Henry Keizer beloont zichzelf wéér rijkelijk

Een staaltje onbeschaamd graaien van de oud-voorzitter van de VVD:

Terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog naar hem loopt, heeft oud-voorzitter Henry Keizer van de VVD zichzelf en zijn drie compagnons weer een salarisverhoging gegeven. Het viertal keerde zichzelf in 2018 bijna 2,7 miljoen euro uit, een slordige 250.000 euro meer dan in het jaar ervoor.

Open waanlink

Verzet tegen windmolens in Duitsland groeit

De Duitse industrie voor duurzame energie kampt met een groeiende weerstand tegen nieuwe windmolenparken op land.

Een conservatieve beweging voor behoud van natuur en landschap en Beieren vindt windmolens op land een ‘archaïsche en noodlottige poging om klimaatverandering te bestrijden.’ Juridische procedures die de bouw van windmolens moeten voorkomen concentreren zich op de schade voor vogels, vleermuizen en andere dieren, zelfs al die in het betrokken gebied helemaal niet voorkomen.

Open waanlink