1. 2

    @1: Ja die zinsnede werd in het liedje ook een paar keer herhaald (net als een zin over een vervalste foto van de oproer in Lhasa).