VVD rommelt met grondrechten

Met enige regelmaat biedt Sargasso ruimte voor gastredacteuren. Vandaag weer een stuk van publicist, jurist en oud-redacteur van het tijdschrift ‘Filosofie’ Ron Ritzen.

Vrijheid van meningsuiting. De VVD staat er pal voor. Behalve als je Ramadan, Eddaoui of Budak heet. De jurist Ron Ritzen meent dat de VVD rommelt met grondrechten.

De VVD neemt het niet erg nauw met de grondrechten als het om islamieten gaat. Nu Tariq Ramadan bij de Erasmus Universiteit Rotterdam is ontslagen, blijft het muisstil. Waar Rutte de ontkenning van de holocaust niet strafbaar wilde stellen tenzij deze aanzet tot geweld, is het ontslag van Ramadan vanwege een privé-activiteit, het presenteren op Press.TV, kennelijk geen reden om daar ook maar één woord aan vuil te maken. Er zijn toch echt goede redenen te geven dat de academische vrijheid hierdoor onder druk staat. Vreemd? Nee, als het om grondrechten gaat, rommelt de VVD wel vaker met die rechten.

Zo ijverde de VVD voor een verbod van de boerka, maar omdat dit juridisch niet haalbaar was, opteerde men daar voor een verbod van gezichtbedekkende kleding. Volgens VVD-kamerlid De Krom levert gezichtsbedekkende kleding een gevaar voor de openbare orde op. Het is een veiligheidskwestie. Maar uit het recente onderzoek van de commissie-Suyver blijkt echter dat diensten die zich in de praktijk bezighouden met terrorismebestrijding (politie, justitie, bestuur en veiligheidsdiensten) van mening zijn dat er voldoende nieuwe bevoegdheden zijn gecreëerd en dat veel anti-terrorisme wetten niet of nauwelijks worden gebruikt. Bovendien, zo merkt de commissie zelf op, is er waarschijnlijk nu al sprake van strijd met de mensenrechten.

Zo was de VVD tegen de aanstelling van de beoogde legeriman Eddaoudi, die zich in zijn column negatief had uitgelaten over de aanwezigheid van het Nederlandse leger in Afghanistan. Maar van een ‘dubbele moraal’ was volgens VVD-Kamerlid De Krom geen sprake: Eddaoudi mag schrijven wat hij wil, maar hier speelt louter en alleen de relatie werkgever-werknemer een rol. De vrijheid van meningsuiting speelt hierbij geen rol, want die is hier volgens De Krom niet in het geding.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het ambtenarenrecht, maakte begin mei 2009 korte metten met dit soort redeneringen (LJN: BI2440). Grondrechten spelen in dit soort zaken wel degelijk een rol. Het eenvoudig wegredeneren van de grondrechten door te poneren dat deze niet spelen, is niet aan de orde.
Toen Rutte (VVD) in zijn hoedanigheid als staatssecretaris door de Haarlemse rechtbank werd veroordeeld vanwege het aanzetten tot rassendiscriminatie, was zijn reactie laconiek: “Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen”.

Rutte verwijst in zijn verdediging van de vrijheid van meningsuiting regelmatig naar de V.S. Nu kent dat land, zeker sinds het arrest Brandenburg v. Ohio (395 US 444, 1969), een zeer ruime bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Alleen wanneer er sprake is van ‘incitement to imminent lawless action’ kan de overheid ingrijpen. Hoe ruim die bescherming is, bewijst CP of Indiana v. Whitcomb (414 US 449, 1974): het grondrecht beschermt zelfs uitdrukkelijk de verkondiging van de leer dat de overheid omvergeworpen moet worden.

Maar die ruime bescherming staat de VVD in elk geval niet voor ogen als het om de rechten van allochtonen gaat. Nog niet zo erg lang geleden pleitte de VVD voor vervolging van de imam El Moumni. Tekenend is de lezing die Gerrit Zalm eind 2004 hield: “De imam El Moumni sprak negatief over homoseksualiteit. Het zei dat het een besmettelijke ziekte is en nog veel meer. Nederland stond toen op zijn achterste benen. Ook de VVD. Juist wij, juist de liberalen. (…) De vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om anderen te krenken, te beledigen of te beschimpen. Zelden heb ik op zoveel applaus van u mogen rekenen.”

De zaak-Budak leverde ook al zo’n beschamende vertoning op. De bestuursvoorzitter van INHolland, VVD-er Geert Dales, wilde niets met de uitspraken van deze imam te maken hebben: “dit gedachtegoed hoort bij Hogeschool INHolland niet thuis”.
Wat was dit gedachtegoed? Op de website van de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) had de imam een advies gegeven aan een Turks meisje dat verkracht was door haar neef. Als zij thuis zou vertellen wat er was gebeurd, zou ze verstoten worden. Zij vroeg hem wat het islamitisch oordeel hierover is. Hij adviseerde haar naar de rechter te gaan, met zijn familie te praten of met iemand voor wie die neef bang voor was of hem te vergeven.

Bovendien zei hij dat een vrouw volgens de Koran niet alleen met een man in een afgesloten ruimte aanwezig mag zijn. “We als mens worden gevraagd om ons zelf te beschermen tegen seksueel misbruik, verkrachting en ontucht. Voorzichtigheid geldt niet alleen tegen onbekenden maar ook tegen bekenden,” aldus Budak. “Je doet je zelf goed om niet in een gesloten ruimte te verblijven met een man waar een derde niet makkelijk binnen kan komen.” Dit is een citaat vanuit de traditie van de profeet, verduidelijkte Budak later, en daarmee wordt een vrouw tegen mannen beschermd die haar kunnen bedreigen. Maar Budak zei ook dat het verkrachte meisje geen schuld treft.

Budak is te ver gegaan, brulde Dales. De imam had aangegeven dat je ook enkel vergiffenis kunt geven, en dat zou in strijd zijn met de Nederlandse rechtsorde. Zo staat in de Nederlandse wet dat in het geval van een verkrachting de aangifte verplicht is. En aangezien hij bij zijn advies niet had aangegeven wat de Nederlandse rechtsorde gebiedt (verplichte aangifte), was zijn ontslag volgens Dales gerechtvaardigd.

Een docent moet de Koran uitleggen, maar moet daarbij ook aangeven wat de Nederlandse wetgeving daarover zegt, zei Dales. Hoewel het om een advies op de website van de radio-omroep NIO ging, konden studenten door die opvatting beïnvloed raken en deze later – als ze zelf docent in het onderwijs zijn – aan hun leerlingen vertellen.
Verder stoorde Dales zich aan de kwalificatie ‘treurige zaak’. Dat was helemaal fout, want volgens hem had Budak moeten zeggen ‘doodzonde’ of woorden van gelijke strekking.

De imagoschade die de imam aan INHolland had toegebracht, zou zijn ontslag rechtvaardigen. Maar als Budak zou toegeven dat zijn redenering verkeerd was, dan zou hij niet ontslagen worden.
Dales’ dreigement was helder: als Budak zou toegeven dat hij ongelijk had, zou hij zijn baan behouden. Maar als de imam voet bij stuk zou hebben, werd hij ontslagen. Voor wie het nog niet snapt: dit heeft dus niets met de vrijheid van meningsuiting te maken. Vindt Dales.
Budak zwichtte voor de chantage van Dales en mocht vervolgens blijven.

Het patroon is duidelijk: zodra islamieten in het spel zijn, spelen de grondrechten een ondergeschikte rol of worden ze eenvoudigweg niet van toepassing verklaard. Daarmee rommelt de VVD met de fundamenten van onze rechtsstaat.

 1. 1

  Geert Dales ontsloeg Budak als bestuurder van InHolland. Dat belemmerd Budak totaal niet in zijn grondrechten, hij ging alleen tegen het beleid van InHolland in en dan kan je ontslag verwachten, maar hij is vrij om op een kistje in het park te gaan staan.

 2. 3

  “De imam El Moumni sprak negatief over homoseksualiteit. Het zei dat het een besmettelijke ziekte is en nog veel meer.”

  Wat dit nu exact met de VVD te maken heeft..

  ” El-Moumni werd op het matje geroepen bij minister Van Boxtel (Integratiebeleid), die na afloop verklaarde ‘een goed gesprek’ te hebben gehad met El-Moumni. Toen echter later geschriften van El-Moumni opdoken waarin hij Europeanen lager dan varkens noemde, had ook Van Boxtel het helemaal gehad met de imam.” http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/721
  Ter info van Boxtel = D66

 3. 4

  @2 Wat is een vertrouwenspersoon op school waard als hij vrouwen aanzet tot het niet aangeven van verkrachting en de slachtoffers nog extra bang maakt om erover te praten met familie enz. Nee verzwijgen is goed voor de verwerking zeker..

 4. 5

  Het spijt me om het te zeggen, maar ik vind het een zwak betoog. De VVD heeft in het verleden inderdaad grenzen gesteld aan de vrijheid van meningsuiting. Grenzen die ik in een rechtsstaat als de Nederlandse prima aanvaardbaar acht. Alleen omdat VVD-leider Mark Rutte die grenzen ter discussie heeft gesteld, waar hij overigens volgens mij geen officiële steun voor heeft gekregen vanuit de VVD, betekent dat niet dat de VVD deze grenzen niet meer mag stellen.

  De houding van de VVD in de incidenten rond Ramadan en zeker rond Eddouadi lijkt me als het gaat om de redelijke vrijheid van meningsuiting aanvechtbaar. Het lijkt me op zich echter niet zo problematisch om te stellen dat mensen hun mening mogen uiten, maar dat bepaalde uitingen niet overeenkomstig zijn met bepaalde functies.

  In de zaak rond El Moumni lijkt me dat zijn uitspraken tegen de tolerantie tegenover minderheden die aan onze samenleving ten grondslag ligt ingaan. Het is dan ook goed dat dit aan de orde wordt gesteld.

  In de zaak rond Budak lijkt het me dat zijn uitspraken getuigen van een gebrek aan respect tegenover vrouwen. Iemand die dergelijke ideeën verkondigt, wil je dan ook misschien niet binnen je onderwijsinstelling een opleiding tot geestelijk verzorger laten geven. Bovendien heeft Geert Dales hier gehandeld vanuit zijn functie als hoofd van In Holland. Dat kan de VVD wat mij betreft niet aangerekend worden.

  Jeetje, dat ik ooit nog eens de behoefte zou voelen de VVD te verdedigen…

 5. 6

  “Homoseksualiteit blijft niet beperkt tot de mensen die deze ziekte hebben, maar hij kan zich kan verspreiden. De Nederlandse samenleving is multicultureel. Dus als de ziekte zich dan verspreidt, kan iedereen besmet raken. Daar zijn we bang voor.”

 6. 7

  Pim Fortuyn (….) veroordeelde hij de Rotterdamse Imam scherp: de man had natuurlijk het recht om zijn mening te uiten, “tenzij hij oproept tot fysiek geweld. In dit geval komt dat er dicht bij.”

  “Het argument dat de homovijandige opvattingen van de Imams kunnen bijdragen aan agressie tegen homo’s, en dat daarom de Imams hun mond moeten houden, werd ook door Wim Kok naar voren gebracht.”

  “Opmerkelijk is wel de selectieve wijze waarop dit argument altijd wordt gehanteerd. Het wordt nooit gebruikt om linkse denkbeelden de kop in te drukken, hoewel er in het verleden toch genoeg links geweld is gepleegd in Nederland. (..) Het is een merkwaardig natuurverschijnsel: alleen foute rechtse opinies hebben de magische kracht anderen tot geweld aan te zetten; bij goede linkse opinies ontbreekt deze eigenschap volledig…” http://www.meervrijheid.nl/?pagina=191

 7. 8

  @#6: hij mag dat niet zeggen volgens jou?

  Het punt is de hypocrisie van de VVD (en ook van jou, als je vindt dat deze uitspraak niet onder de vrijheid van meningsuiting valt). Wel keiharde uitspraken over moslims verdedigen onder het mom van vrijheid van meningsuiting, maar tegelijkertijd niet thuis geven als moslims iets zeggen wat je niet aanstaat.

 8. 9

  @8 Ik citeer de site van NOVA omdat ik “en nog veel meer.” (zie 3 en het artikel zelf een beetje een onvolledige weergave vond.

  Wat betreft dit artikel zelf vind ik dat uit alle hoeken en gaten de VVD wordt verbonden met allerlei zaken die op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting. Maar bv in de zaak El-Moumni blijkt D66 de verantwoordelijke, heeft ook Wim Kok (PvdA) zich daar scherp over uitgelaten. Maar dit artikel is gewoon een frontale aanval op de VVD zonder echte goede voorbeelden, mag, maar dan kan je ook tegengas verwachten..

 9. 10

  @9: Het is inderdaad een frontale aanval op de VVD. Dat moet kunnen op z’n tijd, vind je niet? Of mogen we alleen maar de PvdA frontaal aanvallen?

  Dit gaat over de hypocrisie van de VVD in het gebruik van vrijheid van meningsuiting. Dat andere partijen ook hypocriet zijn geloof ik graag, maar dat bewijs je niet. Ik denk dat Kok hetzelfde vindt als je ‘Imam’ vervangt door ‘Wilders’ en ‘homo’ door ‘moslims’. Dat kan je van de VVD niet zeggen. Je bent het er misschien niet mee eens, maar het is niet hypocriet.

  Bij volledige vrijheid van meningsuiting heb je het niet over het verbieden van meningen, maar dan bestrijd je ze op inhoud (dus niet: je mag het niet zeggen, maar ik vind het een slecht idee dat je het zegt). De VVD doet dat alleen als het ze uitkomt en dat is kwalijk (vooral ook omdat het selectief gericht is tegen moslims).

 10. 12

  Het lijkt mij wederom sympathieker en verstandiger om niet voort te zetten wat mindere goden en matige politici nu al meer dan een decennium voortzetten, het aanwijzen van pijnlijke plekken bij de andere partij en zichzelf het blinde oog toe te keren, en te beginnen met op te roepen om gewoon pal te staan voor de kernwaarden van onze rechtsstaat.

  De plannen van enkele lokale PvdA’s om rassensegregatie te faciliteren, de uitspraken van VVD’ers over Imams of spleetogen, de CDA met haar opportunistisch gerommel rondom oppoetsen verbod op godslastering, een d66ger die vindt dat scherpe bewoordingen als een sigaret in een munitiekamer zijn.. De lijst aan verblinde ruggengraatlozen is schier oneindig en kent een veelkleurigheid aan politieke achtergronden.

  Laat ons nu eens een helder debat voeren over de grondslagen van een democratische rechtsstaat. Ideeen en idealen in plaats van personen en gebeurtenissen. Ik weet dat het moeilijk is voor Ron Ritzen om mee te komen op niveau maar je zou zeggen dat je als filosoof en jurist best wat in huis hebt om te voldoen aan een soort garantensltellung achtige verplichtingen om voorbij de waan van de dag te kijken en vraagtekens te stellen bij zaken die fundamenteler zijn dan het clubblad van rechts en de vermeende hypocrisie van deze of gene.

 11. 13

  @10 De gelinkte speech van Zalm is echter een mooie speech..

  “In Nederland bestaan tal van geloofsovertuigingen. Sommigen hebben opvattingen die ver weg staan van wat gebruikelijk is. Het gedachtegoed van spiritisten, Jehova’s getuigen, Hersteld Apostolischen, Mennonieten, Gekrookte Rieters, Rozenkruisers en Christian Science wordt niet door velen gedeeld, maar het levert geen spanningen op. We accepteren ook Hindoeisme, Winti, Confucianisme, Boedhisme en de Islam. Dat is allemaal geen enkel probleem.

  Wat we niet kunnen accepteren van enigerlei geloof of enigerlei overtuiging, is dat dit wordt aangegrepen als vrijbrief om fundamentele grondrechten te schenden. En zeker niet het meest fundamentele grondrecht. Een grondrecht dat zo fundamenteel is dat het niet eens in de Grondwet staat. Dat is het recht om te leven!” http://www.vvd.nl/index.aspx?Contentid=1374&Chapterid=1147&Filterid=974
  Lees het eens goed en helemaal door voordat je leunt op strategisch geknipte quote’s “

 12. 14

  “Het vereist ook dat we niet generaliseren. Niet iedere gekleurde Nederlander of iedere moslim hoeft verantwoording af te leggen over de moord door een extremist. Dat hoefden de ongekleurde Nederlanders ook niet te doen vanwege de blanke moordenaar van Pim Fortuyn.” Speech Zalm.. zie link elders.

 13. 15

  @13: het zal best een mooie speech zijn. Ik ben het ook niet oneens met Zalm in deze speech. Maar dat is bezijden het punt.

  Waar in deze speech een moslim wordt gekapitteld omdat hij abjecte dingen zegt, (Zalm zegt hier in feite dat de vrijheid van meningsuiting grenzen heeft) wordt op een ander moment abjecte uitspraken van Wilders verdedigt met beroep op de vrijheid van meningsuiting.

 14. 16

  “In een toespraak heb ik destijds gezegd dat de vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief is om anderen te krenken, te beledigen of te beschimpen. Zelden heb ik op zoveel applaus van u mogen rekenen. Deze lijn wil ik graag volhouden. El Moumni ging over de schreef, Van Gogh ging over de schreef en de Hollandse imam Van der Ven gaat over de schreef. Daartegen kan je protest aantekenen, open brieven schrijven en naar de rechter gaan. Zo is dat geregeld in Nederland. Maar dat geeft natuurlijk nooit en te nimmer een alibi voor moord. Niet op El Moumni, niet op Van Gogh en niet op Van der Ven. Wie dat niet begrijpt of niet wil begrijpen, die hoort hier niet thuis.” Zalm Speech
  Ik Lees hier niet in dat hij bij voorbaat meningen wil verbieden, maar meer dat hij de reactie op een uiting beschaaft wil houden. Met andere woorden, voel je je diep gekrenkt, protesteer tegen die mening, schrijf een (open) brief, ga desnoods naar de rechter maar vermoord diegene niet..

 15. 18

  @Seven: nogmaals, mooie speech van Zalm. Consistent verhaal. De hypcrisie zit dan ook niet in Zalms speech. Maar in hoe de VVD als geheel met grondrechten waaronder de vrijheid van meningsuiting politiek bedrijft.

 16. 19

  @ Cerridwen

  Er zijn geen partijen in Nederland die consistent de rechtsstaat bewaken en er zijn geen partijen die de grondslagen van de democratische rechtsstaat proberen vorm te geven zonder daarbij links en rechts aanpassingen te willen ten gunste of ten nadele van de ene of de andere zwakgewaande groep.

 17. 20

  @9: Lijkt me logisch toch? De VVD is de zelfbenoemde liberale partij, die bij veel gelegenheden beweert de vrijheid van meningsuiting te verdedigen. Het heeft geen zin de SGP of het CDA daarop aan te vallen, want die staan openlijk een beleid voor, waarbij meningsuiting beknot is. Zo zou je eerder de PvdA dan het CDA aanvallen op anti-arbeid beleid (bv. op de rel van vandaag rond 4000 ontslagen door de staat).

 18. 21

  Heet die ‘gastredacteur’ toevallig in het echie ‘Thomas von der Dunk’ ? Want die deed gisteren in de volkskrant ook al zo’n mooie draai met woorden maken: iemand ontslaan is hetzelfde als iemand via de rechter de mond snoeren. Nee dus.

  Voor de rest hebben ze volkomen gelijk: de VVD is voor de vrijheid van meningsuiting, behalve als het om holocaust-ontkenning gaat. Want dat is niet te verkopen aan het electoraat. Stelletje hypocriete zakken, dat zijn het.

 19. 22

  Als ik daar nog wat aan toe mag voegen: de VVD ‘rommelt’ met grondrechten, waar de PvdA en het CDA er in casu Nekschot gewoon met een stoomwals overheen rauzen.

 20. 23

  Maar Ron Ritzen zegt het nu eindelijk eens! Het moest maar eens gezegd worden! Toch? Dat gedoe de hele tijd over mensen die vervolgd worden of in de bak gesmeten om lelijke cartoons, wat is dat nou voor een gezeur. Ron Ritzen zegt gewoon wat ie denkt: “De VVD heeft gerommeld met grondrechten”!

  En de bloeddorstige menigte bewoog zich voort. Gelukkig was er heden ten dage nog zo’n filosoof die hen tot inzicht bracht!

 21. 24

  @23: Dat het tijd wordt dat de hypocrisie van de VVD eens aan de kaak wordt gesteld, ben ik hartstochtelijk met je eens. Alleen kan dat op een veel scherper onderbouwde manier dan met de argumenten die dhr. Ritzen noemt.

 22. 25

  @seven, #14; Ik weet niet. Ik denk dat het aanvaarden van het lidmaatschap van een club met een prijs komt. En die prijs is, dat als iemand iets heel stoms doet in naam van die club, dat je je daar dan als club over moet uitspreken. Ook al heeft de persoon met de club niets van doen.

  Dat geldt overigens niet voor clubs waar je nu eenmaal lid van bent vanwege je natuur (in mijn geval: wit, blank, mannelijk, hetero).

  Ik denk dat heel veel gelovigen zich graag hier achter zouden willen verschuilen; is het lidmaatschap van een club, zoals een geloof, omdat je nu eenmaal daarmee bent geindoctrineerd vanaf je nulde, electief ? Ja toch zeker ? En zouden daarom niet alle moslims zich uit moeten spreken over de moord op Theo van Gogh ? Mag ook via de imam of de ‘moslim-raad’, hoor, maar het lijkt mij van wel.

 23. 26

  Tegenwoordig moet je, iedere keer als iemand het woord vrijheid in de mond neemt, vooral het woord MIJN ervoor denken. Dan is alles ineens logisch.

 24. 27

  Aan de heldere punten die Vandyke en Cerridwen hebben aangevoerd, kan ik weinig toevoegen. Ik ben het volledig met hen eens.
  Er wordt met twee maten gemeten. Of dat bij andere partijen ook zo is, is voor mijn betoog niet relevant.
  Mooie beginselen koestert (zowat) elke partij, maar waar het ook om gaat is wat er concreet mee gedaan wordt. En hoe de VVD daar soms wel en soms niet op reageeert.

 25. 30

  @14 Een beetje flauwe opmerking van Zalm, want milieu-activisten werden er wel op aangekeken.

  @25 “Ik denk dat heel veel gelovigen zich graag hier achter zouden willen verschuilen; is het lidmaatschap van een club, zoals een geloof, omdat je nu eenmaal daarmee bent geindoctrineerd vanaf je nulde, electief ? Ja toch zeker?”
  Helaas niet, want het geloof geniet een bepaalde beschermde positie in Nederland.

  “En zouden daarom niet alle moslims zich uit moeten spreken over de moord op Theo van Gogh?”
  Nee; niet daarom in ieder geval, en al helemaal niet via de imam. Tenminste; niet als je als vrijheidlievende liberaal ervan uitgaat dat iedereen vrij is om te geloven en je iedereen als individu moet benaderen.

 26. 32

  Probleem is ook dat de VVD al jaren aan het twijfelen is of ze Liberaal of conservatief moeten zijn.
  Ze kiezen nu steeds voor een van beide beginselen als het ze lekker uitkomt.

 27. 34

  @32: De laatste tijd probeert de VVD geen van beiden meer, maar probeert ze slechts Wilders in harde retoriek te overschreeuwen. De kiezers die ze kwijt zijn geraakt aan Wilders krijgt ze daardoor echter niet terug. Sterker nog, door dit geschreeuw zou de VVD de linkerkant van haar achterban wel eens naar D66 kunnen drijven. Het is beter voor de VVD om gewoon de fatsoenlijke rechts-liberale koers te blijven varen die ze altijd gevaren heeft, want dat is waar de meeste kiezers te winnen zijn.

 28. 35

  Ron Ritzen begrijpt de feiten niet en vergaloppeert zich. Tariq Ramadan was bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Identiteit en Burgerschap’ bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), ingesteld door de Gemeente Rotterdam.

  “Dr. Tariq Ramadan wordt vanaf 1 januari 2007 voor twee jaar gasthoogleraar ‘Identiteit en Burgerschap’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedt de wisselleerstoel die is ondergebracht bij zowel de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) als de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW). De wisselleerstoel is voor vier jaar ingesteld op initiatief van de gemeente Rotterdam.”
  In april 2009 werd het gasthoogleraarschap van Ramadan verlengd tot 1 februari 2011.

  Aldus de persberichten van de EUR.
  http://www.eur.nl/nieuws/journalisten/archief/archief06/december/ramadan/
  http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/11043/

  De EUR heeft het over een ‘wisselleerstoel’ en een ‘gasthoogleraar’. Maar dit zijn gepopulariseerde termen die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) niet voorkomen. De officiele gangbare term is ‘bijzonder hoogleraar’
  Zie: http://www.st-ab.nl/wetten/0718_Wet_op_het_hoger_onderwijs_en_wetenschappelijk_onderzoek_WHW.htm

  Verschil is dat een ‘gasthoogleraar’ tijdelijk wordt aangesteld, meestal ten behoeve van het geven van een reeks colleges. Het verband met Ramadan was echter structureler. Het omsloot een beoogd dienstverband van vier jaar.

  In de zin van de WHW was Ramadan bijzonder hoogleraar. Karakteristiek is dat een bijzonder hoogleraar wordt benoemd door een (externe) instantie en ook door die instantie wordt betaald. In dit geval de Gemeente Rotterdam die € 800.000 betaalde aan de EUR. Wat neerkomt op € 200.000 per jaar. Vraag is hoeveel daarvan naar Ramadan en hoeveel naar de EUR ging. Voor een universiteit kan het instellen van een bijzondere leerstoel aantrekkelijk zijn omdat het geld oplevert.

  Bijzondere leerstoelen als deze ‘Identiteit en Burgerschap’ hebben onder andere tot doel een relatie te leggen tussen een maatschappelijke organisatie en een universiteit. Met alle nadelen vandien. In dit geval de gemeente en de EUR. Een bijzonder hoogleraar heeft geen directe relatie met de universiteit, maar wel met de geldgever. Ook Ramadan had geen directe relatie met de EUR, maar wel met de Gemeente Rotterdam. In het persbericht over het beëindigen samenwerking stond dan ook:
  “Zijn [=Ramadan] contract met de gemeente wordt verbroken en zijn gasthoogleraarschap Burgerschap en Identiteit bij de EUR wordt beëindigd.”
  http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/13026/

  Op het ontslag van Ramadan is vanuit de academische wereld de laatste dagen kritiek gekomen. Dat is begrijpelijk, omdat er willekeur lijkt bij dit ontslag en de academische vrijheid in het geding lijkt te zijn. Da’s natuurlijk ongewenst en slecht voor de academische vrijheid in Nederland. Los van de vraag waarvoor Ramadan precies stond, hoe zijn wetenschappelijke inhoud is en hoe zijn ‘wetenschap’ zich verhoudt tot een religie waarvan hij een belangrijke leidsman is.

  De sleutel voor de positie van Ramadan en zijn ontslag liggen in het feit dat-ie bijzonder hoogleraar was. Hij stond uitsluitend in een officiele relatie met de Gemeente Rotterdam en had daarmee een contract en niet met de EUR. Rotterdam financierde de leerstoel volledig inclusief de overhead voor de EUR. Een veelvoud van wat Ramadan ontving. Ramadan kon door de gekozen constructie alleen benoemd, betaald en ontslagen worden door de Gemeente Rotterdam.

  Toen het college van Rotterdam om politieke redenen de relatie met haar bruggenbouwer Ramadan beeindigde, golden dezelfde redenen ook voor de financiering en ondersteuning van de bijzondere leerstoel. De VVD was een van de partijen in de Rotterdamse raad die dit besluit ondersteunde. De EUR had over het ontslag in eigen huis niets te vertellen. De EUR was geen baas meer over een medewerker die er in de publiciteit wel mee werd geassocieerd, maar er niet in dienst van was.

  De academische vrijheid was 2,5 jaar geleden ingeleverd bij het instellen van de bijzondere leerstoel ‘Identiteit en Burgerschap’. Het was beter geweest als verontwaardigde critici als Ron Ritzen die zich nu ineens laten horen aan de bel hadden getrokken bij het instellen van de bijzondere leerstoel. De academische medewerkers via hun besturen. Want door de instelling van zo’n leerstoel wordt het kwaad in huis gehaald en de academische autonomie weggegeven. Toen werd de academische vrijheid geweld aangedaan. Maar toen zwegen de critici. Achteraf moet hun verontwaardiging blijkbaar goedmaken dat ze toen hebben zitten slapen.

  Media lijken evenmin te begrijpen dat het de Gemeente Rotterdam en niet de EUR is die beslist over het dienstverband met Ramadan. Wellicht op het verkeerde been gezet door de EUR die de termen ‘wisselleerstoel’ en ‘gasthoogleraar’ introduceerde.

  De reactie van Ramadam op zijn ontslag lijkt ook niet helemaal zuiver omdat-ie wist dat-ie uitsluitend een contract had met de Gemeente Rotterdam en alleen door haar ontslagen kon worden. Ramadan wist dat-ie als bijzonder hoogleraar geen relatie had met de EUR. Dan heeft het weinig zin om zo tegen een afhankelijke gemaakte universiteit te schoppen. Hoewel de reactie van Ramadan redelijker lijkt dan die van sommigen die het nu voor hem wensen op te nemen. Maar zij begrijpen de feiten en de achtergronden niet. Ramadan wel.

 29. 38

  “Ron Ritzen begrijpt de feiten niet en vergaloppeert zich.”
  Oei. Klinkt heftig.
  Maar wellicht kan het geen kwaad om vast te stellen wat de feiten zijn. Allereerst de vraag waarom Ramadan ontslagen werd. Het college meldt hierover zelf het volgende: “Tariq Ramadan presenteert sinds enige tijd het televisieprogramma Islam & Life op Press TV. Press TV is een zender die wordt gefinancierd door de Iraanse regering. Het buitensporig geweld van deze regering tegen demonstranten waaronder veel studenten, in juni, was aanleiding voor een aantal journalisten om hun banden met deze zender te verbreken. Tariq Ramadan heeft er voor gekozen om dat niet te doen en heeft daarover inmiddels rekenschap gegeven in een verklaring. Hoewel er geen twijfel bestaat over de persoonlijke inzet van Tariq Ramadan, vinden beide Colleges deze indirecte relatie met dit repressieve regime, of zelfs de schijn daarmee geassocieerd te zijn, niet acceptabel. Zij zijn van oordeel dat professor Ramadan zich bij zijn besluit tot medewerking aan Press TV onvoldoende rekenschap heeft gegeven welke gevoelens dat in Rotterdam en daarbuiten kon oproepen. Dat klemt temeer omdat de medewerking is voortgezet ook toen na de verkiezingen in Iran de autoriteiten de vrijheid van meningsuiting in dat land zeer ernstig onderdrukken. Omdat Tariq Ramadan niet direct en uit eigen beweging de relatie met Press TV heeft verbroken, constateren de beide Colleges dat voor de inzet voor de stad en de universiteit het zo noodzakelijke draagvlak is weggevallen en dat de werkzaamheden van professor Ramadan doorslaggevend aan geloofwaardigheid hebben ingeboet. Het College van B en W en het College van Bestuur van de EUR betreuren het deze beslissing te moeten nemen. De afgelopen tweeënhalf jaar heeft professor Ramadan op een goede manier invulling gegeven aan zijn beide functies in Rotterdam. Zijn inzet wordt door zijn vele toehoorders en gespreksgenoten als stimulerend ervaren. Beide Colleges willen daarom benadrukken dat de genomen beslissing niets te maken heeft met het functioneren van Tariq Ramadan in Rotterdam.” (bron: http://www.eur.nl/nieuws/detail/article/13026/)

  Uw weergave is dus apert onjuist. U schrijft: “De sleutel voor de positie van Ramadan en zijn ontslag liggen in het feit dat-ie bijzonder hoogleraar was. Hij stond uitsluitend in een officiele relatie met de Gemeente Rotterdam en had daarmee een contract en niet met de EUR. Rotterdam financierde de leerstoel volledig inclusief de overhead voor de EUR. Een veelvoud van wat Ramadan ontving. Ramadan kon door de gekozen constructie alleen benoemd, betaald en ontslagen worden door de Gemeente Rotterdam. Toen het college van Rotterdam om politieke redenen de relatie met haar bruggenbouwer Ramadan beeindigde, golden dezelfde redenen ook voor de financiering en ondersteuning van de bijzondere leerstoel. De VVD was een van de partijen in de Rotterdamse raad die dit besluit ondersteunde. De EUR had over het ontslag in eigen huis niets te vertellen. De EUR was geen baas meer over een medewerker die er in de publiciteit wel mee werd geassocieerd, maar er niet in dienst van was.”

  Als ik uitga van hetgeen het college zelf zegt, dan is de reden van het ontslag dat Ramadan niet direct en uit eigen beweging de relatie met Press TV heeft verbroken, en dat daardoor het zo noodzakelijke draagvlak is weggevallen en dat de werkzaamheden van professor Ramadan doorslaggevend aan geloofwaardigheid hebben ingeboet. Kortom, dat zijn niet de redenen die u schetst.
  Het gaat louter en alleen om (mate van) de academische vrijheid. En dan het verhaal van de VVD. Nu die vrijheid in het geding is, hoor je niemand uit de VVD.

  Als de redenen die u weergeeft ook de redenen van het college waren, had u wellicht een punt. Maar het college hanteerde een andere motivering.
  En wie geeft de feiten nu onjuist weer?

 30. 39

  Ik zou willen benadrukken dat de VVD al in april, voordat Iran een issue werd, uit het collega van R’dam is gestapt. Niet vanwege dat gedoe met Press TV oid maar omdat Tariq ongeschikt is gebleken. Dat de rest dat nog niet wou toegeven *(wellicht om gezichtsverlies te voorkomen, omdat veel feiten al in de studie van Caroline Fourest beschreven waren, maar R’dam waarschijnlijk niet gezien had. Volgens mij is Tariq Ramadan in een eerder stadium redelijk blind aangenomen..
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ramadan#Studies_van_zijn_opvattingen

  Op donderdag 23 april vond een extra buitengewone raadsvergadering plaats. De aanleiding hiervoor was de mededeling op woensdag 22 april van de VVD-wethouders Baljeu en Harbers dat zij ontslag nemen en dat de VVD uit de coalitie stapt. Tijdens het debat diende Leefbaar Rotterdam opnieuw een motie in over het stopzetten van de activiteiten van de heer Ramadan. Deze werd verworpen met 19 stemmen voor en 24 tegen. Leefbaar Rotterdam, de SP en de VVD stemden voor.

  Ontslag VVD wethouders

  Op 16 april voerde de gemeenteraad het debat over de uitspraken van Tariq Ramadan en de gevolgen voor zijn functie in dienst van de gemeente als ‘bruggenbouwer’ in het integratiedebat.

  Het debat raakte de kern van wat de stad bezig houdt en waar de VVD als liberale partij voor staat. Rechten van vrouwen, rechten van homo’s, de vrijheid van ieder individu om invulling te geven aan hun leven binnen onze samenleving. Integratie, de verdeeldheid in de stad hierover, is de kern van het politieke debat. Tariq Ramadan creëert rond deze thema’s een spoor van verwarring en brengt mensen daarmee niet dichter bij elkaar. Zolang Tariq Ramadan werkzaam is voor de gemeente zal het debat daarover doorgaan, al was het maar omdat de raad zich binnenkort weer moet buigen over de taken van Ramadan. De ruimte om dat te vinden heeft de VVD-fractie afgelopen raadsvergadering niet van GroenLinks gekregen.
  http://www.rotterdam.nl/smartsite2239833.dws?Menu=2213477&MainMenu=2213477&Extern=1,

  http://www.nu.nl/algemeen/1953061/vvd-stapt-uit-college-rotterdam.html

 31. 40

  “Ik zou willen benadrukken dat de VVD al in april, voordat Iran een issue werd, uit het collega van R’dam is gestapt. Niet vanwege dat gedoe met Press TV oid maar omdat Tariq ongeschikt is gebleken.”
  Dit punt is in het kader van deze discussie volstrekt irrelevant. Het gaat om de motivering van het college van de universiteit, en niet om de motivering van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.
  Het college van de universiteit heeft Ramadan, zoals de bestuurders het zelf uitdrukten, ontslagen vanwege zijn activiteiten voor Press.TV. En daarmee rommelt het college met de academische vrijheid. En waar blijft nu de partij, die pal achter Nekschot staat?

 32. 41

  @40 Die partij was ten tijde van het ontslag niet verantwoordelijk. Was het natuurlijk wel eens met het ontslag, immers ze liep voorop om hem te ontslaan, en is daarvoor uit principe zelfs uit het college gestapt. Juist omdat Tariq Ramadan een gevaar is voor de academische vrijheid. Voor rechten van vrouwen om te studeren etc. Het feit dat die leerstoel er is gekomen komt enkel door integratiesubsidies, Tariq werkt integratie juist tegen zo blijkt, dus subsidie weg, leerstoel weg..

 33. 42

  @41 “Die partij was ten tijde van het ontslag niet verantwoordelijk. Was het natuurlijk wel eens met het ontslag, immers ze liep voorop om hem te ontslaan, en is daarvoor uit principe zelfs uit het college gestapt.” Het gaat er niet om dat de VVD voor het ontslag van Ramadan door de gemeente Rotterdam is. Het gaat nu om de motivering van het college van bestuur van de universiteit. Die motiveerde het ontslag enkel met het feit dat Ramadan voor PressTV werkt(e). Als de universiteit het ontslag had gemotiveerd met een verwijzing naar het feit dat de financiering was weggevallen, dan had het college een punt. Maar, nogmaals, dat is niet het geval. (Zie voor de meest recente opvatting van EUR: http://www.erasmusmagazine.nl/ramadan .)
  De VVD roept dat zij voor de vrijheid van meningsuiting is, tenzij er wordt opgeroepen of wordt aangezet tot geweld. Roept Ramadan op tot geweld? Zet hij aan tot geweld? Nee, hij heeft opvattingen die niet stroken met uw (en mijn) opvattingen.

  Laten we de VVD zelf even aan het woord:
  “Nederland is een land waar dingen gezegd kunnen worden, ook al bevallen ze anderen niet. Zelfs als het verwerpelijk is.” (…) “Nederland moet pal staan voor het vrije woord. En niet een cartoonist van zijn bed lichten vanwege zijn cartoons (zoals vorig jaar Gregorius Nekschot). Niet pleiten voor verscherping van de straf op godslastering na de moord op Van Gogh (zoals de toenmalige minister van Justitie Donner deed). Niet pleiten voor het strafbaar stellen van indirecte belediging (zoals de huidige minister van Justitie Hirsch Ballin doet). Niet de vervolging gelasten van een politicus vanwege zijn mening (zoals het Hof van Amsterdam in de zaak-Wilders). (…) Als iemand zich uitspreekt in de openbare discussie, moet hij niet meer strafbaar zijn, tenzij hij aanzet tot geweld of discriminatie.”
  (bron: http://www.vvd.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1147&ContentId=10217)

  Klare taal? Absoluut. Dus staat de VVD pal achter Ramadan? Immers, de academische vrijheid is in het geding. Nee, want als het om Ramadan gaat, gelden kennelijk andere criteria. Dan horen we de VVD niet.

 34. 43

  De stad Rotterdam en de Erasmus Universiteit onderhouden nauwe contacten met Shanghai. Maar net als Iran worden ook in China de mensenrechten geschonden. Van het stopzetten van de samenwerking is op dit moment geen sprake. Moet het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam én het college van bestuur van de EUR niet per direct op non-actief worden gezet?
  In hun posities als colleges moeten zij de schijn te allen tijde vermijden dat zij zich voor de kar van een repressieve regering laten spannen. Het is niet zozeer de bestuurlijke vrijheid die in het geding is, maar de “bestuurlijke verantwoordelijkheid”,
  (Die laatste twee zinnen heb ik overgenomen uit het format, dat het college van de EUR gebruikte om Ramadan te ontslaan.)

 35. 44

  @42 De de EUR soms het verhikel van de VVD? Nee. Zat de VVD in het college? Nee. Wordt Ramadan vervolgt door de staat voor het uiten een mening (die niet oproept tot geweld)? Nee.
  Waarom de VVD islamist vam de islamitische broederschap zou moeten helpen bij zijn carrière en ondanks disfunctioneren moeten handhaven ontgaat mij.

  PS Wat interessanter is, is wellicht het feit dat Groen Links de VVD niet de ruimte in het college van R’dam gaf om eerder een andere mening over Tariq te hebben.

  “Het debat raakte de kern van wat de stad bezig houdt en waar de VVD als liberale partij voor staat. Rechten van vrouwen, rechten van homo’s, de vrijheid van ieder individu om invulling te geven aan hun leven binnen onze samenleving. Integratie, de verdeeldheid in de stad hierover, is de kern van het politieke debat. Tariq Ramadan creëert rond deze thema’s een spoor van verwarring en brengt mensen daarmee niet dichter bij elkaar. (…)De ruimte om dat te vinden heeft de VVD-fractie afgelopen raadsvergadering niet van GroenLinks gekregen.” voor link zie 39 of klikmelink..

  Samenvatting, InHolland is niet de VVD, de EUR is niet hetzelfde als de VVD. De VVD is niet verantwoordelijk voor het ontslag. En mensen die hun werk slecht doen en niet datgene doen waarvoor ze met bv gemeenschapsgeld zijn aangenomen kunnen ook ontslagen worden. Je verschuilen achter dat is discriminatie of dat is in strijd met de vrijheid van meningsuiting treft geen doel.

 36. 46

  De VVD is natuurlijk wel de in het college de eerste geweest die zei dat Tariq Ramadan ongeschikt is voor de functie waarvoor hij was aangenomen. Het verschil de de vergelijking met Nekschot zit hem in het vervolgen door de staat wat is heel anders is dan een ontslag.

  Laten we het in het filosofische trekken. Hoe ga je als liberaal om met mensen die de liberale samenleving vijandig gezind zijn? Die vrijheid van mening gebruiken als het ze uitkomt en daar mee zwaaien, maar daar zelf eigenlijk fel tegen zijn.

 37. 48

  @31 Een moslim zou zich uit moeten spreken tegen Mohammed B en consorten omdat hij of zij dat duidelijk wil maken; niet omdat niet-moslims een soort eed-aflegging verlangen.

  Je kunt hoogstens van mensen die zich op dezelfde manier als Mohammed B tot de islam keren, vragen hoe zei tegenover ‘het Westen’ (beetje een containerbegrip) staan. Zo scheid je het kaf van het koren; niet door iedereen die zichzelf Moslim noemt te ‘dwingen’ zich ervan te distantieren.

  Ik ben ooit gedoopt en heb zelfs de communie en het vormsel ondergaan, en ik zou me zelf wel omschrijven als ‘opgegroeid met een christelijke achtergrond’. Maar als iemand me vraagt me te distantieren van de denkbeelden van de Paus over seksualiteit, dan zou ik dat bijna als een belediging opvatten. Dit omdat ik me nooit op hem beroep en me helemaal niet als een vroom persoon gedraag. Terwijl ik volgens jou definitie toch ‘lid van de club’ ben.

 38. 49

  @46 “Laten we het in het filosofische trekken. Hoe ga je als liberaal om met mensen die de liberale samenleving vijandig gezind zijn? Die vrijheid van mening gebruiken als het ze uitkomt en daar mee zwaaien, maar daar zelf eigenlijk fel tegen zijn.”

  Je kunt die ‘filosofische’ vraag ook omdraaien: kun je jezelf nog wel liberaal noemen als je mensen die een ander beeld op de samenleving hebben, de mond wil snoeren? En ‘filosofisch’ gezien zie ik ook weinig verschil tussen ontslag en vervolging: het zijn allebei pogingen om te voorkomen dat mensen hun mening kunnen verkondigen – of iig om hen hun platform te ontnemen. VvM; daar draait het toch steeds om bij de VVD?

 39. 50

  VVD en vele VVD-ers verheerlijken vaak de (Republikeinse) Verenigde Staten van Amerika. Als je dat doet zou je ook de Amerikaanse versie van vrijheid van meningsuiting moeten verdedigen. Maar helaas blijkt het in Nederland, als het om auslanders gaat, niet mogelijk te zijn voor zogenaamde liberalen om deze vrijheid ook echt te accepteren. Mein Kampf is volgens Rutte een fantastisch boek dat gelezen zou moeten kunnen worden, maar als Moslims uitspraken doen die daar in de buurt komen is de wereld te klein. Hetzelfde met de zogenaamde liberalen van de PVV, waarvan Wilders overigens de Koran weer gelijk stelt aan Mein Kampf.

  Men kan stellen dat de gekozen voorbeelden arbitrair zijn, het zijn voorbeelden! Niemand hier zou moeten ontkennen dat we een dubbel moraal er op houden: Blanke Nederlanders mogen alles zeggen, minder(e) autochtone medelanders moeten op eieren lopen of hun mond houden (het liefst beiden)! Moslims stellen vaak dat de Christen en Joden hypcriet zijn (dus een dubbel moraal hanteren), helaas stellen we in Nederland dat we een Joods-Christelijke traditie hebben en bevestigen we dit vooroordeel.

 40. 51

  @44 en @46: Je vraagt terecht: “Is de EUR soms het vehikel van de VVD? Nee. Zat de VVD in het college? Nee. Wordt Ramadan vervolgt door de staat voor het uiten een mening (die niet oproept tot geweld)? Nee. Waarom de VVD een islamist van de islamitische broederschap zou moeten helpen bij zijn carrière en ondanks disfunctioneren moeten handhaven ontgaat mij.”
  De VVD is zelfs niet indirect verantwoordelijk voor het ontslag van Ramadan en Budak. Maar de VVD is ook niet verantwoordelijk voor het vervolgingsbeleid van het OM inzake Nekschot en Wilders. En toch staan ze pal achter deze twee. Niet omdat ze het eens zijn met hun opvattingen, maar omdat hier de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Zelfs als een opvatting verwerpelijk is, moet die geuit kunnen worden (mits er niet wordt aangezet tot geweld). Aldus de VVD.
  Maar waarom staat men binnen de VVD wel pal achter Wilders en Nekschot en houdt men zich volledig afzijdig als het om Ramadan en Budak gaat? Wat die laatste twee betreft: zowel het college van bestuur van de EUR als Dales benadrukken/benadrukten nadrukkelijk dat de ontslagenen niet disfunctioneerden. Integendeel zelfs. En waarom helpt de VVD Nekschot wel “bij zijn carrière”? De vervolging van Nekschot raakt wel degelijk aan het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting en in die zin gaat het om dezelfde zaak (ik ben het eens met Prometeus @49).
  Vandaar mijn conclusie: de VVD is aantoonbaar selectief in haar steunbetuigingen, m.a.w.: de VVD rommelt met grondrechten.
  Dat Ramadan als bruggenbouwer niet functioneerde geeft zelfs Grashof (GL) nu schoorvoetend toe. Maar ik heb het hier over de EUR.
  Verder schrijf je: “Wat interessanter is, is wellicht het feit dat Groen Links de VVD niet de ruimte in het college van R’dam gaf om eerder een andere mening over Tariq te hebben.” Ik heb de indruk (maar ook niet meer dan dat) dat beide wethouders destijds natuurlijk wel met een verhaal moesten komen waarom ze niet meteen na de beslissing (om Ramadan niet te ontslaan) waren opgestapt, maar een week later pas. Geloofwaardig? Ik weet het niet zo. Ik heb daar men twijfels over. Vond jij dat overtuigend?
  Je schrijft: “Laten we het in het filosofische trekken. Hoe ga je als liberaal om met mensen die de liberale samenleving vijandig gezind zijn? Die vrijheid van mening gebruiken als het ze uitkomt en daar mee zwaaien, maar daar zelf eigenlijk fel tegen zijn.” Een kernpunt, helemaal mee eens. In het verlengde daarvan: hoe tolerant moet je zijn naar mensen die zelf helemaal niet tolerant zijn? Hoeveel democratische ruimte moet je partijen gunnen die de democratie als middel gebruiken om de democratie op termijn af te schaffen of in te perken. Ik word daar in toenemende mate steeds sceptischer over. De Poolse filosoof Kolakowski uitte in dit verband terecht scherpe en interessante kritiek op het hedendaags ‘gebruik’ van mensenrechten. Maar of de positie van Bentham en Burke ons zoveel verder helpt, betwijfel ik.

 41. 52

  @Ron Ritzen #38
  Als ik uitga van hetgeen het college zelf zegt, dan is de reden van het ontslag dat Ramadan niet direct en uit eigen beweging de relatie met Press TV heeft verbroken, en dat daardoor het zo noodzakelijke draagvlak is weggevallen en dat de werkzaamheden van professor Ramadan doorslaggevend aan geloofwaardigheid hebben ingeboet. Kortom, dat zijn niet de redenen die u schetst.

  Dank voor uw uitgebreide antwoord. Ik verschil met u van mening dat de aard van Ramadans dienstverband met de Gemeente Rotterdam van ondergeschikt belang is. De affaire-Ramadan speelt op verschillende niveau’s. Die zijn naar mijn idee niet met elkaar in tegenspraak, maar liggen in elkaars verlengde en zijn te herleiden uit het feit dat Ramadan bijzonder hoogleraar was. Vanaf het begin kwetsbaar.

  Ramadan heeft een juridische actie tegen zijn ontslag aangekondigd heeft. Dat bindt de Gemeente Rotterdam juridisch in het doen van uitspraken. De echte waarheid zal daarom niet onverkort in een persbericht gezet worden om de advocaat van Ramadan geen extra munitie te geven. Bijkomende omstandigheid is dat er binnen de Rotterdamse raad diepgaande verdeeldheid over Ramadan bestaat. Ik behandel de aspecten puntsgewijs.

  I. Kantelend politiek klimaat. Ramadan is 2,5 jaar geleden in Rotterdam door een meerderheid aangesteld. De VVD-burgemeester Opstelten ventileerde minder weerstand tegen hem dan PvdA-burgemeester Aboutaleb nu. In die tijd is door onhandig manoeuvreren van burgemeester Cohen die erover in aanvaring kwam met zijn eigen PvdA-fractie, het begrip ‘compenserende neutraliteit’ in diskrediet geraakt. Een strategie die trachtte overheidssteun te geven aan een ‘gematigde’ islam door het oprekken van de scheiding van kerk en staat. Toendertijd werd Ramadan daar als een representant van gezien. Of als zodanig voorgesteld door een bepaalde categorie linkse politici.

  Het tij verliep. Het vertrouwen in het optuigen van een gematigde islam nam af. Zeker onder druk van rechts, maar ook door vernieuwd inzicht bij delen van links, gebaseerd op de lokale praktijk.

  II. Rotterdamse politiek. Wethouder Rik Grashoff trof in de boedel van zijn voorganger Orhan Kaya het project ‘bruggenbouwer’, de leerstoel ‘Identiteit en Burgerschap’ en Tariq Ramadan aan. Een project dat overduidelijk politiek en niet vakinhoudelijk bepaald was om een antwoord te geven op de succesvolle ‘brede’ islam-debatten van Leefbaar Rotterdam.

  Ex-wethouder Kaya bestempelde Ramadan ooit als ‘nog linkser dan de SP’. Antwoord van SP en anderen was om Ramadan als een ‘CDA-professor’ te zien. Kaya politiseerde Ramadan onnodig, zowel naar de raad als de samenleving. Kaya schroefde de verwachtingen over Ramadan hoog op en maakte hem tot een boegbeeld van zijn eigen fundamentalistische koers binnen GL.

  In Grashoff komen allerlei ontwikkelingen samen. De interne verdeeldheid van GL, de afbouw van het multiculturalisme, de trage opbouw van een ‘gematigde islam’, het gepolitiseerde project ‘bruggenbouwer’, de tweedeling in Rotterdam tussen PvdA en Leefbaar, de politisering en de profilering van Ramadan door Kaya en de daarbij horende onrealistische verwachtingen over de resultaten van integratie en burgerschapsvorming.

  III. Resultaten in Rotterdam. Evenmin hielp dat het Rotterdamse bruggenbouwer-project van Ramadan weinig dynamiek kreeg. Het leverde buiten een kring van betrokkenen weinig op. De 173 nationaliteiten in Rotterdam werden onvoldoende betrokken bij deze moslim die moslim bleef en zijn identiteit als moslim voorop bleef stellen. Dat laatste hielp niet om niet-moslims over de brug te trekken.

  Ramadan kende op een gegeven moment nog uitsluitend politieke steun. Ook zijn steun was gepolitiseerd. Dat was een magere basis die ooit zou moeten breken. De onderbouwing ontbrak.

  IV. De persoon Ramadan. Door gebrek aan souplesse, empathie, politiek inzicht en begrip voor de Nederlandse heterogeniteit heeft Ramadan het de Rotterdamse politiek onnodig moeilijk gemaakt.

  Ook karakterologisch had-ie achteraf gezien het verkeerde profiel voor een rol als bruggenbouwer. Niet de dolken in zijn rug, maar de watjes in zijn oren waren het probleem.

  V. Propaganda en PressTV. Kenmerk van goede propaganda is dat niemand het als zodanig herkent. Daar gaat Ramadan in zijn verdediging aan voorbij. Hoewel uiteraard het omgekeerde evenmin waar is. Zijn rol bij PressTV dient echter uit de brede context van de Iraanse staatszender verklaard te worden.

  Doelmatige propaganda mag juist niet als propaganda herkenbaar zijn. Als dat lukt is de propagandist geslaagd. Met dat idee moeten we naar het optreden van Ramadan voor Press TV te kijken. Feit dat-ie de harde lijn van het Iraanse regime niet expliciet onderstreept zegt niet alles. Maar men moet voorzichtig zijn met conclusies omdat we niet alle gegevens in hun samenhang hebben.

  Ook als Ramadan werkelijk een ‘liberaal’ gezicht van PressTV zou zijn, dan nog kan het dienstbaar zijn aan de instandhouding van het zittende regime. Fatsoenlijke gezichten bij harde propaganda kennen historische voorbeelden die een medium legitimeren voor een breed publiek.

  Het is zelfoverschatting van Ramadan om te denken dat-ie het in zijn eentje, of zelfs samen met zijn team, op kan nemen tegen een staatszender en de conservatieve krachten van Iran.

  Het programma van Ramadan voor Press TV is in het Engels, gericht op moslims in het Westen, wordt in London voorbereid en opgenomen en is in Iran slechts per satelliet te ontvangen. Satellietontvangst voor Iraniers in Iran is verboden. Zij kunnen Ramadan en zijn programma dus niet direct ontvangen. Met andere woorden, het programma van Ramadan heeft voor de politieke en maatschappelijke situatie in Iran een marginale betekenis. Het raakt niet aan de kern van het Iraanse regime. Daarbij komt dat de soenniet Ramadan in het shiitische Iran animositeit ontmoet.

  Onderzoek naar de propaganda van Joseph Goebbels en de nazi’s maakt duidelijk dat goede propaganda indirect werkt. Harde anti-semitische films waren onder het publiek niet populair, maar dansfilms wel. In spannende tijden hebben mensen behoefte aan ontspanning.

  Hoewel jazz-muziek (swing) in Nazi-Duitsland voor een Duits publiek verboden was en als entartete negermuziek werd beschouwd, had de genazificeerde radio uitstekende dansorkesten die voor Engelstalige uitzendingen gericht op Engeland werden ingezet. Propaganda moet doelmatig zijn en kent daarom een eigen strategie met bijbehorende tegenstrijdigheden. Ramadan en PressTV zijn daar een goed voorbeeld van.

  Het maken van een TV-programma is teamwork. Ramadan is een zeer actief iemand en lijkt overal tegelijk bezig. De moderatie van een programma voor een Iraanse staatzender is van ondergeschikt belang voor de duiding van Ramadan. Ook omdat niet altijd herleidbaar is wie waarvoor verantwoordelijk is.

  In de afgelopen maanden hebben diverse journalisten Press TV verlaten vanwege het in hun ogen restrictieve beleid en de eenzijdige verslaggeving van de studentenprotesten, zoals ze achteraf verklaarden. Ze konden het niet langer combineren met hun eigen politieke en journalistieke ethiek. Die afweging heeft Ramadan niet gemaakt.

  Dat geeft ons -weliswaar op een indirecte en gebrekkige wijze- inzicht in zijn manier van denken en handelen. Het is op die ethiek dat de Gemeente Rotterdam Ramadan uiteindelijk heeft aangesproken. Maar eerder als gevolg van alles wat er al aan ongenoegen was, dan als apart feit. Het werd uiteindelijk de stok om de hond te slaan.

  VI. Melding nevenactiviteiten. Zoals we allen weten liggen bijbanen gevoelig in Nederland. Het gesteggel erover is niet van de lucht. TK-leden moeten nevenactiviteiten in een register aangeven. Omroepmedewerkers dienen een code te ondertekenen. Bestuurders op allerlei niveau’s dienen tot in detail hun bijbanen en nevenactiviteiten aan te geven. Soms komt er commotie van, zoals laatst bij CdK Borghouts over zijn bijbaan bij het ABP die hij pas na politieke druk wilde opgeven.

  De reactie van Ramadan op Nova was dat-ie zijn presentatorschap voor de Iraanse staatszender op zijn website had gemeld en hem dus niets te verwijten valt. Maar da’s geen melding zoals gevraagd wordt volgens de regels van de inlener. Ramadan heeft volgens de Erasmus Universiteit nooit toestemming voor deze nevenactiviteit gekregen. Ramadan onderschatte het maatschappelijk belang van nevenactiviteiten in Nederland. Een land waar in regels gedacht wordt en regels gelden. Hij dacht de uitzondering op de regel te kunnen zijn. Niet dus.

  De gemeente Rotterdam had Ramadan eerder voor de keuze geplaatst om de nevenactiviteit bij PressTV op te geven. Dat weigerde Ramadan. Dus Ramadan had zelf aangegeven de nevenfunctie bij PressTV niet op te willen geven. Dat besluit zette ook het college van de EUR voor het blok. Waarom zou men voor Ramadan een uitzondering maken op een regel die voor het hele personeel geldt?

  VII. Academische vrijheid. U zegt dat het bij het ontslag van Ramadan als bijzonder hoogleraar bij de EUR in dienst van de Gemeente Rotterdam ‘louter en alleen om (mate van) de academische vrijheid’ gaat. Dat is een te simpele voorstelling van zaken.

  Het contract met bijzonder hoogleraar Ramadan is om politieke redenen ontbonden door de Gemeente Rotterdam. Gesteund door een meerderheid in de raad waar de VVD een ondergeschikte positie inneemt. Tariq Ramadan is als bijzonder hoogleraar ontslagen door de Gemeente Rotterdam. Da’s de ontbinding van een zakelijke overeenkomst.

  VIII. Conclusie. Naar verwachting zal de Erasmus Universiteit de vette kluif van de bijzondere leerstoel “Identiteit en Burgerschap” niet uit handen geven. Dat levert naar schatting jaarlijks netto €170.000 op voor de EUR. Dat omkopen van de academisch wereld is de echte schande. Die structuur vraagt om kritiek.

  Het wachten is op een opvolger van Ramadan. Ik hoop dat de Gemeente Rotterdam zo verstandig is om deze keer in de dubbelfunctie geen scherp religieus geinspireerde leidsman te benoemen die geen Nederlands spreekt. Dus evenmin een Braziliaanse bevrijdingstheoloog of een evangelische Duitser als een zich scherp profilerende moslim.

  Het is onterecht om een politiek conflict dat leidde tot ontslag met een in de ogen van velen overgewaardeerde islamoloog die een door anderen slecht uitbedacht en haastig in elkaar geklungeld project moest uitvoeren, terug te brengen tot grote woorden. Zoals de academische vrijheid of de vrijheid van meningsuiting die in het geding zouden zijn.

  Niemand heeft Ramadan verboden om zijn geschriften, preken en gedachten in Nederland aan de man te brengen. Hem is de toegang tot de media niet verboden zoals de oppositie in Iran gebeurt.

  De vrijheid van meningsuiting van Ramadan is niet in het geding. Hij mag zijn variant van de islam in Nederland blijvend promoten als-ie dat verkiest. In grotere vrijheid dan in de landen van het Midden Oosten. Laten we tot zinnen komen.

 42. 53

  @52 En dus? Deze post gaat over de VVD; niet over Ramadan.

  En wat je laatste zin betreft: wat een BS. Natuurlijk mag hij zeggen wat hij wil, maar zo wordt hem wel zijn podium ontnomen. Prima, maar zeg dan niet dat je het uit naam van VvM doet.

 43. 54

  @53: Een voorbeeld van het niet-liberale karakter van de VVD *is* de casus Ramadan, prometeus. En liberaal zijn betekent *meer* dan de vrijheid van meningsuiting boven alles stellen. Zonder het voorbeeld Ramadan wordt het stukje van Ron nog zwakker dan het al was.

 44. 56

  @54 Precies: voorbeeld. Bovendien gaat GK nauwelijks in op de rol/mening van de VVD hierin, waar de post dus wel over gaat.

  Daarnaast: “En liberaal zijn betekent *meer* dan de vrijheid van meningsuiting boven alles stellen.”

  Dat ben ik helemaal met je eens, maar dat doet de VVD niet. Of tenminste, ze zeggen: “VvM boven alles”, maar blijkbaar vinden ze dat niet.

  Dus nogmaals: je mag best vinden dat die Ramadan op moet bokken, maar zeg dan niet dat iedereen alles van jou mag zeggen.

 45. 57

  Wie haalt zijn gelijk in het commentarenforum van Sargasso? Dat zal wel de grootste idioot zijn van allemaal. Mag ik meneer Ritzen dan het volgende voorleggen? Trek het eens wat breder. Mijns inziens is de VVD de Partij van het Opportunisme. Dat zie je terug in de behandeling van de vrijheid van meningsuiting. Dat zie je terug in de geforceerd optimistische houding ten opzichte van van economisch pessimistische omstandigheden. Dan probeer je de kiezer te lokken met wensdenk-praatjes als: een extra landingsbaan voor Schiphol, zonder meer geluidsoverlast; extra asfalt voor de snelwegen, zonder extra lucht-vervuiling. De liberalisering van overheidstaken als openbaar vervoer, zorg en energievoorziening kende volgens dit principe ook alleen maar voordelen. Is leuk hoor. Jammer dat het zo niet werkt.

 46. 58

  Vreemd verhaaltje van dhr Ritzen. Hij stelt dat het aandacht geven aan een mogelijke misstand en het niet aandacht geven aan een andere mogelijke misstand rommelen met grondrechten is.

  Als het gelijke gevallen van misstand zouden zijn dan zou je kunnen spreken van hypocriet maar dat is het zelfs hier niet. Bij mijn weten worden Ramadan en Eddaoudi niet vervolgd door het OM vanwege hun mening. Het lijkt me wat vergezocht om ontslag of niet aannemen gelijk te stellen aan inperking van de vrijheid van meningsuiting.

  Langs de andere kant, ’t zou wel eens de redding kunnen zijn voor o.a. wat TNT medewerkers of afgekeurde sollicitanten nu ze zich, volgens Ritzen, kunnen beroepen op ondermeer art 7 van de grondwet.

 47. 59

  Of de VVD rommelt met grondrechten weet ik niet. Wel is het zo dat de rechten van de één ophouden daar waar de rechten van de ander beginnen. Er is een vrijheid van meningsuiting, maar die houdt op ergens waar die mening overgaat in het aanzetten tot terreur.
  Juist de VVD had iets principiëler kunnen zijn op dit punt, en wel heel erg specifiek de uitspraken van imams die eerst nog alleen maar een particuliere mening zijn, maar door ‘gelovigen’ worden opgevat als een opdracht. De VVD was altijd een beetje stil. Wilders sprak wel eens over dit onderwerp en kennelijk wist hij de juiste snaar te raken en te verwoorden wat het volk voelt. Wilders is van de VVD los gekomen omdat er niet voldoende draagvlak voor zijn ideeën binnen de VVD was. Dat is een fout van de VVD.
  De kwestie Ramadan verdient geen schoonheidsprijs. Uiteraard mag iemand een bloederig regiem steunen door gemoedelijk sussende keuvel-praatjes te houden op de lokale TV aldaar. Maar als iemand in Nederland is aangesteld als een zogenaamde ‘moslim filosoof’ en hij op de universiteit jonge mensen richting moet geven, dan deugt er iets niet. Het bijbaantje voor PressTV is ten onrechte aangegrepen om de ziekmakende indoctrinaties van Tariq Ramadan te beëindigen. Het verdient zeker geen schoonheidsprijs, maar op een andere manier ging het kennelijk niet. Iemand met zijn achtergrond had nooit aangesteld mogen worden. Iemand als hij, die vele verderfelijke publicaties op zijn naam heeft staan had als een schurftige hond met stenen het dorp uit gejaagd moeten worden. Niet om hem door te gooien met stenen, maar wel om hem aan den lijve te laten voelen dat het stenigen niet van deze tijd is. Tariq Ramadan heeft verwerpelijke gedachten over vrouwen en homo’s, en ondanks dat de islam zo fout is als het maar kan, heeft TR zich nooit over deze zaken anders uitgesproken dan het verwoorden van de officiële standpunten van de islam. Daar is geen behoeft aan. Er zijn al genoeg onmenselijk imams die mensen dom houden en hard werken aan het onderdrukken van vrouwen.
  Eén verwerpelijk sujet is nu weg, maar er zijn nog honderden te gaan in Nederland. En er moet gewerkt worden aan vrijheid, want de slachtoffers van de islam zijn voornamelijk nu nog de moslims zelf, maar dat kan gaan veranderen. De VVD heeft gewoon een paar steekjes laten vallen. Dat is alles.

 48. 60

  @prometeus
  Natuurlijk mag hij [=Ramadan] zeggen wat hij wil, maar zo wordt hem wel zijn podium ontnomen.

  Ramadan wordt ontslagen in een overheidsfunctie bij de Gemeente Rotterdam, maar kan in de media als religieus leider blijven zeggen wat-ie wil. Of in een moskee zijn preken houden. Niemand ontneemt Ramadan zijn podium. Ramadan is vrij te horen in Nederland als-ie zich wil laten horen.

  Het is legitiem als iemand de VVD aanvalt, maar dan moeten de feiten wel kloppen. Daarom ging ik in op zo’n feit. Dat was niet geheel toevallig Ramadan, omdat Ritzen in zijn kritiek op islamieten focuste.

  Ook ik vind de VVD soms wat selectief en potsierlijk in haar opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Hoewel het te loven valt dat de VVD als enige partij het onderwerp positief benadert.

  In mijn ogen is het juist opmerkelijk dat de VVD zich geenszins onderscheidt van de andere politieke partijen. Ze zijn allen selectief in hun verontwaardiging als het om de meningsuiting gaat. Allen maken ze voor doelgroepen die ze het hof willen maken hun specifieke uitzondering. Dat staat haaks op de rechtsstaat. Ze rommelen allen met de grondrechten.

  Daarom stapte ik over de in mijn ogen te makkelijke -maar terechte- kritiek op de VVD heen. Een brede weergave van de belabberde stand van de hele politieke kaste had me zinvoller geleken.

 49. 61

  @60: U schrijft: “Ook ik vind de VVD soms wat selectief en potsierlijk in haar opkomen voor de vrijheid van meningsuiting.” Mee eens, want dat was ook de streking van mijn artikel.
  “Daarom stapte ik over de in mijn ogen te makkelijke -maar terechte- kritiek op de VVD heen.” Half mee eens; mijn kritiek vind ik terecht, maar makkelijk? Ik moet mijn bewering wel kunnen staven.
  “Een brede weergave van de belabberde stand van de hele politieke kaste had me zinvoller geleken.” Daarover heb ik elders al geschreven. Het is niet de bedoeling dat ik oude stukjes ga recyclen.