1. 1

  Ik vind de andere genoemde maatregelen (vooral de inkomstenbelastingverlaging) opvallender. Lijkt op een spelletje Gini-coëfficiënt verhogen (en voor de Staatsschuld is het natuurlijk ook niet gunstig).

 2. 3

  Maakt me niet uit daar ligt toch al een beslag op.
  Maar de mensen(lage inkomens) die dachten dat de PVDA er voor hun was worden nu hopelijk een keertje wakker.Zeker nu Mr.Neoliberal himself minister voor sociale zaken en vice premier dreigt te worden.

 3. 4

  Ik word steeds benieuwder naar dat akkoord. Wat ik er over lees is dat het 1 grote plus/min-operatie is. HRA beperken, maar hoogste belastingschijf omlaag (WTF dat de PvdA hiermee akkoord gaat?!). Geen zorgtoeslag meer, maar een inkomensafhankelijke premie, en ter compensatie de schijf van 42% naar 38%. Lijkt wel alsof ze op 0 willen uitkomen, maar hoe gaan ze dan 15 miljard bezuinigen. Ergens moet de pijn toch neerdalen?

 4. 5

  Brusselman: de mensen met lage inkomens worden niet echt meer vertegenwoordigd sinds de partijraad haar invloed verloor in de PvdA is mij door een PvdA bobo verteld. Dan krijg je dus niet meer de vereist input, en is het beleid dus steeds meer een middeninkomens-beleid geworden.

 5. 7

  @6 Een hoop babyboomers hebben helemaal geen hypotheek .Er zijn namelijk ook vele minvermogenden onder deze toch al zo gestigmatiseerde groep.
  Wat is dat toch ,die afgunst ?

 6. 8

  @4 e.a. : we betalen allang een deel van de zorgpremie inkomensafhankelijk.

  Op gewoon loon wordt 7,1% ingehouden met een maximum bij een bijdrage-inkomen van 50.064, dat is dus maximaal ongeveer 3550 per jaar. Een minimum-seniorenpaar dat alleen AOW heeft, betaalt ongeveer 750 per jaar (5% van 15.000). Door deze grenzen te veranderen kun je de zorgtoeslag afschaffen, en zou wellicht ook de premie voor de basisverzekering naar beneden kunnen (en de macht van de zorgverzekeraars worden beperkt). Het is technisch allemaal geen probleem, alleen is de vraag in hoeverre het politiek aanvaardbaar is.

 7. 9

  Gaap. Alsof er ook maar iets gaat veranderen. Vestzak broekzak. Het geld dat uitgegeven wordt moet ook binnenkomen tenzij de staatsschuld verder oploopt. U betaalt dus belasting of krijgt meer schuld = toekomstige belasting, dat is om het even. Omdat de overheid het vertikt om ook maar iets aan de uitgavenkant te doen verandert er dus feitelijk niets. De overheid kent het gemiddelde belastingprofiel uiteraard als geen ander. Een verlaging van de IB wordt ergens anders zeker teruggehaald (BTW) enzovoorts. Zelfde verhaal voor de zorgtoeslag. Het sturende effect van hier een procent meer en daar een procent minder is verwaarloosbaar, daarvoor is geen van de plannen ingrijpend genoeg. Onder de streep maakt het voor de gemiddelde nederlander allemaal niets uit zo lang ingrijpende wijzigingen aan de uitgavenkant achterwege blijven.

 8. 10

  @9

  Omdat de overheid het vertikt om ook maar iets aan de uitgavenkant te doen verandert er dus feitelijk niets.

  De overheid moet niet minder gaan uitgeven, dan raken we in een depressie. We moeten niet nog eens vraaguitval bovenop de crisis gooien. Dan maar staatsschuld op laten lopen. Schulden moet je afbetalen als je geld hebt, niet als je cash tekort komt.

  Toch +1 omdat je helemaal gelijk hebt dat dit allemaal onzinnige maatregelen zijn. Niemand gaat hier significant op voor- of achteruit en niemand gaat daarom zijn gedrag veranderen. Wat wil de overheid hiermee bereiken?

 9. 11

  @10:

  `De overheid moet niet minder gaan uitgeven, dan raken we in een depressie.’

  Dat hoort men momenteel inderdaad vaak maar het is een stellingname die ik niet begrijp. Met het bezuinigde geld kan in de private sector immers groei gerealiseerd worden. Daarmee zeg ik niet dat de overheid _geen_ groei kan realiseren, integendeel leveren zaken als onderwijs veel meer op dan de investering. We moeten echter gegeven de huidige overheidsbudgetten kijken naar de afgeleide: levert een extra investering nog steeds meer op? Het antwoord is dan op een groot aantal terreinen nee, in de kernbehoeften is reeds voorzien en veel overheidsgeld gaat op aan bureaucratie, vastgoed en andere overhead, verliesgevende overheidsactiviteit dus. Het zou beter zijn deze verliesgevende investeringen niet te doen.

 10. 12

  @Marius: in ons land is de dienstensector enorm groot. Het is niet alleen een kostenpost, maar ook gewoon een bedrijfstak. Geld hoort te circuleren, mensen werken voor de overheid en verdienen daar geld mee, waar ze dingen mee kopen en belasting van betalen, etc.

  Besluit de overheid bv onderhoud te plegen aan een weg dan zijn dat kosten voor die overheid, maar ook werkgelegenheid voor de wegenbouwers en de grondstoffenleveranciers.

  Nou betekent dat niet dat de overheid volledige werkgelegenheid moet realiseren, maar het is een factor van formaat in het op gang houden van de economie. Te ver doorslaan in de bezuinigingen zet de boel op slot, waardoor mensen worden ontslagen (die vervolgens alsnog bij de overheid aankloppen bij een ander poortje), bedrijven komen in de problemen, faillissementen volgen… de stabiliteit wordt aangetast en het levert je niets op. En je hebt ook nog eens geen onderhoud aan wegen, of onderwijs voor de kinderen, of zorg voor de mensen die het nodig hebben. (En over het algemeen levert dat ook nog eens extra kosten op, zoals Utrecht bv een paar jaar terug ontdekte toen bleek dat er eigenlijk al een jaar of 30 geen structureel onderhoud was gedaan.)

  Bovendien, en dat is een probleem dat minstens zo groot is, veranderen de bezuinigingen tot nu toe eigenlijk weinig tot niets aan de overhead qua (bv) vastgoed en bureaucratie. De zwaarste verliezen worden op alle punten geleden door de directe uitvoerders. Kijk naar de zorg: voor de patienten gaat het er flink op achteruit, medewerkers worden ontslagen, maar de overdadige managersstructuur blijft zitten en de top respecteert nog steeds de normsalarissen niet.

  De overheid moet dus wel degelijk niet te snel zijn met rigoreuze bezuinigingen, en die bezuinigingen bovendien behoorlijk doordenken: niet zomaar dingen kapotsnoeien, maar problemen aanpakken.

 11. 13

  Met het bezuinigde geld kan in de private sector immers groei gerealiseerd worden.

  Waarom zou dat het geval zijn?

  Ik kan veel makkelijker hard maken dat consumenten druk bezig zijn om hun schulden af te lossen, dat ze daardoor geen spullen kopen, en dat bedrijven daardoor minder omzet maken. Voor bedrijven is dat geen reden om te gaan investeren — er is geen vraag. Ze kunnen wel zelf het mes in de eigen bedrijfsvoering zetten — en er zijn genoeg bedrijven die dat ook moeten doen, maar het gevolg daarvan is dat mensen werkloos raken en hun huis gedwongen met verlies moeten verkopen want geen inkomen. Wat er alleen maar voor zorgt dat de rest van nederland nog meer ‘onderwater’ komt qua hypotheek, met gedwongen aflossingen etc.

  Vanuit dat plaatje zie ik echt niet in hoe je met bezuinigingen in de publieke sector de private sector weer aan de gang krijgt.

 12. 14

  Oh, en wat dit betreft:

  veel overheidsgeld gaat op aan bureaucratie, vastgoed en andere overhead, verliesgevende overheidsactiviteit dus.

  Veel privaat geld gaat op aan bonussen, patserige kantoorpanden, zinloze reclamecampagne’s en ‘relatiegeschenken’, etc. Het idee dat iedere euro die door de overheid wordt uitgegeven ‘verspilling’ is, en dat iedere privaat uitgegeven euro zinvol besteed is, is waanzin. Ideologische prietpraat.

 13. 15

  Het idee dat iedere euro die door de overheid wordt uitgegeven ‘verspilling’ is, en dat iedere privaat uitgegeven euro zinvol besteed is, is waanzin.

  Volgens mij was zijn uitspraak nog zelfs veel waanzinniger: de overheid moet alleen investeren als die investeringen zich uitbetalen en ze moet zich niet meer bezighouden met verliesgevende activiteiten zoals vastgoed. Haha, alsof Marius precies kan voorspellen welke dingen winst gaan opleveren en welke dingen verliesgevend zijn. Die jongen moet beurshandelaar worden. Move over, Warren Buffet!

 14. 16

  @Inca: onderhoud aan een weg dat niet nodig is is verspilling. Dat is monetair denken en daar hou je een economie niet draiend mee. Geld rondpompen is geen doel op zich. De wegenbouwers hadden ipv goed asfalt renoveren ook wat nuttigers kunnen doen. Door overheidsinvesteringen in de verkeerde sector blijven onnuttig grote private sectoren te groot.

  @gronk: ik zeg kan, in de zin van: er bestaat een kans. Die kans bestaat niet bij een te rijke overheid. Minder belastingen = meer geld om schulden af te lossen. Wat je in 14 neerkalkt is onzin, het tegendeel van wat ik zeg.

  @kevin: dat is niet wat ik zeg; ik zeg dat er zoveel geld is dat het slecht wordt besteed in de zin dat de besteding niet door de directe doelen gedragen wordt. Er is dus sprake van mismanagement dat veroorzaakt wordt door een teveel aan geld.

 15. 17

  Eind 2012 wordt de berekening van de vrijstelling voor het vermogen voor 2013 kenbaar gemaakt. De berekening van het heffingvrije vermogen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

  In 2012 bedraagt deze vrijstelling EUR 21.139,00 voor een alleenstaande. Dit betekent dat alleenstaanden met een vermogen van minimaal EUR 100.000,00 niet meer in aanmerking komen voor zorgtoeslag 2013.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren