1. 3

    Goed artikel…

    Ik begrijp ook dat het nog uitmaakt of je ex-moslim bent of niet. Maar met de schrijver verwonder ik me er ook over dat ik nog geen Fatwa aan mijn broek heb. Tenslotte, als rechtgeaard atheist, kan ik mij niet anders dan laatdunkend over godsdiensten (islam voorop) uitlaten. Daarbij schaar ik mij geheel achter Pim Fortuyn die in een van zijn roemruchte uitlatingen de islam een achterlijke cultuur noemde. daarbij de kanttekening makend dat dit voor meer godsdiensten van toepassing is.