1. 1

  Ik weet eigenlijk niet of we centrale overheid hier om kunnen vragen, maar:
  – Het stemgedrag (en aanwezigheid bij vergaderingen) van alle college-gemeenteraadsleden daags na de vergaderingen en aan het eind van het jaar eenvoudig op diverse kenmerken te raadplegen en uit te splitsen.
  – De nevenactiviteiten van alle college- en gemeenteraadsleden in die gemeente.
  – etc

  Nu de centrale overheid steeds meer verantwoordelijkheden richting gemeenten schuift, wordt het hoog tijd het vaak amateurische gepruttel daar kritisch te gaan volgen.

 2. 3

  Het schijnt dat de besluitvorming rondom “de schoonmaak van de Wallen” nogal schimmig en ondemocratisch tot stand is gekomen. De andere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad gaven destijds aan overvallen te zijn door het PvdA-plan waarvan het uiteindelijke doel en de te gebruiken middelen tot op heden nog niet duidelijk zijn. Kan je interne PvdA-besluitvorming (notulen etc.) ook WOBben?

 3. 4

  @Remmert: Wordt al aan gewerkt: http://www.watstemtmijnraad.nl
  (qua stemmen dan, niet qua aanwezigheid of nevenfuncties)
  Verder iets te brede vraag.

  @richard: Die tweede heeft Het Vrije Volk al gesteld. Die eerste ga ik even naar kijken.

  @Carlos: Nee, volgens mij vallen partij-notulen niet onder Openbaar Bestuur. Maar dat neemt niet weg dat er misschien wel iets te wobben valt.

 4. 6

  Alle documenten over het opsluiten van niet-strafrechtelijk veroordeelde jongeren in jeugdgevangenissen, om boven tafel te krijgen waarom er nog steeds geen behandelplekken voor deze jongeren zijn. Op te vragen bij het ministerie van justitie, het ministerie van vws en alle provincies.