Amerikanen gedogen nu ook. Officieel.

Foto: Travis (cc)

ANALYSE - Wie zorgeloos high wil worden, moest tot voor kort in Amerika stalen zenuwen hebben, in San Francisco wonen of op vakantie gaan naar Amsterdam. Daar zijn nu twee mogelijkheden bijgekomen: Colorado en Washington hadden in november het gebruik en de verkoop van wiet (onder strikt voorwaarden, dat wel) al bij wet toegestaan, de vrees was dat de federale overheid hier een stokje voor zou steken. Op nationaal niveau is bezit en gebruik van en handel in soft drugs namelijk hartstikke verboden. Toch besluit het Amerikaanse ministerie van Justitie (onder leiding van Eric Holder) niet te vervolgen. Amerika gedoogt sinds gisteren dus officieel. En daarmee ontstaat een grijs gebied tussen statelijke autonomie en federale interventie.

Is dat slecht? Ligt er aan aan wie u die vraag stelt. Commentatoren zijn er nog niet uit welke kant dit op kan gaan. Liberale critici zijn verheugd dat de federale overheid dit progressieve drugbeleid toelaat. Het zou een opmaat kunnen zijn om ook op federaal niveau (nationaal dus) wiet te legaliseren. Dan Riffle, van de grootste pro-legalisering lobbygroep in het land, de Marijuana Policy Project, is dan ook verheugd over deze historische stap. Het is volgens hem nu aan het Congres om het verbod op cannabisgebruik op te heffen.

De facto vergissing

Chris Christie, would-be presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij, denkt dat Holder een ‘vergissing’ begaat. Hij ziet in het uitblijven van federale interventie een ‘de facto’ legalisering van softdrugs. Hij is dan ook niet van plan in zijn staat, New Jersey, het voorbeeld van Washington en Colorado te volgen. Sterker: een wet om medische wiet toe te staan – nu al toegestaan in negentien staten – behoeft alleen nog Christies handtekening. Maar de gouverneur twijfelt.

Die twijfel over toestaan van softdrugs – medisch of recreationeel – is door Holders non-interventiebeginsel niet definitief weggenomen. Door het Amerikaanse spoil system blijft ruimte voor zowel verdere legalisering als een repressieve aanpak. Liberalen zullen met Colorado en Washington kunnen wijzen op een ‘de facto’ situatie waaraan ze sterke praktische argumenten kunnen ontlenen. Washington en Colorado zijn de komende drie jaar proeftuin – niet alleen voor zelf-gekweekte wiet, ook voor de onderbouwing van nationale legalisatie.

Tegenstanders zullen zo snel mogelijk de onduidelijkheden die dit gedoogbeleid in het leven roepen – bij wet verboden, maar toch toegestaan – willen opheffen. En dat kan als er andere mensen op het ministerie van Justitie komen. Zij, vrezen liberale critici, kunnen een veel actievere houding aannemen dan Holder nu en beide staten als nog voor het federale hof dagen om ze te dwingen de liberale drugwetgeving terug te draaien.

Kopieerdrift 

Grijpt de federale overheid dan helemaal niet in? Jawel. Holder heeft een aantal strikte voorwaarden genoemd waaraan de staten die besluiten te gedogen, moeten voldoen. Zo mag er niet aan minderjarigen worden verkocht; de opbrengst mag niet toekomen aan een criminele organisatie; handel in wiet mag geen dekmantel zijn voor handel in harddrugs; uiteraard zijn wapens uit den boze, net als handelingen die de volksgezondheid aantasten en, niet onbelangrijk, gebruik en handel op federaal grondgebied blijft verboden. Al met al een redelijke kopie van het Nederlandse gedoogbeleid dus. Dus: let’s go get stoned! 

Via VanDerLubben.

Reacties (8)

#2 Co Stuifbergen

Ik ken niet de wet in de VS, maar ik denk dat er terecht bezwaren zijn als staten de federale wetgeving niet navolgen.

Ik kan mij voorstellen dat wij minder blij zijn als een staat besluit de rassen-segregatie weer in te voeren.

Of, minder denkbeeldig, dat een staat belemmeringen opwerpt als mensen zich als kiezer registreren willen.

Maar goed, dergelijke bezwaren gelden ook als een Nederlandse gemeente besluit dat de verkoop van soft-drugs gedoogd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 vander F

Toch is er een klein verschil lijkt me, het gaat hier om legalisering, op staatsniveau,
in Nederland zijn we nog steeds op alle niveaus blijven steken op gedogen.
De staten in de VS hebben toch een redelijke vrijheid?
Zie bv de wapenwetgeving, wel/geen doodstraf.
Al snap ik dat op federaal niveau de wet wat ruimer moet worden opgerekt wil je niet in eindeloze rechtzaken verstrikt raken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Henk van S tot S

Moet niet gekker worden:
Nog een paar jaar Ivo en we worden door VS ingehaald ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@2: “Of, minder denkbeeldig, dat een staat belemmeringen opwerpt als mensen zich als kiezer registreren willen.”

Dat is misschien niet het beste voorbeeld, omdat het kiesrecht in de VS op staatniveau is geregeld. Elke staat mag dus al belemmeringen opwerpen (en veel staten doen dat ook), al zijn er federaal wel enkele gronden vastgelegd waarop staten het stemrecht niet mogen ontkennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Splaakgeblek

@4: we zijn al ingehaald. In Nederland wordt het slechts gedoogd (en ook steeds in mindere mate), in de VS is het dus al op staatsniveau gelegaliseerd. Zoiets heet voortschrijdend inzicht, terwijl ome Ivo halsstarrig en kortzichtig zijn achterhaalde mening er doorheen wil doordrukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Henk van S tot S

@6:
Zoals ik al eens eerder opmerkte:
Ivo = Don QuiShot van La Mancha ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Olav

[img]http://24.media.tumblr.com/9db32a3cdf284eb1fdc6f47b3c2e271a/tumblr_ms9e31TMg31rcowi5o1_500.jpg[/img]

 • Vorige discussie