Ook als de NPD verboden wordt zullen de nazi’s actief blijven

ELDERS - In Duitsland buigt het Constitioneel Hof zich deze week opnieuw over een verbod van de Nationalistische Partei Deutschland (NPD)

Het verzoek aan het Hof om de NPD te verbieden komt van de Bondsraad, het overkoepelende orgaan van de Duitse deelstaten, en dateert al weer van 2013. Het was een reactie op de Döner-moorden, een reeks van aanslagen van de Nationalsozialistische Untergrund (NSU) op Turkse middenstanders. De NSU wordt gezien als een geheime onderafdeling van de NPD. Het initiatief van de Bondsraad werd meteen al met de nodige scepsis bezien. In 2003 was eenzelfde verzoek gestrand op de getuigen die voor het Hof de bewijzen moesten leveren voor het ongrondwettelijke karakter en optreden van NPD. Die getuigen bleken in meerderheid spionnen te zijn van de inlichtingendienst die in de organisatie waren geïnfiltreerd. Het mislukken van de poging de partij te verbieden was een blamage voor de Duitse Staat.

Kennelijk is het Hof er van overtuigd dat er nu betrouwbaarder materiaal voorhanden is om een nieuw proces te beginnen. “Er zijn dit keer geen belemmeringen om het proces voort te zetten”, zei de voorzitter van het Hof woensdag. Hij keerde zich daarmee tegen de bezwaren van de advocaat van de NPD die veronderstelde dat er nog steeds te veel spionnen in het spel waren.  Maar het Hof zal er nog een flinke kluif aan hebben om een verbod te rechtvaardigen.

Wanneer is een partij zo gevaarlijk voor de democratie dat een verbod noodzakelijk is? Mag je het gewelddadig optreden van de NSU-moordenaars de partij aanrekenen? In Duitsland zijn dat gezien het verleden zeer gevoelige vragen. Een antisemitische, racistische groepering die het nationaalsocialisme verheerlijkt en de democratie afwijst kan volgens het Duitse verenigingsrecht nog steeds verboden worden. Is een verbod echter wel de moeite waard in het geval van zo’n marginale partij, vroeg een van de rechters zich gisteren af. Maar de NSDAP is ook klein begonnen. En Hitler kwam op een legale manier aan de macht, betogen voorstanders van een verbod. Beter nu handelen, voordat het te laat is. Een meerderheid van de Duitsers steunt, met de nodige scepsis, het partijverbod.

De Bondsraad heeft ter ondersteuning van zijn verzoek veel bewijzen verzameld van vreemdelingenhaat, hetzes tegen vluchtelingen en bedreigingen van politici. Het aantal racistische incidenten met een gewelddadig karakter is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Vaak waren daar NPD-leden bij betrokken, maar het wordt moeilijk te bewijzen dat de partij verantwoordelijk gesteld kan worden voor acties die in strijd zijn met de wet. Ook in Duitsland kan een partij niet verboden worden uitsluitend op grond van haar doelen of onderdelen van het programma.

Wat de voorstanders van het verbod vooral dwars zit is dat de NPD als legale partij ook door de staat financieel ondersteund wordt. De NPD heeft bij nationale verkiezingen de kiesdrempel nooit gehaald, maar de partij heeft wel veel zetels in gemeenteraden en districtsraden, vooral in Oost-Duitsland. In Mecklenburg-Vorpommern heeft de NPD ook zitting in het parlement van de deelstaat. In mei 2014 wist de partij voor het eerst een zetel te behalen in het Europees Parlement en volgens de Duitse wet heeft de NPD daarom ook recht op kantoorruimte in de Duitse Bondsdag in Berlijn. Kortom, de partij draait gewoon mee in de Duitse democratie. Maar haar leden zijn betrokken bij ernstige vormen van ondergraving van diezelfde democratie in de gewelddadige acties tegen vluchtelingen. De grote vraag is natuurlijk of je dat met een partijverbod kunt verhinderen.

Maandag zond de ARD een documentaire uit over de NPD en het mogelijke partijverbod. Daarin vertelden leden van de partij, in de meeste gevallen anoniem, over de betrokkenheid van de NPD bij acties tegen asielzoekerscentra. Ze lieten ook weten voorbereid te zijn op een verbod van hun partij. En ze maakten duidelijk dat hen dit op geen enkele wijze zou verhinderen hun acties voort te zetten. Want inmiddels zijn er voldoende andere groeperingen waarin ze hun boodschap kwijt kunnen. Een van die groeperingen is de Dritte Weg, een nieuwe loot aan de stam van het Duitse fascisme (op weg naar een nieuw Derde Rijk?).  Volgende week doet de partij mee aan de deelstaatverkiezingen in Rheinland-Pfalz met voorzitter Klaus Armstorf (ex-NPD) als lijsttrekker. Maar ook de nieuwe rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) mag zich in de belangstelling van NPD-leden verheugen. Zeker nu de balans in deze partij onder aanvoering van Frauke Petry steeds meer in extreem-rechtse, islamofobische zin doorslaat.

Het proces bij het Hof van Karlsruhe levert een interessant juridisch steekspel op over de grenzen van tolerantie in een democratie. Het wordt echter een schijnvertoning als de brandstichtingen in asielzoekerscentra gewoon doorgaan. Het gevaar voor de democratie zit nu eenmaal niet in het bestaan van een marginale partij, maar in het doorsijpelen van haar gedachtegoed en de infiltraties van haar leden in de bredere rechtse beweging waar Duitsland nu mee te maken heeft.

 1. 2

  “Het mislukken van de poging de partij te verbieden was een blamage voor de Duitse Staat.”
  Nou nee, het feit dat de NPD zo vol infiltranten bleek te zitten was de blamage.

  “Ook in Duitsland kan een partij niet verboden worden uitsluitend op grond van haar doelen of onderdelen van het programma.”
  Daar dachten ze in 1956 anders over en dat verbod is nog steeds niet opgeheven.

  “Het wordt echter een schijnvertoning als de brandstichtingen in asielzoekerscentra gewoon doorgaan.”
  Want een verbod op de maffia is ook een schertsvertoning als er nog steeds mensen afgeperst worden.

 2. 3

  Nou wil ik natuurlijk op zich de opkomende vreemdelingenhaat, hetzes tegen vluchtelingen en bedreigingen van politici en het aantal racistische incidenten met een gewelddadig karakter in Duitsland niet vergoelijken maar heeft de Bondsraad er eigenlijk ook eens bij stilgestaan hoe het precies komt dat deze ellende gewoon is ontstaan? Daar is de linkse kliek in Duitsland toch sarcastisch genoeg grotendeels ZELF verantwoordelijk voor geweest door veel te veel vluchtelingen en asielzoekers daar binnen te laten, moslims voor te trekken, aanrandingen, misdragingen en criminaliteit onder misdadige elementen onder hen te verdoezelen, proberen om autochtoonse Duitsers als racisten en nazi’s af te schilderen die zich verzetten tegen de multiculturele samenleving en miljarden over te maken naar Griekenland en Turkije!
  Het heeft trouwens geen enkele zin om de NPD te verbieden daar de haat van talloze Duitsers tegen de linkse regering van Angela Merkel en de EU zo sterk is gestegen dat een verbod hierop alleen maar averechts werkt dat de vlam een keer in de pan slaat. Ze kunnen anders desnoods proberen om alcohol te verbieden, zoals dat in de jaren ’30 tijdens de Depressie in Amerika gebeurde waardoor de maffia opbloeide en gangsters als Al Capone (1899-1947) jaren konden overheersen. Ikzelf wil trouwens veel liever dat radicale moslimpartijen en aanverwante organisaties worden verboden daar zij zich eveneens schuldig maken aan racisme, vrouwen- en vreemdelingenhaat, bedreigen van politici, gewelddadigheden enz.!

 3. 4

  @3: In Nederland waren het VVD en de voorgangers van het CDA die de Turken en Marokkanen ophaalden om hier in de fabrieken te werken, PvdA was tegen want slecht voor de concurrentiepositie van laagopgeleiden. Ik twijfel er niet aan dat hetzelfde in Duitsland is gebeurd.
  Daarnaast wordt de onvrede van veel Duitsers en Nederlanders veroorzaakt van al 30 jaar midden- en lage inkomens te benadelen ten gunste van bedrijfsleven en rijke mensen. Daar heeft de PvdA aan meegewerkt maar valt vooral rechts Nederland te verwijten. En nu claimt rechts Nederland door populisme de oplossing te zijn voor de problemen die zijzelf hebben gecreëerd. Je bent een wegkijker en een leugenaar, Jules Vismale.

 4. 5

  @2: In de Koude Oorlog was alles geoorloofd tegen communisten. Zeker in het verdeelde Duitsland. Het KPD-verbod is op de eerste plaats goedgepraat door verwijzingen naar de relaties met de SED. “Hochverrat!”

  @3: de achtergrond van de groei van het neonazidom in Duitsland gaat wel wat verder terug dan het afgelopen jaar. De context is de verpaupering in het voormalige Oost-Duitsland na de Wende, de frustraties van de bevolking en het ontbreken van een democratische traditie. Even kort door de bocht.

 5. 6

  Het gevaar voor de democratie zit nu eenmaal niet in het bestaan van een marginale partij, maar in het doorsijpelen van haar gedachtegoed en de infiltraties van haar leden in de bredere rechtse beweging waar Duitsland nu mee te maken heeft.

  Heel juist opgemerkt. Een echt nazistische partij zal niet zo snel weer aan de macht komen. Maar een nazistische partij kan wel infiltreren in een wat gematigdere partij of in buiten-parlementaire bewegingen.

  Ook al is een partij marginaal, het kan toch een vehikel zijn om andere partijen of bewegingen aan te sturen. Of verbieden helpt weet ik niet. Bovengronds zijn ze misschien gemakkelijker te traceren?

 6. 7

  @5 Het DDR regime was in feite ook gebaseerd op het nationaal socialisme, de Gestapo werd de Stasi en het concentratiekamp werd in feite het hele land met daarin nog politieke gevangenissen. De structuur van het bestuur was nagenoeg hetzelfde. Nationalistisch waren ze ook, zo hadden ze overdreven veel aandacht voor b.v. sportprestaties van DDR ingezetenen. Die foute mentaliteit is daar helaas nooit helemaal verdwenen.

 7. 8

  @3:

  maar heeft de Bondsraad er eigenlijk ook eens bij stilgestaan hoe het precies komt dat deze ellende gewoon is ontstaan? Daar is de linkse kliek in Duitsland toch sarcastisch genoeg grotendeels ZELF verantwoordelijk voor geweest

  Ja natuurlijk joh. Vandaar ook dat de partij middels zijn voorganger, welke is opgericht door oud SS’ers, al sind 1950 bestaat (5 jaar na de oorlog, je leest het goed).
  Rot links en rot moslims ook altijd. Of joden dan. Of in ieder geval vrijmetselaars.

 8. 9

  @5: “Het KPD-verbod is op de eerste plaats goedgepraat door verwijzingen naar de relaties met de SED.”

  Daarmee is het misschien door sommigen goedgepraat, maar in het oordeel speelde dat geen rol. De partij is verboden op grond van dezelfde wetten die nog steeds bestaan. Ook is het belangrijk dat het verbod nog steeds staat, het is nooit herroepen, dus het vormt nog steeds jurisprudentie in Duitsland. Daarmee geldt dat in Duitsland een partij verboden kan worden uitsluitend op grond van haar doelen of onderdelen van het programma.

 9. 10

  @7: Wat een onzin. De DDR heeft zich vanaf de oprichting op het antifascistisch standpunt gesteld. Je kunt van alles aanmerken op de autoritaire structuur van het land. Je kunt die ook niet los zien van de Koude Oorlog en de paranoïde bezettingsangst die aan beide zijden van de grens heerste. Maar de SED heeft zich altijd principieel gekeerd tegen alle vormen van antisemitisme en racisme.

  @9: Dat het KPD-verbod nooit is herroepen is natuurlijk absurd.

 10. 11

  @0
  De NSU is voortgekomen uit de ‘Thüringer Heimatschutz’ (TH), die op hun beurt opgericht en bestuurd is door de BfV (Duitse AIVD) en de MAD (Duitse MID). Zonder twijfel waren Böhnhardt, Mundlos en Zschäpe neonazi’s, waarschijnlijk Zschäpe nog tot op heden. De beide Uwe’s zijn dood – er wordt zo langzamerhand ook door ‘Die Linke’ (Katharina Koenig) aan getwijfeld, of het wel zelfmoord was. Wolfgang Schorlau heeft hierover “Die schützende Hand” geschreven – ondanks een detective geeft dit boek een zeer gedetailleerd verslag van de NSU. Het proces tegen Zschäpe is nog in volle gang – er blijkt weinig duidelijk te zijn. Wel dat de BfV de zaak naar eigen hand wil zetten, d.m.v. gelakte dossiers, dossiers die in de papierversnipperaar zijn beland en dossiers die de BfV niet aan de rechtbank wil overhandigen. Verder is de moord op Michéle Kiesewetter en gelijkertijd de aanslag op Martin Arnold (Heilbron) een rare eend in de bijt. Politieonderzoeken die niet deugen (Camper en het huis in Zwickau), valse verklaringen van getuigen, valse weergave van verklaringen, het vermoeden van de NSU aan de hand van 1 cd (Paulchen Panther), waar begin oktober 2011 nog veranderingen aan plaats vond (verklaring onderzoekscommissie), dat alles maakt de ‘zaak’ NSU niet eenduidig.

  En om nu een artikel te beginnen over de NSU, dat maakt de rest van het verhaal niet geloofwaardig, temeer omdat er bij de moorden en de 2 bomaanslagen in Keulen, evenals de berovingen van vele banken, tot nu toe geen enkel bewijs is, dat de NSU daar de hand in heeft gehad. Geen vingerafdrukken, geen DNA, niets dat op de NSU wijst. De term NSU, zoals we die nu kennen, duikt pas rond 11-11-2011 op, dus na de brandende camper in Stregda en het huis in Zwickau.

  Dat de rechts-extremisten, maar ook de links-extremisten in Duitsland een groot probleem vormen, daarvan ben ik me bewust. En ik ben me er ook van bewust, dat de handel in hard-drugs een grote inkomstenbron is van o.a. de Duitse geheime dienst en ik weet ook, dat er hooggeplaatste politieagenten in Duitsland zijn, die een vooraanstaande rol spelen of hebben gespeeld in de KKK (o.a. familie van Michéle Kiesewetter).

  Maar over de NSU als zodanig is nog weinig bekend.

  https://www.groene.nl/artikel/de-geest-terug-in-de-fles

 11. 12

  Tino Brandt, een spion van de BfV, is de eerste, die de TH m.b.v. de BfV in Jena oprichtte: daarvoor waren de neonazi’s uit Thüringen niet georganiseerd. Tino Brandt is veroordeeld als pooier voor kinderprostitutie en zit nu z’n straf in de gevangenis uit. Als spion was al bekend, dat hij pooier van minderjarigen was.

  (V-Mann = spion)
  http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-12/tino-brandt-urteil-missbrauch-landegricht-gera

  (Er bestaat ook de nog niet opgehelderde zgn. Sachsensumpf, over prostitutie met minderjarigen door hoge politici:
  http://ueberhauptgarnix.blogspot.nl/2012/09/sachsensumpf.html)

  Is er nog wat meer te zeggen over de ‘Verfassungsschutz”? Want ja, die zal de Bondsraad toch wel van de nodige informatie hebben voorzien in het eventueel verbieden van de NPD, zoals in Nederland de AIVD?

  (Een lange zit en men moet de Duitse taal meester zijn. Maar toch de moeite waard. Lekkere jongens, die van de V-Schutz.)

  https://www.youtube.com/watch?v=1ClhZm4RZ6k

  Ondanks het huidige slechte weer, toch plezierige boottochtjes toegewenst.

  https://www.youtube.com/watch?v=sq2dpork7fk

 12. 13

  @4: Dus als ik het goed begrijp zou ik, met mijn reactie, een wegkijker zijn en iemand die altijd liegt? Heb jij dan soms zeker in je hele leven altijd de waarheid verteld en toen jij vroeger nog een klein kind was jokte jij natuurlijk ook nooit tegen je vrienden, ouders/verzorgers want ze zeiden anders misschien tegen jou: “Tigger, je MOET altijd de waarheid spreken, je mag NOOIT liegen, je moet altijd lief en aardig zijn en dan wordt je hierna de braafste en perfecte persoon ter wereld zonder enige zonden, fouten, tekortkomingen etc. en dan zal iedereen jou ook blijven geloven als je altijd de waarheid verteld terwijl juist andere mensen deze opgenoemde fouten blijven maken!
  In werkelijkheid kan zelfs de meest braafste persoon ter wereld NOOIT altijd de waarheid spreken (om allerlei verschillende redenen) en wordt deze ook niet altijd door anderen geloofd omdat veel mensen zelfs blijkbaar graag nog bedrogen willen worden ook daar ze het verschil tussen een leugen en de waarheid niet eens willen zien of horen! Pontius Pilatus had tenslotte ook aan Jezus Christus gevraagd wat nou precies de waarheid was toen deze tegen hem zei: “Ik ben koning en met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”
  Jaren geleden was er ooit een oude en “charmante” kerel met een wit hondje die anderen zo perfect voorloog en bedroog met zielige verhalen dat hij bijna een soort tovenaar bleek en zo duizenden bedragen wist te vangen van zijn slachtoffers. Sommigen deden zelfs niet eens aangiftes tegen hem daar hij ze geestelijk bijna in zijn greep leek te hebben.
  Je (code)naam tigger zal natuurlijk vast en zeker niet van het desbetreffende roofdier, de tijger, zijn afgekeken en hoe vaak heb ik helaas vroeger al geen soortgelijke reacties van figuren op de opgeheven sites van Michel Krielaars gekregen (dat waren meestal neo-communisten) die vonden dat zij altijd gelijk hadden met hun reacties en zelfs bijna het lef bezaten om mij voor neo-nazi of racist uit te maken wat ik beslist NIET ben! En als jij hier zou durven te gaan verkondigen dat ik dat wél zou zijn dan ben je gewoon zélf een wegkijker, een leugenaar en iemand die jammer genoeg andermans meningen niet gunt!
  En iets is hier beslist WEL de waarheid: omdat wij allemaal zo verschillend van aard zijn, ook maar gewone mensen van vlees en bloed, sterfelijk, allemaal fouten maken en tekortkomingen hebben zien we helaas wél de splinter in andermans oog maar niét de balk in ons eigen oog! We zijn nou eenmaal van nature van anderen niet gewend wat we van onszelf gewend zijn.

 13. 14

  In Nederland heeft zo’n ‘marginale partij’ zo’n 25% van de stemmen en al een regering gedoogsteun gegeven, misschien was verbieden toch beter geweest?

 14. 15

  Oh ja, dit draadje bestond ook nog.

  @13: Ik denk niet (ik spreek even voor een ander) dat bedoeld wordt dat jij altijd liegt. Ik neem aan dat bedoelt wordt dat dat wat jij in #3 beweert, aantoonbaar onjuist is. En dan met name dat gedeelte dat de linkse kliek verantwoordelijk is voor van alles en nog wat.
  Gewoon even #4 rustig lezen, dan kan Pontius Pilatus in vrede blijven rusten (daar ik aanneem dat Jezus ook voor zijn zonden gestorven is).

 15. 16

  @15: En in de Donald Duck stonden zelfs ooit twee strips waardoor de eerste ging over Dagobert Duck die ooit op een markt twee papegaaien zag waarvan de ene altijd loog en de ander altijd de waarheid sprak. Degene die loog was de duurste en degene die de waarheid zei was stukken goedkoper en werd daarom door de criminele Zware jongens aangeschaft. Zij hadden echter alleen maar pech daar ze horendol van de waarzeggende papegaai werden en later erachter kwam dat Dagobert meer aan leugens had dan zij aan de waarheid!
  In de tweede strip ergerde Willie Wortel zich aan talloze inwoners van Duckstad omdat zij elkaar constant voorlogen en bedrogen (leugens en bedrog worden daar zelfs nog verheerlijkt als ze teveel succes hebben) dat hij een soort waarheidsgas maakte waardoor iedereen ongezouten tegen elkaar de waarheid vertelde! Binnen de kortste keren kreeg hierdoor iedereen ruzie met elkaar en natuurlijk de Zware Jongens eveneens. Het liep zelfs zo erg uit de hand dat Willie Wortel, samen met Lampje, naar een ver eiland in zee toe vluchtte waar de inboorlingen helaas ook niet het verschil zagen tussen leugens en de werkelijkheid!

 16. 17

  @16: Ja, maar als je alle verachtelijke stukken uit de Donald Duck scheurt, dan houd je een boekwerk over dat zo dik is als de koran…..of zoiets…;)
  Ik bedoelde alleen maar: trek je de leugenaar opmerking minder veralgemeniseerd aan.

 17. 18

  @17: Om toch nog maar even hier een puntje aan te zuigen of de puntjes op de i te zetten: ik heb vroeger inderdaad (en dat is ZEKER de waarheid!) uit bepaalde strips van Donald Duck en de Tina sommige verhalen verwijderd of gescheurd omdat hierin enkele hoofdpersonen naar mijn mening iets te veel pech hadden, andere bijfiguren juist teveel geluk hadden of onsympathieke, enge, stijve en humorloze gezichten bezaten.
  Tijdens WO II werden er van Donald Duck tekenfilms gemaakt waarin hij de strijd met Adolf Hitler aanbond en wat mij betreft had deze driftige eend zelfs de strijd met Jozef Stalin mogen aanbinden! De Stalinistische communisten waren tenslotte in het verleden evengoed gruwelijke massamoordenaars en daarbij zal ik de Koran wel nooit gaan lezen wat ik overigens wel een keer met ‘Mein Kampf’ deed. Helaas is dit boek voor mij te moeilijk om te lezen en ‘Het Achterhuis’ lees ik niet snel omdat ik Anne Frank nou niet echt als een soort Jeanne d’Arc beschouw.