Wel/geen blowverbod

Een bijdrage van GB van Publiekrecht & Politiek.

Het gaat de goede kant op met de dialoog in Nederland. De nieuwste casus speelt in Heerlen. Heerlen heeft in zijn APV een verbod op drugsgebruik in het openbaar opgenomen (artikel 3:2a) terwijl de Raad van State dat zou hebben verworpen. De teksten vanuit Heerlen zijn alvast veelbelovend: ‘We leggen ons niet bij de eerste de beste uitspraak neer.’ En: ‘De Raad van State heeft een andere mening dan wij willen, maar als je het accent legt op overlast, oordelen ze misschien anders’, aldus de Stadspartij.

Hoe zit het precies? De uitspraak van de Raad van State had betrekking op de weigering van Cohen om op een speelplaatsje een blowverbod in te stellen. Daarvoor was het nog te vroeg, oordeelde hij. In bezwaar en beroep hield die beslissing stand, waarna de Raad van State zich afvroeg of de bevoegdheid om een plaatselijk blowverbod in te stellen, zoals die is opgenomen in de APV van Amsterdam, wel toegestaan is. De Opiumwet verbiedt het gebruik van softdrugs immers al, gedogen maakt dat niet anders. De Afdeling is buitengewoon helder: ‘Voor gemeentelijke verbods- en strafbepalingen die deze voorschriften uit de Opiumwet dupliceren bestaat, ongeacht het motief dat daaraan ten grondslag ligt, geen ruimte.’ De Afdeling doet de zaak daarmee waarschijnlijk niet op de meest minimalistische manier af, maar duidelijk is het standpunt wel.

Moet Heerlen zich hier wat aan gelegen laten liggen? Anders dan een besluit van de burgemeester om een plaatselijk blowverbod in te stellen, kunnen algemeen verbindende voorschriften, zoals het Heerlense algemene blowverbod, de Afdeling nooit rechtstreeks bereiken (artikel 8:2 sub a Awb verbiedt dat).  Dat betekent dat de Afdeling nooit in de gelegenheid zal zijn de APV van Heerlen te vernietigen. In die zin heeft Heerlen dus niets van de Afdeling te vrezen. Alleen als de Regering besluit de APV te vernietigen, zou de Raad weer in beeld komen.

Anders ligt dat bij de strafrechter en de civiele rechter. De strafrechter zal ongetwijfeld dezelfde vraag voorgelegd krijgen als de eerste boetes zijn uitgedeeld, en als dat te lang duurt valt te verwachten dat de coffeeshops bij de civiele rechter buiten werking stelling van het Heerlense blowverbod gaan vorderen.  De vraag is dan hoeveel ruimte de straf- en civiele rechter hebben om van het standpunt van de Afdeling af te wijken. Er bestaan zogenaamde volgplichten voor zowel de strafrechter als de civiele rechter ten aanzien van een door de hoogste bestuursrechter uitgesproken onverbindendheidsoordeel. Dat is ook wel logisch, omdat het anders wel erg onoverzichtelijk wordt.

Toch gaan de volgplichten niet zonder meer op. Er ligt namelijk geen oordeel over de verbindendheid van de bepaling uit de APV van Heerlen. Er ligt alleen een motivering van zo’n oordeel ten aanzien van de Amsterdams APV, die zich zonder veel moeite ook uitstrekt naar de bepaling uit Heerlen. Achten de strafrechter en de civiele rechter zich daar ook aan gebonden? Ik vermoed van wel. Voor een standpunt over de regelgevende bevoegdheid van de gemeenteraad geldt ongeveer hetzelfde als voor de verbindendheid van het resultaat.

 1. 1

  Dimitri (eerste alinea): terwijl de Raad van State dat zou hebben.

  Terwijl de Raad van State wàt zou hebben?

  Proofreading is nog steeds niet ouderwets in het weblogtijdperk hoor ;-)

 2. 2

  Als het gaat om overlast dan zou het gewoon gelijkstellen met tabak een hoop problemen uit de wereld helpen, met torenhoge belastingen erop om de criminaliteit eromheen te bestrijden, met name die ook rondom harddrugs.

  Lijkt me dan vervolgens ook niet al te veel gevraagd om gewoon op kinderspeelplaatsten een algeheel rookverbod uit te vaardigen.

 3. 5

  Telegraaf vandaag: “DEN HAAG – Het is afgelopen met het gedoogbeleid. Alle coffeeshops moeten de deuren sluiten en er moet hard worden opgetreden tegen wietwalmen en hun veroorzakers. Dat stelt regeringspartij CDA, dat eist dat de uitspraak van de Raad van State wordt nageleefd.”

  Back to the fifties…

 4. 6

  “als je het accent legt op overlast, oordelen ze misschien anders”

  Dat houdt totaal geen steek. Je kunt onmogelijk aantonen dat blowen overal in de gemeente tot overlast leidt.

 5. 7

  @5 Ze zijn wel erg wanhopig bij het CDA schijnt het.In hun jacht op een eigen”flink” geluid piepen ze vreemdste dingen.[..]Het stinkt en is bovendien slecht voor de gezondheid[..]Dit stelde een van hun hoofdtoeteraars.Tja als je zo gaat beginnen kan je dat hele georganiseerde religieuze zooitje ook meteen verbieden.Ik denk dat er iets anders achterzit:De geestelijke vrijheid die sommige blowers nastreven is de georganiseerde religieuze bewegingen al jaren een doorn in het oog.De geestelijke controle over hun volgelingen is bij dit soort een belangrijk doel,daar kunnen ze geen “andersdenkenden”bij gebruiken.

 6. 8

  500.000 blowers en 34.000 cda-leden. Is het geen tijd dat we ons verenigen in de Blowbond om te kijken hoe we de cda-ers hun rechten kunnen ontnemen ?

 7. 10

  De argumenten van Corüz (CDA)…

  “Wij vinden drugs gewoon troep. Het leidt tot gezondheidsklachten en criminaliteit, daar moet je gewoon een eind aan maken.”

  …zijn dezelfde argumenten in de jaren 20 om de drooglegging mee te legitimeren.

  Maar feit is: alles wat je verbiedt, daar slaat de georganiseerde misdaad een slaatje uit. Het leidt dus tot criminaliteit omdat je het telen en verkopen van cannabis eerst hebt gecriminaliseerd.

  En die gezondheidsklachten gelden voor tabak en sterke drank net zo goed. Ook maar verbieden dan? Ik zie ze al voor zich, die verslaafden die straks in een achterafsteegje een buidel pijptabak voor twintig euro scoren.

  Geef die hele handel vrij en laat het controleren door de voedsel en warenautoriteit. Ben je de illegale wietkweek ook meteen kwijt, want de prijzen gaan dan omlaag.

 8. 11

  Het CDA doet een populistische duit in het zakje en laat zich weer eens niets gelegen aan de realiteit.

  100,000+ verkooppunten van tabak, 100,000+ verkooppunten voor alcohol, leiden tot veel meer gezondheidsklachten & criminaliteit.

  Worden kamerleden eigenlijk wel op hun fysieke & geestelijke gezondheid gecontroleerd? Het schijnt dat er nogal wat aan de sterke drank zitten.

  “laat het controleren door de voedsel en warenautoriteit”

  Dat zou hoog tijd worden. En hef er nou eens gewoon belasting op, en volg het model van de US en andere landen waar het voor medisch gebruik is geaccepteerd.

  Het criminaliseren van de gebruikers is niets anders dan een splijtzwam in de samenleving neerzetten waardoor het nog onveiliger wordt op straat.

  Way to go CDA. Jesus loves you.

 9. 13

  Wat betekent dat getoeter van het CDA nu in de praktijk?

  In de wet zul je het begrip “gedogen” of “gedoogbeleid” tevergeefs zoeken. Feitelijk gaat het om het toepassen van het opportuniteitsbeginsel, de mogelijkheid van het OM om af te zien van vervolging als daar geen maatschappelijk belang toe bestaat.

  Wil de CDA het nu opportuniteitsbeginsel in de Nederlandse wetgeving afschaffen?
  Dat lijkt me toch echt een brug te ver.

  De regels nog verder aanscherpen?

  Daar zit een venijnig addertje onder het gras, want je kunt niet regelen wat bij de wet verboden is.

  Zo gezien stoelt elk vergunningenstelsel met betrekking tot softshops op drijfzand en worden alle regels waar de coffeeshops zich aan houden vrijwillig nageleeft (op straffe van een inval), want elke maatregel die op die basis wordt genomen zou met succes aangevochten moeten kunnen worden.

  Dat is de consequentie van deze uitspraak van de Raad van State.

  Inderdaad, je kunt een actief vervolgingsbeleid tegen die coffeeshops instellen, maar daar verdwijnen die 500.000 consumenten niet mee. Dus dat loopt gigantisch uit de hand.

  Of is dat de bedoeling?

  Je zou eens moeten uitrekenen wat dat gaat kosten. Natuurlijk, iemand verdiend daar aan. Maar wil de gemeenschap die prijs betalen?

  Het lijkt er vaak op van wel. Tenslotte wordt er ook voortdurend geroepen om hogere straffen, terwijl het bekend is dat gevangenis averechts werkt en duurder is.

  Moralisten hebben een blinde vlek waar de anderen hun verstand hebben zitten en sommigen weten dat te exploiteren en om te zetten in macht en klinkende munt, ziedaar: de war on drugs

 10. 14

  Dat exploiteren is wat betreft het afbreken van het gedoogbeleidal in volle gang.Er zijn vele particuliere bedrijven betrokken bij het opsporen van thuiskwekers.Met de eurotekens in hun ogen speuren ze ongevraagd,zo blijkt uit proces verbalen van opruimakties,de wijken af op zoek naar zelfs het kleinste thuiskwekertje.Als particuliere inlichtingendienst verwittigen ze,alleen als ze bijna zeker zijn van succes,de plaatselijke Hermandad.Het CDA is een warm voorstander van deze methode.Maar wat gebeurt er als de kwekers op zijn?Bedrijven moeten in dit economisch bestel groeien om levensvatbaar te zijn,wie wordt er dan het slachtoffer van de particuliere Gestapo?

 11. 15

  Het gebruik aan inzicht hoe het met de wettelijke vereisten zit, is bijzonder ontluisterend. Neem nu het commentaar van de Heerlense Stadspartij:

  “De Raad van State heeft een andere mening dan wij willen, maar als je het accent legt op overlast, oordelen ze misschien anders.”

  Er is natuurlijk niets tegen overlastbestrijding, maar gelijke monniken, gelijke kappen en dan maakt het dus niet uit ogf de overlast ontstaat door alcohol of cannabisconsumptie.

  De kroegen gaan zware tijden tegemoet.

  Maar dat was niet de bedoeling van de Heerlense Stadspartij. Die wil namelijk een overlastverordening inzetten als substituut voor een anti-blow verordening.

  Detournement de pouvoir als middel van bestuursdwang.

  De Heerlense Stadspartij moet zich beter informeren inzake de vraag aan welke vereisten behoorlijk bestuur moet voldoen, alvorens dit soort uitspraken te doen.