Capitol Nihil

ANALYSE - Misschien moeten we de Amerikaanse shutdown niet duiden in termen van een actuele machtsstrijd, maar voortvloeiend uit een lezing van de verkiezingsuitslag van 2012. John Sides, hoogleraar politicologie en redacteur van de Washington Post schrijft op het uitstekende blog The Monkey Cage de stalemate toe aan een tegengestelde uitleg van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar. Daarmee verklaart hij de ernst van het conflict en de diepte van de loopgraven waar Republikeinen en Democraten zich in verschansen – beide partijen claimen te handelen vanuit een duidelijk electoraal mandaat. En dat geef je niet zomaar op.

Democraten denken, volgens Sides, dat met de herverkiezing van Obama zijn Obamacare is gepacificeerd. Republikeinen hebben gepleit tegen de invoering van het plan en hebben die strijd met vijf miljoen stemmen verloren. Dat Republikeinen nu achteraf proberen om Obamacare alsnog te ‘repareren’, met de shutdown als gevolg, is niet alleen ondemocratisch, het ontkent het electorale mandaat waarmee Obama handelt.

Republikeinen geven toe dat ze de presidentsverkiezing hebben verloren, maar ze hebben een duurzame meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Obama is weliswaar president, maar heeft geen enkel electoraal mandaat. De Democraten kunnen er nog fijntjes op wijzen dat die meerderheid in het Huis vooral te danken is aan het verleggen van grenzen in Republikeinse kiesdistricten (redistricting) en dat Democratische afgevaardigden nationaal meer stemmen kregen dan Republikeinen, feit is dat er meer Republikeinen in het Huis zitten dan Democraten.

De facto: een schisma, stevig gefundeerd in een lezing van de vorige verkiezing.

Als er geen verkiezingen zijn, is het verstandig je te wenden tot opinie-onderzoek. Helaas, het helpt niet dat de publieke opinie verdeelt blijft over de verantwoordelijkheid in casu de shut down. Een meerderheid van de Republikeinen schuift de patstelling toe aan de Democraten en, hoe voorspelbaar, andersom dichten de Democraten de Republikeinen die verantwoordelijkheid toe.

Sterker: de Amerikaanse kiezer ziet in de strijd-zonder-einde (niets nieuws van Capitol Hill) helemaal geen politieke noodzaak. Gevraagd naar de redenen waarom beide partijen elkaar in een houdgreep houden, antwoord een meerderheid van de kiezers: het gaat de politici om politieke strategie. De shutdown is cynisch genoeg een consequentie van een vicieuze cirkel: beide partijen kregen een verdeeld signaal van het electoraat op basis waarvan zij een mandaat claimen om een patstelling in stand te houden die meer en meer kiezers ervan overtuigt dat Capitol Hill steeds verder van het publiek komt af te staan. Zo bezien is deze stalmate het directe gevolg van de verkiezingen van 2012 en die lezing zal doorklinken tot in 2016.

Ook in verkiezingen voert men de vorige oorlog. Met verve.

undthsg3v02gn5qbju1t4q

 1. 1

  In de VS is er niet alleen een patstelling rondom de begroting, maar ook rondom het schuldenplafond. Daarnaast is het monetaire beleid van de Amerikaanse Centrale Bank (FED) volkomen vastgelopen. Men heeft geen beleidsopties meer, maar is inmiddels veroordeeld tot de reeds ingeslagen weg. Dat is de gevaarlijkste ontwikkeling van de laatste jaren. Temeer daar de dollar als reservevaluta de gehele wereldeconomie gijzelt.
  http://www.economie-macht-maatschappij.com/qe.html

 2. 2

  Ik geloof eigenlijk niet zo veel van deze analyse.

  Meerderheden en stemmenaantallen doen er in de Republikeinse perceptie niet toe. Waar het om gaat is dat zij het ‘echte’ Amerika vertegenwoordigen en de Democraten enkel the liberal coastal elites. En ook al krijgen deze ‘libtards’ inmiddels de meeste stemmen, het echte Amerika hoeft zich daar niets aan gelegen te laten liggen.

  En deze houding ligt diep verankerd in de conservatieve Amerikaanse psyche. Zo voelde het ‘echte Amerika’ zich niet geroepen om de verkiezingsuitslag van 1860 te accepteren (met een burgeroorlog als gevolg), of te handelen volgens de uitspraak van het Supreme Court in Brown v. Board of Education (zodat Eisenhower paratroopers naar Arkansas moest sturen), of – zoals nu – te accepteren dat de wetgeving van een zwarte Democratische president werkelijk validiteit kan hebben.

  In een land dat gebouwd is op voortdurende immigratie is het overigens niet eens zo heel vreemd dat de vermeende nieuwkomers in de ogen van de (zelfbenoemde) ‘echte’ Amerikanen minder aanspraak op legitimiteit kunnen maken.

 3. 3

  @2: Toch begrijp ik niet dat de Republikeinen niet beseffen dat ze een minderheid zijn geworden tussen alle Amerikanen van Spaanse/Mexicaanse en Afrikaanse oorsprong. Dat besef leek er wel even te zijn toen Obama voor de tweede keer de verkiezingen won.

  Inmiddels lees ik bij herhaling dat conservatieve Amerikanen het betalen van belasting blijven zien als geld dat van hen wordt afgepakt. Ze schijnen het niet te zien als kapitaal om de samenleving op peil te houden.

  Vreemd dat er zo weinig echte dialoog is.

 4. 4

  Toch begrijp ik niet dat de Republikeinen niet beseffen dat ze een minderheid zijn geworden

  Maar als de Republikeinen inmiddels een minderheid vormen, hoe kunnen zij dan nog de ‘echte’ Amerikanen zijn?

  Met andere woorden: de Republikeinen kunnen alleen de realiteit onder ogen zien als ze tegelijkertijd het centrale aspect van hun identiteit opgeven. En dus gaat gewoon de kop in het zand.

 5. 5

  @3:
  Als belastinggeld voor een groot deel gebruikt wordt om grootverdieners te subsidiëren, valt het inderdaad te beschouwen als het afpakken van geld.

  (maar daar zullen de Republikeinen niet het hardst tegen optreden).

 6. 6

  De “redistricting” is een belangrijk onderwerp.
  Het komt neer op het veranderen van de regels, om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

  Districtenstelsels zij bij voorbaat onrechtvaardig, maar als 1 partij de districten wijzigen kan, is het wel heel partijdig.

  (daarnaast hebben sommige republikeinen hindernissen opgeworpen als beperking van de openingstijden of opheffing van stemburo’s in wijken waar de Democraten veel stemmen zouden krijgen).

 7. 7

  @4: “Maar als de Republikeinen inmiddels een minderheid vormen, hoe kunnen zij dan nog de ‘echte’ Amerikanen zijn?”

  De enige échte echte amerikanen (native Americans) zijn ook een (zeer kleine) minderheid in de VS. Op dezelfde wijze vormen echte “Post Office” Mauritius postzegels ook een minderheid tussen alle namaak. Authenticiteit en kwantiteit zijn nu eenmaal twee heel verschillende begrippen.

 8. 8

  @6: Geloof het of niet, maar in de VS is Gerrymandering gewoon legaal en zelfs regel bij het herindelen van de kiesdistricten (dat in de VS overigens regelmatig gebeurt, gezien de relatief snelle veranderingen in de verdeling van de bevolking over het land).

 9. 11

  @10
  Obama is democratisch gekozen en hij heeft ze een vrijbrief gegeven. Ga nou niet de anti-democratisch theefeester uithangen.

 10. 12

  @5: “Als belastinggeld voor een groot deel gebruikt wordt om grootverdieners te subsidiëren, valt het inderdaad te beschouwen als het afpakken van geld.”

  Ik heb het juist over die grootverdieners. Daar komen die uitspraken vandaan.

  De reacties zijn heel informatief. Dat bevordert het begrijpen van iets. Maar het blijft raar dat Frans de Waal ons vertelt dat bepaalde apensoorten zo goed kunnen samenwerken, terwijl de mensen met talenknobbels hier zo falen.

 11. 13

  @11: Als Obama de NSA een vrijbrief zou hebben gegeven om in strijd met de wet te handelen, dan riskeert hij impeachment (vergelijk Nixon).

  “Obamacare” is niet in stijd met de wet, dat is al door het hoogste rechtsorgaan van het land beslist.

  De vergelijking gaat dus mank.

 12. 14

  Ik vind John Sides normaal wel ok, maar hij doet nu wel heel erg zijn best om evenwichtig over te komen, maar hij laat daarbij wel wat feiten weg.

  1) De Republikeinen hebben weliswaar een meerderheid in het Huis, maar die is volledig te danken aan gerrymandering. Hun kandidaten haalden gezamelijk 1 miljoen minder stemmen. Dat alleen al zou hun claim van een mandaat moeten verzwakken.

  2) Ja, Romney werd gepercipieerd als ideologisch meer verwant. Maar dat was een onderzoek relatief vroeg in de campagne en daarnaast, als je kijkt naar de inhoud van de plannen van beide was Obama meer de centrist dan Romney. Sides zegt zelf dat Obama lijkt te hebben gewonnen, ondanks de perceptie. Maar dat is in feite dus iets een winst die haaks staat op zijn claim. Dan moet ie het ook uitleggen. Waarom gebeurt het toch? Omdat inhoud wellicht toch uiteindelijk in de marge wel meespeelt?

  3) Waar hij het vandaan haalt dat er geen duidelijke winnaar is qua publieke opinie is mbt de shutdown is ook onduidelijk. Alle huidige polls geven duidelijk de Republikeinen de schuld en zelfs een meerderheid van Republikeinen gaf in de Quinnapac poll van gisteren aan dat de overheid niet dicht zou moeten om Obamacare

  4) Ook haalt Sides, zoals vele anderen, het argument aan dat omdat Obamacare niet populair is, het niet helemaal duidelijk is wie hier wint. Dit is een argument dat alleen hout snijdt als je niet kijkt naar waarom Obamacare niet populair. Al 3 jaar is het aantal mensen voor en tegen de wet min of meer stabiel.
  50% vindt de wet slecht, 40% vindt het goed en 10% weet het niet. Wat echter ook al 3 jaar stabiel is, is het aantal mensen dat Obamacare niet goed vindt omdat het niet ver genoeg gaat. Dat is ook al jaren ongeveer 20-30% van de mensen die het niet met de wet eens is. Die vinden de wet logischerwijs wel beter dan de status quo. Zo bezien, zijn er 50-55% van de mensen die Obamacare beter vinden dan het huidige systeem, 35% die dat niet vindt en 10% die het niet weet. Als je de onwetenden en de beter dan status quo groep optelt, kom je, -verrassend maar niet huis – ineens uit op ongeveer dezelfde 65% die vindt dat de overheid niet dicht moet vanwege Obamacare.
  Kortom, het gaat niet om de absolute populariteit van Obamacare, het gaat om de relatieve populariteit tov de status quo.

 13. 15

  Ad Capitol Nihil´s: ´het gaat de (USA2013)politici om politieke strategie.´

  Neen, het gaat om het spookachtige, structurele begrotingstekort van het USA Gouvernement. Dat focus van het debat daarover tussen Republikeinen en Democraten de wettelijke uitvoering van ´Obamacare´ is geworden, maakt een onsympathieke indruk, maar is begrijpelijk en noodzakelijk.

  Obamacare lijkt voorzienbaar de financiële ontwrichting van de USA te zullen gaan bezegelen. Behoefte aan gezondheidszorg is buitengewoon elastisch, nooit zal er een verzadigingspunt worden bereikt. ´Gratis´ nationale (universele) gezondheidszorg kan en zal een land uitputten. Ik schreef tussen haakjes: ´universele´, want Obamacare gerealiseerd, zal zijn aanzuigende werking op het buitenland niet missen. Millioenen Mexicanen zitten erop te wachten.

  Zie het eens zo. Een zieke USA-burger A zoekt noodzakelijk medische hulp. Die krijgt hij niet want hij kan die niet betalen. Een ongezonde Mexicaan B illegaal in de USA die een dokter wil consulteren, vergaat het evenzo. Dit is ante Obamacare.

  Onder Obamacare wordt A nu wel geholpen. En B? En daar zit ´m de kneep. Als je B dan onverrichter hulp wegstuurt, zullen de kreten & dreigementen van de mensen met harten van goud en met hun handen in andermans portemonnaie niet van de lucht zijn. Is B dan ook geen mens, zullen ze je dreigend toeschreeuwen? Zeg jij bent een vervloekte racist! Onmens, jou gaan we dood maken!

  Voorbeeld uit het leven gegrepen.
  ‘Van de patiënten van het grote Haagsche Westeind Ziekenhuis wordt een kwart (25%) gevormd door allochtonen. Dat levert taalproblemen op: er komen allochtonen, illegale, onverzekerde, en ze willen ook opgenomen worden en liefderijk verzorgd. Maar bezorgdheid daarover is zinloos. Het Westeinde helpt iedereen en ook zich daar ziek meldende criminelen behoeven geen vrees te koesteren voor aangifte bij de politie.’
  Een geneesheer van dat ziekenhuis in Den Haag alzo: ‘Als wij patiënten die niet kunnen betalen afwijzen, lees je in een krant: arts weigert zieke patiënt te helpen.’ (uit NRC).

 14. 16

  @15

  Dat spookachtige begrotingstekort dat de afgelopen jaren al meer dan gehalveerd is? En dat in termen van % van GDP inmiddels volgens mij onder het Nederlandse ligt?
  Dat begrotingstekort dat juist beperkt wordt door de invoering van Obamacare, zoals blijkt uit cijfers van het CBO waar ik iets meer vertrouwen in heb dan jouw onsamenhanged geraaskal?

  Dat begrotingstekort bedoel je toch?

 15. 17

  “HOUSE REPUBLICAN PLAN WOULD LINK SHUTDOWN, DEBT-LIMIT FIGHTS”

  Excellent, eindelijk kan Obamas overspending aan de kaak worden gesteld. Merendeel van de bevolking is tegen het nieuwe Obama care, dus is dit een logische kandidaat om in te wisselen nu Obama meer wil uitgeven dan eerder overeengekomen.

  Shutdown uitgelegd:
  http://www.youtube.com/watch?v=zo-jgXL-XIQ&feature=c4-overview&list=UUC3L8QaxqEGUiBC252GHy3w

  De reps linken dit debacle nu politiek met de uitbreiding van de verschuldingslimiet in de komende weken. Ben benieuwd met wat voor kinderachtige ad hominems Reid nu weer komt hehe.

  Poppenkast. USA zijn failliet wat ze ook doen. 400% Debt to GDP ratio, (met 100 miljard per maand geprint die niet terug getapered kunnen worden)

 16. 18

  @17
  Je realiseert je dat het verhogen van de debt ceiling niet betekent dat er meer geleend mag worden? Maar alleen dat het Congres uitgaven die zij zelf al hebben goedgekeurd ook daadwerkelijk betaald…

 17. 20

  @17: “Merendeel van de bevolking is tegen het nieuwe Obama care”

  Maak dat de kat wijs. Daar kwam Bolke ook al mee en gaf tegelijk een link waaruit precies het tegendeel bleek.

  Sindsdien niets meer van hem gehoord.