Want er is geen macht dan van God

ELDERS - In de VS staat de macht – net als God – aan de kant van het geld.

Hoewel het alweer een tijdje geleden is dat een Amerikaanse bank een bailout van de federale overheid ontving, zal deze situatie – als het aan het financiële conglomeraat Citigroup ligt – snel weer veranderen.

Lobbyisten in dienst van deze firma slaagden erin een wetsvoorstel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ingediend te krijgen dat banken opnieuw in staat zou stellen risicovolle speculaties aan te gaan met door de federale overheid gewaarborgde fondsen. Ook Amerikaanse banken zien het principe van private winsten en publieke verliezen immers niet graag verdwijnen.

De wet in kwestie is nog niet aangenomen, maar gezien de brede steun die het voorstel van zowel Republikeinen als Democraten ontving lijkt dat slechts een kwestie van tijd.

Ook de rechterlijke macht in de VS heeft er een handje van vooral op te komen voor de belangen van bedrijven. In 2008 nam het Amerikaanse Congres een wet aan die onder meer voorzag in een voor consumenten gebruiksvriendelijke online database waarin – voorafgaand aan een definitief oordeel van de Consumer Product Safety Commission – producten worden opgenomen waarover gerede twijfel bestaat aan de veiligheid.

Zoals verwacht werd de rechtmatigheid van deze database al snel aangevochten door een bedrijf dat wilde voorkomen dat een rapport van een lokale overheid over een van zijn producten in deze database werd opgenomen. Uiteindelijk werd het bedrijf door de rechter in het gelijk gesteld. Maar welk bedrijf?

De rechtbank die de zaak behandelde stond toe dat het bedrijf onder een pseudoniem, als ‘Company Doe’ in de processtukken werd opgenomen. Ook iedere informatie die het product in kwestie zou kunnen identificeren werd niet openbaar gemaakt. Derde partijen, bijvoorbeeld consumentenorganisaties, kunnen zodoende met geen mogelijkheid nagaan of de beslissing van de rechtbank al dan niet terecht was. Voor bedrijven is zoiets natuurlijk erg fijn.

In een maatschappij waar ‘de macht’ in al zijn verschillende hoedanigheden heel wat vaker aan de kant van het bedrijfsleven staat dan aan de kant van de burger, werknemer of consument, bestaat onvermijdelijk de nodige armoede. In de VS wordt de ergste behoeftigheid doorgaans gelenigd door middel van zogenaamde food stamps (want stel je voor dat een luie donder drugs of alcohol koopt van jouw belastingcenten!).

Maar zelfs food stamps zijn veel Republikeinen een doorn in het oog. Stephen Fincher, tea partier en Republikeins afgevaardigde uit de staat Tennessee, bepleitte onlangs de afschaffing van food stamps met een beroep op de bijbel:

The Tea Party caucus member from Tennessee’s 8th district justifies taking food out of the mouths of millions of hungry children and their parents by quoting the Book of Thessalonians: “The one who is unwilling to work shall not eat.” He also quoted, a verse from the 26th chapter of Matthew, which says the “poor will always be with us.”

Weliswaar moeten mensen voor elkaar zorgen, maar het is ronduit immoreel ‘for Washington to steal from those in the country and give to others in the country,’ aldus Fincher.

Mensen die de Amerikaanse politiek de laatste jaren een beetje hebben gevolgd, zullen nauwelijks verrast zijn om te horen dat Republikein Fincher voor zichzelf heel andere regels hanteert dan voor anderen. Samen met zijn vader en broer ontving Fincher de afgelopen tien jaar maar liefst 8,9 miljoen dollar aan landbouwsubsidies. Omdat God het wil.

Afbeelding: Michelangelo, De Schepping van Adam (detail)

 1. 1

  Het thema god en geld had beter uitgewerkt kunnen worden.

  Hier gaat het alleen om geld. God komt alleen indirect aan de orde via een (1) bijbelcitaat van een (1) republikeins persoon. Dat kan nog als aberratie gezien worden.

 2. 4

  Hier komt het idee weer naar boven dat iemand die geen werk heeft, niet wil werken. Een idee dat ook wel leeft in VVD-kringen. Allemaal mensen die zelf een goede baan hebben en geen idee wat het is om (zonder schuld!) werkloos te zijn.

 3. 9

  @8:

  Dus het in het verleden wegjagen van de geldwisselaars uit de tempel, door de (bastaard)zoon van de timmerman uit Nazareth, was een afleidingsmanoeuvre; showtje voor simpele zielen ;-)

 4. 10

  Geld = God

  De enige ideologie/religie die zichzelf keer op keer weer bewijst. Overal ter wereld, dus universeel. Maar Amerika is de rijkste en is daarmee God’s country. De rest van de wereld is slechts de achterbuurt van Amerika, waar de goddelozen dienen te worden uitgehongerd, uitgemoord, onderdrukt, belogen en bespeeld.
  Hét recept voor wolkenkrabbers naast sloppenwijken, wereldwijd en dus uiteindelijk ook in Amerika.

  Ennuh… dat willen wij hier ook toch?

 5. 11

  @10:
  Kleine correctie:
  In “God’s country” zelf leeft 14% van de bevolking onder de armoedegrens; zullen wel enclaves van Lucifer zijn ;-)

  N.B. Nog een paar jaar deze regering en Nederland zit op dezelfde hoogte.