Voorstel tot aankoop van de Ivy League

Klimop (Foto: Flickr/Drown)

Sommige beleidsmakers in Nederland maken zich zorgen over het feit dat wij geen ‘topuniversiteiten’ bezitten. Er zijn twee toonaangevende ranglijsten waar wordt aangegeven wat de ‘beste’ universiteiten ter wereld zijn, uitgegeven door de Jiao Tong-universiteit van Shanghai en de Britse Times, en Nederlandse universiteiten halen op deze lijsten vaak wel de top 100, maar eigenlijk nooit de top 40, top 20, of top 10. De top van de lijsten wordt gedomineerd door Amerikaanse universiteiten, en met name op de misschien niet geheel onpartijdige lijst van de Times doen ook een paar Britse universiteiten het erg goed.

Er zijn andere lijsten waar de Nederlandse universiteiten wel veel indruk maken. Een paar jaar geleden verscheen er bijvoorbeeld een studie over universiteiten binnen de EU. Een identificeerde 22 universiteiten binnen de EU met de grootste impact in de wetenschap, en hiervan waren er maar liefst zeven Nederlands. Maar voor onze ambitieuze beleidsmakers is zo’n succes niet genoeg. We leggen het op dit punt af tegen de Amerikanen, en dat steekt.

Het zou misschien verstandig zijn ons hier niet blind op te staren. De VS, het land van de topuniversiteiten, heeft het succes op de lijsten gedeeltelijk bereikt door bij de inrichting van de maatschappij andere prioriteiten te stellen. De angst voor een tweedeling in de samenleving is er minder sterk. In Amerika is er een hele dunne toplaag van mensen die Nobelprijzen winnen, en een grote meerderheid van mensen die, zelfs als ze een ‘college’ bezocht hebben, bijvoorbeeld niet weten dat Afrika een continent is, en geen land. Wij, in Nederland, neigen ertoe meer geld te willen investeren in de opleiding van mensen die het minder goed getroffen hebben. De logische consequentie is dat er voor onze toplaag minder geld overblijft.

Voor de gemoedsrust van onze beleidsmakers wil ik voorstellen het over een andere boeg te gooien, en het Nederlandse hoger onderwijs in één keer tot het beste ter wereld te maken. We verlagen ons sociale zorgstelsel tot Amerikaans niveau, en gebruiken het geld dat vrijkomt om de Ivy league (die immers bestaat uit particuliere universiteiten) eenvoudigweg op te kopen en naar Nederland te verschepen. De verschillende topuniversiteiten worden ‘gefuseerd’ met onze eigen brave universitaire middenmoot. Leiden, dat zich enige jaren terug nog het ‘Harvard van Europa’ noemde, mag Harvard hebben. Utrecht (‘Yale aan de Domtoren’) krijgt Yale, de cosmopolitische UvA mag het cosmopolitische Columbia hebben, Princeton gaat misschien naar Groningen, en de Erasmus-Universiteit kunnen we wellicht een paar business schools toewerpen. Een aantal van de minder bekende universiteiten in de Ivy League kunnen we eventueel aan derde wereld-landen doneren (de nieuwe Universiteit van Kaboel, vroeger bekend als ‘Cornell’). We kunnen onze universiteiten dan wellicht de ‘Klimop-Liga’ noemen.

 1. 1

  Misschien doen wij nu al in 0031 te veel om naar best-practice in Amerika te kijken. Zorgstelsel op Amerikaans niveau verlagen betekend in Europa oorlog (alle (sub-) culturen tegen elkaar). Dus Bad Idea! Europese universiteiten op Amerikaans niveau te brengen, betekend niet meer toepaste onderzoek(!) maar simpel meer investeringen in wetenschap en minder oriëntatie van universiteiten op het bedrijfsleven (kijk ook naar de inkomstbronnen van Amerikanse universiteiten). Maar scoren de Europese universiteiten echt zo slecht.Ik heb er mijn twijfels over (zie link).

 2. 2

  Onze universiteiten zijn marxistische bastiljons, waar geen wetenschap wordt bedreven maar propaganda wordt gedreven.
  Bv de Uva, waar wordt opgeroepen tot doodslag op Geert Wilders en waar wordt opgeroepen tot afschaffing van de democratie. Jawel, Nederland bekent kleuir, Rene Damen ea Trotzkistische clubjes.

 3. 5

  @2: Marxistische bastions… Niets van te merken hier. De student van tegenwoordig heeft de beurs gewoon rechts zitten hoor. Wel de stufi aanpakken natuurlijk, volgens het adagium rechts lullen, links vullen. Tot ze een diploma hebben en het bedrijfsleven induiken natuurlijk, dan dient de stufi meteen afgeschaft.

  Maar serieus, het is een kwestie van kiezen: Nederland kiest voor massa-onderwijs, dan moet je er of ontzettend veel geld tegenaan gooien, of erin berusten dat je geen topstudenten aflevert. Als je naar top-onderwijs wilt, zul je de financiering van het hoger onderwijs moeten aanpakken: Geen diplomafinanciering meer (waardoor je de universiteiten stimuleert zoveel mogelijk studenten te werven en van diploma’s te voorzien), maar prestatiefinanciering (verander de opzet van de visitaties en gebruik de resultaten om universiteiten op af te rekenen).

 4. 6

  Ginger man ziet de Nederlandse universiteiten alleen van buiten, dat scheelt.

  Als correspondent vanuit het Leidse kan ik in elk geval meedelen dat er niet gevreesd hoeft te worden voor oprukkend Marxisme vanuit de plaatselijke universiteit.

  De rivaliteit met de UvA zou er bìjna voor zorgen dat ik GM gelijk zou geven, maar neen. Het feit dat gekke linksclubjes rond mogen hangen bij de UvA heeft bar weinig invloed op het bedrijven van wetenschap. Hier in Leiden heb je ze ook, maar blijven ze netjes buiten staan terwijl niemand hun vodjes koopt.

  Als de PVV komt flyeren, verworden een universiteiten daarmee ook niet meteen tot bolwerk van onverdraagzaamheid. Zij heeft wel iets belangrijkers te doen: de honden blaffen, maar de karavaan der wetenschap trekt verder.

 5. 7

  De faculteit geneeskunde hier in Rotterdam heeft ook nog een hoog golf- en zeilclubgehalte. Er zijn wel steeds meer studenten met hoofddoekjes, maar die hebben ook een dikke R.

 6. 8

  Als er in een moskee wordt opgeroepen tot geweld, dan….sluiten wij de moskee.

  Helaas doen wij dit niet als er op een universiet wordt opgeroepen tot geweld.
  De Uva had mijns inziens al lang gesloten moeten worden, na de oproepen tot geweld tegen Wilders.

  Ander voorbeeld, de Internationale Socialisten zijn er actief op de universiteiten. IS voorman Jelle Klaas heeft op de RUG zelfs Tanja Nijmeijer geronseld voor de Farc. Dit alles is gebeurd op de RUG en met gebuik van RUG faciliteiten. De Rijks Universiteit Groningen heeft dus hand- en spandiensten verleend aan terroristische clubs als de IS.
  Een nederlands meisje heeft dus op de RUG geleerd dat je mensen en kinderen mag doden voor een hoger marxistisch ideaal.

  Nogmaals, als het een moskee dit had gedaan, was hij al lang gesloten geweest.

 7. 9

  @7 Een ander lid van de IS die ook meedeed aan de indoctrinatie van Tanja Nijmeijer is nu werkzaam als postdoc op de Erasmus. Iets met diabetes onderzoek.
  Lekkere collega’s heb jij.
  Mengele is nog lang niet dood.

  En daarom mogen de nederlandse universiteiten nooit en te nimmer aangeduid worden als topuniversiteiten.

 8. 10

  @8, 9: Ga je lekker? Dus alle honderdduizenden studenten zijn eigenlijk communisten? Nou, dan kan de revolutie elk moment uitbreken. Wat een onzin.

  Onderbouw je argumenten of hou op met te spuien.

 9. 11

  @10. indoctrinatie op de universiteiten is een feit.
  Oproep tot geweld vanuit de universiteiten is een feit.

  Als je het nieuws had bijgehouden, had je geweten dat bovenstaande beweringen juist zijn.

  Dus slaap lekker, suffertje.

 10. 12

  “als er op een universiet wordt opgeroepen tot geweld” zou ik graag weten waar en wanneer dat gebeurd is, om te kunnen bepalen, of dat het beleid van de universiteit is of van een of enkele studenten, bijvoorbeeld, of om te zien, of dit weer een staaltje van ´guilty by association´ is (kritiek op Wilders is een oproep tot geweld tegen Wilders, want Fortuyn is ook vermoord, dus), wat in dat geval alleen dient om de criticasters van Wilders het zwijgen op te leggen.

  “IS voorman Jelle Klaas heeft op de RUG zelfs Tanja Nijmeijer geronseld voor de Farc”. Aangezien deze uitspraak op wikipedia is verwijderd, neem ik voorlopig aan, dat er geen bewijzen zijn voor deze stelling. Niet voor de stelling, dat TN op de RUG geronseld is, en niet voor de stelling, dat ze door Jelle Klaas geronseld is. Voorlopig houd ik het dus ook hier maar op ´guilty by association´: de IS steunde de Karavaan voor het leven, waaraan ook TN mee deed, waar TN haar inspiratie op deed om bij de FARC te gaan, dus zijn de IS de ronselaars van TN…

 11. 14

  Ik ga niet heel internet afzoeken voor iets dat algemeen bekend is.
  Als JJ van niets weet, dan is hij wereldvreemd.

  internationale dag tegen racisme is op de Uva geworden tot anti Wilders demonstratie, georganiseerd doorde IS.

  Enz enz.

  Jelle Klaas studeerde in 2000 op de RUG en was lid van de IS.
  Tanje Nijmeijer studeerde in 2000 op de RUG en was lid van de IS.
  DE IS werft haar leden op de universiteiten
  De IS is een kleine club waar iedereen elkaar kent. Jelle Klaas was een erg actief lid. OP de bijeenkomsaten van de IS worden Marxisistische cursussen geveven. Dus propaganda. Tanja Nijmijer heeft haar bewondering voor de Farc echt niet op de klaverjasclub gekregen. Die is haar aangepraat op de politieke bijeenkomsten van de IS, waar Jelle Klaas bijeenkomsten hield.
  Natuutlijk ontkend de IS dat. Ze beweren dat Tanja Nijmier een erg korte tijd bij hun heeft gezeten. Onzin natuurlijk.

 12. 16

  @14:

  1. een anti Wilders manifestatie of een manifestatie, die dat wordt, is niet meteen een oproep tot geweld tegen Wilders en dat is je bewering. je beschuldiging dient dus alleen “om de criticasters van Wilders het zwijgen op te leggen”, wat ik al vermoedde.

  2. Samen studeren op de RUG en allebei lid geweest van de IS is geen bewijs voor je stelling, dat Jelle Klaas van de IS Tanja Nijmeijer heeft geronseld voor de FARC. Het feit, dat ook leden van de IS mogen studeren is ook geen bewijs, dat de universiteiten mensen links indoctrineren.

  Leden van de Leefbaar Rotterdam mogen ook studeren. Michiel Smit was lid van LR. LR is dus fascistisch? dat geldt dan ook. Guilty by association. Dat is een bedenkelijk laag niveau van argumenteren.

 13. 17

  Jammer, dat je het niet snapt.
  Maar ik geef dus aan dat de Nederlandse universiteiten niet aangemerkt kunnen worden als Top-univesiteiten, omdat ze meer propaganda bedrijven dan wetenschap.

  Tevens wil ik aangeven dat er vanaf de universiteiten frank en vrij oproepen tot geweld mogen plaatsvinden zonder consequenties.

  Als er vanuit een moskee, doet er niet toe of het moskeebestuur op de hoogte is, tot geweld wordt opgeroepen, wordt hij gesloten.

  Als een zakenman eens koffie heeft gedronken met Willem Holleeder, worden zijn vergunningen ingetrokken.

  Maar een universiteit mag propaganda bedrijven, oproepen tot geweld, faciliteiten verlenen aan linkse clubjes, en dat alles op kosten van de Jan de loodgieter.

 14. 19

  “omdat ze meer propaganda bedrijven dan wetenschap”? “dat er vanaf de universiteiten frank en vrij oproepen tot geweld mogen plaatsvinden”? Je hebt nog niets daarvan bewezen.

 15. 20

  Voor alle mensen die mij niet kunnen volgen, heb ik nog een heel oud boekje op de plank.

  Dat heet “Logisch denken”, en is geschreven door E.R. Emmet en uitgegeven door de Aula reeks.
  Misschien is het nog wel ergens verkrijgbaar en voor iedereen een aanrader. En zeker voor academici.

 16. 21

  @20: Dat kan nooit een erg goed boek zijn, als je op die logica je vorige bijdragen hebt gebaseerd. het feit, dat je bij iemand op school gezeten hebt, maakt je niet mede schuldig aan alles wat die andere persoon verweten kan worden.

 17. 22

  Nee, maar als beide lid zijn vandezelfde club en bijeenkomsten bezoeken waarbij de ene een lezingen houd, dan wel.

  Dat is niet te onderbouwen, want bewijs is erniet. Zo slim zijn ze wel bij de IS. Maar het verband is wel te redeneren.

 18. 23

  @22: Er is geen bewijs, dus is het waar, want ik geloof in complotten? “als beide lid zijn vandezelfde club en bijeenkomsten bezoeken waarbij de ene een lezingen houd” bewijst dat dat ze lid van dezelfde club waren, niet dat de een door de ander geronseld is voor een totaal andere club. Michiel Smit heeft economie gestudeerd aan de universiteit van Rotterdam, dus de universiteit van Rotterdam indoctrineert mensen met rechtse propaganda?

 19. 25

  Als A op RUG Spaans studeerd en B Rechten dan is er geen verband dat zij beiden Marxist zijn.
  Maar als dezelfde A een cursus Marxisme volgt, waarbij die B les geeft, dan ontstaat er al een zekere band.
  Als die A na afloop van de cursus besluit het Marxisme te gaan verkondigen in Columbia, dan kan je toch wel zeggen dat B als leermeester een zekere invloed heeft gehad op het besluit van A om naar Columbia te gaan.

 20. 28

  @25: Ook dan nog zegt dat niets over de RUG. Je geeft zelf aan dat Klaas student was aan de RUG (dus geen docent). Een logisch redenerend mens (dat predik je toch) zou daaruit concluderen dat het niet de RUG was die een cursus marxisme aanbood, maar een individu, eventueel vanuit de organisatie IS (verder niet gelieerd aan de RUG).

  @26: Ik lees daar dat de ASVA een cursus gaf over kraken, niet de UvA. Of redeneer jij ook dat als het USC bier voor een euro verkoopt, dat de Universiteit Utrecht studenten dronken voert?

 21. 29

  De RUG is natuurlijk wel degelijk een marxistisch bolwerk, ze hebben immers in de jaren zeventig de warrige, ruziezoekende communist Pim Fortuyn een baan als docent marxistische sociologie gegeven…