Vrijdag vraag – Wat WOBben we deze week?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

VrijdagVraagteken
Waarvoor moet Sargasso de komende week wel een WOB verzoek indienen om de waarheid boven tafel te krijgen?

Reacties (6)

#1 Remmert

Ik weet eigenlijk niet of we centrale overheid hier om kunnen vragen, maar:
– Het stemgedrag (en aanwezigheid bij vergaderingen) van alle college-gemeenteraadsleden daags na de vergaderingen en aan het eind van het jaar eenvoudig op diverse kenmerken te raadplegen en uit te splitsen.
– De nevenactiviteiten van alle college- en gemeenteraadsleden in die gemeente.
– etc

Nu de centrale overheid steeds meer verantwoordelijkheden richting gemeenten schuift, wordt het hoog tijd het vaak amateurische gepruttel daar kritisch te gaan volgen.

  • Volgende discussie
#2 richard

Kosten van de oorlog in afganistan?
Interdepartementale Cartoonwerkgroep?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Carlos

Het schijnt dat de besluitvorming rondom “de schoonmaak van de Wallen” nogal schimmig en ondemocratisch tot stand is gekomen. De andere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad gaven destijds aan overvallen te zijn door het PvdA-plan waarvan het uiteindelijke doel en de te gebruiken middelen tot op heden nog niet duidelijk zijn. Kan je interne PvdA-besluitvorming (notulen etc.) ook WOBben?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Steeph

@Remmert: Wordt al aan gewerkt: http://www.watstemtmijnraad.nl
(qua stemmen dan, niet qua aanwezigheid of nevenfuncties)
Verder iets te brede vraag.

@richard: Die tweede heeft Het Vrije Volk al gesteld. Die eerste ga ik even naar kijken.

@Carlos: Nee, volgens mij vallen partij-notulen niet onder Openbaar Bestuur. Maar dat neemt niet weg dat er misschien wel iets te wobben valt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Wil Zelf

Overzicht van sepots in kinderpornozaken per district.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 el

Alle documenten over het opsluiten van niet-strafrechtelijk veroordeelde jongeren in jeugdgevangenissen, om boven tafel te krijgen waarom er nog steeds geen behandelplekken voor deze jongeren zijn. Op te vragen bij het ministerie van justitie, het ministerie van vws en alle provincies.

  • Vorige discussie