Rutte-1: tot zover LHBT-emancipatie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vandaag een gastbijdrage van Petra Kramer.

soep op zondagOnder Balkenende IV werden transgender personen (waartoe ik gerekend word) voor het eerst in emancipatoir opzicht besproken in de Tweede Kamer. Dat gebeurde bij behandeling van de nota Gewoon homo zijn. Een stuk waarover het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen overmoedig schrijft dat in het rapport staat hoe de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen op dat moment is en hoe deze volgens de overheid moet worden.

Anno 2010 worden “we” zelfs genoemd in het regeerakkoord. Wederom in een rijtje met  lesbiënnes, homo’s en biseksuelen, samen lhbt geheten. Reden genoeg voor het COC om een positief persbericht de deur uit te doen. Reken er ook maar op dat dat besproken zal worden op het Kerstfeest van www.travestie.org in het PVV-bolwerk Ruchpen. Natuurlijk ben ik ook blij dat transen niet meer exclusief besproken worden als kostenpost maar verwacht van mij geen lofzang op dit gedoodgedrocht.

Het kabinet Rutte-Verhagen poogt twee heren te dienen, of anders gezegd, het leunt op de PVV en lonkt naar de SGP. Voor de emancipatie van de lhbt heeft dat consequenties. Het eerste wapenfeit van herbenoemd minister van OCW Marja van Bijsterveldt was dan ook de mededeling dat zij er op rekent dat de VVD de steun aan het voorstel om iets te doen aan de ‘enkelefeitconstructie’ intrekt. Dat betekent dus dat je als leerling op een reformatorische school niet uit de kast kunt komen zonder te vrezen voor het voortbestaan van je recht op onderwijs bij een onderwijsinstelling naar keuze.

De knieval naar de andere broodheer van Bruin I liegt er nog minder om. “Indien gedrag of kleding van iemand feitelijk zijn kansen op beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt beperkt, volgt een weigering, korting of intrekking van een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand.”

Het kan natuurlijk zijn dat het COC dacht dat deze passage niet opgaat voor transgenders omdat het onder het kopje integratie valt. Ik hoop het niet. Hoe dan ook, volgens artikel 1 van de grondwet gelden de kledingregels voor iedereen die een WWB-uitkering aanvraagt en niet alleen voor moslims. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Dat is zeer slecht nieuws voor bouwvakkers die vrouw willen worden.

Het dankzij een subsidie van Balkenende IV opgerichte Transgender Netwerk Nederland heeft nog niet gereageerd op het gedoog- en regeerakkoord. Misschien is dat omdat men nog de interne discussie voert of een transgender ook gewoon homo is (bij het genoemde feest in Ruchpen staat in de uitnodiging dat een koppel niet kan bestaan uit 2 mannen) maar misschien is het ook wel uit angst om op te vallen. Bij OCW gaat immers de hakbijl in de subsidies en dan is het wellicht verstandig om net te doen alsof je niet bestaat.

Reacties (47)

#1 KJ

‘gedoodgedrocht’ ? Meende je dat nou ? How gay.

 • Volgende discussie
#2 rene adriaans

laat het gillende gedrocht rechts liggen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Herman

Je verwijzing naar de passage over gedrag of kleding vind ik wat vergezocht. Ik dacht altijd dat transgender een kwestie was van aangeboren genderidentiteit, niet van een manier van gedragen of kleden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Petra

Zodra je invulling geeft aan die “aangeboren genderidentiteit” doe je dat meestal door je ernaar te gaan kleden. Dat eist het genderteam van de VU zelfs als je je bij hen aanmeldt voor een geslachtsaanpassende behandeling. Vooral in het begin van dat traject wanneer het nog duidelijk opvalt dat je een “man in een jurk” bent verkleint dat je kansen op de arbeidsmarkt enorm.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rob

@4 Dat lijkt iets dat je bij de VU moet aankaarten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Petra

Waarom? Ik vind het niet meer dan redelijk dat de VU verlangt dat je aantoont jezelf staande te kunnen houden in de gewenste geslachtsrol alvorens er onomkeerbare stappen worden genomen.

De VU is niet bij machte om te beïnvloeden hoe de arbeidsmarkt op een transgender individu reageert. De overheid ook niet direct. Wel kan de overheid een vangnet garanderen mocht dat onverhoopt nodig zijn. De overheid kan ook optreden tegen discriminatie. Tenminste, als de overheid niet zelf discrimineert, anders wordt het een verhaal van pot en ketel en dat is precies waar we in beland zijn als je het mij vraagt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

@1: Homofobe wanker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Rob

Nou ja, als je dat niet als een probleem ervaart dat de VU dat vereist, dan maakt dat mij ook niet uit hoor.

Maar ik vind het dan weer geen serieus probleem dat er bij de overgang van geslachten een kledingscrisisje kan zijn. Deal with it, denk ik dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Petra

De discussie spitst zich meer toe op transigheid en minder op het regeerakkoord. Dat was niet helemaal mijn bedoeling maar goed, het zij zo.

De kledingscrisis is voor de persoon in kwestie zoeken, aftasten, wie weet een keer uitgescholden worden, op den duur regelt het zichzelf. Dat is het punt niet. Het punt is de kledingregels die RutVer onder het mom van integratie meent te moeten invoeren. Om een handvol boerka’s dwars te zitten veroorzaakt het nieuwe kabinet nogal wat collateral damage. Dat heb ik in bovenstaand stuk toegespitst op transgenders omdat het regeerakkoord ook een passage bevat waarin juist de emancipatie van lhbt’s bepleit wordt. Misschien had ik ook kunnen schrijven over punkers. Of skinheads. Twee groepen die met hun kledingkeuze hun kansen op de arbeidsmarkt nou ook niet echt doen toenemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bullie

Mijn God, wat ingewikkeld..lijkt me in ieder geval een keihard argument tegen Intelligent Design.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Rob

Er zit wel een zekere logica in die passage over kleding en wat jij dan misschien als collateral damage ziet, zie ik zelf eerder als een goede maatregel die breder werkt dan alleen voor de boerka’s. Ook bij punkers of skinheads die door hun voorkomen moeilijk aan een baan komen, mogen van mij, in principe, de uitkeringen worden ingetrokken.

Het enige probleem voor mij persoonlijk zou bij de uitwerking van de maatregel kunnen liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

@su; Flikker op. Ik ben geen homofoob.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

Meer dan stereotiepe homofobe reacties lever je anders niet. Reageer je ook op een stuk van een vrouw met: “Tieten”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 KJ

@su; Ik viel anders meer over het ‘creatieve’ taalgebruik. Voor de rest (tieten): huh ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Petra

“Gedoodgedrocht” is een leuke freudiaanse tikfout die de eindredactie overleefd heeft. Als het desondanks nog steeds creatief taalgebruik is dan daarvoor dank. Verder sluit ik me bij Su aan. Ik schrijf niet voor mensen die over een enkel woord vallen en ik schrijf al helemaal niet voor reaguurders die dingen gay vinden. @2 mag zich dat ook aantrekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KJ

@Petra; Jij ‘schrijft voor’ helemaal niemand – je post op een publiek weblog voor de goegemeente van anonieme reaguurders. Als je je publiek wilt selecteren, huur dan een zaaltje. Je *kunt* natuurlijk gewoon ervoor kiezen om mijn posts te negeren, maar dan zou je missen waarom ik werkelijk over deze ‘leuke freudiaanse tikfout’ val.

En dat is omdat ik het raar vind dat iemand, die hoegenaamd belang zou moeten hebben bij dit regeer-akkoord, er toch nog voor kiest om ten leste een snauw uit te delen aan die mensen, die het geschreven hebben, op basis van een aantal met moeite uit de lucht getrokken argumenten. Het lijkt voornamelijk wel alsof de auteur moeite heeft om zijn linkse aard achter te laten, en daar redenen voor zoekt. Immers de PvdA heeft de mens met een niet-door-de-bank seksualiteit al lang laten vallen ten gunste van allochtonen. Want hun belangen zijn, en dat is de schuld van laatstgenoemden, kennelijk niet verenigbaar. D’66 en GL halen bij verkiezingen heel voorspelbaar van alles van twee tot twintig zetels – en de enige set van partijen (VVD en PVV) die zich stelselmatig voor de rechten van LHBT hebben uitgesproken de laatste tijd, mogen een trap na.

Dat is conflicterend, en dan druk ik me nog zacht uit. Maar het is niet mijn conflict. Het is een conflict in jouw hoofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJ

Moet zijn ‘haar linkse aard’ – was niet eens een freudiaanse tikfout, maar gewoon gedicteerd door de (rare, geef ik toe) overgang naar de derde persoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Janiek

Gefeliciteerd Petra,

met je eerste post op deze plek. Ik zal voor één keer niet zeuren over je NSB-metafoor ;-). Je slaat de plank goed raak. Heel raak. Je rotst, zoals altijd.

Groet,

janiek

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lethe

Valt wel een beetje op, zo hier en daar hoor je in de comments een verzuchting over het gebrek aan ‘vrouwen’ of aan een gebrek aan ‘een ander geluid’ op Sargasso.

Maar steeds als iemand m/v/* de nek uitsteekt komt er toch een berg azijn in de comments terecht.
Zullen dat hopelijk niet dezelfde personen zijn.

En kom nu niet met: ‘kom, kom, moeten ze kunnen hebben, zij posten toch zelf iets’. Het komt op mij buitenproportioneel over.

En misschien ook nog even terug denken en lezen in de discussies van afgelopen week over o.a. weinig vrouwen in het kabinet, of de teruggang van .nl in zekere ranglijsten.

En natuurlijk mag de goede lezer naar liefhebberij i.p.v. ‘v’ hierboven iets anders invullen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lethe

Edit:
Ook ik reageerde nu overdreven. Mijn excuses, was nog overgebleven gal van de reacties in de posts waar ik naar refereerde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Yevgeny Podorkin

Geert duldt geen dubbel paspoort zelfs niet in eigen gelederen. Tis zwart of wit. Deze regering streeft, ingefluisterd door de Blonde Profeet, ongezien naar een beleid dat bij twijfel e.e.a. als imperfectie een gevaar wordt gezien. Vergetend dat vooruitgang absoluut niet mogelijk is zonder (mensen die) afwijk(ing)en van de norm. Begrippen als nuttig, bruikbaar, kansrijk, zinnig of veelkleurig hoor je Geert ook nooit gebruiken…

Terwijl het vroeger nog wel zo’n schattig linksig huisschildertje was…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Rob

@18 Wat is rotsen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Petra

@Rob Als jij voor door de staat opgelegde kledingsregels voor bijstandsgerechtigden bent dan zijn wij wel uitgediscussieerd want dan komen we niet nader tot elkaar.

@KJ Dankzij Paars is er het homohuwelijk, wettelijk mogelijk gemaakt door Job Cohen. De verder niet verkeerde nota Gewoon homo zijn is iets waar Plasterk terecht trots op is. Wat de VVD voor mij betekent heeft valt in 1 woord samen te vatten: bezuinigen. Noem mij eens iets dat VVD en PVV voor me hebben gedaan?

Dankzij Hans Hoogervorst verdwenen ontharing van het gelaat en borstvergroting uit het basispakket. De ontharing is met dank aan de zorgverzekeraars weer opgenomen in het pakket. De PVV gebruikt ons graag als stok om moslims mee te slaan. Dat weerhoudt Wilders trouwens niet van het aannemen van een notoir homofoob of van sponsoring door gekkies als Pamela Geller.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Rob

@23 Als jij ervoor bent om geld te verstrekken aan pipo de clown omdat die graag zo erbij loopt, dan zijn we inderdaad snel uitgepraat.

Je zou jouw punt ook even zonder onnozele retoriek kunnen ondersteunen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Petra

@24 Ik pleit niet voor het verstrekken van uitkeringen aan pipo’s. Ik ben er wel voor om mensen die noodgedwongen in de WWB zitten hun individualiteit te laten uitdragen zoals zij dat willen. Transen en dan vooral degenen die op latere leeftijd uit de kast komen hebben het per definitie moeilijk op de arbeidsmarkt. De door mij geciteerde passage uit het regeerakkoord bedreigt het vangnet dat er voor hen zou moeten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Rob

@25 Noodgedwongen in de WW en dan druk maken over individualiteit uitdragen… Laat ik mij dan druk maken over het geld dat anderen moeten ophoesten omdat iemand zo nodig met een paarse hanekam en piercings bij een bank wilt solliciteren. Is het nou echt zo onoverkomelijk om de scherpe randjes er een beetje af te halen zodat solliciteren ietsje beter gaat en anderen niet jouw (niet jou, Petra, specifiek) broek hoeven op te houden?

Hoe dan ook, de passage in het regeerakkoord zegt weinig over de criteria die worden toegepast. Aan de hand daarvan beoordeel ik wel of ik het een geschikte maatregel vind of niet. Maar ten principale ben ik voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 vreer

Ik denk en hoop dat dat rare voorstel het in de praktijk niet gaat halen. Het ligt namelijk nogal problematisch met het gelijke behandelingsprincipe. Nou heeft Nederland helas geen constituioneel hof, dus als we pech hebben moeten we dit in Straatsburg laten terugdraaien. En verder vind ik persoon;ljk dat het fijn is dat Grijs-Blauw-Bruin I aandacht wil hebben voor LHBT emancipatie maar dat ze verder een walgelijk regeergedrocht afleveren en niet echt een samenleving stimuleren waarin een ieder – zeker niet de zwakkeren – zich goed kunnen ontplooien. Driewerf Bah! dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Petra

@26 Dat kan. Ik ben tegen. :) Met paarse hanenkammen zijn we wel een eind verwijderd van mijn punt trouwens. Dat was de door mij verwachte negatieve gevolgen voor transen. In de kast blijven is in alle gevallen beter voor hun arbeidsmarktpositie. We gaan zien hoe de maatregel in de praktijk uitpakt.

Mensen weer aan het werk helpen lijkt niet echt een doel van de nieuwe regering trouwens. De budgetten daarvoor verdwijnen goeddeels.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Rob

@28 (Ik dacht uit comment 9 te herleiden dat het specifieke voorbeeld van transen diende voor een algemenere kritiek op het voorstel, vandaar ook het voorbeeldje van de hanekam.)

Wat ik wel vind is dat het lastig is om te zeggen wie zich redelijkerwijs te gedrochtig kleedt waardoor de kansen op een succesvolle sollicitatie flink slinken. Een boerka lijkt me een no-brainer, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.

Zoals gezegd, het principe ondersteun ik, maar de uitwerking lijkt me lastig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Petra

Ik had gehoopt de dubbele boodschap voor lhbt’s in het regeerakkoord te benadrukken. Gezien het aantal reacties is dat wel gelukt. :) Dat de discussie hier en daar een zijspoor in gaat vind ik niet bijzonder erg. Enfin, we gaan zien wat de kledingpolitie van RutVer in de praktijk in gaat houden en ook waar het ophoudt. Beperkt het zich tot hoofddoekjes en boerka’s dan is het je reinste discriminatie. Krijgen transen er last van dan krijg ik gelijk en haalt het kabinet de eigen mooie woorden onderuit. Breidt het zich uit naar tatoeages dan wordt het een of ander bureaucratisch monstrum. Misschien kan dan van de korting op de uitkering de laserbehandeling betaald kan worden. Hoe dan ook, erg liberaal is het allemaal niet. Sterker nog, volgens mij is kledingpolitie een Iraans ideetje…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Rob

Agreed, afgezien van de liberale verwijzing en het idee van een kledingpolitie. Mensen ondersteunen is volstrekt liberaal, maar eisen stellen aan een uitkering is ook volstrekt liberaal. Zolang de maatregelrn maar consistent en redelijk is. En mensen worden niet gevangengezet op basis van de kleding (dus geen kledingpolitie). Het gaat om het verstrekken van geld. Geld dat burgers in principe zelf moeten proberen op te hoesten.
Niemand wordt verplicht om andere kleding te dragen, maar verwacht ook niet van de regering dat deze je ondersteunt wanneer je jezelf buiten de maatschappij plaatst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Rob

Off-topic Een goed aantal mensen hier zal zich ook wel kunnen vinden in jouw argument, dus op zich is zo´n artikel helemaal niet verkeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Petra

Met excuses voor de ietwat jij-bak maar probeer voor de aardigheid eens een weekje in de tegenovergestelde geslachtsrol te gaan leven en ervaar hoe de straat jou buiten de samenleving plaatst. Resocialisatie in het gewenste geslacht komt niet bepaald uit de lucht vallen. Daar gaan jaren overheen en dan nog zal het hier en daar blijven wringen. Als dat je teveel moeite is, wat ik me goed kan voorstellen, google dan eens op de woorden transseksueel en ontslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Rob

@33 Dat ik het een goed initiatief vindt, wilt niet zeggen dat ik van mening ben dat het in alle situaties moet gelden. Ik heb het idee je niet volledig begrijpt dat er een verschil is tussen het idee achter de maatregel en de uitvoering daarvan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Petra

Het verschil tussen een beleidsvoornemen en de uiteindelijke uitvoering daarvan ken ik. Daartussen zit een lange weg van debatten, amendementen en mogelijk jurisprudentie. Mocht ik de nieuwe regering het voordeel van de twijfel gunnen dan had ik bovenstaand stuk niet geschreven. We hebben echter te maken met een kabinet dat en een boerkaverbod in wil voeren en in mijn ogen verregaande gedrag- en kledingregels voor mensen die een beroep doen op het allerlaatste vangnet dat Nederland kent.

De WWB kent allang bepalingen die verplichten dat een cliënt alles in het werk moet stellen om zijn afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Ik heb daar in het verleden ook mee te maken gehad. Van de kleur van mijn haar tot de kleur van mijn nagellak, niets was goed. Dat was kritiek die ik als vernederend heb ervaren en die ik daarom niet zomaar geslikt heb. Dat gevecht heb ik gewonnen. Een dergelijke strijd wil ik eenieder graag besparen. Tussen de bureaucratische mallemolen door bestaat er ook nog zoiets als menselijke waardigheid. Dat is misschien wel het grootste goed dat onze rechtsstaat kent. Waardigheid en gelijkwaardigheid.

Los daarvan is er niets gevaarlijkers dan mensen in een situatie te duwen waarin ze niks meer te verliezen hebben. Mensen de laatste strohalm ontnemen die de WWB is, is een recept voor radicalisering. Dat geldt niet zozeer voor transen als ik maar des te meer voor vluchtelingen die hier maar moeilijk kunnen aarden. Die door het nieuwe kabinet zelf financieel verantwoordelijk worden gehouden voor hun inburgering. Mislukt dat, dan worden ze niet uitgezet maar geklinkerd, op straat gezet. Ze gaan nergens heen maar verdwijnen wel uit zicht. Het is vragen om problemen. Problemen waarbij de boodschap van Wilders gedijt.

Overigens ligt er een uitspraak van een rechter waaruit blijkt dat het dragen van een boerka geen reden is om een uitkering in te trekken of te weigeren. http://bit.ly/aXaB40

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Rob

@35 Ik begrijp dat de malle ambtelijke molen van controles niet altijd fair is en een zware impact op iemands leven kan hebben. Maar een strijd moet geleverd worden voor zoiets als een uitkering en het feit dat die malle molen onplezant is, is natuurlijk onvermijdbaar. Een uitkering is een serieuze uitgave van de staat die gerechtvaardigd moet worden tegenover degenen die het moeten opbrengen. Het is de taak van de overheid om het kaf van het koren te scheiden en een kleding-criterium is daarin een middel dat mij geschikt lijkt, maar terughoudend toegepast dient te worden. Zo zal er bijvoorbeeld functiegericht gekeken moeten worden, maar kunnen ook algemene sociale omgangsbelemmerende criteria worden gehanteerd.

Die uitspraak van de rechter doet er denk ik niet toe. Als er nieuwe wetgeving wordt gecreëerd dan mag de rechter zich daaraan houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Petra

Dat de rechter vanuit nieuwe wetgeving moet gaan oordelen ben ik met je eens. Tenminste, als de wankele meerderheid van 1 zeteltje dit voornemen weet door te drukken. Dat uitstroom uit de uitkering het voornaamste doel moet zijn van iedere WWB-gerechtigde ook. Waar onze wegen zich scheiden is volgens mij de nadruk die erop wordt gelegd. Onder RutVer wordt de WWB op termijn met 2.000 euro verlaagd. Dat is een fors bedrag als je weet dat een uitkering voor een gezin ongeveer 13.000 euro per jaar bedraagt. Ik ben van mening dat dit kabinet alle redelijkheid en billijkheid voorbij schiet. Ja, uitkeringen kosten met ongeveer 4 miljard per jaar een hoop geld maar vergeleken met hypotheekrenteaftrek die een slordige 11 miljard per jaar kost is het toch echt klein bier. Er bestaan in dit land villa-eigenaars die aanmerkelijk meer uit de staatsruif vreten dan mensen met nul perspectief op driehoog achter. Maar goed, dat verschil is wat dit kabinet rechts maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Rob

@37 Hiermee kan ik het alleen maar eens zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Petra

@38 Kijk, dit vind ik nou mooi, dat er na bijna 40 comments toch nog een soort van consensus uit komt rollen. Dank voor de discussie, Rob.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Rob

Een soort van consensus :)

Geen dank en tot de volgende onenigheid!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 KJ

@Petra; Paars is een eeuwigheid geleden, en Plasterk heeft volgens mij niet veel meer gedaan dan meegevaren op de kanaal parade. Wat VVD/PVV voor HLBT gaat doen, weet ik niet, want ik heb nog geed druppel beleid van ze gezien. Wat ik wel weet, is dat jij in elk geval dat soort kennis kennelijk niet nodig hebt, want jij weet natuurlijk al *lang* wat ze in de praktijk gaan doen. Handig hoor, zo’n glazen bol. Misschien moet je gaan beleggen.

Wat ik verder opmaak uit je discussie met Rob hier, stoort me zo mogelijk nog meer: het is 1 ellenlange jankerij over het korten op kosten. 1 ellenlange tirade tegen het niet meer betaald worden door vadertje staat. Guess what: de behandelingen die jij voorstaat zijn duur. De medische noodzaak is omstreden. Er zijn alternatieven. Het is crisis. Nou drie keer raden waar op gekort wordt. Maar er wordt niet op neergekeken en het is mogelijk. Ik kan zo nog drie andere medische maatregelen verzinnen waar ook op gekort gaat worden, maar dit kabinet is tegen trans-seksuelen, hoor. Zegt Petra. Boehoe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Rob

Enter the next episode?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Spuyt12

Wat mij vooral stoort zijn mensen die hun mening zo nodig moeten larderen met beledigingen aan het adres van de persoon waar ze mee in discussie zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Petra

@KJ Jij zou me vertellen (zie 16) hoe PVV en VVD “zich stelselmatig voor de rechten van LHBT hebben uitgesproken de laatste tijd.”

Dat is wat anders dan zegt Petra, boehoe schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie