1. 2

  Dezelfde bankiers die tientallen miljoenen in de campagnekas van Obama hebben gestoken om te verzekeren dat hun vriendjes op posten binnen de FED en op het ministerie van Financiën kwamen.

  Zoals Chomsky zegt: de Amerikaanse politieke partijen zijn net twee maffia-syndicaten. En of je nu door de Gambino-familie of de Lucchese-familie wordt gebeten, beiden zitten ze er niet om de werkende man te helpen.

  Probleem is: zo werkt het systeem, omdat wie (de campagnegelden en lucratieve lobby-baantjes na een politieke carrière) betaalt, bepaalt.

  Allemaal gaan ze de politiek in met de ambitie om werkelijk iets te veranderen, maar als ze trouw blijven aan hun principes blijven het outsiders. Wie echt wil scoren, zal zich moeten laten uithoeren door het kapitaal.

 2. 4

  He Steeph, Hal had deze link een paar dagen terug al geplaatst:

  https://sargasso.nl/archief/2011/04/13/the-real-housewives-of-wall-street/

  Ik krijg de indruk dat de oorspronkelijke versie uitgebreider was en dat er dieper werd ingegaan op magnifieke situatie dat de Amerikaanse overheid voor bijna 0% rente grote sommen geld leent aan (de vrouwen van) corpulente megarijkers die het vervolgens voor 3% teruglenen aan… diezelfde overheid!

  Eigenlijk is deze link zo bijzonder en perplexing dat je hem wel elke week er op kan zetten!

 3. 6

  Dag Steeph,
  Geen enkel probleem. Deze link is zo bijzonder dat die niet genoeg onder de aandacht kan worden gebracht! Ik overweeg om de Rolling Stone te kopen (lees hem nooit) om te bewaren voor onze kinderen. Over tien jaar mogen zij belasting betalen, dan weten ze waar het geld naar toe gaat. Ik ga nu lekker met een biertje genieten van je nagekomen link (dank, mooie dagsluiting).

 4. 8

  @1 Anders?

  Elk land kent zijn eigen vorm van “sjoemelen”, bedoel je dat?

  (DGH boss van de NATO, Herfkens, hoofdcommisarissen, dienstwapens, ambtenaar van de Marine verkoopt goederen aan de marine, etc. – ik houd geen lijstje bij)

 5. 10

  @JSK, die korpschef is alleen maar een illustratie van de kleinzieligheid van het Nederlandse graaiers gedrag. Wat er aan de overkant gebeurd vormt uiteindelijk een risico voor de wereld economie.
  Volgens mij is de vertaling van dat perverse Wallstreet-Washington gedrag ook naar Nederland te maken. Wat te denken van Balkenende en Bos die gelijk na hun actieve politieke carrière enorme bedragen opstrijken in een tak van industrie die onderdeel is van de Grote-Geld-Verdwijn-Truck-en-de-rekening-komt-later-wel. Het verklaart in hindsight in ieder geval de lakse regelgeving en toezicht waardoor de Nederlandse banken ook vele tientallen miljarden hebben kunnen vergooien, en waarvoor de verantwoordelijken nog steeds niet verantwoordelijk zijn gehouden. De kleine krabber Scheringa durven ze wel te pakken, maar ik heb nog nooit een oprechte mea culpa gehoord van de mannen die er geen moeite mee hadden miljarden te vergokken en dan de rekening bij de Nederlandse samenleving te leggen, zoals b.v. Tilmant, Rijkman Groenink, hun hele raad van Commissarissen en de DNB. Ze zullen dus ook niet leren van hun fouten.
  Wie durft het uitbreken van de volgende financiële megacrisis te voorspellen voor de teller van Sargasso?

 6. 11

  die korpschef is alleen maar een illustratie van de kleinzieligheid van het Nederlandse graaiers gedrag. Wat er aan de overkant gebeurd vormt uiteindelijk een risico voor de wereld economie.

  OH wij zijn zoooo klein dus heb geen kritiek op ons. Nederland is het vijfde financiële centrum van de wereld. ING was op een gegeven moment de grootste bank ter wereld op basis van het bank totaal.

  Volgens mij is de vertaling van dat perverse Wallstreet-Washington gedrag ook naar Nederland te maken.

  Ah, daar hebben de Amerikanen ook schuld aan. Pssst. Als het volgende week regent weet ik waarom. Amerikanen.

  Maar zonder dollen. Iets met balk, splinter, oog. Nederland hangt ook aan elkaar van corruptie, we noemen het alleen “onregelmatigheden”.

 7. 12

  , we noemen het alleen “onregelmatigheden”

  Nee, ‘old-boys-netwerk’.

  Zo’n AFM-meneer die opeens met verlof gaat vanwege chipshol, da’s gewoon coulance. Hij had ook gewoon kunnen blijven zitten, tenslotte. Nothing to see here, move along!

 8. 14

  JSK, dan zijn we het toch eens? Ik denk dat hier veel zaken spelen die in Amerika ook spelen, maar dan met onze eigen culturele eigenaardigheden. Ik vind ons overigens veel beter te vergelijken met Engeland.
  Zo’n korpschef is alleen maar een illustratie van rottigheid, maar vormt geen gevaar voor de economie. Zij ondermijnt wel een gelukkig nog breed gedragen gevoel van solidariteit in de Nederlandse samenleving. Onze nog steeds oncontroleerbare financiële sector vormt wel een gevaar. En dat het old-boys network een van de grootste onderliggende oorzaken is moge duidelijk zijn.
  Dat Bos en Balk maar een paar keer de Balkende norm verdienen is een van die Nederlandse eigenaardigheden (@Share). Onze topdogs laten zich inpakken voor minder geld. Bovendien is de Amerikaanse economie ?20 keer zo groot als de onze, dus zijn daar beloningen ook navenant hoger. Daarnaast is het openlijke “lik-me-reet maatschappij” gedrag in Nederland (nog) niet een geaccepteerd verschijnsel.
  Tenslotte die AFM mijnheer. De verdenking stamt uit de tijd dat hij niets met AFM te maken had maar rechter was. Ik ben er van overtuigd dat er schrijnende corruptie voorkomt ook in onze rechterlijke macht, maar dat het om een zeldzaamheid gaat. Het is vooral de gecorrumpeerde economische macht die zich boven alle fatsoensregels meent te kunnen bewegen die me zorgen baart. Niks exclusiefs Amerikaans, helemaal eens JSK.

 9. 15

  @JSK; Goed, nu dat je de discussie flink met een afleidings-manoeuvre tu-quoque argument hebt gekaapt – wat denk je van het onderwerp dat ter tafel ligt ?

 10. 19

  In de oorspronkelijke langere link zit nog een journalistiek juweeltje: 35 miljard dollar bijna gratis leningen aan de Arab Banking Co in Bahrein die in handen is (59%) van de Centrale Bank van ………. Libië!
  Het is alsof Desi Bouterse direct zou profiteren van de Nederlandse bail-outs. Als er niet zo veel echte slachtoffers van deze internationale monetaire maffiapraktijken zouden zijn dan had ik me de hele middag in de zon kunnen zitten bescheuren van het lachen. Nu ben ik slechts verbluft.

 11. 20

  We hebben geen enkele aanwijzing dat Desi Bouterse níet zou profiteren van de Nederlandse bail-outs. Laten we dus wel reëel blijven.

 12. 22

  Ik denk dat de Nederlandse situatie niet helemaal te vergelijken is, de FED is anders dan de naam doet vermoeden geen staatsbezit, en DNB is nog altijd niet geprivatiseerd.
  Eén van de comments bij het RS-artikel merkt dan ook terecht op dat je er van kan vinden wat je wilt, maar dat het de eigenaren vrij staat met hun geld te doen wat ze willen.
  Dat is natuurlijk het kromme, dat de US-economie (en daarmee alle daaraan gekoppelde economische entiteiten) naar believen gemanipuleerd kunnen worden door een handjevol uitverkorenen, die heel andere belangen kunnen hebben dan de federatie wiens belangen ze gezien de naam zouden moeten behartigen.

 13. 23

  @piet: Op de voorgevel van de DNB staat in grote letters: DE NEDERLANDSE BANK NV. Het is ongeveer dezelfde constructie als de Amerikaanse Federal Reserve.

 14. 24

  @JSK
  OK, wist ik niet. Zal me er eens in verdiepen wie de grootste aandeelhouders zijn. Dat soort dingen lijkt me minstens zo belangrijk als (zo niet belangrijker dan) wie er in het kabinet zit.
  linkjes ook welkom natuurlijk.

 15. 25

  @23-24 was er al vrij snel achter, volgens Wikipedia is de Nederlandse staat de enige aandeelhouder.
  waarom dat in een NV-vorm gegoten is zou misschien weer een andere vraag zijn, ga ik me later misschien nog wel eens in verdiepen….

 16. 27

  Wow Karl, vooral die tweede link is een eyeopener. Ik was eerlijk gezegd wat sceptisch toen ik je woorden finacratie en schijndemocratie las, maar moet op grond van die tweede link toch wel zeggen dat het misschien wel redelijk treffende termen zijn.

 17. 28

  @26&27 – Inderdaad, let vooral op de volgende opmerking:

  “Los hiervan, ondergetekende doet sinds december 2005 via een beroep op de WOB pogingen om informatie te krijgen over de rechtsgeldigheid van het geruisloos doorvoeren, per juli 2005, van meer dan 1000 bestuurlijke vernieuwingen, waaronder het procesrecht van een ieder,de zogeheten actio popularis.”

  Een kleine bloemlezing:

  In het antieke Rome kon elke burger voor de rechter een vordering instellen om een inbreuk tegen de openbare orde aan te klagen. Deze vordering stond gekend als de actio popularis. Door dit instrument werd van elke Romeinse burger een bewaker gemaakt van de openbare orde.
  In het huidige recht bestaat behoudens uitzonderlijke bij wet bepaalde gevallen (zie hoger) een dergelijke vordering niet. Volgens ons gerechtelijk wetboek moet men immers steeds belang en hoedanigheid hebben om een vordering in te stellen.

  Normaal gesproken krijgen beide partijen in een zaak elkaars stukken van te voren toegestuurd, zodat n.a.v. die stukken 10 dagen voor de zitting nadere stukken kunnen worden ingediend.
  Alle processtukken zijn ruim van te voren wel in het bezit van de tegenpartij, zijnde de Minister van Justitie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin. Echter de voorzitter Mr. J.J.J. Schols van de Rechtbank Rotterdam weigert dezelfde dossierstukken te overhandigen aan de andere partij die het Nederlandse volk vertegenwoordigt. Hieronder de letterlijke tekst van Ad van Rooij aan de Rechtbank:
  http://groepzuid.nl/GZ/2007/07/24/zaak-actio-popularis-rechtbank-weigert-inzage-dossier/

  Op 21 april 2008 vond de hoorzitting plaats betreffende het geruisloos afschaffen van de Actio Popularis, ofwel het recht van een ieder om te procederen over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt en maatschappelijk relevant is. Na de afschaffing van de Actio Popularis kunnen veel zaken simpel afgedaan worden met als reden dat iemand niet belanghebbend (meer) zou zijn. Een helder voorbeeld wat het gevolg is van het afschaffen van deze Actio Popularis is de gif(speel)hout-zaak (zie editie 16 april 2008)
  http://www.hetechtenieuws.org/2008-04-23.php

  Overheid wil niet zwart op wit zetten hoe Actio Popularis is afgeschaft. DEN HAAG – Afgelopen dinsdag was het vervolg op de zaak Actio Popularis. Dit procesrecht van een ieder is afgeschaft en de overheid wil niet zwart op wit zetten hoe het afschaffen van dit recht tot stand is gekomen.
  http://zaplog.nl/zaplog/article/actio_popularis_bij_de_raad_van_state_10_06_2008

  (…) ik in 1996 van de Natuurwetpartij hoorde dat ons voedsel genetisch zou worden gemanipuleerd. En omdat ik een melkallergie heb en aangewezen op soja, ben ik erg geschrokken, want die soja was het eerste voedsel dat genetisch gemanipuleerd en al binnenkwam in de Rotterdamse haven.
  (…)
  Mijn nieuwste bezwaarschrift gaat over de markttoelating van gentech koolzaad GT 73 van de firma Monsanto, (…) voor ik van wal kon steken, wees de voorzitter erop, dat een particulier wel een pleitnota voor kan lezen, dat mag in deze democratie, maar dat die burger niet meer door kan gaan naar een hoger rechtscollege, vanwege de afschaffing van de Actio Popularis (…)

  Ruim 5 weken (er werden 4 weken beloofd) later kreeg ik de uitslag: de bezwaren worden ongegrond verklaard.
  http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-08.php

 18. 29

  Beste Harm,
  Jouw verhaal leidt wel een beetje af van de draad over de economische maffia op Wall Street die U.S. all het leven verziekt, maar maakt tegelijk nieuwsgierig naar het wel en wee van de Nederlandse rechtsstaat. Het roept bij mij vragen op of het afschaffen van de Actio Popularis grondwettelijk is geweest, in hoeverre het echt een restrictie is gebleken van de toegankelijkheid voor een ieder van ons (overbelaste?) rechtssysteem en hoe een en ander zich verhoudt tot het niet mogen toetsen van wetten aan de grondwet door rechters.
  Dat het Nederlandse volk niets bij de DNB in te brengen heeft is voor mij echt een novum. Tot nog toe heb ik altijd moeite met samenzweringstheorieën, maar er komen, ook bij ons wel heel veel lijnen bij elkaar bij een heel beperkt aantal mensen waarvan je nou niet kan zeggen dat die een algemeen belang vertegenwoordigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren