Advies aan kabinet: arbeidsmarkt moet écht anders of onze welvaart gaat eraan

De commissie-Borstlap voerde in opdracht van het kabinet een onderzoek uit over de arbeidsmarkt. Er komen wat pittige conclusies naar voren. Eén van de dingen die opvalt, de commissie onderschrijft dat er teveel werknemers onzeker zijn over hun baan, er is teveel flexwerk wat gevolgen heeft voor toekomstplannen en het scholings-niveau van werknemers.

Werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, het aantal flexwerkers en zzp’ers moet omlaag en er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie

Mensen die niet aan een baan kunnen komen, of onzeker werk hebben, keren zich af van de maatschappij. De onderlinge solidariteit tussen werkenden verdwijnt. Dat geldt ook voor het draagvlak voor sociale voorzieningen, verwacht de commissie.

De commissie stelt:

Er moeten maar drie soorten werkenden overblijven: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten.

Verder pleit ze voor hogere uitkeringen, een basisverzekering voor ZZP’ers, maar ook makkelijker ontslag.

Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Open waanlink

Glenn Greenwald aangeklaagd wegens cybercriminaliteit

Braziliaanse aanklagers betichten Greenwald ervan deel uit te maken van een criminele organisatie en betrokken te zijn bij het hacken van openbare aanklagers, rechters en politici.

Greenwalds online media platform ‘The Intercept’ publiceerde meerdere verhalen over de wijze waarop rechters en aanklagers samenzwoeren om middels anti-corruptiewetgeving linkse politieke doelen uit te schakelen.

De aanklagers wijzen erop dat Greenwald hackers aanbeval om hun archieven schoon te poetsen om hun sporen uit te wissen.

Open waanlink

Greenpeace: Ecologisch boeren met minder dieren loont

De omslag naar ecologisch boeren met minder dieren is haalbaar en betaalbaar en levert de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro op.

Een onderzoek van Ecorys in opdracht van Greenpeace toont aan dat een hervorming van de intensieve veehouderij de komende 20 jaar jaarlijks gemiddeld 3,6 miljard euro kost. Onder andere door het uitkopen van boeren, het compenseren van inkomensverschillen en het herstellen van natuur. Terwijl een ecologisch landbouwsysteem met minder dieren jaarlijks gemiddeld 4,9 miljard euro oplevert. Een maatschappelijke opbrengst van ruim een miljard euro. De winst zit in het vermijden van schade aan klimaat, natuur en gezondheid.

De uitkomsten van de analyse zijn samengevat in het rapport ‘Betaalbaar Beter Boeren’

[persbericht Greenpeace]

Open waanlink