Iedere vmbo’er een havist

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Bussemaker en Dekker werken al een tijdje aan hun plan om iedere VMBO’er het recht te geven om door te stromen naar de HAVO.Maar helaas, de scholen zien er niets in.

Ik blijf het elke keer verbazingwekkend vinden hoe het maakbaarheidsdenken toch zo hardnekkig is bij politici. Scholen als LTS vonden we niet leuk klinken en te laag, dus dat schaften we af. Vervolgens vonden we MAVO niet leuk klinken en schaften we dat af, dat werd VMBO. En nu vinden we dat weer te negatief klinken, dus moet iedereen de HAVO kunnen doen. En kunnen doen wordt natuurlijk uiteindelijk moeten doen.

En straks moet iedereen doorkunnen naar VWO zeker? Het eind van het liedje is dan straks een vmbo dat we atheneum of gymnasium noemen.

Reacties (23)

#1 Sigi

Je hebt mensen(kinderen) die pas als ze iets ouder zijn dan 12, 13, 14, 15 de rust en concentratie op kunnen brengen om te leren. Scholen worden afgerekend op het aantal geslaagden. Kinderen die van het vmbo naar de havo willen zouden dat slagingspercentage wel eens kunnen drukken – en daarmee de financiering – en moeten dus zo veel mogelijk worden ontmoedigd. En dan doen we net alsof we dat ontmoedigen in het belang van het kind doen.
Als je de kwaliteit van het onderwijs op peil houdt is er niets tegen doorstromen (het vmbo wordt daar echt geen vwo van).

#2 rongvk

@1 Kijk, het venijn zit hem in de staart, want havo docenten moeten dus straks te zwakke vmbo doorstromers gaan bijspijkeren ten koste van.. precies de kwaliteit van het onderwijs.

#3 okto

@1: Dat is het probleem niet. Het probleem is dat volgens het voorstel ALLE vmbo’ers vervolgens toegang krijgen tot de HAVO. Ook als ze dat niet aankunnen en het HAVO-niveau gewoon niet hebben. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor het niveau van de HAVO? Het is een dwaas plan, omdat het botweg niet wil erkennen dat er leerlingen bestaan die dat niveau gewoon niet aankunnen, hoe zwaar je ze ook bijspijkert met extra lessen. Fijn ook voor die leerlingen trouwens: hun jeugd kapotleren terwijl ze het gewoon niet aankunnen.

Als je constateert dat er problemen zijn met de doorstroming van leerlingen die dat in potentie wel aankunnen, dan moet je dat gericht aanpakken, en niet met een botte bijl waarbij je iedereen maar laat doorstromen. Je zou b.v. iets kunnen doen aan het feit dat scholen afgerekend worden op het aantal geslaagden. Of je zou universele criteria kunnen opstellen waaraan een leerling die doorstroomt moet voldoen.
Het probleem tegenwoordig is dat scholen voor doorstroming heel verschillende regels hanteren, waardoor er willekeur ontstaat. Die regels zou je van hogerhand kunnen uniformeren, in plaats van ze zomaar rucksichtslos helemaal af te schaffen.

#4 Kilgoretrout

Zouden Bussemaker en Dekker eigenlijk beseffen waar die H in HAVO eigenlijk voor staat?

#5 Sigi

@3
Doorstromen naar de Havo betekend toch niet automatisch slagen voor de Havo? Als ze het niet kunnen bijbenen heeft dat geen consequenties voor het niveau, wél voor het aantal geslaagden. Dat scholen dan misschien het niveau gaan aanpassen om die kinderen wel te laten slagen heeft niets met het doorstromen te maken maar alles met de mallotige financiering van het onderwijs.

#6 Prediker

@5 Het heeft wel consequenties voor het niveau, want Havo-klassen zijn al lastig omdat ze een mengelmoes zijn van uitvallers uit het VWO (meestal types die dat niveau best aan zouden kunnen als ze zouden willen, maar zich te weinig inspannen), echte Havisten en opstromers vanuit het VMBO (te laag ingeschaald soms, soms ook buffelaars die met hard werken een treetje hoger op de ladder komen).

Als je daar een stoot zwakke leerlingen bij gooit, vergt dat enkel nog meer inspanning van de docent. Energie die dus niet terechtkomt bij leerlingen die terecht in het Havo-traject zitten.

En merk ook op dat dit ook een klassenkwestie is: de meeste docenten in het voortgezet onderwijs die Havo en VWO eindexamenstof geven zijn academici. Die zijn niet straatslim, die kunnen helemaal niet omgaan met Vmbo’ers; daarom blijven ze daar ook ver van weg.

#7 okto

@5: Ik ben geen voorstander van Asscherisme. Asscher die reageerde op een CPB-rapport waarin werd aangetoond dat alle reintegratietrajecten voor werklozen volstrekt zinloos waren met de woorden: “nou het beleid is dus heel goed, want 0.1% succes is toch maar weer 0.1% succes”.
De wettelijke eis die havo-scholen mochten stellen voor doorstromende vmbo’ers was al teruggeschroefd naar gemiddeld een 6.8. Dus de nieuwe regelgeving gaat over vmbo-leerlingen die het vmbo afronden met een cijfer tussen de 5.5 en 6.8. Met de kennelijke Asscheriaanse gedachte erachter: nou, als 3% dat lukt, is dat toch maar weer mooi 3%.
Helaas bestaan sprookjes alleen in de Efteling, en heeft in de echte wereld alles zijn prijs: zulk soort beleid gaat altijd ten koste van iets. Het kost uiteraard een baal geld, maar dat is nog niet eens het ergste. Het gaat ook ten koste van het niveau, het gaat ten koste van leerlingen die de havo wel echt kunnen, en er gaat een grote massa gedesillusioneerde leerlingen komen, die nu een grotere druk op zich zullen voelen om toch door te gaan naar de havo, maar halverwege af moeten haken omdat ze merken het toch niet te kunnen.

#8 Amateur Commenter

De progressieve denkers onder ons zouden zich hier de ogen uit de kop moeten schamen met de dedaine houding tegenover ‘de ander’ die hier ten toon wordt gesteld.

Wanneer een VMBO-er de wil heeft om de Havo te doen, dan zou deze persoon dat gewoon mogen proberen. Denk eventueel in overbruggingsjaren. Educatie is het belangrijkste wat een burger kan volgen in zijn leven. Prima, doen dus!

Waarom die klassenscheiding, en vooral zo vroeg al in Nederland? En wat krijg je ervoor terug? Mensen die niet verder kunnen leren vanwege het feit dat ze de kans ontnomen zijn en mensen die denken dat ze te goed zijn voor een ander. En dat allemaal te zien in amper 8 reacties.

Hoe er hier in dit draadje zonder aarzeling met vooroordelen wordt gestrooid schokt me. Zou je moeten proberen wanneer er over kleurtjes gesproken wordt. Maar dat is natuurlijk heel, heel erg anders.

#9 Flappie

@8: Ik onderschrijf je reactie volledig. Of je daar overigens blij mee moet zijn is maar d3e vraag.
Een terechte vraag zou zijn waarom ik het onderschrijf. Wel, ik kan nogal eens fel reageren op hypocrisie en dat kostte mij bijna een ban. Dus helaas zal een antwoord uitblijven.

#10 Prediker

Wanneer een VMBO-er de wil heeft om de Havo te doen, dan zou deze persoon dat gewoon mogen proberen.

@8 Waarom stoppen bij de Havo? Wanneer iemand met een Vmbo-diploma de wil heeft om een universitaire opleiding te volgen, waarom zou ‘ie dat dan niet mogen proberen?

Niemand zegt trouwens van Vmbo’ers niet moeten kunnen doorstromen naar de Havo als hun cijfers uitzonderlijk goed zijn. Die mogelijkheid is er bij mijn weten ook allang.

Maar iedere Vmbo’er automatisch het recht op doorstroming geven is gewoon contra-intuïtief. Steeds meer leerlingen stromen door naar het hoger onderwijs, maar dat betekent niet dat het hoger onderwijs op niveau is gebleven. Integendeel, het is de afgelopen decennia steeds verder achteruitgekacheld.

Het is geen kwestie van vooroordelen ook. Ik heb in het onderwijs gezeten. U ook? Nee? En indien niet, wie heeft hier dan last van vooroordelen?

#11 Flappie

@10: ” Waarom stoppen bij de Havo? Wanneer iemand met een Vmbo-diploma de wil heeft om een universitaire opleiding te volgen, waarom zou ‘ie dat dan niet mogen proberen?”
Een universitaire opleiding is nogal een financiële aderlating.
Ik begrijp het verband niet met de doorstroming vmbo havo.

“Niemand zegt trouwens van Vmbo’ers niet moeten kunnen doorstromen naar de Havo ”
en vervolgens
“Integendeel, het is de afgelopen decennia steeds verder achteruitgekacheld.”

Sorry Prediker, ik ben het zeker niet altijd met je eens, maar heb je wel hoog zitten. Maar wat brouw je hier een stuk gatenkaas.

contra-intuïtief is dat het nieuwe schiften (discrimineren?)?

“Ik heb in het onderwijs gezeten. U ook? Nee? En indien niet, wie heeft hier dan last van vooroordelen?”

Nah dit kan beter.

#12 Winston Smith

@10 Een anekdote in dit kader: elk jaar werd bij de verse eerstejaars van mijn studie een basistest wiskunde afgenomen, dat wil zeggen van het niveau waarvoor iedereen zojuist op het VWO nog een (ruime) voldoende had gehaald. De rekenregels voor machtsverheffen, logaritmen, goniometrische functies en dat soort dingen. Alleen dan zonder de grafische rekenmachine en formulekaart die je op school altijd mocht gebruiken. In mijn jaar haalde ternauwernood een kwart van ons een voldoende en ik weet inmiddels dat dat getal toen al dalende was.

De rest was verplicht een semester lang extra colleges wiskunde te volgen. Vanwege het hoge gehalte aan wiskunde in de rest van de opleiding is een bepaald niveau van parate kennis onontbeerlijk, zelfs in de tijd van zoekmachines en geavanceerde wiskundige software.

Afijn, dit is slechts een anekdote; als een vanuit waar dan ook doorgestroomde student zijn propedeuse kan halen is dat prijzenswaardig en is hij waarschijnlijk prima geschikt voor de opleiding.

#13 Prediker

Maar wat brouw je hier een stuk gatenkaas.

Nou, schiet er eens een paar gaten in dan? Wil je ontkennen dat het onderwijs vanaf de jaren zeventig steeds verder is achteruitgekacheld?

Dat het niveau op alle fronten omlaag is gegaan, en dat leerlingen en studenten vandaag de dag een stuk minder weten en minder kunnen dan hun leeftijdgenoten in vergelijkbare tranches van het onderwijs?

Aan de andere kant: wil je ontkennen dat de capaciteiten van leerlingen op de lagere school soms te laag worden ingeschat, en dat op het VMBO soms blijkt dat iemand meer in zijn of haar mars heeft?

Ik ben er alleen geen voorstander van om van de uitzondering de regel te maken.

#14 Flappie

@12: Je kunt je zelfs afvragen hoe overspannen je op educatie moet reageren. Als je topdown de regeringsleiders, ceo’s, managers etc bekijkt zijn ze veelal opgeleid en opgekrikt door hun sociale netwerk (en talent or whatever). Beta beroepen vormen een stiel apart. Denk ik dan.

#15 Flappie

@13: “Nou, schiet er eens een paar gaten in dan? Wil je ontkennen dat het onderwijs vanaf de jaren zeventig steeds verder is achteruitgekacheld?”
Neen.

“”Dat het niveau op alle fronten omlaag is gegaan, en dat leerlingen en studenten vandaag de dag een stuk minder weten en minder kunnen dan hun leeftijdgenoten in vergelijkbare tranches van het onderwijs?”

Referentiekader ontbreekt.

“Aan de andere kant: wil je ontkennen dat de capaciteiten van leerlingen op de lagere school soms te laag worden ingeschat, en dat op het VMBO soms blijkt dat iemand meer in zijn of haar mars heeft?”

Neen.

“Ik ben er alleen geen voorstander van om van de uitzondering de regel te maken.”

Ik ben gek op uitzonderingen. Triest om te horen dat nogal een aantal hoogbegaafd3en thuis zitten om redenen die ik niet begrijp.

#16 Bismarck

@8: “Wanneer een VMBO-er de wil heeft om de Havo te doen, dan zou deze persoon dat gewoon mogen proberen.”
Die mogelijkheid bestaat al lang. Die wil moet dan alleen uitgedrukt zijn in acties (zoals de juiste vakken, inclusief een extra vak volgen, zodat je eindexamenvakken aansluiten en cijfers die beloven dat je inderdaad in 4 HAVO kan instromen). Vergeet niet waar het om gaat: Vrijstelling voor de eerste drie jaar van de HAVO. Het lijkt mij dat aan een vrijstelling best wat eisen gesteld mogen worden (met name dat je aantoonbaar de kennis/vaardigheden hebt behaald waarvoor je vrijstelling krijgt), dat is bij andere opleidingen ook doodnormaal.

#17 okto

@8: Ik zie hier geen dedain; laat me dat zien, als je mij daarvan beschuldigt. Leerlingen mogen al automatisch doorstromen van vmbo naar havo als ze een 6.8 of hoger hebben. Ik vind een 6.8 helemaal niet een uitzonderlijke prestatie – het gaat hier dus om de zwakke leerlingen van het vmbo: het recht op doorstroming voor leerlingen die het vmbo afronden met een gemiddeld cijfer tussen de 5.5 en 6.8. Als je echt zo graag de Havo wilt doen, en je hebt een redelijke kans om dat aan te kunnen, dan is een 6.8 gemiddeld halen helemaal geen onredelijke eis.

Verder wat @16 zegt.

#18 okto

@11:

Een universitaire opleiding is nogal een financiële aderlating.
Ik begrijp het verband niet met de doorstroming vmbo havo.

En elke vmbo’er door laten stromen naar havo is gratis, zeker.

#19 Amateur Commenter

@10: Een VMBO-er kan niet starten aan de universiteit. Voor een doorgestroomde VMBO-er zou dat wel mogelijk moeten zijn, eventueel met een toelatingstest. Toelating op basis van je huidige cijfers is te belachelijk voor woorden. Je kan een slechte middelbare school of leraar hebben, een minder goede sociale omgeving of een problematische omgeving. En misschien heeft de een wat meer tijd nodig dan de ander, who cares, als leraar zou jij ook kunnen beamen dat de wil om te leren het hoogste goed is voor een mens. Blijkbaar is egalitarisme een heel vies woord voor jou, of beter, counter-intuitief (dat zou iemand uit de apartheid ook zeggen overigens). Veel te lastig, laten we maar niet doen.

#20 Amateur Commenter

@17: Je voelt je blijkbaar wel persoonlijk aangesproken, daar zeg je eigenlijk al genoeg mee. En wat ‘normaal’ is mag altijd nog aan de kaak gesteld worden. Ik had verwacht dat we dat bij Sargasso ondertussen wel door hadden.

#21 lmgikke

Wat een onzin discussie dit.

Vroeger had je LBO, MBO en HBO

LBO is afgeschaft en Voorbereidend Middelbaar Beroeps onderwijs geworden.

Vanuit het VMBO kan je doorstromen naar het MBO en dan naar het HBO

Vanuit de HAVO kan je doorstromen naar het HBO of VWO.

Waarom moet nu de route naar het HBO opengezet worden via de HAVO? men kan er al komen via het MBO.

Ik heb altijd begrepen dat de LBO/MBO/HBO opleidingen meer praktijk gericht zijn.

Echter omdat de route LBO/MBO erg lang is om op het HBO te komen, en VWO soms te veel is voor HBO. Is er een HAVO.

En het VWO meer theoretisch (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

wat de minister dus eigenlijk zegt is dat ze het ook niet meer weet, geen visie op onderwijs heeft en alleen maar in cijfertjes / KPI’s /uitval denkt. En tja, als je op die manier denkt, dan kom je met een oplossing als deze…

#22 Folkward

@Amateur
Van dedain geen sprake. Er wordt voornamelijk gesteld dat ‘zonder meer’ behoorlijk wat problemen op gaan leveren. Het is nu bijvoorbeeld prima mogelijk voor VMBO-ers om naar de universiteit te gaan. Maar dan moet je wel 21 zijn en een toelatingsexamen doen (of via Havo naar een HBO propedeuse, of via de havo en het vwo).

Toelating op basis van je huidige cijfers is te belachelijk voor woorden.

Elk ander systeem is een stuk belachelijker. Als je denkt dat het alleen met inzet en intelligentie te maken heeft, dan mag je jezelf nog eens achter de oren krabben. Voor elke opleiding heb je een minimum aan kennis van tevoren nodig. Daar moet die opleiding niet zelf in voorzien, maar de vooropleiding daarvoor. Hoewel het niet nodig is om die kennis bij een erkende vooropleiding gedaan te hebben, moet je wel bewijs hebben dat je die kennis hebt (in het geval van een universiteit: relevante HBO-propedeuse/VWO met relevante vakken/toelatingsexamen).

Je kan een slechte middelbare school of leraar hebben, een minder goede sociale omgeving of een problematische omgeving.

En? Slechte cijfers geven aan dat je de stof (nog) niet goed beheerst. Ik vind het echt jammer voor de kinderen die in dat pakket zitten, maar je helpt er niemand mee – hen niet, hun klasgenoten niet en de algemene staat van het onderwijs niet – als je ze zonder meer toelaat tot iets waar ze simpelweg niet toe voorbereid zijn. Daar gaat het okto denk ik vooral om: de leerlingen zijn niet genoeg voorbereid om de havo te doen.

De enigen die met de nieuwe regeling wél zijn geholpen, die eerder nog buiten de boot vielen, zijn VMBO-ers die in hun 3e of 4e jaar pas tot bloei komen (maar al wel in zeven vakken examen doen) en niet hard genoeg kunnen presteren om hun gemiddelde cijfer naar een 6,8 of hoger te krijgen, diezelfden moeten daarnaast ook nog té jong zijn (18-) om zelf een aanvraag te doen tot deelname aan de vavo, én zodanig gebrouilleerd met hun ouders dat ook zij die aanvraag niet willen doen, of in het geval dat er een wel een aanvraag gedaan wordt: dat zij geen dispensatie kunnen krijgen. Zij zouden in het huidige geval moeten wachten tot ze 18 zijn (om toegang te krijgen tot de vavo en van daaruit elk traject na de havo). Zij zouden echter beter geholpen zijn met een goede relatie met hun middelbare (VMBO-) school en een goede relatie tussen die school en een school die wel havo aanbiedt.

@18
Stap niet in de economistische val. En verder: don’t feed the troll.

#23 Co Stuifbergen

@21: Mensen die van het VWO op een universiteit komen, krijgen voor hun universitaire studie langer studie-financiering dan mensen die van het HBO op de universiteit komen.

Ik vermoed dat zoiets ook geldt als iemand van het MBO naar het HBO gaat.

Dan is voor veel mensen de route VMBO-HAVO beter dan VMBO-MBO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*