WW: Wereldwijde neurologische epidemie op komst

,

De woensdagmiddag is op GeenCommentaar Wondere Woensdagmiddag. Met extra aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in Wetenschap- en Techniekland.

T-shirt zegt het allemaal (Foto: Flickr/candrews)

In een geweldig, nog geen vier minuten durend, praatje op de TED website legt biochemicus Gregory Petsko uit waarom onderzoek naar mogelijke behandeling van Alzheimer en Parkinson zo belangrijk is: we staan aan de vooravond van een wereldwijde epidemie.

Belangrijkste oorzaak van deze epidemie is onze toegenomen welvaart en daarmee gepaard gaande vergrijzing. Interessant feitje verteld door Petsko: iedere dag wordt de gemiddelde leeftijd vijf uur verlengd. Waar de bevolkingspiramides in vroeger tijden inderdaad nog piramides genoemd mochten worden, worden deze nu steeds meer kolommen of neigen ze zelfs omgekeerde piramides. Vergelijk bijvoorbeeld de bevolkinspiramide van Angola met die van Australië of België.

Het grote probleem is dat het risico op Parkinson en Alzheimer voorbij de 65 jaar exponentieel groeit. In 2050 zullen er volgens de berekeningen 32 miljoen 80-plussers zijn, waarvan de helft aan Alzheimer zal leiden. Nog eens 3 miljoen zullen de ziekte van Parkinson hebben. In Nederland zullen de verhoudingen, ondanks het liberale euthanasiebeleid, wel niet heel anders gaan liggen.

De kosten van behandeling en opvang van de patienten zal in de ettelijke miljarden gaan lopen. Uit verschillende hoeken komen voorspellingen dat de zorg al ver voor 2050 onbetaalbaar wordt.

Juist daarom is het zo vreemd, aldus Petsko, dat de Amerikaanse overheid zo weinig geld pompt in zijn soort onderzoek: het vinden van oorzaken en behandelingen van neurologische ziekten. Het meeste geld komt nog steeds uit particuliere fondsen zoals die van Michael J. Fox. Natuurlijk is hij hier erg blij mee, maar zo waarschuwt hij, als we nu niet meer geld en moeite steken in meer onderzoek naar de oorzaken van Alzheimer, Parkinson en andere ongeneesbare neurlogische aandoeningen, dan leven onze kinderen straks in een wereld waarin hun ouders (wij dus) een flink stuk van het BNP nodig hebben om een beetje fatsoenlijke zorg te krijgen. Dan zal het wel niet bij één pyjamadag blijven…

Reacties (1)

#1 gijswijs

Maar het probleem van de omgekeerde populatie pyramide is tijdelijk, lijkt me. Op een gegeven moment zal de bulk van bejaarden toch sterven en blijf je weer met een gewone pyramide achter die misschien heel hoog en spits is aangezien mensen minder snel doodgaan.

Kortom, na de vergrijzing komt er een terugloop in de bevolkingsaantallen, althans in het gebied dat blauw is op de kaart van petsko in 2050. Loopt dan de wereldbevolking ook terug of zullen landen als Angola blijven zorgen voor een netto wereldwijde groei?