Zur endgültigen Lösung der Muslimenfrage?

Even dacht ik nog dat het wel om satire moest gaan, maar op The Post Online pleit emeritus-hoogleraar orthopedagogiek Juliaan van Acker gewoon echt voor een definitieve oplossing van het moslimvraagstuk en een Europese Führer die dat voor elkaar zal boksen.

U roept: Godwin! Ik zeg: lees dan toch gewoon wat die man schrijft…

Moslims horen niet thuis in Europa. In feite geven de moslims dit zelf aan. Ze houden zich apart. De vrouwen dragen een hoofddoek, om zich van de rest te onderscheiden. Mannen en vrouwen bidden vijf keer per dag en eisen hiervoor aparte ruimtes in bedrijven, scholen, vliegvelden. Ze eisen halal voedsel. Moskeeën steken raar af tegenover onze gotische en barokke kerken. Moslims willen een apart rechtstelsel. Een van de meest heilige principes van een democratische samenleving, de scheiding van kerk en staat, staat haaks op wat de islam voorstaat. Kortom, het gaat om een bevolkingsgroep die vrijwillig, uit eigen beweging en uit principe apartheid wil. Dat is hun goed recht, maar niet in mijn huis.

Weet u wie er voor 1945 in Europa ook in aparte getto’s woonden, zich onderscheidend kleedden en ‘apartheid’ voorstonden door zich persé te willen houden aan hun religieuze voorschriften? En die synagogen staken maar raar af tegen onze gotisch en barokke kerken.

Antisemieten schermden ook toen al graag met criminaliteitsstatistieken. Daaruit zou blijken dat Joden ontstellend vaker crimineel gedrag vertoonden. En hoeveel uitstekend geïntegreerde Joden radicaliseerden niet, om zich vervolgens aan te sluiten bij de bolsjewistische wereldrevolutie of de anarchisten, rond wie de stevige geur van buskruit hing?

Serieus, vervang in Van Ackers artikel overal ‘moslims’ door ‘Joden’ en er rolt het griezelig soort antisemitisme uit, waar men niet alleen met pek en veren voor wordt overladen, maar ook vervolgd en berecht. Maar over moslims kun je dat soort dingen bizar genoeg openlijk zeggen, zonder dat een mestkar aan morele verontwaardiging over je wordt uitgestort. De holocaust heeft ons blijkbaar wel van het antisemitisme genezen, maar niet van de reflexen en mechanismen daaronder.

Muslime raus!

De hoogleraar vervolgt: nu het Avondland vanwege de vluchtelingenstroom vanuit Syrië wordt..

..geconfronteerd met een extra massa-invasie van moslims (…) moet er in Europa een duidelijk beleidsplan zijn. Om de vrede in Europa te behouden en om vrede in het Midden-Oosten terug te brengen, moet dit beleid gericht zijn op de uiteindelijke terugkeer van alle moslims naar de landen van herkomst.

Ik weet wel dat in islamofoob-rechtse kringen het apocalyptisch schrikbeeld dat Jean Raspail in Le Camp des Saints (1973) oproept – van een flottielje van honderd schepen waarop een miljoen gelukszoekers richting Europa varen – enorme populariteit geniet; maar op een Europese bevolking van 750 miljoen zou zelfs een instroom van 3 miljoen moslims slechts 0,4% op die totale bevolking uitmaken.

Als je die een beetje verstandig spreidt, maakt dat op de huidige Europese moslimpopulatie geen noemenswaardig verschil. Die zal in 2050 naar verwachting sowieso 10% van de Europese bevolking vormen.

Laat dit gegeven nu echter precies zijn waar de schrik Van Acker om van het hart slaat. Want let op, de hoogleraar heeft het over alle moslims, die de EU op de een of andere manier moet zien te lozen. Niet alleen de vluchtelingen moeten gedwongen worden te repatriëren zodra het weer rustig is in Syrië en Irak, nee: elke moslim moet terug.

“Het niet thuishoren van moslims in Europa betekent dat ze ergens anders wel thuishoren,” aldus de hoogleraar, en wel “in Noord-Afrika en het Midden-Oosten”. Als er daar nu gewoon vrede en welvaart gaat heersen, “dan hoeft in Europa geen enkele moslim nog te blijven omwille van betere leefomstandigheden.”

Imperialisme, maar dan net even anders

Er zijn in die landen immers capabele lieden genoeg en de oliestaten kunnen wel voor de kosten opdraaien, mijmert deze zelfverklaarde realist verder, schijnbaar vergetend dat al die “intelligente, talentvolle en rechtvaardige mensen” en al dat oliegeld de afgelopen vijftig jaar geen liberale, welvarende democratieën hebben opgeleverd. Dus op grond waarvan verwacht Van Acker de komende vijftig jaar ineens een tegenovergestelde uitkomst?

Alsof Van Acker die tegenwerping voelt aankomen, vervolgt hij:

De evolutie naar islamitische staten waar recht en vrede heerst, gaat echter niet vanzelf. Europa moet hier ingrijpen. Een sterk leger met veel grondtroepen is een absolute noodzaak. Europese moslims kunnen een vredeskorps vormen om de landen van herkomst op te bouwen. Er moet een duidelijk beleidsplan zijn, waarbij de politici het moeten aandurven zich te bevrijden uit het keurslijf van het politiek correcte denken.

Juist ja. Want onze meest recente pogingen de Pax Occidentalis met militair geweld op te leggen aan Irak en Afghanistan zijn zo’n succes gebleken.

En hoe denkt deze orthopedagoog precies jonge moslims te motiveren deel te nemen aan een veredelde scouting om de landen van herkomst op te bouwen, als ze beseffen dat dit de opmaat zal vormen voor de ‘vrijwillige’ deportatie van henzelf en hun familieleden uit Europese landen waar ze inmiddels geboren en getogen zijn? Ze zouden wel gek zijn.

De kers op de taart is echter wel de uitsmijter waarmee Van Acker besluit, en die herinneringen oproept aan de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis.

En last but not least, Europa moet geleid worden door een charismatisch leider die aanvoelt wat het volk wil en een beweging op gang brengt die de Europeanen verenigt rondom gemeenschappelijke normen en waarden (ja, dat zijn christelijke en humanistische waarden).

Hier wordt dus gewoon even gepleit voor een Europese führer, die de volkswil zal uitvoeren en dan vermoedelijk genoemd beleid ontwerpt en uitvoert om de moslims geheel en al definitief Europa uit te werken. Van Acker is oud genoeg om de Tweede Wereldoorlog te hebben meegemaakt. Zou hij nu werkelijk niet beseffen wat hij hier schrijft en wat dat impliceert? Het is alsof hij het er om doet.

Behaagzieke media

Nu kunnen we dergelijke borrelpraatjes afdoen als de krankzinnige fantasieën van een seniele oude gek, en gezien het geraaskal van Van Acker op zijn persoonlijke website en academia.edu lijkt me dat oordeel ook terecht; maar dat neemt niet weg dat Van Acker op TPO flink bijval krijgt onder zijn artikel. ‘Goed zo! Moedig! Eindelijk een academicus die het durft te zeggen!’, is de teneur.

Dat staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren zagen we ook gerenommeerde media steeds vaker podium bieden aan lieden met ideeën en argumentaties die twintig jaar geleden enkel ingang zouden vinden in extreem-rechtse blaadjes, en ook onmiddellijk als fascistisch en racistisch zouden worden herkend.

Van de week nog werd in het politieke praatprogramma voor intellectueel Nederland, Buitenhof, de lofzang geheven op het recentste boek van Joost Niemöller, waarin deze de linkse journalistiek en politiek aanklaagt omdat men de racistische politicus Hans Janmaat destijds zo had verguisd, terwijl zijn ideeën inmiddels gemeengoed waren geworden.

Niemöller is echter een openlijke racist (zelf noemt hij dat liever ‘nieuw realist’), die meent dat wetenschappelijk is aangetoond dat niet-blanken genetisch dommer en agressiever zijn dan blanken, dat ze vaker vrouwen verkrachten; en die bootvluchtelingen omschreef als een sprinkhanenplaag die de Europese beschaving zal vernietigen.

Het had emeritus-hoogleraar Meindert Fennema er niet van weerhouden het voorwoord te schrijven. Hij vond het “een prachtig boek”, zei hij, terwijl hij het boetekleed aantrok: ook hij had Janmaat gemeden uit angst voor de impact op zijn carrière. En Janmaat was dan wel een racist geweest, maar ook een visionair. Want hij zei dingen die inmiddels gewoon regeringsbeleid zijn.

Vrijheid van meningsuiting?

Fennema was het met Janmaats racisme weliswaar niet eens, maar dergelijke standpunten en argumenten moeten volgens hem wel gewoon “besproken kunnen worden.” In de medische wetenschap wordt er immers ook rekening gehouden met de rol van ras in het vaststellen van ziektebeelden en het toedienen van medicatie; dus waarom zou een nuchtere discussie over de invloed van raciale, genetische kenmerken op temperament en prestaties dan niet legitiem zijn? De uitkomst van zo’n publiek discours staat toch immers niet vast?

Het is de mantra sinds de moord op onze patroonheiligen van het Vrije Woord, de zalige Pim en de goddeloze Theo: vrijheid van meningsuiting! Alles moet gezegd kunnen worden! Alles benoemd!

Hetgeen er in de praktijk vooral op neerkomt dat men vreemdelingen en kleurlingen gewoon moet kunnen denigreren zonder morele verwijten naar het hoofd te krijgen.

Voor hen gelden namelijk toch echt andere regels. Geen Charlie die opstond om het op te nemen voor Abdou Bouzerda en de AEL, toen die in 2010 werden aangeklaagd en de laatste veroordeeld omdat ze met hun holocaustcartoons de hypocrisie ten aanzien van de zogenaamd heilig geachte ‘vrijheid van meningsuiting’ doorprikten.

Aldus worden racisme en xenofobie wederom salonfähig gemaakt en hele bevolkingsgroepen onderaan de maatschappelijke ladder opnieuw tot ‘probleem’ verklaard. Ik houd mijn hart vast.

 1. 1

  Die voorlaatste paragraaf lijkt me niet terzake doende, maar verder helemaal mee eens. Dit is een racist en dit soort praat moeten we niet accepteren.

 2. 4

  @2: Misschien in de zin dat God* de schepping van Van Acker ironisch bedoelde, Van Acker zelf meent het waarschijnlijk serieus.

  Hij heeft ook een site.

  ____
  * spreekwoordelijk uiteraard, niet bedoeld om atheïsten te kwetsen

 3. 5

  De stelling islam is niet inpasbaar in Europa, als dat betekent dat democratie, rechten van vrouwen en homo’s, godsdienstkritieken enzovoort minder worden. Dan is dat zo. Alleen in hoeverre is er sprake van islamisering van Europa?

  Bijvoorbeeld invoering van sharia is in tegenspraak met rechten van vrouwen, naaktkunst verbieden op stadhuis is tegenstrijdig met onze open cultuur, en vrijheid van meningsuiting boven vrijheid van godsdienst is gewoon zo.

 4. 6

  …naaktkunst verbieden op stadhuis is tegenstrijdig met onze open cultuur…

  @5 Om te beginnen is er geen verbod uitgevaardigd, iemand nam aanstoot aan een serie naaktportretten; en vervolgens heeft het desbetreffende gemeentehuis die portretten weggehaald.

  Zouden ze dat ook hebben gedaan als een Jehova’s getuige of een orthodox christen zijn bezwaren had geuit tegen de etalering van dergelijke schilderingen in de publieke ruimte? Misschien wel, misschien ook niet – misschien speelt islamofobie en overspannenheid rond moslimperikelen ook wel een rol bij de beslissing om die schilderijen weg te halen (‘want anders hebben wij hier straks een cartoonrel en boze moslims voor de deur, beter geen risico nemen’, zoiets).

  Maar tegelijkertijd mogen we er gevoeglijk vanuit gaan dat dergelijke schilderingen in veel dorpen en steden in de Bible Belt überhaupt niet in het gemeentehuis zouden komen te hangen; of dat klachten daarover van de christelijke bevolking gepaard zouden gaan met vragen in de gemeenteraad van de SGP- en CU-fracties.

  Kortom, dat akkefietje met die naaktschilderijen op dat gemeentehuis zijn zwaar overtrokken. Het zegt meer over de paniekerige omgang van bestuurders met klagende moslims dan over de moslimgemeenschappen zelf; en over de media die dit soort berichten flink hypen, want verhalen over ‘islamisering’ verkopen nu eenmaal goed.

 5. 8

  @6: Het zegt meer over de paniekerige omgang van bestuurders met klagende moslims dan over de moslimgemeenschappen zelf

  Eens, soms is een schouder ophalend “oh” een prima reactie. Niet enkel richting klagende moslims, overigens.

 6. 9

  Mooi verwoord Prediker, je vraagt je onderhand echt af waar het heen gaat. Ik merk het overal om me heen dat iedereen van hoog tot laag opgeleid, van stad tot provincie, iedereen kakelt moeiteloos mee in deze retoriek. Het lijkt haast wel een soort gemakzucht, heel angstig dat Bandwagon effect.

 7. 10

  Als je mag zeggen wat je wilt dan mag je ook zeggen dat fascisten, fascisten zijn en terug onder hun steen moeten. Ook ik houd mijn hart vast.
  Wat mogen we van laffe publieke figuren (politici, journalisten, captains of industry) verwachten?
  Of is Gerard Joling voortaan ons orakel?

 8. 11

  @6: Dat van die naakt-portretten in Huizen; geloof me, een groot aantal “dorps-kern-bewoners” van de oude zwarte kousen snit waren maar wat blij met de verwijdering….

 9. 12

  6.

  Gelukkig zijn de fanatieke orthodoxe moslims maar een groepje in de marge.

  Natuurlijk is het overdreven, alleen is het niet alleen maar gebaseerd op kleine dingetjes. En de vergelijking met de Joden vervolging vind ik niet opgaan. Want daar gebeurde het tegenovergestelde, de Joden werden uitgesloten, de moslims worden omarmd door de machtshebbers.

 10. 13

  @1: Die doet wel ter zake, want die toont dat het met vrijheids-van-meninguiting verniste racisme waarmee allerlei bevolkingsgroepen heden ten dage worden bekogeld, niet anders is dan dat: racisme dat schuil gaat onder vernis.
  Maar dat rabiaate racisme wordt ontrokken aan het oog doordat het kwetsen van zwakkere bevolkingsgroepen (uitkeringstrekkers, daklozen, mensen met een andere huidskleur, mensen met een andere religie, mensen met een andere mening) salonfähig geworden is. Racisme is maar één van de vormen.

  Er is overal waar je kijkt sprake van nieuwe mythevorming. Er is een “drang naar demonisering”. Ik weet niet of Hannah Arendt of andere filosofen van het fascisme het hier wel eens over gehad hebben, maar die drang is heel voelbaar. En ja, het zijn de voorboden van fascisme. Dat kun je voelen.

  In plaats van het rationeel bekijken van de situatie is er een diepe angst voor ‘enge mensen’ gekomen. Invoelen in hoe de migranten zich voelen of om op een humanistische wijze te kijken naar het probleem, is er niet bij. Onze samenleving eist dat alles gerationaliseerd wordt. Het is daarom ook logisch dat deze angst ook gerationaliseerd wordt en dat leidt tot schijnratio, mythevorming, gesjoemel met de cijfers en andere aberraties.

  Niet alleen van de mensen die de migranten liever zien gaan. Ook vanaf de andere kant gebeurt dit. Het probleem is alleen dat als je iemand wil helpen met zijn angst, je diegenen nooit kan overtuigen met feiten, het is immers niet een gevoel wat door ratio wordt ingegeven.

  De manier hoe de schijver van dit artikel en zo goed als de hele linkse vleugel omgaat met de ‘migratiecrisis’ is smijten met statistiek. Dat is contraproductief. Want als een ding waar is, dan is het dat statistiek (1) nooit garanties geeft voor de toekomst, (2) vaak slordig is gedaan en (3) niet door veel mensen echt begrepen wordt (ook academici maken vaak fouten op statistisch vlak). Je verliest dus altijd als je cijfers gaat gebruiken om iemands angst weg te nemen. Als een keer blijkt dat de cijfers in retrospect niet kloppen, als een keer blijkt dat er gesjoemeld is met cijfers, Als een keer blijkt dat de verwachting die de statistieken geven niet lijkt te kloppen met het ‘gezonde verstand’ dan is al je moeite te niet gedaan.

  En als statistiek één ding aantoont, dan is het dat de kans dat dát niét gebeurd heel klein.

  Het is dus belangrijk om te concentreren op kwalitatieve zaken in plaats van kwantitatieve. De rechterkant, de havikken van het politieke spectrum begrijpen dat over het algemeen veel beter.
  Zo is met de moorden van Pim Fortuin en Theo van Gogh (die redelijk onbekend was) in Nederland het perfecte klimaat ontstaan voor een nationalistisch gevoel van solidariteit binnen de Populistisch-Nederlandse en daarna de Joods-christelijke cultuur. Geert Wilders hoefde dit alleen maar te kapitaliseren door daar op te hameren. Niet dat er duizenden nederlandse mensen met de joods-christelijke cultuur gedood werden door ‘moslimtuig’, niet dat er duizenden rechtse mensen door ‘linkse honden’ gedood werden, dat was niet nodig.

  In Amerika werd hetzelfde gedaan: een tragische terroristische aanslag van ‘vijandelijke mogendheden’ is gebruikt om Amerika oorlogen in te rommelen, een heel nieuw beleid te voeren en allerlei draconische wetten door te voeren. De slachtoffers van die oorlogen zijn de burgers van twee landen (afghanistan en irak) die weinig met de aanslagen te maken hadden. De slachtoffers van het beleid en die nieuwe wetten zijn de burgers van de VS en iedereen die zich op geweldloze manier tegen de VS verzet.

  Johan Huizinga, heeft een mooie beschrijving over het puerilisme waarin hij de algemene cultuur die nu weer hoogtij viert prachtig omschrijft:

  de gemakkelijk bevredigde maar nooit verzadigde behoefte aan banale verstrooiing, de zucht tot grove sensatie, de lust aan massavertoon. Op iets dieper liggend niveau sluiten daarbij aan: de levendige clubgeest met zijn aankleve van zichtbare onderscheidingsteekenen, formeele handgebaren, herkennings- en aankondigingsgeluiden (yell’s, kreten, groetformules), het optrekken in marschpas en marschorde enz.. Een aantal eigenschappen, die psychologisch dieper geworteld liggen dan de genoemde, en die men eveneens het best onder den term puerilisme kan begrijpen, zijn het ontbreken van gevoel voor humor, het warmloopen op een woord, de verregaande ergdenkendheid en onverdraagzaamheid tegenover nietgroepsgenooten , de matelooze overdrijving in lof en blaam, de toegankelijkheid voor elke illusie die de eigenliefde of het beroepsbesef vleit. Veel van deze pueriele trekken vindt men ook in vroegere beschavingstijdperken ruimschoots vertegenwoordigd[3], doch nooit in de massaliteit en met de brutaliteit, waarmee zij in het openbare leven van heden zich breed maken. Het is hier niet de plaats voor een uitvoerig onderzoek naar de oorzaken en den groei van dit cultuurverschijnsel. Onder de factoren die er deel aan hebben behooren in ieder geval de intrede der halfontwikkelde massa’s in het geestelijk verkeer, de verslapping der moreele standaarden en de al te groote geleidendheid, die techniek en organisatie aan de maatschappij verleend hebben. De adolescente geesteshouding, ongebreideld door opvoeding, vormen en traditie, tracht in elk domein de overhand te krijgen, en slaagt daarin maar al te zeer. Gansche gebieden van de openbare meeningsvorming worden beheerscht door het temperament van opgroeiende knapen en de wijsheid van de jongensclub.

  Het is de exacte beschrijving van de PVV in het politieke landschap en Geenstijl in de media.

 11. 14

  Als we alle Arabische invloeden uit Europa hebben verwijderd, wil ik de domrechtse burger zien worstelen met Romeinse cijfers.

 12. 15

  @12: Je moet wel lezen wat er staat. Prediker vergelijkt de maatschappelijke cultuur uit de jaren 20 en 30 met die van nu; dat het bonton, salonfahig is om te zeggen dat je een bevolkingsgroep er niet bij wil hebben. En die vergelijking is geheel terecht. Ik zelf ervaar als ik in willekeurig gezelschap tegengas geef aan de borreltafel dat ik dan erg agressief wordt bejegend tegenwoordig. Er is geen behoefte aan discussie of andere standpunten, alleen maar lekker elkaar opjutten en bevestigen dat die vieze knoflook stinkende baarden en jurken slecht zijn en een gevaar voor je dochter.
  Prediker roept niks over of de “machthebbers” wel of niet wie dan ook omarmen. Je kan iedere vergelijking afschieten op deze manier: Joden zijn geen Moslims en dus klopt die vergelijking niet is ongeveer zelfde vorm van argumenteren.

 13. 16

  Okee, niet het meest samenhangende betoog ooit, nu ik het goed na lees. 10 minuten is niet genoeg tijd om alle stukken bij te typen die ik er uit gelaten heb om reactielengte te beperken. Dan moet de redactie me maar een keer vragen om een artikel te schrijven.

 14. 19

  Dan moet de redactie me maar een keer vragen om een artikel te schrijven.

  @16 Nu je er toch over begint… dat was wel de gedachte waarmee ik speelde bij het lezen van #13. Goede aanzet voor een zelfstandig artikel.

  We zien het gaarne een keer onze kant op komen.

 15. 20

  Tsja, dat komt er nou van als men theologie/ideologie niet van sociologie en politicologie loskoppelt, dan gaar alles door elkaar lopen en dan begint van de weeromstuit iedereen tegen iedereen te schreeuwen. Prediker en Van Acker kunnen me nog meer vertellen, maar als Van Acker het gewoon over de islam (ipv over moslims) had gehad, en/of Prediker het e.e.a. het zo gelezen had alsof het over de islam i.p.v. over mensen zou zijn gegaan, dan was er (naar ik aanneem) geen enkel probleem geweest. Maar ja, als beide partijen de confrontatie zoeken, dan zie je dit soort geblèr op de interactieve media verschijnen. Niks aan te doen, het een is gewoon een causaal gevolg van het ander. (En beide partijen hadden dat vantevoren kunnen weten).

  En nog één klein dingetje: Predikers voorbeeld is verregaand onzuiver omdat Joden ook als “onaangepast” werden beschouwd (en vervolgd en vermoord) als ze helemaal niet zonodig vijfmaal per dag gingen bidden en zich in woord en daad en kleding en gedrag en gebaar en ideologie van de rest wilden onderscheiden. Zó ontkracht je de kritiek op de zelfsegregerende islam (en de moslims die deze islam aanhangen) niet op een correcte manier, mannetje, jij bent niet van goede wil…

 16. 22

  @21: En wederom eentje….is dat trend bij domrechts? artikelen gewoon niet lezen maar er wel wat over roepen?
  ignorance is bliss zullen we maar zeggen

 17. 23

  Het is natuurlijk ook typerend dat hij dit stuk mag schrijven juist omdat hij emeritus hoogleraar is.

  Voor de rest wordt de academie gewantrouwd. Sterker nog, veroordeeld als notoir onbetrouwbaar omdat ze worden betaald om deskundig te zijn op hun vakgebied.

  Maar dat alles verdwijnt als sneeuw voor de zo’n als de academicus iets zegt waar (dom) rechts het mee eens is.

 18. 24

  Predikers voorbeeld is verregaand onzuiver omdat Joden ook als “onaangepast” werden beschouwd (en vervolgd en vermoord) als ze helemaal niet zonodig vijfmaal per dag gingen bidden en zich in woord en daad en kleding en gedrag en gebaar en ideologie van de rest wilden onderscheiden.

  @20 De meeste moslims bidden niet vijfmaal per dag, want daar komen ze niet aan toe, en afgezien van dat hoofddoekje lopen de meeste jonge moslima’s in Westerse, modieuze kleding van de H&M en wat dies meer zij. Strakke spijkerbroeken, make-up, modieuze hakken en een merktas. Want ze willen er wel leuk uitzien, natuurlijk.

  Verder golden geassimileerde Joden voor antisemieten gewoon als infiltranten die middels hun posities de Europese volken uitbuitten en langzaam maar zeker het Jodendom zouden doen zegevieren over bijv. het Germanendom.

  Met hetzelfde wantrouwen bejegenen islamofoben moslims. Of die nu salafist zijn en mutsje, baard en djelleba dragen (of gewoon oerconservatieve moslim zijn), of kort geknipt en met een leren jack of jasje dasje gekleed gaan; vertrouwd worden ze nooit. Ze zijn namelijk ofwel een manifestatie van de wezensvreemdheid en onaangepastheid van moslims en de (ware) islam, of het zijn manchurian candidates, geprogrammeerd om onder de juiste omstandigheden de invoering van de sjaria te steunen, of erger: ze plegen bewust taqqiya om sluipenderwijs het Westen over te nemen.

  Kortom: net zo goed als een Jood het nooit goed kon doen – hij was ofwel een onaangepaste ghettojood, of een gevaarlijke infiltrant – zo wordt ook de moslim altijd in meer of mindere mate gewantrouwd wegens zijn of haar culturele en religieuze achtergrond; tenzij hij/zij daar publiekelijk zo luid mogelijk op afgeeft natuurlijk, want dan kunnen we zo iemand gebruiken als native informant en als excuusayaan.

 19. 25

  @24: “Verder golden geassimileerde Joden voor antisemieten gewoon als infiltranten

  Ja, voor antisemieten misschien wel. Maar het hele punt is nou net dat mensen uit Turkije of Marokko die niet aan zelfsegregatie en islampropaganda doen (met alles wat daarbij hoort) nou net helemaal niks te vrezen hebben van niemand hier. Dat is juist het verschil: volstrekt atheistische en seculiere Joden werden evenzeer als “Jood” beschouwd en zo werden ze niet als mens maar als lid van een bepaalde abstracte groep gezien.

  Maar je hebt natuurlijk weer eens niet de eerste vier regels gelezen die ik je deed toekomen: “Tsja, dat komt er nou van als men theologie/ideologie niet van sociologie en politicologie loskoppelt, dan gaat alles door elkaar lopen en dan begint van de weeromstuit iedereen tegen iedereen te schreeuwen”…

 20. 26

  @22:
  Ik zal jou even van je ignorantie verlossen:
  1) Titel van een stuk geeft de strekking van het stuk weer
  2) Godwin = bij gebrek aan argumenten te pas en te onpas de tweede wereloorlog als argument gebruiken
  3) Internetreguurdersmores: Godwin = af

  Het braakseltje van Prediker heeft Godwin in de titel dus Prediker = af (deductieve logica)

 21. 27

  @26 Godwin = naarmate de discussie langer wordt neemt de kans toe dat iemand Hitler en zijn tronies in een vergelijking met een tegenstander erbij sleept.

  Godwin aan het begin van een discussie roepen = een poging om een discussie vroegtijdig te beëindigen omdat het onderwerp je niet aan staat.

 22. 29

  Maar het hele punt is nou net dat mensen uit Turkije of Marokko die niet aan zelfsegregatie en islampropaganda doen (met alles wat daarbij hoort) nou net helemaal niks te vrezen hebben van niemand hier.

  @25 Behalve dan dat Wilders openlijk propaganda voert door zijn volgelingen te laten scanderen dat ze “minder, minder, minder Marokkanen”, waarop hij dan ijskoud kan opwerpen dat de PVV dat voor hen gaat regelen;

  – Behalve dan dat PVV-ideoloog Martin Bosma propagandaboekjes schrijft waarin hij het angstbeeld oproept dat ‘Nederlanders’ (= blanke Nederlanders) een “minderheid in eigen land” dreigen te worden, met de blanke bevolking van Zuid-Afrika als schrikwekkend voorbeeld;

  -Behalve dan dat het PVV-partijprogram voorstelt om het gelijkberechtigingsbeginsel te laten varen, een landsbrede etnische registratie door te voeren; en de Nederlandse nationaliteit voor alle niet-Westerse allochtonen voorwaardelijk te maken zodat dezen bij criminaliteit of subversief gedrag (zoals een salafistische levenswandel) gemakkelijk het land uit gewieberd kunnen worden;

  -Behalve dan dat deze Juliaan van Acker er klip en klaar voor pleit om alle moslims Europa uit te werken.

  Het lijkt mij dus dat etnische Turken en Marokkanen in Nederland genoeg te vrezen hebben, en dan voornamelijk van een partij die in de peilingen door 15 à 16% van de ondervraagden wordt genoemd als de partij waar ze nu op zouden stemmen, indien er verkiezingen zouden zijn.

 23. 32

  @30 Gelukkig heeft de muis een scroll-knop. Schouders over ophalen en overheen scrollen.

  Ongezien de tyfus, want bij inhoudsloze comments is lezen natuurlijk al helemáál niet nodig.

 24. 36

  @28: https://en.wikipedia.org/wiki/Godwin's_law Sterker nog Godwin zelf zegt dat het in dit geval gewoon van toepassing is om de vergelijking te maken en dat de Godwin roepers de discussie proberen dood te slaan met hun geschreeuw over “GODWIN!”

  Er bestaat namelijk nog een meme, dat naarmate de discussie vordert de kans 1 benadert dat er iemand Godwin gaat roepen om zo de discussie op slot te gooien.

 25. 37

  @34: Dit is geen Godwin als je het gewoon kunt aantonen dat er overeenkomsten zijn die gewoon kloppen. Maar kennelijk heb je verkeerd begrepen wat nu een Godwin is:
  Een Godwin is een meme die gewoon stelt als grap, dat elke discussie op usenet naarmate die vordert steeds dichter tot een Hitler vergelijking komt.

  Het is dus een aanname voor een grap en standpunt en niet iets wat zegt dat je dus geen parallellen mag maken met de tweede wereld oorlog. Dat rechts Nederland het zo misbruikt betekent niet dat het ineens zo is. Dit word ook zelf door de man aangegeven toen hij gevraagd werd over Australië en een journalist die een vergelijking maakte met de vluchtelingen crisis aldaar. Dat was namelijk geen Godwin maar gewoon een parallel.

  Dus ja Anton, je bent dus gewoon bezig op de persoon te spelen.

  Maar daar kennen we je voor en geven we je elke dag een dikke knuffel voor (voordat we je centjes meenemen en gebruiken voor allerlei overheids projecten waar jij een hekel aan hebt >:), wees bang Anton, we komen je centjes pakken. )

 26. 38

  Vraag : Wat is de overeenkomst tussen een moslim en een vampier ? Antwoord : Ze zijn allebei gek op maagdenbloed ! (of is dat ook al weer een brug te ver ?)

 27. 39

  Lang leve de onderbuik.

  “Hier wordt dus gewoon even gepleit voor een Europese führer, die de volkswil zal uitvoeren en dan vermoedelijk genoemd beleid ontwerpt en uitvoert om de moslims geheel en al definitief Europa uit te werken. Van Acker is oud genoeg om de Tweede Wereldoorlog te hebben meegemaakt. Zou hij nu werkelijk niet beseffen wat hij hier schrijft en wat dat impliceert?
  Prediker, jij kunt een volk niet dwingen tot gastvrijheid. Door de angst om voor racist uitgemaakt te worden hebben vele mensen hun bezwaren tegen de ongewilde gasten decennia lang voor zich gehouden, maar de ressentimenten bouwden zich onder de oppervlakte op. Pim Fortuyn en daarna Wilders heeft iets van de spanning van de ketel gehaald (mensen durfden zich meer te uiten), maar de druk is nog lang niet weg.

  “Het is de mantra sinds de moord op onze patroonheiligen van het Vrije Woord, de zalige Pim en de goddeloze Theo: vrijheid van meningsuiting! Alles moet gezegd kunnen worden! Alles benoemd!”
  Wat wil jij dan? Dat alleen mensen van de linkse kerk zich mogen uiten? Hou nou eens op met deze halfbakken suggestieve inquisitie!

  Het spelen van de WO-II kaart is inmiddels een oude belegen truc om het populisme te lijf te gaan. Totaal ineffectief overigens. Ik kan nog steeds genieten van de column die Theo van Gogh (vzmh) daar over schreef. Nog steeds actueel.

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.theovangogh.nl/nadeval.html&gws_rd=cr&ei=1AEYVtuzO4KpaZXzmbgM

 28. 40

  @39 Ik zie je niet ontkennen dat Van Acker pleit voor een Europese führer die het moslimprobleem gaat oplossen door de moslims Europa uit te werken.

  Kan ook moeilijk, want dat is gewoon wat hij zegt.

  Wat wil jij dan? Dat alleen mensen van de linkse kerk zich mogen uiten?

  Dat er geen podium wordt gegeven aan racisme, culturisme en xenofobie. We kennen dat riedeltje nu immers wel. Dat échte deskundigen (mensen die van de hoed en de rand weten) een platform krijgen om mensen te informeren.

 29. 41

  @Prediker: Dat er geen podium wordt gegeven aan raci ….”
  Om dat af te dwingen, daar heb je echt een strenge führer voor nodig. Met meldpunten en dergelijke.

  Het sprookje van de welkome vluchteling werkt alleen bij een handjevol. Als het er duizenden of honderdduizenden worden dan laten vele mensen vroeg of laat blijken dat ze de ongenode gasten niet willen. Met anti-discriminatie-meldpunten waar je je vermeende racistische buurman kan aangeven (TvG (vzmh) noemde dat gedachtenpolitie) kun je die trend nog ietsje tegenhouden, maar het komt dan later als een boemerang-revolte dubbel terug.

  Gastvrijheid van een land is niet veel anders dan gastvrijheid in je eigen huis. Het bekende gezegde luidt: “Een logé en vis blijven drie dagen fris.”

 30. 42

  Om dat af te dwingen, daar heb je echt een strenge führer voor nodig.

  @41 Ik wil niets afdwingen, ik constateer eenvoudigweg dat de media inmiddels gretig podiums bieden aan gasten die meningen verkondigen die twintig jaar geleden nog als racistisch en xenofoob zouden worden herkend, en alleen ingang zouden vinden in extreem-rechtse blaadjes.

  Ik koester geen enkele illusie dat die constatering deze trend zal keren.

  Als het er duizenden of honderdduizenden worden dan laten vele mensen vroeg of laat blijken dat ze de ongenode gasten niet willen.

  Oké, dan hebben we bij deze geconstateerd dat vele mensen niet willen dat er jaarlijks tienduizenden (economische en oorlogs)vluchtelingen naar Nederland komen.

  En dan? Heb jij een toverformule waarmee deze mensen -*poef*- weer naar Turkije, Libanon en Jordanië teruggetransporteerd kunnen worden?

  Wat stel je concreet voor? Dat we een batterij transportvliegtuigen kopen om asielzoekers daarin bij bosjes te stouwen en ze dan terug naar Turkije te vliegen? Dat zal daar vast toestemming voor geven! Of naar Libië? Dat is een oorlogsgebied!

  En dat is nog los van onze eigen wetgeving en internationale mensenrechtenverdragen die Nederland en andere Europese landen eenvoudigweg verplicht deze mensen op te vangen en een eerlijke beoordeling te geven, of ze inderdaad recht hebben op asiel of niet.

  Kortom, je kunt wel heel hard roepen: het volk wíl deze mensen niet hier, maar die mensen komen gewoon met tienduizenden binnen (eerste halfjaar 2015 al 17.115 asielzoekers). Wat denk je daaraan überhaupt te kunnen veranderen?

 31. 44

  ” En dat is nog los van onze eigen wetgeving en internationale mensenrechtenverdragen die Nederland en andere Europese landen eenvoudigweg verplicht deze mensen op te vangen en een eerlijke beoordeling te geven, of ze inderdaad recht hebben op asiel of niet.”
  Verdragen opzeggen. Het zijn fossielen uit een verleden toen de wereld heel anders in elkaar zat. Nederland hoeft niet langer het braafste van de klas te zijn. Kijk maar eens waar een land als Saoedi-Arabië mee wegkomt. Het is niet slim om te wachten op een fuhrer om dit soort achterhaalde verdragen op te zeggen.

  “Heb jij een toverformule waarmee deze mensen -*poef*- weer naar Turkije, Libanon en Jordanië teruggetransporteerd kunnen worden?”
  Maak het in ieder geval een onaantrekkelijk land voor nog meer mensen.

  Turkije wist van zichzelf ook een onaantrekkelijk land te maken voor veel vluchtelingen en daardoor zijn velen hierheen gekomen. Met smokkelaars. Die mensen kunnen ook weer terug (bijvoorbeeld met smokkelaars de andere kant op).

  En ik wil dat de oorlog in Syrië stopt. Het gedonder daar moet nu echt afgelopen zijn. Ik heb er schoon genoeg van. Desnoods met grondtroepen. Met Assad en gematigde rebellen en de Russen aan tafel en maximale druk om de oorlog te stoppen. Finito. Genoeg is genoeg. Laat weten dat het nu echt menens is. Dreig desnoods met kernwapens.

 32. 45

  @42:
  Jij stelt het alsof het een voldongen feit is. Van daaruit redeneer je, met een conclusie die luidt: er zijn geen alternatieve keuzemogelijkheden, zie voldongen feit.
  Die houding kun je loslaten. Verdragen worden geschonden, aangepast en opgezegd bij de vleet. Er is geen Internationale politie die naleving gaat afdwingen en uiteindelijk zal prudentie prevaleren in de Internationale arena.
  Dus, dan komt de vraag: wie definieert het Nederlandse belang in deze kwestie? Ik denk, de grote meerderheid, die niet meer asielzoekers wilt. Vervolgens kun je gaan discussiëren welke methode effectief en efficiënt is.

 33. 46

  @45 Het is een voldongen feit, want feit is dat er tienduizenden asielzoekers per jaar naar Nederland komen. Daar zijn oorzaken voor, zoals oorlogen en het leegplunderen van Afrika door internationale bedrijven.

  We kunnen wel roepen dat we die internationale verdragen dan gewoon opzeggen, én het Europese recht, én onze eigen wet- en regelgeving; maar niemand vraagt zich af welke juridische en praktische consequenties dat met zich meebrengt. Betekent het dat we uit de EU stappen? Dat we uit de Schengenzone stappen? Betekent het dat andere landen dan ook hun verdragen met ons opzeggen?

  En hoe wil je die asielzoekers er precies van weerhouden om in Nederland neer te strijken? Want ze komen gewoon. Ga je ze dan tegenhouden bij de grens? Hoe? En hoe wil je ze per tienduizenden uitzetten? Met geweld? En hoe krijg je ze dan getransporteerd naar de landen van herkomst?

  En wat betreft Van Acker: hoe wil hij moslims gaan dwingen Nederland (en Europa) te verlaten? Hoe gaat dat er praktisch uitzien?

  Roeptoeteren is leuk (vooral in de kroeg doet dat het goed), maar het is vrij loos.

 34. 47

  @Prediker: Wij van rechts hoeven niets te doen, behalve roeptoeteren. De internationale verdragen eroderen zichzelf weg. Hoe groter de vluchtelingenstroom, hoe sneller als dat gaat.

  “En hoe krijg je ze dan getransporteerd naar de landen van herkomst?”
  Duidelijk maken dat ze beter terug kunnen gaan omdat de grenzen van onze gastvrijheid overschreden zijn. “Don’t take in personal kun je er nog bijzeggen”.

  Op een gegeven moment kunnen we illegaal verblijf verder en verder gaan criminaliseren. Langzaam krijgen mensen dan door dat ze beter af zijn in het land waar ze vandaan kwamen. Desnoods geven we nog een terugkeerpremie.

 35. 48

  Op een gegeven moment kunnen we illegaal verblijf verder en verder gaan criminaliseren. Langzaam krijgen mensen dan door dat ze beter af zijn in het land waar ze vandaan kwamen.

  @47 Dat doen we al lang (beleid Fred Teeven: illegalen wegtreiteren door hen te criminaliseren, op te pakken en maandenlang in detentie te houden), en dat werkt niet. Naar schatting bevinden zich in Nederland ergens tussen de tienduizenden en honderdduizend illegalen. Dat laatste is in ieder geval het getal waar het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt in 2009 vanuit gaat. Die mensen gáán niet weg, want geen land wil ze hebben; ook het land van herkomst niet.

  De Europese rechter heeft Nederland bovendien te verstaan gegeven dat het op grond van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens moet voorzien in de minimale voorwaarden voor een menswaardig bestaan: bed, bad en brood dus. Volstrekt logisch ook, als je mensen verhindert in hun eigen inkomen te voorzien en opjaagt.

  Je kunt dus wel blijven roeptoeteren en ongedocumenteerden vertellen dat ze moeten opkrassen, maar in de praktijk lost dat niets op. Maar goed, dat is rechts: hard brullen, maar niks oplossen.

 36. 49

  @46:
  Mbt die verdragen. In het Schengenverdrag zit gewoon ruimte om tijdelijke grenscontroles in te stellen met oog op de openbare orde. Dat kun je heel lang rekken. Ook kun je wijzen op bestaande EU wetgeving, namelijk registreren in eu land van aankomst. Allemaal volledig legaal en legitiem. Daarnaast kan ik me niet heugen dat men ook economische en politieke consequenties heeft opgelegd gekregen ivm schenden vluchtelingenverdragen. Zie prudentie. Vluchtelingen vertegenwoordigen geen machtsfactor en als puntje bij paaltje komt willen landen gewoon eigenbelang nastreven.

  Dus nee, we stappen niet uit de EU. Zie bijv EU lidstaten die hekken bij de grens plaatsen. Stappen er ook niet uit et cetera. Beetje drama vragen btw. Volgens mij vertel ik je niets nieuws namelijk.

  Uitzetten kan op verschillende manieren. Ten eerste controleren bij de grens en wijzen op huidige bestaande wetgeving. Daarna, voor degenen die wel binnenkomen: opvangen totdat conflict in thuisland voorbij is. Daarna terugzenden. Zit geen tijdslimiet aan. Ook niet als je kinderen hier hebt gekregen. Als derde, jezelf onaantrekkelijk maken. Sobere opvang. Geen toekomst bieden. Zie het als een wachtkamer. Geweld wordt enkel toegepast als er wetten worden overtreden. Lijkt me logisch, toch?

  @48
  Hier zit dus bed bad en brood in. Kun jij ook lekker slapen wetende dat het EU Hof het goedkeurt.

 37. 51

  @Prediker: Teeven was alleen maar goed in het zijn neus stoten tegen vanalles en nog wat. Door politieke verdragen op te zeggen en je los te maken van die (s)linkse Europese rechter vergroot je politieke ruimte. Dat had hij moeten doen, maar daar heb ik ‘m nooit over gehoord. Niet verbazend dat hij uiteindelijk ook weinig succesvol is geweest.

  Maar als het echt een VVD-minister geweest was die door wilde pakken, dan had coalitiegenoot PvdA er nooit mee akkoord gegaan.

  En dat mensen niet weg gaan dan moet je niet 1-2-3 opgeven, maar als je met PvdA of CDA in een coalitie zit is het sowieso al moeilijk om effectief restrictief beleid te maken.