1. 1

  Gevalletje copy-paste zullen we dan maar zeggen. Maar wel bedenkelijk dat een organisatie als IPCC kritiekloos rapporten/data van anderen lijkt over te nemen. Slecht voor de betrouwbaarheid (die ik overigens als rechtgeaard scepticus al betwijfelde).

 2. 2

  NGO’s laten nu eenmaal veel onderzoek doen door gerenommeerde ingenieursbureau’s op deze onderwerpen. De scheiding tussen wetenschappelijke en grijze literatuur is steeds lastiger te maken en misschien ook wel niet meer zinnig?

  Je zal nooit in de krant lezen IPCC gebruikte grijze literatuur van Ecofys of McKinsey, nee journalisten gaan voor de spectaculaire koppen: IPCC gebruikte grijze literatuur van Greenpeace of WWF. Terwijl de onderzoekers achter de rapporten gewoon gepromoveerde experts zijn die wetenschappelijk te werk gaan.

 3. 3

  Bij belangenverstrengeling gaat het vaak om financieel belang ergens bij hebben. Waar ik moeite mee heb is dat er net gedaan wordt of Greenpeace (al dan niet financieel) belang heeft bij het zo dramatisch mogelijk voorstellen van de situatie en dat er dus sprake is van ontoelaatbare belangenverstrengeling. Ik ben er echter van overtuigd dat de Greenpeace-campagnevoerders zichzelf het liefst overbodig zouden zien.
  Met andere woorden: het is toch raar om het verwijt van conflicterende belangen te krijgen wanneer een deel van het “conflict” het algemeen belang is?

 4. 4

  @esgigt: Stomme van dit soort gevallen is dat het zich vooral voordoet in de “gevolgen” en “wat als” rapporten van het IPCC. Dat schaadt de reputatie behoorlijk.
  Volgens mij zou de IPCC zich moeten beperken tot haar kerntaak: wat zegt de huidige wetenschap over het klimaat en de waarschijnlijke veranderingen.
  En dan verder niet speculeren over gevolgen. Dat mogen andere instituten doen.

 5. 5

  Steeph, gezien de urgentie van het probleem is het mijns inziens niet wenselijk dat het IPCC gaat zitten wachten totdat wetenschappers ergens mee komen. Zolang je helder bent over methode en bronnen moeten ook rapporten van ingenieursbureau’s meetellen. En journalisten die nog langer roepen dat het gaat om rapporten van NGO’s die moeten ze maar eens aanpakken.

 6. 6

  @Carlos: Wat ik probeerde te zeggen is dat het IPCC zich moet focussen op haar oorspronkelijke opdracht, te bepalen of (en hoe snel) er klimaatverandering plaatsvindt. Daar moeten ze zeker actief de wetenschap in meesleuren.

  Maar de onderzoeken over mogelijke gevolgen (bv hoeveel doden zouden er kunnen vallen door zeespiegelstijging) moeten ze aan anderen overlaten. Dat houdt het zuiver.

 7. 7

  Ik vind deze heisa wel een beetje overdreven. Er is echt geen man overboord. Waarom mag het IPCC niet eens een beetje optimistisch zijn over de mogelijkheden in de verre toekomst? Het wordt ze zo vaak verweten dat ze pessimistisch zijn…

 8. 8

  M.i. had het IPCC al vanaf het begin duidelijk hun belangrijkste bronnen moeten weergeven, bij de uitgave van de ‘Summary for policy makers’. Of ervoor zorgen dat de summary en het echte rapport gelijktijdig verschijnen. Dat had wellicht een hoop negatieve pers achteraf kunnen voorkomen.

  Voor de overzichtelijkheid kan ik me voorstellen dat de bronvermeldingen inderdaad alleen in het uiteindelijke rapport verschijnen. Alleen de totale bronvermelding zelf is al dikker dan de summary.

 9. 9

  Gelul, hooguit 50% tops, tenzij iemand een goede manier om elektriciteit goedkoop op te slaan vind voor die tijd of er vergaande maatregelen komen zodat onze electricteits vraag om kan gaan met een wisselend aanbod (dan praat ik dus niet alleen over ‘smart grids’ maar een sociale acceptatie dat er soms minder stroom zal zijn)

 10. 11

  @10, De ‘klimaathoax’ an sich is sowieso al meermalen naar het rijk der aluhoedjes verdwenen. Als je nog overtuigd bent dat het een hoax is, dan bevind je je in goed gezelschap van diverse complotdenkers (JFK, Roswell, Bilderberg, etc).

 11. 12

  @9: Een beetje gedragsverandering kan ook helpen. Nu zet iedereen zijn wasmachine ’s nachts aan, omdat de stroom dan goedkoper is. Op het moment dat je zonnepanelen hebt, zet je de was juist overdag aan, omdat dan de stroom gratis is.

 12. 14

  @13,

  Ik zit niet in Delft ;-) Heb trouwens in Enschede gestudeerd maar daar zit ik nu dus ook niet meer. Ik fiets trouwens naar m’n werk (heb ook geen auto)

 13. 17

  Het zal niet de eerste keer zijn dat propaganda materiaal van groepen als Greenpeace als wetenschappelijk materiaal wordt aangedragen. Vaak zie ik ze vrijwel letterlijk in de krant staan, gezonde kritiek en brononderzoek is blijkbaar niet zo belangrijk meer voor de hedendaagse journalistiek. Dat materiaal is net zo betrouwbaar als de rapporten van Unilever die zeggen dat hun wit brood net zo gezond is als normaal bruin brood of de rapporten die zeggen dat de Bio stabiel echt werkt. Wij van WC eend verkopen WC eend. Gerenomeerde media, en zeker wetenschappers en de overheid dienen deze rapporten meteen in de vuilnisbak te dumpen, van nul komma nul waarde. Je hoeft de titel maar te lezen en je weet waar de eindconclusie naar toe wordt geschreven, heel toevallig past die altijd in het straatje van de desbetreffende opdrachtgever, of er nu twintig handtekeningen van mensen met een wetenschappelijke titel onder staan of niet.

 14. 19

  @17 Net alsof de klimaatsceptische beweging niet voor 99% drijft op onderzoeken uitgevoerd door dubieuze onderzoeksinstituten die betaald worden door Exxon Mobile en andere oliebedrijven.

  Edit: Ik vergeet natuurlijk de groep lijders aan het querulantensyndroom en de wetenschappers die al 50 jaar met emiritaat zijn en denken op basis van de wetenschappelijke stand van zaken in de tijd dat ze met emiritaat gingen nog steeds mee te kunnen praten.

 15. 26

  Anton lijkt me het type die, als zijn versnellingsbak vervangen moet worden, zich liever laat adviseren door ome Rinus die nog geen fietsband kan plakken, maar op een verjaardag in de late uurtjes tussen twee borrels zegt dat-ie dat wel eventjes fixt, zo’n versnellingsbak. Of met vragen over evolutie stapt naar een dominee in Urk. Of met een ernstige tumor zijn heil zoekt bij Jomanda.

  Want ome Rinus, de dominee en Jomanda zitten “waarschijnlijk dichter bij de werkelijkheid” dan een erkend garagebedrijf, een bioloog en een oncoloog.

 16. 29

  @28 Kees de Jager past weer perfect onder de door mooi in @19 uiteen gezette types. Een professor die al tijden met emeritaat is, maar op basis van de stand van zaken van toen hij met emeritaat ging nog steeds mee denkt te kunnen praten in de meest actuele debatten. Dat hij het niet al te nauw neemt met de waarheid blijkt al uit het feit dat hij de em. (emeritus) voor het gemak maar vergeet in het noemen van zijn titel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren