kan en het *dan* pas leuk wordt, terwijl je dan al aan het kwakkelen bent qua gezondheid?

 • Volgende reactie op #21.1
#21.3 Jabir. - Reactie op #21.1

@042

Als je over drieëndertig miljard aan gelden voor Spanje tegenover drieëndertig jaar om de tweede Maasvlakte terug te verdienen was begonnen had ik misschien wel gedacht: “godverdomme, die servetius heeft een punt“.

Maar nu dus niet.

 • Volgende reactie op #21.1
 • Vorige reactie op #21.1
#21.4 Inje - Reactie op #21.1

Ben het met je eens. Zo zat ik laatst in een verhitte discussie met wat Spaanse collega’s. Daar bouw je elke drie jaar dat je werkt 1 jaar sociale zekerheid op. Wat al die lui dus doen is om de zoveel jaar hun sociale zekerheid ‘opmaken’. Die nemen dan gewoon een jaar vrij. De gedachte hierachter is: als je het niet doet, ben je een dief van je eigen portemonnee.

Ik vind het prima als zij zo omgaan met sociale voorzieningen, maar niet op mijn kosten.

 • Vorige reactie op #21.1
#21.5 Jabir. - Reactie op #21.4

@Inje

Denk je nou werkelijk dat Nederlandse burgers niet calculerend zijn? LOL

 • Volgende reactie op #21.4
#21.6 Inje - Reactie op #21.5

Niet op mijn werk en omgeving. Daar wordt zo’n instelling niet gewaardeerd. Het is zelfs funest voor je carriere en verhouding met anderen.

Maar jij bent blijkbaar wel zo. Weer een reden om VVD te stemmen dus.

 • Volgende reactie op #21.5
#21.7 Jabir. - Reactie op #21.5

Want? Ik vind het erg als je VVD zou stemmen? Maar wat wil je nou zeggen? Dat mensen uit Zuideuropese landen moreel inferieur zijn aan ons? Als zo’n hersenloze rancune je drijfveer is kan je het beter nog wat rechtser van de VVD zoeken.

Op economische thema’s ben ik niet zo links hoor.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.8 Inje - Reactie op #21.5

“Want?”

Want wat?

“Ik vind het erg als je VVD zou stemmen?”
Geen idee. Interesseert me ook niet eigenlijk

“Maar wat wil je nou zeggen?”
Precies wat ik gezegd heb. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik maak hierop op dat het punt je ontgaat. Lees het nog een rustig over is mijn advies.

“Dat mensen uit Zuideuropese landen moreel inferieur zijn aan ons?”
Inderdaad, het punt ontgaat je. Denk je altijd zo in extremen? Even een kleine update: de oorlog is al afgelopen, zo’n 67 jaar.

“Als zo’n hersenloze rancune je drijfveer is kan je het beter nog wat rechtser van de VVD zoeken”
Nou nou, wat fel en persoonlijk van. Ga eens na buiten, het is mooi weer. MIsschien dat je daar wat vrolijker van wordt.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.9 Jabir. - Reactie op #21.5

Want wat?

waarom je het nodig vindt om aan me mede te delen dat je VVD gaat stemmen. Wat wil je dat ik met die informatie doe?

“Ik vind het erg als je VVD zou stemmen?”
Geen idee. Interesseert me ook niet eigenlijk

Maar welk punt wilde je dan maken met de mededeling dat je VVD gaat stemmen? Mij zal het volledig aan de ballen jeuken.

Precies wat ik gezegd heb. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik maak hierop op dat het punt je ontgaat. Lees het nog een rustig over is mijn advies.

Nee, het punt ontgaat jou een beetje. We hadden het namelijk over lunchpauzecultuur in zuidelijke landen en jij komt -volkomen ongerelateerd- aanzetten met de manier waarop de WW in Spanje geregeld werd -ofzo-

Als ik dan naar de gemeenschappelijke noemer ga zoeken, kom ik er al snel op uit dat je blijkbaar vindt dat de zuideuropeaan een inferieure arbeidsmentaliteit heeft vergeleken met jou en je collegaatjes.

“Dat mensen uit Zuideuropese landen moreel inferieur zijn aan ons?”
Inderdaad, het punt ontgaat je. Denk je altijd zo in extremen? Even een kleine update: de oorlog is al afgelopen, zo’n 67 jaar.

Waar heb je het nou weer over? Je geeft toch zelf aan dat jij en je collegaatjes geen calculerende burgers zijn (yeah, right) en dat ik en mijn zuideropeaanse vrinden die werwerpelijke menatliteit er wel op nahouden?

Je mist vooral je eigen punt en dat is best tragisch.

Nou nou, wat fel en persoonlijk van. Ga eens na buiten, het is mooi weer. MIsschien dat je daar wat vrolijker van wordt.

Dus jij vindt dat ik “blijkbaar wel zo” ben (dwz een calculerende burger) terwijl dat nergens uit bleek, maar vindt mij “fel en persoonlijk”?

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.10 Inje - Reactie op #21.5

Ik reageer op Servetius waarop jij komt aanzetten met je calculerende burger kul. Alsof mensen robotten zijn en normen geen invloed hebben.

“Wat wil je dat ik met die informatie doe”
Dit is de kern van je reaguursel. Maar weet je wat. Ik ga jou niet vertellen wat je moet doen. Dat mag je helemaal zelf weten.

Daarnaast snap je mijn punt niet. Ik zal het daarom even in context zetten. Servetius hoopt op de neergang van de euro, praat over de transfer van geld tussen Europese lidstaten. Vervolgens deel ik mijn ervaringen, om maar aan te tonen dat de situatie onhoudbaar is aangezien onze voorzieningen en wetgeving bij onze mentaliteit passen. Dat is maatwerk. Houd je er een andere mentaliteit op na, dan kun je mijn inziens niet dezelfde voorzieningen onderhouden. De huidige crisis bevestigt mij daarin.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.11 Jabir. - Reactie op #21.5

Ik reageer op Servetius waarop jij komt aanzetten met je calculerende burger kul.

Als je wetgeving gebruikt om je eigen voordeel mee te doen (zoals met dat jaartje vrij nemen met opgebouwde sociale rechten), ben je vanzelfsprekend een calculerende burger.

Alsof mensen robotten zijn en normen geen invloed hebben.

Waar stelde ik precies dat mensen robotten zijn en waar blijkt dat uit? Precies. Nergens. Maar ik werkte lang genoeg bij de sociale dienst in mijn studententijd, om heel zeker te weten dat de Nederlandse burger calculerend is. Net als zijn Spaanse tegenhanger. Daar werkte ik bij de projectgroep belastingsignalen en onderzocht mensen die een uitkering ontvingen en tegelijk werkten.

Daarnaast snap je mijn punt niet.

Ik snap je punt prima, maar je zwamt zo dom.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.12 Inje - Reactie op #21.5

“Maar wat wil je nou zeggen?”
en
“Ik snap je punt prima”

Dat weet je anders heel goed te verbergen. Maar goed, je had een studentenbaantje waarin…. Poe he. In dat geval zal ik even de krant bellen. En wat heeft fraude verder te doen met je calculerende kul verhaal? En leg dan ook even uit wat je precies onder calculerend verstaat, want volgens mij praat je over dingen waar je geen weet van hebt.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.13 Jabir. - Reactie op #21.5

Ik vind het wel weer welletjes met de discussie met je, Inje, daar zijn je argumenten niet interessant genoeg voor, los van de vraag of ik het ermee eens of oneens ben. Ik zou zeggen: lees de wiki over de homo economicus erop na. Daar wordt de calculerende burger gedefinieerd:

Een verwant begrip is de calculerende burger, gebaseerd op een visie waarin burgers worden gezien als consumenten die diensten afnemen van hun overheden.

Heeee! Net als bij spanjaarden die een jaartje vrijnemen of Nederlanders die uitkeringsfraude plegen!

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.14 Inje - Reactie op #21.5

U gelooft in de homo economicus, wat schattig!
Voor de rest probeer je er maar van alles bij te slepen omdat je niet door had in welk gesprek je deelnam. Uitkeringsfraude is slechts de nieuwste wending. Je bent door de mand gevallen.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.15 Jabir. - Reactie op #21.5

Nee, in de calculerende burger. Die stond gedefinieerd in de wikipedia lemma over de homo economicus, maar die laatste is in principe weer wat anders. Wat ben je toch lekker snel van begrip.

Overigens reageerde je op een discussie die ik in principe met Servetius voerde. Hij reageerde op mijn opmerkingen over het lunchgedrag van Italianen als verklaring van hun lange werkdagen en toen kwam jij met een of ander off topic verhaaltje aanzetten over de WW in Spanje. Omdat je wil bewijzen dat er iets mis is met de arbeidsmoraal van mensen uit zuidelijke landen ofzo. Het had nog niet eens te maken met de discussie.

Probeer je nu met arrogante poses te compenseren wat je aan argumenten tekortkomt? Wat aandoenlijk.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.16 Inje - Reactie op #21.5

Nu kun je wel draaien, maar ik reageerde op Servetius die Europa besprak en hoopte op het einde van de Euro. (“Maar, ‘land’s wijs, ‘s land’s eer’, als ik er maar niet voor hoef te betalen.
Gister is er weer 30 miljard overgemaakt naar Spanje, de discussie daarover was lang omdat de geldgevers voorwaarden wilden stellen, en dat stond de Spanjaarden niet aan.

Gelukkig werd vermeld dat de spanningen tussen N en Z Europa toenemen, dus misschien toch nog het einde van de euro.
Duitsers beginnen genoeg te krijgen van geld weggeven.

Om de 30 miljard in perspectief te plaatsen rapporteerde het nieuws daarna over de uitbreiding van de Maasvlakte, meer haven, die 2,9 miljard had gekost, en die wij hopen in een dertig jaar terug te verdienen.”)

Dat steeds maar terugvalt op je homo economicus / calculus kul is jouw persoonlijke interesse. Die hoef je niet op mij te projecteren, is namelijk niet interessant, die 3 havo economiepraat van je.

“Omdat je wil bewijzen dat er iets mis is met de arbeidsmoraal van mensen uit zuidelijke landen ofzo”

Weet je dat daar dokters voor zijn? Die kunnen je heel goed helpen met het dealen omtrent waanbeelden en dergelijke.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.17 Jabir. - Reactie op #21.5

Het zal wel met de algehele fragmentatie van je toch al fragiele geest te maken hebben, maar ik kan geen tabak maken van je reactie. Het zal in jouw beleving wel een betekenis hebben.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.18 Inje - Reactie op #21.5

Aldus de persoon die zichzelf volledig voor schut zet. Als je een beetje vent was, had je je vergissingen toe gegeven in plaats van volharden in onzin. Jammer

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.19 Jabir. - Reactie op #21.5

Wat ben ik toch weer een laffe pisnicht, dat ik je onsamenhangende zaadverhaaltjes en arrogante poses niet serieus neem. Foei!

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.20 Inje - Reactie op #21.5

“Wat ben ik toch weer een laffe pisnicht”

Daarin heb je dan weer wel gelijk! Kunnen we toch nog gedeeltelijk in overeenstemming dit gesprek afsluiten. Zo blijkt maar weer, als je blijft communiceren, kom je vanzelf nader tot elkaar.

 • Volgende reactie op #21.5
 • Vorige reactie op #21.5
#21.21 Jabir. - Reactie op #21.5

Uiteindelijk word je het altijd eens. Als je maar lang genoeg doorgaat.

Vandaar die langere werktijden in zuidelijke landen ;-)

 • Vorige reactie op #21.5
#21.22 frank - Reactie op #21.4

Inje, het is jammer dat je opmerking hierboven over het opmaken van aanspraken op sociale zekerheid aanleiding geeft tot een fittie, want het lijkt me relevante informatie voor weer andere discussie draadjes over de toekomst van de Euro.

Als je opmerking over de sociale zekerheid blijkt te kloppen. En daar zit mijn vraag, als er daar in Spanje zo massaal misbruik van de sociale zekerheid wordt gemaakt zou dat dan niet al lang hier zijn opgepikt door de pers?

 • Vorige reactie op #21.4
#21.23 Jabir. - Reactie op #21.22

@Frank

Voldoende aanleiding voor een fittie, want Inje debiteerde gewoon een grove leugen en fantaseerde er waarschijnlijk nog wat Spaanse invisible friends bij. Ik zocht het even uit:

Unemployment benefit
Unemployed workers in Spain have the right to receive benefit if they have contributed to the social security system over a minimum period of 360 days within the last six years before they are made unemployed. The amount of benefit received depends on the contributions made within the last 180 days. There exists a minimum and maximum amount of benefit you may receive.

You retain the right to unemployment benefits for a maximum period of two years, provided that you have worked during six years before becoming unemployed.

Kortom, allemaal gelogen en dom gelul. Het is een vergissing om zulk soort geposeer, gelieg en redeloze haat tegen mensen uit zuidelijke landen op wat voor manier dan ook te valideren.

#22 Jabir.

@servetius

Wat deed je dan als toerist tussen een groepje collega’s? Wat had je tussen die mensen te zoeken? En wat zegt het over jou dat je daartussen gaat zitten en je alleen maar weet te ergeren? Dat zegt meer over jouw sociale vaardigheden dan je “aanleiding” tot ergernis, vind ik.

Aan de andere kant kan ik me ergens wel voorstellen dat het allemaal niet zo interessant is als je verder buiten het tafelgesprek staat, maar daar worden wel de meeste beslissingen genomen. Vandaar dat vergaderingen daar weer een stuk korter duren dan in ons land, want beslissingen zijn hamerstukken geworden. Dankzij de lunch. Hoe kom je er trouwens bij dat die door de baas betaald worden? Dat is helemaal niet zo gebruikelijk.

Overigens kan je nog minder zuidelijk te gaan, want in België gebeurt het ook al. Maar ja. Mijn zwager woont daar dus niet.

Waarom je nou ineens uit het ongerijmde de Maasvlakte erbij haalt is me onduidelijk. Je had net zo goed over de kiloprijs van de aardappel kunnen beginnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 parallax

Misschien komt dit als een schok voor mensen die netjes in de baas zijn tijd gewend zijn om slechts het minimale te doen (= uren uitzitten): meer is niet altijd beter.

Zoals al eerder gesteld, ‘meer werken’ levert meestal niet ‘meer waarde’ op. Meer = meer geldt alleen bij zaken die lineair meeschalen zoals ouderwets lopende band werk en guess what stelletje Sherlocks:

1)onbeperkt opschalen van handmatige arbeid is slecht voor je
2)we leven in Nederland niet in China. NL is een kenis- en dienstenecomie

Productiviteit volgt een bell curve (zoals ontzettend veel zaken). Te lang doorwerken = instorten productiviteit.

Het businessmodel ‘meer’ is gebaseerd op kwantiteit met als gevolg: er is altijd iemand die het sneller op goedkoper kan. Offshoring is een gevolg daarvan. Een prijspropositie aanhangen is een slecht idee.

Slimmer = beter en vooral: BETER is beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 vander F

Vergrijzing is toch helmaal niet zo’n probleem?
Wordt er gezeurd over ‘meer immigratie’ om al die vacatures die er blijkbaar ontstaan op te vullen.
Onzin natuurlijk, er ontstaan andere vacatures, minder docenten, meer verzorgenden, ik noem maar wat.
Immigratie en verzorging werkt overigens niet echt, uit ervaring weet ik dat bv Turkse en Noord Afrikaanse immigranten nou niet bepaald warm lopen om in de zorg te gaan werken, nog even los van de stevige opleidingseisen als je het over verpleegkundigen hebt.
Gerichte immigratie, zoals in bv Australie zou nog kunnen, bij behoefte aan verpleegkundigen juist die een verblijfs- en werkvergunning geven.

Overigens is er weldegelijk een cultureel verschilletje tussen Noord-West Europeanen en zuid Europeanen wat de Staat aangaat.
We zijn hier nogal van e staatsbemoeienis,verzorgingsstaat, stevige belasting heffing etc.
Waar we braaf aan mee doen, en we dus verwachten dat de staat (wij allemaal) z’n verplichtingen dan ook na komt, belasting innen prima, maar dan wil ik het ook weer terugzien.
Werkt in zuid europa dus niet zo sterk, men ziet weinig terug van de staat dus de bereidheid de staat de onderhouden i.e. belasting betalen is daar minimaal, zelf sparen voor je oude dag, zwart geld in oude sok, via via je eigen huis cheapo laten bouwen door de jaren heen, gaat allemaal biten de staat om, is daar altijd al zo geweest.
Het is die vertrouwenskwestie die nu opspeelt, Noord vertrouwt zuidelijke afspraken maar matigjes, en terecht, de bevolking aldaar heeft ook verdomd weinig vertrouwen in de eigen staat, en de eigen bereidheid diezelfde staat te ondersteunen.
Vandaar ook het gedram van de Jager, en Merkel om ‘harde’ garanties wat betreft het opruimen van de zooi in de zuidelijke staatshuishoudingen, en het gedraai van het zuiden, het toch weer proberen de regels aan te passen gaande het proces, er een andere draai aan geven, het ESM uiteindelijk gewoon gebruiken om weeeer te lenen en zo fijn harde maatregelen in eigen huis uit te stellen.
Afijn, we zullen zien, D66 geeft echter blijk van een stuitend onbenullige kijk op de toekomst, volkomen naar binnen gekeerd nationalistisch navelstaarderig geneuzel zonder ook maar enige visie op ‘Europa’ en de noodzaak tot eenheid, wat meer ‘Gleichschaltung’ op politiek-economisch gebied rekening houdend met het historisch cultureel perspectief
Ze hebben er zelf blijkbaar geen vertrouwen in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Anna

http://www.nu.nl/politiek/2853901/de-europese-karavaan-trekt-gewoon-verder.html

“Nee. Wij zijn niet voor referenda waarin politici mensen vragen: ‘Zegt u het maar, wij weten het niet.’ Wij zijn voor referenda die mensen zelf kunnen aanvragen, als ze vinden dat politici een verkeerd besluit hebben genomen.”

en dat noemen ze democratie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Anna

Nabrander, laat die D’66 stemmers asjeblieft langer werken, ze zijn onmisbaar denken ze en zo zijn wij van het gezeur af. Werkze!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie