Wereldtemperatuur | Update september 2012

DATA - Het was een bewogen maand in klimaatland. Much ado about nothing eigenlijk. Maar de harde cijfertjes lieten op zicht wachten. Daarom deze late update waarbij opnieuw het lopende 11 jaarsgemiddelde een nieuw record zet.

Met deze update komt ook weer een verandering. Daar waar zo’n heibel over was, de Hadcrut4 dataset, hebben we nu gebruikt in plaats van de Hadcrut3 set. Daar zijn er veranderingen te zien in de hele grafiek ten opzichte van die van vorige maand. En vanwege problemen met een van de “kanalen” in een satelliet kreeg ook de UAH dataset een update. Maar die is iets minder merkbaar. De vraag komt wel op of die dataset überhaupt nog betrouwbaar is.

Hier de nieuwe grafiek. Daarna nog wat andere klimaatzaken. 
Allereerst was er de “discussie” over de poolkappen. De noordpool zette een nieuw record qua smelten. Maar, riepen anderen, de Zuidpool groeit en zet ook een nieuw record! Twee dingen: de Zuidpool groeide qua oppervlak veel minder dan de Noordpool afnam en qua volume neemt de Zuidpool ook al tijden af.

Verder hebben we eindelijk weer tweemaandelijks metingen over de stijging van de zeespiegel. En ja, die stijgt ook gewoon door.

Ook een verontrustend onderzoek naar zeestromingen en het effect op de methaanvoorraden op de bodem. Mogelijkheid van destabilisatie waarbij het methaan vrijkomt en uiteindelijk in de atmosfeer komt. En zoals bekend is dat een nog veel sterker broeikasgas dan CO2.

En tot slot wijzen we u graag nog even op de PBS documentaire waarin uitgelegd wordt waarom we überhaupt nog een publieke discussie hebben over dit onderwerp. Geen fraai verhaal.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (3 jaar) en 132 maanden (11 jaar).

 1. 2

  Ook een verontrustend onderzoek naar zeestromingen en het effect op de methaanvoorraden op de bodem. Mogelijkheid van destabilisatie waarbij het methaan vrijkomt en uiteindelijk in de atmosfeer komt. En zoals bekend is dat een nog veel sterker broeikasgas dan CO2.

  Steeph, waarom zet je deze alinea in je verhaal?
  Het is net of ik Ab Osterhaus hoor over de Mexicaanse griep of Tony Blair over de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein.
  Waarom is er toch altijd een krokodil onder ons bed, waar we bang voor moeten zijn?

 2. 6

  Ja, het is moeilijk maar @Steeph je doet het verkeerd. Ik trap er ook regelmatig in. Hans -look! a squirrel- Verbeek laat ons elke keer weer opdrachtjes uitvoeren. Draai het eens om ->

  @Hans Verbeek. Kun jij aantonen dat de methaanvoorraden op de oceaanbodem niet aangeroerd worden als zeestromen veranderen? Of ligt je bezwaar soms in CH4 als broeikasgas en ga je ons uitleggen dat methaan dat helemaal niet is. Toe maar, aan de slag!

 3. 10

  @6: nee, majava. Ik vraag de schrijver om een uitleg, dat kan Steeph ook doen als ik stukjes schrijf.

  Jij bent degene die opdrachten geeft.

  Kun jij aantonen dat de methaanvoorraden op de oceaanbodem niet aangeroerd worden als zeestromen veranderen?

  Waarom moet ik dat doen? En hoe moet ik dat doen?
  Waarom ga jij niet aantonen dat die methaanvoorraden, die er al miljoenen jaren liggen, in de komende jaren opeens zullen destabiliseren?

 4. 11

  @10: Nee Hans, je vraagt niet om uitleg, jij doet alsof Steeph een ongegronde uitspraak doet. Dit in twijfel trekken van uitspraken mag best, maar zet daar dan iets tegenover; wat jij denkt waarom het anders is en dan het liefst ook onderbouwd (want Steeph kwam met een wetenschappelijke link).

  Jouw onvermogen om in eerste instantie het tegendeel aan te tonen, maar toch kritiek te leveren is precies waarom ik deze dingen dan voor je voeten gooi. Om dat dan weer om te gaan draaien is echt te zot voor woorden. Lees de link van Steeph. Ik heb daar geen probleem mee. Jij wel?

 5. 12

  @11: majava, als blogger maak je keuzes. Steeph kiest er vaak voor om onheilspellend nieuws te brengen. Ik wijs liever op de meevallers, uiteraard wetenschappelijk onderbouwd.

  Zal ik deze updates voortaan maar negeren, zodat jullie het lekker met elkaar eens kunnen zijn?