Wilders moet opkomen voor Abou Jahjah

[i]GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Huub Bellemakers van Overalleseenmening.nl.[/i]

Dyab Abou Jahjah (Foto: Wikimedia Commons)

Een tijdje terug was het hommeles tussen de regering en Geert Wilders. De regering deed immers niet genoeg om het Britse inreisverbod van Wilders aan de kaak te stellen. Nu heeft Wilders de kans zichzelf écht geloofwaardig te maken. Belgische ophitser Abou Jahjah mag ook Engeland niet binnen.

Geert Wilders is al niet bijster consequent als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Boekverbieden doet hij graag. Vandaag werd ook nog eens bekend dat zijn partij op grote schaal uitspraken laat verdwijnen van een van z’n partijgenoten. Uitspraken van een Europese kandidaat die niet overtuigd was van het woord genocide als het gaat om de massamoord op Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Maar Wilders heeft nu de kans zich echt uit te spreken voor de vrijheid van meningsuiting. Abou Jahjah is een triest figuur, die mensen tegen elkaar opzet en de integratieproblematiek in België een stuk ingewikkelder heeft gemaakt. Maar ook dat soort mensen moeten Engeland in mogen. En Wilders dient ook onze regering daarop aan te spreken. Gelijke monniken, gelijke kappen.

 1. 1

  Geert Wilders is niet consequent als het gaat om de vrijheid van meningsuiting??
  Geert Wilders is heel sterk voor ZIJN EIGEN vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting van anderen interesseert hem niet (of het moet om mensen gaan die zijn mening willen verkondigen).
  Wat je verder ook van deze insteek wil vinden, consequent is het absoluut.

 2. 3

  Een slag mensen waartoe ik ook Bellemakers (B.) reken, is verscheurd geraakt door het UK inreisverbod voor Wilders (W). Enerzijds haten ze hem, anderzijds kunnen zij om cultureel-ideologische redenen die UK-ban niet openlijk toejuichen.

  Maar dan komt een zekere A Jahjah de auteur B. cum suis te hulp, of van pas. Die eeuwig glimlachende, onbedreigde globetrottende Libanees mag ook het UK niet in en nu geeft B. aan Wilders heel edelmoedig een kans om ?zichzelf écht geloofwaardig te maken.? Hoe? Zo: ?Maar ook dat soort mensen? – als AJ (v.s. d) – ?moeten Engeland in mogen. En Wilders dient ook onze regering daarop aan te spreken. Gelijke monniken, gelijke kappen.?

  Hier worden Jupiter en rund gelijkgeschakeld; iemand die het voor de Westerse cultuur opneemt en een benard leven leidt op één lijn met een valse politieke vluchteling* gesteld;
  iemand die ter waarschuwing en uit verontwaardiging harde waarheden uit, tegenover een leugenaar die onze cultuur niet welgezind is.

  En dit dringend advies aan W. alleen maar vanwege de contradictie die ik in mijn 1e alinea heb genoemd. Die veroorzaakt bij bepaalde mensen onlustgevoelens waar ze last van hebben en die ze dan willen opheffen. Niet door waarheid en het fatsoen te gaan omarmen, maar met behulp van drogredenen en met wat inferieur is. Het doel – het eigen opspelend geweten sussen – heiligt alle middelen, hoe weerzinwekkend ze ook zijn .

  * Hoe was AJ aan zijn paspoort gekomen? Voor de Nederlandse Tv vertelde hij het volgende. Hij had naar de USA willen emigreren, maar die hadden hem afgewezen. Toen was hij naar België gegaan om het daar te proberen. Ook dat land wimpelde hem in eerste instantie af. Zijn politiek verhaal om aan een verblijfsvergunning te komen, werd ongeloofwaardig gevonden. En wat was dat voor een relaas? ?The usual stuff?, sprak AJ zelf met een glimlach, leek het mij, van verstandhouding met een omgeving minstens zo corrupt als hijzelf. Een maand voordat hij België moest ontruimen, huwde hij een Belgische en kreeg hij zijn paspoort.

 3. 4

  “iemand die het voor de Westerse cultuur opneemt en een benard leven leidt op één lijn met een valse politieke vluchteling* gesteld;”

  Een waardeoordeel welke nergens op is gebaseerd. Wilders neemt het helemaal niet op voor de westerse cultuur.

 4. 6

  De reacties 4. & 5 noem ik pover. Om er het minste van te zeggen. Maar misschien ligt het aan mij, en daarom dit addendum.

  Wilders verzet zich tegen culturen van het type waarvan AJ representant is. Daarmee valt hier onmogelijk op Westerse wijze vreedzaam te co-habiteren.* Daarom dienen hun vertegenwoordigers niet domiciliair in Westerse dreven te bivakkeren. Dat kan nu eens een keer? écht? niet, nu al nauwelijks en in de (demografische) toekomst helemaal niet meer. Bedenken we daarbij dat er verschillende landen zijn, omdat er verschillende culturen zijn*. Het uit elkaar gaan van groepen is historisch normaal (Toren van Babel). Dat voorkomt ellende. Nota bene: in deze denk ík noch – neem ik aan Wilders – primair aan Hindus, Buddhisten,Thibetanen, Vietnamezen enz.

  Door te pleiten dat W. de NL-regering aanspreekt over het niet-toelaten van AJ tot de UK, wordt de eerste eigenlijk gevraagd (1) zijn politiek programma te verloochenen. Doet hij dat niet en kan hij dat ook niet, dan (2) verliest W. in de ogen van B. en zijn geallieerden ?de kans zichzelf als strijder voor de vrije meningsuiting écht geloofwaardig te maken.? Een leep ontworpen dilemma, met W. in beide casus verliezer. Dat het voorschrift** van de geboden ?kans? aan W. verder ook krakkemikkig in elkaar zit, lijkt mij een deel van B?s plot.

  * ADVIES VAN DE MANDAN INDIANEN AAN HUN GASTEN DE HIDATSA
  Het zou beter zijn als u stroomopwaarts ging en uw eigen dorp bouwde, want onze gewoonten verschillen enigszins van de uwe. Omdat wij elkanders manieren niet kennen zouden de jonge mannen geschillen kunnen krijgen en er zouden oorlogen zijn. Gaat niet te ver weg, want volken die te ver van elkaar af leven zijn als vreemdelingen en er breken oorlogen tussen hen uit. Trek naar het Noorden totdat u de rook uit onze huizen niet kunt zien en bouw daar uw dorp. Dan zullen wij dichtbij genoeg zijn om vrienden te zijn en niet ver genoeg weg om vijanden te zijn. (Maximilien 1843; Bowers 1965; geciteerd bij Claude Lévi-Straus¬s, Anthropologie Structurale II, p. 299).

  ** AJ is Libanees en / of Belg en heeft problemen met de UK. Wat heeft de NL-regering subs. Wilders daar nu mee te maken?! Na België en de UK kan AJ zich nog bij de UNO gaan beklagen.

 5. 7

  @ Hpax

  Vrijheid van meningsuiting is principieel. Wilders wint veel stemmen met zijn beroep erop. Dat is niet mijn keuze, maar dat is democratie. Het probleem bij Wilders is dat hij niet pal staat ervoor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld GroenLinks en D66, maar dat hij de vrijheid van meningsuiting louter wil gebruiken voor z’n eigen agenda. Zoals linkse mensen in de jaren 80. Als Wilders het echt zou menen zou hij opkomen voor JahJah, voor idiote imams etc. Maar dat doet ie niet.

  Dat jij denkt in termen van haten, dat is jouw probleem. ik zou nooit pleiten voor zo’n verbod. En de idee achter vrijheid van meningsuiting is juist dat het geldt voor iedereen, niet alleen voor degenen met wie je het eens bent. Jammer genoeg zijn er teveel Wilders aanhangers die dat niet willen snappen.

 6. 8

  Weet je wat het domme is van linkse mensen, ben ik zelf ook (zelfkritiek). Reactie, geen actie of initiatief. Reactie op Wilders of weet ik wat voor rechtse dingen is ongeloofwaardig, kom met eigen dingen. Eigen initiatief en actie. Altijd achteraan hobbelen werkt niet!!!

 7. 9

  Njah ik ben zelf actief in linkse kringen en ik onderneem vrij veel actie om bepaalde punten op de agenda te zetten… alleen is het erg lastig om tegen de stroom in te roeien ;). Ik neem het momenteel maar voor lief dat het populisme (lees: PVV en D66) momenteel het journalistieke tij meehebben.

 8. 10

  @3: Luister eens naar jezelf. Er is blijkbaar een bepaald slag mensen dat Wilders haat, maar desondanks pal achter de vrijheid van meningsuiting, ook voor Wilders staat. Komt er echter een mening langs die jou niet zint (Jahjah), dan zijn er ineens argumenten te vinden om een onderscheid te maken in wie er wel en geen recht op vrije meningsuiting heeft. Wie is er dan de vijand van de vrijheid van meningsuiting?

 9. 11

  @ comment 7 (1e alinea); comment 10

  In ?Wilders moet opkomen voor Abou Jahjah? koppelt Bellemakers (B) direct a) UK inreisverbod aan b) vrijheid van meningsuiting, of v.v.

  In mij reacties op dat essay bepaalde ik mij hoofdzakelijk tot a) en liet ik na mij ook formeel-duidelijk van die suggestieve koppeling b) te disssociëren. Kennelijk een verzuim gezien het feit dat zoveel regeerders door B. meegetroond a) en b) op een hoop gooiden, en daardoor mijn bijdragen onvoldoende konden waarderen. Daarom nu dit.

  Het UK-inreisverbod is nauwelijks een aantasting van de vrije meningsuiting. Iemand die per se in jouw huis jou onwelgevallige meningen wil verkopen, er de toegang tot ontzeggen, is geen aanslag op de vrije meningsuiting. Ik geef toe dat huis ≠ land, maar kan mede in verband met onderstaande de onderhavige stelling gehandhaafd blijven.

  Ook als een vrije [= niet-justiëel vervolgbare] meningsuiting overlast is of geeft, kan zij worden belemmerd, opgeschort enz, zij het niet opgeheven. Wilders en Abu kunnen doorgaan met het spuien van hun meningen in niet de hele wereld – bijv. denk ik niet in de meeste Islam-landen – maar weer wel in de UK, maar dat daar niet in persona. Verder: vrije meningsuiting beide voor Wilders en Abu, mits zij hun critici en verkondigers van andere overtuigingen fysiek onbeschadigd laten, nu en in de toekomst!*
  * Dat van ?in de toekomst? moet erbij. Van Abu en zijn club meen ik te weten dat zij voor vrijheid van meningsuiting zijn, zolang ze de (staats)macht nog missen. Maar die verkregen, niet langer. Dan is die vrijheid overbodig geworden en kan zij verder alleen maar twist en tweedracht brengen. En welke totalitaire machthebber zit daar nu op te wachten? En het is dit prospect dat de huidige vrijheid die wij Abu gunnen vals maakt. Daar zit?m de kneep.

  @ Comment 7, 2e alinea: ?Dat jij denkt in termen van haten, dat is jouw probleem.?

  Nooit in termen van haat te denken, zal jóu nog eens een probleem bezorgen. Haat is een wezenlijk bestanddeel van het (humane) leven. Haat motiveert en veroorzaak soms rampen.

  Maar zonder grote, massale haat contra Hitlers rijk – haat tegen haat – was het niet ten onder gegaan. Haat moet onder culturele controle worden gebracht, i.e. begrepen worden, in kaart gebracht, om ongewenste ontladingen (oorlogen e.d. ) te voorkomen. Denk aan die Mandan hoofden (mijn comment 6, noot *). Die moeten iets van haat en zijn gevolgen geweten hebben. Daarom konden ze hun gasten zo?n verstandig advies geven.

 10. 12

  Het is voor waar een verfrissing te lezen dat een Wilders aanhanger niet vóór haat is! Maar het alleen erkent en ziet. Helaas wel alleen de haat bij anderen. Nou nog de eigen haat erkennen en zien en we zijn een flinke stap verder!

 11. 13

  Wilders moet opkomen voor Abou Jahjah
  Gelukkig. Ook bekrompen links ziet Wilders nu blijkbaar als een moderne Gandhi die zich opwerpt als de verdediger van de vvm. Nu nog dat nieuwlinkse autoritaire woordje ‘moeten’ weglaten en hop Geert vormt samen met Femke, Mark en Alexander de nieuwe regering.

 12. 14

  @9: het populisme (lees: PVV en D66)
  Volgens mij vergeet je nu echt de nee-zeggers en andere Kants van de SP als de grootste populistische zeikerds die er in politiek NL rondlopen.

  @hpax; even over de vorm … jezus … een beetje meer populistisch (=begrijpelijk) nederlands ipv het nep-archaïsch nederlands taaltje dat je nu gebruikt zou voor de leesbaarheid al een hele vooruitgang zijn.

 13. 15

  Politieke zeikerds?? Dat is toch een pleonasme (witte sneeuw)…
  Alsof die rechtse mannetjes en vrouwtjes in de politiek iets anders doen dan zeiken. Issie vakcultuur…