Weekendquote | Leg me dat eens uit

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Davids is inconsistent. Je kunt niet enerzijds beweren dat Nederland geen eigen informatiepositie had en anderzijds het kabinet verwijten dat je met de informatie van die diensten te weinig rekening hebt gehouden. Commissie-Davids, leg me dat eens uit.

Jaap de Hoop Scheffer verdedigt zichzelf in de Volkskrant (papieren editie voor hele interview)

De zin is typerend voor zijn verdediging. Een typische technocraat die redeneert vanuit politieke onderhandelingen, machtsverhoudingen, consensus, dekken van ambtenaren en partijgenoten en zijn eigen positie.
Op geen enkel moment is iets van ethiek of moraal te bespeuren. Droog redenerend een oorlog in gaan waarin honderdduizenden doden vallen. Het kiezen voor een oorlog, het meest zware instrument dat een staat ter beschikking staat. Kiezen voor het instrument oorlog waarvan je hoopt dat je zelf nooit door een lichtzinnige of machtswellustige beslissing zelf het slachtoffer wordt. En nog steeds geen spijt.
Maar goed, dat zijn we van de Christenen van het CDA wel gewend.

Als we dan toch om uitleg vragen, beste heer de Hoop Scheffer, leg dan het volgende eens uit:
– Waarom stelt u niet alleen “Atlantisch” maar ook “Europees” gedacht te hebben, maar heeft u op geen enkele wijze de positie van Duitsland en Frankrijk serieus genomen?
– Waarom stelt u dat pas later bekend was dat er geen massavernietigingswapens waren terwijl al vanaf 2002 duidelijk was dat er door Blair, Cheney en Bush alleen maar met suggestie gewerkt werd en dat het verhaal van Powell begin 2003 direct onderuit gehaald werd? Waarom waren de woorden van leiders en inlichtingendiensten op afstand wel “waar” en de woorden van de VN-inspecteurs ter plaatse die keer op keer verklaarden dat op geen enkele plaats iets gevonden werd, niet “waar”?
– Waarom heeft u indertijd niet gevraagd om een inval in Noord-Korea, Iran, Egypte, Syrië of Libië? Als uw enige argument is dat een boze en schadelijke dictator weg moet, waarom gold dat dan alleen voor Irak?

Wie is er nou inconsistent en wie heeft er nou wat uit te leggen? Huichelaar.

Reacties (44)

#1 HansR

Ja @Steeph. Huichelaar.
Probleem is: en dus?
Hij zit op die plek omdat!

 • Volgende discussie
#2 ijsbrand

Het kiezen voor een oorlog, het meest zware instrument dat een staat ter beschikking staat.

En, volgens het Volkenrecht is de illegale inval in een ander land de grootste misdaad denkbaar, waarvoor de leden van de regering hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Maar goed, voor de VS geldt het Volkenrecht immers nooit. Marcheer dus als muis vooral dapper met de olifant mee, en piep verontwaardigt als je op die bespottelijkheid gewezen wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rob Zachte

JdHS mag zich verdedigen. Maar VK-journalist geeft geen enkel tegenwerk. Genant gewoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 DavidDellaRocco

@Steeph, ben het geheel eens me je stuk. Echter vraag ik mij af of Egypte daadwerkelijk in het lijstje van dictaturen valt, zou je dat wellicht iets kunnen toelichten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

Als een “gekozen” machthebber langer dan 15 jaar zit (dit geval 29 al) en zijn zoon is de beoogde opvolger, dan is het een feitelijke dictatuur.
Maar hij stond er vooral tussen om te prikkelen. Want waar leg je de grens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Dirk

Jaap de Hoop Schepper, vriend van Israël, is net als vele andere cryptozionisten een vijfde colonne in dit land.

Steeph, in antwoord op jouw vraagstellingen kan ik het volgende antwoorden:

De bron of aanleiding tot de Irak oorlog had totaal niets met vermeende massavernietigingswapens of de wreedheid van Saddam Hoessein te maken. Dat was slechts het goed geregisseerde rookgordijn. Het was daarentegen wel een goed georganiseerd sinister Joods-Amerikaans complot op basis van het uit 1996 stammende ‘ziocons’ strategische rapport: “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm.”: http://zfacts.com/metaPage/lib/1996_07_IASPS_Clean_Break.pdf

Dat rapport is in 1996 geschreven door invloedrijke Amerikaans-Joodse neocon extremisten, met als centrale vraagstellingen: hoe kunnen we de huidige -1996 toen- situatie in Israël handhaven, afstappen van het land voor vrede principe, mogelijke regionale tegenstanders van Israël uitschakelen en de bezette gebieden inlijven?

In dat voornoemde rapport wordt o.a. inzake Saddam Hoessein geschreven: “Israel can shape its strategic environment, in cooperation with Turkey and Jordan, by weakening, containing, and even rolling back Syria. This effort can focus on removing Saddam Hussein from power in Iraq — an important Israeli strategic objective in its own right.”
Helder lijkt me?
Zie: http://zfacts.com/p/p/139.html#Q1

Men wilde zelfs zover gaan om de huidige koning van Jordanië, een puppet-on-a-string voor de Israëliërs, ook koning van Irak te maken. Lees: “King Hussein may have ideas for Israel in bringing its Lebanon problem under control. (…) Were the Hashemites to control Iraq, they could use their influence over Najf to help Israel wean the south Lebanese Shia away from Hizballah, Iran,…”
Lees dat na op pagina 4 van het rapport; link is al bovengenoemd > pdf.

In het jaar 2001 kwam vervolgens de Bush kliek aan de macht en Bush liet zich omringen door voornamelijk diezelfde Joodse extremisten…die onder andere dat betreffende ‘A clean break’ rapport hadden geschreven. Dat betekende dus een voorbode van een serie van oorlogen. En onder andere de opmaat naar de aanslag van 11 september, die volgens de Israëlische premier Nethanyahu zo goed was voor Israël. Zie: http://www.haaretz.com/hasen/spages/975574.html En omdat het klaarblijkelijk zo goed was voor Israël, hadden alle New Yorkse Joden, die normaliter dagelijks in het WTC werkten, die dag maar vrijgenomen.

Na 11 september, het feitelijke ‘startschot’ begon de feitelijke uitvoering van die heimelijke ‘a clean break’ Joods-Amerikaanse samenzwering. Bewijs? Tien dagen na 11 september 2001 bezocht oud-NAVO generaal Wesley Clarke b.d. het Pentagon in Washington. Daar kreeg hij van een oud collega te horen: “The decision has made: we’re going to Iraq!”
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=tPG0UpyNdNo

In de tijd tussen september 2001 en de aanval op Irak heeft men een kiloton aan leugens en desinformatie over Irak verspreid. Liegen en bedriegen was de norm, het doel heiligde de middelen.

In 2003, na de invasie en bezetting van Irak, was de agenda van die Joods-Amerikaanse extremisten natuurlijk nog niet geheel afgerond. Zeker te weten niet. Het plan uit 1996, dat ‘a clean break’ strategische rapport ging uit van een topografisch vernieuwd Midden-Oosten, waarbij er een aantal nieuwe landen bij zouden komen. Zie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7c/Ralph_Peters_solution_to_Mideast.jpg

Waaronder dus een Arabische Shiitische Staat, gevormd uit de combinatie van de meest olierijke Iraakse en Iraanse grondgebieden…met zoals gepland/gewenst: koning Hoessein van Jordanië als gewenste staatshoofd. [Ja aan fantasie ontbreekt het de zionisten niet.]

De doelstelling was dus ook om Syrië aan te pakken – heimelijk om het ‘groter-Israël’ beter na te kunnen streven – en Syrië uit Libanon te verdrijven. De moord op de gematigd pro-Syrische Libanese leider Hariri, in februari 2005, was alvast een soort van startschot en de Amerikanen wezen natuurlijk meteen Syrië als schuldige aan. De moordaanslag op Hariri wakkerde in Libanon een anti-Syrische stemming aan en in eind april 2005 verlieten de Syrische troepen de Libanese bodem. Onder Syrische controle was de welvaart en stabiliteit van Libanon overigens aanmerkelijk toegenomen.

Israël wilde vervolgens natuurlijk graag afrekenen met de Libanese Hezbollah militie, zuidelijke Libanon opnieuw bezetten -heimelijk om het groot-Israël ideaal na te streven – en zocht dus naar een casus belli om Libanon binnen te vallen. Dat was in de zomer van 2006 toen de Hezbollah militie een commando actie uitvoerde om een gevangenenruil met Israël af te dwingen. Zie hier de beelden van de operatie, gefilmd door Hezbollah: http://www.youtube.com/watch?v=OMBvQVdiQaM

Deze actie was dus precies de aanleiding die Israël nodig had en zocht om Libanon binnen te vallen. En omdat men de burgers van zuid-Libanon graag wilde ‘ophitsen’ tegen Hezbollah, begon Israël meteen om op grote schaal zo veel mogelijk burgerdoelen aan te vallen en slachtoffers te maken. Voor de Amerikaans-Joodse Bush kliek was die oorlog niet meer dan een onderdeel van het grotere plan.

In 2005 stelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice, dat er in het Midden-Oosten maar een “creative chaos” – zie link hieronder – moest gaan uitbreken, als onderdeel van het plan om een nieuwe kaart van het Midden-Oosten te bewerkstelligen. Toen er in de zomer van 2006, de tweede Libanon oorlog, reeds 400 onschuldige Libanese burgers waren omgekomen door de Israëlische terreur en er internationaal inmiddels werd geroepen om een staakt-het-vuren, wuifde minister Rice dat voorstel weg omdat het hier – geluid van de Israëlische bommen – zou gaan om de ‘geboorte knallen van het nieuwe Midden-Oosten’.
Zie: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1219325,00.html

Ook de regering Balkenende – gevuld met zionisten – steunde Israël destijds schaamteloos in haar streven om zoveel mogelijk Libanese burgers de dood in te jagen. Israël verloor die oorlog echter smadelijk.

Terug nu naar de vragen:
– Waarom stelt u niet alleen “Atlantisch” maar ook “Europees” gedacht te hebben, maar heeft u op geen enkele wijze de positie van Duitsland en Frankrijk serieus genomen?

Antwoord: lieden als de Hoop Schepper, Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen hebben geen enkele loyaliteit naar de Europese partners, zelfs niet eens naar de Nederlandse burgers. Ze zweren daarentegen wel trouw aan het zionisme en vormen aldus een vijfde, land verradende, colonne in Nederland.

– Waarom heeft u indertijd niet gevraagd om een inval in Noord-Korea, Iran (…) alleen voor Irak?

Vergis je niet. De Hoop Scheffer is een 100% voorstander van het aanvallen van landen als Syrië en Iran. Laten we ons echter gelukkig prijzen en de bevolking in die landen zeer zeker, dat Iran de Syrische machthebbers en de Hezbollah van de modernste Russische wapens laat voorzien. Landen als Noord-Korea vormen overigens geen mogelijke bedreiging voor Israël en zijn dus niet opgenomen in dat strategische ‘ziocon’ rapport ‘a clean break’. Pas als de Joodse extremisten zeggen dat Korea een gevaar is, dan gaan mensen als de Hoop Scheffer en Maxime Verhagen dat ook roepen.

Jij noemt de Hoop Scheffer een huichelaar? Dat is veel te zacht en ook niet juist. Jaap de Hoop Schepper is aantoonbaar en wel: een landverrader, een oorlogsmisdadiger en een marionet van een criminele zionistenkliek. Dat schrijf ik onderbouwd en wel.

Dirk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Maarten

Reeds bekend in 2003:
– geen massavernietigingswapens
– illegale oorlog
– het was de olie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Dirk

@Maarten:

“-het was de olie”

Geloof me of niet – ik denk dat ik me hier boven met voldoende bronvermelding heb uitgedrukt – maar inzake de Irak oorlog heeft het woordje olie nimmer een rol gespeeld. Dat is echt een mythe.

Bewijs? Kijk maar eens naar de oliemaatschappijen die in de afgelopen perioden de olie deals/concessies in Irak hebben gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Niels

Mooi stuk Steeph, die huichelaars mentaliteit is schering en inslag bij alle partijen. Wat dat betreft zou de bezem er eens flink doorheen moeten. (Nee geen PVV die zijn nog erger, nieuwe mensen frisse blikken)

Verbaast me ook dat CDA altijd de mond vol heeft van verantwoordelijkheid nemen bij de burger en dat zelf op geen enkele wijze uitdraagt bij dit soort zaken. Niemand draagt schuld, geen enkele consequentie voor het kabinet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Ultrabas

@6:

Dirk, ik heb je paranoïde gezever toch maar eens tot me genomen, ik heb zelfs de PDF gelezen en de rest van je betoog tot en met de zin:
“En omdat het klaarblijkelijk zo goed was voor Israël, hadden alle New Yorkse Joden, die normaliter dagelijks in het WTC werkten, die dag maar vrijgenomen.”

Het spijt me zeer, maar je maakt jezelf hiermee compleet belachelijk. Zie http://www.snopes.com/rumors/israel.asp

Aangezien je me geen type lijkt dat bereid is tot zelfkritiek, raad ik je aan om maar gewoon weer terug te gaan naar waar je vandaan komt (een van de tientallen complotsites) en daar verder te discussiëren met gelijkgestemden. Je vervuilt hier de discussie met je desinformatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Peter

Mensen. kijk toch uit bij de naamgeving van je kinderen.
Jaap de Hoop Scheffer moest er mee leven dat de familie niet de Hoofdschepper heette. Overheen te komen als ze hem geen Jaap hadden genoemd. Nu heeft hij het leed verdrongen door zijn voornaam waar te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Dirk

@10, Ultrabas,

Lekker op de man spelen;-)
[Bekende strategie van de pro-Israël lobby.]

“Dirk, ik heb je paranoïde gezever toch maar eens tot me genomen, ik heb zelfs de PDF gelezen en de rest van je betoog…”

Ik heb voldoende redenen om aan te nemen dat je niet de waarheid spreekt inzake het gelezen hebben e.d. Je hoeft van mij niets aan te nemen hoor, ik laat iedereen daar vrij in, maar ik geef minimaal een andere kijk op de kwestie. Maar dat mag dus niet van jou? Gedachtenpolitie?

Je schiet hier gewoon in de bekende zionisten-kramp en begint direct ad hominem te worden wanneer je kritiek op Israël leest. Exact conform de instructies en bekende modus operandi van de pro-Israël lobby. Niets nieuws dus.

“Je vervuilt hier de discussie met je desinformatie.”

Is dat zo? Laat iedereen dat maar voor zichzelf uitmaken? Ik kom tenminste met de nodige bronnen.

Ach en weet je, dat vermeende desinfomeren kunnen we toch veel beter aan pro-Israël puppets overlaten; velen verdienen er een leuk zakcentje mee.

Wen er alvast maar aan: de waarheid laat zich niet stoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 larie

[email protected] en de poster said it all.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Ultrabas

@12: Bedankt voor het verder verduidelijken van mijn punt. En nu rap weer terug naar je complotvriendjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 KJ

Dirk; tl;dr.

“Davids is inconsistent. Je kunt niet enerzijds beweren dat Nederland geen eigen informatiepositie had en anderzijds het kabinet verwijten dat je met de informatie van die diensten te weinig rekening hebt gehouden. Commissie-Davids, leg me dat eens uit.”

Dat is op zich een valide redenering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Spuyt12

@Ultrabas: Lol! En ik sluit me graag bij je aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Dirk

@15,KJ,

Die redenering is an sich niet zo van een wezenlijk belang. JdHS trekt gewoon een rookgordijn op en doet een ‘Ultrabasje’; namelijk trachten om twijfel te zaaien over de geloofwaardigheid van de boodschapper.

Als mensen geen wezenlijke argumenten hebben, dan grijpen ze naar dergelijke trucages. Een oude truc; erg goedkoop en transparant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@15: Toch niet. De diensten kunnen ook op grond van informatie van anderen (bv. VN-inspecteurs) rapporten en adviezen opstellen (eigenlijk is dat als het over internationale zaken gaat zelfs precies alles wat ze kunnen/doen) en dat kan een kabinet vervolgens nog steeds in de wind slaan (zoals Jaap en Jan hebben gedaan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJ

@Bismarck; Dat is geen informatie waar een geheime/informatie dienst zo maar achter gaat staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hal Incandenza

@KJ
Doet het er ene biet toe, dat je deze redenering kunt volgen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 KJ

@Hal; Eh ja. Het heeft mij persoonlijk altijd verbaasd dat de redenering van de regering* was dat ze a) hun eigen geheime diensten moesten volgen en dat b) hun eigen geheime diensten, qua Irak, van toeten noch blazen wisten. Op zich een valide, alleen ook een beetje een hopeloze weg.

En eentje die alle mogelijkheden tot opportunistisme volkomen open laat. Hetgeen gebeurd is. ‘Nobody ever got fired for buying IBM’.

* ok, in een volgend leven wordt ik nederhopper

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 mescaline

@KJ Misschien hebben we wel helemaal geen geheime diensten nodig om kabinetspolicy te maken. Alleen om het uit te voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 mescaline

Zit ik hier met SVEN GOUDGOUDGOUD in me eentje te roepen. :(((

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Dirk

@Mescaline:

“Misschien hebben we wel helemaal geen geheime diensten nodig om kabinetspolicy te maken. Alleen om het uit te voeren.”

Dat is dus de neocon / Bush doctrine en een erg gevaarlijk uitgangspunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Dirk

Voor de liefhebbers heb ik een accurate en m.i. must see documentaire gevonden, ca. 55 minuten, inzake de Irak oorlog en de manier waarop de Bush kliek met informatie omging van o.a. de CIA.

Aan het woord komen ca. 20 onafhankelijke ex-CIA experts, senior ‘regeringsadviseurs’, oud-ambassadeurs, VN wapen inspecteurs etc. etc. Kortom de echte insiders en mensen met gedetailleerde kennis van zaken.

Grootste gemene deler en algemene tendens: deze mensen hadden acces tot de beste en meest accurate informatie inzake Saddam Hoessein’s vermeende bezit van massavernietigingswapens. Ex-CIA’ers verklaren met nadruk dat er op geen enkele wijze enige aannemelijkheid kon zijn van bezit of productie van massavernietigingswapens. Er komt in die documentaire een onmiskenbaar beeld naar voren van CIA’ers die destijds en keer op keer hun ogen niet geloofden als ze leden van de Bush kliek op TV zagen en deze lieden stelselmatig valse verklaringen aflegden.

Link: http://video.google.nl/videoplay?docid=-7371253996117324045&ei=wrx3S-_XIIjW-AaJ0PHVBw&q#

Dus laat Jaap de Hoop Scheffer het maar eens uitleggen: de CIA had geen aanwijzingen noch bewijzen dat Saddam Hoessein beschikking had over massavernietigingswapens. Het aanvallen en bezetten van Irak geschiedde dus enkel op basis van een politieke agenda. Die heimelijke agenda heb ik hierboven al aangegeven: de leidraad van de Joodse neocon beweging was het 1996 ‘A clean break’ rapport.

Mijn visie – Joodse neocons waren verantwoordelijk voor het agressieve en misleidende Bush beleid – wordt in de documentaire een aantal keren benadrukt. O.a. door de Amerikaanse oud-Ambassadeur Chas Freeman op 11:40 in de documentaire, waarin hij stelt dat “we’ve been neoconed” ~ we zijn door hun bedrogen.

Ook dhr. Graham Fuller, 25 jaar in dienst geweest van Buitenlandse Zaken, onderschrijft die visie op 11:02. Hij stelt zo ongeveer: “Ik denk dat de echte redenen achter de Irak oorlog liggen in de filosofie van de neocons, waarbij Amerika de wereld’s enige supermacht is, dat het die macht moet inzetten en dat iedereen die het daar niet mee eens is, meteen tot vijand moet worden verklaard.”
Volgens Fuller: Joodse neocons zijn verantwoordelijk voor het agressieve beleid.

Ook interessant is de opmerking van dhr. Milt Bearden over preventieve oorlogvoering; wat het CDA nu dus in een brief heeft aangekondigd…dat het daar achter staat. Bearden was o.a. het hoofd van de lokale CIA afdeling in Pakistan. Hij stelt, vanaf 10:29 in de docu, dat wereldwijd preventieve oorlogvoering sinds 1648 niet meer aan de orde was geweest en dat het onder Bush ineens beleid is geworden. > Onder Balkenende nu dus ook.

Maar goed, niemand hier hoeft die woorden van die goed ingevoerde Amerikaanse professionals te geloven. Hier zijn, zoals inmiddels bekend is, voldoende zionisten en of Israëlknuffelaars aanwezig om dat heldere en onmiskenbare beeld – Joodse neocons zaten achter de Irak oorlog – te vertroebelen en mij weer met lelijke woorden te bestoken. Ze doen wat mij betreft maar:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Anton

CDA +2 in de peilingen. De kiezer heeft uitleg genoeg gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Wiesenthal

@Dirk; noch Chas Freeman, noch Graham Fuller hebben het in die documentaire over Joodse neocons; dat verzin jij er bij. Waarom eigenlijk? (omdat je een antisemiet bent, wellicht?)

Noch George Bush, noch Dick Cheney, noch Donald Rumsfeld, noch Condoleezza Rica, noch William Kristol zijn Joods. Ze waren echter wel instrumenteel in de Irak-oorlog en de legitimatie daarvan. Waarom heb je het dus steeds over Joodse neocons? (omdat je een antisemiet bent, wellicht?)

En zelfs neocons die wel Joods zijn, zoals Michael Ledeen, hebben een Amerika-centristische kijk op de wereld, waarin wereldwijde vrede, veiligheid en voorspoed aan de horizon gloren als de VS met geweld de democratie aan de wereld oplegt.

Dat lijkt mij een door-en-door Amerikanistisch standpunt. Dus waarom is het überhaupt relevant te vermelden dat een aantal neocons ‘Joods’ zijn? (Omdat je een antisemiet bent, wellicht?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Dirk

@27, Weaselthal,

Allereerst even een complimentje. Je hebt echt je best gedaan om de zaak zo intelligent mogelijk om te draaien en de werkelijkheid te verdoezelen. Maar zoals altijd…jullie Joodse apologisten zijn zo transparant als Spawater dat tegen het zonlicht wordt gehouden. Nooit vies van leugens, is het niet?

Dan je punten:
1.) “Dirk; noch Chas Freeman, noch Graham Fuller hebben het in die documentaire over Joodse neocons; dat verzin jij er bij. Waarom eigenlijk? (omdat je een antisemiet bent, wellicht?)”

Om met dat laatste te beginnen: een prima voorbeeld van de klassieke Joods/Israëlische reflex. En wat zou het of ik antisemiet ben of niet? Het gaat hier toch om een grotere en wezenlijke kwestie: 1 miljoen Iraakse burgerslachtoffers en ca. 5 miljoen ontheemden. Dat maakt ruim 6 miljoen slachtoffers van een illegale oorlog? Dat moet jou als Joodse ervaringsdeskundige toch meteen wakker maken? Ach, het gaat natuurlijk maar om vuile Arabieren en die beschouw jij natuurlijk als tweederangs mensen; het zijn allemaal terroristen?

Goed opgemerkt is trouwens het volgende: “noch Chas Freeman, noch Graham Fuller hebben het in die documentaire over Joodse neocons;” Poehhh…jeetje, wat scherp van je! Maar je geeft dus WEL aan dat ze het hebben over de neocons als sturende factor achter de illegale en weerzinwekkende Irak oorlog? Bedankt dat je dat dan tenminste toegeeft.

Dan dit: onder reactie no.6 heb ik een link geplaatst naar het strategische rapport: “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm.”: http://zfacts.com/metaPage/lib/1996_07_IASPS_Clean_Break.pdf [Voorruit nog maar weer een keertje.]

Dat strategische rapport, met een zeer agressieve tendens, aangaande de toekomst van Israël en het Midden-Oosten is geschreven door o.a.: Richard Perle -Jood-, Meyrav Wurmser -Jodin-, David Wurmser -waarschijnlijk Joods-, Douglas Feith -Jood-, Jonathan Torop -Jood-, Robert Loewenberg -Jood-.

Of wou jij beweren dat die strategische nota geschreven is door een stel Chinezen of Nigerianen? Door Joden dus.

Over de invloed van die betreffende oorlogshitsende studie, ‘A clean break’, en het netto effect op de besluiten van de Bush kliek: “Fred Donner, a professor of Near Eastern history at the University of Chicago, said he was struck by the similarities between the ideas in the memo [Het ‘A clean break’ rapport; red. Dirk] and ideas now at the forefront of Bush’s foreign policy.

Donner noted that the memo urged Netanyahu to move toward “re-establishing the principle of pre-emption rather than retaliation alone.”
Zie: http://www.somalilandtimes.net/2003/64/6412.htm

Ja en de Somaliland Times is inderdaad niet de betrouwbare Jerusalem Post of de website van de PVV. Maar professor Donner heeft wel een persoonlijke pagina van de Universiteit waar hij werkt…dus je zou ‘m kunnen mailen of het waar is wat hierboven is beweerd.
http://nelc.uchicago.edu/facultypages/donner/index.html
[Let wel: hij heeft blauwe ogen en is niet Joods. Dus ik weet niet of prof. Donner voor jou dan wel echt betrouwbaar is?]

2. “Noch George Bush, noch Dick Cheney, noch Donald Rumsfeld, noch Condoleezza Rica, noch William Kristol zijn Joods. Ze waren echter wel instrumenteel in de Irak-oorlog en de legitimatie daarvan. Waarom heb je het dus steeds over Joodse neocons?”

Abe Lenstra was inderdaad geen Amsterdammer noch ereburger van Haarlem. Wat je schrijft is een afleidingsmanoeuvre / rookgordijn. Ik denk dat de bovenvermelde comments van o.a. prof. Donner mijn claims voldoende onderbouwen?
[Tip! Naai prof. Donner maar eens flink, door zijn Universiteitsbestuur te contacteren en meldt dan dat er een antisemiet voor hun werkt?]

Of wou je dat ik nog even haarfijn uitleg geef over welke Joodse neocons in Bush’s team sleutelposities bezet hielden? Laat maar hè?

Over het verschil tussen Joodse neocons en neocons? De Joodse neocons zijn zo slim om wat niet-Joden toe te laten tot hun inner circle – Hirsi Ali bijv.- om het vooral maar niet op een klassieke Joodse samenzwering te laten lijken. [Best wel slim ja.]

Nou, ik ben wel weer benieuwd wat je me nu weer gaat antwoorden. Opnieuw sluwe leugens en opzettelijke verdraaierij?
[Het antisemitisme wapen, daar ben ik dus niet zo bang voor.]

Fijne avond!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Wiesenthal

Dirk: “Maar zoals altijd…jullie Joodse apologisten zijn zo transparant als Spawater dat tegen het zonlicht wordt gehouden. Nooit vies van leugens, is het niet?”

Waar de leugen in zit, wordt me niet helemaal duidelijk, aangezien je nergens laat zien waar mijn beweringen feitelijk onjuist zijn. Maar bedankt voor het bewijzen van mijn punt: je toont je hiermee onmiskenbaar een antisemiet.

Je verschilt ook niet veel van de antisemieten van weleer, die de verborgen hand van de Joden zochten achter de wereldoorlogen, en het bolsjewisme als een ‘Joodse’ aangelegenheid duidden. (Dat Joden een opvallend aandeel hadden in communistische stromingen maakt het nog geen Joodse beweging, of zinvol om te praten over ‘Joodse bolsjewisten’).

Je schrijft dat er vooral Joden achter het manifest ‘A Clean Break’ (1996) zaten, maar dat is niet zo raar, aangezien dat stuk over de Israëlische binnen- en buitenlandpolitiek gaat, bedoeld is als ongevraagd strategisch advies aan het adres van Benjamin Netanyahu en georganiseerd werd door een neoconservatieve ‘denktank’ in – tadaa! – Jeruzalem (denktank? Het hobbyproject van Robert Loewenberg zul je bedoelen!).

Maar wat had je dan verwacht? Dat dit praatclubje bevolkt zou worden door Ieren? Die zitten meestal in de Sinn Fein-gerelateerde comité’s. Raar is dat toch…

Het komt misschien als een verassing voor je dat Joden zich betrokken voelen bij Amerika’s Israël en M.O.-beleid, maar dat geldt niet alleen voor neocons. De felste critici van Israël en de VS inzake hun M.O.-beleid zijn óók Joden: Noam Chomsky, Norman Finkelstein, Amy Goodman, Tony Judt etc. etc. (O mijn God! Ze zitten overal!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Dirk

@29, Weaselthal,

Ja hoorrrr, je laat ‘m maar weer eens zien:…de klassieke Joods-Zionistische reflex van antisemitisme.

“Waar de leugen in zit, wordt me niet helemaal duidelijk, aangezien je nergens laat zien waar mijn beweringen feitelijk onjuist zijn. Maar bedankt voor het bewijzen van mijn punt: je toont je hiermee onmiskenbaar een antisemiet.”

Laten we het gewoon even kort houden? Ik heb je draaierij en onwaarheden – dus leugens – voldoende aangetoond? Je had het intelligent verpakt; dat dan weer wel.

1. Geef het maar toe: het is evident. De Midden-Oosten politiek van de Bush kliek is geheel door Joodse neocons geregisseerd…met alle zeer kwalijke gevolgen van dien.

2. Geef het nou maar gewoon toe; het is evident. Door de heimelijke en zeer perfide agenda van die Joodse neocons zijn ca. zes miljoen volledig onschuldige Iraakse burgers het slachtoffer geworden.

3. Geef het nou maar gewoon toe; het is evident. De weerzinwekkende en controleerbare tendens, ingezet door Bush en z’n zionistische trawanten, van allerhande opzettelijk geplande oorlogen in het Midden-Oosten, heeft dus een aantoonbaar Joodse basis en niet – zoals jouw soort ons wil doen geloven- van gemene Arabieren of extremistische moslims.

Maar goed, ik verschaf jou de vrijheid om de verifieerbare werkelijkheid te ontkennen en als je het prettig mag vinden om me een antisemiet te noemen; doe dat dan maar hoor:)

Wacht vervolgens maar braaf af en ga gerust door met liegen en draaien. Totdat…, m’n beste Weaselthal, totdat de grote groep van PVV Tokkies en het gros van de Amerikaanse bevolking doorheeft hoe het nu echt in elkaar zit; dat ze gewoon massaal worden belogen en bedrogen. Dan praten we dan wel eens even weer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Wiesenthal

“Geef het maar toe: het is evident. De Midden-Oosten politiek van de Bush kliek is geheel door Joodse neocons geregisseerd…met alle zeer kwalijke gevolgen van dien.”

Natuurlijk, ‘geheel door Joodse neocons’, want Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, John Bolton, en James Woolsey zijn uiteraard allemaal Joden.

Als je jezelf nu eens een intelligente vraag zou stellen, als ‘Waarom hebben zoveel van die neoconservatieven een Joodse achtergrond?’, dan zou je misschien nog iets leren, in plaats van stereotypen te spuwen.

“Most neoconservative defense intellectuals have their roots on the left, not the right.

They are products of the influential Jewish-American sector of the Trotskyist movement of the 1930s and 1940s, which morphed into anti-communist liberalism between the 1950s and 1970s and finally into a kind of militaristic and imperial right with no precedents in American culture or political history.

Their admiration for the Israeli Likud party’s tactics, including preventive warfare such as Israel’s 1981 raid on Iraq’s Osirak nuclear reactor, is mixed with odd bursts of ideological enthusiasm for “democracy.”

They call their revolutionary ideology “Wilsonianism” (after President Woodrow Wilson), but it is really Trotsky’s theory of the permanent revolution mingled with the far-right Likud strain of Zionism. Genuine American Wilsonians believe in self-determination for people such as the Palestinians.”

http://www.antiwar.com/orig/lind1.html

En dan kun je je kritiek gaan richten op ideeën in plaats van etiketten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Dirk

31, Weaselthal,

Waar wil je nu naartoe met opnieuw gelieg en gedraai?

“Geef het maar toe: het is evident. De Midden-Oosten politiek van de Bush kliek is geheel door Joodse neocons geregisseerd…met alle zeer kwalijke gevolgen van dien.” Natuurlijk, ‘geheel door Joodse neocons’, want Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, John Bolton, en James Woolsey zijn uiteraard allemaal Joden.”

Wat toch een transparante draaierij op deze zondagavond. Er is dacht ik een wezenlijk verschil tussen het beleid maken, ik herhaal maken en het beleid uit-voer-en? Toch?
Zal ik dan maar zeggen dat Cheney, Rice, Rumsfeld dansten naar de pijpen van de Joodse neocons? Marionetten, puppets-on-a-string van de Joodse neocon extremisten? Als jij graag die nuance wil hebben; be my guest. Ik ben dan de beroerdste niet hoor.

Dan dit: ““Most neoconservative defense intellectuals have their roots on the left, not the right. They are products of the influential Jewish-American sector (…) finally into a kind of militaristic and imperial right with no precedents in American culture or political history.”

Gut zeg, schiet jij je hier toch even lelijk in je zionistenvoet? Een zeer rechts beweging dus, met wortels in de invloedrijke Joodse sector, die nu een imperialistisch rechts vormt en die geen precedent kent in de geschiedenis van de Amerikaanse cultuur of politieke geschiedenis? Daar kom je zelf dus mee aan?

Dan zijn we er nu dus uit hè? De Amerikaanse imperialistische veroveringsoorlogen van deze tijd, met miljoenen aan slachtoffers, zijn dus het product van de invloedrijke Joodse sector in Amerika.

Is het dan niet een beetje belachelijk, eigenlijk stereotyperend, dat die Joodse extremisten zich heimelijk verzamelen, de facto samenzweren, onder de noemer neoconservatieven? Moslims hebben dan toch wel een beetje meer ruggengraat?

Heb je nog meer intelligente opmerkingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Rene

@ Wiesenthal: Voor wat het waard is; je bent enkel die debiel van een doorlopend podium aan het voorzien. Het Sargasso publiek is gemiddeld echt voldoende in staat “Dirk” ook zonder verdere hulp op waarde te schatten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Wiesenthal

“Waar wil je nu naartoe met opnieuw gelieg en gedraai?”

Als je me van leugens beschuldigt, doe je er goed aan te laten zien welke van de feiten die ik inbreng, incorrect zijn.

Je doet het bovendien voorkomen alsof mensen als Cheney, Bolton, Rice etc. geen eigen visie op het Midden-Oosten of de buitenlandpolitiek hebben, en als marionetten aan de lijntjes van hun Joodse poppenspelers hingen.

Maar Dick Cheney heeft een master in politicologie, was bezig met een promotieonderzoek voordat hij zijn politieke loopbaan op het Witte Huis begon, en heeft samen met Donald Rumsfeld en William Kristol de Project for a New American Century opgericht. Rumsfeld zelf studeerde ‘slechts’ met een Bachelor’s Degree af in politieke wetenschap op Princeton. Condolleeza Rice was een hoogleraar politieke wetenschappen op Stanford.

Die lui – geleerd als ze zijn in de politieke wetenschappen en met jarenlange ervaring op het Witte Huis – hebben natuurlijk geen van allen zelf hun politieke ideeën gevormd: zij voeren slechts uit wat de Joden hen opdragen!

Waar ik naar toe wil, heb ik al duidelijk gemaakt: ik wil dat je het over ideeën hebt (of ideologie, zo je wilt) in plaats van etiketten.

Kennelijk is dat teveel gevraagd. Logisch, want je kent maar één riedeltje: ‘Joden, Joden, Joden.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Dirk

@34, Weaselthal,

Hou nu maar eens op met draaien en liegen: je hebt het zelf al aangegeven hoe het zit.

1. De Amerikaanse neoconservatieve beweging komt voort uit de Joodse sector.
2. De agenda van de neocons, Joods of niet Joods, en de perfide invloeden op het Amerikaanse buitenlandbeleid is genoegzaam bekend.

Al het andere wat je naar voren brengt is slechts allemaal rook en mist.

De meningen of opleidingen van Cheney, Rumsfeld of Rice zijn derhalve ook irrelevant. Het gaat om de daden en functies van die mensen gerelateerd aan de Irak oorlog; dat is hier toch aan de orde.?

[Hitler was overigens kunstschilder; dat is de abjecte stijlfiguur die jij hier gebruikt.]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Steeph

@Dirk: Gebruik van ‘Weaselthal’ levert je een waarschuwing op. Hou het bij de inhoud.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Dirk

Steeph,

Doe wat je niet laten kunt.
De nick Wiesenthal is hier gekozen met een pure provocatieve intentie.
Dus ik noem hier het gebruik van Weaselthal meer dan gerechtvaardigd. Over de echte wijlen Simon Wiesenthal heb ik overigens alleen maar lof.

En die Rene, 33, die mag zomaar het woord debiel toepassen?

Lekker selectief Steeph!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Maikel

De Irak oorlog is een misdaad. Diegenen die hem gestart zijn of meeliepen zijn oorlogsmisdadigers. Voor het gerecht ermee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Dirk

@33, Rene, Als ik hier dan de debiel ben, ben jij dan soms de mongool? Fair?

Wellicht was het volgende je ontgaan: “3. JdHS mag zich verdedigen. Maar VK-journalist geeft geen enkel tegenwerk. Genant gewoon.”

Wellicht was ook het volgende je ontgaan: de Amerikaanse documentaire, inzake de opmaat naar de Irak oorlog, waarnaar ik een link plaatste onder 25.

Dat lijkt me allemaal nogal feitelijk? 1., een oud-SG van de NAVO mag kritiekloos zijn verdraaide versie via de Volkskrant ventileren en 2., Amerikaanse top-diplomaten, CIA’ers etc., die werden door hun eigen regering bedrogen.

Dat laatste lijkt me nogal wezenlijk, want die mensen geven klip en klaar aan: Saddam had geen WMD’s, geen spoor van enig bewijs.
Dat betekent dus de facto: de aanval op Irak was vooral politiek gemotiveerd. [Wat was dan die politieke motivatie?] Er was geen enkele aanleiding om Irak aan te vallen en te bezetten. Behoudens dat er een wens lag van een club extremistische Joden, zoals omschreven in het rapport ‘A clean break’. De leider van die ‘A clean break’ studie, Richard Perle http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Perle was een directe militaire adviseur van Bush jr. tijdens diens eerste periode. http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Policy_Board_Advisory_Committee

En inzake de VK: het is echt geen toeval hoor dat JdHS daar kritiekloos zijn zegje mag doen. Adjunct-Hoofdredacteur Arie Elshout is een echte Nederlandse neocon. Op een meeting van NAVO adepten orakelde hij bijv. dat Amerika de Europese kar maar moest gaan trekken en was de positie van de VK tijdens de Georgisch-Russische oorlog glashelder: allerhande Rusland-bashers kregen carte blanche.

Meest merkwaardig daarbij: in die periode werd er door de VK een leugenachtig opiniestuk van een zekere meneer Robert Kagan gepubliceerd; een uiterst rechtse Joodse neocon. Dat geschiedde, de publicatie in de VK, vertaalt en wel…binnen 24 uur nadat het originele stuk in de rechtse Washington Post was geplaatst. Kan toeval zijn? Is het ook toeval dat Hirsi Ali, één van de getuigen was op de bruiloft van Arie Elshout, voor het door rechtse Joden gedomineerde, American Enterprise Institute werkt?

Vervolgens onder punt 29., kan je dit lezen: “…denktank? Het hobbyproject van Robert Loewenberg zul je bedoelen!”
Dat Joodse ‘hobbyproject’ heeft een aantal, historisch gezien, interessante publicaties opgeleverd. En ik ben al even flink aan het lezen geslagen. Zie bijv.: http://iasps.org/pub.htm

Interessant is bijvoorbeeld deze publicatie uit 2001. Daarin wordt o.a. gesteld dat Israël en Turkije, qua energie, volledig afhankelijk zijn van olie en gasimporten. So what?

Lees de studie maar eens door en let op frasen als: “In sum, although the tools are commercial, the struggle itself is about the power of states. That is why the struggle is turning on the decisions of governments about their most basic alignments. Kazakhstan and the companies of the European Union have already chosen to side with Russia and Iran. Turkmenistan is close to doing so. Azerbaijan still leans the other way, as does Georgia.
Azerbaijan is dedicated to non-Russian, non-Iranian export solutions. Turkey, Israel, and the U.S. have to bring together the parties who will benefit from such solutions to develop professional joint projects. This could also encourage Kazakhstan and Turkmenistan to shift their inclinations.
There is still a chance to successfully implement the TCP Project within the context of the East-West Corridor. This study has made clear that the stakes and the tactics involved go well beyond traditional oil company calculations. Therefore, if we play the game by its own rules and put forward all the necessary efforts, then we deserve to have hope for the future.” Sic!
Zie: http://www.iasps.org/strategic/strat13.pdf

Is het dan ook toevallig dat voor de Georgisch-Russische oorlog Israël één van de voornaamste leveranciers van wapens aan Georgië was, ex-IDF huurlingen plus het Amerikaanse leger het Georgische leger trainden en dat de Georgische minister van Defensie toen een Georgische Jood was met roots in Israël? Zie: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1010187.html

Toch wel merkwaardig denk ik, datgene wat die vermeende Joodse ‘hobbyclubs’ allemaal op geopolitieke terreinen zoal teweeg brengen en dat er dan dikwijls…oorlog uitbreekt? Allemaal toevallig?

Maar goed, gelukkig hebben we klasse-journalisten bij de VK en is het hier erg gezellig discussiëren. We hebben het nu echter wel over Joden – oei oei- en een keertje niet over Moslims. Mag het? Het gaat toch om de feiten en niet om de koek?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Wiesenthal

Feiten, Dirk? Ik zie vooral insinuaties.

Ayaan Hirsi Ali was op de bruiloft van haar goede vriendin Steffie Kouters met Arie Elshout, en dat bewijst dat de Volkskrant een neoconservatief bolwerk is met een direct lijntje naar Robert Kagan.

Samenzweringsdenken heet dat. Met een vooringenomen idee uit allerlei toevallige details een achterliggende, sinister meesterplan afleiden.

Een Volkskrantjournalist heeft een onkritisch interview met Jaap de Hoop Scheffer; diezelfde Volkskrant liet een pro-Georgisch geluid horen; de Georgische minister van Defensie was een Jood – nou en dan is de cirkel weer rond: de Volkskrant is duidelijk een neoconservatief vehikel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Steeph

@Dirk en @Rene: “debiel” had ik niet gezien (nog). Dus bij deze dezelfde waarschuwing voor Rene.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Dirk

@40,

“Ayaan Hirsi Ali was op de bruiloft van haar goede vriendin Steffie Kouters met Arie Elshout, en dat bewijst dat de Volkskrant een neoconservatief bolwerk is met een direct lijntje naar Robert Kagan. Samenzweringsdenken heet dat. Met een vooringenomen idee uit allerlei toevallige details een achterliggende, sinister meesterplan afleiden.”

Rook en mist, rook en mist en de inhoudelijke discussie vermijden. Trachten de boodschapper te ridiculiseren? Is nog niet echt gelukt hè, Weaselthal?

De VK heeft feitelijke en controleerbaar een breed scala aan neocon columnisten en nog veel meer pro-Israël columnisten; dat loopt feitelijk geheel in elkaar over. Elshout doet niets liever dan allerhande pro-Israël en dito NAVO stukken schrijven. VK Opinie is een vrijhaven voor de extremistische pro-Israël lobby. [Tegengeluiden zijn er in een verhouding van ca. 10 tegen 1.] Dat is geen samenzweringsdenken, maar een analyse van de feiten zoals zij tot ons worden gebracht.

Wat heb je nu feitelijk en inhoudelijk nog te melden; de Irak oorlog is hier aan de orde en de misleiding via Joodse ‘hobbyclubs’, zoals je dus zelf al schreef.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Jan

Heej da’s raar… kon zweren dat ik een reactie had achtergelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie