Zoeken.nl

Ook al doodgegooid met irritante radio-reclames voor de nieuwe zoeksite zoeken.nl? GC is maar eens voor u gaan kijken.

Ten eerste kunnen we melden dat de interface verdacht veel weg heeft van Google. Ik zou zelfs willen spreken van jatwerk. Drie tabbladen: zoeken, afbeeldingen en MP3 bestanden. Rechts van de zoekknop net als in Google twee links: geavanceerd zoeken en voorkeuren instellen. Ook een eigen downloadbare toolbar.

Ten tweede: hoe goed zoekt ie? Dat kunnen we nog niet gemakkelijk beoordelen. Zoeken.nl is een zogenaamde meta-crawler, het combineert de resultaten van een aantal andere zoekmachines zoals Google, Hotbot, Altavista, Yahoo, Alltheweb en Teoma. In theorie levert dit natuurlijk een beter resultaat op, maar de praktijk leert meestal anders. De truc is te weten welk resultaat van welke machine beter is.

Ten derde: Zoeken.nl heeft een nieuwe feature, nl. geclusterde zoekresultaten. Bij het zoeken naar bijvoorbeeld “voetbal” levert 10 clusters op zoals “Nederland”, “Internationaal”, “Supporters” en “Ajax”. Erg handig, een feature die ik al een tijdje in Google wilde hebben. Natuurlijk slaan niet alle clusters ergens op, maar het verhoogt zeker het zoekplezier.

Het is onduidelijk hoe de clustertechnologie van Zoeken.nl werkt, maar er zijn eigenlijk drie waarschijnlijke mogelijkheden:

1) men kijkt welke woorden het meest voorkomen in combinatie met het gezochte keyword. Dit nieuwe woord is de naam van de cluster.

2) men gebruikt een ontologie (zoiets als de DMOZ hierarchie die Google gebruikt) om concepten als “nieuws” etc. te definieren. Met elk concept wordt een stel keywords geassocieerd zoals “nieuws”, “nieuwsitem”, “pers”, etc. Er wordt gekeken welke woorden vaak voorkomen met het gezochte keyword zoals beschreven onder (1) en associeert dat woord met het meest relevante concept. Dit concept is dan de cluster.

3) een combinatie van methode (1) en (2).

Conclusie: een beetje concurrentie (tegen Google) is nooit weg en clustering is handig. Een site om in de gaten te houden…

  1. 1

    Dat clusteren is idd wel makkelijk. Verder is het gewoon een kloon van Google, en ik vraag me af hoe lang google en de andere “grote” zoekmachines dit nog toelaten. Ze parasiteren op hun processorkracht en geven er niets voor terug. (zelfs geen link!)