Financial Times: ‘Pikkety knoeit met z’n data’

Nu is de Financial Times natuurlijk wel een van de parochieblaadjes van de zittende kapitalistische klasse, maar als ze het hier bij het rechte eind hebben, slaat het wel een deuk in Pikkety’s betoog (om over z’n reputatie nog maar te zwijgen):

…there is little evidence in Prof Piketty’s original sources to bear out the thesis that an increasing share of total wealth is held by the richest few.

Prof Piketty, 43, provides detailed sourcing for his estimates of wealth inequality in Europe and the US over the past 200 years. In his spreadsheets, however, there are transcription errors from the original sources and incorrect formulas. It also appears that some of the data are cherry-picked or constructed without an original source.

For example, once the FT cleaned up and simplified the data, the European numbers do not show any tendency towards rising wealth inequality after 1970. An independent specialist in measuring inequality shared the FT’s concerns.

Hier is het laatste woord ongetwijfeld nog niet over gezegd.

Open waanlink

 1. 1

  @0

  Tot nu toe heeft de FT alleen maar vage beschuldigingen geuit. Ieder paper, zelfs in de natuurkunde bevat ergens wel een fout, maar bij de overgrote meerderheid verandert dat de conclusie niet. Dat de FT na al die maanden de enige is die een cruciale fout in Pikketty’s werk heeft gevonden lijkt met toch echt heel sterk aangezien heel veel prominente ideologische tegenstanders van Pikketty het ook hebben geprobeerd en gefaald hebben. Pikketty is ook echt niet de enige die tot dit soort conclusies is gekomen in de laatste decennia.

 2. 2

  Zonder meteen uit te sluiten dat Pikety daadwerkelijk fouten met serieuze gevolgen heeft gemaakt, lijkt de taktiek van het FD mij overduidelijk in lijn met de gangbare rechtse strategie: met veel bombarie (en veelvuldig) twijfel zaaien over lullige details. Daarmee zaag je langzaam aan de poten van elke tegenstander. Ook de opwarming van de aarde is op die manier tot omstreden onderwerp verworden. Compleet ten onrechte, maar voor de oppervlakkig lezende kiezer meer dan goed genoeg. Die denkt ‘waar rook is is vuur.’

 3. 4

  @0: In his response to the FT, Prof Piketty said that more recent data not in his work showed “the rise in top wealth shares in the US in recent decades has been even larger than what I show in my book”.

  Hier zal idd het laatste woord niet over gezegd zijn.

 4. 5

  @4

  Als dat daadwerkelijk zijn reactie was dan doet dat mij wel zeer twijfelen aan de betrouwbaarheid van de cijfers in zijn boek. Bij kritiek op je methode gelijk zeggen dat het eigenlijk nog ernstiger is dan in je boek is de methode van een leugenaar.

  In de economische wetenschap is het nou eenmaal aantrekkelijk en makkelijk om te kippen in je dataset zodat deze bij je conclusie aansluit.

 5. 8

  Ik vind het vooral verassend dat
  “An independent specialist in measuring inequality shared the FT’s concerns.”

  Wie dan? Als dit een econoom bij een andere universiteit is, dan is dit toch niet iets wat je anoniem hoeft te zeggen? Ik kan me moeilijk voorstellen dat je baan (of erger) in gevaar komt als je je in het debat mengt over hoe goed het werk is van Piketty als je een “specialist in measuring inequality” bent, want je in dat debat mengen is dan je werk. Tenzij je deze mening niet kan onderbouwen. Als je echt fouten in de analyse hebt gevonden kun je veel prestige winnen door die in een gedegen wetenschappelijk artikel te publiceren.

 6. 9

  Nee, Giles haalt een bekende “deniers”-truc van stal. Zaken verdraaien. Het is ongetwijfeld waar dat de cijfers van Piketty soms dun zijn, want dat schrijft hij ook vaak zelf. Maar Giles, in de FT, beweert dat er zelfs helemaal niets klopt van het idee dat de rijken steeds rijker worden. Nu is juist dáár zo veel bewijs voor, dat het volstrekt irrelevant is om Piketty daar op aan te vallen.

  Kortom, Giles is een ‘denier”. Zie ook Krugman in de NYT.

  http://krugman.blogs.nytimes.com/2014/05/24/is-piketty-all-wrong/

  Nog wat: dat boek van Piketty is al een paar jaar geleden in het Frans verschenen, en bewonderenswaardig is er sinds toen ook een site waar al het achtergrond materiaal te vinden is. Veel van dat boek is op eerder onderzoek van hem gebaseerd dat peer reviewed is en in de wetenschappelijke literatuur verscheen. Er hebben dus al heel wat collegae van hem naar gekeken.

  Begint zich met dit artikel in de FT een nieuwe twijfelbrigade af te tekenen?

 7. 10

  Ook Martin Sommer, columnist in de VK, heeft kritiek op Piketty. Te gemakkelijk kritiek op de rijken, in plaats van verheffing van de armen. Het nieuwe linkse credo van iemand die komt uit een land waar de staat een religie is. Nog niet op internet geloof ik.

 8. 11

  @10

  Als je denkt dat het gaat om kritiek op de rijken ipv. verheffing van de armen heb je het niet begrepen. Pikketty kaart het systeem aan waarin inkomensongelijkheid ongebreideld kan doorgroeien. Hij kaart ook aan dat een hoge inkomensongelijkheid een bedreiging is voor de democratie, zelfs als de armen in zo’n maatschappij in absolute zin rijk zijn t.o.v. een of andere arbitraire standaard voor “echte armoede” die je kiest te hanteren.

 9. 12

  @11: in ieder geval heeft Martin Sommer het niet begrepen, want hij heeft het over vermogensbelasting (die 30% over 4%) en over erfbelasting. De echte rijken betalen juist helemaal geen belasting, want die zijn rijk genoeg om hun vermogen buiten box 3 te kunnen houden. Over erfbelasting kun je iets vinden, al is die in Nederland al veel lager dan in omringende landen, maar daar zit gek genoeg het echte probleem niet volgens Piketty.

  Die column van Sommer staat meestal de volgende dag op de site on-line. Je kunt hem nu al gratis lezen op de iPad app van de Volkskrant.

 10. 13

  @12

  Al betalen ze wel volledige vermogensbelasting, dan nog is die 1,2% over vermogen nog steeds weinig vergeleken met de belastingen van gewone mensen in Nederland: je kunt zo 5% of meer rendement halen op de beurs, dan betaal je minder dan 25% belasting (evenveel als gewone Nederlanders betalen is ook niet het doel, meer betalen zou nodig moeten zijn om toename van ongelijkheid tegen te houden, het zou zomaar kunnen dat 75% nodig is voor multimiljonairs en dan zet die 25% dus geen zoden aan de dijk, hoe vervelend Sommers het ook vind om belasting te betalen over zijn dividend) en sowieso had Pikketty het niet alleen over Nederland. Mocht de Nederlandse vermogensbelasting onverhoopt relatief hoog zijn dan kan er via constructies of gewoon verhuizing naar het buitenland veel ontweken worden zoals je al zei. Maar ja, men ziet wat men wilt zien.

 11. 14

  In de VS verdient de top 0.1% van de grootste verdieners zo’n 8% van de totale inkomens. Van dat inkomen worden vier componenten gemeten (plaatje ontleend aan R. Fransman):

  [img]https://pbs.twimg.com/media/BmP98JtCQAAmA_I.png[/img]

  Twee van de vier Capital Gain en Capital Income meten we helemaal niet in Nederland: winst op, resp. inkomen uit kapitaal. In de witte categorie Business Income (= box 2) kun je inkomen of vermogen eindeloos naar de toekomst schuiven, als dat zo uitkomt. De conclusie van Fransman is – en die lijkt me terecht – dat we in Nederland een grotere inkomens- en vermogensongelijkheid hebben dan we kunnen meten.

  Dus de echte rijken gaan echt niet voor 5% op de beurs in box 3. Die werken met box 2. Kun je bijv. een hypotheek bij je eigen BV afsluiten waaraan de fiscus soms ook nog mee betaalt. Dat is pas belasting: negatieve belasting!

 12. 18

  Ik zie ook een lichtpunt in de kritiek van de FT. Ze hadden ook botweg kunnen zeggen “You say ‘inequality’, like it’s a bad thing”.
  Oftewel: alles prima, maar ongelijkheid hoort nu eenmaal bij kapitalisme, de markt heeft altijd gelijk, geld stroomt vanzelf naar de mensen die het verdienen, en armoede is eigen schuld dikke bult.
  Impliciet is de ietwat sneue aanval op de cijfers van Pikety dus een bevestiging van het standpunt dat er zoiets zou kunnen bestaan als te veel ongelijkheid.

  Ik zou het fijn vinden als dat punt meer aandacht kreeg in het debat. Een goed debat begint met vaststellen waarover je het wel eens bent. En volgens mij zouden we het eens kunnen worden over een stelling als: Er is een grens aan hoeveel ongelijkheid nog goed is voor een samenleving. (Extreem geval: één iemand bezit alles. Zijn er voorstanders te vinden voor dat scenario?).

  Dan kunnen we vervolgens de discussie voeren over waar die grens ligt, over wat je eraan zou moeten doen als je de grens nadert of overschrijdt, en desnoods over de vraag of de ongelijkheid werkelijk toeneemt.

 13. 19

  De data voor de wereld kan ik niet voor mijn rekening nemen, de data voor Nederland wel: na wat uitzoekwerk http://tinyurl.com/m3vhude:

  In Nederland werd in 2011 € 316 mld.vermogen belast met de vermogensrendementsheffing, na een vrijstelling van € 143 mld. Dit leverde € 3,8 mld. belasting op. Het totale vermogen exclusief aanmerkelijk belang en ondernemersvermogen van € 169 mld. bedraagt € 1.716 mld., inclusief pensioenvermogen. Effectief wordt dus 0,22% betaald over het vermogen. Stellen we het rendement op het kapitaalvermogen (r) met Piketty op 5%, dan is het inkomen uit vermogen € 86 mld. en bedraagt het effectieve belasting percentage op dat inkomen 4,4%, te vergelijken de belasting op inkomen uit arbeid van die groep van grotendeels 52%.

  “Volgens het CBS had in 2012 de rijkste 1 procent van Nederland (74 duizend huishoudens) 273 miljard euro vermogen. Dat is 23,4 procent van het totaal, goed voor gemiddeld 3,7 miljoen euro per huishouden.”( VK) Dat € 273 mld. vermogen had dus € 3,2 mld. vermogensrendementsheffing (met vrijstelling) moeten opbrengen of 85% van de totale opbrengst. Door vrijstelling pensioenrendement en grotendeels eigen woning worden vermogensbezitters in de watten gelegd.

  Ook de ondernemers/AB-houders worden in de watten gelegd – zie de artikelenreeks van Jesse Frederik, Inkomensongelijkheid groter dan gedacht, http://www.ftm.nl/exclusive/rijk-en-onzichtbaar/, die een hele serie aan dit onderwerp heeft geweid. http://www.ftm.nl/tag/inkomensongelijkheid/

 14. 20

  Het grootste probleem van Piketty is het relatief lage vermogen van de engelse rijken. De ONS (engelse CBS) heeft zijn schattingen van de engelse rijkdom echter recent aangepast door de waarde van de pensioenuitkeringen met een andere rentevoet te disconteren. Klinkt ingewikkeld. Komt erop neer dat de ONS bij hun laatste berekeningen de waarde van de pensioentegoeden in het VK meer dan gehalveerd heeft (het gaat er dus vanuit dat de waarde van de uitkeringen in de toekomst, hoewel de schattingen van de nominale waarde ervan en zelfs van de koopkracht ervan niet zijn veranderd, zijn gehalveerd omdat mensen dit geld nu tegen hogere rente hadden kunnen wegzetten. Althans, volgens de ONS). http://rwer.wordpress.com/2014/05/25/why-are-the-ons-estimates-of-wealth-inequality-so-low/

 15. 21

  @14

  Als ze het geld ooit willen uitgevan aan iets anders dan het uitbreiden van een bedrijf zal het toch echt een keer langs de fiscus moeten. Ergens is het een geruststelling dat het veel moeilijker is (maar niet onmogelijk) om met je vermogen invloed uit te oefenen op de wereld (die invloed is volgens Krugman, Pikketty en anderen het voornaamste probleem van hoge ongelijkheid) wanneer als je het maar blijft om zetten in leningen aan jezelf en “investeringen” in je eigen bedrijf.

  Maar ja, wanneer die vermogenswinst dan eindelijk eens een keer wordt uitgekeerd zijn er weer constructies (via Ierland en Nederland) om de belasting ver onder het officiele tarief te houden.

 16. 22

  @18

  De mensen bij de FT weten best waarom hoge ongelijkheid “a bad thing” is volgens Pikketty en Pikketty is bij lange na niet de eerste die het aannemelijk heeft beargumenteerd.

  Toen Krugman schreef dat hoge ongelijkheid slecht was voor de democratie zeiden zij (mensen bij de FT e.d.) dat er dan maar eerst eens moest worden aangetoond dat de ongelijkheid systematisch en langdurig toeneemt, toen Pikketty dat deed vroegen ze weer waarom hoge ongelijkheid dan slecht zou zijn. Ze spelen dat ze onwetend zijn om het publiek op het verkeerde been te zetten.

 17. 23

  @ 20 Als dit waar is dan heeft ONS aardig zitten klooien:

  Activa beleggingen := pensioenverplichtingen + reserves = pensioenvermogen.

  Rente aanpassingen van verplichtingen geeft alleen een verschuiving tussen verplichtingen en reserves: het pensioenvermogen blijft gelijk. http://tinyurl.com/nxma5zk

  De activa bepalen het pensioenvermogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren