Brief aan Frans Weekers

BRIEF - Het kabinetsbeleid is gebaseerd op het uitruilen van speerpunten. Rutte II is niet paars, maar blauw/rood. Dat gaat u uw nek kosten.

Geachte heer Weekers,

U bent waarschijnlijk het gehele reces bezig geweest met het op orde krijgen van uw verweer omtrent de Bulgarenfraude. Dinsdag is immers het debat in de Tweede Kamer waarin duidelijk gaat worden of u wel of niet kunt aanblijven als staatssecretaris van Financiën. ‘Ich hab es nicht gewusst,’ zegt u. ‘Hij wist het al jaren,’ zegt de rest van Nederland.

Dat wordt dinsdag dus spannend voor u, zeker aangezien u het sentiment nogal tegen heeft sinds uw te laat ingediende en onduidelijke feitenrelaas. Toch hangt uw aanblijven volgens mij niet zozeer af van de inhoud van het debat van dinsdag, maar vooral van het grotere politieke spel tussen de regeringspartijen VVD en PvdA. Dat zou dinsdag wel eens de doorslag kunnen geven.

De samenwerking tussen de VVD en de PvdA in dit kabinet is dankzij het kaartspel van Wouter Bos van het begin af aan letterlijk gebaseerd op het uitruilen van speerpunten. De VVD wilde vasthouden aan de begrotingsnorm van drie procent, maar moest in ruil daarvoor toestaan dat de PvdA de inkomensafhankelijke zorgpremie in het regeerakkoord zette. Tegenover het kinderpardon van de PvdA stond de strafbaarstelling van illegalen, enzovoorts.

Het is een aardig experiment dat er voor zorgde dat er geen lange formatieperiode nodig was. Een van de nadelen is echter dat alles een prijskaartje heeft gekregen. Gunsten bestaan niet in dit kabinet. Rutte II is niet paars, maar blauw/rood. De steun die de PvdA vorige maand gaf aan Fred Teeven, waardoor hij kon aanblijven, zal door de VVD dus moeten worden terugbetaald. Uw partij staat in het krijt.

De VVD probeerde de schuld bij de PvdA snel af te lossen door naar buiten te brengen dat ze de strafbaarstelling van illegalen toch niet zo heel erg belangrijk vonden. Samsom had die maatregel echter net door het hele land tegenover zijn achterban staan verdedigen en verkoos zijn geloofwaardigheid boven de illegalen. Dat wisselgeld werd dus niet geaccepteerd.

Voor de VVD is dat jammer. Voor u is het mogelijk einde staatssecretarisschap. Als de oppositie dinsdag een motie van wantrouwen tegen u indient, zal de PvdA eraan te pas moeten komen om u in het zadel te houden. Die steun zal echter duur betaald moeten worden, dus hangt uw lot letterlijk af van de vraag wat u waard bent voor uw partij.

Het precieze antwoord op die vraag komen we alleen te weten als u na dinsdag nog in functie bent. In dat geval is uw waarde gelijk aan de eerstvolgende koerswijziging van het kabinet in de richting van het PvdA-programma. Het zou interessant zijn om te weten, maar ik vrees voor u dat het niet zover zal komen. Ik denk dat u teveel bent beschadigd om te handhaven en dat de VVD niet verder in het rood wil komen te staan. Dinsdagavond weten we meer.

Groeten,

Boudewijn.

 1. 1

  “dat de VVD niet verder in het rood wil komen te staan”

  Seth is in the house! :)

  Verder, je politieke verantwoordelijkheid nemen is zo 1990, dus Weekers blijft net als Teeven gewoon zitten.

 2. 3

  Ervenisje van De Jager, waar iedereen in de kamer al van wist en hij waarschijnlijk dacht dat niemand het kon weten. Oeps daar gaat je baan, op naar het bedrijfsleven!

 3. 6

  Laten we nou niet net doen alsof Weekers alleen maar wordt geofferd voor de fouten van z’n voorganger: hij zit daar al sinds najaar 2010, de meeste stukken waar het om gaat zijn van na die tijd, en ook het volkomen gebrek aan behoorlijke informatie richting de Kamer ligt echt bij Weekers (eventueel indirect via z’n ambtenaren maar zelfs dan nog.) Hij had immers ook gewoon z’n werk kunnen doen, nl
  1. een behoorlijke inschatting van de fraude en een plan voor het vervolg – ergens in de tijd sinds de signalen over grootscheepse fraude, en
  2. behoorlijke informatie richting de Kamer.

  Of is dat een erg vreemd idee?