1. 5

  De opstand tegen Spanje (ondanks alle patriottistische bijsmaken) en het afsnijden van de ballen van de gebroeders De Wit. Geheel verschillend als deze opstanden zijn, zowel in uitvoering als effectiviteit wat ook aangeeft wat je al niet moet doen om macht werkelijk te breken.

  Verder is dit landje de braafheid zelve.

 2. 10

  Hm, Steeph gaat op uiterst democratische wijze zijn eigen geschiedeniscanon samenstellen vandaag…..

  Nominaties:
  1. De Aprilbewegeging (1853): het protestantse verzet tegen de uitbreiding van katholieke invloeden. Kwam wel geen buskruit aan te pas, kostte wel een kabinet zijn kop.
  2. Van Speyk bood wel meer vuurwerk. Voordat katholieke Belgische arbeiders hem te pakken kregen vloog-ie dus de lucht in.
  3. Verder zullen er tijdens de 80-jarige Opstand tegen de spaanse katholieken natuurlijk menig Guy Fawkes-achtige taferelen hebben afgespeeld. In ieder geval hebben we daar wel wat (geuzen)liedjes aan over gehouden: De Zilvervloot (Piet Hein) en natuurlijk het Wilhelmus.

 3. 14

  Hoewel ik niet zo’n hoge pet op heb van de opstand van het Nederlandse volk tegen de macht omdat je bijna altijd ófwel van die kontenkruiperij ziet gebeuren om er toch eerst en vooral maar iets aan te verdienen of zelf beter van te worden (hebben wij niet percentueel gesproken het hoogste aantal vrijwilligers aan het Nazi-regime geleverd? Ja toch? Dat waren wij toch?), ófwel het absolute “hij heeft er dan wel last van maar ik niet dus waarom zou ik me ermee bemoeien?”-gebrek aan solidariteit, moet ik toch noemen:

  1.) De Spoorwegstaking van 1903
  2.) De Februaristaking van 1941

 4. 15

  @5 die had ik ook bedacht, maar volgens wikipedia was dat stiekem een sterk staaltje – zoals we het vandaag de dag noemen – spinnen door Oranjes:

  Op 21 juni overleefde hij al een eerste moordaanslag: hij werd neergestoken maar herstelde. Toen Johan zijn broer op 20 augustus bezocht, in de val gelokt door een vervalste brief, werden beide broers door het gepeupel vermoord; in feite ging het bij deze “spontane” aanval om een zorgvuldig geplande moordaanslag door de kliek rond de Orangist Johan Kievit met medewerking van Willem III, prins van Oranje-Nassau. Aanvankelijk beschermde de cavalerie de gevangenis, maar ze kreeg van hoger hand het bevel te vertrekken onder het valse voorwendsel van een bericht over plunderende boeren. Daarna drong een groep volk de gevangenis binnen en sleurde de broers naar buiten.

  Misschien de komende dagen de wikiscanner in de gaten houden voor wijzigingen vanuit Huis Den Bosch ;-)

 5. 19

  Zonder twijfel de opstand van de Friezen tegen de Romeinen, in 28, omdat de belastingen te hoog waren. Die weliswaar verloren werd, maar keizer Tiberius toch dwong de bezetting van de Lage Landen op te geven.

 6. 26

  Funny thing is: je moet wel gestorven zijn, liefst tijdens die daad om zulk een titel te verdienen, want als je daadwerkelijk lukt in je opstand, word je vanzelf de macht.

 7. 27

  Ik stem voor het NEE op het referendum. Vooral omdat ik zoveeel ongerelateerd gezwam heb gehoord als reden om nee te stemmen. Het toont het niveau van ons nationale debat en demonstreert hoe goed het is dat we niet per referendum regeren. Geef ieder het recht op een eigen mening, maar in godsnaam niet de kans om die in beleid om te zetten. Zelf laat ik beleid graag over aan anderen met betere kwaliteiten. Daar word je vervolgens natuurlijk regelmatig in teleurgesteld. Maar ik zou het waarschijnlijk niet beter doen.

 8. 30

  @Bismarck
  Als je het over 1830 hebt dan moet ik je teleurstellen.
  De opstand in België was een zaak van de rijke burgerij en had heel weinig met het volk te maken.

 9. 32

  @Crachàt (#29): Ja, geniale marinier was-ie.. Voordat de belgen ergens met hun tengels aan gaan zitten, blaas je de boel op.
  Gelukkig zijn belgen een heel bescheiden volk, dat verder niet zoveel noten op hun zang ehbben, dus zo’n actie is dan ook verder in de geschiedenis niet meer nodfig geweest.

 10. 34

  Iedere opstand van het gemene volk (protestanten) tegen de onderdrukking door de autoritaire anti-democratische macht-wellustige RK-kerk met Paus en zijn wereldlijke evenknieën.

  Watergeuzen met veerman Koppelstock in Den Briel 1572.

 11. 35

  @30: In mijn streken deed het volk toch met alle plezier de poorten van de vestingen Roermond en Venlo open voor het opstandige Maasleger, terwijl Dibbets er terreurmaatregelen voor nodig had om het volk in Maastricht te onderdrukken. Het onthaal van de Hollandse troepen in 1839 was heel wat minder van harte.

  Overigens werden Willem en Frederik met hun leger Brussel toch echt wel uitgeklopt door het klootjesvolk.

 12. 38

  @Prometeus#15
  Ja, leuk! Je hebt een punt. Even niet aan gedacht.

  Aan de andere kant heeft elk oproer natuurlijk een leider en/of aanjager. De beide opstanden die ik noem zouden dan door de Oranjes zijn aangejaagd. Wanneer komt het volk in opstand tegen Oranje?

  Opstand van “het volk” komt niet zomaar.

  Nu ik het zeg: doet me wel twijfelen aan Oranjes en aan volksopstanden :)

 13. 39

  Ik lees (over) een heleboel interessante historische personen en gebeurtenissen.

  Een aantal gebeurtenissen sluiten aan bij mijn historische persoon, namelijk dr. Abraham Kuijper.
  Bijvoorbeeld de Spoorwegstaking in 1903. Spoorarbeiders verzetten zich tegen het autoritaire beleid van de minister-president, dr. Abraham Kuijper.

  Dr. Abraham Kuijper is verantwoordelijk geweest voor de afscheiding van de Nederduits Gereformeerde Kerk (Dolerende) van de Nederlandse Hervormde gemeente.

  Zie voor meer informatie: http://antirevolutionaire.hyves.nl.

 14. 40

  Steeph, mbt de artikelen: ik weet niet wat er voor nodig is om dit gezapige en laffe volkje op de barricaden te krijgen.

  Wie het meest opvalt als “opstandige” in deze lage landen? Ik geloof niet dat er de laatste jaren mensen geweest zijn die echt qualificeren. In de tijd daarvoor sporadisch, misschien Troelstra, hoewel ik het compleet niet met zijn gedachtengoed eens ben.

 15. 41

  Pieter Jelles Troelstra wilde de antithese (van dr. Abraham Kuijper) doorbreken.
  Een scheiding tussen de seculiere en de christelijke partijen.

  Zijn advies in 1907 aan koningin Wilhelmina, na de verkiezingen, viel (bij haar) in goede aarde.

 16. 44

  Ja, de verzuilde samenleving, een erfenis van dr. Abraham Kuijper.
  En in dit geval, de verzuilde omroepen.
  Gelukkig lukt het sommigen om in te breken in dit systeem. Het is Bart de Graaf gelukt.
  Maar hoe, ze wisten veel nieuwe leden te werven.

  Overigens, vergeet dan ook niet de Doorbraak-beweging.
  Die ontstond in Sint Michielsgestel. Het interneringskamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Deze politieke gevangen hebben na de Tweede Wereldoorlog ook geprobeerd de antithese te doorbreken.
  Helaas, het nieuwe politieke systeem, de Partijen van de Arbeid en de Vrijheid wisten niet door te breken.
  De Partij van de Arbeid is bij lange na niet de partij waar hij voor bedoeld was.

 17. 45

  Belgie is nog meer verzuild dan Nederland, zou je kunnen zeggen.

  De zuilen zijn zelfs geinstutionaliseerd, ze heten thans gemeenschappen.
  Je hebt een Duitstalige, een Franstalige en een Nederlandstalige gemeenschap.

 18. 49

  But seriously : Multatuli ?

  Of anders gewoon Daens, zou ik zeggen ? Verder misschien in de sfeer van Van de Vos Reynaerde, Geuzen, Boerenkrijg, … of wie is de Quichote van de Lage Landen eigenlijk ? Of als je kijkt naar de eindstand van de grootste Belg : Ambiorix (loop ik niet warm voor) ? En hoe opstandig was een Vesalius ?

  De verzetsman uit #37 is ook mooi, maar is minder een historische figuur (geworden). Lahaut idem …

 19. 53

  Mensen, mensen toch. De beste gebeurtenis is natuurlijk het Palingoproer in de Jordaan in 1886. Het absolute uitschot van Nederland dat in opstand kwam omdat de elite hun volksspelletj wilde verbieden (wat dat betreft zijn er inderdaad raakvlakken met Lingo). De elite die vervolgens het leger de opstand bloedig moest laten neerslaan. En op de achtergrond natuurlijk heel duidelijk de invloed van Domela Nieuwenhuis en zijn socialisten.

 20. 55

  Domela Nieuwenhuis, net als Pieter Jelles Troelstra en dr. Abraham Kuijper, een ware populist.

  Overigens, de vraag die eveneens gesteld moet worden, waar hebben deze revoluties uiteindelijk toe geleid.
  Want dat is wellicht het meest interessant.

  Laten we even kijken naar dr. Abraham Kuijper, zijn opstand der kleine luyden, zijn Doleantie, wat heeft hij nog meer betekend, etc.

 21. 58

  Dat was stom zeg, pas laatt op 56 komen. Uiteraard zijn de jaren ’60 en ’70 historisch geweest in ontvoogding en ontwikkeling en democratisering van plebs en lagere burgerij en vrije luyden – tegelijk moesten de pastoors en dominees en koningen en andere gespuis hun toon afstemmen op het volk.
  Eeuwenlange onderdrukking, al dan niet zelfgekozen, door een waanzinnige en vandaag niet meer voor te stellen slaafsheid aan machten van menig orde.
  Uiteraard is dat vrijheidsdenken niet ontstaan in Nederland, maar wel met brille overgenomen, inclusief de gelijkhakkende calviinse gedachte.

 22. 59

  Aardige in reacties is dat stelling wordt betrokken dat ‘ons’ volkje eigenlijk contra revolutionair.
  Dus zo heeft de ‘vaderlandse geschiedenis’ ons allen doen geloven.
  Tot op de dag van vandaag is kern van ons staatsbestel nu juist gebaseerd op wantrouwen tegen centraal gezag.
  Niet voor niets dat de VS grondwet zo hollands in zijn beginselen. En dat decentralisatiebeginselen in EU een nederlandse grondvesten kent: mengsel van subsidiariteit en souvereiniteit in eigen kring.
  Wij revolutinairen niet (omdat de prijs daarvan wat te hoog bleek), wij ondermijnen systematisch centraal gezag.
  Kijk toch nog iets gevonden waar op ik dan eigenlijk best wel trots op ben.

  @ Klaas Burger was wel een duitser he!

 23. 61

  Niccolo Machiavelli is een opmerkelijk man. Hij kende alle eer toe aan stichters van godsdiensten en staten.

  Wellicht zou dr. Abraham Kuijper ook de Eeuwige Roem toekomen.
  Heeft hij niet een bevolkingsdeel samengebracht en een sekte gesticht?

  Maar waarschijnlijk niet, ook Julius Caesar zou geen Eeuwige Roem krijgen.

  Hoe kwam dr. Abraham Kuijper op dit beginsel van soevereiniteit in eigen kring? Was het omdat hij de overheid wantrouwde? Als antirevolutionair moest hij niets hebben van de beginselen / idealen van de Franse revolutie.
  Dr. Abraham Kuijper verlangde eveneens terug naar de Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Hij richtte daarom de Nederduitsch Gereformeerde kerken op.

  Je zou verwachten dat een antirevolutionair een reactionair zou zijn.
  Het scheen ook een populist te zijn geweest.

 24. 63

  Ben het eens met 59. Den Haag en de Rojals hebben nooit ernstig het volk bestuurd, steeds een beetje ernaast, onaanvaard. mooie trotse nederlandse ziel.
  De gouden eeuw, mag ik zeggen het ‘begin’ van Nederland, was volkomen naast, haast tegen de koning?
  Misschien zijn jullie eerder een volk van regels ipv wetten. Meer afspraak ipv gezag.

 25. 66

  Historisch zeer discutabel, maar romantisch een aantrekkelijk idee : Geerling Daniels, Joannes Arnold van de Wal en hun kornuiten.

  @64
  Mooi voorbeeld van hoe een groep machthebbenden die andersdenkenden steeds als “verzuurden” afdeden, eens ‘hun’ partij niet meer in de regering dreigt te komen, industrial grade azijn beginnen te pissen.

  “Ineens moet het hele land de prijs betalen ..” van pompeuze ongefundeerde beweringen gesproken. Welke prijs? Welk lànd?

 26. 67

  Het kroningsoproer – 30 april 1980

  ”Nooit meer heeft zich in Nederland zo’n massale geweldsexplosie voorgedaan als op die dag. Volgens auteur Eric Duivenvoorden vormen de kroningsrellen een historisch keerpunt. Ze geven een eerste aanzet tot een publiek debat over normen en waarden, als de smeerolie van een individualiseringsproces, dat in de loop van de jaren tachtig en negentig de overgang naar het digitale tijdperk mogelijk zou maken.”