VN-rapport United in Science: laatste 5 jaar warmste ooit gemeten

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-11-2022

NIEUWS - De periode 2015-2019 is volgens wetenschappers de warmste periode ooit gemeten met een temperatuur 1,1 graden Celsius boven pre-industrieel niveau. De hoeveelheid ijs neemt ook nog steeds af, de zeespiegel stijgt, oceanen verzuren en de concentratie van belangrijke broeikasgassen als koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) bevind zich op record hoogte voor de periode met menselijke beschaving. Het rapport United in Science is het product van een samenwerking tussen verscheidene belangrijke wetenschappelijke instituten zoals de Wereld Meteorologische Organisatie en het klimaatpanel IPCC. In het rapport stellen de wetenschappers ook dat de wereld nog steeds te weinig doet om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan. Het rapport United in Science is gisteravond aan de vooravond van de VN-klimaattop in New York gepubliceerd. De hoop en verwachting is dat landen hier hun inzet om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen zullen verhogen. De afgelopen dagen gingen wereldwijd al miljoenen jongeren de straat op om daartoe op te roepen. Deze acties gaan door tot en met vrijdag.

Belangrijkste punten uit United in Science

Dat de afgelopen 5 jaar de warmte periode is kan geen verrassing zijn voor degene die de maandelijkse update van de wereldtemperatuur van Steeph op Sargasso volgen. Dat het ijs op de polen smelt kan ook weinigen ontgaan. De minimale hoeveelheid ijs in de zomer is in de periode 19792-2018 met ongeveer 12% per decennium geslonken. De vier laagste hoeveelheden winterijs traden op in de periode 2015-2019, in deze periode verloren gletsjers recordhoeveelheden ijs. Op de zuidpool is het verlies aan ijs verzesvoudigd tussen 1979 en 2017.

De waargenomen stijging van de gemiddelde zeespiegel is toegenomen van 3,04 millimeter per jaar in de periode 1997-2006 naar ongeveer 4 millimeter per jaar in de periode 2007-2016. Dit komt door opwarming van de oceanen (daardoor zet water uit) en door het smelten van ijs op Groenland en West Antarctica. De verzuring van de oceaan is met 26% gestegen sinds het begin van het industriële tijdperk (voor 1750).

De niveau’s van de langjarige broeikasgassen koolstofdioxide (CO2)), methaan (CH4)) en lachgas (N2O) heeft nieuwe hoogtes bereikt. De laatste keer dat de aarde een concentratie van meer dan 400 ppm (parts per million) CO2 kende was 3-5 miljoen jaar geleden. De temperatuur lag toen 2-3°C hoger dan nu. Het ijs van Groenland en West Antarctica was gesmolten, net al een deel van Oost Antarctica. Hierdoor lag de zeespiegel 10-20 meter boven het huidige niveau.

In 2017 lag de wereldwijde gemiddelde concentratievan CO2 op 405,6 ppm, 146% boven het niveau van voor 1750. De concentratie CH4 lag op 1859 parts per billion (ppb), 257% boven het niveau van voor 1750. De concentratie van N2O was in 2017 329.9 ppb, 122% boven het pre-industriële niveau. De snelheid waarmee de CO2 concentratie stijgt neemt nog steeds toe. In de periode 1985-1995 steeg de concentratie met 1,42 ppm/jaar, in 2005-2015 was dit toegenomen tot 1,86 ppm/jaar.

De CO2 emissies zijn in 2018 met 2% gestegen naar een nieuw record van 37 miljard ton. Het VN rapport ziet nog steeds geen piek in de wereldwijde emissies, ook al stijgen de CO2 emissies inmiddels langzamer dan de wereldwijde economische groei. De huidige verwachting is dat de emissies in 2019 minstens net zo hoog worden als in 2018.

De wereldwijde energievoorziening wordt nog steeds gedomineerd door fossiele energie, ondanks een enorme groei in hernieuwbare energie in het laatste decennium. De jaarlijkse groei van het wereldwijde energieverbruik is groter dan de jaarlijkse groei van hernieuwbare energie. Wat betekent dat het gebruik van fossiele energie nog steeds groeit. Deze groei moet onmiddellijk stoppen aldus de opstellers van het rapport.

De werking van natuurlijke CO2 opslag, zoals vegetatie en oceanen, die ongeveer de helft van de uitstoot van menselijke activiteiten absorberen worden minder efficiënt. Dat vergroot de noodzaak om bodems te herstellen en nieuwe bossen aan te planten.

Emissions gap

In november komt het nieuwe UNEP Emissons Gap Rapport uit. Dit rapport vergelijkt de werkelijke emissies van broeikasgassen met het niveau waarop we zouden moeten zitten als we het meest kostenefficiënte pad om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs willen volgen. Het verschil hiertussen is de ‘emissions gap’.

De UNEP verwacht niet dat de wereldwijde emissies voor 2030 zullen dalen. Uitgaande van de huidige toegezegde bijdragen van landen (Nationally Determined Contribution, NDC’s) is het gat in 2030 13 tot 15 Gigaton CO2e om de 2 graden doelstelling te halen. De huidige NDC’s verlagen de wereldwijde broeikasgasemissies tot 2030 met 6 GtCO2e in vergelijking met het huidige beleid. Deze ambitie moet grofweg verdrievoudigen voor de 2 graden doelstelling en vervijfvoudigen voor de 1,5 graden doelstelling. Met de huidige NDC’s komt de wereldwijde temperatuurstijging in 2100 op 2,9 tot 3,4 graden Celsius ten opzichte van de pre-industriële temperatuur.

Als de ambities uit de huidge NDC’s en de bijbehorende daden nu niet worden bijgesteld raakt de doelstelling om onder de 1,5 graden te blijven buiten beeld. Als de emissions gap niet wordt gedicht voor 2030 is het zeer waarschijnlijk dat ook de doelstelling om ruim onder (well-below) de 2 graden te blijven buiten bereik raakt. Een groot deel van het gat kan gedicht worden met bewezen beleid en technieken, zoals duurzame energie en herbebossing. Beleid en technieken die ook bij kunnen dragen aan andere sutainable development goals.

Klimaatverandering: sneller dan gedacht

Er is volgens de wetenschappers duidelijk en geconsolideerd bewijs dat menselijke invloed de dominante oorzaak van veranderingen op aarde, in een nieuw geologisch tijdperk, het antropoceen. De groeiende klimaatimpact vergroot het risico om kritische tipping points te passeren. Het gaat dan om punten die verrijkende, soms zelfs abrupte of onomkeerbare veranderingen op gang brengen. Er is een groeiend besef dat klimaatverandering sneller en harder toeslaat dan een decennium geleden werd gedacht.

PS vergeet niet uw favoriete ontkenner van klimaatwetenschap te nomineren voor de Gouden Hockeystick.

Reacties (23)

#1 Raymond Horstman

Het verbaast mij niet. In een klein onderzoekje wat ik heb gehouden blijkt dat de opwarming van de Aarde exponentieel verloopt. Dat wil zeggen dat het proces van AGW versnelt. Dit resultaat kreeg ik ook uit een vrij simpele simulatie van toename van broeikasgassen in combinatie met brightening, dat wil zeggen een schonere lucht door verminderde uitstoot van bijvoorbeeld SO2. Het verslag moet nog uitgeschreven maar dit is de uitkomst van wat blijkbaar een heel simpel gegeven is namelijk een exponentiële en geen lineaire verloop van de opwarming. Over 5 jaar komen we tot een gelijk resultaat en alleen is de periode dan 5 jaar opgeschoven.

 • Volgende discussie
#2 Michiel de Pooter

Volgens mij verwart de auteur de wetenschap in het rapport met marketing. We zitten n.l. deze week midden in een klimaatcampagne van de VN, die het opwarmingsnarratief weer eens wat scherper neer wil zetten middels een conferentie. Gelukkig doen er maar 60 van de 193 VN-landen aan mee. Grote spelers als USA, Rusland, Brazilië en Australië vinden dit totaal niet boeiend en hebben de pijp al lang aan Maarten gegeven. Kleinere ontwikkelingslanden (in navolging van India en China) hebben te kennen gegeven om hun economieën vooral te willen ontwikkelen met kolen en gas en hebben op deze conferentie niks te zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hermie
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 majava

@3: Ja, want een beetje in je pak wijntjes sippen en hotelbarretjes leegzuigen terwijl je regering geen ene flikker wil doen, is gewoon onzinnig. En denk maar niet dat ook dit rapport, wat gewoon weer op wetenschap en doodgewone observaties is gebaseerd (dat is even wat teveel voor meneer de Pooter, die graag de discussie weer op een zijspoor zet) dat soort delegatieleden opeens wel op andere gedachten brengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Custers

@3

Ik citeer even de intro van dat bericht:

More than 100 countries applied to address Monday’s UN climate action summit but only half were deemed ambitious enough to take to the stage on Monday, Climate Home News has learned.

Iedereen mocht er dus bij zijn, maar alleen landen die ook iets te melden hadden mochten de vergadering toespreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Michiel de Pooter

@4: Ik dacht dat we afgesproken hadden over “wetenschap” dat die alleen op de meest neutrale manier mag observeren, begrijpen en uitleggen ? Dus “wetenschappelijke” producten in dienst van en in samenwerking met politieke gremia als de VN, zijn van nul en generlei waarde en verdienen maar een plaats: Op de bodem van de de prullenbak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Krispijn Beek

@2 volgens mij verwart meneer De Pooter timing met marketing. Net als dat hij weer met niet onderbouwde claims komt over wat landen als China en India doen. Dat Australië, de VS en Brazilië niet welkom zijn omdat ze niet mee willen doen kan nauwelijks een verrassing zijn.

Dat China de grootste hoeveelheid windenergie, zonne-energie en elektrische voertuigen ter wereld heeft boeit meneer De Pooter net zo min als de inhaalslag die India op dat punt aan het maken is. Kom maar door met een lijst van landen die de afgelopen 5 jaar het aantal kolencentrales in aanbouw heeft verhoogd.

@3 valse voorstelling van zaken zoals #5 stelt. Je kan beter dan dit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 majava

@6: Ja, dat hebben “we” afgesproken. En dat gebeurt ook. En vervolgens neemt de politiek het stokje over en kijkt wat er mee moet gebeuren. Wat is er niet duidelijk daar aan?

Ik vermoed dat het je allemaal heel duidelijk is (het schrijven van wetenschappelijke als “wetenschappelijke” en vervolgens “in dienst van” is een beetje opzichtig). Jij zegt daar min of meer dat je wetenschappelijke bevindingen beoordeeld en veroordeeld op basis van het orgaan/regering/instituut/partij die het aanhalen.

Mag ik je met gelijke munt terugbetalen door te zeggen dat ik vanaf dit moment niets van jouw schrijven serieus hoef te nemen, en links en bronnen al bij voorbaat verdacht aanmerk, dus doe die moeite maar geeneens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hermie

@7: Je zegt exact hetzelfde…. Verder had ik er geen bedoeling mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michiel de Pooter

@7: Los van het feit of je energiecijfers van de Chinese regering serieus moet nemen, boeit mij dat soort jargon (“de grootste”) helemaal niet, omdat er o.a. gejongleerd wordt met geinstalleerd vermogen en geleverd vermogen van renewables. Curtailments van windstroom in China zijn alleen maar erger geworden. We zullen het maar niet hebben over transmissie- en regelcapaciteit van plaatselijke stroomnetten, anders wordt het een wel erg triest verhaal.

https://www.researchgate.net/publication/323423622_Why_the_Wind_Curtailment_of_Northwest_China_Remains_High

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lethe

Ach jah. En ondertussen zijn we hard op weg om als homo sapiens een record te zetten als het meest kortdurende aanwezige zoogdier op deze aardkloot. Zelf verdiend nog wel. \o/
Ik begrijp best dat het, grotendeels, de kinderen zijn die het daadwerkelijk kan boeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michiel de Pooter

@11: “En ondertussen zijn we hard op weg om als homo sapiens een record te zetten als het meest kortdurende aanwezige zoogdier op deze aardkloot”.

Volgens mij raak je nu aan jarenlang en nog steeds vigerend onderzoeksterritorium van geologen en paleontologen.

Je maakt je volstrekt belachelijk om te doen of als jij weet:
1. Welke zoogdieren op aarde hebben geleefd;
2. Hoe lang zoogdieren per soort op aarde hebben geleefd:
3. Hoe lang het de bedoeling is dat zoogdieren op aarde leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 clismo

@12: bedoeling?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 P.J. Cokema

@13: Je moet #12 als zelfspot zien. Er had net zo makkelijk kunnen staan:
Ik maak me volstrekt belachelijk om te doen of als ik weet:
1. Welke klimaat er op aarde heeft geheerst;
2. Hoe lang er soorten klimaat op aarde zijn geweest:
3. Hoe lang het de bedoeling is dat we geen flikker aan klimaatopwarming doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Michiel de Pooter

@14: Ik heb een omkering als stijlfiguur in een discussie altijd lastig gevonden. Meestal heeft dat te maken met gebrek aan argumenten. Dus ik laat het hier maar bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

@15: Argumenten? Iemand gebruikt een metafoor en jij neemt die letterlijk op?

Straks noemt iemand je nog een mierenneuker en vind je dat die persoon zichzelf belachelijk maakt omdat je mieren helemaal niet kan neuken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Krispijn Beek

@10 los van het feit of je Michiel de Pooter serieus moet nemen daalt de curtailment graad in China. In de ergst getroffen regio’s is het gedaald van bijna 45% naar 30% en in sommige gebieden is de curtailment graad inmiddels gedaald tot onder de 5%. Gelet op de sterke groei van geïnstalleerde capaciteit de afgelopen jaren en de curtailment problemen is het opvallend dat China sinds 2000 een oplopende lijn in hernieuwbare elektriciteitsproductie heeft. Gaat nog een maatje harder zodra China z’n curtailment problemen in alle regio’s op orde heeft.

Dan wachten we nu op de lijst van landen die de afgelopen 5 jaar hun ontwikkeling vooral op kolen zijn gaan richten. India en China heb je al genoemd. Dus ik wacht vol spanning op het lijstje van de heer De Pooter van landen die te kennen hebben gegeven vooral kolen en gas in te willen zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Custers

@17

Ik ken één regering die zegt zijn ontwikkeling op kolen te willen richten. Die van de VS. Maar ik geloof dat dat daar nog niet echt wil lukken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Michiel de Pooter

@17: Nee, ik ga geen lijstjes produceren van landen die kolencentrales ontwikkelen. Dergelijke lijsten zouden veel te lang worden en kun je klip en klaar vinden op EndCoal.org en zijn ook niet verrassend. Meer nog, voor iemand die op een hoog niveau deelneemt aan (wereld) energievraagstukken en zich bovengemiddeld informeert, moet dit gesneden koek zijn.

Overigens, trof ik op die website berichtgeving aan, die mijn vermoedens over de betrouwbaarheid van chinese overheidsinformatie bevestigden:

“Een opvallende uitzondering op de wereldwijde achteruitgang in de ontwikkeling van kolencentrales was China, waar satellietfoto’s laten zien dat ontwikkelaars de bouw van tientallen opgeschorte projecten stilletjes hebben hervat. Een nieuw rapport van de China Electricity Council, die de elektriciteitsvoorziening van het land vertegenwoordigt, stelt voor om de capaciteit van de kolencapaciteit van het land vast te stellen op 1.300 gigawatt, een niveau waarop 290 gigawatt nieuwe capaciteit kan worden toegevoegd – meer dan de hele kolenvloot van de VS (259 gigawatt)”.

En:
“Terwijl de Chinese overheid energiedoelstellingen begint te ontwerpen voor het volgende decennium, streven energieproducenten naar honderden extra kolencentrales. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs de toezeggingen van China in het kader van de Overeenkomst van Parijs zou schenden, zou een nieuwe toename van kolencentrales vrijwel onmogelijk te verzoenen zijn met emissiereducties die nodig zijn om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen. De energiedoelstellingen van China hebben een grotere invloed op de wereldwijde uitstoot dan welke andere nationale beleidsbeslissing ook”.

https://endcoal.org/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Michiel de Pooter

@18: Kan wel zijn, maar aan de voorkant is de VS is juist kampioen uitfaseren coalplants. Uit een rapport van Greenpeace India en The Sierra Club citeer ik:
“De uitfasering van coalplants ging in een recordtempo verder. De VS waren goed voor meer dan de helft (17.614 megawatt of 45 eenheden) van de wereldwijde uitfasering, het op één na hoogste niveau van de VS ooit, ondanks inspanningen van de regering Trump om de sluiting van verouderende plants te voorkomen”.

Denk niet dat je die kolenplannen van Trump erg serieus moet nemen, omdat die beslissingen vaak niet eens op federaal niveau worden genomen.

https://endcoal.org/wp-content/uploads/2019/03/BoomAndBust_2019_r6.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Krispijn Beek

@18 Je wil geen lijst leveren? Laten we daar gewoon van maken: je kan geen lijst leveren. Als je de cijfers van Encoal namelijk goed analyseert (da’s wat anders dan kersenplukken) kom je namelijk tot 5 landen die nog inzetten op kolen voor hun ontwikkeling. Nou niet echt imposant als onderbouwing voor je stelling uit #2 dat:

“Kleinere ontwikkelingslanden (in navolging van India en China) hebben te kennen gegeven om hun economieën vooral te willen ontwikkelen met kolen en gas en hebben op deze conferentie niks te zoeken.

En niet stiekem Zuid-Korea of Japan gaan meerekenen. Dat zijn geen ontwikkelingslanden. En bij Indonesië, Zuid-Afrika en de Filipijnen kan je je afvragen of die vallen onder de kleinere ontwikkelingslanden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Frank789

@20: [ Denk niet dat je die kolenplannen van Trump erg serieus moet nemen ]

A – Trump meent het hoor.
B – Het is geweldig dat Trump wil dat “fine clean coal” weer/meer wordt ingezet, want hij wordt daardoor voor het oog van de wereld (en hopelijk zien zijn eigen kiezers het ook in) compleet voor joker gezet door zijn eigen bedrijfsleven en lokale overheden. Die gaan gewoon met de vooruitgang mee en zien dat iets duurder schaliegas of olie met een pijplijn vanzelf de power plant instroomt zonder dat je een leger van shovel-chauffeurs nodig hebt op een gigantisch groot en vies kolenopslagterrein waar de buren steeds meer tegen ageren.

Het is ook tekenend dat autofabrikanten inzien dat ze niet stil kunnen staan en verdragen tekenen met staten om de emissie-eisen van Obama (door Trump gecancelled) te handhaven. En zelfs als Trump die verdragen kan verbieden kunnen ze zich gewoon vrijwillig aan die ongeldige verdragen houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Hans Custers

@22

Trump meent het hoor.

Inderdaad. Dat het er niet van komt heeft vooral te maken met die ene goede eigenschap die Trump heeft: zijn incompetentie.

 • Vorige discussie