Cijfers discriminatie tonen noodzaak lokmocro

Harde cijfers over discriminatie in Nederland maken einde aan populistische stokebrand over vermeende toename antisemitisme. Noodzaak voor lokmocro’s daarentegen onomstoten aangetoond.

Het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland vertoont een dalende trend. Dat concluderen de onderzoekers die in opdracht van het ministerie van VROM de Monitor Rassendiscriminatie 2009 hebben gemaakt (NOS). Wie wel een toename van discriminatie ondervinden zijn vooral de Marokkanen in Nederland. Discriminerende opmerkingen en niet gelijkwaardig worden behandeld, wordt door hen het vaakst genoemd. De daders zijn veelal volwassen mannen van autochtone afkomst. Lees hier de samenvatting van het onderzoek.

Het trendonderzoek dat zich uitstrekt over meerdere jaren vertoont een lichte daling van discriminatie in zijn algemeenheid, ook op de arbeidsmarkt neemt discriminatie af. Maar Monitor concludeert ook dat het geweld tegen moslims toeneemt. Ondanks dat politie en justitie vaker meldingen binnenkrijgen van discriminatie maken veel mensen bewust juist geen melding. Bij Turken en Marokkanen is het idee dat “een melding toch niet helpt” een veel voorkomende reden om een discriminatie-ervaring niet te melden. Bij deze groep heerst hierover een gevoel van machteloosheid.

Volkskrant-columnist Pieter Hilhorst concludeerde al eerder deze week uit cijfers van het CIDI dat het aantal antisemitische incidenten, in tegenstelling wat de Telegraaf Media Groep u wil doen geloven, juist daalt. Het voorstel van Lodewijk Asscher om lokjoden in Amsterdam in te zetten, lijkt inmiddels dus wat overdreven? Daarentegen kan Nederland wel wat lokmocro’s gebruiken! De populaire schrijver Robert Vuijsje gaf het afgelopen jaar in zijn vele tv-optredens al regelmatig aan hoe het is om als onbedoelde joodse lokmocro negatief bejegend te worden door alleen maar nette mensen… Hoogtijd dus voor de inzet van professionele lokmocro’s!

Reacties (115)

#1 sjap

De lok-korte-broekman bij mij op kantoor is ook zeer geslaagd en toont ondubbelzinnig discriminatie aan jegens deze minderheid. Het gevoel van machteloosheid dat overheerst bij de kort gebroekte medeman zou significant moeten afnemen aldus de eerste uitkomsten die meteen in kpi’s zijn vertaald voor de HR -afdeling.

 • Volgende discussie
#2 Carlos

Deze lokpost staat al 20 minuten online en nog steeds geen reactie van Peter?!
Volgens mij is Peter kinderpindakaas zoeken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 eric

@carlos: die had je toch al? Volgens mij werden ze ingezet bij discotheken om te kijken of portiers discrimineerden, maar dat was al jaren terug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Plinius van den Akkkker

Ik doe inderdaad nooit aangifte van discriminatie in mijn wijk (79% NWA). De politie ziet me aankomen ….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Carlos

…NWA? Niggers With Attitude?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 seven

Hoe (en waarom) zou een autochtoon discriminatie (op etniciteit ) überhaupt melden? (of er aanstoot aan nemen) De organisaties richten zich immers vooral en vrijwel exclusief op discriminatie jegens minderheden. Autochtonen relativeren wellicht meer door hun meerderheidspositie?

Daarnaast lees ik op p13 dat 10% van de wel gemelde gevallen met name Marokkanen betreft
“. In de overige gevallen is de dader van allochtone afkomst. Het gaat dan deels om autochtonen die discriminatie ervaren van allochtonen, met name van Marokkanen. ”

Zet deze 10% af tegen de populatie van nog geen 2% Marokkanen in NL en relatief gezien wordt het beeld ineens heel anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Carlos

onzin seven, ben zelf wel eens betrokken geweest bij een aangifte van discriminatie, wordt er ook gewoon naar je geluisterd en vervolgens adequaat gehandeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 seven

@7 Op grond van sekse (indien vrouw) en geaardheid (indien gay, bi ) of geloof wellicht. Maar een melding ala gediscrimineerd om bv Kaukasisch uiterlijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Plinius van den Akkkker

@5 foei, wat een verwerpelijke gedachte, dat zou nooit in me opkomen …

De niet-westerse allochtonen discrimineren onderling behoorlijk, staat dat ook in de statistieken? Je krijgt zelfs sympathie voor de Turkse jeugd die het vrij zwaar kan hebben.

Verder natuurlijk de gebruikelijke eenzijdigheid in het rapport, we moeten de ambtenaren tocch aan de gang houden, nietwaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 opa-buiswater

@8: mijn God, “kaukasisch uiterlijk” hoe verzin je het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@6: Zo wat een lekker stukje verdraaiing daar!
Ten eerste staat betreffende stukje staat niet op p13, maar p45. Daarnaast laat je een belangrijk stukje weg:

“In de overige gevallen is de ‘dader’ van allochtone afkomst. Het gaat dan deels om autochtonen die discriminatie ervaren van allochtonen, met name van Marokkanen. Maar ook gaat het daarbij om discriminatie tussen leden van verschillende etnische minderheidsgroepen onderling.”

Daaruit kun je met geen mogelijkheid halen dat in 10% van de gevallen Marokkanen de daders waren. Wel blijkt dat autochtone Nederlanders oververtegenwoordigd zijn (90% van de daders is autochtoon) onder de daders en dat de helft(!) van alle Marokkanen gediscrimineerd wordt. Maar dat zijn natuurlijk zaken die jij graag terzijde schuift.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 seven

@11 pdf nummering 13 (pagina 11) jij hebt een heel ander stuk tekst gevonden met toevallig daarin een zelfde aanloop. Eerst checken voor je warm aanloopt en over verdraaiing spreekt. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJ

Dat hele gelul over discriminatie, allochtonen en mensen die zichzelf of anderen ‘Marokkaan’ vinden begint me onderhand aardig twintigste-eeuws aan te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 seven

ps @ 11 pagina 13 (pdf) (pag 11 volgens papier)

“Bij ongeveer 10 procent van de gevallen van ervaren discriminatie zijn de ‘daders’ anoniem of is
de etniciteit onbekend. Als we deze buiten beschouwing laten, dan geldt dat in bijna negen van
de tien gevallen autochtone Nederlanders worden genoemd als degenen die discrimineren. In
de overige gevallen is de dader van allochtone afkomst. Het gaat dan deels om autochtonen die discriminatie ervaren van allochtonen, met name van Marokkanen. In ongeveer 80 procent van de gevallen worden volwassen mannen en in iets minder dan de helft van de gevallen volwassen vrouwen genoemd als (mede)dader(s). Jongeren worden daarentegen veel minder vaak genoemd als dader. “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AntonB

Zodra Joodse mannen Marrokaanse meisjes onzedelijk gaan betasten en daarna voor hoer uitmaken, de eerste Marrokaanse gezinnen de wijk uitgepest worden door groepjes relchinezen, en zodra er blanke Mocrorammers in het park gemeld worden, wordt het tijd voor de lokmocro. Berichten van die strekking ben ik echter nog niet tegengekomen.

Verder raad ik Carlos aan een groepje Noord Afrikaanse jongeren op te zoeken en eens hard “vieze vuile hoe…zoon” of andere woorden van gelijke strekking te roepen om te ervaren hoe het zit met met het gevoel van machteloosheid bij deze groep. Sportschoenen en een goede lichamelijke conditie zou ik zeer aanbevelen bij deze test.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@12: Ik had gecheckt (p13), maar als jij al verkeerde paginanummers doorgeeft, kan ik alleen dat vaststellen. Verder staat nog steeds wat ik stel (jij kiest de versimpelde samenvatting om vervolgens conclusies te trekken die uit de uitgebreide tekst onwaar blijken te zijn). Dus eerst even checken voor je warm loopt en start te verdraaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 seven

@ Bismarck. Hoezo zou discriminatie tussen allochtonen groepen niet meegeteld mogen worden? Vreemd. (Net als je insinuatie over terzijde schuiven, lees p13 pdf nummering! maar eens, duidelijk verhaal)

Als een Nederlander een Marokkaan discrimineert en daarna een Chinees is dat 2x een geval van discriminatie toch?

Als een Marokkaan een Nederlander discrimineert en daarna een Chinees is dat ook 2x een geval van discriminatie toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lok-marokaas

Help krijg nie wat k wil, ies discriminasie. Als de hier geboren groep(en),zich meer profileren als zodanig ipv; mijn vakantieland is waar ik vandaan kom, zouden er een hoop noodzaken niet nodig zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bismarck

@18: Ik zeg niet dat dat niet meegeteld mag worden. Verder raad ik je aan om in plaats van de samenvatting van Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 2 zelf te lezen, voor je iets begint te roepen, dat verhaal is namelijk aanmerkelijk duidelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 seven

@20 Verhaal blijft volledig staan. Marokkanen discrimineren relatief vele malen vaker dan autochtonen. (Alleen absoluut is het ander, maar dat is logisch vd 17 miljoen zijn er maar dik 300k Marokkaan, zelfde verhaal als anders dus)

Vandaar ook het gebrek aan grafiekjes of tabellen. Dikke blabla tekst maakt de kern (een statistisch verhaal) niet duidelijker en verhult veel, immers antisemitisme onder met name blanke racisten is afgenomen, niet onder andere groepen.Onderzoeker Jaap van Donselaar laat weer zijn agenda zien. Hij bedrijft propaganda. Zo is hij betrokken bij de zaak tegen Wilders en schreef rapporten voor ter Horst om Wilders te kunnen veroordelen.

Zie ook de diverse quotes uit eerdere onderzoeken hier.

http://sevenxseven.wordpress.com/2009/11/03/pseudo-wetenschapper-jaap-van-donselaar-oppositie-ondermijnt-democratie/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KB

niet alleen Jaap van Donselaar, ook schrijver van dat stukje op de NOS site Rinke van den Brink heeft een obsessie met extreem rechts
http://www.degeus.nl/author/267.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 su

@21: Alles krom maar rechtlullen om je gelijk te krijgen.. seven weer ten voeten uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Levi

Plinius van den Akkkker toont met zijn laatste zin weer eens duidelijk het verknipte wereldbeeld van de systeemhatende PVV-er die maar niet kan verkroppen dat er mensen zijn die slimmer en succesvoller zijn dan hij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Bookie

Afgezet naar aantallen gelovigen loop je als jood toch nog 15* zoveel kans op een discriminatoire uiting als een moslim.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 seven

Waarom telt het onderzoek bv overvallen niet mee? Het is bekend dat Marokkanen voornamelijk Nederlanders of iig niet Marocs beroven (en ook daarvan stelen) ze selecteren daarbij hun slachtoffers op etniciteit. Marokkanen beroven bijna geen mensen uit hun eigen etnische groep, iets dat wijst op discriminatie. Een feit dat ook vermaarde sociologen opmerkte. http://www.youtube.com/watch?v=PaBdISvaJ64

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@21: “Marokkanen discrimineren relatief vele malen vaker dan autochtonen.”

Waar staat dat dan? Niet op pagina 11 en niet in hoofdstuk 2. Wat er wel staat is dat autochtonen oververtegenwoordigd zijn onder de daders en Marokkanen massaal gediscrimineerd worden. Heb je daar ook nog iets op te zeggen, of blijf je door uitvluchten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 seven

@27 Van 90% is de etniciteit van de daders bekend daarvan is 1/10 van ” allochtone afkomst. Het gaat dan deels om autochtonen die discriminatie ervaren van allochtonen, met name van Marokkanen.” Marokkanen zijn nog niet eens 2% vd bevolking. Hoeveel met name exact is is onzeker maar dat Marokkanen vaker zelf discrimineren is zelfs uit dit verhaal zeer aannemelijk.
Verder doen Marokkanen eerder melding dan autochtonen. Lange tenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 su

@28: Vertaald: het maakt niet uit wat er staat, seven heeft toch altijd gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 su

Verder doen Marokkanen eerder melding dan autochtonen. Lange tenen.

Vertaald: Marokkanen liegen altijd, en anders was het toch hun eigen schuld. seven, je ziet zeker zelf niet in dat je vet hard zelf aan het discrimineren bent nu?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 TRS

Ben toch nieuwsgierig naar de reden waarom @Carlos aangifte deed van discriminatie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Bismarck

@28: Nou doe je het weer! Een deel van de 10 procent betreft autochtonen die gediscrimineerd worden door allochtonen, met name Marokkanen, een deel betreft iets anders (discriminatie tussen allochtonen onderling, wie dader is, wordt niet vermeld).

Jij neemt aan dat het eerste deels alles betreft en dat met name ook alle betreft. Alleen onder die aannames kun je tot de conclusie komen die je in #6 meldt (“Zet deze 10% af tegen de populatie van nog geen 2% Marokkanen in NL en relatief gezien wordt het beeld ineens heel anders.”). Beide aannames zijn op zijn zachtst hoogst dubieus.

Geen lange tenen van mijn zijde, maar pure speculatie van jouw zijde. Geef toch gewoon toe dat je je uiterste best doet om uit de onzekerheid de meest voordelige uitkomst te lezen die mogelijk is.

En wanneer kom je eens met commentaar op het feit dat van de herkende daders 90% autochtoon is, tegen de 80% in de populatie? Daar staat onomstotelijk vast dat autochtonen meer dan gemiddeld discrimineren, net als dat de helft van de Marokkanen gediscrimineerd wordt (en dat is pas echt een oververtegenwoordiging, tegen de 3% van autochtonen).

“Verder doen Marokkanen eerder melding dan autochtonen.”
In de survey (daar komen de cijfers vandaan)? Heb je daar enig bewijs voor?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 seven


Zie ook boekie @25

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 music_animal

De kop van het stuk is gewoon als provocatie geschreven denk ik. Lokfiguren lijken me geen oplossing (voor welk probleem dan ook). Een grootschalige SIRE-campagne om aangifte te bevorderen is nu nodig. En de procedure bij aangifte misschien wat inkorten, heb nu het idee dat het er overdreven bureaucratisch aan toe gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 seven

@32 Ooit naar de Chemistry (in de goede tijd) of bv de Jimmy Woo (ja fout I know) geweest Bismarck? Hele rijen blanken werden geweigerd (provinciale kleding, sportschoenen, geen partner, spendingsdrang, uiterlijk, alcohol, drugs agressie) alleen als het toevallig een Maroc was: discriminatie! kom je binnen zijn er zat Marokkanen aanwezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 DJ

@33, “De cijfers voor de verschillende gronden dienen niet bij elkaar opgeteld te worden; dit kan namelijk tot een vertekening leiden van het totaal aantal discriminatiefeiten, aangezien voor één discriminatiefeit meerdere discriminatiegronden kunnen worden geregistreerd.”

Leg eerst maar een bondig uit wat jij denkt dat de cijfers in die tabel laten zien – enige distantie ontbreekt bij je lezing en is niet te onderscheiden van TMG/pvv propaganda – maar ja, je moet wat als je daar werkt natuurlijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bismarck

@35: Nee nooit geweest. Ik neem je anekdote dus niet als bewijs. Nu graag terug op de cijfers. Of ga je blijven negeren dat je behoort tot de groep oververtegenwoordigden (autochtone mannen) in de daderstatistieken van discriminatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Furby

Interessant stukje. Weet iemand hoe het zit met onderlinge discriminatie tussen autochtonen? Kan je bijvoorbeeld als Limburger even makkelijk aan werk komen in Amsterdam als iemand uit de twee Hollanden? Hoeveel mensen ondervinden problemen door hun tongval?

Het probleem van dit soort onderzoeken is dat de autochtone Nederlander neer wordt gezet als een homogeen geheel, terwijl dat absoluut niet het geval is. Waarom geen kaartje erbij waar deze discriminatie plaatsvond?

Vind dit wel weer heel erg een pleidooi voor al die leuke, unieke, goede allochtone, religieuze en homoseksuele individuen die er onder worden gehouden door de “boze blanke mens”. In een zekere zin is dit soort onderzoek, zonder differentiatie in die weergegeven plegers, een stigmatisering van de autochtone bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 InvertedPantsMan

Laten we wel wezen, sommige joden in NL voelden zich wat slecht na de brute moorden door Israëlische commando’s van een maandje geleden. Het was schijnbaar weer tijd dat de rol van het eeuwig slachtoffer weer even wat duidelijker naar voren gebracht werd in de media. Dat de rechtse reaguurbotjes die kans weer aan zouden grijpen om alles wat naar Noord-Afrika riekt zwart te maken laat zich raden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Carlos

Furby, toch vind ik dat het best eens gezegd mag worden dat autochtone mannen ontzettende rotzooischoppers zijn. Weg met de politieke correctheid, laat de feiten spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 seven

Bij deurbeleid

LOL @ “Selectie op etnische afkomst door een horecaondernemer kan voortkomen uit het streven naar een ‘ideale mix’ van bezoekersgroepen, of uit de wens een disbalans tussen verschillende etnische groepen te voorkomen.

Het hanteren van quota op wettelijke discriminatiegronden, zoals etniciteit, leidt echter altijd tot direct onderscheid en is daarom in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving. (117 pdf, 115 papier)”

Behalve als het tegen autochtone blanke mannen is gericht dan is het overheidsbeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 seven

@Bismarck Andere cijfers geven exacter beeld tabel pagina 214 (of 216) zet maar af tegen populatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 seven

@40 Goed voorbeeld, dat is een uiting die volgens de wet strafbaar kan zijn, toch wordt er geen aanstoot aan genomen. Zeg hetzelfde over een allochtone minderheid en het wordt gemeld, aangegeven, vervolgd, opgenomen in stats etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Furby

@Carlos: Er is een gedeelte van de autochtone mannen dat alleen maar met de term ontiegelijk tuig aangeduid kan worden. Waar het mij om gaat is dat ‘de autochtone Nederlander’ amper meer bestaat. De vraag is of die, met de zuilengeschiedenis en godsdiensttwisten die ons landje toch gekenmerkt hebben, wel ooit bestaan heeft. Als 90% van de plegers van iets van een bepaalde groep afkomt, die niet verder uitgespecificeerd wordt dan ‘autochtoon’, dan ben ik wantrouwend. Nederland bestaat namelijk in mijn ogen uit veel meer groepen dan Autochtonen en minderheden. Een Achterhoeker is immers geen Twent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 seven

De ene groep werd schriftelijk / online gepold en andere weer mondeling handig voor beïnvloeding en maakt cijfers onderling onvergelijkbaar..zucht.. garbage in, garbage out
“Marokkanen en Turken zijn hoofdzakelijk ondervraagd via face-to-face-interviews. Voor deze
groepen biedt een panelbestand onvoldoende mogelijkheden om verantwoorde steekproeven te
trekken. Met name laag opgeleide Marokkanen en Turken zijn nauwelijks vertegenwoordigd in
dit soort panelbestanden.” 246

Daarnaast, wat kan je statistisch nog zeggen over een paar tot tientallen gemelde incidenten per cat..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 KJ

O o o. Wie wordt het hardst gediscrimineerd – het is een soort schoolplein veiling. En ik betaal het allemaal. Get a life, people.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Plinius van den Akkkker

@Levi in 24

Klets niet reflexmatig over waar je niets van weet.

Dit soort rapporten zijn bedoeld om beleid te maken en geldstromen te sturen zodat de bureauridders aan het werk kunnen blijven. Terwijl er hier maar één oplossing voor is: niet zeuren en aan het werk, en niet te gevoelig zijn over discriminatie. Ik doe toch ook geen aangifte. Er zijn echt belangrijker problemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 seven

Voordeel is dat de meeste autochtonen het racisme door bv Marokkanen en Turken of islamieten niet verstaan. Op GS waren een paar mensen die het wel verstaan en die vertelde dat ze zeer discriminerend zijn.
Ook Ayaan gaf dat aan.
Er is volgens Ayaan (maar ook Prem) tegenwoordig veel meer zwart racisme dan blank racisme. (“Blank is daarvan uiteindelijk genezen, zwart nog niet” Ayaan zei dat de westerse mens veruit het minst discrimineert goed interview op 17maart 2010 en 19uur zetten en eerste 5 minuten skippen =nieuws+reclame http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Stickmeister

`@48

lol

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 seven

Vreemd dat bv hele wijken door islamieten cq Marokkanen zijn gezuiverd van de resterende blanke, homo, lesbische en Joodse invloeden, denk bv aan de Diamantbuurt, Zuilen en dat dit niet terugkomt in de cijfers en dit rapport. De echte voorbeelden van discriminatie worden genegeerd, maar de weigering bij een disco komt wel terug. Jaap van Donselaar toch..tsk tsk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Martijn ter Haar

@seven: Waar wil je nu eigenlijk heen? Het gegeven dat immigranten of minderheidsgroepen oververtegenwoordigd zijn in misdaadstatistieken is een open deur intrappen.

Ik weet nog wel wat interessante info:
– De meest misdaden worden gepleegd door mannen.
– Laag opgeleide mensen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken.
– De leeftijdscategorie 15-25 is een broeinest van criminaliteit.
– Mensen met een verslavingsprobleem hebben een veel grotere kans om crimineel verdrag te vertonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 seven

@KJ 46
Bij het googlen kwam ik deze quote tegen van Jaap van Donselaar
” U zult snappen dat ik het bij dit cahier houd betreft de Lonsdalers maar mijn hetze tegen nationalisten zelf nog lang niet ten einde is. Daar verdien ik mijn brood aan moet u gaan accepteren.” x
Exact wat mij al eerder opviel, maar 200 aangiftes per jaar..en bakken subsidie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Bismarck

@50: Ah, nu de cijfers bij nadere beschouwing blijken tegen te vallen, moet het rapport maar in diskrediet? Met jou valt inderdaad niet te discussiëren. Op die manier blijft er natuurlijk wel nog veel minder over van je stelling in #6.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 seven

@50 Zucht, het een zijn meldingen, het andere vervolgingen/uitspraken.’andere cijfers’ zoals ik zelf! @42 zei. En nog steeds staat @6. Dat autochtonen daar (in veel mindere mate) ook oververtegenwoordigd zijn doet daar niets aan af. Corrigeer het voor aangiftebereidheid en je weet wat de realiteit is. (‘overgrote meerdeheid allo is bekend met meldingsmogelijkheden’ ong) wees blij dat ik die cijfers relativeer door het rapport te kraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 parallax

Vreemd dat bv hele wijken door islamieten cq Marokkanen zijn gezuiverd van de resterende blanke, homo, lesbische en Joodse invloeden, denk bv aan de Diamantbuurt, Zuilen en dat dit niet terugkomt in de cijfers en dit rapport.

HAHAHAAHHAHA!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 KJ

@seven. Dat is gewoon lelijk. Wat is er toch in Zeus’ naam mis met vreedzaam nationalisme ? En hoe kan het dat iemand zijn brood daarmee verdient ? Overigens snap ik dat ook niet van mensen als Rene Danen, maargoed. Ik moet het maar accepteren, geloof ik, dat er mensen zijn in Nederland wiens dagtaak het is om andere mensen, wier mening ze niet bevalt, tot zwijgen te brengen.

Ik huil een beetje voor Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 seven

@56 Wat interessant is dat hij zelf toegeeft bezig te zijn met een hetze, (om z’n zakken te vullen) zelfs voor een pseudowetenschapper (zie mijn blog klikmelink) een zeer vreemde uitspraak. En dat klopt elk jaar een paar honderd gevallen op een populatie van 17 miljoen op tot grote hoogte (49 is bv 50 geworden) grote stijging!! lalala geld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 seven

“In de Amsterdamse Diamantbuurt zijn eerder deze maand bij een joodse bewoner de ruiten ingegooid. De stenengooiers, een groepje Marokkaanse jongeren, riepen antisemitische leuzen. De bewoner durft geen aangifte te doen”
“Het zoveelste voorval in de Diamantbuurt ”

“15 maanden geleden werd het echtpaar Bert en Marja uit de Diamantbuurt verjaagd, na een jaar lang getreiter door hangjongeren op het Smaragdplein. Ook het echtpaar kreeg stenen door de ruit.” http://www.volkskrant.nl/binnenland/article152740.ece/Treiteraars_zijn_terug_in_Diamantbuurt

Aangifte doen? Maffia zie http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/241813/2009/05/09/Jongeren-Diamantbuurt-zwaar-crimineel.dhtml
Een wijk bevat al meer maroc discriminatie dan dit rapport voor heel NL aangeeft..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 DJ

@seven, en hij is natuurlijk de enige die dat doet … geen enkele andere ‘agent’ stelt zich immers op een dergelijke manier op in de publieke en politieke arena
@KJ, wat er mis mee is? nationalisme voedt niet zelden een onverdraagzaam (dus niet vreedzaam) gedrag …
Zelf vind ik seven vaak net zo’n propaganda windbuil als deze jaap … dat seven hem onwetenschappelijk noemt – tja, de wetenschappelijke waarde van seven … daar vraag je wat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 seven

@Carlos Gezien deze tabel @33 http://img693.imageshack.us/img693/3018/discriminatie.png en wat je typt over discriminatie jegens joden vergeleken met discriminatie jegens moslims geeft je artikel een zeer scheef en onjuist beeld. Er zijn 2,5 x zoveel incidenten tegen joden dan tegen moslims, relatief (zie 25) zelfs 15x meer joodse slachtoffers. Hoe kan toch deze extreme bias de andere kant op in je verhaal opduiken, baseer je je op dit rapport of een ander verdraait een nieuwsbericht elders?
*lies, big lies , statistics*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 MaxM

Dat is gek, ik dacht even dat het over klimaat verandering ging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 seven

@59 Je vergelijking gaat te ver, wat Jaap doet is een heel andere cat nml vele malen erger.,ik breng hooguit ondergesneeuwde feiten en visies onder de aandacht. en wijs op verkeerde gevolgtrekkingen. Daarnaast wordt Jaap door de overheid, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening betaald en doet voorkomen alsof zijn onderzoek wetenschappelijk is. Ik comment gewoon onbetaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 DJ

@seven, geteut in de marge … wat een prof doet is wetenschap anders mikt de decaan hem er wel uit, zolang dat niet gebeurt is dit een nondiscussie. Wat jij probeert is logische verbanden te tekenen die niet direct gestaafd worden door cijfers en het doen voorkomen alsof dat de enige ware en enige mogelijk correcte interpretatie van de realiteit is. Imho is dat meestal niet het geval en lijkt het op het oprekken van definities om toch maar te zorgen dat het geschetste verband in minimale mate aanwezig is. Vaak moet je diep van binnen zelf ook wel weten dat het rammelt, anders verklaard het wel veel van de word salad.
Ergo: de hele antisemitisme, of preciezer, jodendiscriminatie ‘ding’, wordt in mijn visie voornamelijk opgerakeld voor politiek gewin en om een andere geloofsgroep verder te marginaliseren. Likud was bijna het NL parlement binnengelopen. Dan kun jij wel hameren op het feit dat een prof* meningen verkondigd die jij niet deelt, maar er moet toch ooit wel eens een lampje gaan branden (ie, misschien heeft die kerel een punt). Tot slot, VROM mag zelf kiezen wie het de opdracht gunt … vrije marktwerking enzo … moet je bekent voorkomen.
*euhm … was het niet een andere prof in amsterdam die begon te stampvoeten omdat een stelletje joodse buurjongens een doos eieren tegen z’n deur gooiden …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 seven

@63 Lees m’n oude blogpost (+updatecomments daar) maar over Jaap, zelfs Bolkestein was volgens Jaap ooit fout. De gast spoort niet. Het aantal autochtone racisten die geweldadig zijn is nihil. Voor het overige vraag je maar af waarom bv horeca met andere nw allo groepen minder problemen heeft en wel toelaat.
54% vd Marokkaanse jongens van 22 staat bekend als crimineel (waarbij alleen 16+ geteld wordt) en heeft een politiehistorie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 vander F

Gelul met cijfers.
Hoeveel aangiftes etc. terwijl bijna niemand aangifte doet van discriminatie toestanden,
om maar eens te beginnen.

Ik ben ook vaak genoeg geweigerd bij een club om weet ik wat, man, uiterlijk, schoenen, club vol?
Uiteindelijk allemaal discriminatie, want leuke meisjes mochten gewoon doorlopen.

Een boel gemiereneuk dus, als je het mij vraagt.
En dit soort cijfers lijken me nou niet leidend te moeten zijn bij discussies over wat ‘discriminatie’ nu eigenlijk is en wat voor plaats het zou moeten hebben in onze maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Anton

Zie ik daar de naam Jaap ‘systeemhaters’ Donselaar? Jawel, dezelfde. Humor om te zien hoe Carlos zijn vermogen tot kritisch nadenken per direct uitzet als er ‘wetenschap’ ter verbetering van de wereld wordt bedreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 larie

Cijfers..tja.

Eens in de twee weken bezoek ik de republiek Amsterdam, een hele dag.. Zo’n aangenaam verpozen.. als ex-bewoner om vanuit de provincie even de energie te voelen en dan kan ik die klompen even verdragen.

Ik dacht (eens met white/plack-power shirt rondgelopen) vraag als 1/16 jood een keppeltje. aan een medewerker.

Das goed, weet wat je doet (wij reageren niet meer en zijn onzichtbaar in de stats)….nu dames Heren ook..ik spreek enigszins de taal van nieuwkomers..en naar mijnsinziens is de sneer alleen maar toegenomen. In de periferie van de hoofdstad.(oost)

“Ich habe meine Klappe gehalten” ..geen zin in fitties.

Somber.

ps:7 ga toch eens wat acheterover leunen man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 KJ

@DJ; ‘nationalisme voedt niet zelden een onverdraagzaam (dus niet vreedzaam) gedrag’

Peoh, volgens mij heb je niet per se wat dan ook nodig om onverdraagzaam gedrag te ontwikkelen. En ook onverdraagzaam (en zelfs niet vreedzaam) gedrag is niet per definitie slecht. Ik discussieer niet graag in dit soort gemeenplaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 vander F

Ik blijf er bij,
de vraag zou moeten zijn:

-wat is ‘discriminatie’ nu eigenlijk
-en hoe gaan we het inpassen in een redelijk aangename maatschappijvorm, nu, hier.

Op zich discrimineren we allemaal,
het betekent slechts dat we in staat zijn de dingen in de wereld om ons heen van elkaar te onderscheiden.
Zou niet best zijn als we dat niet kunnen.

Een sec kwantitatieve benadering lijkt me dus nogal zinloos, vriendelijk uitgedrukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Levi

Anton, AntonB, seven en Plinius van de AKKKer: allemaal systeemhaters die alleen onderzoekresultaten citeren als het in hun straatje past, hun enge stinkende steegje om het beter te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Bismarck

@54: Eh nee. Ik heb je ontkracht, je kunt nu niet gaan zeggen, toch is het zo. Jij moet je #6 gewoon intrekken want het is een aangetoonde leugen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 HPax

Inzoverre Jaap van Donselaar de mate van de kwaliteit van de Monitors Rassendiscriminatie 2009 en terug bepaalt, kunnen die rapporten gevoegelijk in de prullemand worden gesmeten. Zonder oponthoud.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 DJ

@KJ, dat zijn (waren) idd platitudes, weinig interessant en (slechts) marginaal relevant …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 vander F

@Levi,
je bedient je nu van een tegenspraak,
kwantitatieve gegevens worden door iedereen misbruikt om een punt te maken, om ergens ‘zin’ aan te geven.

En omzeilen zo de werkelijke vragen terwijl het heel rationeel ‘lijkt’.
Maar het niet is.

Iets hoeft niet perse te zijn (te bestaan) om ‘iets’ te zijn.
Neem Roodkapje en de grote boze wolf.

Ik pleit ervoor te accepteren dat de mens niet anders kan dan discrimineren vanuit zijn aard,
en dat het dus zaak is dit goedmoedig tegemoet te treden om de diversiteit, het pluralisme in deze wereld geen geweld aan te doen,
de menselijke conditie geen geweld aan te doen.

Want dat doe je nu, geweld doen aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 larie

Echter, Carlos#40..de rotzooischoppers hebben als, veelal niet bedoeld effect, onbedoeld tot gevolg een zekere orde.

De vraag is wat te doen na deze orde..behouden of blijven “rotzooischoppen”..if U get my dift.

Voor mij, al luisterend, komt het wel goed maar T suk’s.

kripties niewaar RENE, maar uit een goed hard dat verzeker ik U ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 KJ

@DJ: Ja, en *dus* is er niks mis met nationalisme. Mits vreedzaam. Net zoals er niks mis is met het supporten van een voetbalclub of een merk chips. Mits vreedzaam. Links mag verdomme nu eindelijk wel ‘es uit die nodeloze reflex schieten !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 larie

Ter zijde poster,

ik heb een beetje een probleem met foto’s van breedlachende personen. Heb zelf vrij lang gedoe gehad met hoge primaten. (met “ze” in hun woonplek naar animal-planet gekeken met banaan in de mond in Rijswijk)

Nou, lachen is agressie hoor( Frans de Waal kwam wel eens langs) , verbloemd als vriendschap..mooi niet…it’s…WAR.

Lachende “volk”vertegenwoordigers zuigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 DJ

@KJ, niet in principe nee, maar bij vreedzaam kan de schoen en zal de schoen gaan knellen … ik heb er niets mee
links / rechts snap ik al jaren niet meer, wat bedoel je precies?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 DJ

lekker ontopic, the dailyshow (kan die in de linklijst, of commercieel – lastig enzo?) [x]
het echte probleem is niet discriminatie, maar uitsluiting

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 seven

@DJ 63
Je hebt het nu over de vermeende Israëlische invloed op een ex PVV kandidaat, dat de Marokkaanse koning en de Turkse staat allang vele leden en zelfs delen vd regering in de zak heeft is je ontgaan.

@larie achteroverleunen deed ik laatst circa 2 weken toen ik een Sargasso-break nam. De feedburner zakte naar de 600 (vreemd voor rss btw) en de draden waren nogal leeg.. Zie het als reanimatie. ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Squire

@5 Carlos. NWA moeten wel falasha’s zijn:) Een beetje in gebroken-witte jurken tegen de Klaagmuur gaan zeuren!
Lesje diaspora is aan seven waarschijnlijk niet besteed .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 parallax

@ Larie,

Ach ja, Oost. Waar de straatterroristen langzaam wegge-gentrificate worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 JSk

54% vd Marokkaanse jongens van 22 staat bekend als crimineel (waarbij alleen 16+ geteld wordt) en heeft een politiehistorie.

In Rotterdam eikel!!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 sikbock

komt dat misschien doordat rotterdam als één van de eerste (en weinige) gemeenten de etnische achtergrond van daders in kaart heeft gebracht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Plinius van den Akkkker

@70 Levi

Een vraag stellen over statistieken plaatst mij volgens jou tussen de bruinhemden. Of ben je van je inkomen afhankelijk van belastinggeld dat je zo extreem reageert op mijn visie dat dit soort onderzoekers gebaat is bij reuring en die dus zelf mede creëert?

Heb je enig idee hoe ziek jij deze wereld maakt?

De verdraagzaamheid die nodig is voor een dialoog ontbreekt bij jou, je staat vanaf nu off side.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 seven
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 parallax

Je kunt linkspammen wat je wil, dat verandert het feit niet dat je blijkbaar het verschil niet weet tussen causaliteit en correlatie.

Intellectueel broddelwerk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 seven

@parallax (wat reruns)
Dat ze vaker tot de onderklasse behoren is dan toch net zo negatief en dat ze tot die klasse gaan behoren komt vaak juist door het verkeerde gedrag. Kip ei..? Daarnaast is het geen excuus.

En wat is dan het netto verschil? Ze zitten vaker dan andere immigranten (Ook nw) op het vmbo of zijn schoolverlater omdat ze minder hun best doen en soms kiezen voor de criminaliteit waar diploma’s overbodig zijn. Hun voorbeeld is de drugkoerier / pooier met bmw (al dan niet een occasion)
iig is duidelijk, blijf vooral criminele groepen importeren ipv proberen de huidige groep erbij te trekken en daarvoor moet de grens dicht, huidige groep is al te groot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 KJ

@DJ; Dit bedoel ik:

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2010/07/links_allochtonen_geen_duits_v.html

Je kunt lullen tot je blauw ziet, maar links houdt niet van vlaggenvertoon en nationalisme. Ook niet in Nederland. Laatst hoorde ik ook weer zo’n debiel hier op Sargasso beweren dat ze zich schaamde toen ze het Wilhelmus hoorde. Allemaal misplaatst moreel dictatortje gespeel om te verbloemen dat je eigen partij het sinds de jaren negentig ook niet meer weet. En nee, nationalisme leidt niet automatisch tot fascisme. Bewijs het maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 DJ

@KJ, ah – op die fiets. Mij bekruipt altijd een vreemd gevoel als ik weer een Amerikaanse universiteit binnenloop, ik blijf mij verbazen over het vlagvertoon. Ik heb daar zelf niets mee (geen behoefte toe), maar heb wel een NL vlag die 2 dagen in mei wordt gelucht. Ik denk dat het meer met de ingeteelde calvinistische inborst van doen heeft dan met links-rechts, en ook daarover kunnen we soebatten tot we groen zien maar veel zal dat waarschijnlijk niet opleveren. (Geen NL vlag te vinden op cda.nl of vvd.nl trouwens, die zijn toch rechts?)
Nationalisme -> fascisme (zonder uitzondering) is idd erg dubieus, maar andersom is nationalisme wel vaak een onderdeel van fascisme en daarmee is er wel degelijk een verband. Hoewel ik snap best snap dat sommige NLers het letterlijk fijn vinden om een vuvuzelaende mocro in oranje tshirt te zien die hup holland hup loopt te blehren …
In mijn ogen is de grote grap dat veel migrantengroepen een veel nationalistischer attidude hebben dan NLers en misschien wordt die drang naar meer national identity wel daardoor veroorzaakt. Het is grappig om te zien dat hier in zo’n oranje tokkie* straat er al weken een braziliaanse vlag buiten hangt, had dit een Turkse of Marokkaanse vlag geweest – dan was daar allang een GS (sargasso?) topic aan gewijd.
*de enige echte authentieke en naamgever van een categorie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 su

Je kunt lullen tot je blauw ziet, maar links houdt niet van vlaggenvertoon[..]

Onzin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 KJ

Da’s de ‘geen kwartier’ vlag, toch ? Passend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 su

The red-and-black flag is the symbol of the anarcho-syndicalist and anarcho-communist movements. Black is the traditional color of anarchism, and red is the traditional color of socialism. The red-and-black flag combines the two colors in equal parts, with a simple diagonal split. Typically, the red section is placed on the top-left corner, with the black on the bottom-right corner of the flag. This symbolizes the co-existence of anarchist and socialist ideals within the anarcho-syndicalism movement, and to symbolize the more socialistic means of the movement leading to a more anarchistic end.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 vander F

‘maar links houdt niet van vlaggenvertoon’

LOL!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 vander F

@su,
heb ik nooit begrepen,
bij mijn weten staat anarchisme zo ongeveer lijnrecht tegenover collectivisme (o.a.Socialisme en Fascisme)

Zeg maar een rond vierkant.

Begin jaren ’80 was ik nogal gecharmeerd van Anarchisme, schijt aan de collectivistische burgerlijke controle staat met z’n moralistische van-wieg-tot-graf mentaliteit.

Lekker bekvechten met christenen communisten en pacifisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 su

@96: Dan heb jij een vreemde beeld van anarchisme. Het staat lijnrecht tegenover het autoritaire, zeg maar bottom-up i.p.v. top-down, maar is in essentie een collectivistische ideologie. Ik vermoed dat je eerder de anarchisme-light van de punkbeweging kent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 seven

@97 su Anarchisme:
“Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of vàn iets of iemand erkent. ” http://nl.wikipedia.org/wiki/Anarchisme
Dus ook geen ondergeschiktheid aan een collectief, dat is immers socialisme.
Anarcho-communisme is dus feitelijk een oxymoron.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 JSk

@DJ: Sorry hoor KJ, maar als je kijkt naar de eisen die hier worden gesteld aan immigranten, de aandacht die hier besteed wordt aan het buitenland in de media en het algemene idee onder Nederlanders dat dit het meest beschaafde, sociale en tolerante land ter wereld is, kan je moeilijk beweren dat Nederlanders niet nationalistisch zijn. Het is enkel het nationalisme-dat-niet-zo-genoemd-mag-worden.

Ik zeg niet dat nationalisme perse iets slecht is, maar ik denk dat het niveau hier zeker niet te laag is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 KJ

@JSk; Ik denk ook niet dat nationalisme afwezig is. Ik denk dat links in een reflex schiet zodra er, wat zekere uitingen ervan betreft, teveel nadruk op gelegd wordt. Het verschijnsel is levend, overal. De symboliek is, in de ogen van heel veel mensen, taboe. Ik denk dat dat een slap, ouderwets excuus is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 su

@98:

Dus ook geen ondergeschiktheid aan een collectief

Als de collectief facultatief is, dan is er geen sprake van ondergeschiktheid.

, dat is immers socialisme.

Je vergeet de volgende zin te quoten:

Als politieke stroming is de moderne anarchistische beweging rond 1860 ontstaan als een afsplitsing van het socialisme.

Je mag het leuk vinden of niet, maar anarchisme is een aftakking van het socialisme. Anarchisten streven naar zelfbestuur met een basisdemocratie, dat is een vorm van collectief zonder machthebbers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Bismarck

Ik denk dat Seven collectivisme meer als het gevaarlijke element van fascisme beschouwt dan autoritarisme. Op die manier kan socialisme immers in bepaalde kringen (waar Seven duidelijk verkeert) op dezelfde hoop worden gegooid en tot gevaar worden bestempeld, terwijl conservatisme, met haar overduidelijke autoritaire trekken kan worden losgeweekt van fascisme, dat er uiteindelijk toch sterk aan verwant is. Verder wordt ook het sterk egalitaire karakter van het socialisme genegeerd, dat pal tegenover het sterk hiërarchische fascisme (en conservatisme) staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 su

@Bismarck:

seven is vooral aanhanger van een stroming in het kapitalisme die probeert om anarchisme te herdefiniëren om beter aan te sluiten bij hun eigen opvattingen. Revisionisme dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 DJ

schok, net het journaal gezien
bende oranje volk in Eindhoven, welgeteld 1 NL vlag … Nederland is zo links als de pest! ;)
god save the queen …
‘White trash’ versus ‘Marokkaanse straatterroristen’; een analyse van het Nederlandse
en Britse discours rond migranten en overlast – maar geen van die artikelen kan ik eenvoudig inzien …
btw, hoe getikt zijn die gasten om 1984 uit te kiezen als cohort?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 HPax

In de comments op het artikel ‘Wilders gelooft in sprookjes’, Sargasso dd 24/03/2010 is vrij uitvoerig en diep over nationalisme gediscussieerd. In de aangehaalde comments is daar niets van terug te vinden.
In plaats van te vitten, elkaar vliegen af te vangen en dwaze gedachten te verkondigen, moet er meer van elkaar worden geleerd. Op weg naar een hoger intellectueel peil. Sargasso moet anders worden, ideologisch gezuiverd, beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 DJ

[x], wat had je graag terug zien komen hier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 HPax

@ 106
Bij het verzenden van mijn comment 105 zijn de referenties aan huidige ‘@ 91,99,100. Over nationalisme.’, abusievelijk weggevallen. Excuses voor deze slordigheid mijnerzijds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 DJ

@107, ik snap niet wat je bedoelt in 105, in de context van het topic ‘locmocros’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 JSk

Sargasso moet anders worden, ideologisch gezuiverd, beter.

Man, jij luistert ook zelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 gronk

Owgod, als seven moet ‘luisteren’ naar argumenten, waar moet-ie dan z’n linkdiarree kwijt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 gronk

Ik denk dat Seven collectivisme meer als het gevaarlijke element van fascisme beschouwt dan autoritarisme.

Da’s een leuk experiment met menselijke verwachtingswaardes: seven verwacht blijkbaar dat-ie meer ‘overhoudt’ als-ie tot de happy few behoort die de dienst uitmaakt in z’n ‘new world order’, terwijl collectivisme een hoger gemiddelde belooft ten opzichte van nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 seven

@111 Het is meer een moreel oordeel. Je mag anderen niet dwingen, ook niet als je de staat/meerderheid achter je hebt (Zeer anti-autoritair dus Bismarck. Zowel autoritarisme als collectivisme zijn autoritair, immers groepsdwang (collectivisme) is ook autoritair.
Zie ook Voluntarisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Voluntarisme (of Engels http://en.wikipedia.org/wiki/Voluntaryism )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Squire

seven is utilitair in die zin dat hij voornamelijk intenetlinks ge- dan wel misbruikt om predatorgedrag goed te praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 seven

Squire is nuttig om om te lachen. Thnx LOL.:D
*Gaat boek van Rober Vuijsje – Alleen maar nette mensen lezen*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 su

Hier een betere dan dat flutroman:

No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism
By Daniel Guérin

http://books.google.com/books?id=g4YncZ8MgRsC&printsec=frontcover

 • Vorige discussie