Topinkomens krijgen juist geld erbij

ANALYSE - Het kabinet Rutte-II heeft een hekel aan mensen die 70.000 euro verdienen. Dat kun je gezien de zorgplannen stellen. Zeker als ze met twee zijn en ze een gezin vormen. Maar van nivelleren -wat veel VVD-ers doet steigeren- is geen sprake.

[noot: Dit artikel is onderhevig geweest aan stevige discussie. Dat heeft onderdelen in een ander daglicht gesteld. Lees daarom ook de update en reacties voor een beter beeld. AvdS]

Samsom probeert de inkomensafhankelijke zorgpremie te verkopen als nivelleren en Rutte verdedigt het als nivelleren, maar de hoge inkomens gaan er door deze maatregel juist op vooruit. Althans, volgens de cijfers van Stef Blok. Gezinnen met één kostwinner die meer dan circa 130.000 euro verdienen houden maandelijks meer geld over. Gezinnen met twee kostwinners die beide meer dan 70.000 euro en samen meer dan circa 330.000 verdienen gaan er ook op vooruit. En hoe meer ze extra verdienen, hoe meer ze erop vooruit gaan.

De reden. De verlaging van het hoogste belastingtarief van 52% naar 49% compenseert de extra zorgkosten. Die extra zorgkosten bestaan uit maximaal 5500 euro per jaar – 11% van je bruto inkomen tussen 20.000 en 70.000 euro. Of je nou 70.000 euro bruto verdient, of 400.000 euro: je betaalt maximaal 5500 euro extra aan zorgkosten. Maar die belastingverlaging blijft geld in het laatje brengen – voor elke extra euro betaal je 49% in plaats van 52% aan de staat. Die compensatie wordt steeds groter naarmate je meer verdient, terwijl de zorgkosten boven de 70.000 euro gelijk blijven. Vanaf een zeker inkomen gaat de belastingdaling je dus meer opleveren dan de zorg je extra gaat kosten.

Opmerkelijk is dat dit in de berichtgeving zo is ondergesneeuwd. Dat is pas begrijpelijk als je naar de aangevoerde statistieken kijkt. NRC Handelsblad geeft inkomensgroepen weer tot maximaal 2 x modaal, dus 66.000 en het CPB (p.13) tot 500% van het mimimumloon, ongeveer een ton. Naar de topinkomens wordt eigenlijk niet gekeken.

Kortom. Mensen die weinig verdienen gaan erop vooruit, maar niet zoveel als mensen die veel verdienen. Daar bestaat volgens mij geen technische term voor, maar nivelleren is het in ieder geval niet. Het komt hier op neer: de hogere middeninkomens betalen voor de lagere inkomens terwijl de topinkomens er met het geld vandoor gaan.

De grootverdieners binnen de VVD houden niet voor niets hun mond.

UPDATE: Het lijkt erop – zie discussie – dat bovenstaande alleen klopt voor huurders en mensen die hun eigen huis bezitten zonder hulp van de bank. De termijn waarop hangt af van wanneer de tariefverlaging effectief wordt. Loopt de tariefverlaging gelijk met de gedeeltelijke afschaffing van de HRA dan moet voor hypotheekbezitters de stijgende lijn naar onder worden bijgebogen. Hoeveel hangt af van de renteaftrek en is per hypotheek verschillend.

Dat betekent kortom, dat het artikel te algemeen gesteld is en dat de betreffende maatregelen voor mensen met hypotheken een stuk nivellerender kunnen uitpakken.

 1. 1

  Het is m.i. niet zo opmerkelijk dat dit effect weinig aandacht krijgt. Immers het betreft een heel klein deel van de bevolking zeker in vergelijking met het deel van de bevolking dat er maandelijks (fors) op achteruit gaat.

 2. 4

  Grappig want deze grafiek wordt alleen zo extreem als je m absoluut maakt. Procentueel is er minder aan de hand want 680 euro is op een inkomen van 4 ton relatief natuurlijk percentueel weinig. En dan is het weer gewoon wat het is. Belasting van 52% naar 49%. En dan wordt het afbouwen van de HRA nog niet meegenomen in deze grafiek en is dit dus alleen de situatie in jaar 1.

  Is dit dan wel zo onrechtvaardig? Ik vind die 49% een stuk beter te verkopen dan 52% omdat dat toch het verschil is tussen net niet de helft… en iets meer dan de helft. En volgens mij maakt dat tussen de oren wel uit of zullen we maar helemaal gaan verbieden dat mensen die succes hebben in het leven veel geld verdienen?

  Ik heb hier trouwens geen persoonlijk belang in verdien modaal en dat zal nog wel even zo blijven ;-)

 3. 5

  De reden dat de topinkomens relatief minder zorgpremie hoeven te betalen is omdat zij ook de grootste klappen te verduren krijgen ten gevolge van de inperking van de hypotheekrenteaftrek. Wat de totale gevolgen daarvan zijn? Kijk daarvoor naar de koopkrachtramingen van het CPB; daar was niemand al te negatief over voordat men zich ging doodstaren op individuele maatregelen zonder compensatiemaatregelen mee te nemen in de beschouwing.

  Serieus, ik zit me echt dood te ergeren aan de berichtgeving over de financiële gevolgen van het regeerakkoord de laatste 32 uur. Rechts vindt het allemaal kut want te links en links vindt het allemaal kut want te rechts en allemaal staven ze hun beweringen met onvolledige weergaven van de werkelijkheid.

 4. 6

  “of zullen we maar helemaal gaan verbieden dat mensen die succes hebben in het leven veel geld verdienen?”

  Ah daar is ie al. Dat is snel.

  Ik zit me eigenlijk wel enorm te verkneukelen nu dat ik dezelfde mensen die dit cliché altijd paraat hadden (de 1,5x modaal verdienende VVD-stemmers), dit nu even hard kan aanwrijven.

  Als ze nu maar de handen uit de mouwen steken en een echt topinkomen gaan verdienen kunnen ze ook profiteren. Ze willen toch zeker dat hard werken beloond wordt.

 5. 7

  In het rapport van het CPB lees ik:
  De overgang naar een inkomensafhankelijke zorgpremie pakt vooral gunstig uit voor de middeninkomens; voor de hoge inkomens is het ongunstig. De verhoging van de algemene heffingskorting is relatief gunstig voor de lage inkomens. De versobering van de pensioenopbouw is in de koopkrachtberekening niet meegenomen. De mediane koopkracht verandert niet ten opzichte van het basispad. Zie tabel 5.1 voor een gedetailleerde uitsplitsing van de koopkrachteffecten van het beleidspakket. Het effect van het pakket is gunstig voor uitkeringsgerechtigden en neutraal voor werknemers en gepensioneerden. Per saldo blijft de statische
  koopkracht van de zowel de mediane werknemer, de mediane uitkeringsgerechtigde als de mediane gepensioneerde daardoor gelijk. Binnen al deze categorieën is sprake van herverdeling van hoge naar lage inkomens.

  Het CPB weet toch wel wat ze opschrijft?

 6. 8

  Is het niet zo dat het tarief slechts zeer geleidelijk wordt verlaagd van 52 naar 49 procent? Gelijk met de verlaging van de van de HRA. Daar staat tegenover dat het percentage van de derde schijf wel ineens omlaag gaat: van 42% naar 38% en dat compenseert meer dan de stijging van de zorgpremie voor de middeninkomens, maar niet voor de hoge.

 7. 9

  @4

  Van procentuele toenames kan je geen noemenswaardige boodschappen kopen als je €100 per maand overhoudt.

  Van absoluut €680 kun je wel 6x extra per maand uit eten.

  Het gaat niet om procenten maar om effectieve koopkracht in tijden van inflatie van basale goederen. Flatscreens kun je niet eten.

 8. 10

  Die 11,1 % zorgpremie schijnt volgens de VVD over het netto inkomen te worden geheven, niet over het bruto inkomen.

  Er vindt wel degelijk nivellering plaats, alleen gebeurt dit alleen voor de groep tot 2x modaal, en dan het hardst voor de groep tussen 1x en 2x modaal. De groep daarboven gaat er idd. op vooruit. En dat maakt deze methode zo onbegrijpelijk, zowel vanuit perspectief van de PvdA als de VVD..

  De verlaging van schijf 4 staat overigens niet expliciet in het akkoord en ook niet in de CPB doorrekening. Dit wordt afgeleid uit de daling van het HRA tarief, maar of dat ook juist is staat nergens.

 9. 11

  al met al een zeer uitgebalanceerd en eerlijk regeerakkoord. het enige waar je redelijkerwijs echt kritiek op kunt hebben is de 3% begrotingstekort grens, alleen als je dat loslaat kun je mensen ontzien of blij maken. dit is een soort rechtvaardig kabinet lubbers.

 10. 15

  Ik stoor mij eraan dat niemand lijkt te beseffen dat het allemaal wat moeilijker en duurder wordt de komende tijd (lees jaren). Je kunt wat minder vaak op vakantie, of misschien net zo vaak maar dan minder ver weg. Je brengt een bioscoopbezoekje per jaar minder. Je vreet wat minder AH exclusief vlees (of hoe dat daar ook heten mag) en koopt het gewone AH-vlees. Misschien kan de verdeling nog net iets beter, maar ongeschonden blijven lijkt me moeilijk. Zelf ben ik al lang blij dat er eindelijk eens wat gebeurt na al die jaren van Balkenende kabinetjes en Rutte I. Iedere belangengroep en/of partij springt meteen op en roept: Schande! Het doet mij, of mijn belang zo’n pijn! Nie eerlijk! Walgelijk om te zien vaak. Hadden we maar een verlicht filosofen koning.

 11. 16

  Ik had het net zelf ook uitgerekend, maar zo’n mooie grafiek had ik er nog niet van kunnen maken.

  Nivellering, met uitzondering van de rijken. Apart.

 12. 17

  @7: Krijg je natuurlijk ook als je vage termen gebruikt als “lage inkomens”, “middeninkomens” en “hoge inkomens”. Ik ben er vrij zeker van dat bijna elke lezer daar iets anders onder verstaat (los van het feit dat wat in welke categorie valt ook nog afhangt of je denkt in termen van individuen of gezinnen).

  Als ik het grafiekje bekijk dan zie ik het CDA dit plan trouwens niet zo snel steunen. Die hebben hun achterban toch meer in de traditionele gezinnen met 1 (mannelijke) kostwinnaar die bovenmodaal maar geen vier keer modaal verdient. Even met het oog op de 1e Kamer.

 13. 20

  @1: het mag dan over relatief een kleine groep gaan, maar dat lijkt me geen argument om ze te ontzien! Daar zitten de breedste schouders…

  @4: percentueel is 680 misschien weinig, maar het is een vooruitgang, daar waar de hogere middeninkomens achteruitgaan. Dat is toch vreemd? Je kunt toch ook die 11% verlagen naar 8% ofzo en hem dan heffen vanaf 20.000 bruto en dan dus ook boven de 70.000 euro. Dan kan je het nivelleren noemen.

  Het lijkt nu het best samengevat in de woorden van Sybren #16. Nivellering, met uitzondering van de rijken.

  @5: ik begrijp je punt en de opheft is natuurlijk overtrokken, maar tegelijkertijd mis je dingen wanneer bijvoorbeeld die renteaftrek zou meenemen en alleen het totaal zou bekijken. Zoals dat je ook rijken hebt die geen gebruik maken van de hypotheekrente-aftrek omdat ze huren of hun huis hebben afbetaald.

  Mijns inziens zou je alleen via de inkomensbelasting moeten willen nivelleren. Dat de PvdA er nu voor kiest dat via de zorgverzekering te doen komt me heel oneigenlijk over – het huidige systeem functioneert eigenlijk prima. Je weet nu tenminste precies hoeveel de marktprijs voor een verzekering is en hoeveel de staat je via de zorgtoeslag tegemoet komt, omdat dat aparte bedragen zijn.

 14. 21

  “De reden. De verlaging van het hoogste belastingtarief van 52% naar 49% compenseert de extra zorgkosten.”

  Dit bevestigt mijn vermoeden dat de VVD ‘gekocht’ is door bepaalde lobbyisten — interessant welke geldschieters dit zijn… De nuttig idiote middenklassers die braaf stemmen op en foldertjes uitdelen voor de VVD hebben het nakijken. (Ze zijn voor hun gevoel ook al genaaid met de HRA — al was dat noodzakelijk.) Iets anders kan ik er niet echt van maken. Of Blok en Rutte moeten in zes weken ineens heel veel bijstandstrekkers zijn gaan houden.

  PS Aynranddebiel. Haal Aynrand maar weg, is overbodig.

 15. 22

  Beste Ad, deze zin klopt niet “De reden. De verlaging van het hoogste belastingtarief van 52% naar 49% compenseert de extra zorgkosten.”
  Jij hebt het over de verlaging die de versobering van de HRA compenseert. Dat gaat met mini-stapjes en slechts 50% wordt zo teruggesluisd(RA pag. 33).

  De verlaging die de zorgkosten compenseert (pag.58 RA): “De zorgtoeslag wordt met de invoering van de inkomensafhankelijke premie afgeschaft.
  Het budget van de zorgtoeslag in 2014 wordt teruggesluisd via een verlaging van de
  belastingtarieven tweede en derde schijf met 4,05%.”

  Dat is nog steeds heel erg lelijk, en betekent dat de hoogste inkomens er relatief minder op achteruitgaan dan de de inkomens rond 70.000 euro per jaar. Maar ze gaan er niet op vooruit. Dat klopt gewoon niet.

  Flip van Dyke heeft gewoon gelijk. Waarom reageer je daar niet op en wel op reacties 1,4,5 en 16???????

 16. 23

  Frank,

  Thnx. Jij beantwoordt direct de vraag waar ik mee zat.

  Vraag: Welke lobby profiteert van deze belastingverlaging?

  Antwoord: de topinkomens die een stapje terugdoen a.g.v. HRA-beperking krijgen dat geld op deze manier terug. Ze gaan er door die maatregel dus niet langer op achteruit.

  De middenklasse wel natuurlijk, maar ja, die heeft toch geen echte invloed in de VVD. Stemvee.

 17. 24

  @Frank: allereerst een citaat van Stef Blok, op wiens cijfers ik me zoals je vast gezien heb baseer: “Wij beseffen dat de inkomensafhankelijke premie een vervelende maatregel is. Maar er staat ook iets positiefs tegenover. De tarieven van de inkomstenbelasting gaan vanaf 2014 in de tweede en derde schijf omlaag”

  Dus de VVD voert zelf aan dat die tariefverlaging wel degelijk bedoeld is om iets tegenover die inkomensafhankelijke zorgpremie te stellen.

  Wat betreft het punt van Flip. Ik neem aan dat je het citaat van het CPB bedoelt #7. In zekere zin maak ik dat in het stuk al duidelijk. Het CPB heeft het over hoge inkomens, maar lijkt weinig onderscheid te maken tussen hoge en, laten we zeggen, topinkomens. Ik probeer juist te laten zien dat dat er wel is en dat dat samenhangt met die schijnbaar willekeurige 70.000 grens.

 18. 25

  @Ad

  Dag Ad,

  Maar het citaat van Blok bevestigt dat het om de tweede en derde schijf gaat! Die gaan inderdaad met 4 procent omlaag. De belastingverlaging is dus voor iedereen die meer dan 55.000 en een beetje verdient (in absoulte zin) hetzelfde. Maar de schijf van 52% (Dat is nl. de 4e schijf) gaat NIET omlaag als compensatie voor deze maatregel.

 19. 26

  Dit staat in het regeerakkoord:
  42. De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk gemaakt. De nominale premie komt gemiddeld uit op €400 in 2017. De inkomensafhankelijke premie wordt geheven vanaf het wettelijk minimumloon (incl. vakantiegeld) tot een grens van 2x modaal en het tarief wordt geharmoniseerd. De inkomensgrens van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) wordt eveneens verhoogd naar 2x modaal. De IAP en de IAB worden beide uitgevoerd
  door de belastingdienst.
  De zorgtoeslag wordt met de invoering van de inkomensafhankelijke premie afgeschaft. Het budget van de zorgtoeslag in 2014 wordt teruggesluisd via een verlaging van de belastingtarieven tweede en derde schijf met 4,05%.

  En dit staat bij de HRA:
  99. Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente
  Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente wordt vanaf 2014 in jaarlijkse stappen van een half procentpunt verlaagd van het tarief in de vierde naar de derde schijf.
  100. Gekoppelde verlaging toptarief/schijflengte (50-50)
  De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50% teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50% via een verlenging van de 3e belastingschijf.

  Ik denk dat bij de berekeningen vergeten is het belastingvoordeel mee te nemen. Dat scheelt nogal.

 20. 27

  @26 Daaruit blijkt dus al dat de topschijf met maximaal (en ik denk dat het minder is) 0,25% per jaar omlaag gaat. Dan duurt het 12 jaar voordat de situatie die jij hebt omschreven werkelijkheid is. En dan is er nog iets veranderd, wat ook alweer?

  Oh ja! De HYPOTHEEKRENTEAFTREK. Daar profiteren de hoogste inkomens dan ineens een stuk minder van. Wat dacht je van een half procent per jaar minder?

  Dus: linksom of rechtsom, je lijn klopt niet.

 21. 28

  Zit de pijn voor de inkomens boven de 100.000 niet vooral in het feit dat de premies boven de 100.000 niet meer aftrekbaar zijn?

  Lijkt in ieder geval niet meegenomen in de grafiek.

 22. 29

  @Ad De grens is niet willekeurig maar 2x modaal.

  Uit #26 blijkt dat het afschaffen van de zorgtoeslag wordt gebruikt voor verlagen 2e en 3e schijf en het jaarlijks met een 1/2 procent afbouwen van de HRA van 52% naar het tarief van de derde schijf (nu 38%).

 23. 31

  @30 De verlaging van 52 naar 49 is uit het rapport-Dijkhuizen, niet uit het regeerakkoord. De vraag moet zijn: waar haal jij die vandaan? En het antwoord is: uit het citaat dat Flip aanhaalt. De verlaging gebeurt dus in 28 jaar, en het is niet duidelijk waar die gaat eindigen, wellicht is het zelfs lager dan op 49 procent.

 24. 32

  @19
  Ik zal wel heel dom zijn, maar stel ik verdien: €5700.

  Als ik die 11,1% daar vanaf haal dan blijft er: €5067 over en dat is netto: €3187.

  Als ik €5700 bruto heb, dan is dat netto: €3491 en 11,1% daarvan is meer dan €304.

  Dan laat ik buiten beschouwing dat het alleen tussen 20.000 en 70.000 geldt. Dat scheelt dan toch gewoon ongeveer €1000 p.j. in het nadeel van netto?

 25. 33

  @Dimitri
  Uit het regeerakkoord al geciteerd:
  De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50% teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50% via een verlenging van de 3e belastingschijf.

  Waarom dan niet in één keer zou je kunnen zeggen als dan toch de jaarlijkseopbrengst direct weer terug gaat naar de mensen die nu 52% betalen?
  Omdat dan de schok te groot zou zijn voor mensen die nu veel HRA hebben en in het 52% tarief zitten. Dat komt omdat niet iedereen in het 52% (meer) HRA hebben, maar zij profiteren wel van de verlaging van het tarief.

 26. 35

  Kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een storm van protest juist binnen de VVD aan het opsteken is, de Televaag is een anti-campagne begonnen, de eigen “wetenschapswinkel” de Telderstichting is tegen etc. De oppositie nodig voor Eerste kamer meerderheid is tegen, kan me niet voorstellen dat het plan in deze vorm doorgang gaat krijgen

 27. 36

  Gisteren dacht ik nog dat het voor aftrek belastingen werd uitgerekend, maar dat is niet zo. Daarmee komt de maximale premie inderdaad bij twee maal modaal te liggen, zeg maar bij 70.000. Het scheelt (nogal) of je één- of twee-verdiener bent. Over nivellering kun je van mening verschillen, maar raar is het wel dat het voor één-verdieners zo ongunstig uitpakt.

  Gezin A. Twee maal een inkomen van modaal (tweemaal 35.000 per jaar). Levert twee maal een Inkomensafhankelijk Premie (IAP) van 135,50 op. Je gaat voor twee 271+44 -200 is 115 euro extra betalen.

  Gezin B. Een maal een inkomen van twee maal modaal. De IAP wordt 431 euro, je gaat voor twee personen 431+44-200 = 275 extra betalen. Per maand.

  Het verschil tussen beide situaties is, bij gelijk gezinsinkomen, maar liefst 1720 netto per jaar. Dat vind ik toch wel erg veel. Belastingvoordeel heb ik niet uitgerekend, zal voor beide gezinnen bijna hetzelfde zijn.

 28. 38

  @Hal
  Dan zit je een stukje in het 52% tarief. Als je geen HRA hebt (en zo verstandig ben jij volgens mij wel) dan ga je van 2014 t/m 2041 (ja je moet blijven werken tot je tachtigste) er ieder jaar een klein beetje op vooruit.

  Voorzover ik het goed lees wordt de zorgpremie berekend over het belastbare inkomen:
  42. Invoering inkomensafhankelijk zorgpremie en terugsluis zorgtoeslag De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk gemaakt. De nominale premie komt gemiddeld uit op €400 in 2017. De inkomensafhankelijke premie wordt geheven vanaf het wettelijk minimumloon (incl. vakantiegeld) tot een grens van 2x modaal en het tarief wordt geharmoniseerd. De inkomensgrens van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) wordt eveneens verhoogd naar 2x modaal. De IAP en de IAB worden beide uitgevoerd door de belastingdienst.

 29. 39

  @36 En daar ga je dus de mist in: Belastingvoordeel heb ik niet uitgerekend, zal voor beide gezinnen bijna hetzelfde zijn.
  De alleenverdiener profiteert volledig van de verlaging van de derde schijf. De derde schijf is 42% over 22.258 (2011) Die schijf gaat dus 4,05% omlaag en dat is een netto voordeel van 901,- euro.

 30. 40

  #39 vervolg. Ik heb ook nog even gekeken naar 2x 35.000,- Die zitten een klein stukje in de derde schijf: 42% over 1.564,-. Die krijgen daarover dus ook 4,05% en dat is 63,- pp minder belasting per jaar.

 31. 41

  @MRooijer

  Het wreekt zich natuurlijk dat onderhandelaars in splendid isolation tot dit soort voorstellen komen en we in Nederland geen studiecommissie belastingen kunnen installeren die zijn werk wel behoorlijk kan afmaken. De kwaliteit van de eerste commissie was overigens beter dan die van de tweede met een zeer beperkte doelstelling.

  Zowel de AWBZ-premie, de Anw-premie, AOW-premie en zorgpremie zouden natuurlijk gewoon gefiscaliseerd moeten worden en in de loonheffing worden geïncorporeerd. Er is dan één overzichtelijk progressie in de inkomstenbelasting. Overige inkomenspolitieke grappen dienen tot het uiterste te worden beperkt. In de staat als geluksmachine (HRA, pensioenpremieaftrek) kan ook direct de klomp ter sabotage.

 32. 43

  @42 Precies, dat is de ‘virtuele’ schijf waarover je nog wel hyoptheekrente mag aftrekken. Maar de werkelijke vierde schijf daalt in een veel lager tempo (want de compensatie verloopt voor de helft via verlenging derde schijf). Dus per saldo gaan alleen hoge inkomens zonder huis erop vooruit. En dan ook nog mini-stapje voor mini-stapje. En die zorgpremie komt in 1 keer binnen.

 33. 46

  Als @steeph het niet meer begrijpt:

  De strepen in de garfiek vanaf punt (3) moet niet schuin omhoog, maar horizontaal lopen. Punt.

  De streep vanaf punt (2) moet ook niet schuin omhoog, maar ook horizontaal lopen (omdat er een niet-verdienende partner die erop vooruit gaat bijzit). Punt.

  Dat betekent dus dat de lijnen niet boven de 0 komen.

  Dus het stuk klopt niet.

 34. 48

  @ Frank en Flip:
  Mijn aanname was inderdaad dat vanaf begin 2014 die tarieven zouden veranderen en dacht dat bevestigd te zien door de opmerking van Stef Blok (daar ik door die praktisch gelijke tarieven van de tweede en derde schijf, de vierde altijd voor de derde aanzie).

  Het staat onduidelijk in het regeerakkoord, maar waarschijnlijk moet de conclusie zijn dat die verhoging van de tarieven gelijk loopt met het verlagen van de hypotheekrenteaftrek en dan stapje voor stapje in zou worden gevoerd.

  Dat zou betekenen dat dit grafiekje alleen geldt voor huurders en voor woningeigenaren die hun eigen huis ook echt bezitten. Zij zullen dan dus op termijn profiteren van deze veranderingen.

  Rijke hypotheekbezitters gaan er dan meer op achteruit dan dit grafiekje suggereert, al is waarschijnlijk in algemene zin niet te zeggen hoeveel dan, daar dat per hypotheek zal verschillen.

 35. 49

  @48 Inderdaad, en dan dus pas vanaf 2040. Ik neem aan dat er dan nog wel een hoop andere dingen veranderd zijn.

  Als je je grafiekje in plaats van absoluut relatief maakt (wat heel goed te verantwoorden is) krijg je WEL de tendens die jij denkt te signaleren. Die betekent echter niet dat de echte topinkomens erop VOORuit gaan, ze gaan er alleen RELATIEF MINDER op ACHTERuit.

  En dat blijft raar, hoor!

  Maar dat VVD’ers niet kunnen rekenen, gaat dus een tikkie te ver.

 36. 51

  Middeninkomens en laagste inkomens betalen uiteindelijk toch weer het meest .Voor mensen in die 2 jaar of langer in de bijstand en of in een werkelijke psychische ,emotionele en ook lichamelijke nood verkeren is alles al een paar jaar extra echte armoede sinds die eigen bijdrage en continu stijgende kosten .
  Waren we maar nooit aan de EU munt begonnen want we zijn niet opgewassen tegen de machtsstrijd van Rusland ,China en de USA .Brussel creëert het tegenovergestelde van wat het zogenaamd beoogd te doen .Rusland is niet zo democratisch en vandaag is Argos oil aan ze verkocht waardoor fracking naar gas in nederland waarschijnlijk mogenlijk wordt met zo’n kabinet als dit. China heeft een kapitalistische dictatuur en heeft wat mij betreft slechts op 1 punt gelijk en dat is dat overbevolking uiteindelijk de wereld kapot maakt

 37. 52

  @50
  De grafiek beweert nergens dat het een totaaloverzicht geeft van elke vorm van nivellering die wellicht in de kabinetsplannen verborgen zit.

  Zo heb ik ook de accijnzen op de vergoeding van incontinentieslips niet verwerkt, opdat ik niet precies kon achterhalen hoe dat gerelateert is aan het bruto inkomen en hoe dat verdeeld is over de inkomensgroepen. Al zal het gebruik ervan bij de hoge inkomensgroepen hoger liggen, aangezien zij het bij dit kabinet toch vaker in hun broek zullen doen. – Je kunt niet alles weergeven in een grafiek zal ik maar zeggen.

  @49
  Al blijft het ook erg ingewikkeld het bewijs te leveren dat ze het wel kunnen… :)

 38. 53

  “Het lijkt erop – zie discussie – dat bovenstaande alleen klopt voor huurders en mensen die hun eigen huis bezitten zonder hulp van de bank.”

  Dit klopt niet.

  Vanaf “Blok. Gezinnen met” zijn namelijk alle constateringen in het verhaal onjuist, of alleen juist als je er achter plakt “in 2040”.

  En de zin “De verlaging van het hoogste belastingtarief van 52% naar 49% compenseert de extra zorgkosten. ” is gewoon feitelijk niet juist. Blok beweert dat niet, blijkt uit het citaat dat Ad zelf aanhaalt.

  “Vanaf een zeker inkomen gaat de belastingdaling je dus meer opleveren dan de zorg je extra gaat kosten.” Dat is gewoon niet waar.

  Want er is namelijk WEL een belastingdaling die deze maatregel compenseert, en dat is nu juist de verlaging van de 2e en 3e schijf. Die stopt overigens bij 55.000 en nog iets. De bovengrens van de belatsingverlaging is dus LAGER dan de bovengrens van de premieverhoging. Tussen 55.000 en 70.000 (cijfers VVD, precieze cijfers zijn anders) is er dus een knik in de stippellijngrafiekjes, die daarna nog steiler worden, tot ze abrupt veranderen (na 70.000, of 140.000 voor tweeverdieners) in horizontale lijnen.

  Dat jij de vierde schijf altijd voor de derde aanziet, is helaas geen excuus om een stuk vol onjuistheden, met een halfbakken updateje, te laten staan.

  Het is niet de vraag of de hoogste schijf in 2014 omlaag gaat. Daar is – op dit moment, in deze afspraak – gewoon GEEN sprake van. Het was een advies van de commissie-Dijkhuizen. De verlaging van het hoogste tarief – geloof me nou – is niet zo drastisch.

  Je hebt helemaal gelijk dat het raar is om een bovengrens in te stellen bij iets dat inkomensafhankelijk is, maar als je dat wilt aantonen – en dat kan makkelijk – moet je gewoon even je stukje omschrijven. Dat is iets meer werk en de opmerking ‘dit is ondergesneeuwd’ moet er dan helaas uit. De SP heeft het namelijk gewoon opgemerkt en dat hebben media overgenomen.

 39. 54

  Nederland moet beter met Duitsland gaan samenwerken voor andere krachten en machten ons kleine landje opvreten en we hier een soort van extreem rechts Communisme krijgen opgelegd vanuit Rusland en China . De USA en de UK zijn nu ook alleen maar met hun eigen belang bezig en dat broodnodige egoIsme missen we hier misschien wel een beetje . De telegraafstemmers denken alleen maar aan zijn eigen gezin en ze houden absoluut niet aan het totale plaatje van het land . Wie gaat er in Europa straks voor het onderhoud van de dijken in Nederland zorgen ?

 40. 55

  Als werkende met zorgtoeslag betaal ik nu netto per maand maar 8,87 euro zorgpremie per maand. Dat wordt straks minimaal 20 euro (en waarschijnlijk meer). Hoezo “de laagste inkomens gaan erop vooruit”?

 41. 58

  Geduld mensen geduld, 2014 is nog zo ver weg als er echt een weeffout is gemaakt waardoor 1 of 2 categorieën onevenredig hard worden gepakt strijkt men dat voor die tijd wel weer glad het zal zo’n vaart niet lopen (het moet ook nog door de 1ste Kamer)..

  Misschien is het wel gewoon een bewussie van Rutte…een strategisch proefballonnetje loslaten in een doodlopende weg weten wij veel.

 42. 59

  @53
  Er staat in de titel ‘kabinetsplannen’. Plannen zijn per definitie toekomstmuziek. Ik kan er nog wel bijzetten ‘op termijn’, maar dat zit ingebakken in het woord plan. Wellicht loopt die termijn tot 2040 (staat niet expliciet in het regeerakkoord). Ik zeg in ieder geval nergens dat dit morgen gerealiseerd is.

  Wat betreft die belastingmaatregelen voor schijf 2 en 3. Die heeft Blok volgens mij in zijn cijfers verwerkt – ‘aanpassing volwassenen…’ – en zitten dus ook in de grafiek.

  Wat betreft je opmerking over compensatie. Het gaat er m.i. niet om of iets ergens voor bedoeld is, maar wat het effect is. Uitgaande van die tariefverlaging van schijf 4, op termijn. Die is misschien niet bedoeld om de hogere inkomens te ontzien, maar als hij wordt ingevoerd doet hij dat wel. Wat het effect is lijkt mij relevanter dan wat de bedoeling is.

  Wat betreft 2014. Ik ben blij dat jij weet wanneer het kabinet wat gaat doen, want zelf geeft ze er weinig uitsluitsel over.

 43. 60

  @59
  “Wat betreft 2014. Ik ben blij dat jij weet wanneer het kabinet wat gaat doen, want zelf geeft ze er weinig uitsluitsel over.”
  LEES dat verrekte regeerakkoord dan joh, pagina 55. Zie je dat de zorgtoeslag in 2014 wordt afgeschaft.

  “Wat betreft je opmerking over compensatie. Het gaat er m.i. niet om of iets ergens voor bedoeld is, maar wat het effect is. Uitgaande van die tariefverlaging van schijf 4, op termijn. Die is misschien niet bedoeld om de hogere inkomens te ontzien, maar als hij wordt ingevoerd doet hij dat wel. Wat het effect is lijkt mij relevanter dan wat de bedoeling is.”

  Het effect is minimaal (p. 75 RA, gaat over 175 miljoen in 2017, zorgpremie gaat over 4 MILJARD) en het is niet denivellerend. Er wordt namelijk alleen geld, dat in handen was mensen MET een huis, gegeven aan mensen ZONDER huis. Maar het wordt dus rondgepompt tussen mensen die allemaal in de 4de schijf zitten. Gemiddeld is het effect voor die mensen 0.

  “Wat betreft die belastingmaatregelen voor schijf 2 en 3. Die heeft Blok volgens mij in zijn cijfers verwerkt – ‘aanpassing volwassenen…’ – en zitten dus ook in de grafiek.”

  En vervolgens heb je er iets bij verzonnen, terwijl je suggereert dat je dat afleidt uit de mail van Stef Blok, die je nog zo triomfantelijk (wil je alsjeblieft toegeven dat dat een beetje dom was) citeerde. Bij Blok is niets te vinden over de verlaging van de vierde schijf. En terecht, want met wat daar tegenover staat is de VVD helemaal niet blij.

 44. 63

  @60
  Hier praat je volgens mij volkomen langs me heen. Met die ‘2014’ had ik het niet over de zorgpremie – dat is en was duidelijk – maar over die verlaging van dat tarief van de vierde schijf. Daar heeft Blok het niet over in dat artikel, maar behoort volgens mij wel tot de plannen. Van 52 naar 49%.

  Zie: http://financieel.infonu.nl/belasting/104841-wat-staat-er-in-het-regeerakkoord-pvda-en-vvd-2012.html

  Of is dat volgens jou niet het geval?

 45. 65

  Soortgelijke maatregelen die de middenklasse (voor gemak door mij gezien als modaal tot zo’n keer modaal) raken zijn uit de VS al langer bekend. Technische term? Geen idee, volksmond: afbraak van de middenklasse en terug naar maatschappij met kleine toplaav en grote onderlaag

 46. 66

  @bookie

  Die beperking pensioenaftrek kost de hogere inkomens alleen vermogensrendementsheffing (als ze hun pensioen beperken) en het tariefverschil omdat de hoge inkomens op de lange termijn nu 49% i.p.v 52% gaan betalen bij uitkering. Over de pensioenreserves wordt nu geen vermogensrendementsheffing betaald, maar dat gaat op termijn natuurlijk ook wel een keer veranderen.Dat belastingvoordeel over de huidige pensioenreserves hebben ze al vast binnen. Bij uitkering pensioen hadden ze anders ook het hoge tarief betaald. En elk nadeel heeft zijn voordeel, indien sprake is van een pensioenfonds kan dat fondsbestuur je geld ook niet kwijt maken.
  Dat die rijke sukkels zich door de financiële sector weer een of andere woekerpolis of een ander financiële innovatie laten aansmeren om hun vrij gekomen geld te beleggen is natuurlijk hun probleem. Dat heb je, als je wel een hoog inkomen hebt, maar de kleine lettertjes niet kunt lezen.

 47. 67

  edit Joost: Deze reactie plaats ik namens Frank, omdat hij op dit moment problemen heeft met het zelf plaatsen van reacties.

  @63 Dat stuk klop niet. (nou ja, het klopt wel, maar er had even bij moeten staan dat dat ter compensatie van de HRA-versobering geldt)

  Dit is namelijk het enige wat over de verlaging van de topschijf in het akkoord staat: (hoef ik niet op te zoeken, want heeft Flip al
  geciteerd bij 26)

  “99. Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente

  Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente wordt vanaf 2014 in jaarlijkse stappen van een half procentpunt verlaagd van het tarief in de vierde naar de derde schijf.

  100. Gekoppelde verlaging toptarief/schijflengte (50-50)
  De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50% teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50% via een verlenging van de 3e belastingschijf.”

  Dit is geen denivellerende maatregel.

  Wat betekent dit namelijk?

  De overheid pakt geld weg bij huizenbezitters die in de hoogste
  schijf. Hoe duurder je huis, hoe hoger je salaris, des te meer er
  wordt weggehaald.

  Exact ditzelfde bedrag wordt teruggegeven aan IEDEREEN in de hoogste schijf. Maar op een aparte manier:

  De helft via verlenging van de derde schijf. Dat betekent dat iedereen in de vierde schijf daar absoluut evenveel aan verdient, relatief gezien is dit dus gunstig voor mensen die minder verdienen. (dit zou je nivellering kunnen noemen)

  De andere helft wordt inderdaad teruggegeven via verlaging van de vierde schijf, en hier profiteren mensen die meer verdienen meer van, maar in relatieve zin eigenlijk evenveel.

  Wie veel geld verdient en een hypotheek heeft, gaat er netto waarschijnlijk alsnog op achteruit.

  Wie veel geld verdient en geen hypotheek heeft, gaat er iets op vooruit, maar van het denivellerende deel van deze maatregel profiteren ze maar voor de helft, omdat de andere helft via een nivellerende maatregel wordt teruggegeven aan de belastingbetaler.

  Hoe dan ook: het netto-effect van deze maatregel op het inkomen van de totale groep 55000+-verdieners is 0. En of de toppers er echt op vooruitgaan, vraag ik me af. Het zou best kunnen hoor, maar daarvoor moet je harde bewijzen hebben. Die heb je niet.

  Daarom is de grafiek mijns inziens misleidend, en de tekst “Vanaf een zeker inkomen gaat de belastingdaling je dus meer opleveren dan de zorg je extra gaat kosten.” ook.

  Als je de verlaging van de schijven in een ander punt dan 100 kunt
  vinden, heb je me overtuigd.

  En nou kap ik er mee.

 48. 68

  Zal ik de mensen dan maar geruststellen?

  Vooruit dan maar. Er wordt nu actie ondernomen bij de VVD voor een algemene ledenvergadering waar gestemd kan worden omtrent het nieuwe akkoord. Er zijn rond de 4000 ondertekenaars nodig zodoende de bijeenkomst en agenda gunstig te beïnvloeden. Da gaat gemakkelijk lukken. Rutte is no more.

 49. 70

  @64 U heeft volkomen gelijk. Ik vergat even schijf 2. Dus iedereen die de volledige schijf 2 en 3 betaald heeft het voordeel van 4,05%:
  schijf 2 is volledig 14.808,- schijf 3 is 22.258. 4% daarvan is resp. 600 en 901 is samen 1501 minder belasting betalen per 1-1-2014.

 50. 71

  Wat vergeten wordt in al het geroep en berekeningen is dat er meer maatregelen worden genomen:

  ‘Als onderdeel van de maatregelen die het beoogde koopkrachtbeeld moeten bewerkstellingen worden, aanvullend op andere maatregelen het belastingtarief eerste schijf met 0,5% verlaagd en de algemene heffingskorting met 160 euro verhoogd,’ lees ik in het akkoord

  Dat is dus ook nog eens 980 + 160 euro korting.
  Men neemt alleen de zorgtoeslag en vergeet zelfs soms de belastingkortingen van de 2e en 3e schijf mee te nemen, maar er is dus meer.

  Wat nodig is zijn veel meer plaatjes met de koopkrachteffecten van mensen in verschillende situaties. Pas dan kan een goed oordeel worden gevormd. De discussie tot nu toe slaat nergens op omdat er maar een paar factoren worden meegenomen.

 51. 72

  Wat in de koopkrachtplaatjes niet terug komt zijn de maatregelen uit het regeerakkoord voor tweeverdieners, samen tussen de 66 en 120k met kinderen op een kdv of bso. Deze gezinnen gaan door wijziging in de toeslag voor kinderopvang netto soms zeer stevig achteruit. Een deel is in 2012 al geëffectueerd en de grote stap volgt in 2013.

 52. 75

  1 tot twee keer modalen die een hypotheek hebben met hra worden nog eens extra gepakt omdat het belastingvoordeel over het belastbaar inkomen wordt behaald. Maar dat wordt door de media en door judas stef blok en markie rutten en Diederik Samsom niet benoemd. Daarnaast gaan de personen die een belastbaar inkomen hebben van 70000 + hra er vanaf dat bedrag 3% op vooruit. En het zijn figuren als de heer Samson , Rutte en Blok die in die laatste groep vallen.