NOS: Bruine mensen pikken onze woningen in!

Jawel: ‘Huurwoningen schaarser door meer vluchtelingen’:

Ruim een kwart van de gemeenten voorziet dit jaar problemen met de huisvesting van asielzoekers. Er komen meer vluchtelingen naar Nederland en omdat er oorlog in hun land is, mogen ze vaker (voorlopig) blijven.

Gevolg is dat de wachttijd voor iedereen die op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, oploopt. Dat zeggen de gemeenten in antwoord op vragen van de regionale omroepen en de NOS. Voor het onderzoek zijn alle 393 gemeenten benaderd, 326 deden mee.

En zo krijgen vluchtelingen de schuld van het afbraakbeleid van Blok c.s.:

Eh, nee. Er is geen tekort aan sociale huurwoningen omdat er veel vluchtelingen naar Nederland komen. Er is een tekort aan sociale huurwoningen omdat corporaties een groot deel van hun bestand aan sociale huurwoningen in de verkoop gegooid hebben. Een ander deel is gesloopt of staat op de nominatie om gesloopt te worden. Daarnaast worden er amper nog sociale huurwoningen gebouwd. Uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting blijkt dat het aandeel sociale huurwoningen in 2013 gedaald was van 28% naar 19,3%. Het aandeel dure huurwoningen in de sociale huursector met huurprijzen tussen de 574 en 681 euro verdubbelde van 5,2% naar 10,4%. De Friese woningcorporaties Elkien en WoonFriesland bieden geen woningen meer aan beneden de 400 euro, vrijwel alles is duurder dan 500 euro.

Open waanlink

 1. 1

  Ik dacht al, daar kan het hem niet in zitten. Flip laat hier geregeld zien dat het aantal asielzoekers historisch gezien laag is en dat er van die tsunami’s die halverwege het jaar voorspeld werden weinig te terug te zien is in de daadwerkelijke cijfers.

 2. 3

  Zelf de policor staatsomroep begint te ontdekken dat het weggeven van je sociale voorzieningen aan jan en allaman tot verschraling leidt.

 3. 4

  Een beetje vluchten uit de hel op aarde vanwege geweld en oorlog en dan nog in een FUCKING huis komen te wonen. Het is een schande dat dat zomaar kan. Kunnen die mensen uit Syrie & Eritrea enzo niet gewoon onder bruggen slapen? Het is even wennen natuurlijk van 30 graden+ naar vorst maar ze hebben toch al heel wat te verduren gehad en het is toch niet zo erg als oorlog? Een huis voor mensen om in te wonen. Dit land is gek geworden.

 4. 5

  @3: Kun je lezen? Er zijn 30% minder sociale huurwoningen. Van die nog overgebleven woningen zijn de huurprijzen duurder geworden en de duurste woningen maken nu 10% uit van het bestand, was voorheen 5%.

  Inderdaad, wat @Sjap al zegt: Hoe durven wij in dit land vluchtelingen uit oorlogsgebieden humaan te behandelen? Die moeten we niet dingen “weggeven”, die moeten maar op een houtje bijten onder de brug.

 5. 6

  @5: De echte slachtoffers zijn nog ginds, de relatief sterkere gelukzoekers hier. Als je echt zo begaan bent met de slachtoffers dan investeer je in opvang in de regio ten laste van de gelukzoekers.

 6. 7

  @6: In de regio bij Syrië zitten al zo’n 8 miljoen vluchtelingen. Zowel Turkije als Libanon vangen er ongeveer anderhalf miljoen op, Jordanië ruim driekwart miljoen. En jij begint met Teeven te huilen over ocharme 65.000 asielzoekers in Nederland?

 7. 9

  @8: Bange Anton houdt niet van feiten en als hij daarop aangesproken wordt, ontwijkt hij. Standaardgedrag van domrechts. Hun wereldbeeld komt nu eenmaal niet overeen met de feitelijke werkelijkheid.

 8. 10

  @9: Uit je reactie blijkt andermaal dat moreel veheven links niets met echte slachtoffers heeft. Het gaat je om het feel good momentje van je publiekelijk ten toon gespreide ‘kijk mij eens helemaal door en door goed zijn’.

  En dat mag best een paar negertjes/palestijnen/…. extra kosten.

 9. 11

  @3: Is het niet een keer tijd om te stoppen met je flauwe over-de-top Henk & Ingrid parodie? Het is een beetje kinderachtig.

 10. 12

  “Het gaat je om het feel good momentje van je publiekelijk ten toon gespreide ‘kijk mij eens helemaal door en door goed zijn’.”

  Yup, dat is een goede omschrijving van jezelf, trolletje Anton.

 11. 13

  @10
  Alsof PC Rechts niet begint te gillen en te janken als er geld naar de opvang in de regio gaat.

  Ik hoop toch zo dat er iets als universele gerechtigheid bestaat en je linksom of rechtsom je trekken thuis krijgt.

 12. 15

  Zie het probleem niet zo. Elke politiek correcte – er kan nog meer bij – propagandist, kan makkelijk een asielzoeker in eigen huis opvangen. Desnoods slaapt ie in je eigen bed. Geen woorden en vooral andermans geld, maar daden zeg maar. En ach het zijn allemaal echte asielzoekers dus die blijven maar tijdelijk. Dat gaat nog vechten worden om een asielzoeker te mogen huisvesten. Win win dus en een lange neus naar al die rechtsgekkies!

 13. 17

  Duizenden asielzoekers krijgen voorrang bij een woning. Het is een niet te ontkennen feit dat Nederlanders hierdoor niet aan bod komen.

  De reactie is voorspelbaar, het is niet een probleem dat asielzoekers huurwoningen inpikken, nee het is een probleem dat er niet duizenden extra woningen in ons toch al volle land bijgebouwd worden.

  @15
  Wel nee joh, dat is niet sociaal en humaan. Sociaal en humaan is het pas als een klein Fries dorpje ontwricht wordt.

 14. 18

  @17
  Vooral de feiten blijven ontkennen.
  Al was er geen asielzoeker in Nederland dan nog zou door het wanbeleid van ministerie en woningcorporaties de toch al niet toereikende sociale woningvoorraad afgenomen zijn.
  Maar blijf vooral lekker stompzinnig de asielzoekers de schuld geven.
  Ook voor jou geldt de laatste zin van @13.

 15. 19

  @18
  Bestaande woningtekorten doen er niks aan af doet dat asielzoekers wel degelijk Nederlanders verdrukken.

  Of je het er mee eens bent dat asielzoekers voorrang krijgen of niet, het blijft een feit dat een woning die naar asielzoekers gaat niet naar Nederlanders gaat. Verdrukking is hiervoor de correcte term.

 16. 20

  Duh, als er een tekort aan woningen is gaat de woning die naar de ene woningzoekende gaat niet naar de ander.
  Maar blijkbaar vind je het minder erg als men een woning niet krijgt omdat hij naar een Nederlander (had dat niet een “hardwerkende” Nederlander moeten zijn trouwens?) is gegaan dan naar een asielzoeker.
  Het blijft een feit dat er gewoon te weinig fatsoenlijke (sociale) woningen zijn.

 17. 21

  @20: Sociale woningen, het woord ‘sociaal’ zegt het al zijn woningen voor mensen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Hardwerkende Nederlanders, jawel daar zijn ze, staan een deel van hun verdiensten af om mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen toch fatsoenlijk te huisvesten. We zijn ten slotte een beschaaft land. Hoe beschaaft wij zijn blijkt wel uit het feit dat we een van de meest genivelleerde landen ter wereld zijn.

  Om dit sociale stelsel, waarvan de woningen slechts een onderdeel zijn, te kunnen blijven financieren is het nodig de verhouding netto betalers/netto consumenten voorzieningen niet nog kleiner te laten worden. Dus eenieder die waarde hecht aan onze voorzieningen heeft zijn bedenkingen bij een influx waarvan de betalers/consumenten verhouding substantieel kleiner is dan de onze.

  Het gebrek aan sociale huurwoningen heeft dus niets te maken met een wel/niet welwillende overheid, het is een schaarste probleem. Het in stand houden van influx met een lagere betaal/consumtie ratio dan de onze ondermijnt het stelsel en is dus asociaal beleid.

 18. 22

  @9: Inderdaad.

  Antons reactie @6: levert geen enkel antwoord op de opmerkingen van JANK @5:

  Nou kan dat hier niet zo veel kwaad, omdat mensen verder lezen dan hun neus lang is, maar op een gegeven moment gaat Anton uithuilen op een forum waar ze niet naar de feiten kijken.

 19. 23

  @19: Volgens mij bedoelt u “verdringen” i.p.v. “verdrukken”.

  De correcte term zou dan “verdringing” zijn.

  In ieder geval is de tekst van de NOS onjuist:
  ‘Huurwoningen schaarser door meer vluchtelingen’ klopt niet, want er zijn niet meer vluchtelingen.

  De schaarste komt door het overheidsbeleid.

 20. 24

  @21: Anton,

  de overheid heeft beleid gevoerd waardoor het aantal consumenten van sociale huurwoningen afgenomen is.

  Hopelijk hoort u tot de Nederlanders die hard werken, en heeft u de voordelen van dit beleid ervaren.

  Ik ben met u eens dat als in Nederland heel veel mensen komen die niet kunnen bijdragen aan de voorzieningen, het moeilijk wordt de voorzieningen in stand te houden.
  Er kunnen natuurlijk redenen zijn om hiertoe te besluiten, bijvoorbeeld omdat wij mensen niet willen laten afslachten door de IS, Assad of Poetin.
  Ik noem dat niet “asociaal”.
  Maar wees gerust, de huidige regering voert niet zo’n beleid.

  Maar als u ieder beleid, dat het moeilijker maakt om sociale voorzieningen in stand te houden, “asociaal” vindt, denk ik dat u ook u zorgen moet maken over belasting-verdragen die zorgen dat de overheid inkomsten misloopt, en vrijhandelsverdragen die tot lagere salarissen leiden (een ander voorbeeld van “verdringing”), of verdragen waardoor bedrijven geld van overheden kunnen gaan claimen buiten de rechtbank om.
  (http://stopttip.net/investor-state-dispute-settlement-isds/).

 21. 25

  @6: Ik ben wel met u eens dat met hetzelfde geld meer mensen geholpen kunnen worden door in Libanon enz. te zorgen voor tenten, dekens en drinkwater en voedsel.

  Maar we dwalen af van het onderwerp.

 22. 26

  Voor Anton, en andere PVV´ers, worden letterlijk alle problemen veroorzaakt door moslims en buitenlanders (als ze tussen die twee al een onderscheid maken). Andere oorzaken zijn ondenkbaar.

  Te weinig huurwoningen? Asielzoekers!
  Bus te laat? Buitenlanders!
  Gestruikelt over een losliggende stoeptegel? Moslim-terroristen!

  Met deze mensen argumenteren is kansloos en zinloos. Feiten worden ontkent, want LINKSE KERK!! en LALALA I CAN´T HEAR YOU! Beste wat je kunt doen, is ze hier naar doorsturen https://www.youtube.com/watch?v=RKic-JR4phQ

 23. 31

  @21:
  Dus het beleid van de verzelfstandigde woningcoöperaties, met hun domme, graaiende directie en managers, die de goedkopere woningen verkopen en deze slechts gedeeltelijk vervangen door nieuwe sociale woningen, waarvan de meeste een huurprijs hebben aan de bovengrens van de huursubsiedie-huren, heeft hier niets mee te maken???

  En, zie ook #28

 24. 32

  @27: er wordt gewezen op jouw volstrekte gebrek aan feiten en toch denk je ‘een puntje te hebben gescoord’? Veel plezier in je feitenvrije onderbuikwereld.

 25. 33

  @27: Inhoud genoeg in de post en de reacties. Maar als je alle feiten en cijfers verwerpt, en ‘HULLIE BUITENLANDERS’ blijft roepen, heb je een betonnen plaat voor je kop. Of je bent gewoon aan het trollen.

  En voor iedereen die denkt dat je PVV-stemmers nog kunt overtuigen met feiten en argumenten: bespaar je de energie. Beste wat we kunnen doen is ze het stemrecht ontnemen, voordat ze de maatschappij nog meer schade toebrengen.

 26. 36

  @33: ik kan het ook niet helpen dat onze verzorgingsstaat in elkaar zijgt onder de belasting van teveel afhankelijken en te weinig werkenden.

  Wat het afpakken van stemrecht betreft, een vorm van censuskiesrecht is wat mij betreft zeker bespreekbaar.

 27. 37

  Ach gut, Anton met zijn gesubsidieerde baantje in de energie denkt dat er te weinig werkenden zijn.

  Meer werkelozen dan beschikbare banen, maar hey, kniesoor enzo. Anton heeft weer een keuteltje op Sargasso weten te leggen. Raakt ‘ie namelijk opgewonden van, bij gebrek aan beter.

 28. 41

  @36: JUIST een reden om vluchtelingen asiel te geven. Kunnen ze hier bijdragen aan de economie. Oh wacht, we verbieden vluchtelingen te werken. Maar we gaan het zo framen als dat ze uitvreters zijn.

 29. 42

  @41:
  Ach, zijn lichtend voorbeeld vindt, dat alles wat geen eigen volk is, maar in vluchtelingenkampen of nog erger moet verrekken.

  En dat terwijl zijn grote vriend beveiligd woont ;-)

  En Anton hij blaat selectief.

  Op een vraag als #31 krijg je geen antwoord.

 30. 43

  @21
  Wat geef jij een bijzondere definitie van sociaal.

  ” Sociale woningen, het woord ‘sociaal’ zegt het al zijn woningen voor mensen die ze eigenlijk niet kunnen betalen. ”

  Niet dat het me verbaast, zo je reacties lezend is sociaal een term die je vreemd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren