We moeten afrekenen met de dogma’s van deze eeuw

Foto: Jeroen Dijsselbloem (foto PvdA flickr) copyright ok. Gecheckt 05-10-2022

Het is heel gevaarlijk als politici zeggen ‘neutraal’ te zijn, want dat wijst erop dat ze zo ideologisch geïndoctrineerd zijn, dat ze blind geworden zijn voor hun eigen ideologie.

Vandaag wordt het u nog eens uitgebreid toegelicht in een stuk van Merijn Oudenampsen over Dijsselbloem’s dogmatisme op de Correspondent. Eerder kwam Zizek al met deze zelfde bijdrage, en vergeleek het moderne neoliberale denken met hetzelfde starre denken van het communisme onder Stalin.

We moeten afrekenen met de dogma’s van deze eeuw. Neoliberalisme met haar geloof in de vrije markt die zichzelf disciplineert als de overheid zich maar terugtrekt is niet ‘de waarheid’. Dit geloof heeft die vorm van blindheid aangenomen dat het de crisis kon veroorzaken. In de VS zijn ze er vervolgens stilletjes vanaf gestapt door het aannemen van grote investeringsprogramma’s, en het opzetten van een ambitieus zorgstelsel (Obamacare). De EU blijkt cynisch genoeg hardnekkiger in haar ideologische neoliberale blindheid, en heeft met haar beleid van ‘Austerity’ en snijden in de sociale zekerheid de crisis verhevigd, en laat haar zo voortduren. Want ‘wij zijn allen Griekenland’.

Open artikel

Reacties (8)

#1 Thallman

“Neoliberalisme” is geen werkelijk dogma, of ideologie, maar een containerbegrip voor alles wat niet in het linkse wereldbeeld past.

#2 Klokwerk

Eerste kenmerk van een ideologisch dogma is ontkennen dat het bestaat. Bedoeld wordt hier de politiek van een terugtredende overheid, vrije markt, angelsaksische kijk op sociale zekerheid.

Andere dingen die niet in mijn wereldbeeld passen als schijt aan het milieu, anti-abortus, anti-euthanasie, drugsverboden, politiestaat, harder straffen, dichte grenzen, zzp’ertje pesten, discrimineren tussen groepen en zelfs het opzetten van allerlei apparatjiks om uitkeringsgerechtigden te ‘prikkelen’ zou ik nooit tot het neoliberalisme rekenen, dus wat je zegt klopt bepaald niet.

Daarbij: “Het linkse wereldbeeld”: dat is pas een containerbegrip. Dus oogjes open en kijk eens in de spiegel die je zelf ophoudt ;).

#3 Matthijs2

Dit is een heel belangrijk onderwerp. Politici, of mensen in het algemeen, hebben gewoon zelf niet door wat hun onderliggende dogma is. Dat doorbreken is heel moeilijk maar erg belangrijk. Zeker op dit moment met alle ellende in de EU en Eurozone.

Vond het een erg goed artikel van Merijn Oudenampsen

#4 Arjan Fernhout

@1: Deze discussie is bij Sargasso al een aantal malen gevoerd. Ik herhaal nog maar eens wat ik toen aanhaalde:

Wat is dan het neoliberalisme? De vorige keer heb ik getracht om in ieder geval aan te tonen wat het theoretische en politieke principe ervan is. Anders dan bij het liberalisme van Adam Smith, het liberalisme van de 18e eeuw, waarbij het ging om de vraag hoe in een gegeven maatschappij met een bepaald bestuur een ruimte voor de vrije markt kon worden afgebakend en uitgespaard, gaat het er bij het neoliberalisme juist om de vraag hoe het algemeen uitoefenen van de politieke macht kan worden gemodelleerd naar de principes van een markteconomie. Het vertrekpunt is dus niet het creëren van een vrije ruimte, maar het leggen van een relatie, vanuit de formele principes van een markteconomie, met een algemene bestuurskunst, dus het projecteren van die principes op de bestuurskunst. Dat is volgens mij de inzet en wat ik geprobeerd heb u duidelijk te maken dat voor het uitvoeren van die operatie, dus om te weten tot waar en in welke mate de formele principes van een markteconomie richting kunnen geven aan een algemene bestuurskunst, de neoliberalen genoodzaakt waren een aantal veranderingen aan te brengen in het klassieke liberalisme …

Uit: De geboorte van de biopolitiek, p.178-179. (college 14 februari 1979)

In dit boek, een verzameling van 17 colleges van Michel Foucault, wordt vaak verwezen naar het werk van F. Bilger. Bijvoorbeeld dat het neoliberalisme, als mutatie van het klassieke liberalisme, voor het eerst zijn kans kreeg in de bizone van het na-oorlogse Duitsland door Amerikaanse invloeden op een wetenschappelijke raad, met ideeën die haaks stonden op het vigerende Keynesianisme en die door Ludwig Erhard werden overgenomen. En dat Franse economen in Erhard een soort reïncarnatie van Turgot zien.

#5 Arjan Fernhout

@4: Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781 )

http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Turgot.html

#6 AltJohan

Het is een beetje lachwekkend al dat afgereken:

Afreken met: neoliberalisten, kapitalisten, grootbanken, zionisten, joden, de populisten, Limburgers, moslims, IS, nazi’s, buitenlanders, politie-ambtenaren, paapsen, linkse en christelijke kerken.

#7 9″ Nails

@1: en dat zegt iemand met een rechts wereldbeeld die alles wat niet in dat zeer benauwde, beoogklepte straatje past steevast propt onder de noemer ‘linkse kerk’. Hoe bruin wil domrechts ze bakken?

#8 Joop

@6

Uitzondering voor de paapsen daar moet een grefo Wilders voor op staan. Want mensen om mij heen die zomaar katholiek willen worden, vanwege hun loverboy, goede werken, of de paus met zijn linkse praatjes over milieu en armoede en kapitalisme.

Ze weten zelf ook wel het gaat om genade en geloof jou gegeven, niet de goede daden die je zelf doet. Anders is het geen god. Dat snappen ze niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*