Wanneer zijn thoriumcentrales commercieel beschikbaar als energiebron?

Foto: PanaTomix (cc)

ANALYSE - In het debat over de mogelijke klimaatmaatregelen, komt kernenergie de laatste tijd nadrukkelijker naar voren. En dan met name de thoriumcentrale als meest veilige optie. We delen hier de inzichten aangaande de haalbaarheid van energiedeskundige Jasper Vis met u.

Korte antwoord: waarschijnlijk niet eerder dan 2050

Er wordt regelmatig gepraat over ‘thorium’ als oplossing voor het klimaatprobleem of als alternatief voor een of andere energiebron waar iemand tegen is. Het is echter de vraag hoe zinnig ‘thorium’ is als alternatief in de huidige discussies over klimaat en energie. De thoriumcentrale waar het om gaat is namelijk naar verwachting niet eerder dan 2050 beschikbaar om commercieel energie te leveren.

Wat is een ‘thoriumcentrale’?

Thorium is eigenlijk niet meer of minder dan een metaal. Met een ‘thoriumcentrale‘ bedoelt men een kerncentrale waarbij thorium als splijtstof wordt gebruikt. In verreweg de meeste kerncentrales wordt uranium gebruikt als splijtstof. Bij een thoriumcentrale denkt men meestal aan een zogenaamde gesmoltenzoutreactor. Of in het Engels: Molten Salt Reactor (MSR). Zo’n kerncentrale zou een aantal voordelen hebben vergeleken met een conventionele kerncentrale. Zo zou een kernsmelting (‘meltdown’) niet mogelijk zijn en levert het minder kernafval op. In het verleden is op verschillende plekken in de wereld gewerkt aan thoriumreactoren. In Nederland stond in de jaren ’70 een testreactor op het terrein van KEMA in Arnhem. Op enig moment werden kerncentrales op uranium het dominante ontwerp en raakte ‘thorium’ min of meer in de vergetelheid. Inmiddels is er weer de nodige interesse in thoriumcentrales en wordt er op verschillende plekken in de wereld weer onderzoek naar gedaan. Thorium kan ook toegepast worden in conventionele kerncentrales. Pleitbezorgers van ‘thorium’ in Nederland bedoelen echter meestal gesmoltenzoutreactoren omdat die een aantal nadelen van conventionele kerncentrales zouden kunnen wegnemen.

De thoriumcentrale waar nu over gepraat wordt bestaat nog niet

In discussies over klimaat- en energiebeleid in Nederland wordt ‘thorium’ regelmatig met het nodige enthousiasme gepresenteerd als alternatief. Daarbij is het belangrijk om in gedachten te houden over welke tijdshorizon we praten. De belangrijkste vraag is in Nederland op dit moment hoe de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 wordt ingevuld. En in het verlengde daarvan hoe in 2050 onze energievoorziening zo goed als CO2-neutraal kan zijn. Een gesmoltenzoutreactor op thorium is nog niet leverbaar en er is nog veel onderzoek nodig voor het zover zal zijn. De cruciale vraag is dus wanneer zulke reactoren wel beschikbaar zijn om te gebruiken als commerciële energiebron.

Thoriumonderzoeker professor Kloosterman: duurt nog enkele decennia

In Nederland doet professor Leen Kloosterman aan de TU Delft onderzoek naar een gesmoltenzoutreactor op thorium (Th-MSR). In zijn intreerede als hoogleraar legde hij uit dat de thoriumreactor inherent veilig is, veel minder (en minder gevaarlijk) radioactief afval produceert en daarmee in zijn ogen een uitstekende technologie is om mondiaal de CO2-uitstoot terug te brengen. Kloosterman stelde ook dat er nog technologische hordes te nemen zijn en dat het nog wel enkele decennia kan duren voor er een werkende thoriumreactor bestaat. De gesmolten zout reactor vereist bijvoorbeeld speciale materialen die gedurende 50 jaar de barre omstandigheden in de reactorkern kunnen weerstaan. Daarnaar wordt onder meer aan de TU Delft onderzoek gedaan. In januari 2018 publiceerde NRC een uitgebreid artikel over de thoriumreactor. Daarin zei professor Kloosterman dat het onderzoeksbudget voor thoriumcentrales in Europa vertienvoudigd moet worden: „Nu is het veel te klein om hier een doorbraak te forceren.” Over de tijdlijn zegt Kloosterman in dat artikel: „Over twintig jaar heb je wellicht een demonstratiereactor staan”. Als alles goed gaat, technisch en qua draagvlak, kan er volgens Kloosterman vóór 2050 een echte reactor staan.

Emeritus energiehoogleraar Wim Turkenburg: nog zeker 30 zo niet 40 jaar

Ook Wim Turkenburg (emeritus energiehoogleraar aan de Universiteit Utrecht en mijn oude ‘prof’) denkt dat het nog decennia zal duren voordat gesmoltenzoutreactoren commercieel inzetbaar zijn. In een artikel in het Financieel Dagblad zei hij in 2017: ‘Het is een radiologisch buitengewoon complexe en moeilijk hanteerbare technologie. Daarbij zeggen voorstanders wel dat de reactor inherent veilig zal zijn, maar dat moet eerst echt worden aangetoond’. En: ‘De ontwikkelingstijd voordat een reactor wellicht commercieel inzetbaar is en daar ook de vergunningen voor krijgt, gaat zeker dertig zo niet veertig jaar duren. Dat is voor het oplossen van het klimaatprobleem te laat’. Zie ook deze presentatie die Turkenburg hield op het WISE jubileumcongres ‘Het Klimaat rond Kernenergie’.

Minister Wiebes: commerciële marktintroductie in komende decennia nog niet verwacht

In antwoord op kamervragen ging minister van Economisch Zaken Eric Wiebes recent ook in op de stand van zaken van thoriumcentrales: “Ik ben bekend met de internationale ontwikkelingen rondom kernenergie, waaronder thorium. Bij de TU Delft wordt ook onderzoek naar thorium gedaan. Het thorium-onderzoek bevindt zich echter in een fundamentele fase en experts geven aan dat de commerciële marktintroductie in de komende decennia nog niet wordt verwacht.”

Zijn voorganger Henk Kamp zei hierover in een overleg met de Tweede Kamer in 2016: “De verwachting is dat thorium mogelijk ook een oplossing zou kunnen zijn en een bijdrage zou kunnen leveren in het jaar 2050. De verwachting is dat het eerder 35 dan 25 jaar gaat duren voordat er iets kan draaien. Ik vind dat interessant, ook als het iets langer duurt.

MIT in overzichtsstudie: commerciële gesmoltenzoutreactor pas ná 2050

Recent publiceerde het Amerikaanse MIT een studie naar de stand van zaken van kernenergie en de bijdrage die kernenergie kan leveren aan CO2-reductie. In het rapport is ook een analyse opgenomen van geavanceerde reactortechnologieën. Voor de gesmoltenzoutreactor (MSR) verwacht MIT dat de eerste commerciële reactor pas na 2050 gebouwd kan worden. Zie de tijdlijn uit het rapport hieronder.

In China: commerciële toepassing duurt nog minstens tot 2040

In 2017 waren onderzoekers van het Shanghai Institute of Applied Physics op bezoek in Nederland. Tijdschrift de Ingenieur schreef een artikel over hun presentatie over de vorderingen met gesmoltenzoutreactor in China. In 2011 kreeg het instituut van de Chinese Academie van Wetenschappen de opdracht om in 20 tot 30 jaar tijd een werkende thoriumreactor te bouwen. Volgens het artikel in de Ingenieur ziet het tijdpad van het Chinese programma er als volgt uit: “Voor de gesmoltenzoutreactor wordt nu uitgegaan van een 2 MW prototype, gevolgd door een 10 MW experimentele reactor in 2025. Commerciële toepassing duurt dan nog minstens tot 2040.”

Conclusie

De verschillende experts geven min of meer dezelfde inschatting van de status van de gesmoltenzout-thoriumreactor: er moet nog veel onderzoek gebeuren, deels behoorlijk fundamenteel. De Nederlandse hoogleraren Kloosterman en Turkenburg verwachten commerciële thoriumreactoren pas rond 2050, waarbij Kloosterman wat optimistischer is dan Turkenburg. MIT concludeert in een uitgebreide overzichtsstudie van kernenergie dat commerciële gesmoltenzoutreactoren pas na 2050 te verwachten zijn. Tot slot lijkt het Chinese programma ervan uit te gaan dat commerciële toepassing nog minstens tot 2040 duurt.

In mijn ogen is de relevante discussie voor ‘thorium’ op dit moment hoe ambitieus we willen zijn in het onderzoek naar deze technologie. Thoriumcentrales kunnen geen bijdrage leveren aan CO2-reductie in 2030 en zo goed als zeker ook niet in 2040. Mogelijk in 2050 of later wel. Voorlopig is het dus onzin om ‘thorium’ te presenteren als alternatief voor CO2-reductie in 2030. En is het echt heel erg voorbarig om te praten over mogelijke vestigingslocaties voor een thoriumcentrale in Nederland.

Bijdrage overgenomen met toestemming van Jasper Vis. Oorspronkelijk artikel vindt u hier.
Alle rechten voor dit artikel voorbehouden aan de auteur.

Reacties (44)

#1 majava

Vergeet niet dat we vanaf de datum dat centrales gebouwd zouden kunnen worden, alleen maar mogen gissen naar wat a) de kosten zullen zijn en b) de tijd vanaf politieke beslissing tot in gebruik neming.

De huidige 3e generatie centrales in aanbouw zijn duur en nemen veel tijd in beslag omdat het geen gestandaardiseerde faciliteiten zijn die min of meer van de plank en door een goed aantal verschillende aanbieders kunnen worden gebouwd. Het is aannemelijk dat dit ook het geval zal zijn met nieuwe thoriumreactoren. Ik denk dat ca. 2050 slechts het moment is dat je mag gaan zitten om op je bestelling te wachten.

 • Volgende discussie
#2 roland

Als we dit eenzijdige stuk mogen geloven is het enige nadeel van de vloeibare zout reactor dat het nog even duurt voor die in gebruik komt.
Mooi voorbeeld van een technische toekomstdroom op zoek naar een zak subsidie, zodat besparing niet nodig is, denken we.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@2: Volgens mij gaat dit artikel niet over de voor- of nadelen van de MSR, alleen over de rol die die zou kunnen spelen bij de CO2-reductieplannen de komende dertig jaar, namelijk geen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

Extra geld kan de ontwikkeling maar zo veel versnellen @roland.

Ook opvallend dat je het een “eenzijdig stuk” noemt. Er worden namelijk nogal wat bronnen aangehaald. Dat die het allemaal met hem eens zijn wil niet zeggen dat het stuk eenzijdig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 gronk

@2; ik blijf het verbazingwekkend vinden dat mensen reaguren alleen op basis wat ze van de titel verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Le Redoutable

De vraag is of bruikbare alternatieven heel veel eerder komen, voorlopig is er nog geen zicht op een energiebron nog op opslag die voldoende constante energie levert om de huidige centrales te vervangen, wie zegt dat die wel binnen 30 uitgevonden worden en dan ook nog productierijp gemaakt kunnen worden?

Sowieso zijn dit allemaal lange termijn strategieën, niet voor niets dat de Duitsers pas in 2028 stoppen met kolencentrales en dan denken ze eerst nog over te gaan op gas ook. De besluitvorming over de bouw van andere centrale’s of zelfs de aanleg van windmolenparken met alle procedure’s die daarbij horen neemt ook altijd meerdere jaren in beslag, voordat er 1 draait die we nu besluiten is het zo halverwege 2050. In China neemt men de tijd, daar denkt men in generatie i.p.v. de volgende verkiezingstermijn waar binnen men moet scoren bij de kiezer, dat is met dit soort ingrijpende, grootschalige veranderingen een stuk verstandiger. Tegen de tijd dat wij uitgeruzied zijn over hoeveel welvaart we willen inleveren voor de energietransitie en het de burger allemaal opgedrongen hebben zijn die Chinezen al lang klaar met hun Thorium reactor. Niet dat ik het communistische systeem hiermee wil promoten overigens.

Het snelste is trouwens om de Duitse atoomcentrales tot die tijd weer op te stoken, maar ook hier liggen de politieke gevoelens de meest nuchtere en praktische oplossing in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 roland

@4: Is dat niet de omschrijving van eenzijdig, zoeken naar de bevestiging van je eigen gelijk?
Blijkbaar is de vraag of het ook een zinnige richting is, taboe en telt alleen of snel / traag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7: “Is dat niet de omschrijving van eenzijdig, zoeken naar de bevestiging van je eigen gelijk?”
Dat zou eenzijdig zijn, maar dan moet je toch eerst aantonen dat daar hier sprake van is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

@7:

Nee. Als je zegt 1+1 = 2, en gaat bij een stuk of wat wiskundigen langs en die zeggen dat je gelijk hebt, dan is dat niet eenzijdig.

Iedereen is overigens meestal op zoek naar het eigen gelijk. Ook wetenschappers. Het verschil tussen charlatans/idioten en die groep is dat de wetenschappers hun premisse aanpassen als het bewijs daarvoor ontbreekt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 majava

@6: Weet je wie ook lange termijn denken? Het IPCC bijvoorbeeld. “Halverwege 2050” klinkt langer dan het is, maar windparken kosten geen 15-16 jaar jaar vanaf het moment van planning. Een nieuwe kerncentrale wel. Ik wacht al sinds 2000 op Olkiluoto 3, dus dat is nu 19 jaar en gaat ook dit jaar geen stroom aan mij leveren.
Verder zie ik niet in hoe Duitse kernreactoren ons gaan redden.

Als ik het goed lees, heb je geen probleem met wachten op thorium, wat dus niet 2050 gaat worden, zoals ik in #1 schreef. Rest de vraag, wat te doen de komende 55 jaar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 M

Kweenie hoor, maar als ik het e.e.a. een beetje goed begrepen heb, wordt er momenteel internationaal ‘keihard’ gewerkt aan een windmolen/ zonnepanelen eiland, ergens op het water. 80 miljoen burgers van -groene- stroom voorzienende. 80 miljoen!

Mocht Thorium -ooit eens- een ding worden i.p.v. ‘een theorie+’, dan hoor ik het t.z.t. wel.

@10
Rechtse rukkertjes en lange-termijn nadenken gaat niet samen.

Hoeveel onderzoeken wil je, voor *dat* eindelijk eens doordringt? Een substantieel deel van de NL bevolking ‘leeft’ volgens een ‘na ons de Zondvloed’-principe.

Met types zoals @6 lul je enkel tegen aan muur.

https://i.redd.it/ix3jrh4uhgt11.png

Wat Sartre daar schreef over antisemieten en j/ Joden, kan je “simpelweg” het e.e.a. vervangen met klimaatontkenners.

Zelfde ruif, sinds jaren, namelijk. Iedere Trol (al dan niet online) zal datgeen wat Sartre eerder schreef, beamen.

@6 is niets meer dan een GS/ TPO trol, gelijk het andere triest trolletje Anton. Fuck ‘em.

howza fura gotwjin?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Oink

Nu flink investeren in innovatie (zoals veiligere kernenergie) en isolatie (nu al kosteneffectief) zodat we over 10jaar nieuwe technieken hebben die het klimaat echt vooruit kunnen helpen lijkt mij verstandig. Pas van het gas af wanneer er goedkopere en milieuvriendelijkere alternatieven zijn. De warmtepomp is bijvoorbeeld helaas nog niet goed genoeg voor oudere woningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AltJohan

@majava: Olkiluoto 3 geeft ons prachtige lessen hoe het niet moet. Economics is belangrijk.

Ik zie nog steeds een grote toekomst voor kernenergie. En het onderzoek is wereldwijd bezig, maar kan wel geïntensiveerd worden. Eén voorbeeld: https://youtu.be/-MIypP_uBSA

Kernenergie is in vergelijking een veilige energievorm, maar 100% veiligheid bestaat niet. Er zullen in de toekomst dan ook nieuwe ongelukken gebeuren. Hopelijk niet teveel level 5 (3-Mile Island), level 6 en level 7 (Tjernobyl, Fukushima) ongelukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 majava

@13: Ja economics is belangrijk. Het schijnt voor vele klimaatontkenners zelfs de nummer één reden om wetenschap onder de bus te gooien. Ze vrezen dat klimaatmaatregelen ontwrichtend zijn. Zij hebben het graag over geld.

Alleen geven ze niet thuis wanneer ik zeg dat Olkiluoto de derde wel 8,5 miljard € gaat kosten. Ook niet wanneer ik zeg dat in Finland ieder z’n eigen wijze van huisverwarming, koken en douchen regelt en betaalt, heerlijk libertarisch. De financiele gevolgen van weer- en klimaat gerelateerde schade doen ze gewoon af met niet bestaand. Het is die hypocrisie die ik verfoei.

Kernenergie past m.i. prima in de energiemix, mits veilig en goed voorbereid. Minder complex zullen ze niet worden, dus het blijft een flinke investering. Thorium mogen ze van mij best ontwikkelen, maar niet als dat betekent dat andere, al bestaande, opties opzij worden geschoven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 JANC

@13: Wat dan te denken van de afgeblazen reactor in het VK (Moorside nuclear power station)? Of Flamanville 3 (over budget, vertraagd)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 AltJohan

@JANC: Klopt, ook uit de kostenoverschrijdingen/vertragingen/afgelatingen van “Flamanville 3” en “Moorside nuclear power station” kunnen waardevolle lessen geleerd worden.

Als er echte urgentie en focus is dan kan het snel: Frankrijk is in 11 jaar gegaan van 20% nucleair naar 80% nucleair in de stroomopwekking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 majava

@16: het kan snel met oude centrales, een standaard product. Nu beschouwd als niet veilig en niet efficient genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 AltJohan

@majava: Wie zegt dat? “niet veilig en efficient genoeg”.

Olkiluoto 3 heeft nog geen kWh opgeleverd: het toppunt van inefficiëntie. En aan de zogenaamde veiligheid van Olkiluoto 3 heb je ook niets als er geen kWh geproduceerd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Frank789

@16: [ Frankrijk is in 11 jaar gegaan van 20% nucleair naar 80% nucleair ]

Bedoel je het Messmer Plan uit 1974? Volgens mij hebben ze dat niet op tijd gehaald.
“The plan envisaged the construction of around 80 nuclear plants by 1985 and a total of 170 plants by 2000.[15] Work on the first three plants, at Tricastin, Gravelines, and Dampierre started the same year[11] and France installed 56 reactors over the next 15 years.[17]”
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_France

In ieder geval is het nu in Europa ondenkbaar de bouw van een kerncentrale te starten binnen een jaar.
Zelfs in de lege woestijn van een niet-democratisch land duurde het van aanbesteding tot bouwaanvang ruim 3,5 jaar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Barakah_nuclear_power_plant

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 AltJohan

@Frank789: “In ieder geval is het nu in Europa ondenkbaar de bouw van een kerncentrale te starten binnen een jaar.”
We zitten met een gebrek aan urgentie wat betreft het klimaat.

Voor mij is dat prima denkbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Frank789

@20: Voorstanders halen vaak Barakah aan als voorbeeld dat het zo snel kan.
Nou, 3,5 jaar minimaal dus in een woestijn zonder MER en inspraakrondes en bezwaarschriften. Je hebt dus een dictatuur nodig of 5 jaar om alle wetten aan te passen om het wel snel te kunnen en dan nog heb je een jaar nodig voor de offertes en en 2,5 jaar om de grond te verkrijgen en bouwrijp te maken.

Barakah 1 duurt alvast meer dan 11 jaar tussen plan en startup.
Dream on als je denkt dat het sneller kan, de realiteit (ook in UK en FIN) spreekt je keihard tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 AltJohan

@Frank789: Je kunt alvast beginnen met bouwen, want “het nucleaire” ontstaat pas als de brandstofstaven worden aangevoerd. Op dat moment hoeven alle vergunningen pas binnen te zijn.

De realiteit kent inderdaad vele obstakels, maar die hebben veelal te maken met een gebrek aan urgentie.

Voor mij is een kerncentrale in een maand bouwen denkbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@16: andere tijden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 JANC

@22: nou nee. Dan moet – minimaal – het bestemmingsplan gewijzigd worden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 AltJohan

@JANC: We kunnen vandaag beginnen om alle bestemmingsplannen klimaat-proof te maken dat, er wanneer dat speelt, de volgende dag al begonnen kan worden met de bouw van een kerncentrale.

Een beetje het Urgenda-idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@18: “aan de zogenaamde veiligheid van Olkiluoto 3 heb je ook niets als er geen kWh geproduceerd wordt.”
Wel degelijk. Veiligheid is altijd een issue, of een centrale nu wel of geen stroom produceert. Wat dat betreft zijn al die centrales die nu het einde van hun leven naderen (of soms zelfs feitelijk overschreden hebben) ook nog voor de nodige tijd in de toekomst een veiligheidsprobleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Frank789

@22: [ Voor mij is een kerncentrale in een maand bouwen denkbaar. ]

Ik neem aan dat je bedoelt “beginnen met de bouw een maand na de beslissing”.
Maar de rest is een droom, wat jij wilt is een absolute dictatuur anders is het onmogelijk wat jij wilt, zelfs als alle 380 gemeenten al hun bestemmingsplannen morgen al bijgewerkt hadden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hans Verbeek

Ik mis in bovenstaande discussie een bespiegeling over de toekomstige behoefte aan energie (elektriciteit). Elektriciteit bestaat nog niet zo lang en het energieverbruik van de mensheid is in de afgelopen eeuw enorm gestegen.
Kunnen we niet met veel minder energie toe?
Maakt energie gelukkig?
Zijn Nederlanders, die per jaar 190 Gigajoule verbruiken, gelukkiger dan Filippino’s, die met 19 Gigajoule per jaar toekunnen?
Gebruiken we in Nederland niet te veel energie terwijl we in onze gepoetste blikkies aansluiten in de file?

Volgende vraag: hebben we echt thoriumcentrales nodig? Of zijn windmolens en zonnepanelen voldoende voor de gemiddelde Nederlander anno 2050?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 AltJohan

@Frank789: Het enige wat we nodig hebben is een algeheel gevoel van urgentie.

En het ligt net zo goed aan mij. Voor mij is het gevoel van urgentie ook nog niet zo hoog dat ik mijn auto de deur uit doe of dat ik gestopt ben met vlees eten en vliegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 JANC

@29: Dan nog worden niet alle procedures overboard gegooid, nog niet in een dictatuur in de woestijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 JANC

@28: Ik weet niet waar je die getallen vandaan haalt, maar zijn die getallen inclusief industrie? Ik weet niet of jij wel TV hebt, of wel eens reist, wellicht dat je daarom misschien niet wist dat de Filipijnen niet voor iedereen een mooie plek is om te wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 AltJohan

@JANC: “Dan nog worden niet alle procedures overboard gegooid, nog niet in een dictatuur in de woestijn.”
Wel diegene die de boel onnodig ophouden. Vooral na de uitspraak in in de Urgenda-rechtzaak.

Bij jou voel ik de klimaat-urgentie in ieder geval ook nog niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Frank789

@28:
Ga eerst maar eens tellen hoeveel Nederlanders hun woonsituatie willen downgraden naar Filipijns niveau.
Ga dan maar eens tellen hoeveel Filipijnen hun woonsituatie willen upgraden naar Nederlands niveau. Succes!

Nog afgezien van persoonlijk comfort, je kunt niet teveel energie hebben. Zolang de stratenmaker en sjorder en verhuizer en andere zware of geestdodende beroepen niet door robots gedaan worden, kun je niet teveel energie hebben.
En zonder energie kunnen we niet langer de wereld voeden, vergeet dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Verbeek

@31:

Ik weet niet waar je die getallen vandaan haalt,

Bron: Wikipedia

maar zijn die getallen inclusief industrie?

Weet ik ook niet, JANC. Als jij sportschoenen koopt, die in de Filippijnen gemaakt zijn, telt dat energieverbruik dan mee voor de Filippino’s of voor de Nederlanders?

Ik weet niet of jij wel TV hebt, of wel eens reist, wellicht dat je daarom misschien niet wist dat de Filipijnen niet voor iedereen een mooie plek is om te wonen.

Dat kun je ook zeggen voor Nederland. Elke dag een uur in de trein of auto naar je werk en dan ook weer een uur terug, zou ik niet willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Frank789

@34: [ zou ik niet willen. ]
Ikke, ikke, ikke.
99% van de Filipijnen zouden graag ruilen met de gemiddelde of zelfs armere Nederlanders.

“About 92 million Filipinos [=91%] have access to improved[!] water resources but at least 26 percent of the population still do not have clean and safe toilet facilities, according to the Department of Health (DOH).”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Hans Verbeek

@35: je gaat weer off-topic, Frank.
We hebben het hier over onze toekomstige energievoorziening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Frank789

@36: Welvaart, gezondheid, voeding, hygiëne hebben ALLES met betaalbare energie te maken en zonder energie hebben wij geen toekomst.
U kletst weer, mijnheer Verbeek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 JANC

@32: Heeft niets met mij te maken, grappenmaker. Zelfs in een dictatuur kan men zo snel beslissingen niet nemen. Of denk jij dat windmolens en kolencentrales ook zo maar even geplaatst worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 JANC

@36: Ik gok zo maar even dat de meeste Filipijnen geen electriciteit hebben. Dus zijn punt staat, wmb

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 AltJohan

@JANC: ook bij windmolens en kolencentrales hangt dat af van de mate van urgentie.

Je hebt het over beslissing nemen, maar heeft de rechter die niet al min of meer genomen bij de urgenda uitspraak. Het bouwen kan gewoon beginnen, met de dekking van het urgenda-vonnis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Bismarck

@40: Ik geloof dat je die uitspraak toch (opzettelijk) grof misinterpreteert. Dat nog even los van het topic (de komende dertig jaar kun je gewoon nog geen Thoriumcentrale krijgen, ongeacht hoe ondemocratisch je te werk wil gaan met de bouw).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 AltJohan

@Bismarck: met het huidige niveau van urgentie lukt het inderdaad niet snel.

Mensen lijken ook hun schouders erover op de halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 JANC

@42: onverbeterlijk. Desondanks geef ik je gelijk op het punt van urgentie. Als de regering het klimaatprobleem echt ernstig zou nemen hadden we geen spijbelende scholierenprotesten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 zmoooc

Ik denk dat ie gesmoltenzoutreactor bedoelt. Maar waarom schrijft ie dat dan niet…?

 • Vorige discussie