Allemansvriend

De zaterdagcolumn van Felix Rottenberg uit de papieren editie van het Parool verschijnt iedere zondag, maandag of dinsdag op Sargasso.

Geert Wilders voert een hetze tegen de islam. “Alles is geoorloofd,” zei hij vorige week in een interview in NRC Handelsblad. Volgens de PVV-fractieleider moeten de demografische ontwikkelingen zo gestuurd worden dat in een volgend kabinet niet nóg twee moslims komen.
Onderschat het niet: tussen de vijftien en twintig procent van het Nederlandse electoraat voelt zich aangesproken door de ideeën van Wilders. Gisteren, in de trein naar Rotterdam, zat tegenover mij een kantoorklerk luid te telefoneren. Er kwam een kebab etende Turkse man de wagon binnenlopen. De schuttingtaal die de kantoorklerk over de Turk bezigde, was pittig. Ik permitteerde mij een kalmerende opmerking, maar toen barstte de klerk pas echt in een hellezang uit: iedereen werd op één hoop gegooid, Israëliërs, Afghanen, Afrikanen en Turken.
Even dacht ik : zat nu de allemansvriend Mark Rutte maar naast me, want die kan in allerlei ongemakkelijke situaties zo voorkomend reageren. Neem het debat over de regeringsverklaring, donderdag: eerst prijst Rutte de bewindslieden Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak, om even later, met dezelfde glimlach, Albayrak op te roepen haar Turkse nationaliteit op te geven, want daarmee zou zij een voorbeeld voor andere migranten kunnen zijn.
Rutte blijft me verbazen. Hij is hard op weg een lichtgewicht politicus te worden, wat hij niet was voordat hij partijleider werd. Het ging mis bij de lijsttrekkersverkiezingen vorige jaar april, toen hij Rita Verdonk tegenover zich vond.

Dat had Rutte niet verwacht, lijkbleek stond hij verslaggevers te woord. Natuurlijk prees hij zijn nieuwe tegenstandster in alle toonaarden. Maar zijn intuïtie sloeg alarm.
Rutte had de VVD meteen voor een scherpe keuze moeten stellen: “Vrienden, de tijd van polarisatie jegens migranten is voorbij.” Maar dat durfde hij niet, dus het schisma in de partij bleef, terwijl de voorzitter van de VVD-programcommissie, British Telecom-topman Ben Verwaaijen, juist onder ogen zag dat een nieuwe migratiegolf noodzakelijk is om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen.

Rutte is zijn vrolijke autonomie kwijt. Hij weet zich geen raad met de erfenis van Frits Bolkestein, hij zet geen eigen norm in het denken van de VVD over integratie en de positie van de islam in Nederland.
Rutte geeft zich over aan simpele trucs: als Wilders de moslims in het kabinet pest (hij zei in dezelfde NRC: “Ik ga nog meer lawaai maken”) kruipt hij, zonder dat het VVD-programma hem daartoe oproept, tegen Wilders aan en zet hij Albayrak onder druk om haar Turkse paspoort in te leveren.
Rutte kan niet omgaan met de grote tegenstelling die de VVD verdeelt en volgt bijna blindelings het spoor van Rita Verdonk, die de kiezers van Wilders wil paaien.
Toen ik het zag, moest ik denken aan mijn favoriete Weense grootvader, Franzl. Hij zou Nederlander zijn geworden op 12 mei 1940, maar de Duitse bezetting had dat verhinderd. “Ach ja,” verzuchtte hij toen ik veertien was en hij me bij Wienerwald op het Leidseplein trakteerde op het beroemde gepaneerde-kipmenu: “Dat was een beetje lastig, maar dat hoort erbij als je een vreemdeling bent.”
Ik kijk uit naar de aankondiging van een Europees paspoort. Dat moet ooit het antwoord worden op de migratie binnen Europese grenzen.

 1. 1

  Voor het eerst dat ik het eens ben met Rottenberg, hoewel het wel over een open deur gaat: Rutte is geen sterke partijleider. Kamp zal een veel betere zijn.

  Leuk idee, Europees paspoort. Maar dat helpt nog niet tegen de Marokkaanse dubbele nationaliteit, en mogelijk ook niet tegen de Turkse. Het onderwerp blijft dus bestaan. Bovendien verzinnen Wilders c.s. dan wel weer wat anders.

 2. 3

  Getuige het optreden van Bos gisteren in Utrecht mbt. het opzeggen van het paspoort, denk ik dat het vooral de PvdA is die zich met de afgelopen week geen raad weet. Slob en Balkende wimpelden Wilders af met statements dat ingezet beleid mbt. de dubbele nationaliteit wordt voortgezet. Dat beleid komt neer op afschaffing en is een gevolg van een motie van CDA, VVD en LPF uit 2003 en staat zo’n beetje haaks op wat de PvdA afgelopen week inbracht via fractievoorzitter Tichelaar: “Mijn fractie gaat het niet meemaken.” Tichelaar zal kunnen rekenen en weet dus voldoende: zijn fractie gaat het welzeker meemaken. De situatie zal Bos zeker geïnspireerd hebben tot zijn toespraak van gisteren en aangezien ‘voortschrijdend inzicht’ windvaan Bos in het bloed zit, zal Tichelaar nog wel eens bij hem aankloppen….

 3. 4

  k kijk uit naar de aankondiging van een Europees paspoort. Dat moet ooit het antwoord worden op de migratie binnen Europese grenzen.

  Heb ik iets gemist?
  Sinds wanneer zijn Turkije en Marokko lid van de EU?

  Een ingezetene van een van de leden van de EU heeft helemaal geen Nederlands paspoort nodig om te wonen en werken in Nederland.

 4. 6

  Felix Rottenberg? Dat was toch die arrogante kwast die volslagen mislukt is als voorzitter van de PvdA?
  Je kunt van Rutte veel zeggen, en daar is weinig positiefs bij, maar vermoedelijk heeft hij wel meer in zijn mars dan Felix ‘de domme schreeuwer’ Rottenberg zelf.

 5. 7

  Ik heb het persoonlijk nooit zien zitten in Rutte. Hij heeft dezelfde ogen als veel andere politici die ik niet vertrouw. Gevoelsmatige afkeer.

  Eerder de categorie goede ambtenaren dan betrouwbare politici wat mij betreft…

 6. 8

  Rottenberg houdt een verplicht politiek-correcte praatje, vooral om zijn natuurlijke achterban te laten zien dat hij het hart op de goede plaats heeft, de enige echte vleesgeworden tolerantie is en behoort tot een groep van WEL fatsoenlijke mensen. Wat een walgelijk stukje, dat alleen maar verder vervreemdt van het echte debat over inhoud en argumenten, zonder politiek-correct sausje. Ik kan hier helemaal niks mee. Weer iemand om gauw te vergeten.

 7. 9

  Ik denk dat we ons zullen moeten voorbereiden op een PVV van Vlaams Blok achtige allure en grootte. Eindelijk wordt de onderbuik zichtbaar. De VVD zal een keuze moeten maken wat ze willen zijn, maar dat weet Rutte zelf ook niet precies of hij durft het niet. Kamp wel. Benieuwd of Verdonk in de politiek blijft.

 8. 11

  Ik ben even op uw website wezen kijken en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u vooral zichzelf heel interessant en goed vindt.

 9. 13

  @Mango: “En aan meneer Iglo: doe ’s inhoudelijk.”
  Het is je duidelijk ontgaan dat ik reeds inhoudelijk deed, maar dan leg ik het gewoon even uit: Felix Rottenberg is als mislukt politicus niet gekwalificeerd om andere politici te vertellen hoe ze het moeten doen. Nog duidelijker: Felix Rottenberg kan de pot op en op de ‘inhoud’ van zijn schrijfseltjes hoeft niemand serieus in te gaan. Duidelijk? Duidelijk.

 10. 14

  Goed punt, meneer Iglo.

  *roept naar de directiekamer*

  Carlos! Heb jij de kwalificaties van Rottenberg eigenlijk nog gecheckt? Het zal toch niet waar zijn dat we ALWEER ongekwalificeerde politici aan het woord laten?

 11. 15

  Prachtig, de minachting voor kantoorklerken. En dat voor een dienstenmaatschappij. Wat doet Rotterberg eigenlijkvoor de kost behalve zure stukjes uitkotsen?

 12. 17

  Wat een kwestie. Twee dubbele nationaliteiten (de twee grootste minderheden) in het kabinet en heel Nederland staat op zijn achterste benen als Wilders het ter sprake brengt. Ik vind de opmerking van Wilders dat een dubbele nationaliteit de schijn wekt van belangenverstrengeling terecht, zeer terecht. Nou is in de huidige komkommertijd in de Nederlandse politiek nog lang niks aan de hand dat belangenverstrengeling oplevert. Dus wat mij betreft is hier geen probleem, maar die dubbele nationaliteit zou best bij wet verboden mogen worden.

  De manier waarop Rutte hier wordt afgeschilderd geeft gewoon het niveau van Rottenberg aan, niet zo best dus. Het hele stuk is een begin om de VVD in de hoek van Wilders te drukken en die hoek net als het vlaams belang te gaan behandelen. Waarom kan de discussie niet over de paspoorten gaan, maar zijn ineens alle immigranten (2e/3e generatie) weer zielig????? -in de eerste alinea zet Felix de toon- Dom links gelul. Het draait niet over de immigrant, het draait over een positie in het kabinet met macht, daar mogen toch wel eisen aan gesteld worden?

 13. 19

  zucht, die discussie over die mogelijke belangenverstrengeling komt me aardig de neus uit.
  Los even van de puur juridische aspecten waar wel iets voor te zeggen is, slaat de loyaliteitsdiscussie nergens op.
  Of beter gezegd, daar zijn wel duizend varianten op te maken zodat je er nooit uit komt.
  Hebben immers de katholieken in de regering niet ook een dubbele loyaliteit? Naar de Paus/Vaticaan en naar Nederland? Of uberhaupt een gelovige, naar God en naar het land? etc….
  Geneuzel.

 14. 20

  @Steeph:

  zucht, die discussie over die mogelijke belangenverstrengeling komt me aardig de neus uit.

  Inderdaad. Onze huidige staatssecretaris van Financieen is een rasechte ondernemer en onze vorige minister van Landbouw was een boer: over belangenverstrengeling gesproken.

 15. 22

  Tichelaar:

  Mijn fractie gaat het niet meemaken.

  Dus hoe onder welke noemers één van de PvdA bewindslieden in de boeken staat genoteerd is wél een breekpunt, maar het onderzoek naar de besluitvorming rondom het steun verlenen aan de inval in een soevereine staat (met alle bekende gevolgen) is dat niet?

  Goed om te weten.

 16. 23

  Het meest bespottelijke aan de hele discussie was nog wel dat hij begon tijdens de discussie over dubbele nationaliteiten. Het kabinet was al bezig dat te regelen, maar de kamer had het inmiddels zo ver geamendeerd dat het wetsvoorstel aan alle kanten rammelde. Wat voor mij aangeeft hoe moeilijk dit item praktisch te regelen valt. De VVD heeft al een keer haar achterban geholpen aan een wet die liegende asielzoekers hun paspoort ontnam en dat is ze niet bevallen. Het zal de VVD toch niet overkomen dat ze nu Maxima (Argentijns) of zelfs Beatrix (Brits) in de problemen brengt. De wet die voor lag was zo slecht dat Verdonk hem weer wilde intrekken om te voorkomen dat ze tegen haar eigen wet zou moeten stemmen.

  Aan iedereen die hier nog wat over wil zeggen wil ik er op wijzen dat ik niet loyaal ben aan Nederland. Ik weet niet wat dat is, namelijk.

 17. 24

  Nee, dat is niet inhoudelijk. Dat is op de man. Er staat u duidelijk iets tegen aan de persoon Rottenberg, waarna u, en niet alleen u, met een een zee aan argumenten komt waarom de persoon Rottenberg niet serieus te nemen. Inhoudelijk zou zijn: Ik ben het niet met de heer Rottenberg eens en wel hierom en hierom. Nu zegt u: meneer Rottenberg is een nare man naar wie ik niet wil luisteren. Daarnaast zie ik zelf niet in waarom F.R. geen goede analyticus/columnist zou zijn OMDAT hij 10 jaar geleden geen goede politicus was (wat uw mening is). dan zou u ook uw mond moeten houden OMDAT u niet tien jaar geleden een publieke functie uitoefende. Het is niet omdat hij tien jaar geleden faalde dat hij er nu naast zit.

 18. 25

  Nationalism is a political ideology that holds that a nation is the fundamental unit for human social life, and takes precedence over any other social and political principles. Nationalism typically makes certain political claims based upon this belief: above all, the claim that the nation is the only fully legitimate basis for a state, that each nation is entitled to its own state, and that the borders of the state should be congruent with the borders of the nation. Nationalism refers to both a political doctrine and any collective action by political and social movements on behalf of specific nations. Nationalism has had an enormous influence upon world history, since the nation-state has become the dominant form of state organisation. Most of the world’s population now lives in states which are, at least nominally, nation-states. Historians also use the term “nationalism” to refer to this historical transition, and to the emergence of nationalist ideology and movements.

  Deze bovenstaade quote komt uit wiki.

  Nationalisme is bijna een geloofsvorm. Het zal dus moeilijk discussiëren worden over de verschillende visies ten aanzien van Nationalisme. Let wel dit is zeker niet bedoeld als een Godwin in welke vorm dan ook!

  Ik vraag mij bijvoorbeeld af dat de oude vorm van Nationalisme door de globalisering al niet achterhaald is.

  Vroeger was op vakantie gaan naar het buitenland al ‘not-done’, immers je spekte de economie van een vreemd land, dat was niet loyaal ;)

 19. 26

  Wat Wilders goed heeft gedaan, ook blijkens de reacties hier over het PvdA standpunt is 2 discussies in 1 vlechten. Ten eerste de loyaliteit van 2 met name genoemde staatssecretarissen en ten tweede het probleem van dubbel nationaliteiten ansich. Wouter Bos heeft een derde element toegevoegd door het niet kunnen opzeggen van nationaliteiten van andere landen ter discussie stellen. En in sommige gevallen ook nog het automatisch verkrijgen van een nationaliteit als een van je ouders die bezit ook al ben je in een ander land geboren.

  Zo is er nu een poll over dubbele nationaliteiten die doodleuk vertaald wordt naar de benoeming van bewindspersonen en is er gedraai over de PvdA, terwijl Bos en Tichelaar het over ander zaken hebben.

  De enige die draait en draait en draait en draait is Wilders. Hij had het pas nog over verdachten die onschuldig zijn tot ze waren veroordeeld en heeft het nu over de schijn tegen. Wilders heeft de schijn tegen een racist te zijn. En een draaikont.

 20. 27

  En Rutte die draait ook. Eerst heeft hij de staatssecretarissen verdedigd en in dezelfde spreekbeurt ze opgeroepen hun paspoort in te leveren. Verder heeft Rutte het woord potverteren gebruikt, wat hem een slecht, want populistisch, politicus maakt.

 21. 28

  Is iemand hier ooit iemand tegengekomen die zich beriep op zijn dubbele nationaliteit? “U mag me geen bekeuring geven want ik ben een Marokkaan”. Ik vind het een perfect gebaar als iemand ervoor kiest om alleen Nederlander te worden als hij hier komt, maar ik ken geen situaties die schadelijk zijn als iemand dat niet doet.

  Die dubbele nationaliteit zal me worst zijn. Ik denk zelfs dat iedere move van de staatssecretarissen A&A onder de loep wordt gelegd, dus zij zullen eerder roomser dan de paus zijn dan dat zij favoritisme gaan bedrijven. In dat laatste geval berokkenen zij grote schade aan hunzelf en hun partij, dus dat zullen zij wel uit hun hoofd laten. Het wordt anders als een bepaalde partij of groep echt de macht krijgt: je ziet hoe Feijenoord wordt geregeerd.

  Er is overigens wel een kans dat A&A zelf worden beschadigd. Albayrak, met IND en asiel in haar portefeuille kan nog wel eens een Koerdische nachtmerrie op haar bord krijgen waarbij ze een beslissing moet nemen die ze in Ankara niet gaan waarderen. Stom van de PvdA dat ze haar op Justitie hebben neergezet.

 22. 31

  Albayrak, met IND en asiel in haar portefeuille kan nog wel eens een Koerdische nachtmerrie op haar bord krijgen waarbij ze een beslissing moet nemen die ze in Ankara niet gaan waarderen. Stom van de PvdA dat ze haar op Justitie hebben neergezet.

  Die mag ze niet nemen volgens Ankera, want het is voor een Turkse onderdaan strafbaar om zulke zaken te doen.

  Bij het eerste het beste familie bezoek kunnen ze haar de cel in slingeren of verbieden het land te verlaten.

  Maar ze kan ook het omgekeerde doen, iets doen wat Nederland niet leuk vind, snel uitwijken naar Turkije want die leveren geen onderdanen uit.
  Ergo ze kan zich aan haar ministeriële verantwoordelijkheid on trekken, of dat een goede ontwikkeling is durf ik te betwijfelen.

 23. 32

  Lekker obligaat praatje Rottenberg. Je voegt weinig toe aan de discussie maar probeert opnieuw een wig te drijven tussen de vleugels binnen de VVD. Welnu, dat gaan we deze periode niet meemaken.
  Probeer de zwakte van je eigen roerganger alsjeblieft niet te maskeren door anderen in diskrediet te brengen.

 24. 33

  Ach, de VVD is gewoon de partij van de marktwerking, dus het is ‘U Vraagt, Wij Draaien” qua opinie. Jammer voor hen dat ze een beetje tussen fatsoenlijk-liberaal en hysterisch-xenofoob terecht zijn gekomen en dus electoraal de boot gemist hebben.

 25. 34

  Wat vooral onwenselijk is in mijn ogen is het indienen van een motie van wantrouwen tegen politici omdat er een SCHIJN van belangenverstrengeling zou zijn. Hoe kan een weldenkend mens daar achter staan? 40% van de Nederlanders, of zelfs meer denkt van wel. Hoe kan in vredesnaam de schijn voldoende zijn voor zo’n motie? Door maar wat stemming te maken en de schijn te creeren kun je iemand al wegsturen? Dit soort praktijken vind je normaal terug in een bananenrepubliek.

  Ik begrijp daadwerkelijk niet meer dat mensen achter zo iemand als Wilders aanlopen, deze meneer lapt de rechtstaat volstrekt aan zijn glimmend opgepoetste laarzen.

  Wat ook wel aardig is op te merken is dat hier en daar gezegd wordt dat ‘links’ de discussie van belangenverstrengeling naar loyaliteitsconflict heeft verschoven. Wilders in NOVA gebruikt notabene zelf het woord loyaliteit tig keer. Dit is in mijn ogen gewoon demogagie.

  En blijkbaar als de meerderheid van het volk brult dat Albayrak haar turkse paspoort moet inleveren, dan siert het haar als ze daar gevolg aan zou geven (dit komt van een liberaal notabene). Dit terwijl het grondwettelijk toegestaan is. M.a.w. de wet heeft geen betekenis als het volk maar gaat brullen. Als ze het dan daadwerkelijk zou doen is ze natuurlijk plotseling iemand zonder ruggegraat.

  Nu heb ik ook begrepen dat het niet eens zo lang geleden is dat men de wet veranderd heeft om twee nationaliteiten toe te staan. Dit was ter bevordering van de integratie van mensen die uit landen kwamen waar nationaliteit automatisch door geboorte werd toegekend. Nu heeft deze wet er toe geleid dat mensen meer integreren in de Nederlandse samenleving, wel zo ver dat er nu twee allochtone bewindslieden in het kabinet zitten. En opeens Nederland bekend massaal kleur, men wil eigenlijk geen integratie van allochtonen.

  Ik heb het zo langzamerhand wel een beetje gezien met die discussie over asielzoekers en allochtonen. De argumenten zijn volstrekt willekeurig en worden vooral gedirigeerd door de onderbuik. Nederlanders vreten gewoon van meerdere walletjes.

 26. 35

  @Nette Heer…in de door mij aangehaalde commissie staat de doelgroep omschreven aldus:

  Les commissions ad hoc s’occupent des dossiers des :

  Séquestrés de Tindouf
  Résidents Marocains à l’étranger.

  Wat ik dus opmerkelijk vind is de omschrijving van kinderen van kinderen van kinderen inmiddels als “Résidents Marocains à l’étranger”

  Het zijn plaatsgenoten van de derde/vierde generatie die mij daar onlangs op attendeerden..zij zagen dat niet zitten, die adem in de nek vanuit het land van opa.

 27. 37

  Mijn dag was goed overigens. Vandaag had je om 12:00hr in m’n dierentuin een grote massa mensen die elkaar schminkten om een (wereld)record te breken..stikte van de Moslima’s, giegelen en veranderen in poes (was de voorkeur) of wat dan ook…dolle pret met en zonder hoofddoek.

  Ik werd er blij en een beetje ontroerd van..mind you geen man macro te zien maar mannen lopen overal achter dus dat is niks bijzonders :)

 28. 39

  Ik vraag mij bijvoorbeeld af dat de oude vorm van Nationalisme door de globalisering al niet achterhaald is.

  Natuurlijk. Nationalisme is een negentiende-eeuwse uitvinding om het proletariaat eronder te houden omdat met god en koning steeds minder lukte. De hele dubbelenationaliteitendiscussie geeft al aan dat het om een achterhaald idee gaat. Steeds minder mensen zijn gebonden aan één land. Dat wordt alleen maar erger. Wilders is bezig met een achterhoedegevecht.

 29. 40

  Yep..ik kook en typ, lastige combinatie..couscous btw. Ik ga nog eens zo’n virtueel laser keyboard aanscaffen.

  (recept van mijn lokale mocro)

  أكل [تستيلي

  (soort van eet smakelijk, ben het een beetje kwijtgeraakt deze taal:(

 30. 41

  @scilnv,

  Nou hij brengt anders heel wat volgevreten onderbuiken in vervoering. Maar het gaat natuurlijk niet om Nationalisme, het gaat zogenaamd om integratie he…jeetje wat heb ik een slecht humeur vandaag zeg, zeker omdat het weekend voorbij is ;)

 31. 42

  @Hayek,

  Dus als iemand even bewindspersoon is moet ie het paspoort inleveren. Na het ambt dan weer snel aanvragen?

  Militairen met een dubbel paspoort ojee, hoe zat dat ook alweer in de geschiedenis, de meeste legers bestonden uit huurlingen onder contract. De loyaliteit ging meestal niet verder dan de beurs en de maag.

  Waarom niet eerder een speciale status creëren voor een ambtenaar, militair of bewindspersoon zolang ze in functie zijn. Wellicht is dat al zo. Ik heb nog geen inhoudelijke argumentatie gehoord over die zogenaamde juridische problemen met praktijkvoorbeelden. Men komt helaas niet verder dan wat populistisch gebrul.

 32. 43

  @mp U heeft het begrepen,
  de loyaliteitskwestie is een moeilijke, in dat licht laten de woorden van Wilders zich vertalen naar: kies welke nationaliteit je hebt (voor alle marokanen en turken). Dit is puur discriminatie en gaat veel te ver.

  Aan de andere kant, de huidige onderhandelingen over toetreding van Turkije kan voor Albayrak een listige – politiek en juridisch (onderhorig aan twee wetten, soms strijdig(Armenië, de Koerden))- situatie doen ontstaan. Ik denk dat een Turkse/Nederlandse op dit punt uitermate geschikt is om tot werkelijke gesprekken over deze volkenrechtelijke zaak te komen.

  Aboutaleb zal minder kans hebben om belangenverstrengeling te krijgen, hij is goed op zijn plek.

  Ik zal dan ook even direct het juridische probleem in het midden gooien: In Turkije is het bij wet verboden om over bepaalde gebeurtenissen in de grote oorlog als Armeense Genocide (1915-1916) te spreken. In Nederland is een wetsvoorstel in de maak (of is al stopgezet weet ik niet precies)(geweest) om het Ontkennen van Armeense genocide strafbaar te maken. Dit in navolging van Frankrijk, waar deze wet inmiddels is aangenomen.

  Nou is de vraag over wat er precies gebeurd is een geschiedkundige en volkensrechtelijke; daar kan je in de problemen raken. Mij lijkt het de uitgelezen kans (zeker voor Albayrak met dubbele nationaliteit) om eens te proberen om dit menselijke drama te onderzoeken om het volkentrauma weg te werken (na zoveel generaties).

 33. 44

  @toeschouwer,

  Albayrak zal gewoon het standpunt van het kabinet moeten onderstrepen. Doet ze dat niet dan zal ze moeten opstappen. Ik wil het nog wel zien of Turkije Albayrak strafbaar stelt als zij als Nederlands bewindspersoon een voor Turkije onwelvoeglijk standpunt inneemt.

  En ik vraag mij ook af of iemand wanneer die in Nederland woont en werkt en daar een uitspraak doet strafbaar is in Turkije. Mocht Turkije dat dan wel gaan doen, dan is dat een mooi moment om deze kwestie eens op scherp te zetten met Turkije lijkt mij.

  Wat dat betreft kan het wel eens heel voordelig zijn die mogelijke problemen op te laten treden. Dan is er tenminste een echte aanleiding om het aan te kaarten. En zou de aanwezigheid van A&A wellicht als katalysator kunnen werken. Dat lijkt mij veel beter dan wat PVV wil, die wil mogelijke problemen in feite uit de weg gaan waardoor er eigenlijk niets werkelijk opgelost wordt.

 34. 46

  @MP, 41:

  Maar het gaat natuurlijk niet om Nationalisme, het gaat zogenaamd om integratie he

  Wilders pleit inderdaad altijd voor integratie van moslims in de westerse cultuur. Die westerse cultuur is er nou net een van globalisering. In een wereld waarin een Somalische vluchteling via Kenia en het Nederlandse parlement uitkomt bij een Amerikaanse denktank past stug volhouden aan het concept ‘nationaliteit’ niet meer.

 35. 47

  @Scilnv,

  Wilders is eentje van de oude stempel, hij wil terug naar de vijftiger jaren. hij verwerpt als reactionair denker elke verandering van de Nederlandse cultuur. Het woord vrijheid in de partijnaam zet mensen op een verkeerd been. Hij ageert ondertussen zo ontzettend tegen het maakbaarheidsdenken van oud-links, maar is zelf minstens zo erg of nog erger, waar het hart vol van is stroomt de mond van over me dunkt.

 36. 48

  Mijn mening !
  Er is maar 1 politicus op dit moment die de waarheid durft te verkondigen, ongeacht de mening van zijn collega’s . Geert ga zo door en het komt allemaal goed.
  Nu al prognose 15 zetels

 37. 49

  @ larie #29

  Met zo’n raad en zijn doelstelling ben ik niet blij, maar zo lang er niet wordt opgeroepen tot strafbare zaken gaan ze hun gang maar. We leven in een vrij land.

  Ik zou het overigens sterker vinden als de succesvolle ondernemers en politici die in die raad gaan zitten hier wat meer hun best deden, uit de wens om Nederland vooruit te helpen. Mevrouw Arib zal naast haar Kamerlidmaatschap niet veel tijd hebben, laat ze die dan niet besteden aan wat de koning van Marokko wil.

  Overigens heb ik nog nooit een succesvolle Marokkaanse ondernemer op de zeepkist zien staan om tegen de ouders van hang- en ergerjeugd te vertellen dat ze g*dverdeg*dver hun zoontjes eens een schop onder de kont moesten geven. “Zwarte” scholen zoeken zich een ongeluk om goeie rolmodellen te vinden om een spreekbeurt op school te houden.

 38. 51

  Precies @Nette Heer, spijker op de kop. Een aantal jaren geleden in mijn “amsterdamse tijd” en net voor schaefer enzo werd ik uitgenodigd door een amsterdamse lokale krant om te discussieren met een marokkaanse ‘bobo’ vanwege mijn inspanningen om het een en ander bespreekbaar en aldus oplosbaar te maken.

  Het intervieuw werd enigszins afgezwakt gepubliceerd en ik vond het wat zwakjes. Ben toen een club binnengestapt in de grachtengordel van succesvolle tweede generatie nieuwkomers en gevraagd waarom ik ze nooit zag en hoorde.

  De reacties waren gelijk als wat je in het merendeel van de Arabisch georienteerde landen merkt, minachting voor de andere (lees lagere) klasse, een tweedeling. Ik zeg dit niet vanuit een naiviteit ik ken veel van deze landen als mijn broekzak.

  Het word hoog tijd voor echte rolmodellen, the only way.

 39. 53

  Wat ik niet begrijp is dat ik in deze discussies het woord ‘globalisme’ niet voorbij zie komen. Altijd wordt er maar over gesproken, maar als we er echt binnen de maatschappij mee te maken krijgen dan worden we bang. Bang voor zogenaamde tsunamies etc. Dan zijn we ineens dat kleine landje in de grote boze wereld.

  Is het niet zo dat iemand met twee paspoorten in onze samenleving meer kan vertellen over wat er in de wereld gebeurd? Waarom kunnen we dat feit niet oppakken en verder ontwikkelen, ipv het proberen te verstoten? We worden steeds provincialer, dag bij dag, en dat maakt ons uiteindelijk echt een heel miniscuul landje in deze wereld.

 40. 55

  Bla bla bla

  laat het kabinet overgaan tot de orde van de dag. Morgen direkt Albayrak naar Turkije sturen voor gesprekken over Armenië en Cyprus, Eurlings als gristelijke tegenhanger meesturen en kijken wat er gebeurt met de dubbele nationaliteit. Als gevolg kunnen we waarschijnlijk voor de zomer nog een keer naar de stembus…

 41. 56

  @Treb, 53:

  Wat ik niet begrijp is dat ik in deze discussies het woord ‘globalisme’ niet voorbij zie komen.

  Ik heb het toch echt gebruikt in 46…