Vergunningen windmolens Noordzee hangen aan een zijden draadje.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (21)

#1 Cracken

Ik zie het probleem niet. Dit is toch een typisch westers/Nederlands verschijnsel, dat ieder groot project helemaal kapot geprocedeerd wordt tot alleen diegene die ’t het hardst willen overblijven. Kolencentrales en nucleaire installaties worden toch ook door belangengroepen door de juridische molen gehaald, dus dit lijkt me niet meer dan de normale rechtsgang.

#2 Bismarck

@1: Als het om kerncentrales gaat is deze regering echter bereid de juridische procedures te “vereenvoudigen”.

#3 Share

Weet je wat ook eenvoudig werkt? De guillotine.

#4 Eddy

Ach, het gaat om 4 van de 12 vergunde aanvragen op de Nederlandse Noordzee. De kop is dus iets te algemeen gesteld. Wel is dit een van de neveneffecten van jarenlang beleid. Als de overheid niet aangeeft waar ze wel windmolens wil, en de ruimte waar ze die niet wil beperkt tot het hoognoodzakelijke, is het niet vreemd dat alle zeegebruikers NIMBY-gedrag gaan vertonen. Meer op http://www.noordzee.nl/dossiers_artikel.php?mainID=5&subID=4&contentID=43

(zijn windmolens op de drukst bevaren delen van de Noordzee wel zo’n goed idee?)

#5 Bismarck

@4: Mij lijken windmolens in de drukst bevaren zones juist wel een goed idee. Dan verstoor je in de rustigere delen de natuur het minste. Bovendien kun je de molens gebruiken om er bakens, radarinstallaties, meteorologische apparatuur en andere zeevaartondersteunig neer te zetten.

#6 AntonB

Levensgevearlijk zo’n windmolenpark in de vaarroute dit moeten we niet willen met zijn allen. Straks vergaat er een passagiersschip en dan? Dan blijft het niet bij de 57 doden in Chernobyl of de louter materiele schade in Japan den vallen er honderden. Of er vergaat een chemicalieen tanker en dan is de Noordzee voor jaren een zwaar verontreinigd levensloos gebied.

Zelfs als alles goed gaat met de scheepvaart zullen hele trekvogelrassen uitsterven door vermaling en vissenrassen door verstoorde paringsgebieden. En wat denk je van al die betonnen fundatie’s in de zee? Als zo’n molen na zo’n 25 jaar verroest is blijven die nog eeuwen in de bodem zitten, dat kunnen we toekomstige generatie’s niet aandoen.

Misschien kan Geenpeace die gebieden wel blokkeren met een boot. De andere milieuclub’s hebben ook meteen een nieuw doel waarom protesteren tegen een paar vierkante meter asfalt als er duizenden vierkante kilometers zee en landpoppervlak op het spel staan? Ik verwacht a.s. weekend een grote demonstratie op de Dam, zeg nee tegen moordmolens!

#7 Yevgeny Podorkin

Ooo, die milieufreaks willen ze natuurlijk uitgerekend precies zo neerzetten dat er geen vissersschepen meer kunnen en mogen varen zodat er a.h.w. een reservaat/ schuilplaats ontstaat en de visstand zich aldus enigszins kan herstellen…

#8 Eddy

@5: het gaat om de afweging: tussen drukke en minder drukke zeedelen (voor de monding van rotterdam = druk), rekening houdend met trekroutes, natuurwaarden, horizonvervuiling en het feit dat naar ieder park ook een dure electriciteitskabel moet. Het ontbreken van die afweging leidt nu dat per park belanghebbenden Not In My Backyard gedrag gaan vertonen (of Not in my visgrond, favoriete vaartraject, olieveld, of iets dergelijks)

#9 Bismarck

@6: Ik krijg het idee dat jij gewoon nergens windmolens wilt. Zozeer dat je bereid bent om een beetje te liegen over de gevolgen van windmolens en zelfs andere energiebronnen.

#10 Bolke de big

Windmolens zijn prima dingen, niks mis mee om die op land te zetten, laten we de leden lijst opvragen van green peace en bij elk lid zo’n ding in de tuin zetten.

#11 Schuur

@ Bolke, Prima idee. Ik ben dan wel geen Greenpeace-lid, maar mag ik dan toch meedoen? Maar dan wel onder de voorwaarde dat elke CDa-er, VVD-er en PVV-er zijn eigen privé mini nucleaire reactor in zijn kelder krijgt. Deal?

#12 Bismarck

@11: Beetje lullig voor de eventuele niet-radioactiviteit minnende buren.

#13 Schuur

@12, Dat is inderdaad zo. Ik heb ook liever een buurman met zonnepanelen op zijn dak of een windmolen in zijn tuin.

#14 Ton

Opvallend aan het bericht is dat er niet in staat dat de bestuursrechter een maand terug 9 vergunningen voor windparken in stand hield. Bezwaren van visserij en havenbedrijven werden daarbij afgewezen. Maar dat was blijkbaar geen spannend nieuws.
Overigens heeft Tweede Kamer in december een D66-motie aangenomen waarin gevraagd wordt de vergunningen voor de windparken te verlengen.

#15 Dr Banner

Henk, kom er maar in.

#16 Dr Banner

lol @6 ‘Dan blijft het niet bij de 57 doden in Chernobyl of de louter materiele schade in Japan den vallen er honderden.’

#17 Dr Banner

ik hoorde laatst, dat iedere windmolenpark een eigen kabel naar het vaste land heeft, waar heel veel kVolts op staan/door heen gaan en waar omheen een zone van een 10-tal km aan weerszijden moet liggen, zonder kabels, en dat ze gas/olie leidingen niet mogen kruisen, want gevaar voor electrostatische ontsteking… en dat nu alle ruimte op is voor nog nieuwe kabels naar nieuwe windparken en dat een aantal van de kabels nu op nieuw moet worden gelegd en tot een offshor netwerk moet worden omgevormd omdat met zich dit bij het begin van de windmolenparkaanleg niet had gerealiseerd… dat de ruimte eindig is. CLASSIC FAIL – wel duurzaam qua energie – niet duurzaam qua ruimte.

#18 Cracken

En waar worden die windmolens en kabels van gemaakt?
Van duurzame materialen die ecologisch verantwoord zijn gedolven en geproduceerd mag ik toch aannemen!

/azijnzeiker modus uit.

#19 Ton

@ Dr Banner De 1e windparken op zee (en ook de paar die nu gebouwd worden) krijgen een eigen kabel. Die eersten werden ook gebouwd om ervaring mee op te doen. Als er meer wind op zee komt worden grotere gebieden aangewezen waarbinnen windparken komen; die kunnen samen gebruik maken van kabel naar kust (en aansluiten op een ‘stopcontact op zee’). Die keuze kon overheid ook pas maken nadat ze wist welke gebieden het zouden worden. Verder is het verhaal minder erg dan je schrijft: kabels die liggen hoeven niet opnieuw en voor de geplande parken is er ruimte voor kabels. wel waar is dat het erg ‘vol’ is op de Noordzee, maar dat ligt niet alleen aan windparken.

#20 Richard E

AntonB
[email protected] Anton B

de fundatie’s! de fundatie’s!

#21 Richard

Nou, da’s goed nieuws!

Maria vd Hoeven (Gristen fundie pur sang) dacht nog even schnell de emmer te legen aan haar eco-vriendjes -save the earth!- maar eindelijk wordt er iemand wakker.

Gaat toch om 4.5 miljard.

Zeg maar ietsje meer dan een halfjaartje niet westerse allochtonen PvdA stemmers importeren uit Islamastan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*