OPINIE - Ooit was er een tijd dat joden en christenen elkaar op voet van gelijkheid afslachtten en de wederzijdse haat die dat tot gevolg had, is tot op de dag van vandaag terug te vinden, vooral in oude teksten en helaas te vaak in nog steeds gehuldigde opvattingen over de ander. Door een historisch toeval zijn uiteindelijk de christenen in de meerderheid geraakt en vanaf dat moment waren de joden het slachtoffer en de christenen de daders. De verdere geschiedenis mag bekend worden verondersteld, met als voorlopig dieptepunt de Endlösung, die weliswaar uiteindelijk net zoveel met christendom te maken had als een vis met fietsen, maar toch op onnavolgbare wijze zijn oorsprong moet zoeken in de christenheid.

De eeuwenlang heersende ideeën die uiteindelijk de Endlösung mogelijk maakten, hebben een benaming gekregen: antisemitisme, en het is dankzij die Endlösung dat het woord antisemitisme een emotionele lading heeft gekregen die in geen enkele andere aanduiding die voor vergelijkbare ideeën zou kunnen worden gebruikt, terug te vinden is. Op de een of andere manier lijkt antisemitisme altijd erger dan alle andere vormen van racisme en de Endlösung wordt door velen gezien als een uniek fenomeen terwijl genocide iets is van alle tijden en plaatsen.

In de achttiende en negentiende eeuw waren er salonfähige scribenten die in volle ernst meenden dat Joden nooit volledig onderdeel van de burgerlijke samenleving zouden kunnen worden. Ze waren immers aanhangers van de joodse religie, terwijl je als volwaardig lid van die burgerlijke samenleving eerst en vooral de Verlichting moest hebben omarmd. Medio twintigste eeuw verwoordde het regime van dienst in Duitsland in een propagandafilm het idee dat de joodse religie geen werkelijke religie was maar een politieke ideologie met rabbi’s als politische Erzieher. In ons eigen land komt het nog steeds voor dat demonstranten leuzen roepen als ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’.

Dat noemen we allemaal antisemitisme en terecht. We zien het – ook als we niet religieus zijn – als een ultieme vorm van kwaad. Toch schokt het ons minder wanneer hooggeleerde scribenten in de media de mening ventileren dat moslims eerst de Verlichting zullen moeten omarmen alvorens we ze als medeburgers serieus kunnen nemen. Evenmin ontstaat er beroering van noemenswaardige omvang wanneer een lid van de Tweede Kamer meent dat de islam niet gelijk hoeft te worden behandeld, omdat het geen religie is, maar een politieke ideologie. En over leuzen op de muur die oproepen alle Arabieren te vergassen, maakt slechts een enkeling zich druk.

De meeste moslims zijn geen Joden, de meeste Arabieren geen (religieuze) joden. Maar het arsenaal aan verwijten dat op hen wordt gericht, verschilt in niets van wat we antisemitisme zouden noemen wanneer Joden het lijdend voorwerp zouden zijn. We kunnen dat niet benoemen met een woord dat dezelfde emotionele lading heeft als het woord ‘antisemitisme’ en dat is wel wenselijk. Want naast de opvatting dat antisemitisme erger is dan alles omdat het zijn unieke dieptepunt vond in bijna zes miljoen vermoorde joden, bestaat tevens de opvatting die niet zozeer het resultaat als maatstaf neemt, maar de ideeën en processen die ertoe hebben geleid.

Primo Levi gaf ooit op de vraag of de Endlösung nog eens kon gebeuren het nuchtere antwoord: ‘Het is al een keer gebeurd en dus kan het nog een keer gebeuren.’ Het voorvallen van de Endlösung toont met andere woorden aan dat de ideeën en processen die in principe deze genocide denkbaar maken, deze ook daadwerkelijk kunnen veroorzaken. Bezien vanuit dat perspectief is het belangrijk om dezelfde ideeën en processen te kunnen benoemen met begrippen die eenzelfde emotionele lading hebben. Die processen en ideeën hebben echter niet uitsluitend betrekking op Joden: ze zijn niet uniek en dat zorgt ervoor dat we – wanneer we dáárover willen spreken – we ons van minder slagkrachtige taal moeten bedienen als de slachtoffers niet Joods zijn.

In zekere zin beroven we zo diegenen die ideeën en processen willen signaleren die zowel een rol spelen in het antisemitisme als in andere vormen van racisme, van (de effectiviteit van) hun taal. Ze moeten het uit de trits logos, ethos, pathos, met een gebrek aan pathos doen. Daar zijn twee oplossingen voor. We kunnen het woord antisemitisme afschaffen en vervangen door racisme, of we passen het begrip antisemitisme voortaan ook toe wanneer het geen Joden betreft, maar wel dezelfde trucs. Geen van beide oplossingen is erg elegant en tegen beiden bestaan in ieder geval van één kant onoverkomelijke bezwaren.

Reacties (41)

#1 CK

@0: “de Endlösung wordt door velen gezien als een uniek fenomeen terwijl genocide iets is van alle tijden en plaatsen”

Een nuance bij een verder mooi stuk: de Endlösung was uniek omdat ze industrieel van opzet was. In Bosnië kregen de mensen de kogel; in Biafra werden mensen uitgehongerd; in Cambodia koos men voor gif en bamboestaken. Maar een echte fabriek met gaskamers, dat is een uniek niveau van barbarij.

 • Volgende discussie
#2 Sjors van Beek

@0: de onderliggende premisse onder dit betoog is dat hedendaagse uitingen van woede of haat jegens moslims in feite niet minder erg zijn dan die jegens joden in de jaren dertig. Ik vind dat een dubieuze, zelfs kwalijke suggestie.
Het miskent ook het fundamentele verschil: de groeiende woede jegens moslims is een reactie op incidenten en agressie uit islamitische hoek. De joden waren in de jaren dertig de zondebok terwijl ze geen vlieg kwaad deden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 weerbarst

Misschien wordt het minder als de 0.25% joden op aarde publiek afstand nemen van Israel en Zionisme. En hun kapitaal en machtsposities proportioneel herverdelen als compensatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Prediker

Ooit was er een tijd dat joden en christenen elkaar op voet van gelijkheid afslachtten…

Kijk en daar had ik dus graag wat meer over gehoord, met sappige anekdotes uit de oudheid. Nu is het niet meer dan een bewering. Is ‘ie ook waar? Geen idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Witpaard

@2: Waar die premisse dat moslims agressiever zouden zijn dan andere mensen heb ik nooit zo begrepen. Misschien komt dat wel door eigen ervaring en dus N=1 / en is dat niet helemaal betrouwbaar. Ik zou graag een onderbouwing willen zien van je stelling. Waarbij ook daadwerkelijk een vergelijking wordt gemaakt waarbij gecorrigeerd wordt voor allerlei factoren anders dan religie.

Mijn N=1:
Ik ben opgegroeid aan de rand van een NL achterstandswijk met een deel waar vooral allochtone Nederlanders woonden en een deel waar autochtone Nederlanders woonden. Ik fietste altijd liever door het allochtone deel dan het autochtone deel, want daar voelde ik me veel minder veilig. Juist van die autochtone jongeren ervoer ik agressie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 McLovin

“Op de een of andere manier lijkt antisemitisme altijd erger dan alle andere vormen van racisme en de Endlösung wordt door velen gezien als een uniek fenomeen terwijl genocide iets is van alle tijden en plaatsen.”
Mijn oprechte vraag: is dit nu wel of niet terecht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Skyclad

@1: Eerst werden ze bij elkaar gestopt in een klein gebied met een muur er omheen (het Ghetto van Warschau bijvoorbeeld), waar de Nazis controleerden wat er uit of in ging, en waar ze regelmatig razzias hielden om mensen collectief te straffen voor iets wat misschien een kleine groep gedaan had, of waar ze helemaal niet aan schuldig waren maar toch voor gestraft werden. Ook werd de infrastructuur stelselmatig gesloopt en werd er gestolen, vernield, gemoord en gemarteld door de Nazis.

Tegenwoordig noemen we zoiets Gaza.

Anti-semitisme als in ‘haat tegen Joden’ bestaat. Maar het Jodendom heeft evenveel te maken met de Israelische staat als het Christendom met Nazi-Duitsland van doen had. Er zijn Joden aanwezig, maar er is een groot aantal zeer gevaarlijke fascisten die evenveel met het Jodendom van doen hebben als de Nazis met het Christendom en Al Qaida met de Islam. Ze begaan oorlogsmisdaden en ze daar op aanspreken/aanvallen/veroordelen is niet anti-semitisme maar menselijkheid.

Ik zou graag zien dat de Joodse gemeenschap in Nederland afstand zou nemen van het Israelische beleid en terroristische organisaties als het CIDI.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 roland

@1: De georganiseerde en fabrieksmatige aanpak mag dan dan uniek zijn, de wreedheid is dat zeker niet.
In veel landen wordt de bevolking zo opgezweept dat ze zelf overgaan tot uitmoorden van hun dorpsgenoten en zelfs buren.
Onvoorstelbaar dat je mensen zover kunt brengen.

@2: “miskent het fundamentele verschil: woede jegens moslims is een reactie op incidenten”
Dus een kollektieve schuld voor individuele gevallen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Sjors van Beek

@5: Ik zou zeggen: lees de kranten over islam-gerelateerd geweld overal ter wereld. Ik heb het helemaal niet over de gemiddelde Jan-met-de-Pet-moslim in een NLse achterstandswijk.
@7: het getto van Warschau, als voorportaal van de gaskamers, op één lijn stellen met Gaza: ronduit smakeloos.

Ik geloof dat ik al wel weer aanvoel welke kant dit draadje opgaat. Kritiek op de islam mag niet. Dan ben je islam-basher of een reactionaire moslimhater. Maar met kritiek op Israël of joden profileer je je als progressief en überkritisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 aynranddebiel

@9 Wie heeft er hier kritiek op joden? Wie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Prediker

Maar het Jodendom heeft evenveel te maken met de Israelische staat als het Christendom met Nazi-Duitsland van doen had.

@7 – Israël is opgezet als Joodse staat. Dat was de hele motivatie van het zionistische project vanaf Herzl: de joden waren een volk zonder land en zonder staat, en dat was een probleem want overal ter wereld werden ze uitgekotst. Hij schreef daarop een boekje over zijn visie voor een oplossing: der Judenstaat.

Antisemitisme is daarmee goeddeels de oorzaak van de behoefte om Israël te verwezenlijken.

Wie zegt dat het Jodendom een bijkomstigheid is in de vorming van de Joodse staat, die geeft daarmee te kennen dat hij geen sjoege heeft van waar hij over spreekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JANC

@9: “Kritiek op de islam” vs. “kritiek op Israël of joden”: Wat klopt er niet in deze vergelijking?

Mensen op een klein stukje land bijeendrijven, muur er om en daarna gezamelijk zonder aangezicht des persoons de vernietiging injagen. Puur omdat het een bepaalde bevolkingsgroep is. Is een zuiverder vergelijking dan die jij doet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mario

@9

“Medio (eenen)twintigste eeuw verwoordde het regime van dienst in Nederland, bij monde van Geert Wilders, het idee dat de Islam geen werkelijke religie was maar een politieke ideologie met imams als politische Erzieher.”

Weinig verschil in retoriek, dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 McLovin

@9: Zeg Sjors, ik geloof dat dit artikel deels gaat over exact jouw reactie :” het getto van Warschau, als voorportaal van de gaskamers, op één lijn stellen met Gaza: ronduit smakeloos.”. Dit, exact dit komt altijd weer naar boven. Nooit mag je ook maar iets geljk stellen aan de holocaust. Met als enige argument: schande, smakeloos, walgelijk. Ga nu eens exact, uitleggen waarom je die vergelijking niet mag maken. Je hoeft niet uit te leggen in detail waarom die vergelijking mank gaat, maar vooral uitleggen WAAROM je niet een vergelijking mag maken. Wellicht is overal een Godwin van maken goedkoop sentiment maar de tegenreactie: mag niet want smakeloos, zonder verdere uitleg is net zo goedkoop en simplistisch. Ik vind eigenlijk de vergelijing helemaal niet zo raar. In Nazi Duitsland vond ook zo een proces plaats van de-humanisatie: registreren, selecteren, isoleren, deporteren, executeren. De gaskamer waren er niet vanaf dag 1. Er zat bedoeld of niet een gestage opbouw in met als algemeen kenmerk een groep als inhumaan afschilderen. Volgens mij is dat proces nu exact gaande in Gaza. Ik zeg niet dat het eindigt in gaskamers maar in het voorafgaande proces zijn wel degelijk parallellen te ontdekken.

PS: Raar genoeg mag andersom wel de vergelijking worden gemaakt, als er ruiten worden ingegooid bij de Synagoge dan wordt al snel geroepen: “Zie je wel: Kristalnacht is weer terug, foei!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sjors van Beek

@14: Een inhoudelijk debat op de wijze zoals jij het nu aanpakt, wil ik best voeren.

De vergelijkingen mogen van mij best worden gemaakt. Maar dan zal blijken dat ze mank gaan. Ik schreef dus ook: smakeloos om het op één lijn te stellen.
Het grote verschil tussen Endlösung en ‘Gaza’ is namelijk het vertrekpunt. De Duitsers cq. Hitler en consorten wilden de joden uitroeien. Was bekend vanaf verschijnen Mein Kampf. Getto’s waren een middel om dat doel te bereiken. Joden bijeendrijven om ze op transport te kunnen zetten.
Israël wil de Palestijnen niet uitroeien. Dat Gaza in de praktijk is verworden tot een soort getto, ontken ik niet. Maar dat is zo gegroeid. Israël zoekt wanhopig naar een manier om de Palestijnse aanvallen een halt toe te roepen. (Een laagje dieper: waarom voeren de Palestijnen die aanvallen uit? Omdat Israël hun land heeft ingepikt. Weet ik. Dat is de never ending spiraal van het Midden Oosten). Maar Gaza is géén voorportaal van de gaskamers – en wie dat wel beweert of impliciet suggereert, is smakeloos bezig.
Ten tweede: we kunnen het nog zo hard ontkennen, maar Hamas pleegt óók agressie tegenover Israël en de joodse burgerbevolking. De Europese joden pleegden géén agressie tegen Duitsers.
Ik ben geen voorstander van de Israëlische kolonisten-politiek en alles wat daar uit voortvloeit. Daar mag ook best kritiek op zijn. Maar evenmin ben ik voorstander van de Hamas-aanpak, noch van het Palestijns-Arabische credo om ‘alle joden de zee in te drijven’. De oplossing heb ook ik niet. Maar ik blijf wel verkondigen dat wat er nu in Israël/Gaza gebeurt, van een fundamenteel andere orde is dan wat er in nazi-Duitsland gebeurde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Prediker

De Duitsers cq. Hitler en consorten wilden de joden uitroeien. Was bekend vanaf verschijnen Mein Kampf.

@15 – Geleuter. Je weet niet waar je het over hebt. In mei 1940 omschrijft Himmler een genocide nog als “ungermanisch”. Hitler schrijft bij dat memorandum: “sehr gut”.

Hier is een crash course van vijftien minuten van het pad naar de beslissing om de joden uit te roeien. Gewoon even kijken, dan weet je voortaan beter waar je over praat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Olav

@15:

Maar evenmin ben ik voorstander van de Hamas-aanpak, noch van het Palestijns-Arabische credo om ‘alle joden de zee in te drijven’.

Ismail Haniyeh, 2006: We do not have any feelings of animosity toward Jews. We do not wish to throw them into the sea. All we seek is to be given our land back, not to harm anybody.

Als hij meent wat hij zegt in dat interview dan maakt dat duidelijk waarom Hamas en Israël er niet uit komen samen. Hamas wil dus pas over vrede praten als Israël de Palestijnse staat en de grenzen daarvan erkent. Israël wil de Palestijnse staat en grenzen pas erkennen als er vrede is.

En ondertussen gewoon doorgaan met landroof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sjors van Beek

@16: Prima.
Ik heb het alweer gehad hier. Ga samen lekker verder zonder mijn ‘geleuter’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Robin v H

@15
Naar mijn idee heb je in zoverre gelijk, dat vergelijkingen met de holocaust de discussie omtrent het eigenlijke probleem vertroebelen, daar er alleen nog maar gesproken wordt over de vraag of je zo een vergelijking mag maken.
Maar wat is dan het probleem in Nederland?
Er is een groep moslims die zich niet realiseert dat het verkondigen van antisemitische leuzen weinig sympathie oplevert.
Dan is er een groep mensen die deze groep herrieschoppers als voorbeeld stelt van hun idee dat moslims per definitie niet deugen.
De stigma’s die deze groepen elkaar beplakken veroorzaken een vicieuze cirkel waarbij gematigde mensen verleid worden een extremer standpunt in te nemen.
Er wordt nu (te?) veel aandacht besteed aan de aandacht omtrent het Israelisch-Palestijns conflict (niet het conflict zelf, maar de mede- en tegenstanders van de partijen), terwijl dat conflict eigenlijk alleen maar misbruikt wordt door extremisten om stemming te kweken.
Nu nog een oplossing…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Folkward

@Prediker
Je bent wel een beetje slordig met die ene hoofdletter (“de joden waren een volk zonder land en zonder staat”). Het zijn de joden die de Pentateuch de Torah noemen, en het de Joden zijn het volk.

Een van de jammere dingen van Israël vind ik dat zij zich profileert als Joodse staat, die zich afzet tegen islamitische Arabische landen. Door zich zo af te zetten, zetten ze ‘islamitisch’ tegenover ‘joods’ en ‘Arabisch’ tegenover Joods, waarbij joods dus gelijk wordt gesteld aan Joods. De religie wordt zo oneigenlijk gekoppeld aan de nationale (en culturele) identiteit. De culturele koppeling was er al wat langer, maar niet zo sterk (want de Spaanse, Poolse en Noord-Afrikaanse joden hadden weinig gemeen behalve die gebruiken die uit de religie komen, en zelfs daarin was er genoeg rekkelijkheid voor verschil.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Dehnus

@1: Nou uniek… als je ziet hoe systematisch Japan tekeer ging in China. Het Gezegde is niet voor niets :”Als Japan wou wat Duitsland wou, dan was de “endlösung” gelukt.”.

Die waren NOG harder en systematischer.

Stalin en Mao hadden het ook zo gekund, waren ook heel goed in het industrieel afmaken van mensen. Systematisch afmaken van mensen is sinds de tweede Wereld Oorlog gewoon weer gebeurt en het gebeurt nog steeds (Afrika). Het is daarom zeker niet uniek en dat wij in het westen de andere kant opkijken zegt toch genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 JANC

@18: Doei!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Loubna

Ik zou de bronnen erbij moeten zoeken maar volgens mij hebben prominente zionisten wel degelijk geschreven en gesproken over het uitroeien van de Palestijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Djools

@18: Niet de eerste keer dat je er tussenuit piept als het lastig wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Sigi

@2
“Het miskent ook het fundamentele verschil: de groeiende woede jegens moslims is een reactie op incidenten en agressie uit islamitische hoek. De joden waren in de jaren dertig de zondebok terwijl ze geen vlieg kwaad deden.”

“ze” deden geen vlieg kwaad.
dikke mensen zijn altijd gezellig en homo’s modebewust.
Nieuwtje voor je “de” moslim doet ook geen vlieg kwaad.

“de” joden als schuldloze slachtoffers terwijl “de” moslims het allemaal over zichzelf hebben afgeroepen. Het probleem in een notendop?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Sjors van Beek

@24, 25:

Bah bah bah. Het discussie-klimaat op Sargasso gaat me met de keer meer tegenstaan. Te veel zelfingenomen lompheid. Hakken op eenieder die wat anders vindt.
Brandt ook na deze reactie gerust los.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Witpaard

@9: Wat iemand in de krant leest is te anekdotisch om echt als onderbouwing te dienen. Ik lees te weinig kranten om daar werkelijk een voldoende omvattend beeld van te geven dat niet door mijn eigen overtuigingen is gekleurd (afgezien van het feit dat de kranten sowieso een heleboel geweld niet beschrijven en dus geen compleet beeld beschrijven). Om maar een voorbeeld te geven van geweld wat ook in de krant staat en je evt. ook als religieus geïnspireerd kan zien: In Myanmar wordt genocide gepleegd op de Royinga (islamitisch) door de overwegend boedistische meerderheid. Is het Boeddhisme daarmee een geweldadige religie? En is de Islam daarmee een onderdrukte religie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Skyclad

@11: ‘Wie zegt dat het Jodendom een bijkomstigheid is in de vorming van de Joodse staat, die geeft daarmee te kennen dat hij geen sjoege heeft van waar hij over spreekt.’

Dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat de staat (dus de regering) er weinig mee te maken heeft.

De Nazis vonden ook dat ze een Christelijk rijk vormden, maar gingen in vrijwel alles tegen de Bijbel in. Al Qaida denkt dat zij de ware Islam vertolken, maar gaan in vrijwel alles tegen de Koran in. De Israelische regering denkt misschien dat ze een Joodse staat zijn, maar keurt de Torah het willekeurig voor de lol afslachten van burgers goed? (Tenzij er een terrorist verstopt zat tussen die voetballende kinderen op het strand natuurlijk)

Net zoals, iedere keer dat er grote oorlogen zijn of veel rampen, je Christenen hebt die verkondigen dat Jesus nu echt snel zal terugkeren, en Moslims die ook verwachten dat Jesus terug zal komen in zo’n situatie, geloven ook Joden dat hun verlosser zal komen wanneer het slecht gaat met de wereld en vooral met Joden. Daarom wilden er veel geloven dat het UN mandaat betekende dat de Messias er was om hun naar het beloofde land terug te brengen (voor de komst van de Messias zou volgens de Talmud het Joodse volk niet terug moeten gaan naar Israel, in ieder geval niet om het via vechten terug te pakken). Een Messias was er niet, en sindsdien heb je een kleine groep Joden die de staat Israel ziet als een slecht iets, en een grotere groep die vindt dat ze recht hebben op het land en dat het UN mandaat betekende dat ze het niet met geweld pakten, maar dat ze het nu wel met geweld mogen verdedigen (en uitbreiden kennelijk).

Wat de Nazis deden was slecht. Anti-Semitisme (net als andere vormen van racisme) is slecht. Maar de huidige staat Israel is een facistische Apartheidsstaat, en dat veel Joden vermoord zijn of ander onrecht is aangedaan in het verleden betekent niet dat degenen die zich tegenwoordig als Joden zien (of teminste Israeliers) geen slechte dingen kunnen doen.

En wat betreft dat Joden niet genocide willen… Ovadia Yosef had bijna 1M volgelingen (850.000 kwamen opdagen voor zijn begravenis, op 6M Joden in Israel) en vond Palestijnen (en Moslims in het algemeen) minderwaardig en had geen problemen met het uitroeien van ze. Ayelet Shaked, een parlementslid en volgeling van hem zei laatst nog dat het een goed idee was om alle ‘Palestijnse moeders’ te vermoorden zodat er geen nieuwe Palestijnen meer geboren konden worden. Zie je kamervragen van de PVV daarover? (Zoals ze bij extreme uitspraken van buitenlandse Islamitische politici wel doen) Natuurlijk niet, die durven het niet te zeggen maar steunen dat wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Knorretje

@26:

Ik ben het helemaal met je eens. Zeker als het gaat om conservatisme of iets gerelateerd met Israel heerst er hier een naar sfeertje. Het begint op wegpesten te lijken. Er is geen ruimte meer. Zeer benauwend

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Witpaard

@27: Royinga is trouwens Rohingya

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Sjors van Beek

@29: Dank. Dat bedoel ik.
Fout klimaat hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 LDraoui

David Ben Gurion
Prime Minister of Israel
1949 – 1954,
1955 – 1963

“We must expel Arabs and take their places.”
— David Ben Gurion, 1937, Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985.

“We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population.”
— David Ben-Gurion, May 1948, to the General Staff. From Ben-Gurion, A Biography, by Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978.

“There has been Anti-Semitism, the Nazis, Hitler, Auschwitz, but was that their fault? They see but one thing: we have come and we have stolen their country. Why would they accept that?”
— Quoted by Nahum Goldmann in Le Paraddoxe Juif (The Jewish Paradox), pp. 121-122.

“Jewish villages were built in the place of Arab villages. You do not even know the names of these Arab villages, and I do not blame you because geography books no longer exist. Not only do the books not exist, the Arab villages are not there either. Nahlal arose in the place of Mahlul; Kibbutz Gvat in the place of Jibta; Kibbutz Sarid in the place of Huneifis; and Kefar Yehushua in the place of Tal al-Shuman. There is not a single place built in this country that did not have a former Arab population.”
— David Ben Gurion, quoted in The Jewish Paradox, by Nahum Goldmann, Weidenfeld and Nicolson, 1978, p. 99.

“Let us not ignore the truth among ourselves … politically we are the aggressors and they defend themselves… The country is theirs, because they inhabit it, whereas we want to come here and settle down, and in their view we want to take away from them their country.”
— David Ben Gurion, quoted on pp 91-2 of Chomsky’s Fateful Triangle, which appears in Simha Flapan’s “Zionism and the Palestinians pp 141-2 citing a 1938 speech.

“If I knew that it was possible to save all the children of Germany by transporting them to England, and only half by transferring them to the Land of Israel, I would choose the latter, for before us lies not only the numbers of these children but the historical reckoning of the people of Israel.”
— David Ben-Gurion (Quoted on pp 855-56 in Shabtai Teveth’s Ben-Gurion in a slightly different translation).

________________________________________

Golda Meir
Prime Minister of Israel
1969 – 1974
“There is no such thing as a Palestinian people… It is not as if we came and threw them out and took their country. They didn’t exist.”
— Golda Meir, statement to The Sunday Times, 15 June, 1969.

“How can we return the occupied territories? There is nobody to return them to.”
— Golda Meir, March 8, 1969.

“Any one who speaks in favor of bringing the Arab refugees back must also say how he expects to take the responsibility for it, if he is interested in the state of Israel. It is better that things are stated clearly and plainly: We shall not let this happen.”
— Golda Meir, 1961, in a speech to the Knesset, reported in Ner, October 1961

“This country exists as the fulfillment of a promise made by God Himself. It would be ridiculous to ask it to account for its legitimacy.”
— Golda Meir, Le Monde, 15 October 1971

________________________________________

Yitzhak Rabin
Prime Minister of Israel
1974 – 1977,
1992 – 1995

“We walked outside, Ben-Gurion accompanying us. Allon repeated his question, What is to be done with the Palestinian population?’ Ben-Gurion waved his hand in a gesture which said ‘Drive them out!”
— Yitzhak Rabin, leaked censored version of Rabin memoirs, published in the New York Times, 23 October 1979.

“[Israel will] create in the course of the next 10 or 20 years conditions which would attract natural and voluntary migration of the refugees from the Gaza Strip and the west Bank to Jordan. To achieve this we have to come to agreement with King Hussein and not with Yasser Arafat.”
— Yitzhak Rabin (a “Prince of Peace” by Clinton’s standards), explaining his method of ethnically cleansing the occupied land without stirring a world outcry. (Quoted in David Shipler in the New York Times, 04/04/1983 citing Meir Cohen’s remarks to the Knesset’s foreign affairs and defense committee on March 16.)

________________________________________

Menachem Begin
Prime Minister of Israel
1977 – 1983

“[The Palestinians] are beasts walking on two legs.”
— Israeli Prime Minister Menachem Begin, speech to the Knesset, quoted in Amnon Kapeliouk, “Begin and the ‘Beasts,”‘ New Statesman, June 25, 1982.

“The Partition of Palestine is illegal. It will never be recognized …. Jerusalem was and will for ever be our capital. Eretz Israel will be restored to the people of Israel. All of it. And for Ever.”
— Menachem Begin, the day after the U.N. vote to partition Palestine.

________________________________________

Yizhak Shamir
Prime Minister of Israel
1983 – 1984,
1986 – 1992

“The past leaders of our movement left us a clear message to keep Eretz Israel from the Sea to the River Jordan for future generations, for the mass aliya (=Jewish immigration), and for the Jewish people, all of whom will be gathered into this country.”
— Former Prime Minister Yitzhak Shamir declares at a Tel Aviv memorial service for former Likud leaders, November 1990. Jerusalem Domestic Radio Service.

“The settlement of the Land of Israel is the essence of Zionism. Without settlement, we will not fulfill Zionism. It’s that simple.”
— Yitzhak Shamir, Maariv, 02/21/1997.

“(The Palestinians) would be crushed like grasshoppers … heads smashed against the boulders and walls.”
— Isreali Prime Minister (at the time) Yitzhak Shamir in a speech to Jewish settlers New York Times April 1, 1988

________________________________________

Benjamin Netanyahu
Prime Minister of Israel
1996 – 1999

“Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China, when world attention focused on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories.”
— Benyamin Netanyahu, then Israeli Deputy Foreign Minister, former Prime Minister of Israel, speaking to students at Bar Ilan University, from the Israeli journal Hotam, November 24, 1989.

________________________________________
Ehud Barak
Prime Minister of Israel
1999 – 2001

“The Palestinians are like crocodiles, the more you give them meat, they want more”….
— Ehud Barak, Prime Minister of Israel at the time – August 28, 2000. Reported in the Jerusalem Post August 30, 2000

“If we thought that instead of 200 Palestinian fatalities, 2,000 dead would put an end to the fighting at a stroke, we would use much more force….”
— Israeli Prime Minister Ehud Barak, quoted in Associated Press, November 16, 2000.

“I would have joined a terrorist organization.”
— Ehud Barak’s response to Gideon Levy, a columnist for the Ha’aretz newspaper, when Barak was asked what he would have done if he had been born a Palestinian.

________________________________________

Ariel Sharon
Prime Minister of Israel
2001 – 2006

“It is the duty of Israeli leaders to explain to public opinion, clearly and courageously, a certain number of facts that are forgotten with time. The first of these is that there is no Zionism, colonialization, or Jewish State without the eviction of the Arabs and the expropriation of their lands.”
— Ariel Sharon, Israeli Foreign Minister, addressing a meeting of militants from the extreme right-wing Tsomet Party, Agence France Presse, November 15, 1998.

“Everybody has to move, run and grab as many (Palestinian) hilltops as they can to enlarge the (Jewish) settlements because everything we take now will stay ours…Everything we don’t grab will go to them.”
— Ariel Sharon, Israeli Foreign Minister, addressing a meeting of the Tsomet Party, Agence France Presse, Nov. 15, 1998.

“Israel may have the right to put others on trial, but certainly no one has the right to put the Jewish people and the State of Israel on trial.”
— Israeli Prime Minister Ariel Sharon, 25 March, 2001 quoted in BBC News Online

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 euro

@2:

… de groeiende woede jegens moslims is een reactie op incidenten en agressie uit islamitische hoek. De joden waren in de jaren dertig de zondebok terwijl ze geen vlieg kwaad deden.

Wat ’n onzin is dit zeg. De antisemieten in de jaren dertig hadden ook allerlei “redenen” om joden te haten. De aanleiding voor Kristallnacht was de moord door een jood op een Duitse diplomaat. Joden werden gekoppeld aan dé dreiging van toen, het bolsjewisme (Leon Trotski was een jood, de communisten die in 1919 in Beieren de macht overnamen werden geleid door een jood, enz.)

Maar er is helemaal geen excuus om een hele bevolkingsgroep te haten. “De” joden haten vanwege een moord op een Duitse diplomaat, hun associatie met de communistische wereldrevolutie of de banden met de internationale financiële wereld is fout. “De” moslims haten vanwege “incidenten en agressie uit islamitische hoek” is net zo fout.

Wilders-adept Sjors van Beek laat zich weer van zijn slechtste kant zien. Eerst was het het goedpraten van discriminatie van Marokkanen, nu is het dat moslims het aan zichzelf te danken hebben dat ze allemaal gehaat worden. En ik sluit me bij @16 aan: wist hij maar waar hij het over had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 euro

@29 en @31

Och meisjes toch …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sjors van Beek

@33: Wat een schandelijke omdraaiing van zaken!
Het begon hier met een post dat (gechargeerd samengevat) Gaza een soort getto van Warschau is.
Ik ageer daar tegen en zeg dat die vergelijking wel wat mank gaat.
Aan het einde van het liedje heb ik ineens ‘beweerd’ dat ‘moslims het aan zichzelf te danken hebben dat ze allemaal gehaat worden’.
Schande schande schande. Deze keer ben ik echt laaiend. Maar dat zal wel net de bedoeling zijn.
Laat ik maar eerst even gaan afkoelen en me niet door dit soort misselijkmakende trucjes laten opfokken. Maar verbijsterend vind ik het wel, hoe sommigen er telkens opnieuw in slagen je in een bepaalde hoek te duwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Micowoco

Israel moet het juist van antisemitisme hebben, anders loopt de bevolkingspolitiek aldaar scheef, volgens Yassine Channouf.

http://wijblijvenhier.nl/25508/israel-laatste-antisemitische-staat/

Het artikel stond ook op knack.be maar blijkt inmiddels verwijderd. Typisch.

En o ja. Kan iemand me nog eens uitleggen waarom de genocide op de Joden uniek is, ten opzichte van die op de Herero’s van Namibie, de zigeuners, de Armeense genocide, de killing fields, Belgisch Congo, de Stalin-terreur en die van Mao?
Het ‘industriele’ karakter? Heeft het iets met God te maken? Is dat het? Het is allemaal verschrikkelijk. Kom me niet aan met ‘hun doden zijn minder erg dan onze doden’. Gadver!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

Aan het einde van het liedje heb ik ineens ‘beweerd’ dat ‘moslims het aan zichzelf te danken hebben dat ze allemaal gehaat worden’.

@35 – Als je zegt: ‘De joden waren in de jaren dertig de zondebok terwijl ze geen vlieg kwaad deden, maar de groeiende woede jegens moslims is een reactie op agressie uit islamitische hoek’, dan is de implicatie daarvan inderdaad dat de moslims het aan zichzelf te danken hebben dat ze wereldwijd gehaat worden.

Wat is daar zo moeilijk aan te begrijpen? Of wíl je het gewoon niet zien?

Je kunt wel heel luid en driewerf “schande” roepen omdat euro jou die gevolgtrekking aanwrijft, maar het volgt toch echt uit wat je zelf te berde brengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 EricvdB

@35: In 2 kom je al in het kielzog van je bezwaar tegen het stuk met een paar flinke generalisaties over moslims en joden. Als je daarop beargumenteerd aangesproken wordt is het ineens niet eerlijk, heb je het nooit gezegd en zijn het misselijkmakende trucjes. Het slachtofferschap heb je in elk geval prima onder de knie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Mario

@32

Dank, dat gaat in m’n bewaardoos.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Noortje

@2

De joden waren in de jaren dertig de zondebok terwijl ze geen vlieg kwaad deden

Lees de tweede kamerstukken 1936-1940 en zoek op “joden” en “joods”. De publieke en politieke opinie was dat joden zelf rotzooi maakten, zo ernstig zelfs dat er maatregelen genomen moesten worden en het regelmatig in het politieke debat naar voren kwam. Toen heerste zonder twijfel het beeld dat joden het aan zichzelf te wijten hadden door eigen gedragingen. Erg lijkend op hoe en nu naar moslims gekeken wordt.

OT ik zit met enige verbazing te kijken naar je reacties op de reacties op @2. Laat je niet zo uit de tent lokken door die paar reageerders die dat al eerder lukten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 JANC

@35: Vandaar: Doei! Je roept dingen, komt in het nauw en dan verdraai je zelf dat er dingen verdraaid worden. Pot en ketel!

 • Vorige discussie