Nieuwe coalitie Noord-Brabant handhaaft klimaatambities

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De nieuwe coalitie van Noord-Brabant bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant heeft vandaag haar bestuursakkoord gepresenteerd. In dit bestuursakkoord zijn de afspraken over energie en klimaat gehandhaafd. Brabant zet in op 50% duurzame energie en een CO2 reductie van 50% in 2030. Ook de afspraken over wind op land uit 2013 (het Energie Akkoord) worden nagekomen. De provincie blijft tegen (fracking voor) aardgaswinning in de provincie en biomassacentrales hebben niet de voorkeur in het beleid. Daarmee zet de provincie Brabant in op een veel hoger percentage duurzame energie dan de landelijke overheid (25%) en willen ze 1% meer CO2 reduceren in 2030 dan het rijk.

Martien Visser, lector Energietransitie Hanzehogeschool/Entrance wijst er op twitter op dat van die 25% duurzame energie 8,5% op zee wordt gerealiseerd. Waardoor er provincies gemiddeld slechts 16,5% duurzame energie hoeven te realiseren.

In het bestuursakkoord is opgenomen dat Brabant open staat voor kernenergie en onderzoek wil doen naar thoriumcentrales. Bij kerncentrales kan de provincie niet om het rijk heen, omdat het rijk gaat over de vergunningverlening en de locatiebepaling voor kerncentrales. Naar mijn weten is er geen locatie in de provincie Noord-Brabant aangewezen voor kernenergie. Aangewezen locaties zijn Borssele (Zeeland), Tweede Maasvlakte (Zuid-Holland) en Delfzijl (Groningen). Ook Dodewaard (Gelderland) heeft mogelijk nog een ruimtelijke bestemming voor kernenergie, als is de centrale daar al een tijd gesloten.

Thoriumcentrales zijn volgens energie-expert Jasper Vis niet commercieel beschikbaar voor 2050, al denkt Henri Bontenbal (strateeg bij Stedin) dat ze al over 10 tot 15 jaar beschikbaar kunnen zijn.

Saillant detail: Forum voor Democratie levert de gedeputeerde voor energie. Vanuit het aanpakken van klimaatverandering en het belang van energietransitie hebben het CDA en VVD in Brabant een mooi coalitieakkoord gesloten met Forum voor Democratie, waarin de belangrijke punten overeind blijven. Vraag is nog wel hoe het coalitieakkoord uitpakt op het stikstofdossier, waar de vorige coalitie over struikelde.

Meer informatie in deze draadjes op twitter van Henri Bontenbal en Remco de Boer.

Open artikel

Reacties (18)

#1 Le Redoutable

Misschien waren al die Godwinds richting FvD dan toch voorbarig en blijken ze een redelijk alternatief voor een coalitie met links. Helemaal in de buitenregio’s waar de “Willen we meer of minder boeren?” uitspraken, alsmede de politiek correcte bemoeizucht, van progressief Den Haag totaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Misschien ook wordt het een 2e PVV debacle met in de brievenbus pissende politici, we gaan het zien.

#2 Martijn Tonies

Die thorium-verkenning is echt kansloos voor 2020-2023… Zelfs bij Clintel, FvD-klimaat-vehikel bij uitstek, zeggen ze dat over 25 jr misschien de eerste commerciële centrale mogelijk is.

Dat Forum die nonsens in het akkoord viert als ‘succes’ is veelzeggend.

#3 Ronzhu

@2 Veelzeggend, maar voor coalitiegenoten natuurlijk fantastisch, god weet wat voor nuttigs ze uit het overleg hebben wezen slepen als wisselgeld voor dat prul ‘kroonjuweel’ van de FvD.

Toen ik bij mijn ouders de telegraaf las stond er elke week wel bij de ‘wat u zegt’ een ingezonden brief over Thorium. Geen idee waarom dat zo speelt in die hoek..

#4 Martijn Tonies

@3: Geen idee waarom dat zo speelt in die hoek

Vooralsnog komen juist mensen die menen dat klimaatverandering of onzin, of iig niet door mensen veroorzaakt is, met dat ‘wondermiddel’.

#5 Jos van Dijk

Gaat het daar in Brabant niet vooral om bescherming van de agroindustrie? Bijvoorbeeld geen maatregelen tegen vervuiling als die de ‘ontwikkelkracht’ in gevaar brengen:

We zetten vol in op de gebiedsgerichte aanpak, zodat er ‘ontwikkelruimte’ blijft voor en tussen alle sectoren. We romen geen extra stikstofruimte af als dat ten koste gaat van de ontwikkelkracht van Brabant en maken met sectoren afspraken over een evenwichtige bijdrage die zij moeten leveren.

en verder:

Landbouw en natuur zijn allebei van levensbelang voor een goed en gezond leven in de stad en op het platteland. Ze zijn bondgenoten, geen tegenstanders. We werken aan een goede toekomst voor beiden. We bouwen verder aan hernieuwd vertrouwen tussen de agrarische sector en de provincie.

Ik zie hier geen ‘klimaatambities’

#6 Krispijn Beek

@1 in onaardigere bewoordingen is het lood om oud ijzer en kiezersbedrog? Op de website van FvD Noord-Brabant zijn de verkiezingsstandpunten mbt energie nog glashard terug te vinden:

Stoppen met milieu- en klimaatsubsidies;
Stoppen met aanleg van windmolenparken en zonneweides;
Stoppen met energietransitie vanuit provincie;
Natuurbehoud als meetbare milieumaatregelen.

Enkel die laatste kom ik tegen in het bestuursakkoord.

@5 Eens dat dit een coalitie is die veel meer op bescherming van de agro-industrie zal inzetten. Al is het voor stikstof het de vraag hoeveel ruimte de provincies krijgen. De nieuwe aanpak vanuit het rijk legt dwingender voorschriften op aan de provincie, dan de oude PAS. En dan heeft de MOB al aangekondigd wederom naar de rechter te stappen, omdat de nieuwe regels in hun ogen wederom niet voldoen aan de wet.

#7 Martijn Tonies

@6: Then again, FvD had geen provinciale programma’s, ze kwam niet opdagen bij debatten tijdens de campagne, iedereen is gekozen op de uitspraken van Baudet. En vervolgens mag je ze er niet op aanspreken, want palingen in emmers snot bij de beantwoording ;)

@6, @5: er is wat uitstel, tegelijkertijd is er landelijk nou zo veel aan de hand mbt stikstof, ze hadden zich beter kunnen voorbereiden op de nieuwe maatregelen, dan te hopen dat het allemaal weg zou gaan.

#8 Hans Custers

Zouden die FvD’ers in Brabant echt niet snappen dat zo’n provinciaal onderzoek naar thoriumcentrales helemaal niks toevoegt? Of snappen ze het wel, maar gaan ze ervan uit dat hun kiezers dat niet snappen? Of, om het anders te formuleren: laten die FvD’ers zich voor de gek houden door de andere coalitiepartijen, of houden ze hun eigen achterban voor de gek?

#9 AltJohan

@0: “Thoriumcentrales zijn volgens energie-expert Jasper Vis niet commercieel beschikbaar voor 2050, al denkt Henri Bontenbal (strateeg bij Stedin) dat ze al over 10 tot 15 jaar beschikbaar kunnen zijn.”
Vaccinonderzoek was lange tijd ook niet financieel interessant. Dat kan snel veranderen.

#10 Krispijn Beek

@7 then again, de provinciale doelen staan op hun website. Ik heb al een screenshot gemaakt om te voorkomen dat ze weggetoverd worden. Dus ik blijf benieuwd naar de reden dat Le Redoutable zo netjes en genuanceerd reageert op het kiezersbedrog van FvD in Noord-Brabant.

@9 hoe snel denk je aan? Om een alternatief te kunnen zijn bij het bereiken van 50% duurzame energie in 2030 zijn de volgende stappen nodig:
1) thoriumcentrale erkent als duurzame energie
2) thoriumcentrale commercieel beschikbaar
3) thoriumcentrale technisch goedgekeurd door Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming om in Nederland te mogen bouwen
4) vergund voor 2025
5) gebouwd voor 2030
Ik lees graag welke tijdsplanning je voor ogen hebt.

#11 majava

@10:

Ik lees graag welke tijdsplanning je voor ogen hebt.

Nee, slik die vraag maar weer in. Dan gaat ‘ie weer beginnen over urgentie, want dan kan alles opeens wel en natuurlijk veiligheid schmeiligheid. Hij weet dondersgoed dat het er de komende 50+ jaren niet van gaat komen.
https://sargasso.nl/wanneer-zijn-thoriumcentrales-commercieel-beschikbaar-als-energiebron/

#12 Sjors

@8: laten die FvD’ers zich voor de gek houden door de andere coalitiepartijen, of houden ze hun eigen achterban voor de gek?

De kiezers op FvD laten zich ook in de luren leggen door de aanhoudende, klinkklare, aantoonbare leugens van Baudet, dus ze een keer extra bedotten maakt dan ook niet zoveel meer uit.

#13 Hans Custers

@12

Maar het lijkt me ook niet uit te sluiten dat Baudet veel van die onzin zo overtuigend kan verkopen omdat hij er zelf in gelooft. Sommige mensen kunnen zich zelf nu eenmaal ontzettend goed voor de gek houden.

Ik denk dat ik het CDA in Brabant ondertussen wel wat beter begrijp. Een coalitiepartner die zich met zo’n onzinnig thorium-onderzoekje af laat schepen is voor de gemiddelde CDA’er nu eenmaal onweerstaanbaar. Zeker voor de gemiddelde katholieke CDA’er.

#14 Dehnus

@1: Zeggen en doen zijn twee dingen. Kijk maar naar hoe de controleurs zijn uitgekleed en boertjes nu lekker kunnen dumpen in sloten en vijvers. Geen controleurs dus geen consequentie. En goed gedrag van normale boeren word niet beloont.

Het loont om een vieze herenboer te zijn.

#15 Dehnus

@8: Het is wat diabolischer, ze weten dat het een afleidingsputje is, een argument om de tegenstand mee dood te slaan/zwijgen op te leggen. Want “Wat kun je hier nu tegen hebben hmmm? Hmmm? Ik heb gelijk, mijn feitjes geven niks om jouw gevoelens!” (Terwijl hun gevoelens ineens heel belangrijk zijn in onderwerpen als immigratie en politiestaat :P).

Ze weten dat het geld kost, maar het is om hun herenboertjes en industriëlen vrindjes tegemoet te komen. Je zou maar een normale boer zijn en dit is het gezicht nationaal van je beroeps organisatie: Dronken nationaalsocialisten die hun kinderen dronken met de trekker op pad sturen om terreur te verspreiden.

#16 AltJohan

@Krispijn Beek: daar is moeilijk een tijdpad aan te geven. Wat we wel weten is dat in een crisis dingen ineens sneller kunnen.

Of de extra risico’s verantwoord zijn dat is een lastige, maar politieke afweging: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200509_04952689

#17 Krispijn Beek

@16 de holheid van je reactie spreekt boekdelen en de voorspellende gave van Majava is groot.

Waar blijft je crowdfunding initiatief en waar je vergunningaanvraag? Da’s geen politieke keuze, da’s een persoonlijke keuze van AltJohan om boter bij de vis te doen. Zoals ik en vele Nederlanders met mij ook doen als het gaat om het realiseren van meer wind- en zonne-energie.

#18 AltJohan

@17: maar ik denk dat mijn constatering klopt. Van Corona leer ik dat we in korte tijd enorm veel kunnen omgooien in de maatschappij. Dat is niet makkelijk, maar als het moet dan lukt dat.

Vaccins duurt normaal ook heel lang, maar zal nu veel sneller kunnen. Vanwege de urgentie.

Overigens zal, als de urgentie komt, dat ook gunstig zijn voor zon/wind en dat vind ik geen probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*