‘Zwarten hebben een lager IQ en verkrachten vaker’

Nieuwe Revu proeft de nieren van zelfverklaard rassenrealist Joost Niemöller. Waarom mag Joost weten, maar het resultaat is niet fraai:

’Criminelen zijn crimineel omdat ze een laag IQ hebben. En zwarten hebben gemiddeld een laag IQ. Ze hebben trouwens wel meer testosteron dan blanken, en zéker meer dan Aziaten. Vandaar dat verkrachtingen onder zwarten ook vaker voorkomen.’ (…)

’Ik zeg ook niet dat Aziaten en blanken níet verkrachten’, vertelt Niemöller. ‘Maar het zou heel goed kunnen dat de daders van die vreselijke Indiase groepsverkrachtingen relatief donker zijn.

Voormalig kandidaat-Tweede Kamerlid (CDA, 2012) Dave Ensberg heeft aangifte gedaan bij antidiscriminatiebureau Radar.

Niemöllers beroep op IQ-statistieken werd eerder al finaal onderuitgehaald door econoom en ideeënhistoricus Matthijs Krul.

Open artikel

Reacties (51)

#1 gronk

Overigens heeft Niemöller niks tegen ‘zwarten’. Hij heeft zelfs zwarte vrienden.

‘Ik ben geen racist, maaar….’

#2 Hal Incandenza

@1
Lijkt bijna alsof ze het erom doen. En die arme Joost had het niet eens door. Sommige dingen zijn onbetaalbaar.

#3 AltJohan

FN plaatst een tegenvisie en probeert de visie van Joost met verschillende tegenargumenten onderuit te halen. Uiteindelijk is het de vraag of dat gelukt is. Wat ik zie zijn 2 visies dei tegenover elkaar staan, de ene stout en de andere braaf.

#4 okto

Hm zo finaal onderuit-halend vond ik dat betoog van Krul anders niet. Hij ontkent gewoon doodleuk dat er een relatie is tussen IQ en intelligentie. Ik snap ook wel dat IQ en intelligentie zich niet 1 op 1 verhouden en dat een IQ-test maar relatief is, maar een betoog waarin geroepen wordt dat IQ helemaal niets met intelligentie te maken heeft is geen sterk pleidooi. Hij slaat gewoon door en doet de waarheid geweld aan.

Overigens lijkt me de uitspraak dat dat “zwarten” gemiddeld een lager IQ hebben feitelijk juist. Maar de verklaring zit ‘m dan vooral in sociaal-economische achterstand, de daarbij horende minder hoge scholing, minder getraind zijn met IQ-test-achtige puzzeltjes, etc, etc. De suggestie van Niemöller dat het “aan de genen” ligt (hetgeen trouwens niet blijkt uit de aangehaalde citaten, maar wat hij wel herhaaldelijk roept) lijkt me volstrekt onbewezen en onzinnig.

#5 Arjan

Ach, wat kan Joost er nou aan doen dat “zwarten” watermeloen en kip nou eenmaal lekker vinden?

Overigens zou zijn betoog wat zuiverder zijn als hij dan aangeeft dat blanke mannen nou eenmaal wat vaker een ongezonde interesse in kinderen hebben of hier en daar – wegens gebrek aan serotonine – empathieloze psychopaten zijn.

#6 Derpjan

@4

Je hebt gelijk dat er een relatie is tussen IQ en intelligentie, zeker die soort intelligentie die een indicator is voor criminaliteit en je hebt ook gelijk dat de relatie niet 1 op 1 is. Krul reikt onnodig naar stroomhalmen.

“Overigens lijkt me de uitspraak dat dat “zwarten” gemiddeld een lager IQ hebben feitelijk juist. Maar de verklaring zit ‘m dan vooral in sociaal-economische achterstand, de daarbij horende minder hoge scholing, minder getraind zijn met IQ-test-achtige puzzeltjes, etc, etc.”

Ook daar heb je gelijk in: het IQ, en meerdere soorten intelligentie kunnen enigszins getraind worden.

Hier is waarom Niemoller (zeer waarschijnlijk) ongelijk heeft: de IQ testen waar hij zich op baseert komen uit landen die of heel erg onderontwikkeld zijn of waar zwarten een minderheid en beetje een onderklasse zijn. Niemoller zou zich verdedigen met de vraag of het eigenlijk wel toeval is dat minstens een van die twee voorwaarden in zoveel landen geldt waar zwarten wonen. Het antwoord is “waarschijnlijk wel”, genetisch is huidskleur echt “skin deep” en zou het heel raar zijn als huidskleur gekoppeld is aan intelligentie. De opmerking over donkere Indiers is complete onzin: donkere Indiers hebben bij wijze van spreke genetisch net zoveel gemeen met Afrikanen als met blonde Scandinaviers. Daarnaast heeft de geschiedenis ons geleerd dat het welvaren van beschavingen erg van het toeval af hangt en het dus helemaal niet raar is dat veel Afrikaanse landen onderontwikkeld zijn: een afwijkend continent valt juist te verwachten.

#7 aynranddebiel

Wel fascinerend om een klassieke racist gewoon zo in het wild aan te treffen.

#8 Joost

Echt, zijn ware aard is al jaren duidelijk, en pas nu hij in zijn eigen voet schiet worden zijn opdrachtgevers wakker?

#9 Joop

Racisme 2.0. Zo lopen er hier luitjes rond die met cijfertjes en antropologische studies van alles goedpraten.

Zo ook bij deze meneer, het zijn toch feiten, zullen zijn medestanders roepen.

#10 Bismarck

@6: “De opmerking over donkere Indiers is complete onzin”

Toch niet helemaal, maar ook hier spelen andere factoren de hoofdrol. India kampt nog zeer sterk met de gevolgen van een eeuwenlang kastenstelsel, waarin huidskleur een heel belangrijke rol speelde bij de sociaaleconomische stratificatie. Daarom is ook in India de sociaaleconomisch zwakste klasse gemiddeld gezien donker(der) van huid. Momenteel zie je zelfs een omgekeerde oorzaak-gevolg relatie: Veel rijken in India (overigens ook minder rijken, maar die hebben daar minder middelen toe) proberen hun huid te verlichten.

#11 euro

Lastig hoe met dit soort bullshit om te gaan. Je mag ervan uit gaan dat de media dit gelul steeds vaker gaat verspreiden want het verkoopt veel beter dan degelijke maar saaie, complexe en genuanceerde verhalen over het ontstaan van crimineel gedrag.

Argumenten helpen niet tegen Niemöller en zijn medestanders. Wie onwetenschappelijk bezig is en duidelijk niet weet waar ie het over heeft (b.v. “criminelen zijn crimineel omdat ze een laag IQ hebben”), die kun je ook niet overtuigen met alle wetenschappelijke literatuur van de afgelopen halve eeuw.

Censuur helpt ook niet want dat sterkt Niemöller c.s. in hun waan dat de politiek-correcte goegemeente “feiten” wil wegmoffelen.

Negeren en wegkijken dan maar ? En accepteren dat racisme “ook maar een mening” wordt ?

#12 Derpjan

@10:

De donkere Indiers vormen inderdaad de lagere kasten, maar daar had ik het niet over. Ik had het erover dat Niemoller doet alsof die mensen meer “Afrikaanse” genen hebben omdat ze donkerder zijn en dan ook die genen die volgens hem zorgen voor een lager IQ. Iedere student genetica zou de vloer met hem aanvegen.

#13 thalmann

Een slap betoog van Krul, dat er meer genetisch verschil is tussen individuen betekend niet dat ras niet bestaat. Ras gaat namelijk over een duidelijk zichtbare genen expressie. Als dit niet duidelijk zichtbaar was, en ras dus niet zou bestaan, dan zou racisme onmogelijk zijn.

We hebben hier te maken met een extremistisch fossiel, die de wetenschap aan de kant schuift omdat het niet overeenkomt met zijn theoretische basis.

Reading Cordelia Fine’s most excellent work of popular neuroscience, Delusions of Gender, reminds me once again of the importance of opposing the reactionary scientism that has taken hold in increasingly large sections of the population.(1) This way of thinking manifests itself in a revival of many old stereotypes, clichés and damaging rigidities of cultural and social roles that once seemed on the verge of eradication, but are now back in vogue. What has given them a new lease on life is the supposed support they have in intuitive appeals to scientific knowledge and the bamboozling use of neurology, sophisticated statistical testing, and social psychology in order to underpin them.

Dit is een goede Noorse documentaire over deze totalitaire ideologie http://www.dailymotion.com/playlist/x1xv47_BrainwashingInNorway_hjernevask-english-subtitles/1#video=xp0tg8

Ook nogal hypocriet dat Peter Breedveld’s raciale theorieën over de superioriteit van Fransen en Japanners, deze kritiek niet krijgen. Van seksisme heeft hij ook een handje, maar ook dat mag, want hij is links.

#14 Derpjan

@13

“Een slap betoog van Krul, dat er meer genetisch verschil is tussen individuen betekend niet dat ras niet bestaat. Ras gaat namelijk over een duidelijk zichtbare genen expressie. Als dit niet duidelijk zichtbaar was, en ras dus niet zou bestaan, dan zou racisme onmogelijk zijn.”

In de geschiedenis zijn regimes meerdere malen in bureaucratische problemen gekomen omdat rassen wetenschappelijk gezien niet bestaan. Het indelen van mensen met gemengd voorouderschap, of mensen die om een andere reden “bruin” ipv. wit of zwart waren, gaf grote bureaucratische problemen waardoor de juridische definite van ras onder die regimes uiteindelijk meer gebaseerd werd op afkomst dan op uiterlijke kenmerken. Er werd ook uitgegaan van 100% raszuiverheid op het moment dat de registratie van bloedlijnen begon, dat is op zich al een fout.

#15 thalmann

@14
Dan is het dus niet mogelijk om negers te discrimineren, aangezien het volstrekt onduidelijk is wie een neger is, en wie niet, is het ook volstrekt onduidelijk wie er gediscrimineerd wordt.

En zo kan ieder begrip wel “gedeconstrueerd” worden, tot dat we geen begrip meer over hebben om te gebruiken. Geen enkele definitie is absoluut, zo werkt taal niet. Dit gebruiken om het bestaan van een begrip te ontkennen is een drogredenering en.wikipedia.org/wiki/Continuum_fallacy

#16 euro

@15:

Wanneer Pietje iemand discrimineert omdat hij die persoon in een hokje meent te kunnen stoppen, dan is het niet relevant of dat hokje wetenschappelijk ook klopt. Het enige wat relevant is, is dat Pietje meent dat zo’n hokje wel bestaat, dat Pietje denkt dat hij daarom die persoon kan discrimineren en dat die persoon de dupe wordt van Pietje’s gedrag.

Dus racisme bestaat, ook al bestaan rassen wetenschappelijk gezien niet, omdat de racist vindt dat je wel mensen kunt onderscheiden in superieure en inferieure groepen vanwege hun genen.

#17 Derpjan

@15:

Met de continuum drogredenering heeft het niets te maken. Genetisch gezien (en daar ging het om aangezien we begonnen zijn met de uitspraken van Niemoller en ik heb nog nooit gehoord van een racist die een Afrikaan met albinisme wel helemaal tof vindt) is er geen consistente overeenkomt tussen verschillende mensen met dezelfde huidskleur, behalve de genetische informatie die bij alle mensen hetzelfde is (zelfs huidskleur zelf wordt niet bepaald door 1 gen dat getzelfde is voor alle mensen met die huidskleur), rassen bestaan genetisch gezien dus niet. Je kunt eigenlijk net zo goed mensen met puntneuzen een ras noemen.

#18 thalmann

@16
Als het hokje niet bestaat, dan kan je groepen niet in dat hokje stoppen. Dan is het namelijk niet duidelijk wie er wel, en wie er niet in dat hokje zit. Wat groepsdiscriminatie onmogelijk maakt.

@17
Mensen met puntneuzen zijn geen groep die genetisch en uiterlijk is gaan afwijken, door geografische afzondering. De vergelijking gaat niet op.

De genetische verschillen zijn consistent genoeg om ras af te kunnen lezen aan DNA.

#19 Derpjan

@18:

“Mensen met puntneuzen zijn geen groep die genetisch en uiterlijk is gaan afwijken, door geografische afzondering.”

Dat geldt ook niet voor uiteenlopende groepen met dezelfde huidskleur, bv. donkere Indiers en Bosjesmannen. Menselijke migratie gooit ook al heel lang roet in het eten van verschillen die ooit samenhingen met geografische afzondring en dan is erook nog invloed van neanderthalers…

“De genetische verschillen zijn consistent genoeg om ras af te kunnen lezen aan DNA.”

Bij genetisch onderzoek wordt bepaald wat voor afkomst die persoon heeft (combinatie van haplogroepen) en dat wordt gekoppeld aan bepaalde genen die voor mensen met die afkomst de huidskleur bepalen. Mensen kunnen dit niet nadoen met het blote oog. Voor mensen lijkt het alsof donkere Australische Aboriginals en Bosjesmannen hetzelfde zijn, terwijl ze onder de microscoop meer verschillen dan Scandinaviers van Bantu Afrikanen verschillen.

P.S. zelfs de meest uiteenlopende groepen mensen zijn vergeleken met de meeste andere diersoorten maar weinig divers. De mensheid is lang geleden gedecimeerd en nu vooral divers in oppervlakkigheden maar niet in diepere zaken zoals immuunsystemen. De mens heeft geen subsoorten, de laatste subsoort (neanderthaler) is lang geleden verdwenen/geabsorbeerd door de huidige mens.

#20 euro

@18:

Als het hokje niet bestaat, dan kan je groepen niet in dat hokje stoppen. Dan is het namelijk niet duidelijk wie er wel, en wie er niet in dat hokje zit. Wat groepsdiscriminatie onmogelijk maakt.

Nee. Als iemand van een elektronicabedrijf in Arnhem een sollicitant afwijst omdat die een “neger” is, dan draait het niet om de vraag of “negers” een echt bestaand hokje is. Voor die vent zijn “negers” wel een echte categorie, van mensen die te dom of te onbetrouwbaar zijn om in zijn bedrijf te werken. Die vent discrimineert dan gewoon, los van de vraag of “negers” echt een hokje zijn of niet.

Is dit echt zo moeilijk te snappen of ben je de discussie bewust aan het vertroebelen ?

#21 thalmann

@19
Je valt een stroman aan. Het gaat niet om genetische diversiteit, het gaat om genen expressie. En daar zijn de verschillen duidelijk zichtbaar.

Het verschil wordt niet bepaald door het verschil tussen de genen, maar in hoe deze verschillen zich uiten.

Dit is ook een nogal rare uitspraak

Voor mensen lijkt het alsof donkere Australische Aboriginals en Bosjesmannen hetzelfde zijn

Dat verschil is duidelijk te zien.

@20
Het is niet mogelijk om te bepalen of hier een Neger is gediscrimineerd, als niet valt vast te stellen wanneer een persoon een Neger is.

#22 Bismarck

@21: Punt is dat de veruit grootste genetische verschillen (namelijk die binnen de bewoners van Subsaharaans Afrika) aan de huidskleur veel moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn dan de (beperkte) verschillen met de bewoners van de andere continenten. In die zin is het hebben over negers als een ras totaal onzinnig omdat dat “ras” genetisch gezien onderling veel meer verschilt dan van andere “rassen”, die immers voor 100% afkomstig zijn uit een beperkte subset (founder effecten!) van de Afrikanen en daarna maar een vrij beperkte tijd hebben gehad om via mutaties te diversifiëren.

#23 su

@20 thalmann vindt het gewoon leuk om lekker reactionar te zijn zoals de lul waar deze topic over gaat.

#24 HPax

Tegen origineel-Westelijk georganiseerde landen en hun Aziatische epigonen steken Afrika en Islam-gedomineerde streken ongunstig af. Modern naast en soms contra non-modern. Dit lijkt de opinie van de hele wereld en die ongelijkheid is schromelijk, chronisch en oud.

Maar ook binnen samenlevingen singulier bezien, openbaart zich die kloof. Neem de USA: Aziaten doen het ook dáár goed, excelleren zelfs, maar de eigen Afro-bevolking blijft grosso modo achter.* En ook de ´gereserveerde´ autochtone Indianen lijken niet te floreren.

Twee hoofdprincipes dringen zich als verklaring van die ongewenste toestand op, te weten: ´nature´ of ´nurture´. Het eerste toe te passen, is niet aan te bevelen, want je belandt er vroeg of laat in een (sociaal) mijnenveld mee en je ontploffing is onvermijdelijk. Suïcidaal dus. Neen die Niemöller.
Maar ik geloof er ook niet in en zoek het in cultuur. Maar hoe dan verder? Legt het dodelijke cliché ´sociaal-economisch (e achterstand) het Verschil uit? Moet het Verschil het Verschil uitleggen? Maar dat deuntje is zo afgezaagd dat we het makkelijk als een ´escape´ herkennen. Net zoiets als Ontwikkelingshulp die ook niet helpt, maar je zegt het, doet eraan en kwijlt van voldoening.

Ik zoek naar culturele aanknopingspunten. Ik herinner mij (uit het blote hoofd) van jaren geleden een docu-TV-programma waarin een USA ´community organizer´(Obama?)
op intelligente wijze over zijn werk (problematiek) met jeugdbendes (in Chicago?) sprak. Hij vertelde wat je ertegen zou kunnen doen, hun geweld buigen, hun vandalisme beteugelen, hun leden tot beter gedrag verleiden enz. Totdat hij voor mijn gevoel abrupt en luid** – ´donderslag bij heldere hemel´ – de uitspraak deed, dat je beslist níet met onderwijs bij ze moest aankomen. En het leek wel dat het van hém en hén niet moest.
Ze willen dus niet leren.

Een tweede geval waarvan ik (Anno ?) vernam, is dat van een initiatief van Joodse onderwijzers in New York die voor de permanent retarderende Afro-Amerikaanse kinderen een beter (intensiever) onderwijsprogramma wilden invoeren. Dit programma ging failliet; de relevante ouders vonden dat de resultaten hun kinderen van hen vervreemdden.
Diep gewortelde mores omtrent primaire sociale verhoudingen lijken nu voor (non)ontwikkeling cruciaal.

* De ‘rapper’ Ice AmeriKKKa’s most wanted Cube tegen Koreanen:
‘So pay your respect to the black fist
Or we’ll burn your store down to a crisp.’

** Vermoedelijk anticipeerde hij en probeerde hij een pijnlijke, noodlottige vraag voor te zijn. Slim.

#25 thalmann

@22
Ras is gebaseerd op fenotypische verschillen, niet enkel op genotypische verschillen. Dat verschillende Neger stammen onderling grotere genetische verschillen kennen, betekend niet dat hun fenotype ook grotere verschillen kent.

@23
Ik ben juist ontzettend progressief, gelijkheid is ook maar een sociaal concept dat gedeconstrueerd moet worden.

Met Joost Niemoller ben ik het overigens niet eens, als een laag IQ tot criminaliteit zou leiden, dan zouden we een groot criminaliteits probleem onder geestelijk gehandicapten moeten hebben.

#26 Bolke

Weet iemand wat een “ideeënhistoricus” in hemelsnaam is?

#27 Hal Incandenza

Noem me een taalnazi, maar het valt me telkens op dat de rechtse medemens de derde persoon enkelvoud erg vaak laat eindigen op een -d (zie DDS). Een bizarre taalfout als je het mij vraagt. Ik ben er nog niet helemaal uit of dat ook betekent dat ze een apart ‘ras’ vormen.

@25
Maar wat is de relevantie van die fenotypische overeenkomsten voor de intelligentie (of het verkrachterschap) van groepen mensen? Want daar ging het volgens mij ging over. Bij mijn beste weten is dat (om het voorzichtig te zeggen) niet aangetoond. Wat dat betreft (iq dan) hebben Fagan en Holland erg interessante dingen gepubliceerd. Zoals dit:

http://vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/sloth/fagan-holland-2007.pdf

#28 Krekel

Bij de marine … dáár hebben ze pas een laag IQ en verkrachten ze vaak.

#29 Bismarck

“Dat verschillende Neger stammen onderling grotere genetische verschillen kennen, betekend niet dat hun fenotype ook grotere verschillen kent.”

Waar haal je ineens stammen vandaan? Verder: grote genotypische verschillen hebben noodzakelijk wel grote fenotypische verschillen tot gevolg. Punt is dat jij en Joost Niemöller zich nogal blind staren op één (zeer) beperkt onderdeel van het fenotype.

#30 Daan van der Keur

Ik weet eigenlijk maar 1 ding heel zeker over de relatie IQ en intelligentie en dat is dat het IQ bij inteelt danig afneemt. In de arabische wereld zijn neef/nicht-huwelijken schering en inslag. Het lijkt of zowel de westerse als de arabische wereld dit heikele onderwerp totaal negeren. Ook in Nederland lopen veel arabische inteeltkinderen rond. Toen we een keer een stamboom op het laboratorium (afdeling Anthropogenetica RUL/LUMC) moesten maken van een arabische familie werd het een struik in plaats van een boom. Afijn lees dit verbijsterende wetenschappelijke artikel van onderzoeksgroepen uit Bahrain/VAE/Jordanië maar eens: http://www.bmj.com/content/333/7573/831

#31 Flip van Dyke

Niemoller is een pathetische leugenaar. Dat heb ik in een zevental artikelen wel aangetoond. Op zich is dat niet zo erg, ware het niet dat dat soort figuren soms -veel- aanhang krijgen. Boos op Niemoller ben ik niet. Hij kan er niets aan doen. Ook niet op zijn aanhangers. Hun kritisch vermogen hun nul. Boos wel op de Nederlandse pers die dat soort gekken een podium geven. De Volkskrant steunt Niemoller bijvoorbeeld in zijn rassentheorieën.
K&B gaf Niemoller ruim podium voor zijn leugens. De NRC citeerde Niemoller in een artikel. De NCRV gooide Niemoller er pas uit toen hij (christelijke) Marten Luther King aanviel op zijn zwarte huid. Dat ging de NCRV te ver.
Dankzij de de hoernalistiek is het gif van het racisme diep doorgedrongen in de samenleving.

Inmiddels leeft de site van Niemoller weer. DDos aanval dus. In een artikeltje speelt hij weer de beproefde zielige ‘journalist’, helemaal alleen tegen de gemene wereld. Misselijk makend.

#32 Flip van Dyke

@30 Van Arabische afkomst zijn en een zwarte huid hebben is iets anders. Door een onderzoek te linken over mensen van Arabische afkomst suggereer je dat er ook bij zwarte Afrikanen sprake is van inteelt. Zeer verwerpelijk.
Overigens wel een interessant artikel, maar over intelligentie lees ik niets.

#33 AltJohan

Niemöller is een vrije denker. Bijna iedereen lijkt gedrild in het politiek correcte denken, maar JN niet.

Het buiten de politiek correcte paden denken kan bevrijdend werken. De wereld wordt er groter door.

Het helpt ook bij de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Als er meer dan alleen de politiek correcte uitkomsten mogelijk zijn.

#34 thalmann

@27
Verschillen in de hersenen.

@29
Omdat zijn punt was dat Afrikaanse stammen genetisch onderling meer verschillen.

Grotere genotypische verschillen, betekend niet dat de fenotypische verschillen ook groter zijn. Honden rassen staan genetisch dichter bij elkaar dan mensen rassen, toch zijn de fenotypische verschillen tussen honden groter.

#35 Hal Incandenza

@34
Verschillen in de hersenen? Zoals welke dan?

Bedankd voor het illustreren van mijn taalkundige punt. Een gebbetje, I presume.

#36 Krekel

”Een gebbetje, I presume.”

No need for presumptions, hij maakte (exact) datzelfde gebbetje ook al voor #27.

#37 Sniper

Naïef om te denken dat er geen verschillen optreden tussen gescheiden populaties van een soort. Dat kan veel verder gaan dan uiterlijk en leiden tot nieuwe (onder)soorten. Kijk naar de natuur.

Jammer dat als het om mensen gaat dat dan gelijk de racisme, nazisme kaart wordt getrokken en er gelijk godwins worden gemaakt.

Er zijn diersoorten die in uiterlijk minder verschillen als bijvoorbeeld een Nederlander en een Somaliër maar die gezien worden als aparte soorten of ondersoorten.

Bij gedomesticeerde gefokte dieren als konijnen en honden wordt gesproken over rassen. Dit is een indeling op basis van uiterlijke kenmerken. Vaak wordt aangehaald dat mensenrassen niet zouden kunnen bestaan, want wat zou een krusing dan zijn?
Volgens die redenatie bestaan de herdershond en de golden retriever dus niet, want die kun je kruisen. Het resultaat tussen 2 rassen noem je een kruising of vuilnisbakkenras.

Vaak wordt aangehaald dat er maar 1 mensensoort is omdat gesteld wordt dat een dier zich niet kan voortplanten buiten zijn eigen soort.
Dat is onjuist. Dieren kunnen zich voortplanten met verwante soorten. In het geval van een ezel en een paard zijn dat geen vluchtbare nakomelingen maar in veel andere gevallen wel.
Kruisingen tussen grizzly’s en ijsberen komen voor in de natuur.
Een Tijger en een Leeuw kun je kruisen (dat heet een Lijger of een Teeuw) Dit komt in de natuur niet voor omdat deze soorten elkaar niet tegen komen.
Wolven en honden kun je ook kruisen. Zet in een dierentuin een alligator en een krokodil bij elkaar en de kans op nakomelingen is ook zeer aanwezig.

Aangezien de verschillen tussen mensen natuurlijk zijn ontstaan en niet door fokken is het beter om te spreken van ondersoorten dan over rassen.

Elke ondersoort kan (gemiddeld) zijn eigen sterke en zwakke punten hebben. Zoals fysieke kracht en intelligentie.

Intelligentie en bepaalde andere eigenschappen zijn voor een deel erfelijk. Autisme is bijvoorbeeld erfelijk net als bepaalde aanleg voor ziektes. En ja, ook intelligentie.

Verstandelijk gehandicapten hebben een IQ onder de 70. Als 2 verstandelijk gehandicapten zich voortplanten dan is de kans erg groot dat het kind ook verstandelijk gehandicapt is (en dus een IQ onder de 70 heeft). De kans is niet 100% overigens omdat er ook nog genetische kenmerken in het DNA kunnen zitten van bijvoorbeeld de grootouders.
Hoeveel je deze mensen ook probeert te leren, ze zijn beperkt in hun IQ en de kans dat ze een universitaire studie afronden lijkt me nihil.

Dus waarom zou het dan bij andere mensen niet zo zijn? Je krijgt genetische kenmerken mee die zijn doorgegeven door het DNA van je ouders. Uiteraard niet altijd 100%, er kunnen altijd mutaties optreden. Maar als 2 mensen met een laag IQ zich voortplanten dan is de kans dat het kind een hoog IQ krijgt klein.

Het is dus onzin om te stellen dat IQ alleen met onderwijs te maken zou hebben en totaal los zou staan van genetische (erfelijke) factoren zoals tegenstanders van deze wetenschapper beweren. Evolutie bewijs namelijk het tegendeel. Als intelligentie niet zou worden doorgegeven dan hadden we niet slimmer geweest dan een chimpansee, sterker nog het leven was niet verder gekomen dan de intelligentie van een amoebe als intelligentie niet door werd gegeven!

Een IQ score kun je wat bijspijkeren met vergaren van kennis en leren hoe je die toepast en oefenen.
Maar de erfelijke aanleg tot leren en gebruiken van informatie is het belangrijkste, zonder dat lukt het niet.
Ik denk daarom dat je bij elke persoon zou kunnen spreken van een IQ range. Een bepaald IQ waar je mee geboren bent en een maximum wat je kunt bereiken door bijvoorbeeld leren, oefenen en andere ontwikkeling.

Als zwarten in Afrika gemiddeld een laag IQ hebben dan zou dat verklaren waarom het daar een puinhoop is.
Natuurlijk speelt cultuur ook een grote rol maar het is erg dom (en wegkijken) om de rol van genetica uit te sluiten en te stellen dat erfelijke kenmerken totaal geen invloed zouden hebben op iemands karakter en gedrag. Daarmee ontken je namelijk evolutie. Evolutie geeft kenmerken van voorouders door aan de nakomelingen, en dat kan om allee soorten kenmerken zijn, zichtbaar of onzichtbaar.

Bij het verlaten van Afrika kreeg de Homo Sapiens te maken met complexere problemen. De meest intelligente mensen planten zich voort. In Afrika is het leven fysiek zwaarder, dus als dan vooral mensen zich voortplanten die fysiek sterk is dan kun je als resultaat krijgen dat mensen in Europa en Azië gemiddeld een hogere intelligentie hebben dan in Afrika en dat mensen in Afrika gemiddeld fysiek sterker zijn.
Evolutionair zeer logisch te verklaren.

Meer intelligentie wil overigens niet zeggen dat een (onder)soort beter is. Vaak kunnen eenvoudigere dieren beter overleven.
Krokodillen en schildpadden zijn succesvolle diersoorten, houden het al meer dan 220 miljoen jaar vol. Intelligent zijn ze niet echt.
Ook kakkerlakken en haaien zijn enorm succesvolle diersoorten.
Hoe complexer een diersoort hoe kwetsbaarder.
Bij mensen zie je soms dat intelligente mensen eindeloos kunnen debatteren en te veel nadenken over iets terwijl iemand met een lagere intelligentie met een hele simpele oplossing komt.

Bij een enorme wereldramp zou het dus best kunnen zijn dat Afrikanen beter kunnen overleven dan Europeanen omdat ze fysiek meer kunnen hebben en kunnen overleven zonder alle gemakken die wij hebben. Voor een deel cultureel maar voor een deel ook genetisch.

#38 Prediker

In Afrika is het leven fysiek zwaarder, dus als dan vooral mensen zich voortplanten die fysiek sterk is dan kun je als resultaat krijgen dat mensen in Europa en Azië gemiddeld een hogere intelligentie hebben dan in Afrika en dat mensen in Afrika gemiddeld fysiek sterker zijn.

@37 Zwaarder dan voor een horige middeleeuwer die op het land werkt, of een 19e eeuwse fabrieksarbeider of mijnwerker die 14 uur per dag zware arbeid verricht? Grote delen van Azië maakten pas in de twintigste eeuw de Industriële Revolutie door. Hetzelfde geldt voor de Sovjet-Unie.

Het is dus onzin om te stellen dat IQ alleen met onderwijs te maken zou hebben en totaal los zou staan van genetische (erfelijke) factoren zoals tegenstanders van deze wetenschapper beweren.

Joost Niemöller is geen wetenschapper. Hij verricht geen wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft ook geen kaas gegeten van wetenschappelijk onderzoek. De man kan nog niet eens fatsoenlijk een statistische tabel of grafiek lezen.

Bovendien begrijp jij evolutie niet helemaal. Wil een bepaalde populatie intelligenter zijn op bepaalde vlakken (abstract redeneren bijv.) dan andere populaties, dan moet er selectiedruk zijn op grond waarvan die intelligentie dominant wordt binnen die populatie.

Dus ofwel moeten academisch intelligente leden van de soort en masse meer nakomelingen voortbrengen die op hun beurt dan ook weer meer nakomelingen voortbrengen dan minder intelligente leden van de soort (en dat generaties lang), of moeten de minder academisch intelligente leden van de soort eerder sterven waardoor zij minder nakomelingen voortbrengen.

Maar zo’n selectiedruk is er niet. Als mijnwerker of pachter hoef je niet intelligenter te zijn dan een jager-verzamelaar of veeboer in Afrika. En geleerden en ingenieurs zetten niet meer nakomelingen op de wereld dan arbeiders.

Sterker nog: het zijn juist de armen, die de zwaarste arbeid verzetten, die het meeste nakomelingen hebben. De welgestelde klassen voelen namelijk de behoefte om te investeren in de toekomst van hun kinderen, en dat wordt een beetje lastig als je veertien kinderen hebt.

Natuurlijk is het zo dat als je kinderen van nomaden in de Kalahari-woestijn abstracte opgaven voorlegt, ze daar slechter op zullen scoren dan een kind dat reeds is aangeleerd abstract te redeneren en tevens ervaring heeft met het maken van toetsen. Heel gek is dat niet. Maar dat zegt weinig over genetica en een hoop over de omgeving en wat daarin als nuttige kennis/inzicht wordt beschouwd.

#39 Diener

Criminelen en IQ, hoe onderzoek je dat?

Ik neem aan dat men naar het gemiddelde IQ heeft gekeken van criminelen die met justitie in aanraking zijn geweest. Maar dat zijn de sufferds die gepakt zijn.
Het is best mogelijk er heel veel intelligente en strak in het pak zittende criminelen rondlopen, maar die krijgen we niet te pakken en kunnen we dus ook niet meenemen in het onderzoek.

#40 zmooooc

@38

Zwaarder dan voor een horige middeleeuwer die op het land werkt, of een 19e eeuwse fabrieksarbeider of mijnwerker die 14 uur per dag zware arbeid verricht? Grote delen van Azië maakten pas in de twintigste eeuw de Industriële Revolutie door. Hetzelfde geldt voor de Sovjet-Unie.

Bovendien begrijp jij evolutie niet helemaal.

Volgens mij ben jij degene die het niet helemaal begrijpt (of in ieder geval onderschat).

http://www.360magazine.nl/wetenschap/4464/wetenschappers-willen-weten-waarom-nederlanders-zo-lang-zijn

Overigens wil dat natuurlijk niet zeggen dat de hypothese van @37 correct is.

@37

Als zwarten in Afrika gemiddeld een laag IQ hebben dan zou dat verklaren waarom het daar een puinhoop is.

Belangrijkste factor lijkt toch echt het tropische klimaat en de daarbij horende problematiek – tropische ziekten en lage landbouwopbrengsten – te zijn. Deze meneer legt het prettig uit:

https://www.youtube.com/watch?v=9-4V3HR696k

Maar jouw hypothese valt helaas niet uit te sluiten. Sterker nog, de cijfers bevestigen in ieder geval dat men in Afrika gemiddeld een lager IQ heeft. Over de oorzaak zeggen ze natuurlijk niks.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IQ_by_Country.png

Maargoed. Neemt allemaal niet weg dat dit een zinloze discussie is, behalve voor fans van eugenetica dan. Het is zelfs een averechts werkende discussie omdat ie racisme aanwakkert. Sargasso zou dit niet moeten plaatsen en wij zouden hier niet op moeten reageren. Er valt hier niets te winnen. Voor niemand.

#41 Wim Raven

Met de laatste alinea van #40 ben ik het van harte eens. Woonachtig in Duitsland ben ik verbaasd dat hier maar liefst veertig reacties over ras verschijnen; een onderwerp dat sinds 1945 algemeen onappetijtelijk wordt gevonden. Is Nederland na twee regeringen Wilders/Rutte dan zo ver teruggevallen?

#42 Olav

@41:

Is Nederland na twee regeringen Wilders/Rutte dan zo ver teruggevallen?

Nee hoor. Het masker is alleen een beetje verder gevallen. Het gaat nog erger worden ook, dus bereid je daar op voor.

#43 Olav

@40:

http://www.360magazine.nl/wetenschap/4464/wetenschappers-willen-weten-waarom-nederlanders-zo-lang-zijn

Dit stukje vind ik nogal nietszeggend. Er wordt zelfs niet in verwezen naar enig onderzoek.

Ik heb wel een hypothese waarom Nederlanders zo lang zijn en het zijn niet de genen: schoolmelk. En andere aspecten van het Nederlandse dieet.

#44 Prediker

@41 Tja, ideeën (ook foute) bestrijd je nu eenmaal niet enkel door te zeggen: foei, foei, zo mag je niet denken.

Je zult ook uit moeten leggen waarom de redenering gewoon niet klopt.

#45 zmooooc

@43 Ik heb geen zin om een linkje met een link naar een wetenschappelijk artikel op te zoeken aangezien ik het onderliggende wetenschappelijke artikel toch vrijwel nooit mag lezen ondanks dat het grotendeels met mijn belastingcenten is betaald.

Deze link heeft wel iets meer info:

http://www.theguardian.com/world/2015/apr/08/scientists-try-to-answer-why-dutch-people-are-so-tall

En schoolmelk heeft er geen zak mee te maken; dat is op de meeste scholen al voor de jaren ’80 afgeschaft. Daarna zijn Nederlanders echter alleen maar langer en langer geworden. Bovendien is schoolmelk een Britse uitvinding en daar is men een stuk korter.

#46 Wim Raven

@44: Mijn uitleg kan heel kort zijn: 1933–1945.

#47 AltJohan

Van Niemöller word ik niet vrolijk. Bij hem gaan de discussies een kant op die ik niet productief vind.

Wie iets verbijsterends wil lezen over ras/gedrag die leest kritisch podium denawand ( http://www.dewanand.com/ ). Eerste klas mafkees die erachter zit, maar toch is het hier en daar intrigerende proza.

Over verkrachting en mannelijke seksualiteit vond ik het volgende artikel: http://rint.rechten.rug.nl/rth/dennen/strijd3.htm

Niks specifieks over negers overigens.

#48 Prediker

@46 Da’s geen argument waarom dit soort theorieën over IQ en ras niet kloppen, hè? Hooguit dat mensen er hele enge conclusies uit hebben getrokken over wat ze andere mensen aan mogen doen.

@45 De redenering van die wetenschappers over waarom Nederlanders zo lang zijn onderstreept juist mijn argument in #38.

Zij beweren dat lange mensen in Nederland meer “reproductief succes” hebben, kortom, dat ze meer kinderen op de wereld zetten dan Nederlanders van gemiddelde of korte lengte, terwijl in de VS juist kortere vrouwen en gemiddelde mannen de meeste kinderen krijgen.

Welnu, als Niemöller of Sniper kan aantonen dat (academisch) intelligentere mensen in Europa en Azië meer kinderen op de wereld zetten dan minder (academisch) intelligentere mensen terwijl dat in Afrika ontbreekt, en dat dit al honderden, zo niet duizenden jaren lang aan de gang is, dan zou Snipers evolutieriedeltje in #37 opgaan.

Maar ik heb zulk bewijs van Niemöller nog niet gezien, en als je zaken als een falend schoolsysteem en maatschappelijke en culturele achterstand meeweegt, dan zijn verschillen tussen zwarte schoolgaande jeugd en blanke schoolgaande jeugd in cognitief begripsvermogen verwaarloosbaar.

#49 Tzoimbo

“politiek correcte denken”

Je moet maar durven, na 13 jaar ongeluk na de moord op Pim Fortuyn nog glashard net te doen alsof links Nederland de media domineert. Als er al ooit een linkse versie van ‘politiek correct’ bestond, dan is die al lang zo dood als een pier. Joost Niemöller’s gratuit racisme is al minstens 10 jaar het nieuwe ‘politiek correct’.

#50 Joop

@49.

Dat is hoe je het interpreteert.

Sommige mensen zien alles ‘links’ van de pvv als ‘links politiek correct’: want willen ‘ons’ land uitleveren aan EU/Brussel, propageren dat ‘Islam is vrede’, en gooien de grenzen niet dicht. Daarom worden ‘onze’ mensen zoals de ouderen en anderen die zorg nodig hebben vergeten.

Hoewel dat laatste punt niet klopt, want de overheid is ook politiek correct links, dus heel de verzorgingsstaat moet opgeheven worden, want aantrekkingskracht op gelukszoekers aan de andere kant van de Middelandse Zee. Maakt bovendien mensen lui en beloont de uitvreters.

Het gekke is dat dit gedachtengoed met de dag populairder wordt, ondanks dat peilingen anders laten zien.

Het cultuur-marxisme/post-modernisme is uitgewerk, althans bij de massa, nog niet bij de elite: anderen veroordelen mag weer, eigen waarheid hebben mag weer, zaken doodnuanceren is voorbijetc.

#51 Tzoimbo

Als links ergens zo dood als een pier is, is het bij de ‘overheid’ (dat merkwaardige Nederlandse eufemisme voor de staat). De staat wordt al sinds de jaren 80 gerund als een bedrijf waar winst de enige morele overweging is. ‘Onze mensen’ worden juist door rechts vergeten. Maar goed, dat weet je zelf ook best.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*