Aanslag op leven Deense journalist en islamcriticus Lars Hedegaard

Hedegaard was hoofdredacteur van de Jyllands Posten en bedenker van de Mohammed Cartoon prijsvraag, die in 2006 een hoop beroering teweeg bracht. Diverse Arabische regimes gingen daarmee aan de haal gingen en instigeerden ‘spontane’ protesten voor Europese ambassades, waarvan er een aantal in vlammen opgingen.

Hedegaard werd voor de deur van zijn woning beschoten door een man die zogenaamd een pakketje kwam afleveren.

Koren op de molen van islamofoben weer, deze aanslag.

Open waanlink

 1. 1

  Koren op de molen van islamofoben weer, deze aanslag.

  Ik vraag me af, zo even tussendoor, na hoeveel aanslagen op diverse mensen over heel de wereld, na hoeveel moordpartijen uit naam van die gosdienst, na hoeveel dood en verderf, islamcritici nog weggezet worden als islamofoben. Wellicht is het realistischer om types als Prediker in het vervolg consequent weg te zetten als struisvogels?

 2. 2

  @1: Als je het zo stelt: ik ben na iedere nieuwe drone-aanval steeds meer verbaasd dat er niet een of andere Pakistani de dood van zijn onschuldige familie in de VS, de UK of Nederland wreekt.

 3. 6

  @5: Er worden in de laatste jaren veel meer mensen dan alleen maar (neo)nazi’s antisemiet genoemd. Gezien het gebruik van de tegenwoordige tijd door euro, mogen we er wel van uit gaan dat hij op het huidige gebruik doelt.

 4. 8

  god krijgen we dit verhaal weer, eindeloze beschuldigingen, ontkenningen, idioten, despoten, goedpraters, zij doen het ook zeggers en Noord afrikanen zoals euro die zich miskend voelen en niet kunnen discussiëren.. * zucht *

 5. 9

  Volgens een buurman kreeg Hedegaard een pakketje aangeboden. Toen hij het wilde aannemen, werd hij beschoten.

  Het is een complot beraamd door de pakketbezorgers. wellicht zit bom.com er achter.

 6. 10

  @1: ik zie het steeds meer als een oorlog tussen 2 extremen waar tussen de redelijke mensen zich bevinden wiens oplossingen worden overschreeuwd door beider kampen. Ik bedoel: die hele ideeën van een Geert Wilders verschillen nauwelijks qua absurditeit met die van de extremistische moslims. Zelfde mechanisme. Ik zeg geef ze een eiland (of Flevoland of zo) en laat ze daar elkaar de koppen in slaan. Opgeruimd staat netjes.

 7. 11

  @1; Veel mensen ( ook prediker denk ik) zijn van mening dat de ideeenstrijd tegenwoordig op internet gestreden wordt. Na de verkiezingsoververwinning van de PVV ( vooral door internet) zijn die zich een hoedje geschrokken.

  Ook allochtonen en moslims organiseren zich, worden opgeleid en gaan participeren. Van meediscussiëren tot het geven van plusjes en minnetjes. Je ziet het op alle websites. Een goede zaak.

  Het belangrijkste minpunt van dit soort discussies is echter, dat die maar heel langzaam vordert en vooral gericht is op behoud van de status quo. Dat leidt meestal tot een eindeloze herhaling van zetten..

 8. 13

  @12 – Nee, Wilders wil de staat voor zijn karretje spannen om op etnische minderheden te schieten (Marokkaanse raddraaiers: knieschoten!), hen in hun burgerrechten te kortwieken (assimilatiecontract = voorwaardelijk burgerschap) en met tientallen miljoenen Europa uit te deporteren omdat hun meningen en overtuigingen hem niet aanstaan.

  Dat zegt hij gewoon allemaal zelf hardop, maar kennelijk neem je hem niet serieus in wat hij zegt.

 9. 16

  @Hanenwurger: We laten ons niet massaal opruimen. Wij gaan niet met z’n allen op een onbeveiligd eiland zitten zoals die onfortuinlijke sociaal-democraten-jongeren in Noorwegen dat wel deden.

 10. 17

  Even je nuance nuanceren: het ging om de lichtgetinte rellende “supporters”, _niet_ om “roomblanke tokkies”. Het is een beetje lastig om 5 jaar na dato nog een linkje te vinden, maar deze is wel voldoende denk ik zo: http://fleur-agema.hyves.nl/forum/3444749/6ykJ/Hou_eens_op_over_dat_knieschot/#

  Het hele ding van Wilders is nu juist dat hij n.a.v. bovenstaand verhaal wel knieschoten wilde voor Marrokaanse rellers, maar na de Hoek van Holland rellen en Haren hoorde je hem niet. En dat is nu juist wat hem zo walgelijk maakt. Wél blaten als het om mensen met een andere kleur gaat, maar niet als het om “roomblanke tokkies” gaat.

 11. 19

  @Weerman: … maar na de Hoek van Holland rellen en Haren hoorde je hem niet. “
  We hebben in Nederland meer dan een dozijn politiek-correcte partijen. Waarom moet de PVV dan de roomblanke-dader-incidenten dan er ook nog bij doen?

  Waarom?

 12. 20

  @18: op 0:30 refereert De Roon aan de voetbalrellen bij Tilburg. De rellen bij Hoek van Holland noemt hij idd ook.

  @19 Aangezien Wilders claimt niet rascistisch te zijn vind ik het ontzettend opvallend dat hij alleen maar op Nederlanders van Marokkaanse afkomst zit af te geven. Het onderliggende probleem is eigenlijk niet zo moeilijk: raddraaiers moeten door de politie hard aangepakt worden (lees: ME moet in probleemwijken patrouilleren). En of in die wijken witte, zwarte of bruine mensen wonen moet niet uitmaken. Maargoed, voor Wilders maakt het klaarblijkelijk wel uit welke kleur en achtergrond iemand heeft.

 13. 21

  @Weerman: het maakt voor jou in ieder geval wel uit. Blijkbaar.

  Wilders moet het werk van de politiek correcte partijen niet gaan doen. Laat ze dat zelf doen!

 14. 22

  @12 Toko Senang
  Maar wilder schiet of moord niet, en dat kunnen we van de andere extreme partij niet zeggen.

  Over welke andere extreme partij heb je het hier precies?

 15. 23

  DEN HAAG – De politie moet bij ernstige rellen, en na een duidelijke waarschuwing, met scherp kunnen schieten op relschoppers. Dat zei fractievoorzitter Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid dinsdag.
  Foto: ANP

  Dit zou volgens hem bij voorkeur moeten gebeuren in het been. Als wettelijk wordt vastgelegd dat een agent na zo’n actie niet vervolgd wordt, zal volgens Wilders de aarzeling verdwijnen om hard op te treden tegen relschoppers.

  De fractievoorzitter reageerde met zijn pleidooi op de rellen vorige week bij de oefeninterland in Tilburg tussen de voetbalploegen van Jong Oranje en Jong Marokko.

  http://www.nu.nl/algemeen/1094035/wilders-schiet-met-scherp-bij-ernstige-rellen.html

  @18 – Dat was de eerste keer dat Wilders het schieten op voetbalhooligans opperde. Opvallend, niet? En dat er uiteraard ook op roomblanke voetbalhooligans moest worden geschoten indien nodig, was destijds een afterthought.

 16. 24

  @12: De overgrote meerderheid van de extreme moslims moordt ook niet. Sommigen wel, zoals er ook onder de extreme moslimcritici (of Wildersfans) sommigen zijn die wel moorden.

 17. 26

  Precies, al die bloedige en minder bloedige aanslagen komen Islamofoben wel erg goed uit.
  En Samsom sprak onlangs op de Bilderberg conferentie.

  Houdt het dan nooit op!

 18. 29

  @ 24, en verder:

  ‘De overgrote meerderheid van de extreme moslims moordt niet’.

  1. Dit leest als: de overgrote meerderheid van de exteme moslims is niet extremist. Ik denk dat in geciteerde zin Freud aan het woord is. De grove leugen, en geen onwetendheid of domheid, moest zichZELF kenbaar maken.

  2. De verhouding extreme – / non-extreme moslim is SOCIOLOGISCH als volgt.

  Van de meeste Islamieten laat zich de voorstelling ontwerpen van lieden met slechts matige sympathie voor hun ‘fundamentalisten’ (eigenlijk: activisten).

  Niet minder waar is ook dat die bedaarde Islamieten hun ‘onstuimige’ broeders niet goed kunnen aanpakken omdat zij óók wel weten dat hun activistische medegelovigen het theoretische, alfabetische gelijk aan hun zijde hebben. En de meeste Islamieten zíjn letterlijk, dat is de pest! En er staat in de Koran Sura 4: (97) 95} dat wie zich op Allah’s Weg = Jihad beijveren van hem een hogere rang krijgen dan de ‘achterblijvende’ of stilzittende Islamiet.

  Ook lezen wij in hetzelfde boek {Sura 22: (25) 25} dat het de ongelovigen zijn die van de weg van Allah afhouden. Wij mogen dus een verband aannemen tussen 1) een massa van ‘tamme’ Islamieten, waarbinnen 2) zich vaste percentages aan ‘wilde’ Muzelmannen voordoen. Altijd. Kortom, geloof je in de Koran, is zo op je dooie gemak leven als je nu doet moreel bezwaarlijk. Eigenlijk hoor je huis en haard verlatend met kromzwaard en granaat de ongelovigen achterna te zitten, zijnde de lieden van de linker zijde (Sura 90:19), ook wel lieden des vuurs = voor de hel bestemden {Sura 40: (6) 6} genoemd.

  Letten wij er in het voorbij gaan op dat Allah en zijn Mohammed niet pro links zijn. Of soms in sociaal-politieke zin wel, maar dat lijkt vooral op taqiyya tactiek.

  Wel, in zo’n drijfjacht heb je zelfs als orthodox gelovige Islamiet ook niet altijd zin, maar intussen blijf je met een gekweld geweten zitten. En het is dááraan waar fundamentalisten (eigenlijk: activisten) een vorm en vervolgens weer een inhoud aan geven. Hún Allahs inhoud. En geen verschrokkener Muzelman durft ze te belemmeren, zou hij een nog zo grondige hekel aan ze hebben.

 19. 30

  @jvdheuvel: neu, maar het is overduidelijk dat de dader volledig toerekeningsvatbaar en volkomen beredeneerd en met voorbedachte rade, tot z’n daad gekomen is, en dat-ie dat gedaan heeft door z’n geloof.

  Dit in tegenstelling tot figuren als Breivik, waarvan voor iedereen duidelijk is dat-ie helemaal gestoord is (anders schrijf je geen verantwoording van 1000 pagina’s), ontoerekeningsvatbaar en in een vlaag van verstandsverbijstering 77 linkse volksverraders heeft vermoord. Oh, en dat-ie z’n tijd vooral doorbracht op rechtsradicale blogjes heeft d’r niks mee te maken.

 20. 32

  @29 – Net als christelijke fundamentalisten, die bijbelteksten trekken om te ‘bewijzen’ dat dit-en-dat, zus-of-zo (“het stáát er toch gewoon!?”) heeft HPax nog niet helemaal door dat wat je in een tekst leest, bepaald wordt door hóe je een tekst leest, en dat hoe je een tekst leest altijd gefilterd, bemiddeld en verbogen wordt door een hele serie aan mentale ‘lenzen’, die door voorgaande generaties en hun opeenvolgend verstaan van de teksten in je bewustzijn zijn geplaatst.

  Opiniemakers en politici zouden gebaat zijn bij een paar inleidingscolleges hermeneutiek, met name ook theologische hermeneutiek.

  Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat er niet in de bijbel staat wat de meeste christenen denken dat er in de bijbel staat. En dat ze dat niet doorhebben omdat hun blik al zo bepaald en vernauwd is door 20 eeuwen christelijke traditie, dat ze zich niet eens bewust zijn van het gegeven dat ze door een koker kijken, laat staan dat hun blik bepaald wordt door lens op lens op lens in die koker.

  Idem met de islam: onze blik op de islam, de koran en Mohammed wordt bepaald door 9/11 + veertien eeuwen West-Europees zelfverstaan en interpretatie van de islam.

  Wij lezen de koran niet zoals die oorspronkelijk is losgelaten op de wereld; moslims zelf lezen in hun onderscheiden interpretaties de koran al evenmin zoals die oorspronkelijk is losgelaten op de wereld. En slechts een handjevol geesteswetenschappers hebben dit door, dus we blijven een gesprek hebben tussen doven.

  Ergo: het is nonsens om een korantekst aan te voeren en dan te roepen: zie je wel, hier staat dat moslims ongelovigen moeten afslachten, dus al die moslims die niet naar Tjetjenië of Israël of Afghanistan vertrekken om de ongelovige soldaten die de moslims onderdrukken de klop te geven, hebben een kwaad geweten.

  Zo werkt het trouwens zelfs in de islamitische theologische traditie niet, want daar heb je nog altijd nog een bevoegd gezag nodig om iemand de oorlog te verklaren. De leiders van een staat, om maar eens wat te noemen.

  Voor het overige zijn moslims die zich onder niet-islamitische overheden bevinden in de optiek van diezelfde islamitische theologische traditie idealiter beschermde minderheden, vergelijkbaar met de joodse en christelijke dhimmi’s in de islamitische staat: moslims moeten zich aan de wetten van de landen houden waar ze wonen, en in ruil daarvoor krijgen ze bescherming door de overheid en mogen ze in alle rust hun religie uitoefenen.

  Er is, vanuit de islamitische theologische traditie, geen opdracht om op ‘drijfjacht’ te gaan. Dat is hermeneutiek van de koran vanuit een qutbistische hermeneutiek. En Saïd Qutb ontwikkelde zijn ideeën pas na zijn trip naar de VS van 1948-1950 en tijdens zijn verblijf in de Egyptische gevangenis eind jaren vijftig, begin jaren zestig.

  Die Al-Qaeda opvatting van jihad is een zeer recente loot aan de islamitische boom, net zoals wahhabisme een 18e eeuwse stroming is en het salafisme een 20e eeuwse uitwaaiering daarvan.

  Net zo min als christendom samenvalt met 17e eeuws gereformeerd protestantisme, of met 20e eeuws fundamentalisme, valt de islam samen met 18e eeuws wahhabisme, of 20e eeuws qutbisme.

  Roepen dat het wel zo is, verraadt een gebrek aan historisch besef, anachroniserende bijziendheid, en totale onwetendheid t.a.v. wat er inmiddels bekend is over (theologische) hermeneutiek.

 21. 35

  Wat ik echt ironisch vind is dat HPax alleen protesteert dat ik ten onrechte meld dat Breivik ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Blijkbaar klopt de rest allemaal wel.

 22. 36

  #29 ‘De overgrote meerderheid van de extreme moslims moordt niet’. 1. Dit leest als: de overgrote meerderheid van de exteme moslims is niet extremist.

  Extreme denkbeelden hebben is niet hetzelfde als extreme daden plegen.

  #30 figuren als Breivik, waarvan voor iedereen duidelijk is dat-ie helemaal gestoord is (anders schrijf je geen verantwoording van 1000 pagina’s)

  Hoeveel pagina’s telt dat boek van HPax ook weer?

 23. 37

  @36 – Zelf vind ik het wel handzaam om fanatici te onderscheiden met de etiketten ‘radicalen’ en ‘extremisten’, waarbij ik de laatste term reserveer voor lieden die ook werkelijk geweld propageren.

  De fanatici die vervolgens zo ver gaan om daadwerkelijk geweld te plegen, of hand- en spandiensten leveren om het te kunnen plegen, zijn dan weer terroristen.

  Niet iedere fundamentalist is een radicaal, niet iedere radicaal is een extremist, en niet iedere extremist is een terrorist.

 24. 38

  “Dit leest als: de overgrote meerderheid van de exteme moslims is niet extremist.”

  Dat jij dat zo leest zegt meer over jou. Er staat iets volledig anders.

 25. 39

  @ c 36. Bismarcks: ‘overgrote meerderheid van de extreme moslims moordt niet’, las ik naar huidige strekking, i.e. in zijn moderne context. Daarin plegen Moslims als ‘killers’ te figureren. De ‘schriftuurlijke’ uitleg van Kalief overtuigt mij daarom niet. Wien wel trouwens?

  @ 35 Met ironie moet je oppassen.
  Breivik is ontoerekeningsvatbaar, maar niet heus; de agressor van Hedegaard is toerekeningsvatbaar, maar niet heus. Dat is geen ironie, dit is jouw perversie.

 26. 40

  Daarin plegen Moslims als ‘killers’ te figureren.

  Tja, in de Middeleeuwse context pleegden ‘de Joden’ als ‘killers’ te figureren.

  Allemaal hysterie, natuurlijk. Maar wel gevaarlijke hysterie, want die judeofobie is op zeker moment lelijk geëscaleerd.

  Je zou denken dat we daar met z’n allen iets van opgestoken hadden. Kennelijk geldt dat niet voor iedereen.

 27. 41

  Breivik is ontoerekeningsvatbaar, maar niet heus; de agressor van Hedegaard is toerekeningsvatbaar, maar niet heus. Dat is geen ironie, dit is jouw perversie.

  @39: ik zal het maar even uitspellen dan, misschien komt die nagel op die manier toch nog door die ideologische plaat onder je schedel:

  Nogal wat zelfbenoemde ‘islamcritici’ (ook wel ‘islamofoben’ of ‘anti-islamieten’ genaamd) hebben er een handje van om, wanneer er een aanslag wordt gepleegd door een moslim, allerlei mogelijke psychologische / psychiatrische en sociologische factoren weg te wimpelen als irrelevant, en zo’n terreurdaad te bestempelen als symptomatisch en kenmerkend voor de ideologie van de islam.

  Er zijn er zelfs die half gekscherend de islam als oorzaak van het flippen van moslims trachten te duiden, met de term: “sudden jihad syndrome”. Dus je hebt een brave huis-tuin-en-keukenmoslim, en de ene dag is ‘ie nog normaal, en de volgende dag treedt de islamprogrammatuur in werking en realiseert ‘ie zich wat de jihad volgens de koran eigenlijk inhoudt, en gaat ‘ie op een kafir-killing-spree. De islamitische variant van de Manchurian Candidate, zeg maar.

  Dat zijn allerlei overwegingen zoals je die in de islamofoblogosfeer aantreft.

  Maar nu hebben we een Anders Behring Breivik, die een 1100 pagina’s dik manifest samenstelt met knip- en plak-citaten van websites uit die islamofoblogosfeer, die een bom plaatst voor het parlement en 70 socialistische jongeren doodschiet op een partijbijeenkomst.

  En dan volgen diezelfde ‘islamcritici’ ineens een hele andere logica (namelijk een logica waar zij moslims en linksmensen regelmatig om belachelijk maken, als die deze logica op moslimterroristen als Mohammed Bouyeri toepassen): die man is een eenling, dus totaal niet representatief, het is een gestoorde gek, hij doet er niet toe, dit heeft niets met de ideologie te maken (o, en dat manifest dan?); hij heeft er niks van begrepen, etcetera, etcetera.

  Maar het is natuurlijk van drieën een:

  [A] Ofwel Mohammed Bouyeri is representatief voor ‘de’ islamleer, maar dan is Anders Behring Breivik eveneens en net zo goed representatief voor de anti-islamitische ideologie, die je op anti-islamsites en uit de mond van Geert Wilders, Hans Jansen, Afshin Ellian etc. etc. aantreft…

  [B] Ofwel Anders Behring Breivik is een irrelevante gek die bepaalde ideeën een flink aantal stappen te ver heeft doorgevoerd; maar dan is Mohammed Bouyeri ook een irrelevante gek die bepaalde ideeën een flink aantal stappen te ver heeft doorgevoerd; net zo goed als de schutter op Lars Hedegaard dat is.

  [C] Ofwel de daden van deze gekken tonen aan dat de islam bepaalde ideologische mutaties kent die behoorlijk kwaadaardig uitwerken, en waar deze gekken vatbaar voor zijn (zoals ook jihadistische groeperingen er vatbaar voor zijn); maar dan tonen de daden van Anders Behring Breivik eveneens aan dat het anti-islamitische gedachtengoed kan evolueren tot bepaalde ideologische mutaties die net zo kwaadaardig kunnen uitwerken als hun jihadistische tegenpool.

  Persoonlijk denk ik dat optie C het best verdedigbaar is, omdat dit het meest verklaart. Maar op de een of andere manier willen islamcritici hier niet aan, heb ik de indruk. Want dan zouden ze moeten toegeven dat ze eigenlijk griezelig veel lijken op dat wat ze zo luidkeels proberen te bestrijden.

 28. 42

  Goed dat HPax weet dat Breivik niet ontoerekeningsvatbaar is, dat weet hij van zichzelf ook wel, want hij heeft wel eens beweerd dat hij psychisch 100% normaal is. Oeps, ik mag niet vergelijken… alleen ze lijken in hun schrijven zo op elkaar. Ook anti-links, tegen migratie, tegen multi-culturalisme, aarts-conservatief. Alleen is HPax anoniem met haatboekjes bezig en durft hij alleen maar anoniem zich af te reageren op een weblog met zijn pseudo-intellectuele onzin. Waarmee zoals hij beweerde hier de linksmenschen wil bekeren tot zijn nationalistische ideologie.

  Die Hedegaar is trouwens een nationalistische politicus geweest, die in de film Fitna van Wilders geen enkel probleem ziet. En ook weet hoe hij sensatie in de politiek terug wil krijgen, zoals clown Geert dat hier doet.

  Desalniettemin ben ik blij dat hij het overleefd heeft, en hoop ik dat hij nog vele jaren in gezondheid en veel sex mag leven.

 29. 43

  Alles goed en aardig, maar deze aanslag is denk ik toch een uitvloeisel van een fenomeen, namelijk dat moslims – in het algemeen- slecht integreren in westerse samenlevingen.

  Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen, maar de waarden binnen hun geloof zijn daar zeker een belangrijk onderdeel van. Zo hoorde ik laatst op radio 1 een interview met een onderzoekster van de RUG die onderzoek had gedaan naar de interculturele omgang tussen kinderen en wat dit voor gevolgen had voor hun ontwikkeling.

  Wat bleek onder andere uit dat onderzoek: interculturele omgang tussen kinderen heeft positieve effecten op (vooral) de ontwikkeling van Turkse en Marokkaanse kinderen. In dat licht zou je dat dus moeten willen stimuleren. Maar wat bleek nou? Juist Turkse en Marokkaanse ouders blijken die interculturele omgang te ontmoedigen, af te keuren of zelfs verbieden.

  Ze zijn namelijk bang dat kun kroost beïnvloed wordt door de westerse maatschappij en ze daardoor belangrijke (islamitische) waarden uit het oog verliezen. Omdat die ouders die omgang vaak ontmoedigen of zelfs verbieden is het gevolg daarvan dat hun kinderen zich slecht ontwikkelen, slecht integreren en allerlei achterstanden oplopen, waardoor die kinderen weer in allerlei “foute rijtjes” terecht komen.

  Je kunt dus lang en breed over de verschillende verschijningsvormen van de Islam praten (en daar alle theologisch alle begrip voor willen hebben) maar waar je denk ik niet omheen kunt, is dat de waarden van veel islamieten andere zijn dan de westerse.

  Het gevolg is dat veel islamieten niet zich niet verbonden voelen met de westerse samenlevingen, die afkeuren, niet integreren en in extreme gevallen – zoals bij deze aanslag- zelfs bereid zijn om grof geweld te gebruiken.

 30. 44

  maar dan tonen de daden van Anders Behring Breivik eveneens aan dat het anti-islamitische gedachtengoed kan evolueren tot bepaalde ideologische mutaties die net zo kwaadaardig kunnen uitwerken als hun jihadistische tegenpool.

  Erger nog, het zou dan zomaar wel eens kunnen dat haatblogs als de Amsterdam Post en GS (ja, GS) helemaal niet zo’n lekkere positie hebben in die gedachtengang. Impliciet medeverantwoordelijk enzo.

 31. 45

  Overigens wordt uit het artikel volstrekt niet duidelijk wie de aanslag gepleegd heeft en waarom.

  Hoewel een aanslag door een moslimextremist een voor de hand liggende verklaring is, moet dit niet als feit worden gezien totdat hier meer duidelijkheid over is. Het verleden heeft hoop ik wel bewezen dat extremistische moslims niet altijd verantwoordelijk zijn voor aanslagen en schietpartijen.

 32. 46

  @43

  … maar deze aanslag is denk ik toch een uitvloeisel van een fenomeen, namelijk dat moslims – in het algemeen- slecht integreren in westerse samenlevingen.

  Ken jij de details van deze aanslag ? Wat precies de achtergrond is van de dader ? Zijn psychische gesteldheid ? Zijn sociaal-economische achtergrond ?

  Ik weet vrijwel zeker van niet. Dat je ondanks deze onwetendheid wil generaliseren over moslims in heel Europa is veelzeggend.

  En over je etnische registratie in @8: zullen we afspreken dat het voortaan geen flikker uitmaakt waar iemands roots liggen en dat je reageert op de inhoud van zijn/haar comment ?

 33. 48

  Wageffe, het gaat hier over Islamofoben, Breivik, Wilders, het verschil tussen extremisme en radicalisme en de comments van Hpax, sorry.
  Ik dacht dat het ging over hoe het kan dat een redacteur van een krant in een Europees land in de 21e eeuw voor zijn leven moet vrezen vanwege een publicatie.

 34. 49

  @45: daar heb je op zich gelijk in

  @43: met name van vorige discussies herinner ik me dat je discussieert als een noord afrikaan. Waarom zou ik dat niet mogen zeggen? Niks om je voor te schamen toch?

 35. 51

  …met name van vorige discussies herinner ik me dat je discussieert als een noord afrikaan…

  @49 – Leg eens uit: hoe discussieert een Noord-Afrikaan? En hoe verschilt dat van hoe een Noord-Europeaan discussieert? Of van een Centraal-Afrikaan, om maar wat te noemen?

  Ik ben benieuwd! En zou je dat dan even willen illustreren aan de hand van vertogen in Marokkaanse, Algerijnse, Tunesische en Libische kranten en tijdschriften?

  Je bent immers de zelfverklaarde connaisseur op het gebied van diverse geo-etnische discursieve methoden en retorische strategieën; dus ik neem aan dat je bovenstaande kwalificatie baseert op jarenlange, nauwgezette observaties, en niet gewoon uit je duim zuigt nadat je die eerst achteloos in je reet hebt gestoken…

 36. 52

  Islamofobie is een domme incorrecte term.
  Correct is islamomisoos.

  Ik ben religimisoos, ik heb een hartgrondige afkeer van mensen die luidkeels waandenkbeelden uiten en opdringen.
  En als religimisoos ben ik, lijkt me logisch, automatisch islamomisoos en monotheismomisoos.

  Ieder verstandig nadenkend mens is toch religimiseus?

 37. 54

  Tsja, ik ken de wijze van discussiëren van met name noord Afrikanen vrij goed.

  ‘Tja, ik ken de wijze van zakendoen van met name Joden vrij goed. Ervaringskennis. Kan ik ook niks aan doen.

  Had ik al gezegd dat je onderhandelt als een Jood?

  Waarom zou ik dat niet mogen zeggen? Niks om je voor te schamen toch?’

  Deze redeneerwijze herkennen we inmiddels bijna allemaal als een antisemitisch vooroordeel. (Het heeft wel 6 miljoen dode Joden gekost, maar dan heb je ook een collectief zelfinzicht waar je u tegen zegt.)

  Bon. Pas dat duur betaalde inzicht nu eens mutatis mutandis toe op wat je hierboven zelf debiteert over hoe naffers zouden discussiëren, en dan zul je hopelijk inzien dat je in (negatieve) stereotypen redeneert.

  En bovendien waarom dat niet alleen dom, maar ook moreel verwerpelijk is.

 38. 55

  Tsja, uit jouw schrijfsels leid ik af dat je een autochtone man bent van midden veertig, waarschijnlijk nog steeds vrijgezel, uit een spruitjescultuur komt ( gereformeerd) en autoritair bent opgevoed.

  is dat ook moreel verwerpelijk?

 39. 58

  @55

  En ik ben een 19-jarige macho met opgeschoren kapsel, bontkraag, scooter en strafblad die vrouwen nasist op straat, homo’s in elkaar slaat en straks uitgehuwelijkt gaat worden aan z’n nicht.

 40. 59

  @55 voor wat het waard is, ik schat je hoger in. En zoals ik zei in @11, vind ik het een goede zaak dat er op dit blog steeds meer mensen meediscussiëren met andere roots. Dat heeft ruim 10 jaar geduurd. Welkom wat mij betreft.

 41. 61

  @59

  Maar nog steeds heb je niet uitgelegd wat de “Noord-Afrikaanse manier van discussiëren” is.

  En jij weet waar mijn roots liggen omdat ik elders gezegd heb dat Arabisch mijn moedertaal is en vanwege de onderwerpen waar ik meepraat, echt niet vanwege mijn “manier van discussiëren”.

  En jij ook welkom. Ik vind het prettig wanneer ook bekrompen, minder begaafde zielen meedoen op internet.

 42. 63

  @ 59 nee hoor, ik heb die opmerking van je over het Arabisch niet meegekregen. Waar ik me op baseer was een discussie waar ik zelf opmerkte dat steeds meer kindertjes in sportzalen hun onderbroek onder de douche aanhouden. Ik merkte op dat dit waarschijnlijk de invloed is van kindertjes met andere (noord afrikaanse en islamitische roots)

  Jouw (nogal) typerende reactie daarop was verre van inhoudelijk maar “dat ik dan zeker niet meer naar de piemeltjes van de kinderen kon kijken”.

  Ja, toen stond je wel op de kaart.

 43. 66

  “verre van inhoudelijk” heb ik niet uitgevonden hoor. En ik heb je in @8 al getypeerd als een een zich miskend voelende Noord Afrikaan ( of preciezer, Nederlander met Noord Afrikaanse roots) die niet kan discussieren

 44. 67

  Jouw (nogal) typerende reactie daarop was verre van inhoudelijk maar “dat ik dan zeker niet meer naar de piemeltjes van de kinderen kon kijken”. #63

  Tsja, ik ken de wijze van discussiëren van met name noord Afrikanen vrij goed. Ervaringskennis. Kan ik ook niks aan doen. #53

  @66: ik maak uit het bovenstaande op dat je blijkbaar met enige regelmaat de discussie met Noord-Afrikanen aangaat over waarom die jongens en hun kindertjes niet gezellig gezamenlijk bloot douchen na de sportles.

  Kennelijk is dat nogal een issue voor je… Vooral omdat je er hier nog eens na lang vijven en zessen op terugkomt.

  Ben je zeker dat dit niet over jouw fetisj gaat ipv over “integratie”? Dat mag ik toch wel zeggen, Sickie? Niks om je voor te schamen toch?

 45. 70

  @69: inderdaad. Exact hetzelfde als dat de dood van bin Laden koren op de molen van het radicaal islamitische anti-Amerikanisme was. Dat wil niet zeggen, dat we het eens hoeven te zijn met die radicale islamieten, of met de radicale islamcritici hier. Sommigen maken helaas dat onderscheid wel, en ondersteunen het ene radicalisme wel en het andere niet. Gelukkig moeten de meeste mensen niets van radicalisme hebben: of het nu om islamisme of islamofobie gaat, ze zijn allemaal even gek.

 46. 72

  @ 3, 46,55,59 e.a.

  Ik ben kynofiel, maar roep ‘hond’! tegen me en ik ben en voel mij als Nederlander min of meer gekrenkt; als Noord-Afrikaan denk ik dodelijk. Noem mij ‘leeuw’, ben ik vereerd of moet sic! dat zijn, en bij paard of krokodil haal ik onverschillig mijn schouders op. Ik houd van paarden, verafschuw krokodillen. Maar goed, krokodillen zijn nuttig en nodig,

  Of een woord beledigend is, neutraal of flatterend, bepaalt de spraakmakende groep (een land, een cultuur, een tijdvak), niet een Ego. ‘Noord-Afrikaan’ lijkt mij dan wat NL betreft en vanaf de kleine kant benaderd, neutraal. Dit kan natuurlijk positief of negatief omslaan, maar dat hangt van de Noord-Afrikanen hier en daar zelf af. Doet er wat aan!

  Op de vraag van Euro c 3:
  “Islamcriticus” heeft een best respectabele klank. Waarom heten antisemieten geen “jodendomcritici” ?
  kunnen we nu een afdoend antwoord geven: dit bepaalt de Spraakmakende Groep, i.c Nederland, door ervaring gevoed. Die ervaring is de optelsom van vooroordeel+oordeel+na-oordeel = Geschiedenis.

  Je [= Euro] Noord-Afrikaanse ‘roots’ zouden zich dan kunnen ontbloten in het feit dat je onze Geschiedenis niet kent, of in ieder geval die niet kunt navoelen. Dat geeft niets als je dat inziet en bijleert.

  Extra. De antropologie onderscheidt cultuur-gebieden die verschillende volken kunnen omvatten. In wat nu USA / Canada is, had je heel wat volken met verschillende talen en idem leefwijzen die je op grond van bepaalde overeenkomsten toch als een soort eenheid kon / kan opvatten. De ‘Plains Indians’ bijvoorbeeld. Naar zulke groepen wordt vaak gewestelijk verwezen. Zo’n ‘area’ is Noord-Afrika.

  Mensen ontbinden zich in groepen = culturen. Eigenlijk is het de vraag of er wel menschen bestaan. Waarschijnlijk niet, een soort apen wel. Geen cultuur is heilig, op alle culturen mogen we onverschrokken kritiek uitoefenen. Laten we ons niet racistisch intimideren door antiracisten.

 47. 73

  @ 3, 46, 55, 59

  Ik ben kynofiel, maar roep ‘hond’! tegen me en ik ben en voel mij als Nederlander min of meer gekrenkt; als Noord-Afrikaan denk ik dodelijk. Noem mij ‘leeuw’, ben ik vereerd of moet sic! dat zijn, en bij paard of krokodil haal ik onverschillig mijn schouders op. Ik houd van paarden, verafschuw krokodillen. Maar goed, krokodillen zijn nuttig en nodig,

  Of een woord beledigend is, neutraal of flatterend, bepaalt de spraakmakende groep (een land, een cultuur, een tijdvak), niet een Ego. ‘Noord-Afrikaan’ lijkt mij dan wat NL betreft en vanaf de kleine kant benaderd, neutraal. Dit kan natuurlijk positief of negatief omslaan, maar dat hangt van de Noord-Afrikanen hier en daar zelf af. Doet er wat aan!

  Op de vraag van Euro c 3:
  “Islamcriticus” heeft een best respectabele klank. Waarom heten antisemieten geen “jodendomcritici” ?
  kunnen we nu een afdoend antwoord geven: dit bepaalt de Spraakmakende Groep, i.c Nederland, door ervaring gevoed. Die ervaring is de optelsom van vooroordeel+oordeel+na-oordeel = Geschiedenis.

  Je Noord-Afrikaanse ‘roots’ zouden zich dan kunnen ontbloten in het feit dat je onze Geschiedenis niet kent, of in ieder geval die niet kunt navoelen. Dat geeft niets als je inziet. Dan is er geen groot probleem meer.

  Extra. De antropologie onderscheidt cultuur-gebieden die verschillende volken kunnen omvatten. In wat nu USA / Canada is, had je heel wat volken met verschillende talen die je op grond van bepaalde overeenkomsten toch als een soort eenheid kon / kan opvatten. De ‘Plains Indiaans’ bijvoorbeeld. Naar zulke groepen wordt vaak gewestelijk verwezen. Zo’n ‘area’ is Noord-Afrika.

  Mensen ontbinden zich in groepen = culturen. Eigenlijk is het de vraag of er wel menschen bestaan. Waarschijnlijk niet, een soort apen wel. Geen cultuur is heilig, op alle culturen mogen we onverschrokken kritiek uitoefenen. Laten we ons niet racistisch intimideren door antiracisten.

 48. 74

  @72 en @73 (één keer was al teveel)

  Je [= Euro] Noord-Afrikaanse ‘roots’ zouden zich dan kunnen ontbloten in het feit dat je onze Geschiedenis niet kent, of in ieder geval die niet kunt navoelen.

  HPax de racist aan het woord: hij kent mij niet persoonlijk maar hij wéét wat mijn kennis en gevoelens zijn.

 49. 75

  @6 als je elke gelegenheid gebruikt om de joden er bij te slepen ruikt dat toch behoorlijk naar antisemitisme net als wilders naar fascisme ruikt door bij elke gelegenheid de moslims er bij te slepen

  als je met jodendomcritici antisemitisme respectabel wilt laten klinken als heb je echt het historisch besef van en pinda, tegenwoordige tijd of niet

 50. 76

  Je [ = EURO] schrijft c 74, dd 06.02.13/23.39u n.a.v. mijn c 73. dd 06.02.13/23.03u:

  ‘HPax de racist* aan het woord: hij kent mij niet persoonlijk maar hij wéét wat mijn kennis en gevoelens zijn’.

  Euro’s reactie verontrust mij, wetenschappelijk / maatschappelijk. De Westerse flegmatiek voor discussie vereist, lijkt hem te ontbreken. De stommeling! Dat een vruchtbaar verlopend debat / dialoog persoonlijke kennis van (andermans) gevoelens en kennis juist UITSLUIT, is een verworven Westerse opvatting van de grootste verdienste. Kritiek zonder aanzien des persoons is de Ziel van het Westen. Pas wie dat gelooft en beleeft, is Vrij = Westers. Dat is: modern. Welnu, deze WAARDE lijkt mij Noord-Afrikaanse Euro te ontberen.

  EURO vat het niet. Hij schiet Cultureel tekort en compenseert dat met de beschuldiging van racisme.
  Met wie niet Christelijk redeneert en daarom principieel nooit ‘eigen schuld’ kan erkennen, valt Christelijk of niet niet samen te leven’. Euro lijkt het leert niet.

  PS. Noem mij geen racist. Doe dat jezelf. Want dat ben je logischerwijs zelf! Denk daar nou eens over na en begrijp het.

 51. 77

  @HPax, ik zal precies uitspellen waarom jij een walgelijke racist bent:

  Jij kent mij niet. Jij weet niet hoe ik opgevoed ben, wat voor onderwijs ik gevolgd heb, uit wat voor een milieu ik kom, wat mijn levenservaringen zijn, met welke mensen ik omga van dag tot dag, kortom wat mijn verworven cultuur is. Dat weet jij gewoon niet.

  Maar vanwege het etiket “Noord-Afrikaan” dat ik opgeplakt krijg denk je te weten dat ik niet kritisch kan redeneren, Europa’s geschiedenis niet ken en cultureel gehandicapt ben.

  M.a.w., alleen uitgaande van mijn genetische kenmerken (“Noord-Afrikaan”) en zonder mij verder te kennen deduceer jij dat mijn persoonlijke eigenschappen tekort schieten.

  En dat is precies wat racisme is: mensen a priori negatieve eigenschappen toekennen op basis van hun biologische karakteristieken.

  Snap je het nu, racist ?

 52. 78

  @75

  Ook voor jou zal ik het uitspellen:

  Jodenhaat, moslimhaat of haat voor welke etnisch-religieuze minderheid dan ook is verwerpelijk. Jodenhaters zijn na 1945 terecht gemarginaliseerd: de Nederlandse samenleving accepteert geen politieke beweging die het jodendom uitscheldt, synagoges wil sluiten of joodse medeburgers verdacht maakt. De Nederlandse samenleving accepteert daarentegen wel een anti-moslimbeweging. Het gebruik van het onschuldig klinkende islamkritiek weerspiegelt die acceptatie.

 53. 79

  Heel wat plusjes voor Euro in dit draadje.
  Respect, mooie reactie(s)! Ik had het niet volgehouden.

  Maar of HPax en Sikbock je zullen begrijpen?
  Ik heb mijn twijfels. Ze willen nl niet. Al jaren niet.

 54. 80

  @HPax: je bent een racist. Ik geloof oprecht dat je jezelf geen racist vindt omdat je het op cultuur en christendom gooit, jammer alleen dat je op basis van dit draadje alleen weet dat Arabisch zijn moedertaal is.

 55. 81

  @78 prachtig verwoord hoor en ik ben het er vrijwel helemaal mee eens alleen dat heel de nederlandse samenleving dat accepteert vind ik generaliserend, ik accepteer beide niet

  ook ik heb kritiek op de islam, op israel, op de vs, china, rusland, kapitalisme, pinquins en vele andere zaken, kritiek wordt pas eng als je deze hoofdzakelijk op maar één groep mensen richt

  als jij antisemitisme met een geschiedenis van onder andere 6 miljoen vermoorde mensen respectabel wilt laten klinken met jodendomcritici zit er toch ergens een flink draadje los

 56. 82

  als jij antisemitisme [x] respectabel wilt laten klinken met jodendomcritici zit er toch ergens een flink draadje los

  Bij jou valt de hele kluwen uit elkaar, om in je draadjesvergelijking te blijven.

  Euro stelt vast dat onder het mom van anti-islam veel meer geoorloofd schijnt te zijn dan onder anti-jodendom én dat dit laatste direct het stigma van anti-semitisch krijgt opgeplakt. Precies wat jij ook doet.

  Jouw reactie bevestigt dus zijn stelling.

 57. 84

  als jij antisemitisme met een geschiedenis van onder andere 6 miljoen vermoorde mensen respectabel wilt laten klinken met jodendomcritici …

  Begrijpend lezen is moeilijk hè @gbh ? Ga je schoolgeld terugvragen.

 58. 85

  als jij antisemitisme met een geschiedenis van onder andere 6 miljoen vermoorde mensen respectabel wilt laten klinken met jodendomcritici zit er toch ergens een flink draadje los

  En ook gbh ontbeert gevoel voor ironie, en snapt dus niet dat..

  “Islamcriticus” heeft een best respectabele klank. Waarom heten antisemieten geen “jodendomcritici” ? #3

  .. niet letterlijk genomen moet worden, maar een ironische omdraaiing is, van:

  ‘Critici’ *kuch* van het Jodendom worden herkend als Jodenhaters. Ze krijgen het etiket ‘antisemieten’ opgeplakt.

  Dus waarom worden ‘islamcritici’ (die min of meer met dezelfde stereotypen, doemscenario’s, typering van een specifieke etnisch-cultureel-religieus onderscheiden groep als ‘de wezensvreemde ander’, en aantijgingen over wat de heilige boeken behelzen op de proppen komen als antisemieten over Joden) niet net zo goed herkend en gelabeld als moslimhaters?

  Alleen: als je dat zegt, dan wordt dat natuurlijk meteen onschadelijk gemaakt met hoon en spot, want dat is niet vergelijkbaar. Om daar voorbij te komen, en mensen na te laten denken, draait Euro dat om.

  Dat jij die beweging niet herkent, zegt alles over jouw beperkte denkvermogens. Gebrek aan intelligentie, gebrek aan humor.

  Jij bent af!

 59. 86

  @83 En bij anti-christendom lijkt weer meer toegestaan dan bij anti-islam.

  Mee eens. Ik denk doordat het ‘onze’ eigen secularisering betreft. Net zoals ‘nieuwe bezems schoon vegen’ hebben ontkerkelijkten een behoefte zich tegen hun voormalige kerk af te zetten. Plus dat die kerken meer invloed op ons dagelijks leven en de politiek proberen uit te oefenen dan islam of jodendom.

 60. 87

  Christenen, dat zijn wij zelf. Brave, blanke burgermannetjes en -vrouwtjes die tot de gepriviligieerde klasse behoren.

  Christenen lopen in Nederland geen gevaar gediscrimineerd te worden, van politieke ambten uitgesloten, in hun burgerrechten ingeperkt (zoals vrijheid van godsdienst), of gedeporteerd.

  Daarom is het moreel weinig problematisch om op christenen af te geven.

  Moslims daarentegen…

 61. 88

  Altijd maar weer wordt dat christendom erbij gesleept, alsof dat de reden zou zijn, waarom wij hier vrijer en toleranter zouden zijn. Onze christelijke traditie heeft geleid tot de donkere Middeleeuwen en de inquisitie, en we zijn daar met veel pijn en moeite van af gekomen door onze humanistische waarden. Mensen die dus steeds (joods-)christelijke waarden bij dit soort discussies slepen, zijn net zo gevaarlijk als islamieten. Of net zo ongevaarlijk dus, maar dat hangt er maar net van af, welk etiket je wil plakken. Vrijheid en tolerantie in Nederland zijn niet te danken aan Calvijn c.s., maar aan Erasmus c.s.

 62. 89

  @87 Is dat ook ironisch bedoeld? Ironie is bedoeld als stijlmiddel, niet als psychische aandoening.

  Tot voor kort was heel Nederland christelijk. Dat gold voor alle klassen en standen. Dat christenen een aparte klasse en zelfs een geprivilegieerde klasse zouden zijn is dan ook nonsens.

  En lopen moslims, joden en andere religiosa dan wel ‘gevaar gediscrimineerd te worden, van politieke ambten uitgesloten, in hun burgerrechten ingeperkt, of gedeporteerd’? Er kan nochtans op van alles gestemd worden. Maar als jij nog een vergeten vernietigingskamp weet te noemen dan hoor ik het graag. Dan gooi ik daar eerdaags nog even een boterham naar binnen.

  @88 Vrijheid en tolerantie in Nederland zijn niet te danken aan Calvijn c.s., maar aan Erasmus c.s.

  Welnee, geen hond leest Erasmus. Tolerantie komt voort uit pragmatisme. Ruzie maken met je klanten kost je geld.

 63. 90

  @87: Sorry Prediker, maar nu suggereer je een nationale discriminatiepolitiek die niet bestaat. Moslims worden niet officieel gediscrimineerd en als dat wel zo is kan dat op allerlei manieren worden aangekaart. Er zijn moslims in de overheid actief, vooral de plaatselijke, en ze bekleden daar hoge posten, van stadsdeelvoorzitter tot burgemeester, en er zijn talloze ambtenaren met hoofddooekjes. Als een schilderij een van hen niet bevalt, wordt het verwijderd. Moslims die volgens hun overtuiging geen homohuwelijk willen afhandelen kunnen eventueel worden ontslagen, maar dat geldt ook voor christenen, neem ik aan. Niks aan de hand. Hoe er onofficieel gediscrimineerd wordt is een ander verhaal, maar ik maak me geen illusies dat dat maar één kant op gaat.

 64. 91

  @90 – Het is je misschien ontgaan, maar we hebben een nationalistische volkspartij (PVV) die niet alleen continu stemming maakt omtrent moslims, maar wier partijprogramma er ook expliciet op gericht is moslims zoveel mogelijk het leven zuur te maken, en van hun burgerrechten te ontdoen.

  De kopstukken van die partij zetten moslims weg als vijfde colonne, als existentiële bedreiging van Europa, als kolonisten die gekomen zijn om ‘ons’ te onderwerpen, middels straatterreur en de baarmoeder. Ze pleiten voor knieschoten; voorwaardelijk burgerschap voor alle (!) moslimallochtonen middels assimilatiecontracten, ongeacht of je hier geboren bent of niet; en grootschalige deportaties van moslims vanwege hun overtuigingen en/of vergrijpen die een blanke Nederlander hier 120 uur schoffelen en meer niet opleveren.

  Het culturistische en xenofobe discours dat dergelijke standpunten mogelijk maakt, is de laatste tien jaar niet slechts salonfähig, maar ronduit normaal geworden: op de opiniepagina’s van fatsoenlijke kranten, tijdschriften, in columns, in de vraagstelling en ondertoon van goed bekeken praatprogramma’s (zoals Pauw & Witteman).

  En let wel: het gaat hier over die groep mensen die zowel etnisch als cultureel een minderheid is, als sociaal-economisch op de onderste sport van de maatschappelijke ladder staat.

  Maar als jij vindt dat christenen net zoveel risico lopen om maatschappelijk uitgesloten te worden als moslims, nou ja dan is dat natuurlijk zo…

 65. 92

  Prediker, je ziet spoken. Dat de PVV gekke dingen roept betekent niet dat moslims gevaar lopen. En die knieschoten staan echt niet in hun programma. Dat jij daar mee aan komt zetten betekent dat je een stok zoekt om de (valse) hond mee te slaan. Daarbij zijn hun standpunten en hun toon helemaal niet ‘salonfähig’ geworden. Integendeel, juist daarom zijn ze voortdurend een punt van discussie!

 66. 93

  Dat de PVV gekke dingen roept betekent niet dat moslims gevaar lopen.

  Wanneer denk jij dat politiek antisemitisme begon, Kalief? 1938 soms? 1933?

  In de 19e eeuw waren er al politici in Frankrijk en Duitsland die het met antisemitische campagnes tot het parlement wisten te schoppen, of zelfs antisemitische partijen oprichtten, zoals de Antisemitenliga, 1879.

  Mensen zoals jij zouden dan, als men op het gevaar daarin had gewezen, relativerend hebben gesust:

  ‘Ach, dat types als Wilhelm Marr gekke dingen roepen, betekent niet dat Joden daadwerkelijk gevaar lopen. Kijk, maar, die Antisemitenliga heeft maar een jaar bestaan! Een flop! Nou dan…’

  Maar daar zou je je toch ernstig op verkeken hebben.

 67. 96

  Over de knieschot-uitspraak van Wilders, Wilders laat zien dat ie niet van de softe aanpak is.

  Knieschoten zijn overigens allang praktijk. De agent heeft geen wapen bij zich om het nooit te gebruiken. De overheid heeft het geweldsmonopolie. Ze moeten concurrerende groepen/personen die dat monopolie schenden (dus aan eigenrichting doen) zoveel mogelijk onklaar maken.

 68. 97

  @96

  … zoveel mogelijk onklaar maken.

  Wat een watje ben jij. Waarom dan niet meteen doodschieten ? Het is veel makkelijker om iemands romp dan zijn knie te raken.

 69. 98

  @95 Leuk, spreekwoorden en volkswijsheden uit opa’s oude doos. Kun je het ook op rijm?

  @96 Zo goed kunnen agenten echt niet schieten. Een knieschot lukt alleen bij mensen die dichtbij je op de grond liggen of vast worden gehouden. Waarom bied jij je niet aan om op te oefenen?

 70. 99

  ‘knieschoten’ zijn overigens een garantie voor levenslange WAO/WIA (want invaliditeit). Daarnaast waren knieschoten een gebruikelijk middel van de IRA om verraders af te straffen. Dat wilders ‘knieschoten’ noemde was natuurlijk gewoon dat-ie ‘het beestje alleen maar een naam moest geven’.

 71. 100

  Ik heb dat ooit eens uitgezocht, hoe dat nou zat met die knieschoten.

  De PVV pleitte bij monde van Hero Brinkman dat Marokkaanse relschoppers bij de wedstrijd NL-Marokko desnoods een “knieschot” zouden moeten krijgen.

  Korte tijd later reageerde de PVV op soortgelijke rellen met autochtone voetbalvandalen. Toen vroeg de partij “zoveel mogelijk criminelen aan te houden en vervolgens via snelrecht te straffen”

  Hmmmmm….

  Echter Wilders nuanceerde dat later, na ophef, naar rellende voetbalsupporters in het algemeen.

  Weer later kwam het schieten in benen en knieën weer terug bij de rellen in Zoetermeer, toen het wederom om Marokkaans straattuig ging, maar toen was het taalgebruik van de PVV algemeen gericht op “relschoppers”.

  En dat laatste wordt nu gebruikt als “bewijs” dat de PVV altijd beide groepen bedoelde, maar het is nogal twijfelachtig.

 72. 103

  Joost: vergeet deze column van Wilders niet, die hij schreef naar aanleiding van de voetbalrellen rond de wedstrijd Jong Oranje-Jong Marokko, in en rond het stadion van Tilburg in 2007

  99% van die column gaat over hoe die rellen bewijzen dat jonge Marokkanen een hekel hebben aan Nederland; hoe we onze Nederlandse cultuur (tegen hen) moeten verdedigen door de politie hard op te laten treden; hoe officiële instanties en de NOS deel uitmaken van een “politiek-correcte multiculti- propagandamachine”; hoe ook de politie er een belachelijke, softe, pappen-en-nathouden mentaliteit op nahoudt waar het Marokkaans tuig betreft; dat de politie dit ‘ongetwijfeld’ geleerd heeft op van die multiculti-knuffelcursussen waarbij Nederlandse agenten naar Marokko afreizen om daar begrip en inlevingsvermogen te kweken voor de leef- en denkwereld van Marokkaanse straatterroristjes; hoe ze beter van hun Marokkaanse collega’s hadden kunnen opsteken hoe je middels keiharde repressie korte metten maakt met opstandig tuig.

  Politieagenten hoeven helemaal geen ‘begrip’ of ontzag te hebben voor deze hondsbrutale Marokkaanse criminelen. Ze hoeven enkel begrip te hebben voor de Nederlandse wet.

  Agenten moeten weer ‘ordehandhavers’ kunnen zijn in plaats van ingezet te worden als multiculturele welzijnswerkers.

  Daarom stel ik voor in de wet vast te leggen dat de burgemeester – of desnoods de minister van Binnenlandse Zaken – in het kader van de handhaving van de openbare orde de politie opdracht moet kunnen geven om bij ernstige rellen met scherp te schieten.

  Hieraan voorafgaand moet er eerst een duidelijke waarschuwing gegeven worden, daarna een waarschuwingsschot en vervolgens dient de politie relschoppers uit te schakelen middels een schot bij voorkeur in het been.

  Het onomwonden wettelijk vastleggen dat bij het volgen van deze procedure de politie straffeloos is, zal aarzeling bij agenten om relschoppers hard aan te pakken wegnemen en de relschoppers effectief bestrijden.

  Merk op dat Wilders hier gewoon een duidelijk omlijnd plan voor een wetsvoorstel beschrijft. Als populist test hij het water, om te kijken hoe de samenleving reageert. Maar het idee, uitgewerkt en al, is er. Dit is geen loze praat: dit is hoe Wilders werkelijk denkt.

  Merk op dat het in die column al die tijd steeds en nog uitsluitend over Marokkaanse Nederlanders is gegaan.

  Dan komt, heel gewiekst, in de laatste zin nog even de disclaimer:

  Het maakt overigens geen verschil of de relschoppers bestaan uit voetbalhooligans (Marokkaans of niet), krakers, antiglobalisten of ander verwerpelijk tuig.

  Kom op, hoe geloofwaardig is dat? Het is uit die column duidelijk wie Wilders hier voornamelijk op de korrel heeft. En dat er dan ‘natuurlijk’ ook op kaalgeschoren, blanke Feyenoordhooligans geschoten dient te worden, dat moet ‘ie er bij zeggen, om zich van de beschuldiging van racisme te kunnen verschonen. Maar het is zonneklaar dat Wilders autochtoon voetbalgeweld, dat al decennialang maand in-maand plaatsgrijpt, nauwelijks relevant vindt.

 73. 104

  @103: en dan heeft ie het in de disclaimer ook nog eens over ‘verwerpelijk tuig’, waarmee ie zich in eigen ring weer kan verschonen, omdat ie zelf dan nog kan bepalen welk tuig ie verwerpelijk noemt. Bij een deel van zijn achterban mag ie het best over voetbalhooligans, krakers en antiglobalisten hebben, maar moet ie meer begrip tonen voor het tuig , dat rellen schopte na de dood van Pim, bijvoorbeeld, of dat jarenlang kraakpanden aan viel.

 74. 106

  [I] EURO: DE TEXT

  Op mijn c 72 / c 73 (dubbel-editie; ‘sorry’) ad reaguurder EURO is furieus gereageerd. Ik voel mij als iemand op wie een pak is losgelaten.

  In een apologie zie ik geen heil; die zal mij de gifbeker niet besparen, en naar Canossa gaan doe ik niet; ik ben pro Keizer. Maar een samenvatting met puntjes op de i kan denk ik geen kwaad. Hieronder een handjevol feiten en conclusies. Staving: zie II. REFERENTIES.

  EURO, bij kritiek op hem, of alleen maar bij navraag naar wat hij bedoelt, komt bij herhaling met de jammerklacht: ‘Jij kent mij niet. Jij weet niet hoe ik opgevoed ben, wat voor onderwijs ik gevolgd heb, uit wat voor een milieu ik kom’…
  Kom op zeg, of lazer op in jouw trant, want wat doe je dan op het anonieme Sargasso? Kennis van de individuele persoon is fataal voor het soort van discussie als op Sargasso minstens beoogd. Ik wil niet weten hoe oud je bent, of je homo bent of iets tussen man of vrouw in. Redeneer gewoon!

  Omdat EURO vaker met zijn persoonlijke instellingen komt aanzetten, (zie II), kun je ertoe komen naar een verklarend principe van zijn vaste reactie te zoeken. Is het: zijn (jeugdige?) onervarenheid in discussiëren, zijn beperkende individuele psychologie, of nog iets anders? EURO’s cultuur misschien? Wie weet? Ik zoek, ik denk, ik schrijf!

  In EURO’s geval zijn diens EVENTUELE Noord-Afrikaanse ‘roots’ ter sprake gekomen, en daar heb ik op ingespeeld, als mogelijke verklaring van zijn manier van uiten. MOGELIJK! Jaja, we moeten voorzichtig zijn.
  Daarbij ging ik ervan uit dat ‘Noord-Afrikaans’ (nog) geen al te denigrerende alias racistische uitdrukking is. Dat EURO in contra-critiek op mij later vindt van wel, is zijn zaak – en ontpopt hem en passant als racist – maar moet hij dat racisme van hem niet in mijn onschuldige schoenen schuiven.

  Nemen we van EURO ook nog in aanmerking: 1. zijn gore reactie op Sikbock (zie 6*), hierin slaafs door Prediker (zie 7*) gevolgd, 2. zijn pijnlijke zelfvernedering (zie 4*), dan mogen we 1*, 2* ernstig nemen. 3* voegt niets toe; hij doet mee en dat voegt toe en 5* moet ook wel zoiets zijn

  II EURO: DE REFERENTIES

  1* In c 8 (= ongeveer c 60) van Sibock lezen we: ‘en Noord afrikanen zoals EURO die zich miskend voelen en niet kunnen discussiëren’…
  2* Sikbock herhaalt zich in c 49: ‘discussieert als een noord afrikaan’.
  3* In c 50 van Inca wordt c 49 racistisch opgevat.
  4* In c 58 van EURO ( in ref. a. c 55 van Sikbock contra c 54 van Prediker) lezen we:
  ‘En ik ben een 19-jarige macho met opgeschoren kapsel, bontkraag, scooter en strafblad die vrouwen nasist op straat, homo’s in elkaar slaat en straks uitgehuwelijkt gaat worden aan z’n nicht.’
  Een stukje zelfvernedering die een ‘verduidelijking’ lijkt van wat Sikbock in 1. beweert.
  5* In c 58 doet Incandanza volgzaam of voegzaam een vreemde duit in het zakje.
  6* In c 63 vertelt Sikbock dat hij eens een observatie had gedaan dat steeds meer kindertjes in sportzalen hun onderbroek onder de douche aanhouden.
  ‘Ik’ (= Sikbock) ‘merkte op dat dit waarschijnlijk de invloed is van kindertjes met andere (noord afrikaanse en islamitische roots). Dit kwam Sikbock op de volgende schunnige reactie te staan: Jouw’ (= EURO) ‘(nogal) typerende reactie daarop was verre van inhoudelijk maar “dat ik dan zeker niet meer naar de piemeltjes van de kinderen kon kijken”.

  7* In c 67 schrijft Prediker n.a.v. 6, laatste 2 regels:
  ‘Ben je zeker dat dit niet over jouw fetisj gaat i.p.v. over “integratie”? Dat mag ik toch wel zeggen, Sickie? Niks om je voor te schamen toch?
  Dit had Roland (Graf Schwerin) Freisler hem niet kunnen verbeteren.

  SLOTSOM
  Nemen we van EURO in aanmerking: (1) zijn gore reactie op Sikbock (zie 6*), hierin slaafs door Prediker (zie 7*) gevolgd, (2) zijn pijnlijke zelfvernedering (zie 4*), dan mogen we 1*, 2* ernstig nemen. De persoon INCA uit 3* doet mee en dat voegt toe, en die en dat uit 5* zal ook wel zoiets zijn.

  III PS EURO

  In c 46, reactie op c 43, komt EURO met:
  ‘zullen we afspreken dat het voortaan geen flikker uitmaakt waar iemands roots liggen en dat je reageert op de inhoud van zijn/haar comment ?.

  ‘Waar liggen je roots?’ lijkt mij een modernisme van de vraag: ‘waar kom je vandaan?
  Welnu, in vermoed ik zowat alle samenlevingen – tribale, klassieke – ter wereld is dit de eerste vraag aan een onbekend iemand die zomaar binnen komt aanslenteren gesteld. Een archetypische vraag, mag je wel zeggen.

  Let ook op Christus (Johannes I). Zelfs Hem wordt door twee van zijn ‘aankomende’ discipelen gevraagd: ‘Rabbi, waar houdt Gij verblijf?’ Christus houdt Zijn fatsoen en antwoordt met: ‘Komt en gij zult het zien’.

  Maar in onze moderne, democratische, Westerse samenleving heeft de vraag van ‘waar kom je vandaan’ de waarde van een ‘sneer’ gekregen. Aan de andere kant staat het vast dat 1. haar ingewortelde aard de vraag onuitroeibaar maakt en 2. e.g. mensen die personeel voor bedrijven en instellingen werven, haar (moeten) blijven stellen. In het geniep, of noem het sociologisch onderzoek. Behalve ‘modern’ kan vragen naar iemand ‘roots’ dan ook als een eufemisme gelden. Uit gelijkheid niet meer naar feiten = wie ben jij, mogen informeren, vergt bedrieglijke oplossingen.

 75. 111

  Het epistel van HPax is inderdaad voor een keer leesbaar. En daarom valt te lezen dat het allemaal bedoeld is voor de conclusie dat werkgevers zouden moeten selecteren op afkomst:

  “aan de andere kant staat het vast dat [x] mensen die personeel voor bedrijven en instellingen werven, [de vraag van ‘waar kom je vandaan’] (moeten) blijven stellen.”

  HPax is een racist.

 76. 112

  Uit gelijkheid niet meer naar feiten = wie ben jij, mogen informeren, vergt bedrieglijke oplossingen.

  Feiten zeggen heel weinig over wie iemand is. De betekenis die iemand zélf aan zijn biografische feiten geeft, zeggen pas iets over wie iemand is. Kijk maar even mee:

  ‘Wat heb je gestudeerd?’

  ‘Geneeskunde.’

  ‘O, je bent arts?’

  ‘Nee.’

  ‘Maar dat wil je wel worden?’

  ‘Nee.’

  ‘Maar waarom heb je dan geneeskunde gestudeerd?’

  ‘Omdat mijn vader chirurg is, en iedereen in mijn familie arts, advocaat, of ingenieur is. Het wordt bij ons min of meer verwacht dat je ook één van die professies kiest. Ik werd nogal gepushed om in mijn vaders voetsporen te treden. Maar eigenlijk wilde ik grafisch ontwerp of Design gaan doen.’

  Uit het blote ‘feit’ dat iemand geneeskunde heeft gestudeerd, valt dus nagenoeg niets af te leiden over wie iemand is. Ja, dat ‘ie geneeskunde heeft gestudeerd.

  Pas als iemand zelf duiding geeft aan zijn eigen biografische feiten, kom je achter een puzzelstukje van wie iemand is.

 77. 113

  @Prediker: ” maar dan tonen de daden van Anders Behring Breivik eveneens aan dat het anti-islamitische gedachtegoed kan evolueren tot bepaalde ideologische mutaties die net zo kwaadaardig kunnen uitwerken als hun jihadistische tegenpool.”
  Anti-islam kan zich zelfs tot een veel kwaadaardiger vorm ontwikkelen. Het west-Europese “ras” is ook helemaal geen heilig en vredelievend ras.

  De aanslagen van Breivik was overigens niet gericht tegen moslims maar tegen sociaaldemocraten.

  Breivik is in een kwetsbaar gedeelte van zijn jeugd volop blootgesteld aan gangsterachtige culturen (o.a. van pakistani), Daar is veel van de sociaaldemocraten-afkeer vandaan gekomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren