Vrijdag Vraag – Wetenschappelijke geneeskunst

Tijdens een discussiebijeenkomst van het KNMG over Alternatieve Geneeswijzen werd het onder andere volgende onderzoeksresultaat gepresenteerd: “Negentig procent van de Nederlandse artsen vindt dat hun handelen altijd een wetenschappelijk fundament moet hebben. Behandelingen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen, moeten niet worden toegepast, vinden ze.
Vraagteken
Hoe kijkt u aan tegen de wetenschappelijke onderbouwing van het werk van reguliere artsen? En is het inderdaad gewenst dat medisch handelen een goed wetenschappelijk fundament heeft?

 1. 1

  Tja, goede vraag. Ik heb me laten vertellen dat nogal wat van de huidige “reguliere” medicijnen wetenschappelijk redelijk slecht onderbouwd zijn. Ik neem dus maar aan dat ze eigenlijk bedoelen dat er een positief gezondheidseffect aangetoond moet zijn in een RCT. Ik vermoed dat het eerder te maken heeft met een zekere angst voor alternatieve geneeswijzen uit een soort conservatieve houding.

  Ik denk dat er heel wat ziektes zijn waarin geldt dat het geloof van de patient (in de behandeling) een doorslaggevende of op zijn minst een belangrijke rol speelt in het verloop. In die gevallen lijkt me dat het meer van belang is dat je de patient iets geeft waar hij/zij zelf denkt mee geholpen te zijn, dan dat je die behandeling onthoudt, omdat er niet wetenschappelijk een effect is aangetoond.

 2. 2

  Beide boekjes Toestanden en Kopzorgen van de helaas te vroeg verscheiden Utrechtsche psycholoog Piet Vroon, beiden uit de vroege 90’er jaren, schetsen een niet al te vrolijk beeld van de geneeskunde.

  De pech gehad hebbende om met ‘acute nierstenen’ opgenomen te worden, en gezien hebbende hoe een diagnose gesteld word (oorzaak van mijn pijn: OK), was ik uitermate teleurgesteld (oorzaak stenen: niemand had een idee!?!).

  Zelf wetenschapende, had ik de mogelijkheid mijn eigen stenen te onderzoeken (nog steeds lopend, want niet organieke bezigheid), en het bleek/blijkt dat er slechts een zeer vaag idee bestaat hoe snel sommige typen stenen (er zijn er meer dan 2000! Klopt: twee-duizend, zoals bv de onvrindelijk en pijnlijk ogende goedendags hier).

  Hoe eenzijdig en gering mijn ervaring ook (in Noorwegen, dus plaatst enige kanttekeningen bij de paradijselijke schets van Michael Moore), het bevestigde de eerder door Piet Vroon beschreven situatie. ‘k Weet het, bovenstaande is geenszins representatief, etc, etc, maar toch, het valt precies op de (zere?) plek.

 3. 3

  in aanvulling op bovenstaande na de link: “…hoe snel sommige typen stenen groeien, variërend van jaren (ie. oxalaat, fosfaat) tot dagen (ie. struviet, samenhang met een ontsteking). Maar hoe snel mijn stenen groeiden/groeien, niemand kon het vertellen.

  Ook de manier van onderzoek is niets minder dan archaïsch: verpulveren in een agaat mortier, en vervolgens een Merck setje van 30 druppelpipet-flesjes erop toepassen, waarna kleuromslagen met een reeds bevlekte en vergeelde kleurstalenkaart moest worden vergeleken.

  Mijn eigen stenen, 3 in getal van 2-4mm, heb ik inmiddels onder de SEM gehad voor microfoto’s, de kleinste steen (7mg) verpulverd tbv XRD (mineraalinhoud: oxalaat en fosfaat), het poeder vervolgens ontsloten in 7N salpeterzuur en door de ICP-AES tbv chemische analyse. De diverse resultaten sluiten bijelkaar aan.

  XPS had ik gelegenheid voor toen ik bij een vriend in Brisbane op bezoek was (chemie alsmede binding van div elementen), en optische kathodeluminescentie (oCL) bij de unie van Freiberg, beide op een gepolijst preparaat van de middelste steen. De grootste steen is gearchiveerd als referentie annex reserve. Gaat allemaal tussen neus en lippen door (want zoals gezegd, niet mijn organieke bezigheid, maar toch ook weer anders dan ‘hobby’), en het uiteindelijke doel is ‘groeisnelheden’ te achterhalen.

  Een andere misstand is het totale onbegrip van statistiek door het medische personeel. Mij werd medegedeeld dat ik niet geopereerd zou worden omdat mijn steen slechts 4.8mm zou zijn, en dat er eerst ingegrepen werd bij 5mm of groter. Toen ik trachtte uit te leggen dat die waarde op statistiek berustte, afgeleid van zeer veel waarnemingen, onder anderen aan patiënten met hele grote stenen zonder enige klachten en met hele kleine stenen maar veel klachten, stuitte ik op onbegrip en erger, ongeloof en afwijzing. Die grote hoeveelheden gegevens zeggen wat over de populatie van dat onderzoek als geheel. Wegens gebrek aan menselijk voorstellingsvermogen worden deze omgerekend naar meer behapbare getallen als 2.45:100 of iets dergelijks, maar die zeggen dus niets over mij als individu, op z’n best wat over de kans dat ik als individu last zou kunnen hebben pas bij >5mm. Die gedachtensprong werd niet begrepen; is echter 1e jaars basisstatistiek. Het gebrek aan dergelijke essentiële kennis is beangstigend in een medische situatie (maar lijkt daar niet toe beperkt).

  Bovenstaande bevat nogal eens een ‘pars pro toto’ wegens de beperkte ruimte (en tijd, toch zo maar eens naar het werk), en behelst als geheel een ‘toto pro parte’, maar desalniettemin… (en nu dan wederom de afsluiting van boven).

  …Hoe eenzijdig en gering mijn ervaring ook (in Noorwegen, dus plaatst enige kanttekeningen bij de paradijselijke schets van Michael Moore), het bevestigde de eerder door Piet Vroon beschreven situatie. ‘k Weet het, bovenstaande is geenszins representatief, etc, etc, maar toch, het valt precies op de (zere?) plek.

 4. 4

  Tja, wetenschappelijk bewezen… Van zoveel medicijnen is de preciese werking onbekend, maar is er wel wetenschappelijk aangetoond dat ze helpen.

  Maar wat betreft het gebruik alternatieve medicijnen, van mij mag het. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ook het placebo-effect is een positief effect en als mensen er nou (denken) baat bij (te) hebben?

  Het probleem ontstaat pas wanneer een reguliere geneeskundige behandeling in het gedrang komt door een alternatieve geneeswijze. Dat zou zoveel mogelijk moeten worden tegengegaan.

  Maar aan de andere kant hebben mensen wat mij betreft vrijheid van domheidsuiting.

 5. 5

  Mijn dochter krijgt op dit moment ook een niet wetenschappelijk onderbouwde behandeling door reguliere artsen. Ze krijgt op dit moment preventief antibiotica om te voorkomen dat ze een nierbekkenontsteking krijgt. De specialist gaf bij het voorschrijven aan dat het wetenschappelijk niet onderbouwd is dat helpt. Maar dat het tot nu toe steeds werd aangenomen dat dit problemen voorkomt.
  Ondanks het ontbreken van de wetenschappelijk basis, raden verschillende artsen ons aan om wel de antibiotica te geven.

  Ik heb verder geen verstand van geneeskunde, maar dit zal wel geen geïsoleerd geval zijn van een ontbrekende wetenschappelijk basis.

 6. 6

  Het lijkt me inderdaad dat enige onderbouwing wenselijk is. En aangezien de wetenschap ons systeem van onderbouwing is lijkt me inderdaad wetenschappelijke onderbouwing wenselijk (ik neem aan dat wetenschapende een verschrijving is @Beau, scheppen doet de mens nog steeds niet).

  Het alternatief is kwakzalverij (en geen alternatieve geneeskunde).

 7. 7

  Je concentreren op de gewenste werking van een chemisch produkt en de rest als bijwerking, dus niet ter zake doende, opzij schuiven. Op de een of andere manier wil het maar niet als wetenschappelijk overkomen bij mij.

 8. 8

  De mens schept weten bij de vleet. Dat heet geloven, en Beau heeft dat mogen meemaken met de regel van de 5mm. Hoehh!!!! Afschuwelijk.

 9. 10

  Het is uiteraard zeer gewenst dat medisch handelen wetenschappelijk onderbouwd is. Dat is op dit moment niet zo vaak het geval als de KNMG lijkt te denken, maar soit, er komt steeds meer Evidence Based Medicine.

  Daarnaast ben ik groot voorstander van de natuurgeneeskunde. Proef na proef wijst uit dat dit eigenlijk placebo’s zijn. Prima! Een placebo is een middel waarvan keihard is aangetoond dat het helpt, de bijwerkingen zijn verwaarloosbaar en de prijs zou een stuk lager moeten liggen dan van een ‘echt’ geneesmiddel. Zolang dat laatste het geval is, zou ik artsen willen aanmoedigen om flink veel kruidenpillen voor te schrijven.

 10. 11

  Er valt op de wetenschappelijkheid van artsen wel wat af te dingen. Zelf zijn de meesten eigenlijk geen wetenschapper, maar vooral, mag je hopen, heel erg vakkundig in het diagnose stellen en therapie kiezen. Maar dat zijn ze vaak nog niet eens als ze net zijn afgestudeerd. Daar schort het wel eens aan, want vervolgens moet ze dat leren in de korte tijd die ze per patient krijgen.
  Wetenschappelijke onderbouwing van therapieen, daarvoor moeten arten net zo zeer vetrouwen op de gespecialiseerde biologen, medici en farmaceuten. Maar de nadruk ligt dan vooral op de chemicalien, de stoffen, en niet op de methode van genezing, want de andere kant is de hele patient: waar krijgt hij mee te maken als hij ziek is? Niet alleen met artsen, maar ook met de gang van zaken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Die organisaties hebben veel invloed op de genezing. Het gebeurt best vaak dat mensen zieker worden, slecht opknappen of sterven in een ziekenhuis, kwalen krijgen die ze eerst niet hadden, door de slechte hygiene en verzorging in het ziekenhuis. Als iemand een ziekenhuis binnenkomt voor een heup-operatie, maar sterft door een bacterie die hij in het ziekenhuis oploopt, dan gaat er toch iets heel erg mis. Mensen zijn soms ondervoed of verkeerd gevoed, ook bepaald niet goed.

 11. 12

  Dat betekent dat 10% kwakzalvers & oplichters zijn.

  Tip: Bespaar 10% op de ziektekosten door de kruidenvrouwtjes & medicijnmannetje de trap af te schoppen. Gooi wel de koperen ketel erachter aan.

  Scheelt toch al gauw weer een miljard (!) per jaar.

 12. 13

  Zonder wetenschappelijk onderzoek naar de prestaties van die 10% handel jij toch ook maar als een doorgefokt aardmannetje @richard.

 13. 14

  Zie ook : Skepp (klikmelink). De Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale onderzoekt alternatieve geneeswijzen, aardstralen, kwakzalvers en paranormale … En ze hebben potdorie ook een MySpace !

 14. 16

  Overigens, aangezien ik me kan vinden in zowel #4/5 als #6 : het is nuttig om een onderscheid te maken tussen “farma-industrie” &”wetenschappelijk”, en tussen “huis-, tuin- en keukenmiddeltjes” & “dure druppeltjes die niet werken”. Hygiëne, daar begint het mee ;-/

 15. 17

  Ik heb het idee (niet wetenschappelijk onderbouwd) dat in de traditionele geneeskunde juist meer wordt toegegeven hoeveel men nog niet weet. En dat er dan aan de ‘alternatieve’ kant lieden zijn opgestaan die dan zeggen: ‘wij weten het wel’ om je vervolgens te granaderen dat je hoofdpijn verdwijnt als je een stuk of vier chakra’s opdreunt in een indiaanse zweethut, onwetenschappelijk onderbouwd met de stelling dat dit ook bij de Inca’s enorm heeft geholpen.
  Dat een vaag druppeltje hier of een chinees naaldje daar bij sommige individuen blijkt te helpen, okee, maar verkondig dat niet als de waarheid, zolang je ook niet uit kunt leggen hoe dat dan werkt.
  Het lijkt mij dat voor iedereen geldt dat men blijft zoeken naar een sluitende onderbouwing van voor- en nadelen van welke geneeswijze dan ook.

 16. 18

  Ook ik heb geleerd dat artsen vaak ad hoc besluiten nemen. Niet proefondervindelijk methodisch. Maar juist op het gebied van borstkanker hebben ze wel evidence baced behandelingen, die levensreddend zijn. Jammer dat artsen niet bescheiden blijven. Met richtingenoorlog n.a.v. Sylvia Millecam is niemand gebaat. Er is waarschijnlijk veel humbug onder de alternatieve therapeuten. Anderzijds zijn er diverse wetenschappers die een brug trachten te slaan tussen reguliere en alternatieve remedies.
  Zelf heb ik jaren geleden bloeduitslagen gehad die wezen op heftige ontstekingen. De internist kon behalve deze uitslagen niets afwijkends vinden. De remedie van een orthomoleculair arts heeft alles weer tot normaalwaarden gebracht. Zijn naam: J.F. van Waning te Leiden. Hij heeft ook een evidence based remedie in boekvorm uitgebracht. Maar ja, het reguliere circuit neemt dat niet serieus. Met name de vvd maakt zich sterk tegen alternatieve medicaties en vergoedingen van de verzekering. Helaas ten koste van goede remedies.

 17. 19

  @13, Mescaline,

  Er staat al tientallen jaren een grote prijs van ettelijke miljoenen open voor mensen die een wonder kunnen aantonen.

  Daar valt deze kwakzalverij ook onder. (*)

  Dus ik zou zeggen: Toon even aan dat het werkt en incaseeren maar!

  Hoef je nooit meer te werken, kun je de hele dag op de Sargasso rondhangen! Hoera!

  (*) Religie trouwens ook, daar niet van

 18. 21

  @richard ik krijg van jou enorm wisselende uitslagen door in de draadjes hier. Ik kan je wel bijspijkeren in mijn clinic met hulp van DSM4 als je wilt.

 19. 23

  richard zegt wel iets heel moois, wat mij brengt tot de stelling: inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht.

  Ik durf de stelling wel aan dat op zijn minst een deel van de tien procent van de hierboven beschreven artsen beter op de hoogte is van hun vak dan de 90%. Het eerste deel van de quote heeft het over een wetenschappelijk fundament, het tweede over ‘alle behandelingen’. Dat is een heel groot verschil.

  ‘Alle behandelingen’ is nooit wetenschappelijk te onderzoeken omdat het per definitie samenhangt met ‘alle aandoeningen’. Als iemand een ziekte heeft, dan is er vaak een goede therapie (=achtergrond van medicatie en RCT’s) voorhanden, maar als die patiënt nog een andere aandoening heeft, wordt het een ander verhaal. Soms is die specifieke combinatie van aandoeningen onderzocht, maar heel vaak ook niet. Je gaat dan beide ziekten behandelen op de manier waarop ze normaal behandeld worden (tenzij medicijnen interageren), onderwijl de patient in de gaten houdend. Elk kleine verschuiving van een parameter kan ervoor zorgen dat een therapie wel wetenschappelijk bewezen is, maar niet voor die specifieke situatie. De uiteindelijke benadering en eventuele behandeling van de patiënt is dan nog steeds wel op wetenschap gebaseerd.

  Wat dat betreft is dat ook een heel andere discussie dan geneeskunde tegenover alternatieve ‘geneeswijzen'

  @Bismarck: heb jij het repertorium of het farmacotherapeutisch kompas weleens gezien? Van de meeste medicijnen weten we hoe ze werken, waar ze op aangrijpen en in welke situaties ze geschikt zijn. Sterker nog, medicijnen komen pas in aanmerking voor markttoelating als ze aan een heel aantal vereisten hebben voldaan.
  Van paracetamol weten we inderdaad niet hoe het werkt, maar daarvan is dan weer bewezen dat de belangrijkste bijwerking leverschade is (mogelijk met dood tot gevolg) bij het innemen van hoge doses.

 20. 24

  Tja, het is steeds meer een business he, de medische. Hangen veel inkomens van af. Een strijd ook. Krijg je vanzelf uitwassen en tegenspraken, andere positioneringen, enz.

  Ik heb vooral geleerd : als het ernstig is, ga dan bij diverse specialisten te rade. Enerzijds ontstellend hoe weinig lijn er dan in blijkt te zitten, uit alle analyses of adviezen, en uiteraard ook duurder dan nodig zou mogen zijn, anderzijds ook nuttig om inzicht te krijgen, want met dat inzicht (dat er soms wat meer bij komt kijken bijvoorbeeld) help je jezelf genezen. En ik bedoel daarom niet multidisciplinair of traditioneel vs alternatief maar gewoon het heeft te maken met dit, dat, zus en zo.

  En dus, om op de vraag te beantwoorden : ik heb voor hetzelfde bij diverse “reguliere” artsen al meermaals diverse diagnoses weten stellen, en meermaals had ik het gevoel “haastig” of “routineus” of “medische machine”. Een bredere kijk met daarin zeker ook meer methode & wetenschappelijkheid zou dan mooi zijn, zou je denken, maar tegelijk vraag ik me ook af of dat het probleem niet verschuift. Wetenschap is ook maar een amalgaam van observaties en analyses die elkaar aanvullen of tegenspreken, waaruit dan na verloop van tijd een meer brede kennis overblijft, enz.

  Plus het hangt ook af van het soort scan, het soort apparatuur (ouder of moderner), enz. Allemaal wetenschappelijk, maar worden anders gebruikt, enz. Als men geen huisdokter wordt (generalist die toch al snel moet doorverwijzen naar een specialist), dan moet men heden ten dage specialist worden. En met de stand van de medische wetenschap enerzijds en de medische banenmarkt & concurrenties anderzijds moet men zich dan zéér diep gaan specialiseren. Alleen, zo houd je alleen nog maar specialisten over van delen van het lichaam, zonder dat er nog veel specialisten zijn die nog overzicht behouden op beter-dan-generalistisch niveau. Terwijl ernstige problemen vaak te maken hebben met meerdere delen van het lichaam. (Nog onafgezien van de statistische phallacies die Beau zo schrijnend beschrijft.) En dus is er multidisciplinair overleg nodig, waarbij een petit comité zich per patiënt over diens dossier buigt.

  Tot dat inzicht komen, zou hopelijk “wetenschappelijk methodisch” mogen worden genoemd. Bij CVS- of kankergevallen zie je het alvast ingang vinden, en met succes. Hopelijk komt men nu hopelijk ook bij de andere problemen tot de conclusie dat dat model efficiënter is, en wil men wat vaker het traditionele vakjesdenken en alle bijhorende misplaatste trots opzijschuiven.

  Kortom, ik pleit vooral voor meer methode, op z’n wetenschappelijks, en bredere kennis over de diverse methodes. En ik vrees dat dat vooral te maken heeft met tijd. Tijd die wordt gereserveerd voor dialoog met de patiënt, en ook tijd voor medisch personeel om bij te scholen. Met de wachtlijstenproblematiek in het achterhoofd, een utopie, vrees ik. Maar bon, in die utopie besteedt een diensteneconomie meer tijd aan onderwijs en zorg.

 21. 25

  10% van de artsen vindt niet dat medisch handelen altijd een wetenschappelijke onderbouwing moet hebben (*)

  Hier op de Sargasso zijn er mensen die dit wichelroede lopen nog verdedigen ook en sommige krijgen wel hele speciale uitslagen van mijn, ik geef toe, scherpe observaties!

  Lijkt mij dat behalve medische kosten, we ook wat schoolgeld kunnen besparen!

  Dubbel voordeel voor de prijs van 1!

  (*) Zie je het voor je? “Dag mevrouwtje, Hoe gaat het met ons vandaag? Vandaag hebben we de brandnetel sapjes, speciaal uit berkenhoutenbekers, tijdens vollemaan om 12 uur snachts geplukt.”

 22. 27

  @richard: Laatste poging. Ga je nog antwoord geven op de vrijdag vraag?
  Of hou je het bij lekker trollen. Mag ook, maar dan negeer ik je gewoon voorlopig even. Spaart me een hoop tijd.

 23. 28

  richard @ 26

  U bent een een troll en ik hap.
  Verder bent u een crackpot.
  Doet eens http://www.talkorigins.org/ uitchecken; En daar zo’n half uur serieus rondlezen.

  Maar in de context van deze discussie: concepten nauw samenhangend met evolutie zijn nodig geweest voor heel veel ontdekkingen in de moleculaire biologie op het gebied van kanker, AIDS en vrijwel alle erfelijke ziekten.

 24. 29

  Ook best aardig om te raden wie schoolgeld moet terugvragen en wie niet. Maar bij richard gaat het beslist niet om collegegeld. He gabber !

 25. 31

  Steeph,

  Niet zo kwaaiig, zeg. Ik ben de vijand (*) niet

  ======
  Hoe kijkt u aan tegen de wetenschappelijke onderbouwing van het werk van reguliere artsen?
  ======

  Matigjes. 80% van het werk van een huisarts kan opgelost worden met een paracetamol’etje. Data van mijn vrouw, die was arts op de EHBO in het ziekenhuis in de grote stad.

  Daarbij, de simpelste drastische verbetering van de volksgezondheid is door
  – Roken te verbieden
  – Frisdranken / suikers op school te verbieden
  – Maximum snelheid te verlagen

  Echter, daar doen we toch niks aan, dus gaan we in de marge maar wat rollebollen over kruidenvrouwtjes. En vooral veel gemeenschapsgeld uitgeven. (**)

  =======
  En is het inderdaad gewenst dat medisch handelen een goed wetenschappelijk fundament heeft?
  =======

  Dat denk ik wel. Niet dat dat belangrijk is. Zie het argument van Milton Friedman (***) over de FDA. Weet jij ook, dus een beetje vragen naar de bekende weg, nietwaar?

  Nu over naar het meer serieuze deel: Geloof jij in de tooth-fairy?

  (*) Jan Mao

  (**) Ik zou wel een ziektekosten-polis willen hebben waar kwakzalverij niet in wordt vergoed. Zal een hoop schelen, denk ik.

  (***) Ik weet het, Milton Friedman is een Amerikaan (boehoe-slecht) en een liberaal (boe-boe-heel-slecht, wat is er mis met subsidies?). Helaas, hij heeft ook de nobel prijs gewonnen, dus echt dom zal hij niet zijn.

 26. 37

  @Richard:

  “- Maximum snelheid te verlagen”

  Waar heb je die nonsense vandaan??? Te veel geblowd soms?

  Hoe moet het dan met de orgaandonoren??

 27. 38

  @ Richard 31 zegt: Frisdranken / suikers op school te verbieden
  Laat dit nou ook en vooral heel veel gezegd worden door de door jou zo verguisde kruidenvrouwtjes en -mannetjes!

  Het valt me op dat er behoorlijk veel vooroordelen over alternatieve geneeswijzen ronddwalen onder mensen die vinden dat ze goed nadenken, zoals jij.
  Er zijn allerlei soorten geneeswijzen die onder de “alternatieve vergoedingen” van de ziketekostenverzekeringen vallen. (En bovendien zitten die vergoedingen vaak alleen in de aanvullende pakketten, dus je kunt gerust een ander pakket kiezen.) Daar zit veel bij dat helemaal niets met kruiden te maken heeft, of homeopathie. Therapieen die in het buitenland bijvoorbeeld gewoon zijn.
  Zoals omgekeerd in Nederland bijvoorbeeld thuis baren met een vroedvrouw de gewoonste zaak is, wordt dat in ettelijke buitenlanden als de abjectse onzin van de hand gewezen. Toch heeft Nederland een prima staat van dienst als het op gezonde geboorte aankomt.

  En over dat paracetamolletje van je vrouw: ze is een slechte om op af te gaan. Als ze die al zelf aan die patient geeft, begint zo’n pil pas te werken na een half uur, en dan is de patient al lang weer de deur uit. Je hebt het bij de EHBO vaak niet over een ziekte, maar over een ongeval met pijn. Dat lijkt me wel wat anders. En de patient zal niet meer terugkomen als het niet werkt, want de volgende dag gaat ie naar zijn gewone huisarts, en die kan het nog een keer proberen.

 28. 40

  Homeopathie:

  Door een stof eindeloos te verdunnen, verkrijgt deze op welhaast magische(!) wijze geneeskundige krachten. (*)

  Als ik nou een plas in de zee doe, heb ik dan even later een oceaan aan verontreinigd gif voor de kust?

  Ik ga in ieder geval geen water meer bij de wijn doen! Voor je het weet, ben ik dronken!

  (*) Mag je een beetje homeopatisch watertje wel zonder recept kopen? Gevaarlijk hoor!

 29. 41

  richhard @26

  dus … je denkt wel dat de evolutie theorie “klopt”? En je wou op een rare manier Sargaosianen afdoen als niet wetenschappelijk? We schijnen hier allemaal geborneerde beta’s te zijn dus dat gaat lastig worden.

 30. 45

  @ Steeph

  Tegen de wetenschappelijke onderbouwing kijk ik postief aan. Tegen de wetenschappelijke sluitendheid, of beter gezegd het ontbreken daarvan, echter ook.

  De quote zoals gegeven geeft maar weer eens prachtig een stevige controverse weer:

  Negentig procent van de Nederlandse artsen vindt dat hun handelen altijd een wetenschappelijk fundament moet hebben. Behandelingen waarvan het nut niet wetenschappelijk is bewezen, moeten niet worden toegepast, vinden ze.

  Iets in mij zegt me dat deze twee zinnen niet als twee op zich staande, losse, zinnen dienen te worden beschouwd en toch is dat precies wat het zijn.

  Veel dingen hebben een stevig wetenschappelijk fundament zonder een wetenschappelijk bewijs. Zoals het feit dat goden niet bestaan, de snelheid van het licht een absolute grens is, de opwarming van de aarde voor een deel door de mens wordt veroorzaakt en dat homeopathie nonsens is.

  Als we in ons leven alleen kunnen uitgaan van dingen die bewezen zijn hebben we geen keus dan allemaal zuivere mathematici te worden echter. Het voordeel daarvan zou zijn dat dan eindelijk niemand meer de logische fout zou maken om

  het is niet waar => het is niet bewezen

  te verwarren met

  het is niet bewezen => het is niet waar

  maar toch geef ik in het geval van niet ongeneeslijke ziekte de voorkeur aan de diensten van een medicus boven die van een zuivere mathematicus.