Ik ben een volksvijand – en u straks ook

ANALYSE - Als we Geert Wilders op zijn woord mogen geloven, ben ik een vijand van het goede Nederlandse volk – en u straks ook.

Geert Wilders afgelopen week tegen de rechters voor wie hij terecht stond wegens groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie:

U vonnist over miljoenen. Spreek mij vrij. Spreek ons vrij.

Wij zullen winnen. Het Nederlandse volk zal winnen. En zal zich goed herinneren wie aan de goede kant van de geschiedenis stond.

Die laatste zin omvat een duidelijk dreigement van Wilders aan zijn rechters: ‘Spreek me vrij of het volk zal weten wie jullie zijn.’

Hiermee wordt tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat zijn rechters vooralsnog niet tot het goede volk, maar tot de kwaadaardige elite behoren – het gebruikelijke frame van de populist.

Consequenties

Maar wat betekent het concreet als je niet tot ‘het goede volk’ behoort?

Dat wordt duidelijk uit deze tweet die Wilders een dag eerder de wereld in stuurde, naar aanleiding van het nieuws dat Sylvana Simons zodanig werd bedreigd dat ze beveiliging behoefde:

Het allerbeste zou natuurlijk zijn als Mw Simons tegen zichzelf in bescherming wordt genomen en DENK wordt opgeheven.

Hoewel de (begrijpelijke) verwijten van hypocrisie niet van de lucht waren, is daarvan in dit geval, meen ik, geen sprake.

Wilders hanteert namelijk een heel ander principe dan gelijke monniken, gelijke kappen. Het gaat er bij hem in de eerste plaats niet om wat iemand doet, maar om wie het doet.

Hoewel ‘het goede volk’ (of een vertegenwoordiger daarvan) uiteraard niet mag worden bedreigd, gelden voor ‘corrumperende buitenstaanders’ (elite, moslims, etnische minderheden, tegenstanders van Zwarte Piet) vanzelfsprekend hele andere regels: die moeten allereerst ‘het goede volk’ niet tegen de haren instrijken.

Doen ze dat wel, dan hebben ze zelf hun politieke rechten, inclusief vrijheid van meningsuiting verspeeld.

Nederland is immers ‘van ons’ en niet dus van ‘hen’, aldus Wilders.

Wie is het volk?

Het volk is wie Wilders bepaalt dat het is. Niet alleen moslims en Marokkanen, maar ook tegenstanders van Zwarte Piet en D66-rechters horen er niet bij.

Met andere woorden: ben je een politieke tegenstander van Wilders, dan hoor je niet bij het volk.

En dat volk ‘zal zich goed herinneren wie aan de goede kant van de geschiedenis stond.’

Als je het niet met Wilders eens bent, kun je dus maar beter je mond houden – of de consequenties zijn voor eigen rekening.

Democratie volgens Wilders

Democratie betekent dat het volk regeert. Maar niet iedere Nederlander behoort tot het volk. Sylvana Simons niet, D66-rechters niet en – zo mag ik inmiddels wel aannemen – ik ook niet.

Het is daarom ongetwijfeld het beste als ik tegen mijzelf in bescherming wordt genomen, bijvoorbeeld door het mij onmogelijk te maken mijn politieke rechten uit te oefenen.

Stemt u wat anders dan PVV? Dan komt u – net als Sylvana Simons – misschien ook nog wel eens aan de beurt.

Want alleen Wilders (letterlijk!) bepaalt wie het volk is. En als het aan hem ligt, wordt dat volk dus exact zo klein als Geert het wil.

Dat maakt het uiteraard wel lekker eenvoudig om te bepalen wat het volk precies wil.

Reacties (92)

#1 Gapende reaguurder

Het huidige systeem vervolgt Wilders om een opiniedelict; Wilders wil een ander systeem waarin anderen worden vervolgd om opiniedelicten. Het huidige systeem is goed (want daar heeft Jeroen Laemers niets van te vrezen); Wilders’ systeem is slecht (want daar heeft Jeroen Laemers wel iets van te vrezen).

Heerlijk, zo’n column die even overzichtelijk als voorspelbaar is.

 • Volgende discussie
#2 Lennart

@1: Nee, een opiniedelict bestaat niet in Nederland. Wilders wordt vervolgd om een haatzaaidelict. Maar dat Wilders heel graag opiniedelicten zou invoeren staat buiten kijf, inderdaad. Dat is een belangrijke reden waarom veel mensen een hekel aan hem hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lutine

De denkwereld van Wilders is er een van stereotypen. In die wereld is alles overzichtelijk en is er geen spoor van twijfel mogelijk. Iedere uitspraak van Wilders noemen we het ‘vrije woord’ en vergeet daarbij nóóit dat Geert namens het volk spreekt!

Want ‘het volk’ is ook een duidelijk verschijnsel. Geert en ‘het volk’ vallen samen. (voelt u het goddelijke element al aan komen?)

Een vergelijking dringt zich op met religie. Er is een persoon (God of profeet zo u wilt) die precies weet wat goed is en wat slecht is. Geert is misschien wel God en profeet in één persoon.

Wie niet luistert naar Geert, die komt in de hel, dat is een afvallige, daar moet mee gestreden worden. En die volksvijanden zijn duidelijk. D66 rechters, Brussel, Marokkanen, moslims in het algemeen, vluchtelingen enzovoorts.

Maar zo af en toe is het wel handig als de slechterik in het spel een gezicht krijgt. (lees de bijbel nog maar eens na) Een mens van vlees en bloed welke in de hel geworpen dient te worden. Die verketterd dient te worden, die geen enkel recht van bestaan heeft. En aan dat profiel voldoet Sylvana Simons. Eindelijk eens een keer geen moslima. ( ter variatie zijn meerdere slechteriken handig)

Sylvana Simons die de euvele moed had om dingen te zeggen welke ‘het volk’ niet welgevallig zijn. Daar moet je als God/profeet zijnde toch even je toorn en bliksem op laten nederdalen. Dus toen Sylvana bedreigt werd door datzelfde ‘volk’ was het tijd om haar de wacht aan te zeggen: Verdwijn en zondig niet meer tegen het vrije woord!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Geband van Joop

Een vreemde omkering van zaken. Wilders wordt vervolgd voor zijn mening dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn. Nu is dat niet zo maar een mening: peilingen zouden uitwijzen dat bijna de helft van de Nederlanders die mening deelt en het is een mening die zo ongeveer het hart van de huidige politieke strijd vormt. Als deze mening wordt verboden (door Wilders te veroordelen), dan wordt de facto de democratie in Nederland afgeschaft. Dan is Nederland ‘officieel’ een politiek correcte dictatuur geworden. En Wilders wijst daar op.

Uiteraard is het juridisch gezien geen handige zet van Wilders: de rechters zullen zich gechanteerd voelen en mede om die reden (naast alle juridische overwegingen) bijna niet meer om een veroordeling van Wilders heen kunnen. Wilders vrijspreken zal dan immers worden uitgelegd als het toegeven aan de chantage door Wilders. En precies die ene rechter, die nu opvallend genoeg gaat oordelen, had in Kijken in de Ziel al laten merken dat zij het toegeven aan dergelijke chantage door Wilders onacceptabel vindt (zodat dat wrakingsverzoek in de eerdere rechtszaak volgens haar had moeten worden afgewezen)…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Henk van S tot S

@2:
Bravo!!!
Zegt het voort! Zegt het voort!
***********************************************************

Even op z’n wilderiaans verder.

Mijn mening over Wilders:
Hij is een ontzaglijk egoïstische racistisch/fascistische psychopaat.

Het logo van de p.v.v. (de n.s.b. had het ook) past goed bij de witgemaakte peroxide-ariër:

Krijsen dat het een lust is en een hoop schijt.

Dit was de zondagspreek van anti-Wilderskerk.
Amen.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Geband van Joop

@5: Het blijft me verbazen dat mensen zo kunnen haten, alleen maar omdat die ander een andere mening heeft. Waar is de tolerantie en het begrip voor de ander gebleven?
:(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@5
1:

Wilders wordt vervolgd voor zijn mening dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn.

Volgens mij wordt hij vervolgd wegens haatzaaien. Niet zozeer om die mening. Bij het totale plaatje hoort ook dat hij zegt “daar gaan we voor zorgen”, en ik vermoed dat dat wel eens doorslaggevend zou kunnen zijn.

2:

Nu is dat niet zo maar een mening: peilingen zouden uitwijzen dat bijna de helft van de Nederlanders die mening deelt

Graag een bron, en eigenlijk irrelevant. Als de helft van Nederland moord zou goedkeuren, dan maakt het dat niet minder strafbaar.

3:

Als deze mening wordt verboden (door Wilders te veroordelen), dan wordt de facto de democratie in Nederland afgeschaft.

Eh, dat is nogal een non-sequitur. Daarbij kan Wilders via parlementaire – dus democratische – weg hetgeen hij groepen heeft legaal maken. En hij heeft inderdaad ooit een voorstel in die richting ingediend. Maar dat heeft hij vervolgens zelf laten versloffen.

4:

Uiteraard is het juridisch gezien geen handige zet van Wilders: de rechters zullen zich gechanteerd voelen

Ik vermoed dat het precies is wat Wilders doet. Hij heeft meer aan een veroordeling dan aan vrijspraak.

5:

dat zij het toegeven aan dergelijke chantage door Wilders onacceptabel vindt

Als zij Wilders om die reden veroordeelt is zij geen haar beter dan als zij Wilders vrij zou spreken wegens de chantage. En zo ziet zij dat vast ook. Dus als zij zegt dat ze Wilders niet wegens die chantage vrij zal spreken, wil dat niet zeggen dat ze hem niet vrij zal gaan spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jos van Dijk

@4:

Als deze mening wordt verboden (door Wilders te veroordelen), dan wordt de facto de democratie in Nederland afgeschaft.

Ooit van de scheiding der machten gehoord? Of moeten we die ook maar vergeten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Geband van Joop

@7: Ik doe even je punten 1 en 5 (omdat die me het belangrijkst voor de discussie lijken).

1. Wilders wordt vervolgd voor groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie. Wat daar ook van zij (dat is: een complexe juridische discussie, gelet op de honderden pagina’s tekst die OvJ en verdediging erover hebben ingediend), in wezen poneerde Wilders zijn mening c.q. politiek programma dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn. Zoals Knoops aanvoerde: een veroordeling zou impliceren dat je in Nederland alleen nog maar mag vinden dat er meer Marokkanen zouden moeten zijn. Dat velen die mening haatzaaiend of discriminerend vinden maakt die mening nog niet geen mening meer. Reeds het feit dat je het er wel of niet mee eens kunt zijn, laat zien dat het een mening is.

5. Ja, klopt. Je mag verwachten dat de rechters de bedreigingen van Wilders negeren en strikt op juridische gronden een vonnis geven. De zaak is echter juridisch zo complex en tegelijk zo politiek gevoelig dat je niet kunt uitsluiten dat politieke onderbuikgevoelens zullen meespelen om tot een beslissing te kunnen komen (die dan ten nadele van Wilders zullen zijn). Dat maakt het volgens mij ook zo’n fout om die ene rechter erop te zetten die zich al negatief over de PVV en de eerdere rechtszaak had uitgelaten: dat kan bij een veroordeling nooit meer de schijn van bevooroordeeldheid (en zelfs een politiek proces) wegnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Geband van Joop

@8: We hebben gezien dat het OM en de getuige Cliteur het begrip ’tolerantie’ verschillend uitleggen: voor het OM gaat het om het tolereren van anderen (hoe vervelend je die ook vindt), voor Cliteur het tolereren van andere meningen (hoe vervelend je die meningen ook vindt). Het eerste betreft meer de rechtsstaat c.q. het non-discriminatiebeginsel, het tweede meer de democratie (in een democratie telt elke stem dus elke mening). Democratisch kun je besluiten dat alle Marokkanen of alle Joden moeten worden uitgeroeid; de rechtsstaat blokkeert dat omdat die juist de rechten van het individu en de minderheden beschermt tegen de wil van de meerderheid. Het verbieden van bv. de PVV kan rechtsstatelijk juist zijn maar is evengoed funest voor de democratie. De democratische rechtsstaat streeft naar een balans tussen die twee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 frankw

@0 (bij gebrek aan plusjes): +++ heel veel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Temp

@4:
Er is in Nederland geen Marokkanenprobleem. Daar zijn er veel te weinig voor. Nederland zou een Marrokanenprobleem hebben als de leiding van de politie, het leger en de rechterlijke macht in handen van Marokkanen zou zijn (en dan bedoel ik Marokkanen, dus niet Nederlanders van Marrokaanse komaf).

Wilders’ Marrokanenprobleem zit in zijn hoofd. Er zijn in Nederland 375.000 Marrokaanse-Nederlanders. Hiertegenover staat het leger van 60.000 man en de politie met 65.000 man. Dus: 375.000 burgers versus 125.000 handhavers / militairen. En Wilders beweert met droge ogen dat die 375.000 een probleem kunnen vormen en een hele vosstam slikt dat als zoete koek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 willem visser

Mosterd na de maaltijd, maar toch: dat Wilders dit proces, zo vlak voor de verkiezingen, zou gebruiken in zijn publiciteitsoffensief, kon je natuurlijk kilometers van tevoren zien aankomen.
Wat ik mij achteraf afvraag: iedereen schoot in een kramp toen Wilders zijn uitspraken deed, (en dat was natuurlijk ook de bedoeling) maar waarom hebben journalisten zich niet in die uitspraak vastgebeten en hem voortdurend de vraag voorgelegd hoe hij dat dacht te regelen, dat ‘minder Marokkanen’?
Niet dat je daar een antwoord op zult krijgen, maar volgens mij was dat veel effectiever geweest dan dit hele spektakel in de rechtszaal, wat niets oplevert.
Doorzagen die vent.
Volgens mij is de pers veel te lief voor hem en wordt hij nog steeds met fluwelen handschoentjes aangepakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 okto

@6:

Waar is de tolerantie en het begrip voor de ander gebleven?

Vraag dat ook even aan Wilders zelf. Het is Wilders tenslotte die mij dreigend zit te waarschuwen dat ik “aan de verkeerde kant sta”, en dat ik moet oppassen daarmee, met de suggestie dat daar in de toekomst nog wel eens een keer mee afgerekend zal worden.
Ik lees hier dat je je druk maakt over een reactie op een marginale blog, terwijl je je kennelijk heel wat minder druk maakt om de enge haatzaaiende opmerkingen van de meest invloedrijke politicus van Nederland van dit moment.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 okto

@13: helemaal mee eens. Maar ja, de pers is spookbang om te ‘demoniseren’. (En vindt het eigenlijk stiekem wel mooi, vrees ik)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Geband van Joop

@12: Haha, in sargasso.nl/kras-namens-volk/ zit ik te discussiëren met mensen die van Joden met terugwerkende kracht Marokkanen willen maken en jij zit nu van Marokkanen Joden te maken! Het antisemitisme was een reactie op het feit dat Joden alle hoge posities – politiek, financieel en cultureel – innamen. Het probleem met Marokkanen is juist dat ze veelal niet eens hun school afmaken (behalve de meisjes dan waarop de kritiek zich dan ook niet richt) en grossieren in misdaad en uitkeringafhankelijkheid. Dat maakt Marokkanen veel minder gevaarlijk dan Joden dat in de ogen van antisemieten zijn, maar evengoed ‘vervelend’. Sowieso vindt de bevolking het bv. niet normaal of acceptabel dat een hele peleton politie moet uitrukken om één criminele Marokkaan op te pakken omdat alle Marokkanen in de buurt zich en masse tegen de politie keren om de arrestatie van de crimineel te verhinderen. Marokkanen ondermijnen zo het gezag (en in extreme gevallen leidt dat zelfs tot terrorisme). Dat is kortgezegd het ‘Marokkanenprobleem’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Geband van Joop

@13: Nou, hoe de PVV minder Marokkanen wil regelen is geen geheim en heeft Wilders eindeloos vaak verteld:
1) Migratiestop uit Marokko
2) Uitzetten criminele Marokkanen
3) Vertrekpremie voor de rest van de Marokkanen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Geband van Joop

@14: Wat, is dit een marginale blog? Potdikkeme, ik dacht juist eindelijk het kloppende hart van Links Nederland te hebben gevonden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AltJohan

@okto: Als je turft hoe vaak wij voor fascist, nazi en haters uitgemaakt zijn, staan wij nog meer aan de “verkeerde kant” dan jij.

Hoeveel PVV-ers komen er niet eens voor uit dat ze PVV stemmen? http://www.ad.nl/nieuws/ik-stem-pvv-maar-loop-er-niet-mee-te-koop~af11437b/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 MrOoijer (Jan van Rongen)

@16 :

Het antisemitisme was een reactie op het feit dat Joden alle hoge posities – politiek, financieel en cultureel – innamen

Daar hebben we dan weer eens zo’n anti-semitische fabel… alle hoge posities nog wel… Ik weet niet over welk land en welke tijd je het meent te hebben maar in het algemeen is het grote kolder. Is zo te controleren.

Het probleem met Marokkanen is juist dat ze veelal niet eens hun school afmaken

Dat is helemaal niet het probleem want Turkse Nederlanders maken nog vaker hun school niet af (CBS). Je doet gewoon wéér een vooroordeel bevestigende uitspraak die bij even controleren niet blijkt te kloppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Geband van Joop

@20: Nee, natuurlijk niet op alle hoge posities maar er zaten relatief veel Joden op invloedrijke posities en vriend en vijand zijn het erover eens dat de joodse invloed op de moderniteit nauwelijks kan worden overschat: met een beetje goede wil is zelfs al het moderne als een seculiere versie van het jodendom op te vatten. Neem bv. de Verlichting: doorgaans wordt Spinoza opgevat als de ultieme Verlichtingsfilosoof en bv. in Duitsland was de Jood Mendelssohn de drijvende kracht achter de Verlichting. Begin 20ste eeuw waren het ook weer vooral Joden met de revolutionaire ideeën die de nieuwe wereld c.q. het nieuwe wereldbeeld vormgaven: zie bv. Freud en Einstein. De financiële wereld die toen opviel door zijn macht (boven die van de reële economie) werd al eeuwenlang geassocieerd met Joden en ook de toen dominant wordende politieke systemen van kapitalisme en communisme werden geassocieerd met Joden. Onder meer Hegel, Schopenhauer en Marx probeerden vooral een christelijke filosofie te ontwikkelen die de ‘gangbare’ Joodse filosofie zou moeten overwinnen…

Het probleem met Marokkanen is uiteraard de overlast, criminaliteit en terrorisme. Ik associeer dat met vroegtijdig schoolverlaten. Dat Turkse Nederlanders op dat punt nog slechter scoren doet er niet toe.

Al met al zie ik dat u mij vooral op woordjes in plaats van de strekking van mijn verhaal probeert te pakken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 su

@16

Het antisemitisme was een reactie op het feit dat Joden alle hoge posities – politiek, financieel en cultureel – innamen.

Dat is nogal een enge definitie van antisemitisme wat een eeuwenlange onderdrukking en demonisering door kerk en staat negeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Jos van Dijk

@10: Ook het tolereren van andere meningen is gegeven de antidiscriminatiebepalingen in Nederland nog steeds onderwerp van het strafrecht. Je kunt het net als Cliteur daarmee oneens zijn -ik heb er ook zo mijn twijfels over- maar daarmee betekent een veroordeling van Wilders nog geen afschaffing van de democratie. Het is niet meer dan een toepassing van het bestaande recht. We moeten, anders dan Wilders, wel het onderscheid blijven maken tussen wetgeving en rechtspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 beugwant

@6: Hoe kan iemand iets tolereren dat hem kapot wil hebben?
@13: @15: Die pers is lui geworden. Op een enkele onderzoeksjournalist na vindt men het wel prima dat de chocoladeletters drukklaar in hun inbox worden uitgeserveerd. Hopelijk beseffen ze wel dat ze bezig zijn iemand te faciliteren die vroeg of laat hun professionele bewegingsvrijheid drastisch zal inperken.
Alarmerend op dit punt is dat zelfs menige kwaliteitskrant de feitencontroleurs heeft wegbezuinigd, al is dat een andere discussie.
@17: Die drie punten zijn mosterd na de maaltijd want zulke wetten en regelingen zijn er al of zijn er geweest en weer afgeschaft omdat ze niet of averechts werkten. In dat geval spant Wilders het paard achter de wagen.

Eigenlijk wil ik minder Wilders en ik hoop dat de rechter en de pers dat kunnen regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Geband van Joop

@22: Ik lees hier dat antisemitisme al duizenden jaren bestaat, maar m.i. bestaat de rassenleer die onder andere het ras van Semieten introduceert en daarmee het antisemitisme pas vanaf de 19de eeuw c.q. de Verlichting. De jodenhaat van daarvoor is geen antisemitisme, al liggen ze in elkaars verlengde: zoals met zo veel concepten treedt er in de 18de/19de eeuw een secularisering op die tegelijkertijd continuïteit en breuk met het verleden betekent.

De oude, christelijke jodenhaat bestond erin dat de jood Christus als zijn redder afwijst: elk mens wordt in zonde geboren, maar de jood wil niet eens gered worden (hij wijst Christus af) en heeft zo als het ware een pact met de duivel (in plaats van met God) gesloten. Daarom had de jood vaak als keuze zich alsnog te bekeren tot het christendom dan wel te sterven. En als de jood zich dan maar bekeerde, bleef het natuurlijk de vraag of die bekering oprecht was.

Hitler wees deze haat jegens de joden als religieuze minderheid af als “middeleeuws en barbaars” (de nazi’s waren opvallend multicultureel in hun acceptatie en zelfs waardering voor alle religies). Zijn antisemitisme was gestoeld op een biologische rassenleer: het maakte de nazi’s ook niets uit wat de Jood als religie had. Toch is er continuïteit. Zo blijft de Jood onze eigen zondigheid maar in seculiere termen wordt dat onze moderne ‘vervreemding’, materialisme (zielloosheid), hebzucht, inauthenticiteit, e.d. die moet worden overwonnen in een nieuwe, socialistische samenleving. En de Verlichting gaf de Joden de kans te assimileren en op te klimmen naar alle hoge functies, hetgeen de oude paranoia op een nieuwe manier in stand hield: de vraag was nu niet meer of de jood een echte christen is of doet alsof, maar of de Jood, die in niets meer te onderscheiden was van de Duitser, echt een Duitser is geworden of slechts de Duitser speelt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Geband van Joop

@23: Het strafrechtelijke verbod op discriminatie – en meer in het algemeen elke beperking van de vrijheid van meningsuiting – is ondemocratisch, ook als dat in de wet is vastgelegd en de rechter dus overtreders moet veroordelen/bestraffen.

Nota bene Chomsky (vast een held alhiero) merkte terecht op dat de makkelijkste manier om een dictatuur te vestigen is door zogenaamde extreme meningen te verbieden en rond de meningen rond de middenstip (eigenlijk: de meningen die men wel oké vindt) een levendig debat te organiseren: zo houden mensen het idee dat er nog een democratie is. En ook wij hebben zo’n – zogeheten ‘politiek correcte’ – dictatuur, zeker als Wilders de mond wordt gesnoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Henk van S tot S

@6:
Is dit gericht aan Wilders of aan mij?

Indien aan mij, gelieve te letten op:

Even op z’n wilderiaans verder.

Ergo:
Ik ga even te keer zoals Wilders te keer gaat tegen bevolkingsgroepen en mensen die hij niet mag, omdat ze zijn mening niet delen.

Wat niet wegneemt da ik G.W. + aanhang minder sociale intelligentie toedicht dan bonobo’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

@25 Zeer vervelend dat maniertje van je om je eigen definities te hanteren wars van algemeen geldende gebruik. Antisemitisme mag weliswaar een redelijk moderne woord zijn, het beschrijft net zo goed de jodenhaar van zowel voor als na de verlichting. Waar jij de mist in gaat is de verantwoording van jodenhaat als onderscheidend te nemen. Alsof het dan opeens anders is. Beter zou je je kunnen richten op de overeenkomsten zoals de vervolging, uitsluiting en uitmoorden van joden binnen gemeenschappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Geband van Joop

“Wat niet wegneemt da ik G.W. + aanhang minder sociale intelligentie toedicht dan bonobo’s.”

In het kader van elkaar de spiegel voorhouden: vervang “G.W. + aanhang” door “moslims” en lees de zin dan opnieuw. Ik denk dat de politie de aangifteformulieren alvast zou gaan drukken.

Overigens, je hebt wel gelijk in de zin dat de PVV niet bepaald uit grote lichten bestaat (wat mij betreft laat je dat ‘sociale’ voor ‘intelligentie’ weg). Zelfs Hitler was een intellectueel in vergelijking met Wilders. Maar ook bij andere, ‘fatsoenlijke’ politici mis ik elke benodigde intellectuele bagage. Met het einde van de ideologie lijkt ook elke intellectualiteit overboord te zijn gegooid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Geband van Joop

@28: “Zeer vervelend dat maniertje van je om je eigen definities te hanteren wars van algemeen geldende gebruik.”

Ik dacht dat dat juist het kenmerk van genieën was. :(

:)

PS. Hoe werkt het citeren eigenlijk? Want daarvoor mis ik dan weer de benodigde intelligentie om dat zelf te bedenken. :(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Henk van S tot S

@30:
Je PS aangaande:
Zie onder “quote”
“{ dingen weghalen/niet typen”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 vander F

@25:
Je maakt hier de fout het ‘sentiment’ wat betreft joden gelijk te stellen met hoe Hitler er een ‘rationeel-seculier’ tintje aan gaf.
Onder het ‘gewone’ volk liep die middeleeuwsche religieus getinte joden haat zonder onderbreking door.
Verder blijft dat antisemitisme gewoonweg een dood ordinaire zondebok, ergens een ‘ander’ zoeken om wat voor schuld dan ook op af te schuiven.
In die behoorlijk monoculturele 19’e en 20’e eeuw waren er in Europa niet zoveel ‘anderen’ buiten joden en zigeuners.
We hebben tegenwoordig eenvoudigweg wat meer keus.
Polen doen het nu ook behoorlijk goed, zeker ook in Engeland als ik het goed begrijp, daar zijn Polen nu volgens mij populair omdat ze ‘nieuwer’ zijn dan bv Indiers en Pakistanen.
Kun je wel allemaal onderscheidende theorieën op los laten maar het blijven allemaal lakens van hetzelfde pak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Geband van Joop

@31:

Je PS aangaande:
Zie onder “quote”
“{ dingen weghalen/niet typen”

Ha, gelukt! Dank!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lompe Boer

Politieke uitspraken horen in de 2e kamer en niet in de rechtszaal.
Dit hele proces is een grote fout. Waarvoor staat Wilders wel terecht en zo,n Kuzu niet , met zijn uitspraak over Wilders dat hij een kankergezwel is ? Wilders wordt alleen maar sterker hierdoor, kijk maar naar de pols van vandaag.
Jeroen Laemers moet voor zichzelf spreken en niet voor mij(en u straks ook).

Prettige avond

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Tzoimbo

“Als deze mening wordt verboden (door Wilders te veroordelen), dan wordt de facto de democratie in Nederland afgeschaft.”

Die ‘mening’ is in Nederland al lang verboden. Althans de uiting van die ‘mening’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 su

@34

Politieke uitspraken horen in de 2e kamer en niet in de rechtszaal.

Rechterlijke uitspraken wel. En daar gaat het over. Als Wilders zijn uitspraken in de 2e kamer had gemaakt had je gelijk gehad. Daar geniet Wilders dan ook een hoge mate van immuniteit. Daarbuiten is hij gebonden aan dezelfde wetten als wij allemaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

Een democratische rechtsstaat behelst ook de bescherming van minderheden, en één van die beschermingen is dat er geen stemming tegen hen gemaakt mag worden (haatzaaierij, groepsbelediging).

Dit is blijkbaar heel erg moeilijk te begrijpen voor een witte meerderheid die het – irrationele – gevoel heeft in het defensief te worden gedrongen: moskeeën die zogenaamd ‘overal’ opspruiten, zwarte piet onder druk, hela, maar dát was niet de bedoeling.

Die kleurlingen moeten zich gewoon aanpassen en zich gedeisd houden; straks hebben ‘zij’ het hier nog voor het zeggen (en ‘wij’ dus niet meer).

Zelfde mechanisme zie je in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de VS, etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Dehnus

@4: Nee hij word vervolgd omdat het van te voren opgezet werd met de volgende zin “dan gaan we dat regelen” er achter aan.

Godverdomme man, jij kan niet eens over kritiek over zwarte piet maar een Marokkaans kind moet maar horen dat de “Grote Geile Geer Beer” wel eventjes gaat regelen dat er minder van haar/hem in Nederland zijn. Ondanks dat ze in Nederland geboren zijn.

Ja dat is haatzaaien meneer, en al helemaal omdat diezelfde “Grote Geile Geer beer” mensen heeft laten oppakken om hun mening. Hij heeft de wet strenger gemaakt in zake kritiek op hem. Bijvoorbeeld iemand die een pakje tabak had nageboots met een foto van hem er op… en hij sloeg finaal door. En heeft deze protestant op laten sluiten na dat hij van zijn bed is gelicht.

Nee lulhannes het heeft te maken met het zinnetje wat er achter aan kwam en dat hij nu met zijn eigen maat word gemeten. Wat voor anderen geld … geld ook voor hem.

Maar goed, je mag lekker met de rest van de WIlderianen medoen met de KKK en NAZI marsen.. doen ze in de VS nu ook omdat Trump ze weer uit de holen heeft gelokt. Daar stem jij dus op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Zorrow

Het wordt gewoon vrijspraak zoals ook zou moeten. Los van wat Wilders er volgens mij allemaal meer mee heeft bedoeld en ook los van wat alles en iedereen vond dat hij ermee bedoelde is de vraag willen jullie meer of minder Marokkanen? Strikt neutraal. Zelfs een nietszeggende vraag. Het antwoord dan gaan we dat regelen is ook nietszeggend. De reactie van het publiek minder minder minder zou m.i. eerder als strafbaar gezien kunnen worden. Echter hoe dit zich verhoudt tot vrijheid van meningsuiting.
Wat het OM erin ziet. Racisme, aanzetten tot haat, zegt mij dat het zeer zeker een politiek proces is. Het OM vult als het ware in wat Wilders ermee bedoeld zou hebben en zal daar voor een deel ook wel gelijk in hebben, maar feitelijk is er niets aan de hand.
Dat Wilders zegt namens het volk te spreken is ook waar. Dat doet hij ook en misschien wel meer dan zogenaamde andere volksvertegenwoordigers waarbij het lijkt of het volk in dienst van hen staat. Ik vond zelf het verdere en het volk zal zich herinneren… inderdaad iets van een dreigement in zich hebben. Immers besluit de rechter anders staat hij daarmee volgens het volk, zoals Wilders het ziet inderdaad aan de verkeerde kant. Maar is dat nu zo vreemd? Ook nu staat bijvoorbeeld Rutte, pechtold en natuurlijk Wilders volgens het volk inderdaad aan de verkeerde kant. Dus wat de rechter ook beslist. Hij zal volgens het volk altijd de verkeerde beslissing nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Geband van Joop

Een democratische rechtsstaat behelst ook de bescherming van minderheden

Zeker. De cruciale vraag is dan ook: hoeveel Marokkanen zijn er gedood of gewond geraakt door Wilders’ uitspraak? Inderdaad, nul. Ergo: een veroordeling zou een onnodige inperking van de vrijheid van meningsuiting zijn. Er is zelfs niet één Marokkaan op enigerlei wijze schade toegebracht (bv. doordat hij op een sollicitatie is afgewezen vanwege Wilders’ uitspraak), maar zelfs dat zou niet doorslaggevend moeten zijn want waar blijven we nog met onze vrijheid van meningsuiting als je niets meer over anderen mag vinden en iedereen precies even lief moet vinden?

NB. Weet je wie echt bedreigd wordt? Wilders! En weet je wie echt gediscrimineerd worden, opgezweept door de media? De PVV-stemmers: http://www.ad.nl/digitaal/bloemlezing-pvv-ers-motiveren-hun-stem~a1c7b37e/. Dat maakt het zo’n gotspe – ja, de omgekeerde wereld – om precies Wilders te vervolgen wegens haatzaaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Geband van Joop

@38: Je woede maakt je stukje ietwat incoherent. Wat ik ervan begrijp is dat ik op de PVV zou stemmen, maar dat is niet zo: ik heb nog nooit op de PVV gestemd en ik zal dat ook nooit doen. Die Niet Stemmers-partij van Plasman past beter bij mij. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Lompe Boer

@38: Als u niveau representatief is voor de Wilders haters, dan ben ik blij dat ik daar geen deel van uitmaak. Wat een gevloek en gescheld zeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Geband van Joop

@42: Daarmee laten linkse mensen zien dat ze moreel uit het juiste hout zijn gesneden: zij blijven niet apathisch bij onrecht (zoals rechtse mensen) maar slaan dan uit woede met de vuist op tafel om te tonen dat het hen echt RAAKT. Rechtse mensen zijn gevoelloze robotten, maar links mensen voelen mee met anderen. Toen ik nog in de punk scene zat, noemden we dat ‘positieve woede’. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 AltJohan

@Prediker: … en democratische rechtsstaat behelst ook de bescherming van minderheden …
De beste bescherming op lange termijn is volgens mij en stimuleren van remigratie. Minderheden zijn beter beschermd als ze terugkeren naar gebieden waar ze meerderheid zijn. Moslim tussen de moslims.

Bij hogere economische groei zoals in de jaren ’60 en ’70 is het makkelijk om genereus en beschermend te zijn naar allerlei groepen. Als daar het klad in komt gaat de dominante groep meer voor zichzelf opkomen en komen minderheden op een tweede plaats te staan. Er ontstaat wrijving.

Dat voor zichzelf opkomen van de dominante groep wordt onderdrukt, maar is uiteindelijk niet tegen te houden. Dat zien we onder andere in Amerika met de opkomst van Trump.

Ik stem al jaren met mijn onderbuik en dat geeft veel voldoening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Zorrow

@37: and still…. they come

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Ruud Grutto

@44: “Minderheden zijn beter beschermd als ze terugkeren naar gebieden waar ze meerderheid zijn.”

Juist ja. Ik woon hier in Eindhoven en er zijn een paar van die randstadfiguren die hier banen wegkapen bij ASML. Laat die randstedelingen optiefen … ze horen thuis in de randstad … want daar hoeven ze niet te vrezen dat ik ze ga bedreigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Ruud Grutto

@40: “een veroordeling zou een onnodige inperking van de vrijheid van meningsuiting zijn. Er is zelfs niet één Marokkaan op enigerlei wijze schade toegebracht”

Ik zal jou eens gaan bedreigen of oproepen tot haatzaaien zodat anderen jou het leven zuur gaan maken. Onnodige inperkingen? Wacht maar eens tot jij zelf aan de ontvangende kant staat. Of anders heeft AltJohan een goede oplossing voor je: wegwezen hier van Sargasso, want je bent in de minderheid!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Prediker

De cruciale vraag is dan ook: hoeveel Marokkanen zijn er gedood of gewond geraakt door Wilders’ uitspraak? Inderdaad, nul.

@40 Moskeeën zijn al sinds jaar en dag het voorwerp van bekladding, vandalisme, brandstichting en aanslagen met molotovcocktails.

Wilders stookt dat vuurtje nog eens verder op. Af en toe kun je lezen over vrouwen die op straat belaagd worden, uitgescholden, de hoofddoek afgetrokken.

Wilders normaliseert het vijanddenken over moslims, Marokkanen, asielzoekers; sterker nog, andere politici gaan daar in mee omdat ze zien dat hij succes heeft en bang zijn de boot te missen, waardoor racisme nog méér genormaliseerd wordt.

Het is volkomen terecht dat het OM daar een keertje paal en perk aan stelt. Ze had dat wat mij betreft al veel eerder en harder moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Henk van S tot S

@44:

… en democratische rechtsstaat behelst ook de bescherming van minderheden …

Alle minderheden?
Alleen Wildersfans?

Ik ken diverse democratie-lievende mensen, die minderheden
als deze te vuur en te zwaard bestreden hebben.

Hopelijk kan dat je goedkeuring wegdragen.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 AltJohan

@HvStS: “… die minderheden als deze te vuur en te zwaard bestreden hebben … “:
We zijn redelijk gehard. Ik heb mijn beoogde volksvertegenwoordiger (de goddelijke kale) als eens afgeknald zien worden. We schrikken niet zo snel meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Prediker

@49 Te vuur en te zwaard; ja hoor, ja. Ondertussen wordt Wilders gewoon beschermd van mijn belastingcenten om zijn haatpraatjes verder te kunnen houden.

Dat Calimerogedrag van PVV-adepten moet maar eens afgelopen zijn. Het is immers de PVV zelf die continu voorstellen doet om dwang en geweld in te zetten tegen minderheden, of het nu ‘stadscommando’s’ betreft, of ‘knieschoten’, of de staat van beleg in Gouda, of ’tuigdorpen’ of deportatie van hele volksstammen.

En als men dan kritiek krijgt, blijft men maar huilie-huilie doen dat men zelf een belaagde minderheid is.

Weet u wie ook een belaagde minderheid waren: NSB’ers, na de oorlog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 AltJohan

@Prediker: Wilders is echt niet de enige die bescherming krijgt. Femke Halsema en haar gezin kreeg het ook toen men dat nodig achtte en tegenwoordig krijgt Sylvana het ook.

De sociaaldemocraten in Noorwegen (2011) waanden zich veilig, maar dat waren ze niet.

Niemand is onkwetsbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Ruud Grutto

@50: AltJohan, heel goed. Wellicht je eigen advies uit 44 opvolgen? Remigratie van Wilders en co naar Limburg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Prediker

@52 Klopt joh, want racisten en nationalisten zijn ook te beroerd niet om anderen te bedreigen, intimideren en naar de wapens te grijpen, zoals Breivik nog maar eens aantoonde.

Feit blijft echter dat de PVV luid en duidelijk aangeeft niets op te hebben met de rechtsstaat en overheidsdwang te willen gebruiken om andersdenkenden – moslims voorop – te vervolgen.

En heel veel mensen kijken daarvoor weg of vinden dat wel best; omdat ze zichzelf een vervolgde minderheid wanen.

Tja, ik vind dat dus ziekelijk, net zoals ik de verkiezing van Trump ziekelijk vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Joost

Als iemand er een politiek proces van maakt is het Wilders wel.

Natuurlijk kan hij het oneens zijn met de aanklacht. En hij deed zijn uitspraak op een politieke bijeenkomst, dus daar kan over gediscussieerd worden (@su). Maar wat Wilders deed in de rechtszaal sloeg nergens op. Hij viel een van de onpartijdigste rechtspraken ter wereld aan, met drogreden na drogreden. En dat zeggen wij niet, maar onafhankelijke NGO’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 su

@55

En hij deed zijn uitspraak op een politieke bijeenkomst, dus daar kan over gediscussieerd worden (@su).

Lijkt mij eerder een belastende dan verzachtende omstandigheid. Niets zo opruiend dan zo’n bijeenkomst. Maar dat doet niet ter zake. In de kamer zijn uitspraken gevrijwaard van rechtsvervolging onder artikel 71 van de grondwet. Daarbuiten niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 AltJohan

@Prediker: je kunt het ziekelijk vinden, het is zoals het is. Dit is de echte wereld.

Ik vind je naïef als je denkt dat zo’n linkse rechtstaat met een hoog aaibaarheidsgehalte overeind kan blijven in een wereld die steeds grenzelozer wordt en in een Europa dat de laatste vijftig jaar een behoorlijke demografische verschuiving voor zijn kiezen heeft gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Lompe Boer

@51: Als er maar lang genoeg wordt weg wordt gekeken,wordt de minderheid misschien een meerderheid, dan bent u weer huillie huillie.

In Berlijn durft DHL al niet meer overal te bezorgen , dat is het gevolg van al dat wegkijken. Kijk naar Parijs ook daar no go gebieden.
De wet moet gewoon worden gehandhaafd.
Of het nu hooligans zijn of Marokkanen maakt niet uit .
Het is niet Wilders zijn schuld dat bepaalde groepen zich niet aan de wet houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Rolmops

@58: met mensen die de wet overtreden heeft Wilders helemaal niet zo’n probleem. Waarom komen ze anders namens de PVV stelselmatig in de Kamer te zitten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 beugwant

@53: Stukje verder zuidoostelijk s.v.p.
Zijn moeder kwam uit de oost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Lennart

@57: Dus jij vindt de rechtsstaat een Links iets ? Tsja, dat verklaart veel …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Lennart

@49: Zowel NSB-ers PVV-ers vormen geen minderheid. Integendeel zelfs … de meeste aanhangers van dit soort partijen zijn wit, en behoren dus tot de dominante meerderheid.

Dat maakt hun gejank en geklaag ook zo hilarisch, totdat je je beseft dat ze wel degelijk stemmen tijdens parlementsverkiezingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Henk de Waal

@62:

Nu doe je het weet. Huidskleur is geen verklarende factor, behalve voor racisten. Maar die baseren dat op stereotyperingen. En in dit geval foute typeringen. Mensen van alle kleuren en komaf stemmen op de PVV. En als je ze dan zo graag als groep wil zien (een racistisch trekje), kijk dan liever niet naar huidskleur. Iemands pigment zegt namelijk niets over een individu. Ik denk dan opleidingsniveau en woonsituatie betere analyse-factoren zijn dan kleurtjes. Zo zijn er relatief veel PVV stemmers te vinden in achterstandswijken, waar de inwoners relatief vaak laagopgeleid zijn. Met alle gevolgen van dien. Vroeger waren dat PvdA wijken. Toen hoorde ik nooit iemand huidskleur gebruiken als excuus voor stemgedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Lennart

@63: Maar ik ben helemaal niet bezig met verklaren; het is dus onmogelijk dat ik iets als verklarende factor opvoer. Ik ben slechts aan het beschrijven, en vrijwel al het onderzoek dat we hebben laat heel duidelijk zien dat PVV stemmers grotendeels uit de dominante cultuur komen.

Ik krijg de indruk, dat je dat een nogal vervelend feit vindt. Waarom, eigenlijk ? Wat zit je dwars aan deze werkelijkheid ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Henk de Waal

@64:

De PVV ers die ik ken zijn helemaal niet dominant qua cultuur/status/economisch perspectief. Daarbij kun je niet alle blanken op 1 hoop gooien en claimen dat zij uit ‘de dominante’ cultuur komen. Blanke D66 ers, VVD ers en SP ers gooi je op 1 hoop met blanke PVV ers om vervolgens te claimen dat zij allen ‘uit dezelfde dominante cultuur’ komen, want allemaal blank. Wat is dan die blanke cultuur? En waarom zie je alle blanken als 1 groep?
Dus zet je racistische bril eens af en vraag jezelf af: hoe kom ik tot deze beschrijvingen? Want 1 ding staat van, ze zijn nogal gekleurd!

PS: nog iets om over na te denken. Waarom denk je dat jouw observaties feiten zijn? Dat impliceert namelijk dat er niet over te twisten valt. Dat soort zekerheidsdenken ziet men ook vaak bij racisten. Alles is zwart of wit. Goed of fout. Zij of wij.

PS: Oja, waarom ik dat vervelend vind? Omdat jij keihard de samenleving indeelt in zwart versus wit. Onderdanig versus dominant. Huidskleur meeneemt in elke ‘beschrijving’, want de samenleving is ingedeeld mbv huidskleur ofzo…… Dat is gewoon racisme. Het valt sluitend binnen de definitie van racisme, jouw gedrag. Dat stoort me nogal. Je spreekt me zelfs aan met “wit mannetje” in een ander draadtje. Hoe obvious wil je het hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Lennart

@65: Henk, even voor de duidelijkheid: de zogenaamde “Joods-Christelijke” cultuur is in Nederland wel degelijk de dominante cultuur. En inderdaad, net als het grootste deel van de PVV-ers, stamt een aanzienlijk deel van de aanhang van D66, VVD en SP ook uit die cultuur. Ik heb je trouwens al verteld dat dit uit vrijwel alle kiezersonderzoeken blijkt, kennelijk had je dat gemist, gezien je PS.

Ik onderscheid deze cultuur, omdat het juist deze mensen zijn die privileges genieten. Het privilege om niet ethnisch geprofileerd te worden; het privilege van een sollicitatiegesprek; het privilege dat er geen roddels en leugens over je ethnische achtergrond worden verspreid; het privilege dat er geen populaire politici zijn die je willen onderdrukken.

En daarom is het gejank van PVV-ers ook zo potssierlijk. Ze doen net alsof ze zielig en onderdrukt zijn, terwijl ze in werkelijkheid juist dominant zijn, en andere groepen willen onderdrukken.

Trouwens, nogmaals, kan je me uitleggen waar ik precies racistisch ben ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Henk de Waal

@66:

Ik ga t je niet meer uitleggen. Je ziet de splinter bij een ander, maar niet de balk…….
Herhaling is dodelijk, zeker voor de niet-deelnemers van dit onderonsje.

(Prediker, waar ben je nou als je een x tje nodig bent? Joods-Christelijke cultuur…….)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 okto

@40:

Er is zelfs niet één Marokkaan op enigerlei wijze schade toegebracht (bv. doordat hij op een sollicitatie is afgewezen vanwege Wilders’ uitspraak)

Hmm, boude uitspraak. De officiele rapporten constateren anders dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op basis van (Marokkaanse) afkomst bij sollicitaties.

Ik ken trouwens een Irakees gezin (geen Marokkanen, maar dat maakt het verhaal niet anders, want voor de agressors maakt het geen verschil). Man staat op zeker moment thuis voor het raam. Vrouw komt langs fietsen, ziet ‘m staan, stapt af, steekt agressief middelvinger op, en fietst weer verder.
De Irakese vrouw merkt dat de bus niet meer stopt als ze bij een bushalte staat met hoofddoek op, dus durft niet meer met hoofddoek de straat op.
Op een nacht kregen ze een oud fietswrak door de voorruit van hun huis gekeild.
En zo kan ik doorgaan. Nederland is een bijzonder eng racistisch land en dat deel van de bevolking dat zo een kristalnacht op zou willen voeren roert zich steeds luider, krijgt steeds meer stem, wordt steeds groter, en steeds meer salonfahig.

Nee, het heeft ongetwijfeld niet rechtstreeks verband met Wilders’ minder-Marokkanen-uitspraak, de meeste van deze voorvallen waren zelfs voor Wilders’ uitspraak. Maar die uitspraken dragen wel bij aan een sfeer waarin zulk soort agressie gestimuleerd wordt. Maar jij wilt dat kennelijk niet inzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Lennart

@67: Racisme gaat over vooroordelen en stereotypen. Wat ik doe gaat daar niet over. Ethnisch profileren is geen vooroordeel, het is iets dat echt gebeurt in de echte wereld. Het Koranverbod is geen stereotype, maar het is een echt punt uit een echt bestaand verkiezingsprogramma. Als ik vaststel, dat er een groep is in Nederland die weinig tot geen last heeft van discriminatie, dan is dat geen racisme. Sterker nog, je zou het juist het demonstreren van racisme kunnen noemen …

Ik confronteer je ermee, dat jij tot de meest bevooroordeelde mensen ter wereld behoort. In plaats van dat je daar inhoudelijk op ingaat reageer je door mij van racisme te beschuldigen. Dat is nogal kinderachtig, eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Henk de Waal

@69:

Dit is dus racisme. Je beschuldigt mij tot een groep te behoren op basis van huidskleur. Je kunt niet harder he eigen ruiten ingooien dan dat je zojuist hebt gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Lennart

@70: Ik beschuldig jou helemaal nergens van, hoe kom je erbij ?

Dat ik je indeel in een nogal bevoorrechte groep baseer ik niet op ethnische kenmerken, maar op de privileges die je geniet. Ik heb nog nergens gelezen, dat onderscheid op basis van privilege racisme is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Jeroen Laemers

@70:

Lennart: “Blanke mannen vormen de meest bevoorrechte groep in Nederland. Jij behoort tot die groep.”

Henk de Waal: “RACISME!!!11!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Henk de Waal

@71
Je draait. Tot twee reacties terug had je het nadrukkelijk en herhaaldelijk over huidskleur, witte mannetjes en hun dominante cultuur. En ik, als blanke, behoor tot die groep volgens jou.
Maar goed, beter ten halve gekeerd he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Henk de Waal

@72:
Ik hoef niet ingedeeld te worden obv huidskleur. Daar haal ik mn identiteit niet uit. En een ieder die dat probrobeert noem ik bij zn naam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 su

@73 Behoor jij dan niet tot de bevoorrechte groep dan? Of wordt je wel etnisch geprofileerd, uitgesloten van sollicitaties vanwege je afkomst of uitgemaakt voor zwarte piet? Volgens mij zit je hier een potje te huillie huillie doen en zielig de slachtofferrol uit te buiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Jeroen Laemers

@74:

Lennart: “Blanke mannen vormen de meest bevoorrechte groep in Nederland. Jij behoort tot die groep.”

Henk de Waal: “IK haal mijn identiteit niet uit het gegeven dat ik bij geboorte al met 1-0 voorstond ten opzichte van sommige anderen. Diegene die mij daar toch op wijst is een racist.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Henk de Waal

@75:

Kijk. De meest bevoorrechte groep bestaat waarschijnlijk uit voornamelijk blanke mannen. Maar niet elke blanke man behoort tot die groep. Er zijn ook een heleboel blanke mannen die daar niet toe behoren. Dus enkel en alleen omdat ik blank ben, kun je mij niet op basis van 1 stereotypering indelen tot die bevoorrechte groep. Die typering van Lennert is huidskleur, dus racisme.
Verder gaat mijn privé leven je geen reet aan en benoem ik slechts Lennerts slechte gedrag, want racistisch. Tot nu toe heb ik geen enkel argument gehoord wat het tegenovergestelde bewijst, wel bemwrk ik een bepaalde gunfactor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Henk de Waal

@76:

Jeroen Leamers: “Blanken zijn bevoorrecht dus kunnen niet gediscrimineerd worden”

Lennert: “Blanke mannen zijn racistisch, want ze zijn wit. En wit is beter dan zwart”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Jeroen Laemers

@78:

Jeroen Leamers: “Blanken zijn bevoorrecht dus kunnen niet gediscrimineerd worden”

En als je er dan niet meer uitkomt, ga je gewoon een ordinair potje liegen.

Confronterend hè, als iemand je aanspreekt op je valse slachtofferschap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Henk de Waal

@79:

Moet jij zeggen met je eigen valse quotes. Reageer dan inhoudelijk ipv zoals in 72 en 76, waarin je precies doet waarvan je mij beschuldigd.

PS: moet je perse een slachtoffer zijn om iemand op racisme te wijzen? Wat vind je zelf van zo’n voorwaarde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Lennart

@77: Wil jij beweren dat er blanke mannen zijn in Nederland die ethnisch worden geprofileerd, die moeite hebben met solliciteren, waarover allemaal leugens worden verteld in de media, en waarvan een populaire politicus zegt dat hij ze wil gaan onderdrukken ? Succes met onderbouwen, dat ga je nodig hebben.

Jij verwart sociaal-economische status met ethniciteit. Natuurlijk, als je naar sociaal-economische dingen kijkt zijn er enorme verschillen tussen de diverse witte groepen in Nederland. Dat is wat de Linkse partijen in Nederland al decennia lang roepen, bijvoorbeeld. Maar dat is niet waar het hier over gaat. We hebben het hier over de groepen die, door hun afkomst, automatisch bepaalde voordelen hebben. En dan is er eigenlijk geen enkel verschil tussen een blanke PVV-stemmer en een blanke D66-stemmer.

Wat is racisme eigenlijk precies, volgens jou ? Het is overduidelijk dat je een andere definitie hanteert dan de rest hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Lennart

@78: Ah, ik zie dat je jezelf al hebt verlaagd tot simpelweg liegen ? Want je weet best wel, dat zowel Jeroen als ik die uitspraken nooit gedaan hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Henk de Waal

@81:

Je blijft draaien en het onderwerp veranderen. Maar ik kap ermee. Je hulptroepen zijn gearriveerd en ervaring leert dat ik dan onder een vergrootglas lig. Eigenlijk zou je sympathie met me moeten hebben. Ik behoor niet tot de dominante groep hier op sargasso, waardoor ik inderdaad last heb van racisme en profilering. Maar, geheel volgens Rechtse teaditie volgens jou, heb ik dat aan mezelf te danken natuurlijk.
Anyways, ik weet wanneer ik niet meer gewenst ben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Henk de Waal

@82
Zie 80.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 beugwant

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 su

@77

De meest bevoorrechte groep bestaat waarschijnlijk uit voornamelijk blanke mannen. Maar niet elke blanke man behoort tot die groep.

We hebben het niet over de meest bevoorrechte groep, dat gaat over je economische positie. Maar daarnaast heb je waarschijnlijk wel een voordeel op anderen die niet tot de dominante groep behoren. Dat jij dan als een speenvarken racisme gaat gillen is natuurlijk belachelijk. Je wordt niet achtergesteld ten opzichte van de andere gebaseerd op de groep waartoe je behoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Lennart

@83: Ach ja, een slachtofferrol is wel zo prettig, of niet ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Lennart

@84: O ? Waar heb ik dan beweerd dat:
– Blanke mannen racistisch zijn ?
– Blanke mannen racistisch zijn omdat ze wit zijn ?
– Wit beter is dan zwart ?

Succes met zoeken. Je kan het ook meteen opgeven en toegeven dat je over mij aan het liegen was, trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 chp

@0: Jan-Werner Mueller noemt dit het wezenskenmerk van populisme — de claim te spreken namens het ‘echte’ volk. De populist benoemt zich tot exclusieve vertegenwoordiger van het ‘echte’ volk. Alleen hij benoemt wat ‘het volk’ vindt. Burgers die hem niet steunen worden niet tot ‘het volk’ gerekend — hun stem telt niet, of erger, hun stem is illegitiem, het zijn vijanden van het volk, volksverraders. Populisten zijn anti-pluralistisch en dus anti-democratisch (althans, volgens een niet-formele conceptie van democratie). Dit is wat Wilders gemeen heeft met Trump en Orban, en wat hun alledrie tot populisten maakt.

Zie bijv https://www.theguardian.com/books/2016/sep/02/trump-erdogan-farage-the-attractions-of-populism-for-politicians-the-dangers-for-democracy of http://www.lrb.co.uk/v38/n23/jan-werner-muller/capitalism-in-one-family

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Arjan Fernhout

En dit allemaal omdat er termen aanwezig zijn die aangeven dat Wilders zich in zijn uitlatingen mogelijk niet aan de Nederlandse grondwet houdt. Een louter juridisch technische zaak waarbij het via democratie weg (terecht) noodzakelijk wordt geacht om Marokkanen als een ras te zien. Uiteraard is dit contra-intuïtief en slechts een constructie. Wat mij betreft prima, al ben ik geen jurist. Ik wens niet in een land als Israel te leven waarbij kolonisten ongehinderd vlaggenparades houden met uitspraken als ‘Dood aan de Arabieren’ en ‘Dood aan de linksen.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Spam

White privilege is alleszins geen garantie voor succes in het leven, maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet bestaat. In gelijke situaties ben je blank vaak beter af dan zwart. Bij sollicitaties bijvoorbeeld. Of als je een discotheek in wil of geen zin hebt om zonder goede reden te worden uitgescholden, aangehouden of bedreigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Henk van S tot S

@84:
Man, ga een poosje in je naam zwemmen:
Doet wonderen bij deze temperatuur; er zijn zelfs lieden die daarna helder kunnen denken.
;-)
Verder:
Men zou maar beter niet meer op trollen als jij moeten reageren.
Over en uit.

 • Vorige discussie