Verdonk de herbergier

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (26)

#1 Stijn

”De enige rol in het kerstverhaal die bij haar past, is die van herbergier”

Hier worden Rita’s kwaliteiten toch ernstig onderschat. Ze lijkt me geknipt voor nog een andere rol in het verhaal: Die van ezel.

 • Volgende discussie
#2 Oplawaai

Ik weet het niet, Stijn. Ik denk dat ze binnen een kwartier een knallende ruzie heeft met de os.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JSK

Hoewel vermakelijk is het bezwaar van SP en GL een beetje flauw. Verdonk voert democratisch afgesproken beleid uit. Beleid gemaakt door de PvdA, welteverstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ALO

Verdonk heeft ook zelf wetten gemaakt. Zoals die dat je je nederlanderschap verliest als blijkt dat je hebt gelogen over je naam. Past prima binnen het kerstverhaal.

Overigens is alleen het nieuwe asielbeleid van de PvdA. Dat is dan ook succesvol en er is nauwelijks kritiek op.

Kinderen in de gevangenis stoppen, uitzetboten en nog veel meer engs is gewoon het beleid van CDA, VVD en de LPF.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Oplawaai

Ben ik niet helemaal met je eens, JSK. De Vreemdelingenwet biedt de minister namelijk de ruimte om, bij schrijnende gevallen zoals dat heet, zelf een afwijking te maken. Om clementie (sommigen zouden zeggen “menselijkheid”) te tonen. Zij heeft van die mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt en zich daarbij steeds verscholen achter het adagium “regels zijn regels”. Niet alleen hard, maar ook nog eens laf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JSK

@Oplawaai:

Ben ik niet helemaal met je eens, JSK. De Vreemdelingenwet biedt de minister namelijk de ruimte om, bij schrijnende gevallen zoals dat heet, zelf een afwijking te maken. Om clementie (sommigen zouden zeggen “menselijkheid”) te tonen. Zij heeft van die mogelijkheid nauwelijks gebruik gemaakt

Volgens mij heeft ze climentie verleend aan iets van 12000 mensen. Maar dat is mijn punt niet: is er geen verschil tussen Verdonk de persoon en Verdonk de politicus, tot op zekere hoogte? Als persoon zet ze niet die mensen uit, ze doet dat in naam van de regering.

@ALO:

Kinderen in de gevangenis stoppen, uitzetboten en nog veel meer engs is gewoon het beleid van CDA, VVD en de LPF.

De regering Balkenende II is niet degene die uitgenodigd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Oplawaai

@ JSK: Ik denk dat Verdonk op zijn minst de schijn wekt dat ze als politicus keihard is tegen vreemdelingen, in woord en daad, om er als persoon beter van te worden.
Los daarvan: ze staat in elk geval, als persoon, symbool voor het keiharde beleid van Balkenende II & III en ik heb het idee dat ze dat wel prima vindt. Ze wekt in elk geval niet de indruk er problemen mee te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 JSK

Dat klopt, het is idd een vreemde keuze. Maar, ik vind niet dat ‘de politiek’ van Oss daar officieel bezwaar tegen moet aantekenen. Zolang mensen geen wetten hebben overtreden, is het vreemd dat een lokale overheid iemand tot min of meer ‘persona non grata’ maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ALO

@JSK
de PvdA is ook niet uitgenodigd en die haalde jij erbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Yevgeny Podorkin

Wel hoor,..waarom niet?
Ze heeft best een prettige voorleesstem,..voor de kindertjes….

B.v. uit: ”Qnazi en de 7 muzelmannetjes”.
Een modern sprookje. Op het lijf geschreven.
Moet wel eerst e.e.a. nog bewerkt en herschreven worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 bicat

“Kinderen in de gevangenis stoppen, uitzetboten en nog veel meer engs is gewoon het beleid van CDA, VVD en de LPF”

Populistisch gekraai.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jordi

Over de keuze kun je van mening verschillen, mijn voorkeur zou het niet hebben.

Maar aangezien vorig jaar Peijs eregast was is er blijkbaar geen principieel bezwaar tegen de aanwezigheid van ministers. Het lijkt dus een kwestie van smaak te zijn.

Belangrijk is het volgende, de stichting die het organiseert:
http://www.ravensteinbijkaarslicht.nl/index.php?pid=6
wordt ondersteund door allerhande verenigingen en 200 vrijwillgers

En de lijst van donoren:
http://www.ravensteinbijkaarslicht.nl/index.php?pid=8&PHPSESSID=7b21298af5a7acbf18005324800a7120

Lijkt me vooral een particulier initiatief waar de gemeente naast veel anderen een bijdrage aan levert.

Je moet dan maar durven als raadslid om zo hoog van de toren te blazen over iets waar je zijdelings bij betrokken bent en wat vooral een kwestie van smaak betreft. Je moet maar durven…. je zou ook kunnen zeggen. Hoe haal je het eigenlijk in je hoofd?

Kerken die ook bezwaar maken, zie ik trouwens helemaal nergens terug in de organisatie. Maar die zullen een andersoortige claim op het kerstverhaal doen gelden vermoed ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 su

Ik ben het met Yevgeny eens. Gun Verdonk haar Ebeneezer-moment!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 RagingR2

Ik snap niet welke idioot er op het idee komt om Verdonk voor zoiets te vragen.
Als zij de Kerstgedachte uit moet gaan dragen, wat betekent de Kerstgedachte dan nog helemaal?
De wereld op zijn kop, vind ik.
Ik woon in Oss, vlakbij Ravenstein dus. En ik was altijd al eens van plan om te gaan kijken bij Ravenstein bij Kaarslicht; schijnt heel erg mooi te zijn. Maar als Verdonk komt opdagen, dan kom ik in elk geval NIET. Gadverdamme… flikker dan maar op met die hele kerstgedachte. En nogmaals: driewerf BOEH! aan de mafketel die op het idee is gekomen om haar uit te nodigen. Die heeft toch echt iets niet begrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 RagingR2

@ 11:

Wat is daar populistisch aan? Het zijn toch gewoon de feiten. Blijkbaar mag je het tegenwoordig niet eens meer zeggen als je het er niet mee eens bent dat onschuldige kinderen gevangen worden gezet, of in hun eentje worden teruggestuurd naar een ver land, dan ben je meteen een populist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Ruud Oost

Wij toch hier met de kerstdagen zeer menslievend……tot 1 januari, daarna niet meer. Dus Verdonk zou een goeie zijn voor hét feest der hypocriesie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Grobbo

Er is de laatstse tijd gesproken over “De lijn Verdonk”, houdt dat dan in dat die lijn door wetten wordt bepaald? Dat Ria eigenlijk een lief en warmhartig mens is dat zelf het lieft iedereen aan haar boezem welkom zou heten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Chinaman

29 En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.

30 En hun Schriftgeleerden en de Farizeën murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?

31 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.

32 Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/5.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 RagingR2

Ruud Oost:
Spreek voor je zelf. Ik beschouw mezelf het hele jaar lang als mensenlievend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 PointRed

Rita mag beslist geen rol spelen in het kerstverhaal in Ravenstein. Levensgevaarlijk, wedden dat ze in no time de meest gekleurde van de drie koningen weet te verdonkeremanen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Tim

Dat onophoudelijke gezeik van de linkse parasieten begint me langzamerhand mijlenver de keel uit te hangen. Overal menen ze zich mee te moeten bemoeien. Ook nu weer claimen obscure groepjes te mogen bepalen wie er een dergelijke lezing mag komen houden.
Val eindelijk eens een keer dood zou ik zeggen tegen dat gekke wijf Caroline.
Ik kom naar Ravenstein. Ik wil gewoon dat Rita gaat voorlezen. Een betere garantie dat de linkse parasieten wegblijvenn is er niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Yevgeny Podorkin

Misschien mag je wel op schoot Tim.

Jaaa,…gevangen tussen haar sterke armen, het boek,…en haar heftig zwoegende Joopen!

Maarreh,…wél je gulpje dicht hè!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 RagingR2

@Tim, die reactie van jou slaat echt nergens op.
Sorry.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Tim

Waarom niet ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 SN

Ik waag een poging.

Dat

Welk?

onophoudelijke

Echt? Stoppen ze nooit?

gezeik

Subjectief.

van de linkse

Kerken zijn tegen volgens het artikel. Welke wordt niet gezegd, maar dat zijn toch niet traditioneel linkse bolwerken. Behalve de linkse kerk. En die bestaat niet.

parasieten

Als iedereen die zich links noemt inderdaad zou parasiteren op de samenleving, hadden we er geen.

begint me langzamerhand mijlenver de keel uit te hangen. Overal menen ze

Ze? Wie zijn ze eigenlijk? Die linkse parasieten? Allemaal?

zich mee te moeten bemoeien.

Vrijheid van meningsuiting heet dat. Als je het ergens niet mee eens bent mag je dat zeggen. Net als jij dat probeert te doen…

Ook nu weer claimen obscure groepjes

Obscuur? De SP en Groenlinks zijn ook tegen. Inderdaad links, maar obscuur…

te mogen bepalen

Ze zijn tegen en zeggen dat. Is hun goed recht. Bepalen kunnen ze hier niets.

wie er een dergelijke lezing mag komen houden.
Val eindelijk eens een keer dood

Zeker lang over nagedacht hoe je dat nou eens zou formuleren zeker? Weet je moeder hiervan?

zou ik zeggen tegen dat gekke wijf Caroline.

En jij vind haar gek waarom? Omdat ze blijkbaar iets anders vindt dan jij? Volgens die definitie zou jij de enige normale persoon op aarde zijn en zeg nou zelf, dat zou toch wel heel toevallig zijn…

Ik kom naar Ravenstein. Ik wil gewoon dat Rita gaat voorlezen.

Daar ga je persoonlijk voor zorgen?

Een betere garantie dat de linkse parasieten

Wie waren dat ook al weer?

wegblijvenn

Spelling.

is er niet.

Blijven ze dan weg omdat Rita komt, of omdat jij komt?
En je weet dat je het hele kerstverhaal dan moet aanhoren, hé…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Yevgeny Podorkin

Ik hoorde net Adriaan van Dis bij Pauw & Witteman.
Legt dan m.b.t. vluchtelingen e.e.a. uit in een paar zinnen…..

Pff,..geen woord te veel. En hij komt weer naar Nederland.

Boeiende man.

 • Vorige discussie